Чси Имоти > София > Двустаен апартамент

ЧСИ София

Всички имоти Двустаен апартамент в София от ЧСИ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 285760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

ул. Цар Иван Шишман № 41, ет.5, ап.13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.03.2020г. до 27.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. Младост 4, бл. 455, вх. 1, ет. 14, ап. 78
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 53782.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

гр. София, ж.к. "Дружба", бл. 26, вх. Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
3/4 идеална част от Самостоятелен обект в осеметажна жилищна сграда с номер 4 /четири/, с номер по идентификатор 68134.1500.2411.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 172392.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 98 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ № Б27 /буква "б" двадесет и седем/, със степен на завършеност „груб строеж“, находящо се на седми етаж в секция "Б" на сградата, с площ на жилището 85.59 /осемдесет и п ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), с идентификатор № 68134.1894.785.1.22 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, осем, девет, четири, точка, седем, осем, пет, точка, едно, точка, две, две) ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 170840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.03.2020 до 05.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 137160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

гр. София, Столична община, Район "Надежда", булевард "Рожен" № 20 Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1378.2009.4.24 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и осем точка две хиляди и девет точка четири ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 65520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.

ул. „Юндола“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. и * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на парте ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 104 кв.м.

район „Триадица“, ул. „Ген. Иван Колев“ № 45, ет. 2, ап. 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
АПАРТАМЕНТ № Б7 (буква Б, седем), изграден в степен на завършеност „груб строеж“, находящ се в град София, СО, район „Триадица“, в жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I- ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 124190.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

гр. София, СО – район „Подуяне”, ж.к. „Сухата река”, бл. № 103
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.03.2020 до 28.04.2020
Обявяване на: 2020-04-29
АПАРТАМЕНТ № 46 /четиридесет и шест/, находящ се в гр. София, СО – район „Подуяне”, ж.к. „Сухата река”, бл. № 103 /сто и три/, стар № 2 /две/, вход „В”, етаж 2 /втори/, с обща квадратура ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 118080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 108, вх. В, ет. 2, ап. 29
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
АПАРТАМЕНТ 29 с адрес на имота: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 108 /сто и осем/, със застроена площ от 56.14 /петдесет и шест цяло и четиринадесет стотини/ кв.м.,*************** ЗА ПОВ ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 80162.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 62 кв.м.

жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда с гаражи с два отделни входа – вход „А“ (буква „А“) и вход „Б“ (буква „Б“), изградена на етап „груб строеж“, съгласно Удостоверение с изх. № А ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 156480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 52 кв.м.

бул. Прага № 9, ет.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1001.836.1.8 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и едно, осемстотин тридесет и шест, едно, осем), находящ се в гр. Соф ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 116200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

ж.к. Надежда, бл. 234, ет. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 110416.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

гр. София, р-н Слатина, ул. Детелин войвода №39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район Слатина, улица Детелин войвода № 39 (тридесет и девет), в построената и въведена в експлатация ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАР ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 115000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

жк "Обеля 2", жл. 253, вх. Б, ет. 3, ап. 30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440403686 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание ч ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 242370.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

гр.София, р-н "Триадица", жк."Иван Вазов", ул."Краище" №19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. о ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 74000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

гр. София, район „Подуяне“ жк. „Сухата рек“, блок № 76 вход „Б“, етаж 2, апартамент № 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр. София, Столична община, район Подуяне, ж.к. "Суха река", в жилищната сграда на блок № 76 /седемдесет и шест/, вход "Б'' на II /втори/ етаж, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 133116.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ул. Омая № 10a
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. о ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 100400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 52 кв.м.

гр. София, район Възраждане, п.к. 1000, ул. „Овче поле“ № 96, ет. 6, ап. 15а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
АПАРТАМЕНТ № 15А (петнадесет „А“), находящ се на 5 (пети) жилищен етаж, на кота + 13.60 (плюс тринадесет метра и шестдесет сантиметра) метра, със застроена площ от 51.89 кв.м. /петдесет и ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 130104.72 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

гр. София. ж.к. „Надежда III бл.329, ет.5,вх „А“ телефон: 0885918091
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 126360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

бл. 1, вх. "А"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
АПАРТАМЕНТ № 13 / тринадесет /, находящ се в гр. София, Столична Община – район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, на етаж 3 / трети / в жилищната сграда – блок 1 / едно /, вх. А, състоящ се от ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 139500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 55 кв.м.

СОФИЯ ж.к. Младост, бл.206А, вх.2, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
АПАРТАМЕНТ № 6 (шест), находящ се в гр. София, СО – Район „Младост“, ж.к. „Младост-2 (две)“, блок № 206А (двеста и шест буква „А“), вход 2 (две), на III (трети) етаж, кота +6,20 (плюс шест ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 77040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

гр.София, жк."Люлин", бл.436, ет.14, ап.91
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 115680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

гр. София, район „Връбница“, жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 116160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.

гр. София, район „Връбница“, жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 107880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

гр. София, район „Красно село“, ул. „Доспат“ № 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
АПАРТАМЕНТ с идентификатор 68134.203.330.1.3, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Доспат“ № 10, партер, състоящ се от две стаи, вестибюл, кухня, две антрета, баня и тоалетна, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 116160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 58 кв.м.

гр. София, район „Витоша“, кв. „Павлово-Бъкстон“, ул. „Преки път“ №60
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се на трети етаж кота +5,70 /плюс пет цяло и седемдесет стотни/ м, в източната част на сградата, състоящ се от входно антре, дневна-трапезария с кухненски бо ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 58160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

Ул. Добър юнак № 16-18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
1/2 идеална част от Апартамент №7 /седми/, находящ се в гр.София, р-н Лозенец, ул.Добър юнак №16-18, на трети жилищен етаж и състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с общо застр ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 26280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

жк. "Кремиковци", бл.103, вх."А", ет.1, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. о ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН 1/6 идеална част от следния недви ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 258336.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 124 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описа ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 131760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. Младост 4, бл. 455, вх. 1, ет. 14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 98880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 73 кв.м.

блок 8, вход „Б“, етаж 7, ап. 42
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-10
Подписаният АЛЕКСАНДЪР ДАЧЕВ, Частен съдебен изпълнител рег. № 853 с Район нa действие Софийски градски съд и адрес на кантора: гр.София, бул. „Васил Левски” № 16, ет.2, тел. (02) 952-06 ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 154240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 71 кв.м.

ул. Феликс Каниц № 11, ет. 2, ап. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 103432.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

гр. София, ж.к. Разсадника-Коньовица, ул. Летоди Патчев, бл.13, вх.Е, ет.5, ап.160
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 160 (сто и шестдесети), с идентификатор 68134.1106.65.1.160 (шест, осем, едно, три, четири „точка“ едно, едно, нула, шест „точка“ шест, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 74224.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

гр. София, ж.к. Свобода , бл.30, вх. А, ет.6, ап.18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Апартамент № 18 /осемнадесет/ с идентификатор 68134.1376.2081.1.18 /шест осем едно три четири „точка“ едно три седем шест „точка“ две нула осем едно „точка“ едно „точка“ едно осем/ съгласн ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 150120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

гр. София, р-н Красно село, ул. Хубча №8, ет.5, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Самостоятелен обект в сграда, а именно: Апартамент № 8 /осем/ с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно девет/ ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 98000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 57 кв.м.

бул. Патриарх Евтимий № 53
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
АПАРТАМЕНТ №7 в къщата, находяща се в град София, бул.“Патриарх Евтимий“ №53, вх.А, на първи етаж, състоящ се от две стаи, вестибюл, кухня, баня, клозет и други сервизни помещения при съсе ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 81640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

жк Овча купел бл. 609 вх. Е ет. 3 ап. 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
АПАРТАМЕНТ № 7, с идентификатор 68134.4334.1543.1.142, находящ се в гр. София, ж.к. „Овча купел“, бл. 609, вх. Е, ет. 3, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификато ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 134694.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

ж.к. Младост 2, бл.244, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 06.01.2020г. до 06.02.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 77760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

ж.к. „Фондови жилища“, бл. 2А, вх. „А“, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Сердика“, ул. „Пражка пролет“ /бивша ул. „Кирил Николов“ № 18/, представляващ – Апартамент № 5, на 3-ти етаж от жилищната сграда на блок № 2, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 131200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 108, вх. В, ет. 2, ап. 29
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
АПАРТАМЕНТ 29 с адрес на имота: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 108 /сто и осем/, със застроена площ от 56.14 /петдесет и шест цяло и четиринадесет стотини/ кв.м.,*************** ЗА ПО ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 145200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

Евлоги и Христо Георгиеви № 65
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 99840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 58 кв.м.

