Чси Имоти > София > Тристаен апартамент

ЧСИ София

Всички имоти Тристаен апартамент в София от ЧСИ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 91 кв.м.

ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ № 46, ет.4, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в жилищната сграда вгр. София, район „Връбница“, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ № 46, на 4 етаж, със застроена площ от 90,89 кв. метра*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФ ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 170748.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.22
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №22 (двадесет и две), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 183024.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №21 (двадесет и едно), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 193680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №10 (десет), разположен на ІІ (втория) жилищен етаж, на кота +6,30 (плюс шест цяло и тридесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със застроена пло ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 193680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
. АПАРТАМЕНТ №5 (пет), разположен на І (първия) жилищен етаж, на кота +3,50 (плюс три цяло и петдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със застроена площ о ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 160320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 78 кв.м.

жк Красно село бл.200
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - Жилище, апартамент с идентификатор 68134.207.202.1.115 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и седем точка двеста и две точка едно точк ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр.София, р-н "Надежда", жк."Надежда - 2", бл.219, вх."Б", ет.3, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 116190.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 84 кв.м.

ул."604", бл.605, вх."А1", ет.7, ап.19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
АПАРТАМЕНТ № 19 (деветнадесет), находящ се в град София, Столична община – район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, на улица „604-та“ (шестстотин и четвърта), в блок № 605 (шестстотин и пет), вход „А1 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 94050.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Овчарска", №22, бл."В",вх."Г", ет.5, ап.78
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.508.1585.1.78 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и осем, точка, хиляда петстотин осемдесет и пет, точка, е ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 195200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Пирин" № 26, ет. 6, ап. 28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Апартамент № 28, находящ се в жилищната сграда в гр. София, ул. "Пирин" № 26, на шести терасовиден етаж, със застроена площ от 82,41 кв.м.,*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ П ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 24660.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

ул. "Панорамен път" № 38А, вх. 3, ет. 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
¼ идеална част от Апартамент № 21 /двадесет и първи/ на третия етаж, на кота (+7.16) на сградата, във вход 3 /три/, състоящ се от: дневна с кухня, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, ан ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 118080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 91 кв.м.

ж.к. Люлин, бл. 10, вх. А, ап. 10, тел. 0893 774 838; 0988 942 476
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
апартамент № 10 /десет/ с идентификатор 68134.4356.44.5.10 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, шест, точка, четири, четири, точка, пет, точка, десет/ съобразно кадастр ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 141350.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 79660.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 79660.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда с гаражи с два отделни входа – вход „А“ (буква „А“) и вход „Б“ (буква „Б“), изградена на етап „груб строеж“, съгласно Удостоверение с изх. № А ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда с гаражи с два отделни входа – вход „А“ (буква „А“) и вход „Б“ (буква „Б“), изградена на етап „груб строеж“, съгласно Удостоверение с изх. № А ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 95308.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда с гаражи с два отделни входа – вход „А“ (буква „А“) и вход „Б“ (буква „Б“), изградена на етап „груб строеж“, съгласно Удостоверение с изх. № А ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 95803.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Недвижими имоти, находящи се в жилищна сграда с гаражи с два отделни входа – вход „А“ (буква „А“) и вход „Б“ (буква „Б“), изградена на етап „груб строеж“, съгласно Удостоверение с изх. № А ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

ул. „Зайчар“ № 242 – 248, ет. 1, ап. 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), находящ се в гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Зона Б – 19 (деветнадесет)“, в построената жилищна сграда на ул. „Зайчар“ № 242 – 248 (двеста четиридесет и две - ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 98400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 84 кв.м.

гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 113, вход В, етаж 6, ап. 49
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
АПАРТАМЕНТ № 49 /четиридесет и девет/, находящ се в гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 113 /сто и тринадесет/, вход „В“, етаж VI /шести/, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещен ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 348634.30 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 91 кв.м.

бул. Васил Левски № 20, ет.0
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.105.42.1.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, сто и пет , четиридесет и две, едно, точка, две), по кадастралата карта и када ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 324080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 115 кв.м.

бул. Ген.Скобелв № 40, ет.2, ап.7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.203.87.1.7 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, двеста и три, осемдесет и седем, едно, седем), находящ се в гр. София, общ. Ст ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 149680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 114 кв.м.

гр.София, р-н "Витоша", кв."Драгалевци", местността "Разширение-юг", ул."Ваклинец" №22, вх."А", ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 140220.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 109 кв.м.

ул. Яворова чука № 3, ет.5, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.512.397.1.7 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, две, точка, три, девет, седем, точка, едно, точка, седем) по кадастралната ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 141350.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 79660.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 79660.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 79660.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩСЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на г ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 171488.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 10, ет. 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1003.247.1.84 (шест осем едно три четири „точка“ едно нула нула три „точка“ две четири седем „точка“ едно „точка“ осем четири), находящ с ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 231120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 117 кв.м.

ул.Княз Борис I, №195-201, вх.Б, ет.3, ап.42
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
АПАРТАМЕНТ №42, находящ се в осем етажна жилищна сграда, на трети жилищен етаж, вход „Б“, в гр.София, район „Сердика“, ул."Княз Борис I", №195-201 със застроена площ от 116.77************* ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 180800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

гр. София, район Възраждане, ул.“Царибродска“ №156, ет.6, ап.12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, находящ се в р-н Възраждане, ул. „Царибродска“ № 156 на първо мансардно ниво 5 /пети/ жилищен етаж, на кота + 13,75 /плюс тринадесет цяло и седемдесет и пет ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 188000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 111 кв.м.

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 114, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в гр. София, район "Възраждане" – Столична община, в жилищната сграда на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 114 /сто и четиринадесет/, на 1 /първи/ етаж, съст ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

гр. София, район Красно село, ул. „Бузлуджа“ № 2, ет. 7, ап. 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
АПАРТАМЕНТ, без номер по акт за собственост, а съгласно удостоверение за данъчна оценка с № 18 /осемнадесет/, намиращ се в гр. София, Столична община, район „Красно село“, ул. Бузлуджа № 2 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
3/8 Идеални Части от АПАРТАМЕНТ №80 (осемдесет) находящ се в град София, Столична община - Район „Искър”, ж.к. „Дружба” (стар ж.к. „Гара Искър”), на IV (четвъртия етаж) в жилищна сграда – ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 170800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 109 кв.м.

ул. Проф. Алексанъдр Фол № 3, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 102720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 88 кв.м.

гр. София, район „Връбница“, жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 367840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 135 кв.м.

гр. София, СО-Район ’’Изгрев”, ул.“Райко Алексиев”№44 вх.Б ет.6 ап.21 , тел. 0888 444 988
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 215000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 207 А, вх. 2, ет.6 ап. 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/ с кадастрален идентификатор № 68134.4091.154.3.18 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири нула, девет, едно, точка, едно, пет, четири, точка, три, точка ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 215000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 207 А, вх. 2, ет.6 ап. 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/ с кадастрален идентификатор № 68134.4091.154.3.18 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири нула, девет, едно, точка, едно, пет, четири, точка, три, точка ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 175840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 94 кв.м.

ж.к. Гоце Делчев, бл. 37, вх. А, ет. 4, ап. 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 28.11.2019 г., собственост на Юлиян Ваньов Иванов, а именно: АПАРТАМЕНТ № 12 (двана ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 168480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

ж.к. „Дианабад“, бл. 62, вх. „А“, ет. 7, ап. 38
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Апартамент № 38, находящ се в гр. София, Столична община, район "Изгрев", с административен адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 62, вх. "А" *************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ П ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 163555.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бл.1, вх.А, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващит ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 207348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Ралевица" 94
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Апартамент № 17 (седмнадсет), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.762.2.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Зап ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 191360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 101 кв.м.

ж.к.Гоце Делчев, бл.102, вх.Б, ет.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 100940.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

ул. Хага 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Подписаният АЛЕКСАНДЪР ДАЧЕВ, Частен съдебен изпълнител рег. № 853 с Район нa действие Софийски градски съд и адрес на кантора: гр.София, бул.”Васил Левски” № 16, ет.2, тел. (02) 952-06-2 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 187500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 90 кв.м.

ул. Проф. Кирил Попов № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Недвижим имот, находящ се в ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини, подземни гаражи, с терасовиден етаж и подпокривно пространство, която жилищна сграда съгласно Удостоверение изх. № 94-00-3 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 152820.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ул. Акад. Стефан Младенов № 76, вх. Д, ет. 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр.София, район "Надежда", жк."Надежда-2", бл.219, вх."Б", ет.3, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 55000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 104 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
АПАРТАМЕНТ № Б7 (буква Б, седем), изграден в степен на завършеност „груб строеж“, находящ се в град София, СО, район „Триадица“, в жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I- ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 189720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
АПАРТАМЕНТ №22 (двадесет и две), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 203360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
АПАРТАМЕНТ №21 (двадесет и едно), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 215200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
АПАРТАМЕНТ №10 (десет), разположен на ІІ (втория) жилищен етаж, на кота +6,30 (плюс шест цяло и тридесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със застроена пло ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 215680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр.София, ул. "Фредерик Шопен" №1, ап.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
АПАРТАМЕНТ №5 (пет), разположен на І (първия) жилищен етаж, на кота +3,50 (плюс три цяло и петдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със застроена площ от ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 177012.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

ж.к. "Редута", ул. "Румен войвода" № 24, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Редута“, ул. „Румен войвода“ № 24 /двадесет и четири/, на 2 /втори/ етаж на монолитна жилищна сграда, на кота +2.65 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 152820.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ул. Акад. Стефан Младенов № 76, вх. Д, ет. 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 150480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

ул. „Зайчар“ № 242 – 248, ет. 1, ап. 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), находящ се в гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Зона Б – 19 (деветнадесет)“, в построената жилищна сграда на ул. „Зайчар“ № 242 – 248 (двеста четиридесет и две - ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 124544.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бл.1, вх.А, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващит ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

гр. София, р-н Надежда жк Свобода, ул. Петко Д.Петков № 6, ет. 6, ап. 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. о ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 134400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ул. Омая № 10а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), с идентификатор № 68134.1894.785.1.22 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, осем, девет, четири, точка, седем, осем, пет, точка, едно, точка, две, две) ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 122647.50 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.

ул. "Пиротска" № 58, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

район Красна поляна, ул. Атанас Кирчев, бл.8, вх.Б, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 13.12.2019г. до 13.01.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 155800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 109 кв.м.

ул. Яворова чука № 3, ет.5, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.512.397.1.7 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, две, точка, три, девет, седем, точка, едно, точка, седем) по кадастралната ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 130000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 79 кв.м.

ж.к.Люлин, бл.107, вх.В, ет.7, ап.62
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.12.2019г. до 09.01.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 197760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 92 кв.м.

гр. София, ул. "Константин Фотинов" № 124А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.607.668.1.1, находящ се в сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.607.668, на етаж 1, с предназначение на самостоятелен обект ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 197760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 92 кв.м.

гр. София, ул. "Константин Фотинов" № 124А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.607.668.1.1, находящ се в сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.607.668, на етаж 1, с предназначение на самостоятелен обект ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 93000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

гр. София, ул. Пирин № 28-В
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Недвижим имот находящ се в гр. София, район Витоша, в жилищна сграда на ул. "Пирин" № 28-В /двадесет и осем, буква „В“/, парцел XV - 732 /петнадесети отреден за имот седемстотин тридесет и ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 170000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 91 кв.м.

ул. Краище № 11, бл.16а, ет.2, ап.1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.1002.68.3.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и две, точка, шестдесет и осем, точка, три, точка, едно), нах ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 138702.96 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 114 кв.м.

ул. Ваклинец 022, вх. А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440400113 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 28560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

жк Ботунец 2, бл.5, вх. А, ет.6, ап.17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440400791 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 106272.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 62 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 157056.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 88512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 88512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 230640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.801.2008.1.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и едно, точка, две хиляди и осем, точка, едно, точка, три) ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 181200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

ул. "Граф Игнатиев" № 37, ет. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 267000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 139 кв.м.

гр. София, р-н Лозенец, ул. Слав Караславов № 4-А, ет. 4, ап. В33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440401780 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. "Дървеница", бл. 35, вх. В, ет. 2, Ап. 69
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
Апартамент № 69, с площ от 84,67 кв.м., находящ се в гр. София, ж.к. "Дървеница", бл. 35, вх. "В", ет. 2, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащите му изб ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 107336.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 73 кв.м.

