Чси Имоти > София > Заведение

ЧСИ София

Всички имоти Заведение в София от ЧСИ

Заведение СОФИЯ

Цена: 311316.30 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1137 кв.м.

ул. Тодорини Кукли № 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
Изпълнително дело №: 20189240400926 Изходящ №: 5889 / 19.06.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Долуподписаният Частен съдебен изпълнител ГАЛИН КОСТОВ, рег ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 985824.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 622 кв.м.

гр. София, Район Средец, ул. "Граф Игнатиев" № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА МЕХАНА, находяща се в град София, район „Средец“, улица „Граф Игнатиев“ № 26 (двадесет и шест), във вътрешната част на двора, с разположение както след ...

Заведение СОФИЯ

Цена: 88651.44 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

ул. Извор №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
ПЪРВИ ЕТАЖ от Двуетажна жилищна сграда с кафе аперитив и магазин за хранителни стоки, която сграда съгласно кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД 18-61/27.09.2010 год. ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 235094.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, кафене
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Заведение СОФИЯ

Цена: 76500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 112 кв.м.

ул. "Клокотница" № 29
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440400193 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от Г ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 682560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 382 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
ДИСКОТЕКА, на две нива, разположена на втория сутерен, на кота -6,00 (минус шест) метра и на първия сутерен, на кота -3,00 (минус три) метра, в гореописаната жилищна сграда, която дискотек ...

Заведение СОФИЯ

Цена: 631584.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 337 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
РЕСТОРАНТ, разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в гореописаната жилищна сграда, който ресторант е със застроена площ от 336,9866 (триста тридесет и шест цяло, девет хил ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 147600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр.София, ул. „д-р Йордан Йосифов” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ – ПИЦИ, (преди преустройството представляващо магазин №2 /две/), разположено на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 184400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 125 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, кафе-сладкарница
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Заведение СОФИЯ

Цена: 682560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 382 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
в жилищната сграда със смесени функции, с ресторант и дискотека, с административен адрес: улица „Фредерик Шопен” №1 (едно), построена в урегулиран поземлен имот І-980 (първи за имот с план ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 631584.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 337 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
в жилищната сграда със смесени функции, с ресторант и дискотека, с административен адрес: улица „Фредерик Шопен” №1 (едно), построена в урегулиран поземлен имот І-980 (първи за имот с план ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 147600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр.София, ул. „д-р Йордан Йосифов” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ – ПИЦИ, (преди преустройството представляващо магазин №2 /две/), разположено на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции ...

Заведение СОФИЯ

Цена: 88651.44 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

ул. Извор №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
ПЪРВИ ЕТАЖ от Двуетажна жилищна сграда с кафе аперитив и магазин за хранителни стоки, която сграда съгласно кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД 18-61/27.09.2010 год. ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 290700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 173 кв.м.

град София, общ. „Столична“,район Оборище, ул. “Черковна“ №57
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.409.112.1.11, (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и девет точка сто и дванадесет точка едно точка единадесе ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 1095360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 158 кв.м.

гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА МЕХАНА, находяща се в град София, район „Средец“, улица „Граф Игнатиев“ № 26 (двадесет и шест), във вътрешната част на двора, с разположение както след ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 165960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 125 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, кафе-сладкарница
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 261216.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, кафене
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 273600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 97 кв.м.

град София, Столична община, район „Красно село”, ул. „Люлин планина” № 52
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – КАФЕ БАР, находящ се в град София, Столична община, район „Красно село”, ул. „Люлин планина” № 52 /петдесет и две/, на първи и сутеренен етаж на сградата, с ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 345907.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1137 кв.м.

ул. Тодорини Кукли № 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващи ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 345907.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1137 кв.м.

ул. Тодорини Кукли № 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващи ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 98501.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

ул. Извор № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПЪРВИ ЕТАЖ от Двуетажна жилищна сграда с кафе аперитив и магазин за хранителни стоки, която сграда съгласно кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД 18-61/27.09.2010 год., ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 155520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр.София, ул.„д-р Йордан Йосифов” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ – ПИЦИ, (преди преустройството представляващо магазин №2 /две/), разположено на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 758400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 382 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ДИСКОТЕКА, на две нива, разположена на втория сутерен, на кота -6,00 (минус шест) метра и на първия сутерен, на кота -3,00 (минус три) метра, в гореописаната жилищна сграда, която дискотек ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 701760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 337 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
. РЕСТОРАНТ, разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в гореописаната жилищна сграда, който ресторант е със застроена площ от 336,9866 (триста тридесет и шест цяло, девет ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 211500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 184400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 125 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, кафе-сладкарница
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
КАФЕ -АПЕРИТИВ, изградено в “груб строеж”, находящо се в гр. София, СО, район "Красно село", на улица "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж, с площ от 44,44 /четиридесет и четири цяло и чети ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 222800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 254 кв.м.

ул. Поп Богомил № 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в СГРАДА – РЕСТОРАНТ на ДВЕ НИВА със застроена площ от 253,68 (двеста петдесет и три цяло и шестдесет и осем стотни) кв.м., състоящ се на ПЪРВО НИВО на кота ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 988992.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА МЕХАНА, находяща се в град София, район „Средец“, улица „Граф Игнатиев“ № 26 (двадесет и шест), във вътрешната част на двора, със разгърната застроена ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 304000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 97 кв.м.

Столична община, район „Красно село”, ул. „Люлин планина” № 52
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.10.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – КАФЕ БАР, находящ се в град София, Столична община, район „Красно село”, ул. „Люлин планина” № 52 /петдесет и две/, на първи и сутеренен етаж на сградата, с ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 2864000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 516 кв.м.

пл. Света Неделя № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Сграда с идентификатор 68134.304.161.3 / шест осем едно три четири точка три нула четири точка едно шест едно точка три/, по плана на гр. София, община Столична, област София (столица), по ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.

ж.к. „Левски – Зона Г“, бл. 40, Секция „Б“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Кафене, находящо се в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Левски – Зона Г“, бл. 40, Секция „Б“, с площ от 59,30 кв. м*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ *** ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 102000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 112 кв.м.

ул. "Колкотница" № 29
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440400193 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на д ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 172800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр.София, ул.„д-р Йордан Йосифов” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ – ПИЦИ, (преди преустройството представляващо магазин №2 /две/), разположено на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 261216.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, блок Б, кафене
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 362992.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1137 кв.м.

ул. Тодорини Кукли № 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ IX /девет/ -ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, находящ се в търговски център, със застроена площ 420,30 /четиристотин и двадесет цяло и тридесет стотни/ кв. метра и разгъната ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 165960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 125 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, кафе-сладкарница
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 243000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 97 кв.м.

в гр. София, СО, район „Красно село“, ул. "Дойран", блок 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
СНЕК-БАР, находящ се в гр. София, СО, р-н „Красно село“, ул. „Дойран“, блок №9 (девет), вход 6 (шест), на първи етаж в осеметажния жилищен блок, със застроена площ от 97 (деветдесет и седе ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 243000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 97 кв.м.

в гр. София, СО, район „Красно село“, ул. "Дойран", блок 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
СНЕК-БАР, находящ се в гр. София, СО, р-н „Красно село“, ул. „Дойран“, блок №9 (девет), вход 6 (шест), на първи етаж в осеметажния жилищен блок, със застроена площ от 97 (деветдесет и седе ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 1098880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА МЕХАНА, находяща се в град София, район „Средец“, улица „Граф Игнатиев“ № 26 (двадесет и шест), във вътрешната част на двора, със разгърната застроена ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 166400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 254 кв.м.

р-н Лозенец, ул. "Борис Арсов" № 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
КЛУБ-КАФЕ (бар и грил), находящ се в град София, Район „Лозенец”, кв. „Витоша“, ул. „Борис Арсов“ № 6, на първо подземно ниво в ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, със секции А, В, С, Б, Е, Е и подземни гар ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 235094.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, блок Б, кафене
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия