Тристаен апартамент в СОФИЯ за 118880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 118880.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 86 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес: район "Слатина", ж.к. "Христо Смирненски", блок № 21, вх. Б, ет. 1
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична Община, район "Слатина", жилищен комлекс "Христо Смирненски", в жилищна сграда - блок № 21 /двадесет и едно/ , а именно: АПАРТАМЕНТ № 34 /тридесет и четири/ на I /първи/ етаж във вход "Б" на горепосочената жилищна сграда, със застроена площ от 85.87 /осемдесет и пет цяло и осемдесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се от: две стаи, преходна дневна, кухня и обслужващи помещения и два балкона, при граници: от изток - зелена площ, от запа д - зелена площ, от север - коридор, от юг - апартамент № 56 /петдесет и шест/, от вход "В", собственост на Хание, отгоре - апартамент № 37 /тридесет и седем/, собственост на Дукова, отдолу - мазета, ЗАЕДНО с избено помещение №11 /единадесет/, с площ от 4.82 /четири цяло осемдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници: от изток - зелена площ, от запад - зелена площ, от север - мазе на апартамент № 33 /тридесет и три/, от юг - общи помещения, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и заедно с 2.268% /две цяло и шестстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата.

Продава Тристаен апартамент в СОФИЯ за 118880.00 лв. на търг от ЧСИ