Чси Имоти > Ботевград >

ЧСИ Ботевград

Всички имоти в Ботевград от ЧСИ

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 89136.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 9985 кв.м.

кв. "Промишлена зона", ул. Акад. Стоян Романски №38
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
225 466/237 500 ид. ч. /двеста двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест върху двеста тридесет и седем хиляди и петстотин идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815 ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 112080.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1801 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на А ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 102400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1390 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижими имоти, заедно с припадащите им се идеални части от правото на строеж, построени в УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планосни ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 292400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 2187 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижим имот, заедно с припадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен но ...

Гараж БОТЕВГРАД

Гараж БОТЕВГРАД

Цена: 17200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 317 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижим имот, заедно с припадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 30720.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3811 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 13920.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1760 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1642 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 32920.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 205 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижими имоти, заедно с припадащите им се идеални части от правото на строеж и всички подобрения към тях, построени в УПИ I-2356 - "За производствена дейност и складове" /първи, за и ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.6, ап.А13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/ ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.2, ап.А1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14. ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1585 кв.м.

гр.Ботевград, Промишлена зона ЮГ-Чеканица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
1/8 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.305.59 (пет хиляди осемстотин и петнадесет точка триста и пет точка петдесет и девет) по кадастралната карат и регистри, одобрени с ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 7760.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 5220.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 480 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
2. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директо ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 3780.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 344 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
1. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директо ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 2980.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
2. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.46.82, съгласно скица №15-226351-15.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.201 ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 320.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
1. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.103.23, съгласно скица №15-219085-13.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.20 ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

площад Саранск 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.03.2020 до 04.04.2020
Обявяване на: 2020-04-05
СПОРТЕН КЛУБ, заедно със стълбището в сутерена, находящо се в сутеренния етаж на блок 2 /две/ от Административната сграда, находяща се в гр. Ботевград, Софийска област, пл."Саранск" № 3/тр ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 18800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Преслав №50, блок 8, вх.Б, ет.5, ап.28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Ботевград, на ул. „Преслав“ № 50 /петдесет/ в жилищна сграда – блок № 8 /осем/, вход „Б“, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 89136.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 9985 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Описание 225 466/237 500 ид. ч. /двеста двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест върху двеста тридесет и седем хиляди и петстотин идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентифика ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.6, ап.А13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/ ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.2, ап.А1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.201 ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 112080.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 112080.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1801 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на А ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

ул. "Хан Аспарух" № 25, блок № 7, вх. Г, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 1137042.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 17500 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
УПИ I-2356 - "За производствена дейност и складове" /първи, за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал 230 /д ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 9160.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 14 кв.м.

ул. Севаст Огнян № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
ОФИС № 1 /първи/, със застроена площ от 14,37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни/ квадрани метра, при съседи: офис № 2 /втори/, санитарен възел и коридор, находящ се на ТРЕТИЯ Д ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 9160.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 14 кв.м.

ул. Севаст Огнян № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
ОФИС № 1 /първи/, със застроена площ от 14,37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни/ квадрани метра, при съседи: офис № 2 /втори/, санитарен възел и коридор, находящ се на ТРЕТИЯ Д ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1585 кв.м.

гр.Ботевград, Промишлена зона ЮГ-Чеканица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
1/8 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.305.59 (пет хиляди осемстотин и петнадесет точка триста и пет точка петдесет и девет) по кадастралната карат и регистри, одобрени съ ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1585 кв.м.

гр.Ботевград, Промишлена зона ЮГ-Чеканица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
1/8 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.305.59 (пет хиляди осемстотин и петнадесет точка триста и пет точка петдесет и девет) по кадастралната карат и регистри, одобрени съ ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 8316.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 5800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 494 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 4200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 349 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 3312.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.46.82, съгласно скица №15-226351-15.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 342.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.103.23, съгласно скица №15-219085-13.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 29556.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

гр.Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" №66, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 69300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.6, ап.А13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14. ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 69300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.2, ап.А1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.201 ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 99040.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 9985 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
225 466/237 500 ид. ч. /двеста двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест върху двеста тридесет и седем хиляди и петстотин идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815 ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 33660.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА със застроена площ от 41,39 /четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м., при съседи: двор, МАГАЗИН 2, улица, двор, находяща се на първи сграден етаж от изг ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 9630.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 14 кв.м.

ул. Севаст Огнян № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
ОФИС № 1 /първи/, със застроена площ от 14,37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни/ квадрани метра, при съседи: офис № 2 /втори/, санитарен възел и коридор, находящ се на ТРЕТИЯ Д ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 1263380.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 11157 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
УПИ I-2356 - "За производствена дейност и складове" /първи, за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал 230 /д ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 8536.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 234 кв.м.

ул.Иван Шишман №40Е
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
1/2 /една втора/ идеална част, при разпределено ползване на западната реална част, /съгласно НА № 148, том III, рег.№ 6036, дело 486/2010г., вписан в СВ- Ботевград , вх.рег. № 1729, акт 15 ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 99360.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

пл."Саранск" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
СПОРТЕН КЛУБ, заедно със стълбището в сутерена, находящо се в сутеренния етаж на блок 2 /две/ от Административната сграда, находяща се в гр. Ботевград, Софийска област, пл."Саранск" № 3/тр ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Васил Левски ет.6 ап. А13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.20 ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Васил Левски ет.5 ап. А10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.20 ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Васил Левски ет.1 ап. А1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.201 ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 62800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 175 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Самуил №57А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815.302.403 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три/, находящ се в гр. Ботевград, общ. ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

гр.Ботевград, ул. Преслав №50, блок №8, вх.Б, ет.5, ап.28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Ботевград, на ул. „Преслав“ № 50 /петдесет/ в жилищна сграда – блок № 8 /осем/, вход „Б“, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 103680.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 139968.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1801 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на А ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

Ул. "Хан Аспарух" № 25, блок 7, вх. Г, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 296992.54 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3811 кв.м.

гр. Ботевград, Община Ботевград
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Недвижими имоти, заедно с припадащите им се идеални части от правото на строеж, построени в УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планосни ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 403491.83 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 4998 кв.м.

гр. Ботевград, Община Ботевград
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Недвижим имот, заедно с припадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен но ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 58502.16 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 2232 кв.м.

гр. Ботевград, Община Ботевград
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Недвижим имот, заедно с припадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 121734.14 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3885 кв.м.

гр. Ботевград, Община Ботевград
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 72535.67 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1760 кв.м.

гр. Ботевград, Община Ботевград
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 42675.83 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1642 кв.м.

град Ботевград, Община Ботевград
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 16280.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А,ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 122 кв.м.

гр.Ботевград, ул. "Стубеля" №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Първи етаж на двуетажна двуфамилна жилищна сграда, който първи етаж представлява самостоятелно жилище, състоящо се от три спални, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 122 ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 9240.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 6480.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 494 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 4680.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 349 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 3680.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.46.82, съгласно скица №15-226351-15.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 380.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.103.23, съгласно скица №15-219085-13.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 32840.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

гр.Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" №66, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 10700.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 14 кв.м.

ул. Севаст Огнян № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ОФИС № 1 /първи/, със застроена площ от 14,37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни/ квадрани метра, при съседи: офис № 2 /втори/, санитарен възел и коридор, находящ се на ТРЕТИЯ Д ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 37400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 41 кв.м.

ул. Славейков № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА със застроена площ от 41,39 /четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м., при съседи: двор, МАГАЗИН 2, улица, двор, находяща се на първи сграден етаж от из ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 840 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м., съставляващо поземлен имот, пл N1009 /хиляда и девети/, за което е отреден УПИ XI-1009 /единадесети за имот с планоснимачен н ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 12200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 58 кв.м.

ул. Преслав № 48, сграда 2,вх. В, ет. 3, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
АПАРТАМЕНТ № 9, с идентификатор 05815.302.243.2.69, находящ се в гр. Ботевград, Софийска област, на ул. „Преслав“ № 48, на третия етаж, вход „В“, в сграда № 2, разположена в поземлен имот ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

пл. Саранск 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
СПОРТЕН КЛУБ, заедно със стълбището в сутерена, находящо се в сутеренния етаж на блок 2 /две/ от Административната сграда, находяща се в гр. Ботевград, Софийска област, пл."Саранск" № 3/тр ...

Други БОТЕВГРАД

Други БОТЕВГРАД

Цена: 239760.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

ул. "СЕВАСТ ОГНЯН" №4, В ЦЕНТЪРА НА БОТЕВГРАД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
ОБОСОБЕНА ЧАСТ от АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на АПК – гр. Ботевград, ул. „Севаст Огнян” №4, представляваща ДЕСЕН ПАРТЕРЕН ПОЛУЕТАЖ със застроена площ от 381.95 кв.м., при съседи на тази част: ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 329991.72 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1786 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижими имоти, заедно с пропадащите им се идеални части от правото на строеж, построени в УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планосни ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 448324.26 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 752 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижим имот, заедно с пропадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен но ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 65002.40 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 358 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижим имот, заедно с пропадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 135260.16 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3885 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 80595.19 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1760 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 47417.59 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1642 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.07.2019 до 14.08.2019
Обявяване на: 2019-08-15
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 155520.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1801 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.07.2019 до 14.08.2019
Обявяване на: 2019-08-15
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на А ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 175 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Самуил №57 - А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815.302.403 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три/, находящ се в гр. Ботевград, общ. ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Преслав №50, бл.8, Вх.Б, ет.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Ботевград, на ул. „Преслав“ № 50 /петдесет/ в жилищна сграда – блок № 8 /осем/, вход „Б“, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 13200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 104 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Саранск №2А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 17100.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А,ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 6534.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 40 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Апартамент №14 (четиринадесети), находящ се на петия етаж, вх.В на жилищна сграда-блок, построена в квартал 10 (десети) по плана на гр.Ботевград, ул.“Преслав“ №48, община Ботевград, област ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 382 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Севаст Огнян” №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Самостоятелен обект в сграда на първо ниво (десен партерен полуетаж), представляващ обособена част от сграда №2 -„Административна сграда на АПК-град Ботевград”, разположена в поземлен имот ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 9720.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 92 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 480 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.”Саранск”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 344 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 3852.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.46.82, съгласно скица №15-226351-15.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 414.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.103.23, съгласно скица №15-219085-13.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 34200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

гр.Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" №66, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 19800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

УЛ. "Хан Аспарух" № 25, блок 7, вх. Г, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 104 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Саранск №2А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 175 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Самуил №57 - А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815.302.403 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три/, находящ се в гр. Ботевград, общ. ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Александър Стамболийски №92 ет.3 ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
АПАРТАМЕНТ №9 /девети/, находящ се на трети жилищен етаж, със застроена площ от 80,20 /осемдесет цяло и двадесет стотни/ кв.м., както и 6,83 % /шест цяло и осемдесет и три стотни процента/ ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 75 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.В,ет.6, ап.16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
Апартамент №16 (шестнадесети), находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, бл.№14 (четиринадесети), ет.6 (шест), вх.В, с идентификатор 05815.302.16.1.61., с ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 19000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“, бл.14, вх.А, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Апартамент №8 (осми) в жилищен блок №14 (четиринадесети), вх.А, на третия етаж, находящ се в гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск”, с идентификатор 05815.302.16.1.8 ...

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 7260.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 40 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Апартамент №14 (четиринадесети), находящ се на петия етаж, вх.В на жилищна сграда-блок, построена в квартал 10 (десети) по плана на гр.Ботевград, ул.“Преслав“ №48, община Ботевград, област ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 348 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.”Саранск” ул. "Хан Аспарух" №30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляващо Урегулиран поземлен имот XIV-168 (четиринадесети за им ...

Евтини имоти от ЧСИ БОТЕВГРАД?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти ботевград имоти в ботевград апартаменти в ботевград апартаменти ботевград чси ботевград чси ботевград частен съдебен изпълнител ботевград имоти от чси ботевград частен съдебен изпълнител ботевград частен съдебен изпълнител ботевград