Чси Имоти > Ботевград >

ЧСИ Ботевград

Всички имоти в Ботевград от ЧСИ

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 89136.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 9985 кв.м.

кв. "Промишлена зона", ул. Акад. Стоян Романски №38
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
225 466/237 500 ид. ч. /двеста двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест върху двеста тридесет и седем хиляди и петстотин идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815 ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 112080.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1801 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на А ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 102400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1390 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижими имоти, заедно с припадащите им се идеални части от правото на строеж, построени в УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планосни ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 292400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 2187 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижим имот, заедно с припадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен но ...

Гараж БОТЕВГРАД

Гараж БОТЕВГРАД

Цена: 17200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 317 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижим имот, заедно с припадащите му се идеални части от правото на строеж, построен в УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 30720.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3811 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
УПИ XLIV-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и четвърти за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 13920.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1760 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
УПИ XLI-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесет и първи за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1642 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
УПИ XL-2356 - "За производствена дейност и складове" /четиридесети за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 32920.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 205 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижими имоти, заедно с припадащите им се идеални части от правото на строеж и всички подобрения към тях, построени в УПИ I-2356 - "За производствена дейност и складове" /първи, за и ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.6, ап.А13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/ ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.2, ап.А1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14. ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1585 кв.м.

гр.Ботевград, Промишлена зона ЮГ-Чеканица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
1/8 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.305.59 (пет хиляди осемстотин и петнадесет точка триста и пет точка петдесет и девет) по кадастралната карат и регистри, одобрени с ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 7760.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 5220.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 480 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
2. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директо ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 3780.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 344 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
1. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директо ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 2980.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
2. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.46.82, съгласно скица №15-226351-15.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.201 ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 320.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
1. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.103.23, съгласно скица №15-219085-13.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.20 ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

площад Саранск 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.03.2020 до 04.04.2020
Обявяване на: 2020-04-05
СПОРТЕН КЛУБ, заедно със стълбището в сутерена, находящо се в сутеренния етаж на блок 2 /две/ от Административната сграда, находяща се в гр. Ботевград, Софийска област, пл."Саранск" № 3/тр ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 18800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Преслав №50, блок 8, вх.Б, ет.5, ап.28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Ботевград, на ул. „Преслав“ № 50 /петдесет/ в жилищна сграда – блок № 8 /осем/, вход „Б“, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 89136.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 9985 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Описание 225 466/237 500 ид. ч. /двеста двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест върху двеста тридесет и седем хиляди и петстотин идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентифика ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.6, ап.А13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/ ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.2, ап.А1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.201 ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 112080.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 112080.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1334 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1801 кв.м.

ул. "Промишлена зона - юг"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Поземлен имот с идентификатор № 05815.305.568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изпълнителния директор на А ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 76 кв.м.

ул. "Хан Аспарух" № 25, блок № 7, вх. Г, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 1137042.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 17500 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
УПИ I-2356 - "За производствена дейност и складове" /първи, за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал 230 /д ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 9160.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 14 кв.м.

ул. Севаст Огнян № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
ОФИС № 1 /първи/, със застроена площ от 14,37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни/ квадрани метра, при съседи: офис № 2 /втори/, санитарен възел и коридор, находящ се на ТРЕТИЯ Д ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 9160.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 14 кв.м.

ул. Севаст Огнян № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
ОФИС № 1 /първи/, със застроена площ от 14,37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни/ квадрани метра, при съседи: офис № 2 /втори/, санитарен възел и коридор, находящ се на ТРЕТИЯ Д ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1585 кв.м.

гр.Ботевград, Промишлена зона ЮГ-Чеканица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
1/8 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.305.59 (пет хиляди осемстотин и петнадесет точка триста и пет точка петдесет и девет) по кадастралната карат и регистри, одобрени съ ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 1585 кв.м.

гр.Ботевград, Промишлена зона ЮГ-Чеканица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
1/8 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.305.59 (пет хиляди осемстотин и петнадесет точка триста и пет точка петдесет и девет) по кадастралната карат и регистри, одобрени съ ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 8316.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 80 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Мадара“ №8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Втори жилищен етаж със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, Софийска област, ул. Мадара" №8, състоящ се от дневна, кухня-столова, стая и сер ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 5800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 494 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.54, съгласно схема №15-545203/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 4200.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 349 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, ж.к.“Саранск“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Поземлен имот с идентификатор 05815.302.53, съгласно схема №15-545153/02.11.2017г. по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителния директор н ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 3312.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 3529 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.46.82, съгласно скица №15-226351-15.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г ...

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Земеделска земя БОТЕВГРАД

Цена: 342.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 191 кв.м.

гр.Ботевград, област Софийска, местност „Чеканица“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 05815.103.23, съгласно скица №15-219085-13.03.2019г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г ...

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Етаж от къща БОТЕВГРАД

Цена: 29556.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 109 кв.м.

гр.Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" №66, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, със застроена площ от 109 /сто и девет/ кв. метра, състоящ се от хол, две спални, кухня, баня, и тоалетна, както и северозападния гараж, ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 69300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.6, ап.А13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14. ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 69300.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Иван Шишман №42А, бл. секция А, ет.2, ап.А1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.201 ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 99040.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 9985 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
225 466/237 500 ид. ч. /двеста двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест върху двеста тридесет и седем хиляди и петстотин идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815 ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 33660.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА със застроена площ от 41,39 /четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м., при съседи: двор, МАГАЗИН 2, улица, двор, находяща се на първи сграден етаж от изг ...

Офис БОТЕВГРАД

Офис БОТЕВГРАД

Цена: 9630.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 14 кв.м.

ул. Севаст Огнян № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
ОФИС № 1 /първи/, със застроена площ от 14,37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем стотни/ квадрани метра, при съседи: офис № 2 /втори/, санитарен възел и коридор, находящ се на ТРЕТИЯ Д ...

Производствен имот БОТЕВГРАД

Производствен имот БОТЕВГРАД

Цена: 1263380.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 11157 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
УПИ I-2356 - "За производствена дейност и складове" /първи, за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шести, отреден за производствена дейност и складове/, в квартал 230 /д ...

Парцел БОТЕВГРАД

Парцел БОТЕВГРАД

Цена: 8536.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 234 кв.м.

ул.Иван Шишман №40Е
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
1/2 /една втора/ идеална част, при разпределено ползване на западната реална част, /съгласно НА № 148, том III, рег.№ 6036, дело 486/2010г., вписан в СВ- Ботевград , вх.рег. № 1729, акт 15 ...

Заведение БОТЕВГРАД

Заведение БОТЕВГРАД

Цена: 99360.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

пл."Саранск" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
СПОРТЕН КЛУБ, заедно със стълбището в сутерена, находящо се в сутеренния етаж на блок 2 /две/ от Административната сграда, находяща се в гр. Ботевград, Софийска област, пл."Саранск" № 3/тр ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Васил Левски ет.6 ап. А13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.20 ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Васил Левски ет.5 ап. А10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.20 ...

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Тристаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр. Ботевград, ж.к. Васил Левски ет.1 ап. А1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 05815.304.1606.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.201 ...

Къща БОТЕВГРАД

Къща БОТЕВГРАД

Цена: 62800.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 175 кв.м.

гр. Ботевград, ул. Цар Самуил №57А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05815.302.403 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, четири, нула, три/, находящ се в гр. Ботевград, общ. ...

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Двустаен апартамент БОТЕВГРАД

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.

гр.Ботевград, ул. Преслав №50, блок №8, вх.Б, ет.5, ап.28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ № 28 /двадесет и осем/, находящ се в гр. Ботевград, на ул. „Преслав“ № 50 /петдесет/ в жилищна сграда – блок № 8 /осем/, вход „Б“, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Евтини имоти от ЧСИ БОТЕВГРАД?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти ботевград имоти в ботевград апартаменти в ботевград апартаменти ботевград чси ботевград чси ботевград частен съдебен изпълнител ботевград имоти от чси ботевград частен съдебен изпълнител ботевград частен съдебен изпълнител ботевград