"Маестро Кънев" № 65, етаж 2, ап. 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
Апартамент № 10, находящ се на втори етаж, на кота + 2,85 м., със застроена площ от 58,13 кв.м. с адрес: гр. София, район "Овча купел", ул. "Маестро Кънев" № 65 *************** ЗА ПОВЕЧЕ И ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 57000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

район "Надежда", жк "Лев Толстой", блок 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 31.01.2019 г., собственост на АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ РАДОСЛАВОВ, АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА РАДОС ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 325440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 165 кв.м.

ул. Константин Петканов 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.905.2776.1.13 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, деветстотин и пет, точка, две хиляди седемстотин седемдесет и шест ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 72800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.

ул. „Юндола“ №
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.12.2019 до 08.01.2020
Обявяване на: 2020-01-09
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. и * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на парте ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“, бл. 179, вх. „Г“, ет. 5, ап. 67
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
АПАРТАМЕНТ № 67 (шестдесет и седем), находящ се в град София, Столична община, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, улица „Резбарска“, в жилищната сграда – блок № 179 (сто седемдесет и д ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

кв. "Христо Смирненски", бл. 48, вх. Б, ет. 3, ап. 25
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Апартамент № 25 /двадесет и пет/, находящ се в град София, кв. „Христо Симрненски“, блок 48 /четирдесет и осем/, вход Б, етаж 3 /трети/, състоящ се от: две стаи и кухня и сервизни помещени ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 249840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

ул. Иван Шишман № 41, ет.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.12.2019г. до 09.01.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 152240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

гр.София, р-н Красно село, бул. Тотлебен № 49, етаж 3, ап. № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ н ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 85600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

ж.к. Люлин, блок 436, ет. 14, ап. 91
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
АПАРТАМЕНТ № 91 /деветдесет и едно/, находящ се в гр.София, ж.к.”ЛЮЛИН”, блок №436 /четиристотин тридесет и шест/, етаж 14 /четиринадесет/, състоящ се от една стая, дневна, кухня и обслужв ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 113688.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 90 кв.м.

гр. София, Овча купел, бл. 401А, вх. А, ет. 2, ап. 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 79040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. Обеля 2, бл. 238, вх. В, ет. 5, ап. 59
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 30168.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 53 кв.м.

м. Витоша-ВЕЦ Симеоново
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 189420.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

бул. Скобелев № 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 70400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 57 кв.м.

бул. "Рожен" № 20А, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в изградената "ПРИСТРОЙКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ – 9 ЕТАЖА", снабдена с Разрешение за ползване № ДК-07-230 от 04.05.2010 г. на МРРБ-ДНСК, находяща се в гр. Со ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 152400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

бул. "Рожен" № 20Б, ет. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1378.2009.4.24 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и осем точка две хиляди и девет точка четири ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 72270.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
АПАРТАМЕНТ №92/деветдесет и две/ с идентификатор:68134.1381.2047.1.92/шест.осем.едно.три.четири.точка.едно.три.осем.едно.точка.две.нула.четири.седем.точка.едно.точка.девет.две/, на 14/чети ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 99600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

Зона б-5, бл. 11, вх. Б, ет. 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 85600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

жк Люлин, блок 436, ет.14, ап.91
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440401654 ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 22960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ЖИЛИЩНА СГРАДА-СЕКЦИЯ 4 (четири) (вход Г), с РЗП 2 581,83 кв. метра / две хиляди петстотин осемдесет и едно цяло и осемдесет и три стотни/ квадратни метра, с подземен паркинг и надземни га ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 101792.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

ж.к. Люлин, бл. 731, вх. Б, ет. 11, ап. 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 24240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 53 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
АПАРТАМЕНТ 23 (двадесет и три) на груб строеж, находящ се в гореописаната жилищна сграда-секция 4 /четири/ (вход Г), на етаж IV (четири), на кота + 8,25 (плюс осем цяло и двадесет и пет ст ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 269300.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

