Чси Имоти > Пловдив >

ЧСИ Пловдив

Всички имоти в Пловдив от ЧСИ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 236000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 310 кв.м.

ул. "Парк отдих и култура"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
КЪЩА № 2 (две), с разгъната застроена площ от 310,37 кв.м. (триста и десет квадратни метра и тридесет и седем квадратни дециметра), изградена съгласно одобрен архитектурен проект от 12.04 ...

Етаж от къща ПЛОВДИВ

Етаж от къща ПЛОВДИВ

Цена: 170010.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 134 кв.м.

ул. Петко Каравелов № 13, ет. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ИД 20179110400829-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1099.1.3 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно нула девет девет точка едно точка три/ по кадас ...

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 155 кв.м.

БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ №82, БЛ. 1, ЕТ. 2 ОБЕКТ 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.510.195.1.1 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет.едно.едно/, адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 82, б ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 160 кв.м.

ул. "Никола Карев" № 47 ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20178250400530 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 56784.530.17.3.9 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, седем, точка, три, точка, девет/ по ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 90720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 63 кв.м.

ул."Асеновградско шосе" 4Д, ет. 4, ап. 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.08.2019 до 23.09.2019
Обявяване на: 2019-09-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.621.4.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и четири, точка шестотин двадесет и едно, т ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 271000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 421 кв.м.

ул. "Никола Карев" № 47, ет. 1, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20178250400530 -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 56784.530.17.3.8 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, седем, точка, три, точка, осем/ по ка ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 84470.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 94 кв.м.

ул. Кукуш № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2201.2.9 /пет шест седем осем четири точка пет три нула точка две две нула едно точка две точка девет/, находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 1707264.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1553 кв.м.

ул. Никола Вапцаров
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.531.2244 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две две четири четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо ...

Мезонет ПЛОВДИВ

Мезонет ПЛОВДИВ

Цена: 224000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 189 кв.м.

бул. "Марица" № 48
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.08.2019 до 20.09.2019
Обявяване на: 2019-09-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.254.1.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, четири) по кадастралн ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 19984.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 263 кв.м.

бул/ "България"№117
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
Сграда с идентификатор 56784.503.486.42 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, три, точка, четири, осем, шест, точка, четири, две/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 114960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 4060 кв.м.

бул."България"№117
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
Сграда с идентификатор 56784.503.486.28 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, три, точка, четири, осем, шест, точка, две, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 53248.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3761 кв.м.

бул. "България"№117
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
Сграда с идентификатор 56784.503.486.15 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, три, точка, четири, осем, шест, точка, едно, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 16800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Лотос" № 1-а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
½ (една втора) идеална част от: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.101.1.45 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, шест, точка, едно, нула, едно, точка, ед ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 98784.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 75 кв.м.

ул. Николай Гогол № 18
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.523.247.1.5 (пет шест седем осем четири точка пет две три точка две четири седем точка едно точка пет), находящ се в гр. Пловдив, общ. ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 126 кв.м.

Трети март № 26
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.530.2159.1.4 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка две едно пет девет точка едно точка четири) по кадастралната карта и ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 94937.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 68 кв.м.

ул.Патриарх Евтимий № 3, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 07.09.2019г. до 17:00 часа на 07.10.2019г., ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, изнесен на публична продан със съд. реш. № 12 ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 107218.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 99 кв.м.

бул. Руски № 46, ет. 2, обект 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ИД 20199110400616-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.892.3.18 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка осем девет две точка три точка едно осем/ по кадастр ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 53878.90 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 41 кв.м.

бул. Руски № 46, ет. 5, обект 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ИД 20199110400616 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.892.3.11 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка осем девет две точка три точка едно едно/ по кадас ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 112584.42 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 87 кв.м.

бул. Руски № 46, ет. 5, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ИД 20199110400616-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.892.3.10 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка осем девет две точка три точка едно нула/ по кадастр ...

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Цена: 111040.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 962 кв.м.

местност "Прослав"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.249.33 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, четири, девет, точка, три, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, об ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 98480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 128 кв.м.

гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" № 53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Едноетажна със сутерен МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съставляваща източната самостоятелно обособена част от жилищна сграда - близнак със самостоятелно стълбище, състояща се от две помещения в пр ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 89520.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 89 кв.м.

ул."Ружа"№13, ет.10, ап.49
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.1085.1.49 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, хиляда осемдесет и пет, точка ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 89520.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 89 кв.м.

ул."Ружа"№13, ет.10, ап.49
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.1085.1.49 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, хиляда осемдесет и пет, точка ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 91512.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 155 кв.м.

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе"№82, бл.1, ет.2, обект 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-ЗА ОФИС, с идентификатор 56784.510.195.1.6 /пет шест седем осем четири точка пет едно нула точка едно девет пет точка едно точка шест/, по Кадастралната карта ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 33404.76 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 35 кв.м.

гр. Пловдив, п.к.4000, бул.Цар Борис ІІІ Обединител № 8, ет.6 жилищен, ап.А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
26383,20/70766,40 ид.ч.от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.506.389.1.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-48/03.0 ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 260320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 19712.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 168 кв.м.

Гр.Пловдив, ул. " Генерал Скобелев" _ 17 б
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.08.2019 до 08.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.520.848 , гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./03.06.2 ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 19712.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 168 кв.м.

ул. " Генерал " Скобелев " № 17
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.08.2019 до 08.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.520.848 , гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./03.06.2 ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 2149992.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 5748 кв.м.

ул. "Инж. Асен Йорданов" № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №56784.539.264 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 2149992.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 5748 кв.м.

ул. "Инж. Асен Йорданов" № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №56784.539.264 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 848.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 12 кв.м.

ул. „Столетник“ № 3, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20158250400112 - 1/6 ид.ч. (една шеста идеална част) от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.24.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, две, точка, две, ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 2600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 46 кв.м.

ул. „Столетник“ № 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20158250400112 - 1/6 ид.ч. (една шеста идеална част) от Сграда с идентификатор 56784.512.24.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, две, точка, две, четири, точка, три) по ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 3458324.03 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 10867 кв.м.

бул. "Цариградско шосе" №53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.527.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 151660.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 114 кв.м.

гр.Пловдив, ул."Васил Левски"№12, ет.4, ап.А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.08.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.506.748.1.6 /пет шест седем осем четири . пет нула шест . седем четири осем . едно . шест/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 56720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 88 кв.м.

рул. „Севастопол“ №43, ет.4 (трети жилищен)
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
½ /една втора/ идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.517.107.1.5 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, едно, нула, седем, точка, едн ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 22790.48 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 24 кв.м.

гр. Пловдив, п.к.4000, бул.Цар Борис ІІІ Обединител № 8, ет.6 жилищен, ап.А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
18000/70766,40 ид.ч.от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.506.389.1.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-48/03 ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 106400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

бул. Източен №131, блок 4205, вход Д, етаж 4, ап. 12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.520.263.1.72 (пет шест седем осем четири, точка, пет две нула, точка, две шест три, точка, едно, точка, седем две) по Кадастралната кар ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 67200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 55 кв.м.

бул. Източен №131, блок 4205, вход Д, етаж 4, ап. 11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор№ 56784.520.263.1.71 (пет шест седем осем четири, точка, пет две нула, точка, две шест три, точка, едно, точка, седем едно) по Кадастралната кар ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 200764.08 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 61 кв.м.

гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 134
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Сграда с идентификатор 56784.507.97.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 - 48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 9433.33 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 197 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.533.136, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-41/28.10.2014 на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, местността кв.Беломорски
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
1 / 24 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.533.136, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-41/28.10.2014 на изпълнителния директо ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 5333.33 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 83 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.533.359, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, местността кв.Беломорски
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
1 / 24 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.533.359, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директо ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.25 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две пет/ по кадастралната карта и кадас ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 18504.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.26 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две шест/ по кадастралната карта и када ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 18504.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.27 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две седем/ по кадастралната карта и кад ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 66960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 57 кв.м.

ул. "Череша " № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.08.2019 до 08.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 56784.531.254.2.22 с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, „Череша“, № 14, ет. 3, ап. 46. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 737002.73 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2100 кв.м.

бул. „Цариградско шосе“ № 94
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20178250400100 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.541.89 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, едно, точка, осем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 44240.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 53 кв.м.

ул. „Коматевско шосе“ № 69 Д, ет. 4, обект 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.11 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, четири, точка, две, точка, три, точка, едно, едно) по кадастралната карта и ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 2124576.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 6447 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.375.25, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.375.25, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Крайречна" №8-14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.525.2.1.75 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка две точка едно точка седемдесет и ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Крайречна" №8-14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.525.2.1.75 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка две точка едно точка седемдесет и ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 11360.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 24 кв.м.

жк Марица гардънс, блок 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
½ ид.част / една втора идеална част/ от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.883.9.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 46700.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

бул. "Дунав" №2, ет.14, ап. 100
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.3.1.100 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, три, точка, едно, точка, едно, нула, нула/ по кадастралната к ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 139920.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 90 кв.м.

ул. Александър Пушкин № 6, ет. 3, ап. В
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИД 20199110400592-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.319.1.6 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка три едно девет точка едно точка шест/ по кадастралната ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 12320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 21 кв.м.

ул. Ген. Тотлебен № 34, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИД 20168250400556, ГАРАЖ с площ от 21,40 кв. м. /двадесет и един цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, находящ се на партера в сграда с идентификатор 56784.530.1573.1 /пет, шест, сед ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 163 кв.м.

ул. Ген. Тотлебен № 34, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИД 20168250400556, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.1573.1.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, пет, седем, три, точка, едно, точка, ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 89280.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 4974 кв.м.

местност АКАК ТАРЛА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.383.245 (пет шест седем осем четири, точка, три осем три, точка, две четири пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 353600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 322 кв.м.

ул."Петко Д.Петков"23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.903.1.50 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка деветстотин и три, точка едно, ...

Мезонет ПЛОВДИВ

Мезонет ПЛОВДИВ

Цена: 118080.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 103 кв.м.

ул. "Тракия" 53, ет. 6, ап. 12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.602.1.26 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, шест, нула, две, точка, едно, точка, две, шест), по кадастрал ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 166680.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 231 кв.м.

ул. „Ген. Радко Димитриев” № 1, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
И.Д. 20188250400488 - 2018 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 56784.529.13.1.53 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, точка, едно, ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 62456.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Лозарска“ № 47, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
И.Д. 20198200400219 г. - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.534.360.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, четири, точка, три, шест, нула, точка, едно, точка ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 5888.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.

ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 80, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
И.Д. 20188200401380 - 9,19/63,52 ид. ч. (девет цяло и деветнадесет стотни от шестдесет и три цяло и петдесет и две стотни идеални части) от Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификат ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 65600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 18
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИД 20158250400198, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.84 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка, осем ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 50 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 28
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИД 20158250400198, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.94 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка, деве ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 360000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 307 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.85 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка, осем, пет) по кадаст ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 440000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 421 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 4, обект 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИД 20158250400198, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.74 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка, седе ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 126400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 119 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИД 20158250400198, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.86 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка, осем ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 121600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 85680.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул."Победа" 58,вх.А,ет.3,ап.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.505.23.2.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и пет, точка двадесет и три, точка две, точка пет/ по ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 95000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 51 кв.м.

гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.07.2019 до 07.08.2019
Обявяване на: 2019-08-08
СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 64160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 96 кв.м.

ул. "Кавала" № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.950.1.8 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка девет пет нула точка едно точка осем), по кадастралната карта и кадастра ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 89496.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56784.540.493.2.8 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири девет три точка две точка осем/ по кадастралната ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 66960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 57 кв.м.

ул. Череша № 14,ет.3,ап. 46
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.07.2019 до 06.08.2019
Обявяване на: 2019-08-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 56784.531.254.2.22 с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, „Череша“, № 14, ет. 3, ап. 46. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в ...

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 28 кв.м.

ул. Иван Гарванов № 63, ет.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
АТЕЛИЕ ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.07.2019г. до 17:00 часа на 21.08.2019г. ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собствени, въз основа на с.р. по чл. 1 ...

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Цена: 33866.70 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 44 кв.м.

ул. Иван Гарванов № 63, ет.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
АТЕЛИЕ ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.07.2019г. до 17:00 часа на 21.08.2019г. ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собствен, въз основа на с.р. по чл. 13 ...

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Цена: 20160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 24 кв.м.

Пловдив, ул. Иван Гарванов № 63, ет.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
АТЕЛИЕ ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.07.2019г. до 17:00 часа на 21.08.2019г. ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собствени, въз основа на с.р. по чл. ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 3243680.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 7292 кв.м.

ул. „Георги Гешанов“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20178250400569 - Поземлен имот с идентификатор 56784.534.781 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, четири, точка, седем, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 56240.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Трети март № 23, бл. 9, ет. 4, ап. 40
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20138200400126 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2157.3.16 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, едно, пет, седем, точка, три, точк ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Тодор Александров" № 84
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.1555.1.17 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и тридесет, точка, хиляда петстотин петдесет и пет ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 150400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 187 кв.м.

гр. Пловдив, ул. "Мизия" № 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
АПАРТАМЕНТ №А6 / 15 (буква „А“, шест/ петнадесети), заемащ целия мансарден етаж със стълбищна клетка /достъп/ от шестия етаж на построената в гореописаното дворно място жилищна сграда, пре ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 25360.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 24 кв.м.

Д-р Г. М. Димитров № 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.728.1.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, седем, две, осем, точка, едно, точка, седем) по кадастралната к ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 2643576.84 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 15093 кв.м.

ул. Асеновградско шосе
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.07.2019 до 04.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.539.490 / пет шест седем осем четири точка пет три девет точка четири девет нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 153 кв.м.

ул. "Иглика" №2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.506.1269.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, шест, девет, точка, едно, точка, две) по кадастр ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 241229.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 332 кв.м.

гр. Пловдив, п.к.4000, ул.Менделеев 4-а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 2019-07-24
Сграда с идентификатор 56784.540.1057.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение с ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 84960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 135 кв.м.

ул. "Иван Рилски" №62
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.53.1.20 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, три, точка, едно, точка, две, нула), по кадастралната ка ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 40800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

УЛ. НЕСТОР АБАДЖИЕВ № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
ОФИС с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

ул. "Кардам" № 8, ет. 5, ап. А 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20188250400537 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.588.2.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, пет, осем, осем, точка, две, точка, едно, ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 49885.92 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 43 кв.м.

ул. „Дружба“ № 13, ет. 1, обект басейн
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20168250400451 - 2.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.72.1.4  (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно, точка, чети ...

Мезонет ПЛОВДИВ

Мезонет ПЛОВДИВ

Цена: 214426.08 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 175 кв.м.

ул. "Дружба" № 13, ет. 2, ап. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20168250400451 - 1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.72.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно) ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 62886.24 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. „Дружба“ № 13, ет. - 1 (минус първи)
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20168250400451 - 3.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.72.1.5  (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно, точка, пет) ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 62886.24 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. „Дружба“ № 13, ет. - 1 (минус първи)
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.06.2019 до 20.07.2019
Обявяване на: 2019-07-21
ИД 20168250400451 - 3.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.72.1.5  (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно, точка, пет) ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 14724.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 12 кв.м.

ул. „Дружба“ № 13, ет. 1, обект фитнес
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20168250400451 - 2.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.72.1.3  (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно, точка, три) ...

Мезонет ПЛОВДИВ

Мезонет ПЛОВДИВ

Цена: 181517.76 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 173 кв.м.

ул. „Дружба“ № 13, ет. 4, ап. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ИД 20168250400451 - 1.)  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.72.1.2  (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно, точка, две ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 4492800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23620 кв.м.

гр.Пловдив, бул."Васил Априлов"№139
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.503.4 /пет шест седем осем четири. пет нула три.четири/ по кадастралната карта и кадастралините регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.09 ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 1896960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2992 кв.м.

бул. Никола Вапцаров
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2019 до 31.07.2019
Обявяване на: 2019-08-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.531.2244 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две две четири четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 93856.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 94 кв.м.

ул. Кукуш № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2019 до 31.07.2019
Обявяване на: 2019-08-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2201.2.9 /пет шест седем осем четири точка пет три нула точка две две нула едно точка две точка девет/, находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 37856.70 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 94 кв.м.

гр.Пловдив, ЖК"Тракия", бл.1, вх.а, ет.3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 2019-07-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.540.190.1.9 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка сто и деветдесет точка едно точк ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 41616.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. "Целина" № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ИД 20178250400139, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нула/ ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 69840.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 59 кв.м.

ул. "Целина" № 2, ет. 5, ап. А1/9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ИД 20178250400139, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.9 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, девет/ по кад ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 316000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 572 кв.м.

"Парк отдих и култура"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.510.25 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, двадесет и пет) по када ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 2268.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3 кв.м.

ул. "Васил Левски" № 12, ет. -1, обект 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ИД 20188200400722, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.748.1.58 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, седем, четири, осем, точка, едно, точка, ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 2322.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3 кв.м.

ул. "Васил Левски" № 12, ет. -1, обект 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ИД 20188200400722, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.748.1.57 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, седем, четири, осем, точка, едно, точка, ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 36720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 36 кв.м.

ул. „Александър Стамболийски“ № 121, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ИД № 20188250400541 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.535.3207.5.12 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, пет, точка, три, две, нула, седем, точка, пет, точк ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив петко илиев частен съдебен изпълнител пловдив продавам автомивка в пловдив чси пловдив мурджанова имоти от чси пловдив