Чси Имоти > София > Парцел

ЧСИ София - Продажба на апартаменти и ипотекирани имоти от банки

Всички имоти Парцел в София от ЧСИ

Парцел СОФИЯ

Цена: 100692.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 790 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.07.2020 до 03.08.2020
Обявяване на: 2020-08-04
Поземлен имот с идентификатор 68134.4360.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/ 06.03.2009 г. ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 648000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4740 кв.м.

местност “Долето”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Столична община, район “Нови Искър”, в землището на село Чепинци, местност “Долето”, с променено предназначение от земеделска земя на имот за неземеделски нужди ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 2567040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3872 кв.м.

https://www.google.com/maps/@42.6228415,23.3691902,3a,75y,213.22h,81.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1skzNY2uSeOtL5Tp60kr-yAw!2e0!7i16384!8i8192
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ парцел I-1517 (първи, отреден за имот планоснимачен номер хиляда петстотин и седемнадесет)-за административна сграда, шоурум, магазини, сервизи, склад ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1142208.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8984 кв.м.

гр.София, бул. Цариградско шосе" – 7ми км
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II – 785 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и пет) за чисто производство, КО, озеленяване, складове и офиси, в квартал №7 (седем ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 192 кв.м.

гр.София, район Триадица, ул. „Ген. Иван Колев“ №45
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.06.2020 до 14.07.2020
Обявяване на: 2020-07-15
15 % /петнадесет върху сто/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 1277 (хиляда двеста седемдесет и седем) кв.м., находящ се в гр. София, Столична община – район “Триа ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 255744.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4001 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4183.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Парцел СОФИЯ

Цена: 577368.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9099 кв.м.

кв. Горна баня
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4183.20 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка двадесет), съгласно Скица № 15112106/10.03.2016г. о ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4103520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20362 кв.м.

ул. Любляна № 46 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ДВОРНО МЯСТО, без построените в него сгради, находящо се в гр. София, СО-район "Овча купел", според удостоверение за данъчна оценка на ул. "Калояново" №14 (четиринадесет), а по документ за ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 106704.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4000 кв.м.

с. Волуяк, район Връбница, поземлен имот № 2117
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Поземлен имот с идентификатор 12084.2724.27, адрес: с. Волуяк, район Връбница, СО, обл. София – град, с площ от 4000,00 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ...

Парцел СОФИЯ

Цена: 106704.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4000 кв.м.

с. Волуяк, район Връбница, поземлен имот № 2117
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Поземлен имот с идентификатор 12084.2724.27, адрес: с. Волуяк, район Връбница, СО, обл. София – град, с площ от 4000,00 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 106704.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4000 кв.м.

с. Волуяк, район Връбница, поземлен имот № 2117
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Поземлен имот с идентификатор 12084.2724.27, адрес: с. Волуяк, район Връбница, СО, обл. София – град, с площ от 4000,00 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4226050.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9470 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
Урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел I – 494, 539 (първи, отреден за имот с планоснимачни номера четиристотин деветдесет и четири, петстотин тридесет и девет), в квартал № 28 (двад ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 263906.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6197 кв.м.

гр. София, район Подуене, ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Стефан Консулов", местност "Соленика"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, Столична Община, район Подуяне, а именно:   1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, целият с площ от 1 785 (хиляда седемстотин осемдесет и пет ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 90400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1993 кв.м.

кв. „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 32
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.464 с адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 32 с площ от 1 993 кв. м*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 709 кв.м.

кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“ № 2а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.8360.2002 с адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“ № 2а; с площ от 709 кв.м.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 7562.70 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 368 кв.м.

ул. „Стефан Дуньов“ № 13 - 58/368 идеални части
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
58/368 идеални части, от недвижим имот представляващ: Съгласно решение за съдебна делба по гр.д. № 25180/2008г. по описа на СГС: УПИ IV – 588 от кв. 3, с площ от 368 кв.м. по регулационния ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 648000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4740 кв.м.

местност “Долето”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Столична община, район “Нови Искър”, в землището на село Чепинци, местност “Долето”, с променено предназначение от земеделска земя на имот за неземеделски нужди ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2118 кв.м.

Местност "Орландовци - Малашевци"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектопланоснимачен № 1709 /хиляда седемстотин и девет/, нанесен в кадастрален лист 226 /двеста двадесет и шест/ по неодобрения кадастрален план на гр. София, местност "Ор ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 103896.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 740 кв.м.

гр. София ул. "Иван Сусанин "№15 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/2 /една втора/ идеална част от дворно място с площ от 605 /шестстотин и пет/ кв.м по документ за собственост, а по кадастрална скица от 740 кв.м. /седемстотин и четиридесет/, съставляващ ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4103520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20362 кв.м.

ул. Любляна № 46А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ДВОРНО МЯСТО, без построените в него сгради, находящо се в гр. София, СО-район "Овча купел", според удостоверение за данъчна оценка на ул. "Калояново" №14 (четиринадесет), а по документ за ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 828000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2118 кв.м.

Местност "Орландовци - Малашевци"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектопланоснимачен № 1709 /хиляда седемстотин и девет/, нанесен в кадастрален лист 226 /двеста двадесет и шест/ по неодобрения кадастрален план на гр. София, местност "Ор ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 616 кв.м.

ул. Проф. Иван Георгов № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 699440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 543 кв.м.

ул.Симеоновско шосе №159
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид-р 68134.2040.641, представляващ ДВОРНО МЯСТО - УПИ (парцел) VІ-641 в квартал 39 по плана на гр. София, м.„Вилна зона Симеоново – Север“, находящ се в гр. София, СО, р- ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 146800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2425 кв.м.

гр. София, Столична община - район "Витоша", в.з. "Малкинова долина - Бункера 3-ти етап"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община- район „Витоша“, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 570 (петстотин и седемдесет), масив 018, парцел 019, с площ от 2425 кв. м ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 146800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2425 кв.м.

гр. София, Столична община - район "Витоша", в.з. "Малкинова долина - Бункера 3-ти етап"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община- район „Витоша“, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 570 (петстотин и седемдесет), масив 018, парцел 019, с площ от 2425 кв. м ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1269120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8984 кв.м.

гр. София, местност "бул. Цариградско шосе - 7-ми км"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II – 785 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и пет) за чисто производство, КО, озеленяване, складове и офиси, в квартал №7 (седем ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 159760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2010 кв.м.

гр. София, ж.к. "Младост 2", между бл. 214 и бл. 215
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, Район Младост, местност ж.к. „Младост 2“ (две), представляващ ПИ № 2832 - отреден за озеленяване (две хиляди осемстотин тридесет и д ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1800088.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9700 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 252000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 980 кв.м.

ул. „Гена Димитрова“ №39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ДВОРНО МЯСТО, с площ 980 /деветстотин и осемдесет/кв.м., представляващо УПИ XIII-518 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и осемнадесет/, в кв.26 /двадесет и шест/ ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 62 кв.м.

ул. Георг Вашингтон № 46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 124 кв.м.

ул. Константин Петканов № 6. Върху парцела е изградена сграда, която не е предмет на публична продан!
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.01.2020г. до 26.02.2020г. – кр ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 700 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/2 ид.ч. от ПИ 68134.2045.2810 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 111880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 790 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Поземлен имот с идентификатор 68134.4360.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/ 06.03.2009 г. ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 367200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2485 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Поземлен имот, с идентификатор 68134.4354.650 (стар идентификатор 68134.4354.186), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, представляващ ПИ № 1074 (имот плано ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 142600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2868 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. София, район Младост, кв.“Горубляне“, цялото с площ по скица 2 868 /две хиляди осемстотин шестдесет и осем/ квадратни метра, а по нотариален акт с площ от 2 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 43680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 604 кв.м.

ул. 719 № 28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1892.1012 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и две точка хиляда и дванадесет/ по кадастралната карта и к ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 43481.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 704 кв.м.

град София, район „Красна поляна“, ж.к. „Илинден“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1106.368 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда сто и шест, точка, триста шестдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1200000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4969 кв.м.

местност Национален Киноцентър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, район „Витоша“, местност „Национален киноцентър“, целият с площ 4 969 кв.м. (четири хиляди деветстотин шестдесет и девет квадратни метра), съставляв ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4631225.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9470 кв.м.

м-т Детски град
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел I – 494, 539 (първи, отреден за имот с планоснимачни номера четиристотин деветдесет и четири, петстотин тридесет и девет), в квартал № 28 (двад ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 589515.48 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9899 кв.м.

гр. София, местност НПЗ, "Военна-рампа - изток"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVIII- 1612, 1646, 1647, 1678 /двадесет и осми отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин и дванадесет, хиляда шестстотин четиридесет и шест, хиляд ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 6600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 427 кв.м.

гр. София, в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ № VI-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 7400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 470 кв.м.

гр. София, в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ № V-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 24200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 949 кв.м.

гр. София, в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ № IV-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 11400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 441 кв.м.

гр. София, в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ № XIV-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 10200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 441 кв.м.

в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ №VII-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 355200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4001 кв.м.

кв. Горна баня
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4183.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 801900.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9099 кв.м.

кв. Горна баня
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4183.20 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка двадесет), съгласно Скица № 15112106/10.03.2016г. о ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4118112.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20362 кв.м.

ул. Любляна 46А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ДВОРНО МЯСТО, без построените в него сгради, находящо се в гр. София, СО-район "Овча купел", според удостоверение за данъчна оценка на ул. "Калояново" №14 (четиринадесет), а по документ за ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 8403.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 368 кв.м.

ул. „Стефан Дуньов“ № 13 - 58/368 идеални части
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
58/368 идеални части, от недвижим имот представляващ: Съгласно решение за съдебна делба по гр.д. № 25180/2008г. по описа на СГС: УПИ IV – 588 от кв. 3, с площ от 368 кв.м. по регулационния ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 178560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2660 кв.м.

ул. "Пловдивско поле" 21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1602.6076 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда шестстотин и две, точка, шест хиляди и седемдесет и шест) съгласно кадастралната ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 117442.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4054 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община - Район “Триадица“, съставляващ съгласно Заповед № РД-09-2-81/08.04.2004 г. имот планоснимачен номер 946 /деветстотин четиридесет и ш ...

Евтини имоти от ЧСИ СОФИЯ?

Имоти в София на търг от ЧСИ София е столицата и най-големият град в България. Това го прави и най-търсения град за недвижими имоти в страната. Въпреки това, не всеки може да си позволи да закупи имот в София на пазарната цена. За тези хора, които търсят имот в София на по-достъпна цена, имотите на търг от ЧСИ са добра възможност. Как работят имотите на търг от ЧСИ? Когато собственикът на имот не може да изплати дълговете си, той може да бъде принудително продаден на търг от ЧСИ. Тези търгове се провеждат публично и всеки може да участва в тях. Цената на имота на търга започва от начална цена, която е определена от ЧСИ. След това купувачите могат да наддават, като предлагат по-висока цена. Имотът се продава на този, който предложи най-високата цена. Какви видове имоти се продават на търг от ЧСИ? На търг от ЧСИ могат да се продават различни видове имоти, включително: Жилищни имоти: апартаменти, къщи, вили Нежилищни имоти: офиси, магазини, складове, земя Как да намеря имоти на търг от ЧСИ в София? Имотите на търг от ЧСИ се публикуват в интернет сайтовете на ЧСИ. Можете също така да се свържете с ЧСИ, за да получите информация за предстоящи търгове. Какви са предимствата и недостатъците на имотите на търг от ЧСИ? Предимства: По-ниска цена от пазарната По-голям избор от имоти Възможност за закупуване на имот, който не е наличен на пазара Недостатъци: Необходимост от внимателно проучване на имота Възможност за евентуални проблеми с имота Заключение Имоти на търг от ЧСИ могат да бъдат добра възможност за хора, които търсят имот в София на по-достъпна цена. Въпреки това, преди да участвате в търг, е важно да направите внимателно проучване на имота и да сте наясно с потенциалните рискове. Изгодни Цени и Отстъпки Една от ключовите предимства на участието в търгове от ЧСИ е възможността за закупуване на имоти на изключително конкурентни цени. Често, тези имоти са обект на изпълнително производство, където цената може да бъде значително по-ниска от пазарната стойност. Това предоставя идеална възможност за инвеститори да придобият имоти с дългосрочен потенциал за печалба. Разнообразие от Обекти Търговете от ЧСИ в София обхващат разнообразни видове имоти - апартаменти, къщи, офиси, търговски площи и земеделски земи. Това предоставя възможност за всеки вид инвеститор или купувач да намери подходящ обект според своите нужди и цели. Процес на Купуване и Законосъобразност Процесът на участие в търгове от ЧСИ е добре регулиран и законосъобразен. Имотите са добре документирани, а ЧСИ осигуряват прозрачност и сигурност по време на целия процес на продажба. Това е особено важно за тези, които търсят безопасни и законосъобразни инвестиции в недвижими имоти. Инвестиционен Потенциал София се развива бързо, като инвестиционен хъб, и търговете от ЧСИ предоставят отлична възможност за влизане на пазара с инвестиции в различни сектори на недвижимите имоти. Тези търгове са често свързани с разнообразни проекти за развитие или със стойности под оценките на пазара, което увеличава инвестиционния потенциал. Заключение Търговете от ЧСИ в София са вълнуваща възможност за всеки, който търси недвижим имот със значително инвестиционно предимство. Важно е обаче да се проведе задълбочено изследване и консултация със специалист, за да се гарантира успешната реализация на сделката. С участието в търговете от ЧСИ в София, инвеститорите могат да открият скрити бижута в недвижимите имоти и да направят умни и изгодни инвестиции.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в София

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия