Чси Имоти > София > Парцел

ЧСИ София

Всички имоти Парцел в София от ЧСИ

Парцел СОФИЯ

Цена: 100692.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 790 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.07.2020 до 03.08.2020
Обявяване на: 2020-08-04
Поземлен имот с идентификатор 68134.4360.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/ 06.03.2009 г. ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 648000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4740 кв.м.

местност “Долето”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Столична община, район “Нови Искър”, в землището на село Чепинци, местност “Долето”, с променено предназначение от земеделска земя на имот за неземеделски нужди ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 2567040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3872 кв.м.

https://www.google.com/maps/@42.6228415,23.3691902,3a,75y,213.22h,81.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1skzNY2uSeOtL5Tp60kr-yAw!2e0!7i16384!8i8192
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ парцел I-1517 (първи, отреден за имот планоснимачен номер хиляда петстотин и седемнадесет)-за административна сграда, шоурум, магазини, сервизи, склад ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1142208.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8984 кв.м.

гр.София, бул. Цариградско шосе" – 7ми км
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II – 785 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и пет) за чисто производство, КО, озеленяване, складове и офиси, в квартал №7 (седем ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 192 кв.м.

гр.София, район Триадица, ул. „Ген. Иван Колев“ №45
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.06.2020 до 14.07.2020
Обявяване на: 2020-07-15
15 % /петнадесет върху сто/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 1277 (хиляда двеста седемдесет и седем) кв.м., находящ се в гр. София, Столична община – район “Триа ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 255744.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4001 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4183.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Парцел СОФИЯ

Цена: 577368.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9099 кв.м.

кв. Горна баня
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4183.20 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка двадесет), съгласно Скица № 15112106/10.03.2016г. о ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4103520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20362 кв.м.

ул. Любляна № 46 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ДВОРНО МЯСТО, без построените в него сгради, находящо се в гр. София, СО-район "Овча купел", според удостоверение за данъчна оценка на ул. "Калояново" №14 (четиринадесет), а по документ за ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 106704.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4000 кв.м.

с. Волуяк, район Връбница, поземлен имот № 2117
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Поземлен имот с идентификатор 12084.2724.27, адрес: с. Волуяк, район Връбница, СО, обл. София – град, с площ от 4000,00 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ...

Парцел СОФИЯ

Цена: 106704.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4000 кв.м.

с. Волуяк, район Връбница, поземлен имот № 2117
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Поземлен имот с идентификатор 12084.2724.27, адрес: с. Волуяк, район Връбница, СО, обл. София – град, с площ от 4000,00 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 106704.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4000 кв.м.

с. Волуяк, район Връбница, поземлен имот № 2117
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Поземлен имот с идентификатор 12084.2724.27, адрес: с. Волуяк, район Връбница, СО, обл. София – град, с площ от 4000,00 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4226050.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9470 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
Урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел I – 494, 539 (първи, отреден за имот с планоснимачни номера четиристотин деветдесет и четири, петстотин тридесет и девет), в квартал № 28 (двад ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 263906.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6197 кв.м.

гр. София, район Подуене, ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Стефан Консулов", местност "Соленика"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, Столична Община, район Подуяне, а именно:   1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, целият с площ от 1 785 (хиляда седемстотин осемдесет и пет ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 90400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1993 кв.м.

кв. „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 32
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.464 с адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 32 с площ от 1 993 кв. м*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 709 кв.м.

кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“ № 2а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.8360.2002 с адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“ № 2а; с площ от 709 кв.м.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 7562.70 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 368 кв.м.

ул. „Стефан Дуньов“ № 13 - 58/368 идеални части
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
58/368 идеални части, от недвижим имот представляващ: Съгласно решение за съдебна делба по гр.д. № 25180/2008г. по описа на СГС: УПИ IV – 588 от кв. 3, с площ от 368 кв.м. по регулационния ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 648000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4740 кв.м.

местност “Долето”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Столична община, район “Нови Искър”, в землището на село Чепинци, местност “Долето”, с променено предназначение от земеделска земя на имот за неземеделски нужди ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2118 кв.м.

Местност "Орландовци - Малашевци"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектопланоснимачен № 1709 /хиляда седемстотин и девет/, нанесен в кадастрален лист 226 /двеста двадесет и шест/ по неодобрения кадастрален план на гр. София, местност "Ор ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 103896.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 740 кв.м.

гр. София ул. "Иван Сусанин "№15 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/2 /една втора/ идеална част от дворно място с площ от 605 /шестстотин и пет/ кв.м по документ за собственост, а по кадастрална скица от 740 кв.м. /седемстотин и четиридесет/, съставляващ ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4103520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20362 кв.м.

ул. Любляна № 46А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ДВОРНО МЯСТО, без построените в него сгради, находящо се в гр. София, СО-район "Овча купел", според удостоверение за данъчна оценка на ул. "Калояново" №14 (четиринадесет), а по документ за ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 828000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2118 кв.м.

Местност "Орландовци - Малашевци"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектопланоснимачен № 1709 /хиляда седемстотин и девет/, нанесен в кадастрален лист 226 /двеста двадесет и шест/ по неодобрения кадастрален план на гр. София, местност "Ор ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 616 кв.м.

ул. Проф. Иван Георгов № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 699440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 543 кв.м.

ул.Симеоновско шосе №159
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид-р 68134.2040.641, представляващ ДВОРНО МЯСТО - УПИ (парцел) VІ-641 в квартал 39 по плана на гр. София, м.„Вилна зона Симеоново – Север“, находящ се в гр. София, СО, р- ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 146800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2425 кв.м.

гр. София, Столична община - район "Витоша", в.з. "Малкинова долина - Бункера 3-ти етап"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община- район „Витоша“, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 570 (петстотин и седемдесет), масив 018, парцел 019, с площ от 2425 кв. м ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 146800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2425 кв.м.

гр. София, Столична община - район "Витоша", в.з. "Малкинова долина - Бункера 3-ти етап"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община- район „Витоша“, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 570 (петстотин и седемдесет), масив 018, парцел 019, с площ от 2425 кв. м ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1269120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8984 кв.м.

гр. София, местност "бул. Цариградско шосе - 7-ми км"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II – 785 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и пет) за чисто производство, КО, озеленяване, складове и офиси, в квартал №7 (седем ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 159760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2010 кв.м.

гр. София, ж.к. "Младост 2", между бл. 214 и бл. 215
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, Район Младост, местност ж.к. „Младост 2“ (две), представляващ ПИ № 2832 - отреден за озеленяване (две хиляди осемстотин тридесет и д ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1800088.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9700 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 252000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 980 кв.м.

ул. „Гена Димитрова“ №39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ДВОРНО МЯСТО, с площ 980 /деветстотин и осемдесет/кв.м., представляващо УПИ XIII-518 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и осемнадесет/, в кв.26 /двадесет и шест/ ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 62 кв.м.

ул. Георг Вашингтон № 46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 124 кв.м.

ул. Константин Петканов № 6. Върху парцела е изградена сграда, която не е предмет на публична продан!
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.01.2020г. до 26.02.2020г. – кр ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 700 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/2 ид.ч. от ПИ 68134.2045.2810 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 111880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 790 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Поземлен имот с идентификатор 68134.4360.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/ 06.03.2009 г. ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 367200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2485 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Поземлен имот, с идентификатор 68134.4354.650 (стар идентификатор 68134.4354.186), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, представляващ ПИ № 1074 (имот плано ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 142600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2868 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. София, район Младост, кв.“Горубляне“, цялото с площ по скица 2 868 /две хиляди осемстотин шестдесет и осем/ квадратни метра, а по нотариален акт с площ от 2 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 43680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 604 кв.м.

ул. 719 № 28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1892.1012 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и две точка хиляда и дванадесет/ по кадастралната карта и к ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 43481.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 704 кв.м.

град София, район „Красна поляна“, ж.к. „Илинден“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1106.368 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда сто и шест, точка, триста шестдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1200000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4969 кв.м.

местност Национален Киноцентър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, район „Витоша“, местност „Национален киноцентър“, целият с площ 4 969 кв.м. (четири хиляди деветстотин шестдесет и девет квадратни метра), съставляв ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4631225.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9470 кв.м.

м-т Детски град
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел I – 494, 539 (първи, отреден за имот с планоснимачни номера четиристотин деветдесет и четири, петстотин тридесет и девет), в квартал № 28 (двад ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 589515.48 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9899 кв.м.

гр. София, местност НПЗ, "Военна-рампа - изток"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVIII- 1612, 1646, 1647, 1678 /двадесет и осми отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин и дванадесет, хиляда шестстотин четиридесет и шест, хиляд ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 6600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 427 кв.м.

гр. София, в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ № VI-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 7400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 470 кв.м.

гр. София, в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ № V-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 24200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 949 кв.м.

гр. София, в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ № IV-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 11400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 441 кв.м.

гр. София, в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ № XIV-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 10200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 441 кв.м.

в.з. „Горна баня“ - 1/4 ид. ч. от УПИ №VII-484
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1. 1/4 /една четвърт/ идеална част от следния неделим поземлен имот: Урегулиран поземлен имот №VII-484 от квартал 37 по плана на гр. София, местност в.з. „Горна баня“, с площ от 441 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 355200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4001 кв.м.

кв. Горна баня
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4183.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 801900.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9099 кв.м.

кв. Горна баня
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4183.20 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка двадесет), съгласно Скица № 15112106/10.03.2016г. о ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4118112.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20362 кв.м.

ул. Любляна 46А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ДВОРНО МЯСТО, без построените в него сгради, находящо се в гр. София, СО-район "Овча купел", според удостоверение за данъчна оценка на ул. "Калояново" №14 (четиринадесет), а по документ за ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 8403.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 368 кв.м.

ул. „Стефан Дуньов“ № 13 - 58/368 идеални части
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
58/368 идеални части, от недвижим имот представляващ: Съгласно решение за съдебна делба по гр.д. № 25180/2008г. по описа на СГС: УПИ IV – 588 от кв. 3, с площ от 368 кв.м. по регулационния ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 178560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2660 кв.м.

ул. "Пловдивско поле" 21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1602.6076 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда шестстотин и две, точка, шест хиляди и седемдесет и шест) съгласно кадастралната ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 117442.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4054 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община - Район “Триадица“, съставляващ съгласно Заповед № РД-09-2-81/08.04.2004 г. имот планоснимачен номер 946 /деветстотин четиридесет и ш ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 104000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 724 кв.м.

м. “Дружба-разширение“ /ул.“Обиколна“/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
УПИ XI 1286 / Поземлен имот с идентификатор 68134.1504.2438/, за жилища, обществено обслужване, магазини и ПГ, кв.510, м. “Дружба-разширение“ /ул.“Обиколна“/ с площ от 724 кв.м. /седемстот ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 40960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 943 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.11.2019 до 23.12.2019
Обявяване на: 2019-12-27
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.11.2019г. до 23.12.2019г. – ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 86080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1961 кв.м.

ул. Акад. Борис Стефанов № 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.11.2019 до 23.12.2019
Обявяване на: 2019-12-27
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.11.2019г. до 23.12.2019г. – ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 10160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 38 кв.м.

ул. Акад. Борис СТефанов № 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.11.2019 до 23.12.2019
Обявяване на: 2019-12-27
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.11.2019г. до 23.12.2019г. – ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2118 кв.м.

местност ОСЗ СГУРООТВАЛА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.11.2019 до 20.12.2019
Обявяване на: 2019-12-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектопланоснимачен № 1709 /хиляда седемстотин и девет/, нанесен в кадастрален лист 226 /двеста двадесет и шест/ по неодобрения кадастрален план на гр. София, местност "Ор ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 746323.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11203 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, кв.„Горна баня”, местността „Брусо”: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 473040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6802 кв.м.

кв. Горна баня, м. Кърлеж
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Описаните имоти се продават ЗАЕДНО с определена по реда на чл. 485 ГПК обща начална цена и за четирите имота, както следва: Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, к ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 115440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 740 кв.м.

гр. София ул. "Иван Сусанин "№15 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
1/2 /една втора/ идеална част от дворно място с площ от 605 /шестстотин и пет/ кв.м по документ за собственост, а по кадастрална скица от 740 кв.м. /седемстотин и четиридесет/, съставляващ ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 446400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3084 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, област София /столица/, район "Младост", ж.к. "Младост", който имот съгласно скица № 15-552960 от 11.11.2016г. на Служба по геодезия ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 153216.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 616 кв.м.

ул. Проф. Иван Георгов № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 720000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4740 кв.м.

местност "Долето"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Столична община, район “Нови Искър”, в землището на село Чепинци, местност “Долето”, с променено предназначение от земеделска земя на имот за неземеделски нужди ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 280000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 980 кв.м.

ул. „Гена Димитрова“ №39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
ДВОРНО МЯСТО, с площ 980 /деветстотин и осемдесет/кв.м., представляващо УПИ XIII-518 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и осемнадесет/, в кв.26 /двадесет и шест/ ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1296000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8984 кв.м.

гр. София, местност "бул. Цариградско шосе - 7ми км"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II – 785 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и пет) за чисто производство, КО, озеленяване, складове и офиси, в квартал №7 (седем ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 467 кв.м.

ул."Обиколна" № 524
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/, от квартал 9 /девети/, по плана на гр. София, местност ж.к. „Дружба” II /втора/ част, с площ по доказателствен акт от 467 /четиристо ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 467 кв.м.

ул."Обиколна" № 524
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/, от квартал 9 /девети/, по плана на гр. София, местност ж.к. „Дружба” II /втора/ част, с площ по доказателствен акт от 467 /четиристо ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 530 кв.м.

гр. София, р-н Сердика, ул. Нов Градец № 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Върху гореописаното недвижимо имущество е учреденo безвъзмездно и пожизнено право на ползване в полза на ЖЕНИ ЖЕЛЯЗКОВА НЕДЯЛКОВА, вписана в книгите за вписване в Служба по вписвания – Соф ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 824800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 340 кв.м.

бул. Генерал Тотлебен 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, принадлежащ на длъжника "РЕД ЛАИЪН" ЕООД, ЕИК 130839888, а ИМЕННО: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.202.250 по кадастралната карта и кад. ре ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 272000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 313 кв.м.

гр. София, район "Овча купел" - 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1160, гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. н ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5554 кв.м.

ул. "Беловодски път" № 104
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, район Витоша, ул. "Беловодски път" № 104; с площ на имота: 5554 кв. м*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ********** ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 284160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4001 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4183.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 284160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4001 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4183.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди сто осемдесет и три точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 45506.88 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 604 кв.м.

ул. 719 № 28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1892.1012 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и две точка хиляда и дванадесет/ по кадастралната карта и к ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 265 кв.м.

ул. "Суходолска"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
Поземлен имот с идентификатор 68134.1104.145 /шест осем едно три четири точка едно едно нула четири точка едно четири пет/ по плана на гр. София, община Столична, област София (столица) по ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 22653.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 417 кв.м.

ул."Банско" №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
Поземлен имот идентификатор 68134.1104.73/шест осем едно три четири точка едно едно нула четири точка седем три/ по плана на гр. София, община Столична, област София (столица) по кадастрал ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 146808.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2425 кв.м.

гр. София, в.з. "Малинова долина - Бункера 3-ти етап"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община- район „Витоша“, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 570 (петстотин и седемдесет), масив 018, парцел 019, с площ от 2425 кв. м ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 413280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15669 кв.м.

местност "Полето"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Подписаният Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 243000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2977 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район "Люлин", ул. “Обелско шосе” № 11 /единадесет/, който имот съгласно удостоверение с изх. № 94-00-388/23.02.2015 г. ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 482601.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15669 кв.м.

гр. София, местности "Толева махала" и "Република - 2"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 15669 кв.м. (петнадесет хиляди шестотин шестдесет и девет квадратни метра) по приложена скица, съставляващ имот с планоснимачен №213 (двеста и тринадесет), ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 67372.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 600 кв.м.

гр. София, кв. Горна баня, м. Калище
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
НЕУРЕГУЛИРАНО ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.София, кв.“Горна баня“, местността „Калище“, съставляващо НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл.№ 909 /деветстотин и девет/, целият с площ от 60 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 782 кв.м.

гр. София, район Сердика, кв. Орландовци
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.508.1751, адрес: гр. София, район Сердика, кв. Орландовци, площ 782 кв. м., номер по предходен план: 1751, кв. 124, парцел І, съседи: 68134.508.1868, 68 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 153600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1053 кв.м.

ж. к. Люлин, I-ви мкр-н, ул. "проф. Александър Станишев"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от около 1053,00кв.м. с административен адрес в гр.София, ж.к. Люлин, ул. Проф. Ал.Станишев“, представляващ част от парцел І-за жил. строителство и магазини, к. 16, по ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 2186240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11539 кв.м.

"Красная пресня"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор № 68134.4361.35 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, шест, едно, точка, три, пет), съгласно скица № 15-529416/04.12.2015 г. по кадастралната ка ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 174960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2868 кв.м.

ж.к. „Горубляне“ - 3, поземлен имот с пл. № 1164
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. София, район Младост, кв.“Горубляне“, цялото с площ по скица 2 868 /две хиляди осемстотин шестдесет и осем/ квадратни метра, а по нотариален акт с площ от 2 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 23292.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 560 кв.м.

ул. Рояк № 11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев рег. № 788 Помощник-изпълнител Валентин Василев Район на действие Софийски градски съд Кантора: ул."Цар Асен"№ 5, ет. 1, ап. 8 Телефон: 980 13 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 876960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3041 кв.м.

ул. "Кукуш" № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, СО, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1 /едно/, съставляващ УПИ XXXVIII /тридесет и осми/ - за безвредно производство, администрация, търгов ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 655017.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9899 кв.м.

гр. София, местност НПЗ, "Военна-рампа - изток"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVIII- 1612, 1646, 1647, 1678 /двадесет и осми отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин и дванадесет, хиляда шестстотин четиридесет и шест, хиляд ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 43481.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 704 кв.м.

район „Красна поляна“, ж.к. „Илинден“, имот с планоснимачен номер № 844
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1106.368 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда сто и шест, точка, триста шестдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 496000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3084 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, област София /столица/, район "Младост", ж.к. "Младост", който имот съгласно скица № 15-552960 от 11.11.2016г. на Служба по геодезия ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 138000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5367 кв.м.

гр. София, район „Панчарево“, местност „Булин мост“ /кв. Горубляне/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОДАВАТ СЕ 4/18 /ЧЕТИРИ ОСЕМНАДЕСЕТИ/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ ДВОРНО МЯСТО, представляващо съгласно Решение на поземлена комисия НИВА от 5368 /пет хиляди триста шестдесет ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.

ул. "Йордан Бакалов - Стубел" (Георги Тутев), местност IV - 55
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1619 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, шест, точка, едно, шест, едно, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. "Йордан Бакалов - Стубел" (Георги Тутев), местност IV - 55
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1618 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, шест, точка, едно, шест, едно, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 15680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 279 кв.м.

ул. "Йордан Бакалов - Стубел" (Георги Тутев), местност IV - 55
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1617 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, шест, точка, едно, шест, едно, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 829248.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11203 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, кв.„Горна баня”, местността „Брусо”: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 829248.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11203 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, кв.„Горна баня”, местността „Брусо”: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 116176.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1222 кв.м.

р-н Люлин, землището на Филиповци, м. Джуджано
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4362.1292 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста шестдесет и две точка хиляда двеста деветдесет и две/ в гр. София, о ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 600000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2183 кв.м.

кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 2019-10-14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 23, отразен на скицата, като парцел XIV-306,665 (четиринадесети, отреден за имоти с планоснимачни ном ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 408000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2485 кв.м.

гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. Околовръстен път
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот, с идентификатор 68134.4354.650 (стар идентификатор 68134.4354.186), находящ се в гр. София, Столична община, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, представляващ ПИ № 1074 (имот плано ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 7071921.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6179 кв.м.

гр. София, район Илинден, местност „Разсадника-Бежанци”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор 68134.1203.708 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поз ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 3597875.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3512 кв.м.

гр. София, район Илинден, местност „Разсадника-Бежанци”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор 68134.1203.925 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поз ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 36648.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 300 кв.м.

ул. Лайбниц №43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440400717 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 316800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 980 кв.м.

ул. „Гена Димитрова“ №39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
ДВОРНО МЯСТО, с площ 980 /деветстотин и осемдесет/кв.м., представляващо УПИ XIII-518 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и осемнадесет/, в кв.26 /двадесет и шест/ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия