Чси Имоти > Ботевград >

ЧСИ Ботевград

Всички имоти в Ботевград от ЧСИ

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 16280.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А,ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 122 кв.м.

гр.Ботевград, ул. "Стубеля" №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Първи етаж на двуетажна двуфамилна жилищна сграда, който първи етаж представлява самостоятелно жилище, състоящо се от три спални, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 122 ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 9240.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 6480.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 494 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 4680.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 349 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 3680.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.46.82, съгласно скица №15-226351-15.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 380.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.103.23, съгласно скица №15-219085-13.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 32840.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

гр.Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" №66, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 10700.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 14 кв.м.

ул. Севаст Огнян № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ОФИС № 1 /първи/, със застроена площ от 14,37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни/ квадрани метра, при съседи: офис № 2 /втори/, санитарен възел и коридор, находящ се на ТРЕТИЯ Д ...

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 37400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 41 кв.м.

ул. Славейков № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА със застроена площ от 41,39 /четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м., при съседи: двор, МАГАЗИН 2, улица, двор, находяща се на първи сграден етаж от из ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 840 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м., съставляващо поземлен имот, пл N1009 /хиляда и девети/, за което е отреден УПИ XI-1009 /единадесети за имот с планоснимачен н ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 12200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 58 кв.м.

ул. Преслав № 48, сграда 2,вх. В, ет. 3, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
АПАРТАМЕНТ № 9, с идентификатор 05815.302.243.2.69, находящ се в гр. Ботевград, Софийска област, на ул. „Преслав“ № 48, на третия етаж, вход „В“, в сграда № 2, разположена в поземлен имот ...

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

пл. Саранск 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
СПОРТЕН КЛУБ, заедно със стълбището в сутерена, находящо се в сутеренния етаж на блок 2 /две/ от Административната сграда, находяща се в гр. Ботевград, Софийска област, пл."Саранск" № 3/тр ...

Други БОТЕВГРАД

Цена: 239760.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул. "СЕВАСТ ОГНЯН" №4, В ЦЕНТЪРА НА БОТЕВГРАД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
ОБОСОБЕНА ЧАСТ от АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на АПК – гр. Ботевград, ул. „Севаст Огнян” №4, представляваща ДЕСЕН ПАРТЕРЕН ПОЛУЕТАЖ със застроена площ от 381.95 кв.м., при съседи на тази част: ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 329991.72 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1786 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижими имоти, заедно с пропадащите им се идеални части от правото на строеж, построени в УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планосни ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 448324.26 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 752 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижим имот, заедно с пропадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен но ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 65002.40 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 358 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижим имот, заедно с пропадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 135260.16 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3885 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 80595.19 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1760 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 47417.59 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1642 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.07.2019 до 14.08.2019
Обявяване на: 2019-08-15
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 155520.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1801 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.07.2019 до 14.08.2019
Обявяване на: 2019-08-15
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на А ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 175 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Самуил №57 - А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815.302.403 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три/, находящ се в гр. Ботевград, общ. ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Преслав №50, бл.8, Вх.Б, ет.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Ботевград, на ул. „Преслав“ № 50 /петдесет/ в жилищна сграда – блок № 8 /осем/, вход „Б“, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 13200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 104 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Саранск №2А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 17100.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А,ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 6534.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 40 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Апартамент №14 (четиринадесети), находящ се на петия етаж, вх.В на жилищна сграда-блок, построена в квартал 10 (десети) по плана на гр.Ботевград, ул.“Преслав“ №48, община Ботевград, област ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Севаст Огнян” №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Самостоятелен обект в сграда на първо ниво (десен партерен полуетаж), представляващ обособена част от сграда №2 -„Административна сграда на АПК-град Ботевград”, разположена в поземлен имот ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 9720.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 92 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 480 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.”Саранск”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 344 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 3852.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.46.82, съгласно скица №15-226351-15.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 414.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.103.23, съгласно скица №15-219085-13.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 34200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

гр.Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" №66, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 19800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

УЛ. "Хан Аспарух" № 25, блок 7, вх. Г, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 104 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Саранск №2А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 175 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Самуил №57 - А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815.302.403 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три/, находящ се в гр. Ботевград, общ. ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Александър Стамболийски №92 ет.3 ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
АПАРТАМЕНТ №9 /девети/, находящ се на трети жилищен етаж, със застроена площ от 80,20 /осемдесет цяло и двадесет стотни/ кв.м., както и 6,83 % /шест цяло и осемдесет и три стотни процента/ ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 75 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.В,ет.6, ап.16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
Апартамент №16 (шестнадесети), находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, бл.№14 (четиринадесети), ет.6 (шест), вх.В, с идентификатор 05815.302.16.1.61., с ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 19000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 7260.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 40 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Апартамент №14 (четиринадесети), находящ се на петия етаж, вх.В на жилищна сграда-блок, построена в квартал 10 (десети) по плана на гр.Ботевград, ул.“Преслав“ №48, община Ботевград, област ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 348 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.”Саранск” ул. "Хан Аспарух" №30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляващо Урегулиран поземлен имот XIV-168 (четиринадесети за им ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Севаст Огнян” №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Самостоятелен обект в сграда на първо ниво (десен партерен полуетаж), представляващ обособена част от сграда №2 -„Административна сграда на АПК-град Ботевград”, разположена в поземлен имот ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 494 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.”Саранск”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 349 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 4280.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
1/2 идеална част от нива от 3.529 дка (три декара, петстотин двадесет и девет квадратни метра), шеста категория, местност „Рудешки дол”, имот №46082 (четири, шест, нула, осем, две) по план ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 460.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
1/2 идеална част от нива от 0.191 дка (сто деветдесет и един квадратни метра), шеста категория, местност „Чеканица”, имот № 103.23 (едно, нула, три, точка две, три) по плана на новообразув ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 18864.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Преслав №50, бл.8, вх.Б, ет. 5, ап.28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Ботевград, на ул. „Преслав“ № 50 /петдесет/ в жилищна сграда – блок № 8 /осем/, вход „Б“, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 58 кв.м.

ул. Преслав № 48, сграда 2,вх. В, ет. 3, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
АПАРТАМЕНТ № 9, с идентификатор 05815.302.243.2.69, находящ се в гр. Ботевград, Софийска област, на ул. „Преслав“ № 48, на третия етаж, вход „В“, в сграда № 2, разположена в поземлен имот ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

пл. Саранск 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
СПОРТЕН КЛУБ, заедно със стълбището в сутерена, находящо се в сутеренния етаж на блок 2 /две/ от Административната сграда, находяща се в гр. Ботевград, Софийска област, пл."Саранск" № 3/тр ...

Търговски имот БОТЕВГРАД

Търговски имот БОТЕВГРАД

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 104 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 118566.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 329 кв.м.

Промишлена зона Юг-Чеканица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
1425/6695 ид.ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-3040 /трети за имот планоснимачен номер три хиляди и четиридесети/, находящ се в кв. 213 по плана на Промишлена зона Юг-Чеканица, гр. Ботевг ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

УЛ. "Хан Аспарух" № 25, блок 7, вх. Г, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
...

Жилищна сграда БОТЕВГРАД

Жилищна сграда БОТЕВГРАД

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 123 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. "Саранск"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2018 до 15.01.2019
Обявяване на: 2019-01-16
Жилищна сграда на един етаж с гаражи, със застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв.метра, състояща се от: Приземен етаж с два гаража, четири склада и три сервизни помещения, Първи жил ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 20160.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 104 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Саранск №2а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15
ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 122 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Стубеля” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Първи етаж на двуетажна двуфамилна жилищна сграда, който първи етаж представлява самостоятелно жилище, състоящо се от три спални, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 122 ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 12690.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 75 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.В,ет.6, ап.16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Апартамент №16 (шестнадесети), находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, бл.№14 (четиринадесети), ет.6 (шест), вх.В, с идентификатор 05815.302.16.1.61., с ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 20070.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 7650.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 40 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Апартамент №14 (четиринадесети), находящ се на петия етаж, вх.В на жилищна сграда-блок, построена в квартал 10 (десети) по плана на гр.Ботевград, ул.“Преслав“ №48, община Ботевград, област ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 16920.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 348 кв.м.

гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска, ул.“Хан Аспарух“ №30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляващо Урегулиран поземлен имот XIV-168 (четиринадесети за им ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 167040.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 300 кв.м.

гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Поземлен имот с идентификатор 05815.301.397, съгласно скица №15-409310/21.06.2018г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г., последно изменение със За ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 96750.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Севаст Огнян” №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Самостоятелен обект в сграда на първо ниво (десен партерен полуетаж), представляващ обособена част от сграда №2 -„Административна сграда на АПК-град Ботевград”, разположена в поземлен имот ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 11250.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 8500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 58 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.”Саранск” ул. "Хан Аспарух" №25, вх.Б, ет.7, ап.21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 494 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.”Саранск”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 349 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.”Саранск”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 4500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
1/2 идеална част от нива от 3.529 дка (три декара, петстотин двадесет и девет квадратни метра), шеста категория, местност „Рудешки дол”, имот №46082 (четири, шест, нула, осем, две) по план ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 486.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
1/2 идеална част от нива от 0.191 дка (сто деветдесет и един квадратни метра), шеста категория, местност „Чеканица”, имот № 103.23 (едно, нула, три, точка две, три) по плана на новообразув ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 34200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Патриарх Евтимий“ №66, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 58 кв.м.

ул. Преслав № 48, сграда 2,вх. В, ет. 3, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20
АПАРТАМЕНТ № 9, с идентификатор 05815.302.243.2.69, находящ се в гр. Ботевград, Софийска област, на ул. „Преслав“ № 48, на третия етаж, вход „В“, в сграда № 2, разположена в поземлен имот ...

Други БОТЕВГРАД

Други БОТЕВГРАД

Цена: 266400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул. "СЕВАСТ ОГНЯН" №4, В ЦЕНТЪРА НА БОТЕВГРАД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20
ОБОСОБЕНА ЧАСТ от АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на АПК – гр. Ботевград, ул. „Севаст Огнян” №4, представляваща ДЕСЕН ПАРТЕРЕН ПОЛУЕТАЖ със застроена площ от 381.95 кв.м., при съседи на тази част: ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

пл. Саранск 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20
СПОРТЕН КЛУБ, заедно със стълбището в сутерена, находящо се в сутеренния етаж на блок 2 /две/ от Административната сграда, находяща се в гр. Ботевград, Софийска област, пл."Саранск" № 3/тр ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 120480.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 116 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Иван Шишман № 17а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.11.2018 до 07.12.2018
Обявяване на: 2018-12-10
АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, обл. Софийска, ул. „Цар Иван Шишман“ № 17А /седемнадесет буква А, в сградата на ЖСК „Еделвайс“, секция В, вход А, на в ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
...

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 7650.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 40 кв.м.

ж. к. "Саранск", № 14, блок 14, вх. Б, етаж 4, ап. 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 131740.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 329 кв.м.

Промишлена зона Юг - Чеканица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30
1425/6695 ид.ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-3040 /трети за имот планоснимачен номер три хиляди и четиридесети/, находящ се в кв. 213 по плана на Промишлена зона Юг-Чеканица, гр. Ботевг ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 104 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Саранск №2а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 20960.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Преслав №50, бл. 8, вх.Б, ет5, ап.28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Ботевград, на ул. „Преслав“ № 50 /петдесет/ в жилищна сграда – блок № 8 /осем/, вход „Б“, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 71550.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 175 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Самуил №57
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.09.2018 до 26.10.2018
Обявяване на: 2018-10-29
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815.302.403 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три/, находящ се в гр. Ботевград, общ. ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 75 кв.м.

гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Апартамент №16 (шестнадесети), находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, бл.№14 (четиринадесети), ет.6 (шест), вх.В, с идентификатор 05815.302.16.1.61., с ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 26190.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 39 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, пл.“Саранск“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Кафе-Аперитив, находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, област София, със застроена площ от 38.81 (тридесет и шсем цяло осемдесет и една стотни) кв.м., построено върху УПИ III-840 (тре ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 22300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 8500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 40 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Апартамент №14 (четиринадесети), находящ се на петия етаж, вх.В на жилищна сграда-блок, построена в квартал 10 (десети) по плана на гр.Ботевград, ул.“Преслав“ №48, община Ботевград, област ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 18800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 58 кв.м.

гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска, ул.“Хан Аспарух“ №30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляващо Урегулиран поземлен имот XIV-168 (четиринадесети за им ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 17550.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“ кв.2а, бл.13, вх.А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Апартамент №4 (четвърти) на втория етаж, вх.”А” на жилищен блок №13 (тринадесети), построен върху общинска земя в ж.к.”Саранск”, кв.2а (втори „а”) по плана на гр.Ботевград, община Ботевгра ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 185600.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 300 кв.м.

гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2018 до 26.09.2018
Обявяване на: 2018-09-27
Поземлен имот с идентификатор 05815.301.397, съгласно скица №15-409310/21.06.2018г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г., последно изменение със За ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 107500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Севаст Огнян” №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Самостоятелен обект в сграда на първо ниво (десен партерен полуетаж), представляващ обособена част от сграда №2 -„Административна сграда на АПК-град Ботевград”, разположена в поземлен имот ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 123 кв.м.

гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Жилищна сграда на един етаж с гаражи, със застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв.метра, състояща се от: Приземен етаж с два гаража, четири склада и три сервизни помещения, Първи жил ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 122 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Стубеля” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Първи етаж на двуетажна двуфамилна жилищна сграда, който първи етаж представлява самостоятелно жилище, състоящо се от три спални, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 122 ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 12500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 5000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
1/2 идеална част от нива от 3.529 дка (три декара, петстотин двадесет и девет квадратни метра), шеста категория, местност „Рудешки дол”, имот №46082 (четири, шест, нула, осем, две) по план ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 540.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
1/2 идеална част от нива от 0.191 дка (сто деветдесет и един квадратни метра), шеста категория, местност „Чеканица”, имот № 103.23 (едно, нула, три, точка две, три) по плана на новообразув ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Патриарх Евтимий“ №66, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 25855.20 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 104 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Саранск №2а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04
ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 29628.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 168 кв.м.

гр. Ботевград, Промишлена зона
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28
Недвижими имоти, заедно с припадащите им се идеални части от правото на строеж и всички подобрения към тях, построени в УПИ I-2356 - "За производствена дейност и складове" /първи, за имот ...

Фабрика БОТЕВГРАД

Фабрика БОТЕВГРАД

Цена: 1281384.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 11157 кв.м.

гр. Ботевград, Промишлена зона
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28
УПИ I-2356 - "За производствена дейност и складове" /първи, за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал 230 /д ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 17100.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 58 кв.м.

ул. Преслав № 48, сграда 2,вх. В, ет. 3, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
АПАРТАМЕНТ № 9, с идентификатор 05815.302.243.2.69, находящ се в гр. Ботевград, Софийска област, на ул. „Преслав“ № 48, на третия етаж, вход „В“, в сграда № 2, разположена в поземлен имот ...

Други БОТЕВГРАД

Други БОТЕВГРАД

Цена: 378000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул. "СЕВАСТ ОГНЯН" №4, В ЦЕНТЪРА НА БОТЕВГРАД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
ОБОСОБЕНА ЧАСТ от АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на АПК – гр. Ботевград, ул. „Севаст Огнян” №4, представляваща ДЕСЕН ПАРТЕРЕН ПОЛУЕТАЖ със застроена площ от 381.95 кв.м., при съседи на тази част: ...

Многостаен апартамент БОТЕВГРАД

Многостаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 60930.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 140 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Букорска“ №20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 2018-06-26
Апартамент със застроена площ от 140 (сто и четиридесет) кв. метра, състоящ се от две стаи, хол, кабинет, кухня и сервизни помещения на първия етаж, заедно с източния гараж, със застроeна ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 15660.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 75 кв.м.

гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, бл.№14 (четиринадесети), ет.6 (шест), вх.В
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 2018-06-26
Апартамент №16 (шестнадесети), находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, бл.№14 (четиринадесети), ет.6 (шест), вх.В, с идентификатор 05815.302.16.1.61., с ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 24768.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 2018-06-26
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти ботевград имоти в ботевград апартаменти в ботевград апартаменти ботевград чси ботевград чси ботевград частен съдебен изпълнител ботевград имоти от чси ботевград частен съдебен изпълнител ботевград частен съдебен изпълнител ботевград