гр. София, ж.к. „Красна поляна 3", бл. 37, вх. „А", ет. 5, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
АПАРТАМЕНТ № 9 /девети/, находящ се на 5-ти /пети/ етаж, вх. „А“, в жилищната сграда - блок № 37 (тридесет и седми) на ЖСК „Заводска телефонна и телеграфска техника“, в гр. София, ж.к. „Кр ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 189144.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 97 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 287040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 124 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 198400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.

гр. София, на ул, „Цар Симеон” №42 , телефон: 0898 46 97 79.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 218000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 82 кв.м.

бул. Патриарх Евтимийй № 36, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 155600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 113 кв.м.

ж.к. Красно село, бл. 194, вх. В, ет. 7, ап. 67
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
АПАРТАМЕНТ № 67 (шестдесет и седем), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.207.63.1.67 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и седем точка ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описан ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 27400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

ул. "Панорамен път" № 38А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
¼ идеална част от Апартамент № 21 /двадесет и първи/ на третия етаж, на кота (+7.16) на сградата, във вход 3 /три/, състоящ се от: дневна с кухня, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, ан ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 256800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 117 кв.м.

ул.Княз Борис I, №201, вх.Б, ет.3, ап.42
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
АПАРТАМЕНТ №42, находящ се в осем етажна жилищна сграда, на трети жилищен етаж, вход „Б“, в гр.София, район „Сердика“, ул."Княз Борис I", №201 със застроена площ от 116.77*************** З ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 122760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 90 кв.м.

ж. к. Христо Смирненски, бл. 31 - А, ет. 16, ап. 81
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
АПАРТАМЕНТ № 81 /осемдесет и едно/, находящ се в град София, ж. к. „Христо Смирненски“, блок № 31 А /тридесет и едно - „А“/, етаж XVI /шестнадесети/, със застроена площ на апартамента от 8 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 99 кв.м.

Ж.К. "БОТУНЕЦ - 2", БЛ. 7, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в гр. София, СО, район Кремиковци, ж.к. Ботунец - 2 /две/, на 3 /трети/ етаж, в жилищната сграда - блок № 7 /седем/, вход А, състоящ се от: две стаи, днев ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 194800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 83 кв.м.

ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 2019-11-21
Апартамент № 3, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост 1", в жилищна сграда-блок № 11, вход "А", на етаж 2, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 82.62 кв.м ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 118880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 86 кв.м.

блок № 21, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична Община, район "Слатина", жилищен комлекс "Христо Смирненски", в жилищна сграда - блок № 21 /двадесет и едно/ , а именно: АПАРТАМЕНТ № 34 /тр ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 181656.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 114 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ № А6 /буква „А“ шест/, находящо се на шести етаж в секция „А“ на сградата, с площ на жилището 113.84 /сто и тринадесет цяло и осемдесет и четири стотни/ кв. метра, заед ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 196680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

ж.к. "Редута", ул. "Румен войвода" № 24, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Редута“, ул. „Румен войвода“ № 24 /двадесет и четири/, на 2 /втори/ етаж на монолитна жилищна сграда, на кота +2.65 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 175824.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 109 кв.м.

ул. Проф. Ал. Фол № 3, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 169800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ул. Академик Стефан Младенов № 76, вх. Д, ет. 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 179712.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.22
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ №22 (двадесет и две), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 192672.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ №21 (двадесет и едно), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 203904.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ №10 (десет), разположен на ІІ (втория) жилищен етаж, на кота +6,30 (плюс шест цяло и тридесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със застроена пло ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 203904.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ №5 (пет), разположен на І (първия) жилищен етаж, на кота +3,50 (плюс три цяло и петдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със застроена площ от ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 225000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 207 А, вх. 2, ет.6, ап. 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/ с кадастрален идентификатор № 68134.4091.154.3.18 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири нула, девет, едно, точка, едно, пет, четири, точка, три, точка ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 147600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 109 кв.м.

ул. Яворова чука № 3, ет.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.512.397.1.7 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, две, точка, три, девет, седем, точка, едно, точка, седем) по кадастралната ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 124576.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 78 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, бл.20, вх.А, ет.2, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
АПАРТАМЕНТ № 3 (три), с идентификатор 68134.1930.647.1.3 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ три), съгласно кадастралната ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия