Чси Имоти > Добрич >

ЧСИ Добрич

Всички имоти в Добрич от ЧСИ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 51300.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 111 кв.м.

301-2016 УЛ.БОЙЧО ОГНЯНОВ №77, ЕТ.2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 14.08.2020 до 14.09.2020
Обявяване на: 2020-09-15
АПАРТАМЕНТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.64.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, обл.Добрич, одобрени със Заповед №РД ...

Заведение ДОБРИЧ

Заведение ДОБРИЧ

Цена: 71600.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 154 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Добрич, жк. "Дружба - 2 /две/", съставляващ УПИ II-612001101 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер шест едно две нила нула едно едно нула едно/, кв. ...

Склад ДОБРИЧ

Цена: 111120.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 297 кв.м.

ул."Ангел Стоянов" № 1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.610.221, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. Ангел Стоянов №1, местност „пр. зона Север“ с площ от 554кв.м., по uадастралната карта и ...

Производствен имот ДОБРИЧ

Производствен имот ДОБРИЧ

Цена: 183600.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 8340 кв.м.

ул. Отец Паисий № 100
Окръжен съд: Добрич
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.609.1854 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем, пет, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр ...

Магазин ДОБРИЧ

Магазин ДОБРИЧ

Цена: 2926.80 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 5 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.04.2020 до 27.05.2020
Обявяване на: 2020-05-28
1/6 /една шест/ идеална част от МАГАЗИН, находящ се в гр. Добрич, ул. "Опълченска" №19, представляващ Сграда с идентификатор 72624.616.236.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, ед ...

Заведение ДОБРИЧ

Заведение ДОБРИЧ

Цена: 6760.80 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 11 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.04.2020 до 27.05.2020
Обявяване на: 2020-05-28
1/6 /една шеста/ идеална част от КАФЕ - АПЕРАТИВ, находящо се в гр. Добрич, ул. "Опълченска" №19, ет.0, представляващо Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.616.236.1.4 /седем ...

Етаж от къща ДОБРИЧ

Цена: 7495.20 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.04.2020 до 27.05.2020
Обявяване на: 2020-05-28
1/6 /една шеста/ идеална част от ВТОРИ ЕТАЖ от къща, находяща се в гр. Добрич ул. „Опълченска” №19, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.616.236.1.3 /седем, две ...

Заведение ДОБРИЧ

Заведение ДОБРИЧ

Цена: 75920.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 200 кв.м.

ул.Ген.Цимерман №28
Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул.Ген.Цимерман №28, представляващ: 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор 72624.614.2278.3, със застроена площ от 200кв.м ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 66 кв.м.

ул. Христо Ботев № 1, вх.В, ет.4, ап.12
Окръжен съд: Добрич
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, находящ се в гр.Добрич, ул. Христо Ботев № 1 /едно/, вх.В, ет.4 /четвърти/ със строителен адрес - ул.Христо Ботев № 42 /четиридесет и две/, представляващ само ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 51300.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 111 кв.м.

301-2016 УЛ.БОЙЧО ОГНЯНОВ №77, ЕТ.2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
АПАРТАМЕНТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.64.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, обл.Добрич, одобрени със Заповед №Р ...

Парцел ДОБРИЧ

Парцел ДОБРИЧ

Цена: 2988.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 629 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.04.2020 до 27.05.2020
Обявяване на: 2020-05-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Добрич, лозя „Алмалии“, с идентификатор 72624.900.70 /седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, седе, нула/ по кадастралната карта и к ...

Производствен имот ДОБРИЧ

Производствен имот ДОБРИЧ

Цена: 55139.20 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 1915 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 13.04.2020 до 13.05.2020
Обявяване на: 2020-05-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Жегларци, община Тервел, в местността „………………”, представляващ имот №142001 /сто четиридесет и две хиляди и едно/, образуван от имот №000142, с начин на трайн ...

Къща ДОБРИЧ

Къща ДОБРИЧ

Цена: 24035.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Изгрев“ № 3А, местност ж.к. „Русия 1“
Окръжен съд: Добрич
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Добрич, ул. „Изгрев“ № 3А, местност ж.к. „Русия 1“, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 72624.614.2852, съгласно скица № 15495/29.09. ...

Къща ДОБРИЧ

Къща ДОБРИЧ

Цена: 50688.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 225 кв.м.

ул."Балкан" №12
Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул."Балкан" № 12, представляващ: СГРАДА - КЪЩА, с идентификатор 72624.615.3520.4 по кадастралната карта и кадастралните регис ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 9014.40 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
- ½ (една втора) идеална част от недвижим имот с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 5, вход Г, етаж 7, АПАРТАМЕНТ № 28, със застроена площ от 48,73 (четиридесет и осем цяло ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 106400.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
АПАРТАМЕНТ №607, находящ се в гр. Добрич бул. „25-ти септември“ 43 блок 1, ет.6, със застроена площ 57,67 (петдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни) квадратни метра, с идентификато ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
АПАРТАМЕНТ №606, находящ се в гр. Добрич бул. „25-ти септември“ 43 блок 1, ет.6, със застроена площ 54,07 (петдесет и четири цяло и седем стотни) квадратни метра, с идентификатор № 72624.6 ...

Земеделски имот ДОБРИЧ

Земеделски имот ДОБРИЧ

Цена: 792.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 635 кв.м.

местност лозя Богдан
Окръжен съд: Добрич
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, местност лозя Богдан, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.5.882 по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Земеделски имот ДОБРИЧ

Земеделски имот ДОБРИЧ

Цена: 720.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 606 кв.м.

местност "Гаази баба"
Окръжен съд: Добрич
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, местност Гаази баба, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.904.32 по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 128 кв.м.

ж.к."Добротица"бл.46, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич,ж.к."Добротица"бл.46, вх.А, ет.1, ап.1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 72624.621.30.1.20 по кадаст ...

Заведение ДОБРИЧ

Заведение ДОБРИЧ

Цена: 92880.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 98 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
1/2 /една втора/ идеална част от ПЪРВИ ЕТАЖ, преустроен съгласно Разрешение за строеж №491/08.10.1992 г. на Община Добрич и одобрен проект за "Преустройство на част от съществуващо масивно ...

Производствен имот ДОБРИЧ

Производствен имот ДОБРИЧ

Цена: 111704.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 590 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Добрич, ул. "Калиакра", местност "Промишлена зона Север", с идентификатор 72624.610.16 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, ...

Етаж от къща ДОБРИЧ

Етаж от къща ДОБРИЧ

Цена: 70960.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 96 кв.м.

ул."Екзарх Антим I" №12
Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ВТОРИ ЕТАЖ от жилищна сграда, находяща се в гр. Добрич, ул. "Екзарх Антим I" №12, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.5681.1.2 /седем, две, шест, две, чети ...

Заведение ДОБРИЧ

Заведение ДОБРИЧ

Цена: 71600.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 345 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Добрич, жк. "Дружба - 2 /две/", съставляващ УПИ II-612001101 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер шест едно две нила нула едно едно нула едно/, кв. ...

Заведение ДОБРИЧ

Заведение ДОБРИЧ

Цена: 71600.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 345 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Добрич, жк. "Дружба - 2 /две/", съставляващ УПИ II-612001101 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер шест едно две нила нула едно едно нула едно/, кв. ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 35040.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 89 кв.м.

ж.к. "Дружба III", бл.41, ет.14, ап.69
Окръжен съд: Добрич
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Недвижим имот, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ж.к. "Дружба III", бл.41, ет.14, ап.69, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.615.7 ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 37280.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 88 кв.м.

жк."Балик" №14, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
- АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Балик“ №14 /четиринадесет/, вх.Б, ет.1 /едно/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.568.1.24 /седем, ...

Магазин ДОБРИЧ

Магазин ДОБРИЧ

Цена: 39075.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 72 кв.м.

бул.”Трети март”№51, ет.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
• Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, бул.”Трети март”№51, ет.1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, с кадастрален идентификатор №72 ...

Магазин ДОБРИЧ

Магазин ДОБРИЧ

Цена: 25013.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 44 кв.м.

бул.”Трети март”№51, ет.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
• Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, бул.”Трети март”№51, ет.1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, с кадастрален идентификатор №72 ...

Магазин ДОБРИЧ

Магазин ДОБРИЧ

Цена: 29290.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 52 кв.м.

бул.”Трети март”№51, ет.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
• Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, бул.”Трети март”№51, ет.1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, с кадастрален идентификатор №72 ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 37440.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 70 кв.м.

ул."Опълченец Димитър Ковачев" №8, вх.А, ет.2, ап.5
Окръжен съд: Добрич
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 (пет), с административен адрес гр. Добрич, ул. „Опълченец Димитър Ковачев“ №8, вх.А, ет.2, ап.5, с площ от 70,44 кв.м. (седемдес ...

Земеделска земя ДОБРИЧ

Земеделска земя ДОБРИЧ

Цена: 7128.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 250 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
- 1/2 ид. ч. от Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, местността "Алмалии лозя" , представляващо поземлен имот с идентификатор №72624.900.41 (седем, две, шест, ...

Гараж ДОБРИЧ

Гараж ДОБРИЧ

Цена: 10944.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 39 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
- ГАРАЖ с идентификатор №72624.606.541.5 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, пет, четири, едно, точка, пет) със застроена площ 39 (тридесет и девет) кв.м., брой ...

Къща ДОБРИЧ

Къща ДОБРИЧ

Цена: 68960.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 90 кв.м.

ул."Сирма войвода" №24
Окръжен съд: Добрич
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
недвижим имот, находящ се в гр. Добрич ул. Сирма войвода № 24, представляващ дворно място с площ 967 (деветстотин шестдесет и седем) квадратни метра, включен в поземлен имот с идентификато ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 65360.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 78 кв.м.

улица Вардар №27
Окръжен съд: Добрич
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Недвижим имот находящ се в гр. Добрич, по улица Вардар №27, вход А, етаж 3, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 с обща застроена площ от 78.13кв.м., състоящ се от три стаи, кухненска ниша и сервиз ...

Земеделски имот ДОБРИЧ

Земеделски имот ДОБРИЧ

Цена: 4720.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 700 кв.м.

местност Гаази Баба
Окръжен съд: Добрич
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, община Добрич, обл.Добрич, местност Гаази Баба, представляващ: 700 кв.м. в идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.905.87, целият с площ ...

Офис ДОБРИЧ

Офис ДОБРИЧ

Цена: 51696.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 255 кв.м.

бул. "25-ти Септември" №8, ет.6
Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.621.229.1.8 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед РД 18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ с ...

Склад ДОБРИЧ

Склад ДОБРИЧ

Цена: 112140.80 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 297 кв.м.

ул."Ангел Стоянов" № 1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.610.221, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. Ангел Стоянов №1, местност „пр. зона Север“ с площ от 554кв.м., по uадастралната карта и ...

Производствен имот ДОБРИЧ

Производствен имот ДОБРИЧ

Цена: 204000.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 8340 кв.м.

ул. Отец Паисий № 100
Окръжен съд: Добрич
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.609.1854 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, девет, точка, едно, осем, пет, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 17100.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
Апартамент № 2/втори/ с административен адрес гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 с идентификатор № 72624.616.225.1.2/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две ...

Склад ДОБРИЧ

Склад ДОБРИЧ

Цена: 48375.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.625.144.1.10 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, пет, точка, едно, четири, четири, точка, едно, точка, едно, нула/ по кадас ...

Магазин ДОБРИЧ

Магазин ДОБРИЧ

Цена: 3252.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 5 кв.м.

ул."Опълченска" №19
Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/6 /една шест/ идеална част от МАГАЗИН, находящ се в гр. Добрич, ул. "Опълченска" №19, представляващ Сграда с идентификатор 72624.616.236.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, ед ...

Заведение ДОБРИЧ

Заведение ДОБРИЧ

Цена: 7512.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 11 кв.м.

ул."Опълченска" №19
Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/6 /една шеста/ идеална част от КАФЕ - АПЕРАТИВ, находящо се в гр. Добрич, ул. "Опълченска" №19, ет.0, представляващо Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.616.236.1.4 /седем ...

Етаж от къща ДОБРИЧ

Етаж от къща ДОБРИЧ

Цена: 8328.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 15 кв.м.

ул."Опълченска" №19
Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/6 /една шеста/ идеална част от ВТОРИ ЕТАЖ от къща, находяща се в гр. Добрич ул. „Опълченска” №19, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.616.236.1.3 /седем, две ...

Парцел ДОБРИЧ

Парцел ДОБРИЧ

Цена: 3320.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 629 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Добрич, лозя „Алмалии“, с идентификатор 72624.900.70 /седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, седе, нула/ по кадастралната карта и к ...

Къща ДОБРИЧ

Къща ДОБРИЧ

Цена: 10757.50 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 86 кв.м.

72624.513.54; 72624.513.55
Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. "Страцин" № 9, местност „ЦГЧ“, представляващ: 13/60 ид.ч /тринадесет шестдесети идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с иден ...

Парцел ДОБРИЧ

Парцел ДОБРИЧ

Цена: 67920.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 10001 кв.м.

72624.513.54; 72624.513.55
Окръжен съд: Добрич
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ. Добрич, обл.Добрич, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72624.513.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо ...

Производствен имот ДОБРИЧ

Производствен имот ДОБРИЧ

Цена: 194976.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 3338 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
=> поземлен имот с идентификатор 72624.603.160 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, едно, шест, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добр ...

Производствен имот ДОБРИЧ

Производствен имот ДОБРИЧ

Цена: 208800.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 2836 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
=> поземлен имот с идентификатор 72624.603.159 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, едно, пет, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добр ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 106020.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 116 кв.м.

405-2019-АПАРТАМЕНТ
Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №72624.607.903.1.4/седем,две,шест,две, четири,точка,шест,нула,седем,точка,девет,нула,три, точка,едно,точка,четири/ по Кадастралната карта и кадастралн ...

Гараж ДОБРИЧ

Гараж ДОБРИЧ

Цена: 7020.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 13 кв.м.

405-2019-ГАРАЖ
Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ГАРАЖ с идентификатор 72624.607.903.1.9 /седем,две,шест,две,четири,точка,шест, нула,седем,точка,девет,нула,три,точка едно,точка,девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на г ...

Евтини имоти от ЧСИ ДОБРИЧ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Добрич

имоти добрич съдия изпълнител имоти публична продан добрич чси добрич рогова имоти добрич съдия изпълнител чси добрич чси добрич рогова имоти публична продан добрич частен съдебен изпълнител добрич николай желев имоти добрич чси частен съдебен изпълнител добрич