гр. София, Столична община- район „Триадица”, жк „Иван Вазов” на улица „Краище” № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440400617 ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 187200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

ж.к. „Дианабад“, бл. 62, вх. „А“, ет. 7, ап. 38
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
Апартамент № 38, находящ се в гр. София, Столична община, район "Изгрев", с административен адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 62, вх. "А" със застроена площ от 68.10 кв.м. *************** ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 102270.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

жк Левски- Зона Г, бл.40, секция В, ет.2, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440401640 ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 29200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

жк Кремиковци, бл.103, вх.А, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440400672 ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

бл.219, вх.Б, ет.3, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. о ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 138320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 62 кв.м.

гр. София, Столична община, район „Възраждане“, ул. „Княз Борис І“ № 159
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, с идентификатор 68134.300.184.1.7, находящ се в гр. София, Столична община, район „Възраждане“, ул. „Княз Борис І“ № 159, на четвърти етаж, с площ от 62 /шестдесет и ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН 1/6 идеална част от следния недв ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 54676.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, район Подуяне, ул. Витиня № 39, бл. 2, вх. 6, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се на 3 /трети/ етаж във вход № 6 /шест/ стар вход „Б“ /буква „Б“/ на жилищна сграда – блок № 2 /две/, находяща се в град София, Столична община – район „ Под ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 54676.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, район Подуяне, ул. Витиня № 39, бл. 2, вх. 6, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се на 3 /трети/ етаж във вход № 6 /шест/ стар вход „Б“ /буква „Б“/ на жилищна сграда – блок № 2 /две/, находяща се в град София, Столична община – район „ Под ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 151976.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

гр. София, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Хемус № 37, бл. 24, вх. Б, ет. 6, ап. 35
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
Апартамент № 35 (тридесет и пети), с идентификатор 68134.703.1304.3.35 (шест осем едно три четири „точка“ седем нула три „точка“ едно три нула четири „точка“ три „точка“ три пет), съгласно ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 155000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 55 кв.м.

бл. 206А, вх. 2, ет. 3, ап. 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
АПАРТАМЕНТ № 6 (шест), находящ се в гр. София, СО – Район „Младост“, ж.к. „Младост-2 (две)“, блок № 206А (двеста и шест буква „А“), вход 2 (две), на III (трети) етаж, кота +6,20 (плюс шест ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 164600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.

гр. София, р-н Красно село, ул. 20 -ти април №12, ет.5, ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент № 9 /девет/ с идентификатор 68134.203.28.1.9 /шест осем едно три четири „точка“ две нула три „точка“ две осем „точка“ едно „точка“ девет/ ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 144560.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

гр. София. ж.к. „Надежда III бл.329, ет.5,вх „А“ телефон: 0885918091,
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 126000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

Гео Милев № 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в гр. София, Столична община, район „Слатина“, на 2 (втори) етаж, във вх. „Б“ на блока, на ул. „Гео Милев“ № 8 (осем), състоящ се от две стаи, кухня и д ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 146400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. Младост, бл. 455, вх. 1, ет. 14, ап. 78
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 147052.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 92 кв.м.

гр. София, ул. "Симеоновско шосе" № 205
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в сграда № 2 /две/, на II /втори/ жилищен етаж ,кота + 6,32 /плюс шест цяло и тридесет и две стотни/, със застроена площ от 91,64 кв.м. /деветдесет и едн ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 95200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 52 кв.м.

ул. "Гео Милев" №24, ет. 5, ап. 11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Апартамент № 11 /единадесет/, находящ се в гр. София, Столина община, район "Слатина", ул. "Гео Милев" №24 /двадесет и четири/, пети етаж с площ от 51.76 кв. метра*************** ЗА ПОВЕЧ ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 63360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 78 кв.м.

ж.к. „Ботунец“, бл. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
АПАРТАМЕНТ № 21 (двадесет и едно), находящ се в град София, Столична община, район „Кремиковци“, ж.к. „Ботунец“, в жилищна сграда блок № 16 (шестнадесет), вход Б, на III (трети) етаж, със ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район „Надежда“, кв. „Илиенци“, бул. „Рожен“ № 39 /стар адрес ул. „Рожен“ № 41, ж.к. „Лев Толстой“, блок № 39, вход „А“, на 3 ет./
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1372.2018.7.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и две, точка две хиляди и осемнадесет точка с ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 105360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

ул. "Голям Братан" № 10, вход Б, етаж 2, апартамент № Б8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
АПАРТАМЕНТ № Б-8 /буква "Б" осем/ представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1930.298.1.25 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, нула, точка, две, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 129283.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 58 кв.м.

гр. София, район „Витоша“, кв. „Павлово-Бъкстон“, ул. „Преки път“ №60, ет. 3, ап. 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се на трети етаж кота +5,70 /плюс пет цяло и седемдесет стотни/ м, в източната част на сградата, състоящ се от входно антре, дневна-трапезария с кухненски бо ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 134694.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

ж.к- Младост 2, бл.244, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.10.2019г. до 21.11.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 62400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

ж.к. "Дружба", бл. 100, вх. Б, ет. 7, ап. 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
AПАРТАМЕНТ № 43 /четиридесет и три/ на VII /седми/ етаж, вход "Б" от жилищен блок № 100 /сто/, находящ се в ж.к. "Дружба" гр. София, състоящ се от две стои, кухня и сервизни помещения със ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ №20 (двадесет), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

ж.к. „Фондови жилища“, бл. 2А, вх. „А“, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Сердика“, ул. „Пражка пролет“ /бивша ул. „Кирил Николов“ № 18/, представляващ – Апартамент № 5, на 3-ти етаж от жилищната сграда на блок № 2, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 110416.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

гр. София, р-н Слатина, ул. Детелин войвода №39, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район Слатина, улица Детелин войвода № 39 (тридесет и девет), в построената и въведена в експлатация ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАР ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 166800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

гр. София, р-н Красно село, ул. Хубча №8, ет.5, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
Самостоятелен обект в сграда, а именно: Апартамент № 8 /осем/ с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно девет/ ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 72840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. Младост-4, бл.437, вх.Б, ет.5, ап.44
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Върху долуописания имот има учредено ЗАПАЗЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ. АПАРТАМЕНТ № 44 /четиридесет и четири/, находящ се в гр.София, в жилищната сграда на бл. 437 /четиристотин тридесет и седе ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 94192.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
АПАРТАМЕНТ с идентификатор 68134.1106.23.10.26 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, едно, нула, шест, точка, две, три, точка, едно, нула, точка, две, шест/, находящ се в гр. София ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 63180.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. "Илинден", блок № 48, вх. 2, ет.2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр.София, община "Красна поляна", ж.к."Илинден", в жилищна сграда-блок № 48 (четиридесет и осем), вх. "2" (две), на II (втори) етаж, състоящ се от две стаи, ве ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 86240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

ж.к.Люлин, бл.104 Б, вх.А, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 155000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 55 кв.м.

ж.к. Младост, бл.206А, вх.2, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
АПАРТАМЕНТ № 6 (шест), находящ се в гр. София, СО – Район „Младост“, ж.к. „Младост-2 (две)“, блок № 206А (двеста и шест буква „А“), вход 2 (две), на III (трети) етаж, кота +6,20 (плюс шест ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 139200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

бул. България № 50, бл. 2, вх. Б, ет. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 59758.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

гр. София, община Столична, район Искър, ж.к. Дружба, бл. 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект в осеметажна жилищна сграда с номер 4 /четири/, с номер по идентификатор 68134.1500.2411.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и петстотин . две хиля ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 64296.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

гр. София, р-н Лозенец, ул. Добър юнак №16-18, на трети жилищен етаж
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/2 идеална част от Апартамент №7 /седми/, находящ се в гр.София, р-н Лозенец, ул.Добър юнак №16-18, на трети жилищен етаж и състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с общо застр ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 80136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район Люлин, жк Люлин, бл.132 /сто тридесет и две/, вх.А, ет. 13 /тринадесет/, ателие 58
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Апартамент №58 /петдесет и осем/, находящ се в гр. София, район Люлин , ж.к. Люлин, в жилищна сграда – блок №132 /сто тридесет и две/,вход 1 /едно/, на 13 /тринадесети/ етаж, състоящ се от ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия