Чси Имоти > София > Едностаен апартамент

ЧСИ София

Всички имоти Едностаен апартамент в София от ЧСИ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 64500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

ж.к. Обеля 2, бл. 257, вх. Г, ет. 3, ап. 79
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
АПАРТАМЕНТ № 79 (седемдесет и девет), находящ се в град София, район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“ (втора) част, в сградата на блок № 257 (двеста петдесет и седем), вход „Г“, на 3 (третия) ет ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 37922.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.

СО-район Сердика, ЖП Блокове, бл.№1 ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.09.2019г. до 16.10.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите В ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 48400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 38 кв.м.

район "Искър", ж.к. "Дружба 1", блок 2, вх. "А", етаж 17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 99 /деветдесет и девет/ с идентификатор 68134.1500.2430.5.99 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и петстотин, точка, д ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

жк "Света Троица", бл. 350, вх. Б, ет. 1, ап. 30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440401145 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 78600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
АПАРАМЕНТ №6 (шест), с идентификатор:68134.1201.73.1.6, находящ се в град София, СО, Район "Илинден", в жилищната сграда - блок №378 /триста седемдесет и осем/, вход "А", на трети етаж, съ ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 55555.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 43 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 508, вх. Б, ет. 7, ап. 60
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент № 60 /шестдесет/, с идентификатор 68134.4361.148.23.28 /шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем точка ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 84096.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Пиротска" № 22, вх.А, ет. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
АПАРТАМЕНТ, находящ се в град София, Столична община – Район „Възраждане“, на четвъртия (надпартерен) над магазините етаж (тавански етаж), в сградата на улица „Пиротска“ (бивша улица „Ждан ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 47 кв.м.

район Люлин, ул. Звънче № 22, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.07.2019г. до 12.08.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 43 кв.м.

в гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 512 , вход „Г“, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
АПАРТАМЕНТ № 101 /сто и едно/, находящ се в гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 512 /петстотин и дванадесети/, вход „Г“, на 2 /втори/ етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентифика ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.

гр.София, район "Надежда", ул. "Теодор Теодоров" №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1385.519.1.4 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и пет точка петстотин и деветнадесет точка едно ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 42136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.

СО-район Сердика, ЖП Блокове, бл.№1 ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.06.2019г. до 03.07.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите В ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 87840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

жк "Лер Толстой", бл. 23, вх. А, ет. 3 , ап. 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440403276 Подписаната Помощник частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова, при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градс ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 37152.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.

р-н Кремиковци, ж.к. Ботунец - 2, бл.4, ет.4, вх.Б, ап.37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
Апартамент № 37 /тридесет и седем/ с идентификатор 68134.8360.1048.1.37 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три седем/, ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 49040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 45 кв.м.

1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
АПАРТАМЕНТ № А-6 (шест), находящ се в гр. София, ж.к.“Люлин“, местност бул. Сливница, в предвидената за строеж сграда в секция А, на втори жилищен етаж, със застроена площ от 44.85 (четири ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 49040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 45 кв.м.

1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
АПАРТАМЕНТ № А-6 (шест), находящ се в гр. София, ж.к.“Люлин“, местност бул. Сливница, в предвидената за строеж сграда в секция А, на втори жилищен етаж, със застроена площ от 44.85 (четири ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 102080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 71 кв.м.

ул. Акад. Стефан Младенов № 50
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, район „ Студентски“ , ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 50 / петдесет / в жилищната сграда построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 12 ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 93440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 33 кв.м.

улица „Пиротска“ 22
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
АПАРТАМЕНТ, находящ се в град София, Столична община – Район „Възраждане“, на четвъртия (надпартерен) над магазините етаж (тавански етаж), в сградата на улица „Пиротска“ (бивша улица „Ждан ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 47 кв.м.

район Люлин, ул. Звънче № 22, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 15.04.2019г. до 15.05.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 12520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 58 кв.м.

жк "Сердика", бл. 22, вх. Д, ет. 3, ап. 105
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440404773 Подписаната Помощник – частен седебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийс ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 40629.34 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 53 кв.м.

ул. Смолянска № 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.04.2019 до 03.05.2019
Обявяване на: 2019-05-07
½ ид. част от АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/ с идентификатор 68134.201.35.1.12 /шест осем едно три четири точка две нула едно точка три пет точка едно точка едно две/, находящ се в гр. София ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 115000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

ж.к. Младост 4, бл.474, вх.Б, ет.2, ап.31
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.03.2019г. до 18.04.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 93600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 49 кв.м.

бул. Янко Сакъзов № 34
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
апартамент № 2 /две/, находящ се в гр. София, СО - район „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 34 /тридесет и четири/ в партера на сградата, със застроена площ от 49 /четиридесет и девет/ квадр ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 71520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ж.к.Христо Смирненски, бл.66, вх.А, ет.6, ап.16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр.София, СО, район Слатина, в ж.к. Христо Смирненски, блок 66 /шестдесет и шест/, във вход „А”, на 6-ти /шести/ етаж, със застроена площ от 42, ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.

гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 240
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
Апартамент № 71 /седемдесет и едно/, находящ се в гр. София, ж.к. Красно село /сега „Гоце Делчев/, бл. 240 /двеста и четиридесет/, вх. В, ет. 8 /осем/, с площ от 40,72 кв. м. /четиридесет ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 102080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 71 кв.м.

ул. Акад. Стефан Младенов № 50, вх. Б, ет. 9, ап. 50
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, район „ Студентски“ , ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 50 / петдесет / в жилищната сграда построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 12 ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 28368.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 53 кв.м.

гр. София, Витоша-ВЕЦ Симеоново
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-04
НЕДВИЖИМ ИМОТ, изграден в степен на завършеност ГРУБ СТРОЕЖ, находящ се в гр. София, район Лозенец в новострояща се ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи- СЕКЦИЯ 3 (три) – вход В, която сграда е с РЗП ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 62280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.

гр. София, ж.к. "Дружба" 2, бл. 413, вх. А, ет. 4, ап. 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, находящ се в град София, Столична община, район „Искър“, ж.к. „Дружба-2 /две/“, в блок № 413 /четиристотин и тринадесет/, вход „А“, на IV /четвъртия/ етаж, с ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

р.София, район "Красна поляна", ул. "Суходолска"№ 2, бл. 5, вх. А, ет. 5, ап.13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
АПАРТАМЕНТ № 13/тринадесет/, с идентификатор 68134.1108.150.6.13 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири. хиляда сто и осем. сто и петдесет. шест. тринадесет/, находящ се в гр.София ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 40629.34 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 53 кв.м.

гр. София, ул. Смолянска № 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.01.2019 до 22.02.2019
Обявяване на: 2019-02-25
...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 41280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.01.2019 до 22.02.2019
Обявяване на: 2019-02-25
Подписаният АЛЕКСАНДЪР БИЗОВ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ към КЧСИ и на основание чл. 487 и следващите от ГПК, ИЗНАСЯМ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Надка Ефремова Лалова ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 47 кв.м.

район Люлин, ул. Звънче № 22, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.01.2019г. до 21.02.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 52640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

кв. Горубляне, бл. 42, вх. 4, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 103896.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

жк "Стрелбище", бл. 18 "А", вх. Б, ет. 2 , ап. 36
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440402724 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софи ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

гр. София, ж.к. "Люлин - 6", бл. 625, вх. Г, ет. 4, ап. 128;
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРТАМЕНТ № 128 /сто деадесет и осем/, на 4 /четрвърти/ етаж, във вход "Г" /буква "Г"/ на жилищната сграда-блок № 625 /шестстотин двадесет и пет/, находяща се в гр. Со ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

гр. София, ж.к. "Люлин - 6", бл. 625, вх. Г, ет. 4, ап. 128;
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРТАМЕНТ № 128 /сто деадесет и осем/, на 4 /четрвърти/ етаж, във вход "Г" /буква "Г"/ на жилищната сграда-блок № 625 /шестстотин двадесет и пет/, находяща се в гр. Со ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 57276.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

р-н Слатина ул. „Блага Димитрова“ № 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
АПАРТАМЕНТ №11 (единадесет), находящ се в град София, Столична община – Район „Слатина“ на V (петия) етаж в жилищната сграда на улица „Блага Димитрова“ № 16 (шестнадесет), със застроена пл ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 97020.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 47 кв.м.

ж.к. Младост, бл. 262, вх. 2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 64480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ж.к. „Хаджи Димитър“ ул.Проф.Иван Шишманов жилищна сграда блок 150 , ет.6 вх.А, телефон: 0898 46 97 79.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.12.2018 до 29.01.2019
Обявяване на: 2019-01-30
апартамент № 51 /петдесет и едно/ с идентификационен номер 68134.606.898.1.51 съобразно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-4/0 ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

ж.к. Люлин, бл.409, вх.В, ет.3, ап.51
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
4/6 /четири шести/ идеални части от АПАРТАМЕНТ № 51 /петдесет и едно/, находящ се в гр. София, СО – район Люлин, ж.к. Люлин, на 3 /трети/ етаж, в жилищна сграда – блок № 409 /четиристотин ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия