Чси Имоти > София > Едностаен апартамент

ЧСИ София

Всички имоти Едностаен апартамент в София от ЧСИ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 86480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Земен № 2, вх.Б, ет.1, ап.20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.03.2020г. до 27.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 93548.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ № Б26 /буква "б" двадесет и шест/, със степен на завършеност „груб строеж“, находящо се на седми етаж в секция "Б" на сградата, с площ на жилището 48.80 /четиридесет и ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 70400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

ж.к. Младост 3, бл.340, вх.2, ет.4, ап.46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 13.03.2020г. до 13.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 57 кв.м.

гр. София, Столична община, Район "Надежда", булевард "Рожен" № 20А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1378.2009.2.2 (шестдесет и осем хиляда сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и осем точка две хиляди и девет точка две то ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 41967.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.

ЖП Блокове-гара Илиянци, бл.1, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.03.2020г. до 09.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите В ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 55555.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 43 кв.м.

гр. София, район Люлин, бл. 508, вх. Б, ет. 7, ап. 60
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент № 60 /шестдесет/, с идентификатор 68134.4361.148.23.28 /шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем точк ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 58022.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 48 кв.м.

гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 353, ет. 4, ап. 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Апартамент № 13 (тринадесет), с идентификатор 68134.4088.14.1.13 (шест осем едно три четири „точка“ четири нула осем осем „точка“ едно четири „точка“ едно „точка“ едно три) по кадастралнат ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120317.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 49 кв.м.

гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 5, ет. 1, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.100.157.1.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем, точка, едно, точка, девет) по кадаст ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 69972.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.512.268.1.82 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД- 18-53/23.11.2011г. на Изпълнителния д ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 87464.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

гр. София, р-н Надежда, ж.к. Надежда - Република, бл. 29, ап. 50
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
АПАРТАМЕНТ №50 /петдесет/, находящ се в град София, СО, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ – Република, блок №29 /двадесет и девет/, а съгласно удостоверението за данъчната оценка ж.к. „Толст ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 55555.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 43 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин V, бл. 503, вх. Б, ет.7, ап.60
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент № 60 /шестдесет/, с идентификатор 68134.4361.148.23.28 /шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем точка ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 78687.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 48 кв.м.

гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 510, вх.В, ет.7, ап.25
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Апартамент № 25 (двадесет и пет) с идентификатор 68134.1505.2362.3.25 /шест осем едно три четири „точка“ едно пет нула пет „точка“ две три шест две „точка“ три „точка“ две пет/, съгласно к ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 31780.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.

гр. София, ж.к. Ботунец -2, бл. 4, ет.4, вх. Б, ап.37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Апартамент № 37 /тридесет и седем/ с идентификатор 68134.8360.1048.1.37 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три седем/, ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 169456.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

гр. София, р-н Оборище, ул. Бачо Киро №37, ет.3, ап.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно Апартамент №5 /пет/, с идентификатор 68134.401.168.1.5 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест осем „точка“ едно „точка ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 96808.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.

гр. София, ж.к. Банишора, бл. 44, вх.В, ет.7, ап.18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Апартамент №18 /осемнадесет/ находящ се в град София, СО, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора“ блок №44 /четиридесет и четири/ вход „В“, на 7 /седмия/ етаж, състоящ се от: една стая, кухня и с ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 64760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 30600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 47 кв.м.

район Люлин, ул. Звънче № 22, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.12.2019г. до 09.01.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 70740.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
АПАРАМЕНТ №6 (шест), с идентификатор:68134.1201.73.1.6, находящ се в град София, СО, Район "Илинден", в жилищната сграда - блок №378 /триста седемдесет и осем/, вход "А", на трети етаж, съ ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120317.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 49 кв.м.

гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 5, ет. 1, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.100.157.1.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем, точка, едно, точка, девет) по кадаст ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120317.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 49 кв.м.

гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 5, ет. 1, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.100.157.1.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем, точка, едно, точка, девет) по кадаст ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 78687.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 48 кв.м.

гр. София, район Искър, ж.к. Дружба - 2 част, бл. 510, вх. В, ет. 7, ап. 25
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент № 25 (двадесет и пет) с идентификатор 68134.1505.2362.3.25 /шест осем едно три четири „точка“ едно пет нула пет „точка“ две три шест две ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 58022.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 48 кв.м.

гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 353, вх.1, ет.4, ап.13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
Апартамент № 13 (тринадесет), с идентификатор 68134.4088.14.1.13 (шест осем едно три четири „точка“ четири нула осем осем „точка“ едно четири „точка“ едно „точка“ едно три) по кадастралнат ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 61920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.

ул. Кукуш № 60, бл. 60, ет. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
Апартаментът е с изцяло южно изложение и се състои от 2 стаи, баня-тоалетна, трапезария с кухненски бокс, коридор и тераса пред двете стаи. Подовата настилка на двете стаи е естествен парк ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

бул. "Дондуков" № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
АПАРТАМЕНТ, находящ се в град София, Столична община, район "Оборище", бул. "Дондуков" № 23 (двадесет и три),(стар административен адрес бул. Дондуков 53), вход А, на II (втория) етаж, съг ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 35312.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.

гр. София, ж.к. Ботунец -2, бл. 4, ет.4, вх. Б, ап.37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
Апартамент № 37 /тридесет и седем/ с идентификатор 68134.8360.1048.1.37 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три седем/, ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 33 кв.м.

бул. Александър Пушкин, бл. 105, вх. 1, ет. 3, ап. 11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет), находящ се в гр. София, СО, район „Витоша“, комплекс „Павлово Бъкстон“, бул. „Александър Пушкин“, в жилищна сграда – блок № 105 /сто и пет/, на трети етаж, с ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

район "Надежда", жк "Лев Толстой", блок 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 31.01.2019 г., собственост на АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ РАДОСЛАВОВ, АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА РАДОС ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 47 кв.м.

район Люлин, ул. Звънче № 22, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 24.09.2019г. до 24.10.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 48960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 45 кв.м.

жк Дружба 2, бл.315 /стар 310/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Недвижим имот, находящ се в град София, СО, район „Искър“, жилищен комплекс „Дружба 2“, блок № 315 (номер триста и петнадесет), с предходен номер, съгласно представения документ за собстве ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 48960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 45 кв.м.

жк Дружба 2, бл.315 /стар 310/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Недвижим имот, находящ се в град София, СО, район „Искър“, жилищен комплекс „Дружба 2“, блок № 315 (номер триста и петнадесет), с предходен номер, съгласно представения документ за собстве ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 64500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

ж.к. Обеля 2, бл. 257, вх. Г, ет. 3, ап. 79
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
АПАРТАМЕНТ № 79 (седемдесет и девет), находящ се в град София, район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“ (втора) част, в сградата на блок № 257 (двеста петдесет и седем), вход „Г“, на 3 (третия) ет ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 37922.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.

СО-район Сердика, ЖП Блокове, бл.№1 ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.09.2019г. до 16.10.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите В ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 48400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 38 кв.м.

район "Искър", ж.к. "Дружба 1", блок 2, вх. "А", етаж 17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 99 /деветдесет и девет/ с идентификатор 68134.1500.2430.5.99 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и петстотин, точка, д ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

жк "Света Троица", бл. 350, вх. Б, ет. 1, ап. 30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440401145 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия