Чси Имоти > Асеновград >

ЧСИ Асеновград

Всички имоти в Асеновград от ЧСИ

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 79466.67 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 123 кв.м.

ул. "Атанас Свещаров" № 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.513.76.3.3 /нула нула седем нула две точка пет едно три точка седем шест точка три точка три/ по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 57840.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 113 кв.м.

ул. Искра №33
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.167.1.1 (нула нула седем нула две, точка, пет две четири, точка, едно шест седем, точка, едно, точка, едно) по Кадастралната карта и ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 302400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 195 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.68 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, осем/ по кадастралната карта ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 90400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 90 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3, обект 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.67 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, седем/ по кадастралната карт ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 71200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 71 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 3, обект 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.66 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, шест/ по кадастралната карта ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 101600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 113 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 6, ап.3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.45 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, четири, пет/ по кадастралната карт ...

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 81600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 85 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 4, обект 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.35 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, три, пет/ по кадастралната карта и ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 82 кв.м.

пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет. 4, обект 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.34 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, три, четири/ по кадастралната карт ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 236800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 151 кв.м.

пл. ''Акад. Николай Хайтов'' 3, ет.2, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.92 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, девет, две/ по кадастралната карта ...

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 59270.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 38 кв.м.

гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов", ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 00702.518.162.1.78 /нула нула седем нула две точка пет едно осем точка едно шест две точка едно седем осем/ в гр. Асеновград, общ. Асеновград ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 77600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 221 кв.м.

ул."Патриарх Евтимий"29
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
½ /една втора идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 00702.516.28 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, шест, точка, две, осем/, гр. Асеновград ,общ. Асеновград.обл.Пл ...

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Търговски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 386400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул."Захари Стоянов"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
1. Поземлен имот с идентификатор 00702.527.194 /нула, нула, седем, нула две, точка, пет, две, седем, точка, едно, девет, четири/ гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастрал ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 66 кв.м.

ул.''Книжна фабрика'' № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 00702.508.68.5.13 /нула нула седем нула две точка пет нула осем точка шест осем точка пет точка едно три/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 25600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 1984 кв.м.

кв. Горни Воден, община Асеновград, местност ''БАШ КОЛИБА''
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99087.19.126 /девет девет нула осем седем точка едно девет точка едно две шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 53000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 134 кв.м.

ул. "Александър Стамболийски" № 48
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновгра ...

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 4739 кв.м.

местност Шкилово
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД 20178250400766 - ¼ (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.18.341 (нула, нула, седем, нула, две, точка, едно, осем, точка, три, четири, едно) по кадастралната ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 40700.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 519 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД 20188200401526 - 4.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.395 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните ре ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 36848.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 470 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД 20188200401526 - 3.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.380 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, осем нула) по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 969 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД 20188200401526 - 2.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.532 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, пет, три, две) по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 40400.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 515 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД 20188200401526 - 1.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.377 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните ...

Хотел АСЕНОВГРАД

Хотел АСЕНОВГРАД

Цена: 336000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 462 кв.м.

гр.Асеновград, ул.Хаджи Димитър №8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
½ ид.част от Поземлен имот с идентификатор 00702.512.249, находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300- ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 81600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 237 кв.м.

ул. "Сини връх" 39
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/3 /една трета/идеална част от поземлен имот с идентификатор № 00702.532.96 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната ка ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 634073.60 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 9425 кв.м.

местност "Света Марина", ул. "Бачковско шосе" 1-ви км.
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, местност „Света Марина“, улица „Бачковско шосе“ 1-ви километър, състоящ се от следните функционално обед ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 280800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 182 кв.м.

ул."Тракия"14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.08.2019 до 23.09.2019
Обявяване на: 2019-09-24
Поземлен имот с идентификатор 00702.512.184 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка сто осемдесет и четири/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 54 кв.м.

ул. Отон Иванов № 50А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.524.1.3 /нула нула седем нула две точка пет едно девет точка пет две четири точка едно точка три/, находящ се в гр. Асеновград, общ. ...

Магазин АСЕНОВГРАД

Магазин АСЕНОВГРАД

Цена: 65856.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 38 кв.м.

гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов", ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 00702.518.162.1.78 /нула нула седем нула две точка пет едно осем точка едно шест две точка едно седем осем/ в гр. Асеновград, общ. Асеновград ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 280800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 182 кв.м.

ул."Тракия"14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Поземлен имот с идентификатор 00702.512.184 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка сто осемдесет и четири/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград ...

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Цена: 47080.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 99 кв.м.

ул. „ПОП МАТЕЙ“ № 39, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ИД № 20178250400424 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.71.1.2 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, четири, точка, седем, едно, точка, едно, точка, две/ по ...

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Цена: 2000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 4739 кв.м.

местност Шкилово
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ИД20178250400766 - ¼ (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.18.341 (нула, нула, седем, нула, две, точка, едно, осем, точка, три, четири, едно) по кадастралната ...

Други АСЕНОВГРАД

Други АСЕНОВГРАД

Цена: 178200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 1975 кв.м.

гр.Асеновград, ул."Цар Иван Асен II"№127
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Урбанизирана територия с площ от 1975 кв.м. /хиляда деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/, съгласно скица, а съгласно акт за собственост с площ от 1983 кв.м. /хиляда деветсто ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 41212.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 50 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 6, обект № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ИД 20188200401052 - 4.      САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.46 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точк ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 41212.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 50 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 6, обект № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ИД 20188200401052 - 4.      САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.46 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точк ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 41212.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 50 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 6, обект № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ИД 20188200401052 - 4.      САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.46 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точк ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 41212.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 50 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 6, обект № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ИД 20188200401052 - 4.      САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.46 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точк ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 41212.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 49 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 5, обект № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ИД 20188200401052 - 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.40 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, чет ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 41212.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 49 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 5, обект № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ИД 20188200401052 - 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.40 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, чет ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 60588.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 72 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 5, обект № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ИД 20188200401052 - 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.41 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, че ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 20100.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 100 кв.м.

ул. Цар Иван Асен II №53-59, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
ИД 20189110400368-1/4 (една четвърт) ид. част от правото на собственост от: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.526.120.1.5 /нула нула седем нула две точка пет две шест точк ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 424800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 5375 кв.м.

ПЗ "ИЗТОК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.536.8 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем), гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и ...

Хотел АСЕНОВГРАД

Хотел АСЕНОВГРАД

Цена: 341280.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 462 кв.м.

гр.Асеновград, ул.Хаджи Димитър №8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
½ ид.част от Поземлен имот с идентификатор 00702.512.249, находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със З ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 77600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

ул. Брегова №9, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.514.29.1.2 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, две девет, точка, едно, точка, две) по Кадастралната карта и кадастр ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 73840.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 450 кв.м.

ул. Гоце Делчев № 39
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.06.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асенов ...

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 1630 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 2019-07-09
Поземлен имот с идентификатор 00702.19.8 /нула нула седем нула две точка едно девет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.0 ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 312000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 182 кв.м.

ул."Тракия"14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Поземлен имот с идентификатор 00702.512.184 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка сто осемдесет и четири/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград ...

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Цена: 49572.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Поп Матей" № 39, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 2019-07-09
ИД 20178250400424, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.71.1.2 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, четири, точка, седем, едно, точка, едно, точка, две/ по ка ...

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Цена: 55440.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 512 кв.м.

УЛ. ЧАЯ 24-26
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.530. 110 /нула нула седем нула две . пет три нула. едно едно нула/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 45216.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 519 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 40896.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 470 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 58500.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 134 кв.м.

ул. "Александър Стамболийски" № 48
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 84384.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 969 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 44856.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 515 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 492908.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 608 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.518.162.1.103 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно, нула, три), по ...

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 125100.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 3897 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.282 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, две, осем, две), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кад ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 1472467.68 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 7438 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.421 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, четири, две, едно), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 56800.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 450 кв.м.

ул. Гоце Делчев № 39
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асенов ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 35617.50 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 108 кв.м.

ул. Отон Иванов № 50 А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.524.1.3 /нула нула седем нула две точка пет едно девет точка пет две четири точка едно точка три/, находящ се в гр. Асеновград, общ. ...

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 8313 кв.м.

землището на кв. Долни Воден, местност Дуван Тепе
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.04.2019 до 21.05.2019
Обявяване на: 2019-05-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99088.2.94, находящ се в землището на Р-н Долни Воден, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300- ...

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Цена: 3888.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 3600 кв.м.

землището на кв. Долни Воден, местност Чайкъра
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.04.2019 до 21.05.2019
Обявяване на: 2019-05-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99088.9.49, находя щ се в землището на Р-н Долни Воден, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300 ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 228240.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 223 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 130656.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 176 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 45792.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 50 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 6, обект № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
ИД 20188200401052 - 4.      САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.46 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точк ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 67320.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 72 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 6, обект № 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 45792.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 49 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 5, обект № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
ИД 20188200401052 - 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.40 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, чет ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 67320.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 72 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 5, обект № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
ИД 20188200401052 - 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.41 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, че ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 335070.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 182 кв.м.

ул."Тракия"14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
Поземлен имот с идентификатор 00702.512.184 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка сто осемдесет и четири/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград ...

Хотел АСЕНОВГРАД

Хотел АСЕНОВГРАД

Цена: 379200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 231 кв.м.

гр.Асеновград, ул.Хаджи Димитър №8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
½ ид.част от Поземлен имот с идентификатор 00702.512.249, находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със З ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 198000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 1975 кв.м.

гр.Асеновград, ул."Цар Иван Асен II"№127
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
Урбанизирана територия с площ от 1975 кв.м. /хиляда деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/, съгласно скица, а съгласно акт за собственост с площ от 1983 кв.м. /хиляда деветст ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 23550.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 64 кв.м.

гр.Асеновград, ул."Радецки"№1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
½ част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.519.121 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300- 5- 52/08.07.2004 г. на Изпълнителен директор на ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 9600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 69 кв.м.

ул. Стоян Джамсъзов № 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 2019-04-22
¼ (една четвърт) идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 00702.508.59.7.20 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, нула, осем, точка, пет, девет, точка, седем, т ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 110 кв.м.

”Хан Крум” № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.531.208.1.19 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двеста и осем, точка, едно, точка, деветнадесет/, ...

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 139000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 3897 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.03.2019 до 12.04.2019
Обявяване на: 2019-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.282 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, две, осем, две), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кад ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 547676.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 608 кв.м.

"Акад. Н. Хайтов"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.03.2019 до 12.04.2019
Обявяване на: 2019-04-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.518.162.1.103 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно, нула, три), по ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 1636075.20 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 7438 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.03.2019 до 12.04.2019
Обявяване на: 2019-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.421 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, четири, две, едно), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по ...

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Цена: 55080.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 99 кв.м.

ул. „ПОП МАТЕЙ“ № 39, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ИД № 20178250400424 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.71.1.2 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, четири, точка, седем, едно, точка, едно, точка, две/ по ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 50240.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 519 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ИД 20188200401526 - 4.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.395 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните ре ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 45440.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 470 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ИД 20188200401526 - 3.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.380 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, осем нула) по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 93760.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 969 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ИД 20188200401526 - 2.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.532 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, пет, три, две) по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 49840.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 515 кв.м.

местност „Баделема“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ИД 20188200401526 - 1.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.377 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 472000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 5375 кв.м.

ПЗ "ИЗТОК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.536.8 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем), гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 39575.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 108 кв.м.

ул. Отон Иванов № 50 А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.524.1.3 /нула нула седем нула две точка пет едно девет точка пет две четири точка едно точка три/, находящ се в гр. Асеновград, общ. ...

Гараж АСЕНОВГРАД

Гараж АСЕНОВГРАД

Цена: 13968.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
1. ГАРАЖ № 7 /седем/ с площ от 40,57 /четиридесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м., находят се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 134 кв.м.

ул. "Александър Стамболийски" № 48
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
4/6 /четири шести/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.529.90 /нула нула седем нула две точка пет две девет точка девет нула/, находящ се в гр. Асеновград, общ. Асеновград ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 372300.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 182 кв.м.

ул."Тракия"14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
Поземлен имот с идентификатор 00702.512.184 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка сто осемдесет и четири/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 18750.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

ул. "Патриарх Евтимий" № 89-91
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2019 до 20.02.2019
Обявяване на: 2019-02-21
АПАРТАМЕНТ А19 /буква А деветнадесет/, разположен на четвъртия етаж от сградата, който апартамент се състои от дневна с кухненски бокс, антре, спалня с тераса, баня с тоалетна и перално по ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 28060.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 85 кв.м.

ул. "Патриарх Евтимий" № 89-91
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2019 до 20.02.2019
Обявяване на: 2019-02-21
АПАРТАМЕНТ А16 /буква А шестнадесет/, разположен на третия етаж от сградата, който апартамент се състои от дневна с кухненски бокс и тераса, антре, тоалетна, перално помещение, баня с тоал ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 34412.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 104 кв.м.

ул. "Патриарх Евтимий" № 89-91
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2019 до 20.02.2019
Обявяване на: 2019-02-21
АПАРТАМЕНТ А14 /буква А четиринадесет/, разположен на третия етаж от сградата, който апартамент се състои от дневна с кухненски бокс и тераса, антре, коридор, тоалетна, спалня с тераса, сп ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 28508.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 85 кв.м.

ул."Патриарх Евтимий" № 89-91
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2019 до 20.02.2019
Обявяване на: 2019-02-21
АПАРТАМЕНТ А10 /буква А десет/, разположен на втория етаж от сградата, който апартамент се състои от дневна с кухненски бокс и тераса, антре, тоалетна, перално помещение, баня с тоалетна и ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 16934.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 56 кв.м.

ул. "Патриарх Евтимий" № 89-91
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2019 до 20.02.2019
Обявяване на: 2019-02-21
АПАРТАМЕНТ А2 (буква А две) разположен на първия (партерен) етаж от сградата, който апартамент се състои от дневна с кухненски бокс, антре, спалня, баня с тоалетна и перално помещение, със ...

Хотел АСЕНОВГРАД

Хотел АСЕНОВГРАД

Цена: 351000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 231 кв.м.

гр.Асеновград, ул.Хаджи Димитър №8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2019 до 20.02.2019
Обявяване на: 2019-02-21
½ ид.част от Поземлен имот с идентификатор 00702.512.249, находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300- ...

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Етаж от къща АСЕНОВГРАД

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Поп Матей" № 39, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
ИД 20178250400424, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.71.1.2 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, четири, точка, седем, едно, точка, едно, точка, две/ по кад ...

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 52480.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 62 кв.м.

ул. Стою Шишков № 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.12.2018 до 24.01.2019
Обявяване на: 2019-01-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.532.265 (нула нула седем нула две, точка, пет три две, точка, две шест пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, одобрени ...

Парцел АСЕНОВГРАД

Парцел АСЕНОВГРАД

Цена: 648483.84 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 9425 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
1.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.24.130 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, четири, точка, едно, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със З ...

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Тристаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 76080.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 110 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.531.208.1.19 /нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и едно, точка, двеста и осем, точка, едно, точка, деветна ...

Заведение АСЕНОВГРАД

Заведение АСЕНОВГРАД

Цена: 219369.60 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 223 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", № 3, ет. 1, обект кафе № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ИД 20188200401052 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.167 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно, шест, с ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 111542.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 176 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", № 3, ет. 8, ап. 13
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ИД 20188200401052 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.58 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, пет, ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 44236.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 50 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 6, обект № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ИД 20188200401052 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.46 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, четир ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 64886.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 72 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 6, обект № 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ИД 20188200401052 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.47 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, четир ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 44236.80 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 49 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 5, обект № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ИД 20188200401052 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.40 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, четир ...

Офис АСЕНОВГРАД

Офис АСЕНОВГРАД

Цена: 64886.40 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 72 кв.м.

пл. "Академик Н. Хайтов", ет. 5, обект № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ИД 20188200401052 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.518.162.1.41 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, четир ...

Производствен имот АСЕНОВГРАД

Производствен имот АСЕНОВГРАД

Цена: 242000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 5566 кв.м.

ул. Индустриална
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20
ид 20179110400516/2017 г. - Поземлен имот с идентификатор 00702.506.60 (нула нула седем нула две точка пет нула шест точка шест нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобр ...

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 8313 кв.м.

землище на кв. Долни Воден
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99088.2.94, находящ се в землището на Р-н Долни Воден, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300- ...

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Земеделска земя АСЕНОВГРАД

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 3600 кв.м.

землище на кв. Долни Воден
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 99088.9.49, находя щ се в землището на Р-н Долни Воден, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти асеновград имоти в асеновград чси асеновград асеновград имоти имоти асеновград чси имоти асеновград чси чси асеновград имоти асеновград асеновград имоти имоти в асеновград