Чси Имоти > Пловдив >

ЧСИ Пловдив

Всички имоти в Пловдив от ЧСИ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 62791.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 36 кв.м.

гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1 /едно/, обект 75
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2020 до 19.08.2020
Обявяване на: 2020-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.430.1.75/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет, точк ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 81224.64 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 51 кв.м.

гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2020 до 19.08.2020
Обявяване на: 2020-08-20
СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И ...

Парцел ПЛОВДИВ

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 27992.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1216 кв.м.

гр.Пловдив, местността ”Прослав''
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2020 до 19.08.2020
Обявяване на: 2020-08-20
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. ...

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 198000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.

ул. "Иван Ст. Гешев" №9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.07.2020 до 24.08.2020
Обявяване на: 2020-08-25
...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 105600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 178 кв.м.

ул."Малгара"№3, ет.7, ап2/27
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.07.2020 до 04.08.2020
Обявяване на: 2020-08-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор : 56784.531.1668.1. 27 /пет шест седем осем четири.пет три едно. едно шест шест осем. едно. две седем/,поКадастралната карта и кадастралните р ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 228480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 149 кв.м.

ул. Гладстон № 19 ет. 3 ап. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.521.1020.1.5 /пет шест седем осем четири точка пет две едно точка едно нула две нула точка едно точка пет/ с адрес: гр. Пловдив, община П ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 316696.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2002 кв.м.

ул. Дилянка № 35
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
ИД 20199110401079-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56784.503.454 /пет шест седем осем четири точка пет нула три точка четири пет четири/, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастра ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 161458.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 215 кв.м.

гр. Пловдив, р-н Северен, ул. “Дилянка“ № 41, ап. Б6-б
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.503.23.15.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и три, точка, двадесет и три, точка, петнадесет, т ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 65220.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 39 кв.м.

ул.“Златю Бояджиев“ №27, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес улица “Златю Бояджиев“ № 27 (двадесет и седем), разположен на II (втори) жилищен ...

Парцел ПЛОВДИВ

Цена: 2824184.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 10867 кв.м.

бул. "Цариградско шосе" №53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.07.2020 до 06.08.2020
Обявяване на: 2020-08-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 56784.527.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 130 кв.м.

ул.Иван Вазов"№18, ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.213.1.13 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка две едно три точка едно точка едно три/ по кадастралната карта и к ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Офис ПЛОВДИВ

Офис ПЛОВДИВ

Цена: 29345.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Нестор Абаджиев " № 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, раз ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 1195891.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 11042 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.178, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 939812.31 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 663 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Юипз
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
Сграда с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор н ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 178176.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 503 кв.м.

: гр. Пловдив, п.к. 4000, Тракия
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.426, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. / 03.06.2 ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 79632.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Родопи” № 62, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20178250400105 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2119.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно, точ ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 242760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 295 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.4.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, четири, точка ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1218480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - .) СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, три/ по кадастралните карти и када ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 282600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 306 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точка, т ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 588160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 636 кв.м.

ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точка, д ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 588160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 636 кв.м.

ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - 1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.2.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, две, точ ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 54080.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 38 кв.м.

ул. Полк. Сава Муткуров №20, ет. 1, обект 19/3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
ИД 20198200400609, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.949.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, девет, точка, едно, точка, ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 13750.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.27 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две седем/ по кадастралната карта и кад ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 13750.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 23 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 2,
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.26 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две шест/ по кадастралната карта и када ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 13300.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 22 кв.м.

ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.25 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две пет/ по кадастралната карта и кадас ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 402192.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 4977 кв.м.

ул. "Дилянка" №57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.503.21 (пет шест седем осем четири точка пет нула три точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03. ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 11843096.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2264 кв.м.

ул. Брезовско шосе № 176
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.508.395 /пет шест седем осем четири точка пет нула осем точка три девет пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната кар ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 629682.46 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2100 кв.м.

бул. "Цариградско шосе" № 94
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ИД 20178250400100 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.541.89 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, едно, точка, осем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 52640.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 123 кв.м.

гр.Пловдив,ул.Петър Васков №23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.531.1102.1.16, находящ се в гр.Пловдив,общ.Пловдив,обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрен със Заповед РД-18- ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 81224.64 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 51 кв.м.

гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 231 кв.м.

ул. "Ген. Радко Димитриев" № 1, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД 20188250400488 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 56784.529.13.1.53 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, девет, точка, едно, три, точка, едно, точка, пет, т ...

Други ПЛОВДИВ

Други ПЛОВДИВ

Цена: 939812.31 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 663 кв.м.

Сграда с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор на АГКК Последно изменение със заповед: КД-14-16-1760 / 24.10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
Сграда с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директор н ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 712000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 546 кв.м.

ул. „Самара” № 18, ет. -1, обект 17
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ИД20188200401399 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.587.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно, точка, едн ...

Гараж ПЛОВДИВ

Гараж ПЛОВДИВ

Цена: 11808.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 17 кв.м.

ул. „Ибър“ № 25, ет.-1, гараж 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ИД20148250400415 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1.18 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три, точка, едно, точка, ...

Паркомясто ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Ген. Данаил Николаев" №80, ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД20188200401380 9,19/63,52 ид. ч. (девет цяло и деветнадесет стотни от шестдесет и три цяло и петдесет и две стотни идеални части) от Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 56 ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 54080.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 38 кв.м.

ул. "Полк. Сава Муткуров" №20, ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД 20198200400609 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.949.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, девет, точка, едно, точка, ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 200880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 219 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" №170, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД 20168250400447 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.508.136.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно, точка, две), ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 59440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 53 кв.м.

ул Стефан Стамболов 87
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.4676.1.58 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири шест седем шест точка едно точка пет осем/ по кадастралната кар ...

Производствен имот ПЛОВДИВ

Производствен имот ПЛОВДИВ

Цена: 178176.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 503 кв.м.

гр. Пловдив, п.к. 4000, Тракия
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.426, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. / 03.06.2 ...

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Цена: 19360.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1086 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от поземлен имот с идентификатор 56784.247.173 /пет шест седем осем четири точка две четири седем точка едно седем три/, в гр. Пловдив, общ. Пловдив, об ...

Заведение ПЛОВДИВ

Заведение ПЛОВДИВ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Горно Броди" № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.530.811.1.22 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка осем едно едно точка едно точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Евтини имоти от ЧСИ ПЛОВДИВ?

Имотни Възможности в Пловдив: ЧСИ и Банки Предоставят Уникални Предложения Пловдив, със своята богата история и културно наследство, не привлича само почитателите на изкуството, но и инвеститорите в недвижими имоти. Този текст ще разгледа как Частните изпълнители (ЧСИ) и банките отварят вратата към изгодни и разнообразни имотни сделки в Пловдив. 1. Разнообразие от Имоти от ЧСИ ЧСИ в Пловдив предоставят широк спектър от имоти на търг, обхващайки всичко – от уютни апартаменти до просторни къщи и търговски обекти. Този разнообразен пазар предоставя възможности за различни инвеститорски стратегии, включително покупка на дом или апартамент, както и инвестиции в търговски площи. 2. Привлекателни Банкови Сделки за Апартаменти Банките в Пловдив редовно предлагат апартаменти за продажба, които са част от изпълнителни производства или са ипотекирани. Тези обекти представляват достъпни и изгодни сделки, които привличат вниманието на тези, които търсят качествено жилище или инвестиция в недвижими имоти. 3. Предимства на Имотите от ЧСИ и Банки Конкурентни Цени: Имотите от ЧСИ и банките се предлагат на цени, често по-ниски от пазарните стойности, осигурявайки възможности за добра сделка. Инвестиционен Потенциал: Пловдив се развива бързо, като предлага благоприятни условия за инвестиции и потенциал за бъдещ растеж. Прозрачност и Сигурност: Процесът на покупка през ЧСИ и банките е добре регулиран, осигурявайки прозрачност и сигурност на сделката. 4. Пловдив - Град на Културата и Възможностите Пловдив не е само град на историята, но и място, където културата и съвременните удобства се срещат. Инвестициите в недвижими имоти в този град представляват възможност за преживяване на богатството на българската култура и удовлетворяване на потребностите на съвременния живот. Заключение ЧСИ и банките в Пловдив отварят вратата към невероятни възможности за инвестиции в недвижими имоти. С разнообразието от имоти и изгодните сделки, градът предоставя на потенциалните купувачи и инвеститори възможността да си осигурят уютен дом или интелигентна инвестиция. Пловдив - мястото, където историята и възможностите се преплитат в едно.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Пловдив

апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив петко илиев частен съдебен изпълнител пловдив продавам автомивка в пловдив чси пловдив мурджанова имоти от чси пловдив