Чси Имоти > Пловдив >

ЧСИ Пловдив

Всички имоти в Пловдив от ЧСИ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 53600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 75 кв.м.

гр.Пловдив, бул."България"№196
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.503.385.1.37 (пет шест седем осем четири точка пет нула три точка три осем пет точка едно точка три седем), който се намира в сграда № 1 ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 159 кв.м.

ул."Сан Стефано" 101, ет.5, ап.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентнификатор 56784.524.182.1.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точ ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 220000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.

ул. "Иван Ст. Гешев" №9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 9864.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 25 кв.м.

ул. "Кресна" 3, ет. 1, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.522.345.1.15 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет точка едно точка ед ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 84 кв.м.

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
7/12 (седем дванадесети идеални части) ид.ч.от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.3588.1.4 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин два ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 93 кв.м.

ул. "Силиврия" 21, ет. 2, ап. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
- 27/474 /двадесет и седем върху четиристотин седемдесет и четири/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.531.453 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, то ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 77760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 63 кв.м.

ул."Асеновградско шосе" 4Д, ет. 4, ап. 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.621.4.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и четири, точка шестотин двадесет и едно, т ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 806400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 546 кв.м.

ул. "Самара" №18
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.506.587.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно, точка, едно, седем), разпол ...

Хотел ПЛОВДИВ

Хотел ПЛОВДИВ

Цена: 422960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 47 кв.м.

ул. "Райко Даскалов" №53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
СГРАДА с идентификатор № 56784.518.714.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, седем, едно, четири, точка, едно), находяща се в град Пловдив, община Пловдив, обла ...

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 1203456.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1553 кв.м.

бул. Никола Вапцаров
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.531.2244 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две две четири четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 52000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 18
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20158250400198 - 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.84 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 44352.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 50 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 18
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20158250400198 - 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.94 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 285120.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 307 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20158250400198 - 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.85 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка ...

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 348480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 421 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 4, обект 80
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20158250400198 - 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.74 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 100160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 119 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20158250400198 - 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.86 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка, ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 66096.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 36 кв.м.

гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1 /едно/, обект 75
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.430.1.75/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет, точк ...

Други ПЛОВДИВ

Цена: 1044235.90 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 663 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Юипз
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
Сграда с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор н ...

Паркомясто ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. Ген. Данаил Николаев" № 80, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ИД 20188200401380, 9,19/63,52 ид. ч. (девет цяло и деветнадесет стотни от шестдесет и три цяло и петдесет и две стотни идеални части) от Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 14580.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 80 кв.м.

ул. „Панагюрище” № 20, бл. Е-46, вх. А, ет. 3, ап. 42
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
ИД20178250400764 - ¼ (една четвърт) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.110.1.41 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, ед ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 117600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
ИД20198250400576 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.165.1.7  (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, четири, точка, едно, шест, пет, точка, едно, точка, сед ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 134000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 187 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
АПАРТАМЕНТ №А6 / 15 (буква „А“, шест/ петнадесети), заемащ целия мансарден етаж със стълбищна клетка /достъп/ от шестия етаж на построената в гореописаното дворно място жилищна сграда, пре ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 114521.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

ул. "Кадам" № 8, ет. 5, ап. А8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
ИД20188250400537 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.588.2.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, пет, осем, осем, точка, две, точка, едно, н ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 118 кв.м.

ул. "Бугариево" № 5А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
ИД20198250400669 - Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.1893.1.38 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, осем, девет, три, точка, едно, точка, три, о ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 88480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Родопи” № 62 , ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20178250400105 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2119.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно, точ ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. „Целина“ № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ид № 20178250400139 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нул ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 231 кв.м.

ул. Ген. Радко Димитриев № 1, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ИД 20188250400488, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 56784.529.13.1.53 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, точка, едно, точка, пет, ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 223200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 219 кв.м.

ул. Брезовско шосе № 170, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ИД 20168250400447, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.508.136.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно, точка, две), ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 18128.69 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 209 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, ул. Акад. Державин № 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ИД 20199110400780-1/3 (една трета) идеална част от правото на собственост от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56784.518.990 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка девет девет ...

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Цена: 99936.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 962 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.249.33 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, четири, девет, точка, три, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, об ...

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

Цена: 52616.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 83 кв.м.

УЛ. "ВОЙНИШКА СЛАВА"№ 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
ИД 20198250400603 - ½ ид.ч /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.260.1.23 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, две, ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.

бул. „6-ти септември“ № 125, ет. -1, гараж 18
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
ИД20198250400232 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.1184.2.122 (пет, шест, седам, осем четири, точка, пет, едно, осем, точка, едно, едно, осем, четири, точка, две, то ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 126904.95 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. Балкан № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ИД 20179110400480-3/24 (три двадесет четвърти) идеални части от правото на собственост от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.520.376 (пет шест седем осем четири точка пет две нула точка т ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 77759.30 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 212 кв.м.

ул. "ЛОЗЕНГРАД" № 13
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ИД 20189110400478-1/2 (една втора) идеална част от правото на собственост от: Поземлен имот с идентификатор: 56784.523.1730 /пет шест седем осем четири точка пет две три точка едно седем т ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 286560.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 322 кв.м.

ул."Петко Д.Петков"23,ЕТ.-1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.903.1.50 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка деветстотин и три, точка едно, ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 80568.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 89 кв.м.

ул."Ружа"№13, ет.10, ап.49
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.1085.1.49 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, хиляда осемдесет и пет, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 117040.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 470 кв.м.

ул. „Асеновградско шосе“ № 1, ЮИПЗ, ет. 6, обект 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20178250400119 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с иденфикатор 56784.539.259.1.6 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, пет, девет, точка, едно, точка, шест ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 117040.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 470 кв.м.

ул. „Асеновградско шосе“ № 1, ЮИПЗ, ет. 6, обект 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20178250400119 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с иденфикатор 56784.539.259.1.6 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, пет, девет, точка, едно, точка, шест ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 20960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Портолагос" №14, ет.1, гараж 12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.506.860.1.12 (пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем шест нула точка едно точка едно две) по кадастрална карта и кадас ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 117840.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 89 кв.м.

ул. "Портолагос" №14, ет.6, ап. 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.506.860.1.10 (пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем шест нула точка едно точка едно нула) по кадастрална карта и кад ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 104800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 104 кв.м.

ж.к "Марица Гардънс",бл.4,ет.5,ап.21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.883.10.19 (пет, шест,седем, осем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, осем, три, точка, едно, нула, точка, едно, девет), гр ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 133650.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 412 кв.м.

ул. "Ландос" № 99
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.553.9 (пет шест седем осем четири точка пет пет три точка девет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-64/05.10.2006 г ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 133650.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 412 кв.м.

ул. "Ландос" № 99
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.553.9 (пет шест седем осем четири точка пет пет три точка девет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-64/05.10.2006 г ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 79650.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Ален Мак" №28, бл. 17, вх. 28, ет.3, ап.22
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.326.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет нула седем точка три две шест точка едно точка две две) по кадастралната карта и када ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 15300.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.12.2019 до 28.01.2020
Обявяване на: 2020-01-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.27 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две седем/ по кадастралната карта и кад ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 15300.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.12.2019 до 28.01.2020
Обявяване на: 2020-01-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.26 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две шест/ по кадастралната карта и када ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 15750.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 22 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.12.2019 до 28.01.2020
Обявяване на: 2020-01-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.25 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две пет/ по кадастралната карта и кадас ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 126450.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Горно Броди" №15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.530.811.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка осем едно едно точка едно точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 135360.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 118 кв.м.

ул. "Богомил" 80, ет. 7, ап. А11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
- 30/260 /тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 130400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 301 кв.м.

местност "Бялата воденица"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.350.24 (пет шест седем осем четири точка три пет нула точка две четири), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и к ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 74160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Победа" 58, вход А, ет. 3, ап. 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.505.23.2.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и пет, точка двадесет и три, точка две, точка пет/ по ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1137600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

ул Инж. Асен Йорданов №7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
СГРАДА с идентификатор № 56784.539.264.3 (пет шест седем осем четири точка пет три девет точка две шест четири точка три), находяща се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастр ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 56520.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 53 кв.м.

Ул. "Стефан Стамболов" №87
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.4676.1.58 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири шест седем шест точка едно точка пет осем/ по кадастралната кар ...

Мезонет ПЛОВДИВ

Мезонет ПЛОВДИВ

Цена: 201600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 189 кв.м.

бул. "Марица" № 48, ет. 5, ап. А-4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.254.1.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, четири) по кадастралн ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 42330.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 35 кв.м.

ул. "Филип Македонски" № 31
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.522.377.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три седем седем точка едно точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 446880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 4977 кв.м.

ул. "Дилянка" № 57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.503.21 (пет шест седем осем четири точка пет нула три точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03 ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 1760000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 5748 кв.м.

ул. "Инж. Асен Йорданов" № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №56784.539.264 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 726 кв.м.

ул. "Коматевско шосе" 145
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, а именно: ½ ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.534.577 /пет шест седем осем четири точка пет три четири т ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 63920.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 99 кв.м.

район Централен, ул. Крали Марко №23, ет. 5, ап. Б
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1524.1.8/пет шест седем осем четири. пет две три. едно пет две четири. едно. осем/, по кадастралните к ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 63920.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 99 кв.м.

район Централен, ул. Крали Марко №23, ет. 5, ап. Б
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1524.1.8/пет шест седем осем четири. пет две три. едно пет две четири. едно. осем/, по кадастралните к ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 789663.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 546 кв.м.

ул. „Самара” № 18, ет. -1, обект 17
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ИД 20188200401399 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.587.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно, точка, ед ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 2640000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 7292 кв.м.

ул. „Георги Гешанов“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ИД 20178250400569 - Поземлен имот с идентификатор 56784.534.781 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, четири, точка, седем, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 13120.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.

ул. „Ибър“ № 25, ет.-1, гараж 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ИД20148250400415 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1.18 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три, точка, едно, точка, ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 138387.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 169 кв.м.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.1038.2.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:КД-14-16-79
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.1038.2.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителни ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 173520.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 123 кв.м.

ул. „Ибър“ № 25, ет. 5, ап. 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ИД20148250400415 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три, точка, едно, точка, ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 57040.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. „Никола Карев“ № 17, блок 159, вх. А, етаж 4, апартамент 50
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
ИД № 20198200400410 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2380.8.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, три, осем, нула, точка, осем, точк ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1216 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със запов
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. Звезда № 45, бл. 69, вх. А, ет. 3, ап. 26
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ИД 20199110400468-½ (една втора) идеална част от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.924.6.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет две четири точк ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 100955.83 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 76 кв.м.

бул. Руски № 16, бл. Г. вх. А, ет. 10, ап. 32
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
ИД 20199110400491-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1184.3.33 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно осем четири точка три точка три три) по к ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 72960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 153 кв.м.

ул. "Иглика" №2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.506.1269.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, шест, девет, точка, едно, точка, две) по кадастр ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 107813.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 58 кв.м.

ул. „Волга“ № 6-б, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ИД 20199110400653-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.882.1.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка осем осем две точка едно точка шест) по кадастралната ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 72760.50 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 67 кв.м.

ул. Горно Броди № 41, вх. Б, ет. 7, ап. 18А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ИД 20199110400728-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.17.2.18 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно седем точка две точка едно осем) по кадастралната ...

Етаж от къща ПЛОВДИВ

Етаж от къща ПЛОВДИВ

Цена: 72720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Прослава" №56
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда – КЪЩА, находяща се в гр. Пловдив, кв. „Прослав“ , ул. „Прослава“ №56, с площ на етажа от около 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 88632.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 128 кв.м.

гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" № 53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Едноетажна със сутерен МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съставляваща източната самостоятелно обособена част от жилищна сграда - близнак със самостоятелно стълбище, състояща се от две помещения в пр ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 119 кв.м.

ул. "Коматевско шосе" № 69-Д
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ИД20128250401125 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, четири, точка, две, точка, три, точка, четири/ по кадастр ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 19 кв.м.

ул. "Коматевско шосе" № 69-Д
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ИД20128250401125 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, четири, точка, две, точка, три, точка, четири/ по кадастр ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 19 кв.м.

ул. "Коматевско шосе" № 69-Д
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ИД20128250401125 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, четири, точка, две, точка, три, точка, четири/ по кадастр ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 58644.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 96 кв.м.

ул. "Кавала" № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.950.1.8 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка девет пет нула точка едно точка осем), по кадастралната карта и кадастра ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 90249.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 51 кв.м.

гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 116000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 102 кв.м.

ул. „Княз Александър I“ № 43, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ИД 20198250400110, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.1528.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, едно, пет, две, осем, точка, едно, пет) по ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 24 кв.м.

Пловдив, бул. Марица № 31, гараж 9П
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
1/2 ид.част от ГАРАЖ, МАСИВЕН, монолитен, стоманобетонна конструкция, допълващо застрояване, вход откъм бул. Марица - север, проход от вътрешен двор - обща наземна улица, на един етаж, в ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 147000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 5874 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, Местност Инджерлийка
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.140, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 1660960.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 11042 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.178, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 459200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3827 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, ул.Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.192, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛ ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 160 кв.м.

ул. "Никола Карев" № 47 ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИД20178250400530 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 56784.530.17.3.9 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, седем, точка, три, точка, девет/ по к ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 243900.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 421 кв.м.

ул. "Никола Карев" № 47, ет. 1, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИД20178250400530 - 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 56784.530.17.3.8 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, седем, точка, три, точка, осем/ по ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 699647.17 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2100 кв.м.

бул. „Цариградско шосе“ № 94
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИД20178250400100 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.541.89 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, едно, точка, осем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 234288.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.

ул. Иван Ст. Гешев № 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси, ...

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 211440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 165 кв.м.

жилищно селище "Зорница", ул. Коматевско шосе № 186А, къща Б-5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ИД 20188250400647, СГРАДА с идентификатор 56784.258.404.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, пет, осем, точка, четири, нула, четири, точка, пет) по кадастралната карта и кадастра ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 36720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 68 кв.м.

ул. " ВЕСТОР АБАДЖИЕВ " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ОФИС с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 56 кв.м.

ул. "Никола Караджов" 4, ет. 2, ап. Б, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.505.237.1.2 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, две, три, седем, точка, едно,точка, две/ по кадастралната кар ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 85500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 447 кв.м.

ул."Въча" 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
1/2 ид.ч /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.900.1.18 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка девет нула нула точка едно точка ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 94600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Христо Матов" №11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.109.6.13 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, нула, девет, точка, шест, точка, едно, три) по кадаст ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 63 кв.м.

ул."Асеновградско шосе" 4Д, ет. 4, ап. 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.621.4.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и четири, точка шестотин двадесет и едно, т ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.97 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.97 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.97 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.98 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.99 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.108 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.108 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор в сграда с идентификатор 56784.540.507.2.109 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точк ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив петко илиев частен съдебен изпълнител пловдив продавам автомивка в пловдив чси пловдив мурджанова имоти от чси пловдив