Чси Имоти > Троян >

ЧСИ Троян

Всички имоти в Троян от ЧСИ

Къща ТРОЯН

Цена: 20528.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.07.2020 до 10.08.2020
Обявяване на: 2020-08-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.517.196 по КК и КР на град Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-11/2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Троян, п. ...

Хотел ТРОЯН

Хотел ТРОЯН

Цена: 576144.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 287 кв.м.

ул."Христо Ботев" № 185
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троя ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 19850.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2106 кв.м.

местността"Пречника"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.130.10, находящ се в област Ловеч, община Троян, гр. Троян, местността „ПРЕЧНИКА“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 13680.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1211 кв.м.

ул."Генерал Карцов"№ 271-Б
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.292 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, две девет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени съ ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 14924.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1854 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.60 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес* на имота местност Белико ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 26664.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1875 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.59 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 50832.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 94 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.363.8.2 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 13680.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1211 кв.м.

ул."Генерал Карцов"№ 271-Б
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.292 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, две девет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 256.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 181 кв.м.

местност"Ливадките"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, Ловешка област, с идентификатор № 73198.51.77 ( седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петдесет и едно, точка, седемдесет и седем ) п ...

Къща ТРОЯН

Цена: 220.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 201 кв.м.

гр. Троян,обл. Ловешка,махала "Миревска"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 4648 кв.м. ( четири хиляди шестстотин четиридесет и осем квадратни метра ), находящ се в гр. Троян, обл. Ловешка, махала „Миревска“, с трайно предназначение – урбан ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 46850.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 183 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.501.378 по КК и КР гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 96 кв.м.

ул."Ген. Карцов" № 7
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
AПАРТАМЕНТ № 2 (две) със застроена площ от 96,00 кв. м. (деветдесет и шест квадратни метра), състоящ се от: коридор, дневна с трапезария, две спални, баня с тоалетна и тераса, находящ се в ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 46.08 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 116 кв.м.

гр.Троян, пл."Възраждане" №1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
1/2 ( една втора ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, Ловешка област, с кадастрален № 376 ( триста седемдесет и шест ), целият с площ от 351 кв.м. ( триста петдесет и ...

Хотел ТРОЯН

Хотел ТРОЯН

Цена: 640160.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 304 кв.м.

ул."Христо Ботев" № 185
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троя ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 22056.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2106 кв.м.

местността"Пречника"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.130.10, находящ се в област Ловеч, община Троян, гр. Троян, местността „ПРЕЧНИКА“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска ...

Етаж от къща ТРОЯН

Етаж от къща ТРОЯН

Цена: 27400.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 300 кв.м.

ул. "Амбарица"№ 31
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
1/2 /една втора / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.144 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем точка петстотин и осем точка сто четиридесет и четири/ по ка ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 11072.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 52 кв.м.

ул."Акад. Ангел Балевски" № 5, ет.7
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73198.507.547.2.33 / седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем . Петстотин и седем. Петстотин четиридесет и седем точка две точка тридесет и три. Находя ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 5913.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 26 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
3/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.506.29 по КК и КР на град Троян, община | Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на позем ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 34536.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 71 кв.м.

мах."Райковска"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 337 кв. м. (триста тридесет и седем квадратни метра), находящ се в град Троян, област Ловеч, с адрес: улица „РАЙКОВСКА“, с трайно предназначение на територията – ур ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 37440.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 81 кв.м.

ж.к. Младост 2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор № 73198.501.650.2.31, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, жк. „Младост“2, във вход „В“, на 2 /втори/ етаж, а именно: АПАРТАМЕНТ №4 /четири/, с обща застроен ...

Етаж от къща ТРОЯН

Етаж от къща ТРОЯН

Цена: 21040.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 301 кв.м.

ул."Васил Левски" №226
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 301 кв. м. (триста и един квадратни метра), находящ се в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 226, с тра ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 29032.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 72 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.362.4.5 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 4888.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
СГРАДА с идентификатор 73198.505.384.2, със застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: «нгар, депо, гараж, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.505.384, ведно с ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 1854.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1854 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.60 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 11836.80 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 29147 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
Поземлен имот с кад. №73198.84.120 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 29 147 кв.м., находящ се в м. Равн ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 914.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2800 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
Поземлен имот с кад. № 73198.84.119 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 2 800 кв.м., находящ се в м. Равни ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 6962.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 17914 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
Поземлен имот с кад. №73198.84.18 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 17 914 кв.м., находящ се в м. Равни р ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 52056.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 94 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.501.378 по КК и КР гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с ...

Гараж ТРОЯН

Гараж ТРОЯН

Цена: 2925.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 28 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
СГРАДА с идентификатор 73198.506.205.2, по КК и КР на град Троян, общ. Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 год. на ИД на АГКК ^ адрес гр. Троян, п.к. 5600, ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 23610.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.205.6.2 по КК и КР на град Троян, общ. Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 год. на ИД на АГКК, с адре ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 96 кв.м.

ул."Ген. Карцов" № 7
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
AПАРТАМЕНТ № 2 (две) със застроена площ от 96,00 кв. м. (деветдесет и шест квадратни метра), състоящ се от: коридор, дневна с трапезария, две спални, баня с тоалетна и тераса, находящ се в ...

Фабрика ТРОЯН

Фабрика ТРОЯН

Цена: 44366.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 722 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.191 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, едно девет едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града одобрени ...

Гараж ТРОЯН

Гараж ТРОЯН

Цена: 1704.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 22 кв.м.

ул."Христо Смирненски"№ 50
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
1/2 СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, с администр ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 46080.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 116 кв.м.

ул."Незабравка"8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
1/2 ( една втора ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, Ловешка област, с кадастрален № 376 ( триста седемдесет и шест ), целият с площ от 351 кв.м. ( триста петдесет и ...

Гараж ТРОЯН

Гараж ТРОЯН

Цена: 1555.20 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 22 кв.м.

ул."Христо Смирненски"№ 50
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на А ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 6570.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 441 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
3/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.506.29 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземле ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 29032.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 72 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.362.4.5 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 22183.20 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2106 кв.м.

местността "Пречника"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.130.10, находящ се в област Ловеч, община Троян, гр. Троян, местността „ПРЕЧНИКА“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 17456.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1854 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.60 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов ...

Производствен имот ТРОЯН

Производствен имот ТРОЯН

Цена: 31184.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ИЗНАСЯМ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, находящи се в гр.Троян, обл. Ловеч, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.59 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, обла ...

Хотел ТРОЯН

Хотел ТРОЯН

Цена: 582120.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 304 кв.м.

гр. Троян, ул. "Христо Ботев" № 185
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троя ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 273.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 181 кв.м.

местност"Ливадките"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален № 53707.502.213 ( пет три седем нула седем, точка, пет нула две, точка, две едно три ), находящ се в с. Орешак, Община Троян, Област Ловешка ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 15200.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1211 кв.м.

ул."Генерал Карцов"№ 271-Б
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.292 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, две девет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени съ ...

Търговски имот ТРОЯН

Търговски имот ТРОЯН

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1081 кв.м.

гр. Троян, ул. " Балкан " № 2, вх. В, ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
21.79/1082 /двадесет и едно цяло и седемдесет и девет стотни върху хиляда и осемдесет и две/ ид. части от поземлен имот, находящ се в гр. Троян, с идентификатор № 73198.506.174, с площ 108 ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 11664.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 52 кв.м.

гр. Троян
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73198.507.547.2.33 / седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем . Петстотин и седем. Петстотин четиридесет и седем. Две. Триста и три. По кадастрална кар ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 71 кв.м.

мах."Райковска"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 337 кв. м. (триста тридесет и седем квадратни метра), находящ се в град Троян, област Ловеч, с адрес: мах. „РАЙКОВСКА“, с трайно предназначение на територията – урб ...

Гараж ТРОЯН

Гараж ТРОЯН

Цена: 2534.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 28 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
СГРАДА с идентификатор 73198.506.205.2, по КК и КР на град Троян, общ. Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 год. на ИД на АГКК с адрес гр. Троян, п.к. 5600, ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 24134.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.205.6.2 по КК и КР на град Троян, общ. Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 год. на ИД на АГКК, с адре ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 86.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 824 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
1. Уг ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.68.26 по КК и КР на град Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес: местност СТРАЖАТА, целият с площ: 82 ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 262800.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 201 кв.м.

гр. Троян, обл. Ловешка, махала " Миревска "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 4648 кв.м. ( четири хиляди шестстотин четиридесет и осем квадратни метра ), находящ се в гр. Троян, обл. Ловешка, махала „Миревска“, с трайно предназначение – урбан ...

Производствен имот ТРОЯН

Производствен имот ТРОЯН

Цена: 49296.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 722 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.191 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, едно девет едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града одобрени ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 52653.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 348 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.501.378 по КК и КР гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 52653.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 348 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.501.378 по КК и КР гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 52653.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 348 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.501.378 по КК и КР гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 14416.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 31954 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
4. Поземлен имот с кад. №73198.84.121 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 31 954 кв.м., находящ се в м. Рав ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 13152.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 29147 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
3. Поземлен имот с кад. №73198.84.120 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 29 147 кв.м., находящ се в м. Р ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 1016.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2800 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
2. Поземлен имот с кад. № 73198.84.119 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 2 800 кв.м., находящ се в м. Рав ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 7736.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 17914 кв.м.

местност" Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1. Поземлен имот с кад. №73198.84.18 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 17 914 кв.м., находящ се в м. Равн ...

Етаж от къща ТРОЯН

Етаж от къща ТРОЯН

Цена: 25020.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 301 кв.м.

ул"Васил Левски"№ 226
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 301 кв. м. (триста и един квадратни метра), находящ се в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 226, с тра ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 51200.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 116 кв.м.

гр. Троян, ул. " Незабравка " № 8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
1/2 ( една втора ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, Ловешка област, с кадастрален № 376 ( триста седемдесет и шест ), целият с площ от 351 кв.м. ( триста петдесет и ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 62640.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 96 кв.м.

ул."Ген. Карцов" № 7
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
AПАРТАМЕНТ № 2 /две/ със застроена площ от 96,00 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/, състоящ се от: коридор, дневна с трапезария, две спални, баня с тоалетна и тераса, находящ се в ...

Тристаен апартамент ТРОЯН

Тристаен апартамент ТРОЯН

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 81 кв.м.

жк. „Младост“2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор № 73198.501.650.2.31, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, жк. „Младост“2, във вход „В“, на 2 /втори/ етаж, а именно: АПАРТАМЕНТ №4 /четири/, с обща застроен ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 24648.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2106 кв.м.

местността "Пречника"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.130.10, находящ се в област Ловеч, община Троян, гр. Троян, местността „ПРЕЧНИКА“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска ...

Гараж ТРОЯН

Гараж ТРОЯН

Цена: 1555.20 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 22 кв.м.

ул." Христо Смирненски"№ 50
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. директор на А ...

Хотел ТРОЯН

Хотел ТРОЯН

Цена: 646800.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 287 кв.м.

ул. " Христо Ботев " № 185
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІХ-1867 ( девет римско- хиляда осемстотин шестдесет и седем арабско) от квартал 86 (осемдесет и шест) по кадастралния и регулационния план на ЦГЧ - град Троя ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 52 кв.м.

ул. „Академик Ангел Балевски“ №5, ет.7
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73198.507.547.2.33 / седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем . Петстотин и седем. Петстотин четиридесет и седем точка две точка тридесет и три. Находя ...

Магазин ТРОЯН

Магазин ТРОЯН

Цена: 7378.56 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 11 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
СГРАДА с идентификатор 73198.509.267.3, по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, ^добрени със Заповед РД 18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК. Адрес на сградата: град Троян, п.к ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 15811.20 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1211 кв.м.

гр. Троян, ул. "Генерал Карцов" № 271-Б
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.292 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, две девет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени съ ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 17647.20 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1854 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.60 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 30477.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 1875 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.59 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 292000.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 201 кв.м.

гр. Троян, махала "Миревска"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 4648 кв.м. ( четири хиляди шестстотин четиридесет и осем квадратни метра ), находящ се в гр. Троян, обл. Ловешка, махала „Миревска“, с трайно предназначение – урбан ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 71 кв.м.

гр. Троян, ул. "Раковска"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 337 кв. м. (триста тридесет и седем квадратни метра), находящ се в град Троян, област Ловеч, с адрес: улица „РАЙКОВСКА“, с трайно предназначение на територията – ур ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 15184.80 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 31954 кв.м.

местност Равни рът, гр. Троян
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Поземлен имот с кад. №73198.84.121 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 31 954 кв.м., находящ се в м. Равни ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 13845.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 29147 кв.м.

местност Равни рът, гр. Троян
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Поземлен имот с кад. №73198.84.120 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 29 147 кв.м., находящ се в м. Равни ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 1036.80 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2800 кв.м.

местност Равни рът, гр. Троян
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Поземлен имот с кад. № 73198.84.119 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 2 800 кв.м., находящ се в м. Равни ...

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 7992.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 17914 кв.м.

местност Равни рът, гр. Троян
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Поземлен имот с кад. №73198.84.18 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 17 914 кв.м., находящ се в м. Равни р ...

Етаж от къща ТРОЯН

Етаж от къща ТРОЯН

Цена: 56300.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 111 кв.м.

гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 67
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.501.497 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин деветдесет и седем ...

Двустаен апартамент ТРОЯН

Двустаен апартамент ТРОЯН

Цена: 69600.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 96 кв.м.

гр. Троян, ул. "Ген. Карцов" № 7
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
AПАРТАМЕНТ № 2 /две/ със застроена площ от 96,00 кв. м. /деветдесет и шест квадратни метра/, състоящ се от: коридор, дневна с трапезария, две спални, баня с тоалетна и тераса, находящ се в ...

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 53866.80 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 116 кв.м.

гр. Троян, ул. "Незабравка" № 8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
1/2 ( една втора ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, Ловешка област, с кадастрален № 376 ( триста седемдесет и шест ), целият с площ от 351 кв.м. ( триста петдесет и ...

Многостаен апартамент ТРОЯН

Многостаен апартамент ТРОЯН

Цена: 54756.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.174.1.34 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес ...

Хотел ТРОЯН

Хотел ТРОЯН

Цена: 20400.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 772 кв.м.

гр. Троян, ул. "Сеновоза" № 10
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
2/3 идеални части от ПИ с идентификатор 73198.511.64 с площ 772 кв.м. , находящ се в гр. Троян ведно с построените в имота 2/3 идеални части от ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС с РЗП 246.09 кв.м. включ ...

Етаж от къща ТРОЯН

Етаж от къща ТРОЯН

Цена: 27800.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 301 кв.м.

гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 226
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 301 кв. м. (триста и един квадратни метра), находящ се в град гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч,, ул. "Васил Левски" № 226, ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 15184.80 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 31954 кв.м.

гр. Троян, м. "Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Поземлен имот с кад. №73198.84.121 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 31 954 кв.м., находящ се в м. Равни ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 13845.60 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 29147 кв.м.

гр. Троян, м. "Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Поземлен имот с кад. №73198.84.120 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 29 147 кв.м., находящ се в м. Равни ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 1036.80 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2800 кв.м.

гр. Троян, м. "Равни рът"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Поземлен имот с кад. № 73198.84.119 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 2 800 кв.м., находящ се в м. Равни ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 7992.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 17914 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Поземлен имот с кад. №73198.84.18 по кадастрална карта на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 17 914 кв.м., находящ се в м. Равни р ...

Парцел ТРОЯН

Парцел ТРОЯН

Цена: 11939.04 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 4305 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
2307/4270 идеални части от поземлен имот с кад. №73198.507.547 по кад. карта на гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5 с площ на целия имот 4 305 кв. м, с начин на трайно ползване: ко ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 1102.32 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 20 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.16, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 3 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 2454.48 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 42 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.15, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 3 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 1348.56 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 24 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.14, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 3 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 2943.36 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 52 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.13, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 3 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 1473.12 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 25 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.12, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 3 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 2329.92 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 41 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.11, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 3 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 2084.40 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 37 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.54, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 3 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 4492.08 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.53, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 1 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 1110.96 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 200 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.3.11, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 1 в сграда с № 73198.507.547.3, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 988.56 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 17 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.3.10, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 1 в сграда с № 73198.507.547.3, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 989.28 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 16 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.06.2019 до 21.07.2019
Обявяване на: 2019-07-22
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.3.9, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 1 в сграда с № 73198.507.547.3, застроена в имот с № 73198.507.547, с п ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 2942.64 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 52 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.48, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 10 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 2207.52 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 39 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.49, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 10 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 2206.80 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 39 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.51, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 10 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Ателие, Таван ТРОЯН

Ателие, Таван ТРОЯН

Цена: 2329.92 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 41 кв.м.

гр. Троян, ул. "Академик Ангел Балевски" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 73198.507.547.2.42, находящ се в гр. Троян, ул. „Академик Ангел Балевски” №5, ет. 9 в сграда с № 73198.507.547.2, застроена в имот с № 73198.507.547, с ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян имоти в троян апартаменти в троян апартаменти троян продажба на имоти в троян