Чси Имоти > Пловдив >

ЧСИ Пловдив

Всички имоти в Пловдив от ЧСИ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 57040.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. „Никола Карев“ № 17, блок 159, вх. А, етаж 4, апартамент 50
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
ИД № 20198200400410 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2380.8.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, три, осем, нула, точка, осем, точк ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1216 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със запов
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. Звезда № 45, бл. 69, вх. А, ет. 3, ап. 26
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ИД 20199110400468-½ (една втора) идеална част от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.924.6.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет две четири точк ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 100955.83 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 76 кв.м.

бул. Руски № 16, бл. Г. вх. А, ет. 10, ап. 32
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
ИД 20199110400491-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1184.3.33 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно осем четири точка три точка три три) по к ...

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 72960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 153 кв.м.

ул. "Иглика" №2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.506.1269.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, шест, девет, точка, едно, точка, две) по кадастр ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 107813.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 58 кв.м.

ул. „Волга“ № 6-б, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ИД 20199110400653-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.882.1.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка осем осем две точка едно точка шест) по кадастралната ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 72760.50 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 67 кв.м.

ул. Горно Броди № 41, вх. Б, ет. 7, ап. 18А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ИД 20199110400728-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.17.2.18 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно седем точка две точка едно осем) по кадастралната ...

Етаж от къща ПЛОВДИВ

Етаж от къща ПЛОВДИВ

Цена: 72720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Прослава" №56
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда – КЪЩА, находяща се в гр. Пловдив, кв. „Прослав“ , ул. „Прослава“ №56, с площ на етажа от около 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 88632.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 128 кв.м.

гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" № 53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Едноетажна със сутерен МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съставляваща източната самостоятелно обособена част от жилищна сграда - близнак със самостоятелно стълбище, състояща се от две помещения в пр ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 119 кв.м.

ул. "Коматевско шосе" № 69-Д
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ИД20128250401125 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, четири, точка, две, точка, три, точка, четири/ по кадастр ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 19 кв.м.

ул. "Коматевско шосе" № 69-Д
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ИД20128250401125 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, четири, точка, две, точка, три, точка, четири/ по кадастр ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 19 кв.м.

ул. "Коматевско шосе" № 69-Д
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ИД20128250401125 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, четири, точка, две, точка, три, точка, четири/ по кадастр ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 58644.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 96 кв.м.

ул. "Кавала" № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.950.1.8 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка девет пет нула точка едно точка осем), по кадастралната карта и кадастра ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 90249.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 51 кв.м.

гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 116000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 102 кв.м.

ул. „Княз Александър I“ № 43, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ИД 20198250400110, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.1528.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, едно, пет, две, осем, точка, едно, пет) по ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 24 кв.м.

Пловдив, бул. Марица № 31, гараж 9П
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
1/2 ид.част от ГАРАЖ, МАСИВЕН, монолитен, стоманобетонна конструкция, допълващо застрояване, вход откъм бул. Марица - север, проход от вътрешен двор - обща наземна улица, на един етаж, в ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 147000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 5874 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, Местност Инджерлийка
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.140, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 1660960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 11042 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.178, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 459200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3827 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, ул.Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.192, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛ ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 160 кв.м.

ул. "Никола Карев" № 47 ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИД20178250400530 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 56784.530.17.3.9 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, седем, точка, три, точка, девет/ по к ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 243900.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 421 кв.м.

ул. "Никола Карев" № 47, ет. 1, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИД20178250400530 - 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 56784.530.17.3.8 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, седем, точка, три, точка, осем/ по ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 699647.17 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2100 кв.м.

бул. „Цариградско шосе“ № 94
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИД20178250400100 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.541.89 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, едно, точка, осем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 234288.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.

ул. Иван Ст. Гешев № 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси, ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 211440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 165 кв.м.

жилищно селище "Зорница", ул. Коматевско шосе № 186А, къща Б-5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ИД 20188250400647, СГРАДА с идентификатор 56784.258.404.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, пет, осем, точка, четири, нула, четири, точка, пет) по кадастралната карта и кадастра ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 36720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 68 кв.м.

ул. " ВЕСТОР АБАДЖИЕВ " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ОФИС с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 56 кв.м.

ул. "Никола Караджов" 4, ет. 2, ап. Б, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.505.237.1.2 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, две, три, седем, точка, едно,точка, две/ по кадастралната кар ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 85500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 447 кв.м.

ул."Въча" 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
1/2 ид.ч /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.900.1.18 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка девет нула нула точка едно точка ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 94600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Христо Матов" №11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.109.6.13 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, нула, девет, точка, шест, точка, едно, три) по кадаст ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 63 кв.м.

ул."Асеновградско шосе" 4Д, ет. 4, ап. 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.621.4.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и четири, точка шестотин двадесет и едно, т ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.97 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.97 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.97 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.98 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.99 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.108 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.108 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.109 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.113 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.118 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.121 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.122 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.122 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.126 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка, петстотин и четирид ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.127 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.130 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точ ...

Паркомясто ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

Цена: 26371.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 293 кв.м.

гр.Пловдив, ул."Георги Измирлиев"№65, ет.-1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
1/6 /една шеста/ ид.част от 219.56/292.74 ид.част /двеста и деветнадесет цяло и петдесет и шест стотни къмто двеста деветдесет и две цяло седемдесет и четири стотни ид.ч./ от Самостоятелен ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 91200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 85 кв.м.

Ж.К. ТРАКИЯ, ВХ. В, ЕТ. 4, АП. 12/54
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ИД20198250400346 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.855.2.36 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, осем, пет, пет, точка, две, точка, три, ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. „Целина“ № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ИД № 20178250400139 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нул ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 106400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

бул. Източен 131, блок 4205, вх. Д, ет.4, ап.12/72
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.520.263.1.72 (пет шест седем осем четири, точка, пет две нула, точка, две шест три, точка, едно, точка, седем две) по Кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 55 кв.м.

гр.Пловдив, бул. Източен №131, блок 4205, вход Д, етаж 4, ап. 11/71
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор№ 56784.520.263.1.71 (пет шест седем осем четири, точка, пет две нула, точка, две шест три, точка, едно, точка, седем едно) по Кадастралната кар ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 70400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Ален мак" 10, бл. 9, ет. 3. ап. 5/19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.282.1.19 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, две, осем, две, точка, едно, точка, едно, девет/ по кадастр ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 11041.47 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 21 кв.м.

ул. Голаш планина 3, ет.-1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ГАРАЖ в сграда №10 (десет), представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-48/03.06.2009г. ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Голаш планина 3, ет.-1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ГАРАЖ в сграда №7 (седем), представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-48/03.06.2009г. ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 80 кв.м.

ул. „Панагюрище” № 20, бл. Е-46, вх. А, ет. 3, ап. 42
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ИД20178250400764 - ¼ (една четвърт) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.110.1.41 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, ед ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. „Целина“ № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.10.2019 до 16.11.2019
Обявяване на: 2019-11-17
ИД № 20178250400139 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нул ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. „Целина“ № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.10.2019 до 16.11.2019
Обявяване на: 2019-11-17
ИД № 20178250400139 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нул ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 59 кв.м.

гр. Пловдив, ул. „Целина“ № 2, ет. 5, ап. А1/9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ИД № 20178250400139 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.9 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, девет/ по ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 127246.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

ул. "Кардам" № 8, ет. 5, ап. А 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ИД20188250400537 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.588.2.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, пет, осем, осем, точка, две, точка, едно, н ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 5909.76 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 6 кв.м.

ул. "Михаил Даев" № 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ИД2015820400332 - Поземлен имот с идентификатор 56784.517.498 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, четири, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 229056.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 255 кв.м.

ул. "Самара" № 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ИД20158200400332 - Поземлен имот с идентификатор 56784.506.607 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, шест, нула, седем) по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 384134.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 390 кв.м.

ул. "Михаил Даев" № 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ИД20158200400332 - Поземлен имот с идентификатор 56784.517.497 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, четири, девет, седем) по кадастралната карта и кадастралните ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 158592.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 144 кв.м.

ул. "Полковник Дрангов" № 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ИД20138200400332 - 2.) Поземлен имот с идентификатор 56784.506.554 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, пет, четири) по кадастралната карта и кадастралните ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 19296.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 411 кв.м.

ул. "Рогошко шосе"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ИД20158200400332 - Поземлен имот с идентификатор 56784.509.114 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, девет, точка, едно, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 1495848.01 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 6104 кв.м.

бул. "Константин Величков" №95
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.524.1508 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, четири, точка, едно, пет, нула, осем), по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобр ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 5167440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 21089 кв.м.

бул. "Константин Величков" №95
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.524.1509 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, четири, точка, едно, пет, нула, девет), по кадастралната карта и кадастрални регистри, одоб ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 150400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 118 кв.м.

ул."Богомил"80,ет.7,ап.А11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
30/260 /тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 77759.30 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 212 кв.м.

ул. "ЛОЗЕНГРАД" № 13
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ИД 20189110400478-1/2 (една втора) идеална част от правото на собственост от: Поземлен имот с идентификатор: 56784.523.1730 /пет шест седем осем четири точка пет две три точка едно седем т ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 104 кв.м.

ж.к "Марица Гардънс",бл.4,ет.5,ап.21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.883.10.19 (пет, шест,седем, осем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, осем, три, точка, едно, нула, точка, едно, девет), гр ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 27 кв.м.

ЖК Тракия блок 201В, вх. А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
½ (една втора) идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.540.1008.1.34 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, едно, нула, нула, осем, ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 17000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.27 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две седем/ по кадастралната карта и кад ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 17000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.26 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две шест/ по кадастралната карта и када ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 36 кв.м.

гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 2019-11-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.430.1.75/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 17500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 22 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.25 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две пет/ по кадастралната карта и кадас ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 83520.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 48 кв.м.

ул. Емил де Лавеле №2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 2019-11-21
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.597.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем, точка, едно, точка, осем) по Кадастралната карт ...

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Цена: 31400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 44 кв.м.

бул. "Пещерско шосе", комплекс "Слънчогледи" бл. В5, сграда 5, ат. 1 - ет. 2 и ат. 2 - ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.510.801.5.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и десет. осемстотин и едно. пет. две) по кадастралната ка ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 180660.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 260 кв.м.

бул. "Пещерско шосе", комплекс "Слънчогледи" бл. В1, сграда 11, ет. 4, ап. 10 и гараж 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.510.801.11.10 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и десет. осемстотин и едно. единадесет. десет) по ка ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 94400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 135 кв.м.

ул. Иван Рилски №62
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.53.1.20 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, три, точка, едно, точка, две, нула), по кадастралната к ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 150000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 231 кв.м.

ул. Ген. Радко Димитриев № 1, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.10.2019 до 05.11.2019
Обявяване на: 2019-11-06
ИД 20188250400488, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 56784.529.13.1.53 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, точка, едно, точка, пет, ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 1671120.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 10237 кв.м.

гр. Пловдив, ЮИЗ № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.536.788 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, шест, точка, седем, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пло ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 318240.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 322 кв.м.

ул. "Петко Д. Петков" 23, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.903.1.50 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка деветстотин и три, точка едно ...

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Цена: 55040.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 84 кв.м.

ул. „Коматевско шосе“ № 69-Д, ет. 4, обект 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.384.2.3.12 /пет шест седем осем четири точка три осем четири точка две точка три точка едно две/ по кадастралната карта и кадастралните ...

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 81 кв.м.

ул. „Коматевско шосе“ № 69-Д, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.384.2.3.9 /пет шест седем осем четири точка три осем четири точка две точка три точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 91040.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 119 кв.м.

ул. „Коматевско шосе“ № 69-Д, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.384.2.3.4 /пет шест седем осем четири точка три осем четири точка две точка три точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните ре ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 109940.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 10960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 25 кв.м.

ул. "Кресна" 3, ет. 1, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.522.345.1.15 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет точка едно точка едн ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 234576.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 219 кв.м.

ул. Брезовско шосе № 170, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.10.2019 до 05.11.2019
Обявяване на: 2019-11-06
ИД 20168250400447, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.508.136.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно, точка, две), ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 5299.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.

ул. Ген. Данаил Николаев" № 80, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.10.2019 до 05.11.2019
Обявяване на: 2019-11-06
ИД 20188200401380, 9,19/63,52 ид. ч. (девет цяло и деветнадесет стотни от шестдесет и три цяло и петдесет и две стотни идеални части) от Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1264000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

ул. Инж. Асен Йорданов
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
СГРАДА с идентификатор № 56784.539.264.3 (пет шест седем осем четири точка пет три девет точка две шест четири точка три), находяща се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастр ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 62800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 53 кв.м.

ул. Стефан Стамболов № 87
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.4676.1.58 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири шест седем шест точка едно точка пет осем/ по кадастралната кар ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 88500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Ален Мак" №28, бл. 17, вх. 28, ет.3, ап.22
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.326.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет нула седем точка три две шест точка едно точка две две) по кадастралната карта и кадас ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 140500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Горно Броди" №15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.530.811.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка осем едно едно точка едно точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 136800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 91 кв.м.

ул. "Белград" 8, ет. 1, обект 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1223.1.20 ( петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда двеста двадесет и три точка едн ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 88400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 62 кв.м.

ул. "Белград" 8, ет. 1, обект 18
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1223.1.18 ( петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда двеста двадесет и три точка едн ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 238400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 272 кв.м.

ул. "Белград" 8, ет. 7, ап. 17
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1223.1.17 ( петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда двеста двадесет и три точка едн ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 42030.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

бул. "Дунав" №2, ет.14, ап. 100
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.3.1.100 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, три, точка, едно, точка, едно, нула, нула/ по кадастралната к ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 103200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Белград" 8, ет. 7, ап. 16
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1223.1.16 ( петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда двеста двадесет и три точка едн ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 412 кв.м.

ул. "Ландос" №99
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.553.9 (пет шест седем осем четири точка пет пет три точка девет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-64/05.10.2006 ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 111200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 88 кв.м.

ул. "Белград" 8, ет. 6, ап. 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1223.1.15 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда двеста двадесет и три точка едно ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

бул. "Шести септември" № 197, ет. 4, ап. 13
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.1257.1.57 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка едно две пет седем точка едно точка п ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 94400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Брезовска" 42, бл. 83, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.510.1.4 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка пет едно нула точка едно точка четири/, находящ се в гр. Пловдив, общ. ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 35 кв.м.

ул. "Филип Македонски" № 31
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.522.377.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три седем седем точка едно точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 432288.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 4977 кв.м.

ул. "Дилянка" № 57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.503.21 (пет шест седем осем четири точка пет нула три точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03. ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив петко илиев частен съдебен изпълнител пловдив продавам автомивка в пловдив чси пловдив мурджанова имоти от чси пловдив