Чси Имоти > Пловдив >

ЧСИ Пловдив

Всички имоти в Пловдив от ЧСИ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 62791.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 36 кв.м.

гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1 /едно/, обект 75
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2020 до 19.08.2020
Обявяване на: 2020-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.430.1.75/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет, точк ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 81224.64 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 51 кв.м.

гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2020 до 19.08.2020
Обявяване на: 2020-08-20
СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 27992.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1216 кв.м.

гр.Пловдив, местността ”Прослав''
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2020 до 19.08.2020
Обявяване на: 2020-08-20
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 198000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.

ул. "Иван Ст. Гешев" №9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.07.2020 до 24.08.2020
Обявяване на: 2020-08-25
...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 105600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 178 кв.м.

ул."Малгара"№3, ет.7, ап2/27
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.07.2020 до 04.08.2020
Обявяване на: 2020-08-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор : 56784.531.1668.1. 27 /пет шест седем осем четири.пет три едно. едно шест шест осем. едно. две седем/,поКадастралната карта и кадастралните р ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 228480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 149 кв.м.

ул. Гладстон № 19 ет. 3 ап. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.521.1020.1.5 /пет шест седем осем четири точка пет две едно точка едно нула две нула точка едно точка пет/ с адрес: гр. Пловдив, община П ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 316696.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2002 кв.м.

ул. Дилянка № 35
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
ИД 20199110401079-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56784.503.454 /пет шест седем осем четири точка пет нула три точка четири пет четири/, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастра ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 161458.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 215 кв.м.

гр. Пловдив, р-н Северен, ул. “Дилянка“ № 41, ап. Б6-б
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.503.23.15.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и три, точка, двадесет и три, точка, петнадесет, т ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 65220.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 39 кв.м.

ул.“Златю Бояджиев“ №27, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес улица “Златю Бояджиев“ № 27 (двадесет и седем), разположен на II (втори) жилищен ...

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 2824184.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 10867 кв.м.

бул. "Цариградско шосе" №53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.07.2020 до 06.08.2020
Обявяване на: 2020-08-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.527.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 130 кв.м.

ул.Иван Вазов"№18, ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.213.1.13 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка две едно три точка едно точка едно три/ по кадастралната карта и к ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 1195891.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 11042 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.178, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 939812.31 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 663 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Юипз
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
Сграда с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор н ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 178176.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 503 кв.м.

: гр. Пловдив, п.к. 4000, Тракия
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.426, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. / 03.06.2 ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 79632.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Родопи” № 62, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20178250400105 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2119.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно, точ ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1218480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - .) СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, три/ по кадастралните карти и када ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 282600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 306 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точка, т ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 588160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 636 кв.м.

ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точка, д ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 588160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 636 кв.м.

ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - 1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точ ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 54080.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 38 кв.м.

ул. Полк. Сава Муткуров №20, ет. 1, обект 19/3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
ИД 20198200400609, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.949.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, девет, точка, едно, точка, ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 13750.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.27 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две седем/ по кадастралната карта и кад ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 13750.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 2,
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.26 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две шест/ по кадастралната карта и када ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 13300.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 22 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.25 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две пет/ по кадастралната карта и кадас ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 402192.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 4977 кв.м.

ул. "Дилянка" №57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.503.21 (пет шест седем осем четири точка пет нула три точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03. ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 11843096.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2264 кв.м.

ул. Брезовско шосе № 176
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.508.395 /пет шест седем осем четири точка пет нула осем точка три девет пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната кар ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 629682.46 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2100 кв.м.

бул. "Цариградско шосе" № 94
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ИД 20178250400100 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.541.89 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, едно, точка, осем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 52640.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 123 кв.м.

гр.Пловдив,ул.Петър Васков №23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.531.1102.1.16, находящ се в гр.Пловдив,общ.Пловдив,обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрен със Заповед РД-18- ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 81224.64 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 51 кв.м.

гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 231 кв.м.

ул. "Ген. Радко Димитриев" № 1, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД 20188250400488 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 56784.529.13.1.53 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, точка, едно, точка, пет, т ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 939812.31 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 663 кв.м.

Сграда с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор на АГКК Последно изменение със заповед: КД-14-16-1760 / 24.10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
Сграда с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор н ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 712000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 546 кв.м.

ул. „Самара” № 18, ет. -1, обект 17
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ИД20188200401399 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.587.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно, точка, едн ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 11808.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.

ул. „Ибър“ № 25, ет.-1, гараж 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ИД20148250400415 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1.18 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три, точка, едно, точка, ...

Паркомясто ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Ген. Данаил Николаев" №80, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД20188200401380 9,19/63,52 ид. ч. (девет цяло и деветнадесет стотни от шестдесет и три цяло и петдесет и две стотни идеални части) от Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 56 ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 54080.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 38 кв.м.

ул. "Полк. Сава Муткуров" №20, ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД 20198200400609 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.949.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, девет, точка, едно, точка, ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 200880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 219 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" №170, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД 20168250400447 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.508.136.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно, точка, две), ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 59440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 53 кв.м.

ул Стефан Стамболов 87
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.4676.1.58 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири шест седем шест точка едно точка пет осем/ по кадастралната кар ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 178176.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 503 кв.м.

гр. Пловдив, п.к. 4000, Тракия
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.426, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. / 03.06.2 ...

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Цена: 19360.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1086 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от поземлен имот с идентификатор 56784.247.173 /пет шест седем осем четири точка две четири седем точка едно седем три/, в гр. Пловдив, общ. Пловдив, об ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Горно Броди" № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.530.811.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка осем едно едно точка едно точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 38097.36 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 35 кв.м.

ул. "Филип Македонски" №31
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.522.377.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три седем седем точка едно точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 130200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 118 кв.м.

ул."Богомил"80,ет.7,ап.А11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
30/260 /тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 94320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 136080.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 104 кв.м.

ж.к "Марица Гардънс",бл.4,ет.5,ап.21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.883.10.19 (пет, шест,седем, осем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, осем, три, точка, едно, нула, точка, едно, девет), гр ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 11843096.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2264 кв.м.

ул. Брезовско шосе № 176
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С ОФИСИ, МАГАЗИНИ и ПАРКИНГ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.508.395 /пет шест седем осем четири точка пет нула осем точка три девет пет/, находящ се в гр. Пловдив, ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 90860.25 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 76 кв.м.

бул. Руски № 16, бл. Г. вх. А, ет. 10, ап. 32
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ИД 20199110400491-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1184.3.33 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно осем четири точка три точка три три) по к ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 91 кв.м.

ул. "Бугариево" 26, вх. А, ет. 9, ап. 37
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.1884.1.132 /пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно осем осем четири точка едно точка едно три две/, находящ се в г ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 27992.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1216 кв.м.

гр.Пловдив, местността ”Прослав“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 90720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 56 кв.м.

ул."Никола Караджов" 4, ет. 2, ап. Б, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.505.237.1.2 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, две, три, седем, точка, едно,точка, две/ по кадастралната кар ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 18656.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 20 кв.м.

бул. "Източен" №47-49, ет. -1, гараж 11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
ИД 20168250400452, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1249.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка едно, две, четири девет, точка, едно, девет ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 17936.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 19 кв.м.

бул. "Източен" №47-49, ет.1, гараж 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
ИД 20168250400452, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1249.1.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, четири, девет, точка, едно, точк ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 114644.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 70 кв.м.

бул. Източен 47-49, ет. 4, ап. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
ИД 20168250400452, 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1249.1.36 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, четири, девет, точка, едно, ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 105600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 178 кв.м.

гр.Пловдив, ул."Малгара"№3, ет.7, ап.2/27
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор : 56784.531.1668.1. 27 /пет шест седем осем четири.пет три едно. едно шест шест осем. едно. две седем/,поКадастралната карта и кадастрал ...

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Цена: 500880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 7238 кв.м.

Местност "ПРОСЛАВ"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Поземлен имот с идентификатор 56784.273.11 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, седем, три, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 61600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 949 кв.м.

местност "Перето"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.381.159 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка триста осемдесет и едно точка сто петдесет и девет), находящ се в гр. Пловдив, общ. ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 91709.02 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 128 кв.м.

гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" № 53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Едноетажна със сутерен МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съставляваща източната самостоятелно обособена част от жилищна сграда - близнак със самостоятелно стълбище, състояща се от две помещения в пр ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 1100000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 10237 кв.м.

гр. Пловдив, ЮИЗ № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.536.788 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, шест, точка, седем, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пло ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 190296.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 165 кв.м.

жилищно селище "Зорница", ул. Коматевско шосе № 186А, къща Б-5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
ИД 20188250400647, СГРАДА с идентификатор 56784.258.404.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, пет, осем, точка, четири, нула, четири, точка, пет) по кадастралната карта и кадастра ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 152400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 116 кв.м.

ул Никола Войводов 12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.1160.1.13 (пет шест седем осем четири точка пет две нула точка едно едно шест нула точка едно точка едно три), находящ се в гр. Плов ...

Етаж от къща ПЛОВДИВ

Етаж от къща ПЛОВДИВ

Цена: 65448.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Прослава" №56
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда – КЪЩА, находяща се в гр. Пловдив, кв. „Прослав“ , ул. „Прослава“ №56, с площ на етажа от около 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 130 кв.м.

гр.Пловдив, ул."Иван Вазов"№18, ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.213.1.13 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка две едно три точка едно точка едно три/ по кадастралната карта и кадастр ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 86720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 71 кв.м.

ж.к "Тракия" бл. 283, вх. В, ет 1, ап. 2/9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.51.3.2 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет едно точка три точка две), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 86720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 71 кв.м.

ж.к "Тракия" бл. 283, вх. В, ет 1, ап. 2/9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.51.3.2 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка пет едно точка три точка две), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 82659.85 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 76 кв.м.

ул. Граф Игнатиев № 24, бл. 42, ет. 7, ап. 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ИД 20199110400672-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1409.1.25 (пет шест седем осем четири точка пет две три точка едно четири нула девет точка едно точка две пет) по к ...

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Цена: 17576.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 6499 кв.м.

местност Терзилер Йолу
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ИД 20179110400569-1/10 (една десета) идеална част от поземлен имот с идентификатор 56784.386.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 629682.46 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2100 кв.м.

бул. „Цариградско шосе“ № 94
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
RO20178250400100 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.541.89 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, едно, точка, осем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 57528.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 99 кв.м.

гр.Пловдив, ул."Крали Марко"№23, ет.5, ап.б
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1524.1.8/пет шест седем осем четири. пет две три. едно пет две четири. едно. осем/, по кадастралните к ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 72800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 60 кв.м.

ул."Милеви скали"13-23,вх.15,ет.3,ап.9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.309.1.51 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, три, нула, девет, точка, едно, точка, пет, едно), град Плов ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 148800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 118 кв.м.

ул."Петър Парчевич"5,ет.1,обект М1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.525.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, пет, две, пет, точка, едно, точка, едно), град Пловдив, община ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 185600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 114 кв.м.

бул."Пещерско шосе"113-А,ет.-1,обект 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.32.1.15 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, едно, точка, три, две, точка, едно, точка, едно, пет), град Пловдив, общин ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 156800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 127 кв.м.

ул. "Пере Тошев" №77
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.2243.1.16 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, две, четири, три, точка, едно, точка, едно, шест) по ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - 5.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, т ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1218480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - 4.) СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, три/ по кадастралните карти и кад ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 282600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 306 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точка, т ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 588160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 636 кв.м.

гр. Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - 2.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точк ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 588160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 636 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - 1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точ ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 2824184.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 10867 кв.м.

бул. "Цариградско шосе" №53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.527.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 1494864.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 11042 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.178, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 132300.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 5874 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, Местност Инджерлийка
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.140, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 413280.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3827 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, ул.Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.192, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛ ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 153375.77 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 97 кв.м.

бул. Васил Априлов № 84, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ИД 20199110400654-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.1168.1.6 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно шест осем точка едно точка шест/, гр. Плов ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 66880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

4/6 ид. части от Апартамент в гр. Пловдив, жк Тракия, бл. 106, вх. Б, ет. 3, ап. 7/68
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
4/6 (четири шести) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с площ от 91,59 кв.м. с идентификатор № 56784.540.566.2.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точк ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 84960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 135 кв.м.

ул. "Иван Рилски" № 62
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.53.1.20 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, три, точка, едно, точка, две, нула), по кадастралната ка ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 55 кв.м.

ул."Кукуш"№6, ет.1, ап.5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.02.2020 до 02.03.2020
Обявяване на: 2020-03-04
СОС с идентификатор 56784.530.2147.2.5 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, едно, четири, седем, точка, две, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Паркомясто ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

Цена: 23734.08 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 293 кв.м.

гр.Пловдив, ул."Георги Измирлиев"№65, ет.-1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1/6 /една шеста/ ид.част от 219.56/292.74 ид.част /двеста и деветнадесет цяло и петдесет и шест стотни къмто двеста деветдесет и две цяло седемдесет и четири стотни ид.ч./ от Самостоятелен ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 53600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 75 кв.м.

гр.Пловдив, бул."България"№196
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.503.385.1.37 (пет шест седем осем четири точка пет нула три точка три осем пет точка едно точка три седем), който се намира в сграда № 1 ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 159 кв.м.

ул."Сан Стефано" 101, ет.5, ап.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентнификатор 56784.524.182.1.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точ ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 220000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.

ул. "Иван Ст. Гешев" №9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив петко илиев частен съдебен изпълнител пловдив продавам автомивка в пловдив чси пловдив мурджанова имоти от чси пловдив