Чси Имоти > Асеновград >

ЧСИ Асеновград

Всички имоти в Асеновград от ЧСИ

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 26568.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Свобода" №2, вх.А, ет.3, ап.12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.07.2020 до 27.08.2020
Обявяване на: 2020-08-28
...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 388800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 608 кв.м.

"Акад. Н. Хайтов"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.07.2020 до 03.08.2020
Обявяване на: 2020-08-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.518.162.1.103 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно, нула, три), по ...

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 3897 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.07.2020 до 03.08.2020
Обявяване на: 2020-08-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.282 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, две, осем, две), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кад ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 1322341.60 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 7438 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.07.2020 до 03.08.2020
Обявяване на: 2020-08-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.421 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, четири, две, едно), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по ...

Магазин АСЕНОВГРАД

Магазин АСЕНОВГРАД

Цена: 39312.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 38 кв.м.

пл.Академик Н. Хайтов, ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.78 /нула нула седем нула две. пет едно осем. едно шест две. едно. седем осем/, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 54 кв.м.

ул. Отон Иванов № 50А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.524.1.3 /нула нула седем нула две точка пет едно девет точка пет две четири точка едно точка три/, находящ се в гр. Асеновград, общ. ...

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 296800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул. "Захари Стоянов"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
1. Поземлен имот с идентификатор 00702.527.194 /нула, нула, седем, нула две, точка, пет, две, седем, точка, едно, девет, четири/ гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрал ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 237 кв.м.

ул. "Сини връх" 39
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
1/3 /една трета/идеална част от поземлен имот с идентификатор № 00702.532.96 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната кар ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 97600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 125 кв.м.

ул. "Генерал Дандевил" 8, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.512.265.1.3 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка двеста шейсет и пет, точка едно, точка три/, гр. Асеновг ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 388800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 608 кв.м.

"Акад. Н. Хайтов"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.518.162.1.103 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно, нула, три), по ...

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 3897 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.282 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, две, осем, две), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кад ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 1322341.60 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 7438 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.421 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, четири, две, едно), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по ...

Магазин АСЕНОВГРАД

Магазин АСЕНОВГРАД

Цена: 43680.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 38 кв.м.

гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов", ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.78 /нула нула седем нула две. пет едно осем. едно шест две. едно. седем осем/, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 82 кв.м.

гр.Асеновград, ул. "Свобода" №2, вх.А, ет.3, ап.12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
½ /една втора/ идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.512.200.7.12 /нула нула седем нула две, точка, пет едно две, точка, две нула нула, точка, седем, точка, ...

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Цена: 1640.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 4739 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 36630.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 519 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
...

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 33163.20 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 470 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 969 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД 20188200401526 - 2.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.532 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, пет, три, две) по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 36360.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 515 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД 20188200401526 - 1.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.377 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 68480.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 100 кв.м.

бул. България № 12-а, ет. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД 20198250400546 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.513.129.1.7 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, три, точка, едно, две, девет, точка, едно, точка, седем) ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 272160.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 195 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.68 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, осем/ по кадастралната карта ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 81360.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 90 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3, обект 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.67 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, седем/ по кадастралната карт ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 64080.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 71 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3, обект 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.66 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, шест/ по кадастралната карта ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 213120.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 151 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет.2, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.92 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, девет, две/ по кадастралната карта ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 91440.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 113 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 6, ап.3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.45 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, четири, пет/ по кадастралната карт ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 85 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 4, обект 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.35 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, три, пет/ по кадастралната карта и ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 71280.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 82 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 4, обект 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.34 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, три, четири/ по кадастралната карт ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 47700.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 134 кв.м.

ул. "Александър Стамболийски" № 48
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновгр ...

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 347760.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул. "Захари Стоянов"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
1. Поземлен имот с идентификатор 00702.527.194 /нула, нула, седем, нула две, точка, пет, две, седем, точка, едно, девет, четири/ гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрал ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 1984 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99087.19.126 /девет девет нула осем седем точка едно девет точка едно две шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 54 кв.м.

ул. Отон Иванов № 50А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.524.1.3 /нула нула седем нула две точка пет едно девет точка пет две четири точка едно точка три/, находящ се в гр. Асеновград, общ. ...

Хотел АСЕНОВГРАД

Хотел АСЕНОВГРАД

Цена: 302400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 462 кв.м.

гр.Асеновград, ул.Хаджи Димитър №8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
½ ид.част от Поземлен имот с идентификатор 00702.512.249, находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със З ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 254400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 182 кв.м.

УЛ. ''ТРАКИЯ'' 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Поземлен имот с идентификатор 00702.512.184 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка сто осемдесет и четири/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 79466.67 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 123 кв.м.

ул. "Атанас Свещаров" № 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.513.76.3.3 /нула нула седем нула две точка пет едно три точка седем шест точка три точка три/ по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 57840.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 113 кв.м.

ул. Искра №33
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.167.1.1 (нула нула седем нула две, точка, пет две четири, точка, едно шест седем, точка, едно, точка, едно) по Кадастралната карта и ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 302400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 195 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.68 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, осем/ по кадастралната карта ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 90400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 90 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3, обект 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.67 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, седем/ по кадастралната карт ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 71200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 71 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3, обект 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.66 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, шест/ по кадастралната карта ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 101600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 113 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 6, ап.3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.45 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, четири, пет/ по кадастралната карт ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 81600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 85 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 4, обект 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.35 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, три, пет/ по кадастралната карта и ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 82 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 4, обект 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.34 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, три, четири/ по кадастралната карт ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 236800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 151 кв.м.

пл. ''Акад. Николай Хайтов'' 3, ет.2, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.92 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, девет, две/ по кадастралната карта ...

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 59270.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 38 кв.м.

гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов", ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 00702.518.162.1.78 /нула нула седем нула две точка пет едно осем точка едно шест две точка едно седем осем/ в гр. Асеновград, общ. Асеновград ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 77600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 221 кв.м.

ул."Патриарх Евтимий"29
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
½ /една втора идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 00702.516.28 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, шест, точка, две, осем/, гр. Асеновград ,общ. Асеновград.обл.Пл ...

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 386400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул."Захари Стоянов"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
1. Поземлен имот с идентификатор 00702.527.194 /нула, нула, седем, нула две, точка, пет, две, седем, точка, едно, девет, четири/ гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрал ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 66 кв.м.

ул.''Книжна фабрика'' № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 00702.508.68.5.13 /нула нула седем нула две точка пет нула осем точка шест осем точка пет точка едно три/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 25600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 1984 кв.м.

кв. Горни Воден, община Асеновград, местност ''БАШ КОЛИБА''
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99087.19.126 /девет девет нула осем седем точка едно девет точка едно две шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 53000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 134 кв.м.

ул. "Александър Стамболийски" № 48
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновгра ...

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 4739 кв.м.

местност Шкилово
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД 20178250400766 - ¼ (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.18.341 (нула, нула, седем, нула, две, точка, едно, осем, точка, три, четири, едно) по кадастралната ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 40700.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 519 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД 20188200401526 - 4.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.395 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните ре ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 36848.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 470 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД 20188200401526 - 3.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.380 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, осем нула) по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Евтини имоти от ЧСИ АСЕНОВГРАД?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти асеновград имоти в асеновград чси асеновград асеновград имоти имоти асеновград чси имоти асеновград чси чси асеновград имоти асеновград асеновград имоти имоти в асеновград