Чси Имоти > София > Гараж

ЧСИ София

Всички имоти Гараж в София от ЧСИ

Гараж СОФИЯ

Цена: 15984.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр.София, ж.к. "Обеля-1", бл.130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридес ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 15984.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр.София, ж.к. "Обеля-1", бл.130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридес ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 15984.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр.София, ж.к. "Обеля-1", бл.130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридес ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 15984.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр.София, ж.к. "Обеля-1", бл.130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридес ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 149436.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 299 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 2020-07-01
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - ГАРАЖ, на две нива, разположен на първия сутерен, на кота -3,50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра и на втория сутерен, на кота -6,00 (минус шест) метра, в гореопи ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 149436.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 299 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - ГАРАЖ, на две нива, разположен на първия сутерен, на кота -3,50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра и на втория сутерен, на кота -6,00 (минус шест) метра, в гореопи ...

Гараж СОФИЯ

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 28 кв.м.

ул. Елемаг № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 10.07.2019 г., собственост на Руни Русев Шаранков, 1/2 /една втора/ ид. част от сл ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 31980.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ГАРАЖ № 1 /едно/, със степен на завършеност „груб строеж“, находящ се на партера в секция „Б“ на сградата, с площ на гаража 35.88 /тридесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни/ кв. метра, ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 26777.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 27 кв.м.

Студентски, ул.21 ви Век № 11, бл.2, Гараж 1Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ГАРАЖ 1Б /едно „Б”/, находящ се в гр. София, район Студентски, ул. 21-ви Век № 11, в сутерена на блок 2 /две/, жилищна секция "Б", със застроена площ 26.56 / двадесет и шест цяло и петдесе ...

Гараж СОФИЯ

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул."Майор Юрий Гагарин" №25 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ГАРАЖ № 8 /осем/, разположен в сутерена на гореописаната жилищна сграда, построена на горепосочения административен адрес, със застроена площ от 17.92 /седемнадесет цяло и деветдесет и две ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 20400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

ул. „Акад. Константин Пашев“ № 4, Гараж № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, Район „Овча купел“ на ул. „Акад. Константин Пашев“ № 4 /четири/, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134. ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 65520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. „Юндола“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. и * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на парте ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13752.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

гр. София, ул. "Никола Славков" №43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ № 4 /четири/, находящ се на партера в жилищна сграда, със застроена площ от 15,57 кв.м., при съседи на гаража: магазин № 1, гараж № 5, двор и гараж № 3, ведно с п ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 2772.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

ул. "Панорамен път" № 38А, вх. 3, ет. -1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
¼ идеална част от Подземен гараж № 12 /дванадесети/, находящ се в първия сутерен на сградата, със застроена площ 20.50 /двадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, при съседи: гараж ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

бул. „Арсеналски“ № 95, ет. 1, гараж 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Гараж № 12 с адрес на имота: гр. София, бул. „Арсеналски“ № 95, ет. 1, гараж 12*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ************* ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 15206.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 18057.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 31 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11232.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11404.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13046.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 15206.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, уул."Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 18057.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 31 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11232.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11404.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13046.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 25214.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

ул. Трифон Кунев № 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9900.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440402909 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 10350.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440402909 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440402909 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 12150.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440402909 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр.София, р-н Възраждане, ул. „Царибродска“ № 156
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
ГАРАЖ № 5 /пет/ на партерния етаж на сградата, с адрес: гр.София, р-н Възраждане, ул. „Царибродска“ № 156, на кота 0,00 /нула/ метра, със застроена площ от 15,08 /петнадесет цяло и осем ст ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

ул. Никола Недев 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр. София, район „Връбница“, жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр. София, район „Връбница“, жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр. София, район „Връбница“, жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр. София, район „Връбница“, жилищен комплекс "Обеля 1", блок 130
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в многофамилна жилищна сграда с гаражи, изградена на степен „груб строеж“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.2289 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 43720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Балша" № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 11 /единадесет/, находящ се на сутеренния етаж на жилищна сграда, находяща се в град София, кв. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, стара ул. „д-р Минчо Нейчев“ № 5 /пет/, със заст ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Голо бърдо" № 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440400192 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район н ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 19700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

ул. Проф. Кирил Попов № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Недвижим имот, находящ се в ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини, подземни гаражи, с терасовиден етаж и подпокривно пространство, която жилищна сграда съгласно Удостоверение изх. № 94-00-3 ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 21200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 28 кв.м.

ул. „Елемаг“ № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 10.07.2019 г., собственост на Руни Русев Шаранков, 1/2 /една втора/ ид. част от сл ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 19656.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, ул. Омая №14,ет.П, гараж №5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Гараж № 5 /пет/ с идентификатор 68134.1894.740.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 31904.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 32 кв.м.

гр. София, ул. Шар Планина № 59-61-63
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община, район „Възраждане“, ул. „Шар планина“ № 59-61-63 /петдесет и девет, тире шестдесети едно, тире шестдесет и три/, в новопостроената с ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 20275.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин VII, ул. 340-та №7, ет.П, гараж №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
Гараж № 2 /две/, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на партерния етаж, със застроена площ от 1 ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 166040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 299 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - ГАРАЖ, на две нива, разположен на първия сутерен, на кота -3,50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра и на втория сутерен, на кота -6,00 (минус шест) метра, в гореопи ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13522.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. „Деспот Слав“ № 17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ГАРАЖ № 4 /четири/, находящ се в сутерена на сграда на кота – 2.80 м /минус два цяло и осемдесет стотни метра/, със застроена площ от 17.10 кв.м. /седемнадесет цяло и десет стотни квадратн ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 72800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. „Юндола“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.12.2019 до 08.01.2020
Обявяване на: 2020-01-09
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. и * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на парте ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 5300.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

гр. София, ул. „Абанос” № 6, в блок „А”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
½ (една втора) идеална част от ГАРАЖНА КЛЕТКА №2 /ДВЕ/, находяща се в гр. София, ул. „Абанос” № 6, в блок „А”, в сутерена на сградата,, на кота -3.15 /минус три цяло и петнадесет стотни/ ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 800000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1424 кв.м.

ж.к. Люлин, м. Южна Тангента
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
СГРАДА с идентификатор 68134.4362.1152.5 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста шестдесет и две, точка, хиляда сто петдесет и две, точка, пет), с адрес ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13224.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, ул. "Константин Фотинов" № 124А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.607.668.2, представляващ сграда №2, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.607.668, с площ 26,00 квадратни метра, с предназначение на сам ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 19954.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София , Столична община, район Триадица, ул. „Цар Самуил” № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
Недвижим имот, находящ се в гр. София , Столична община, район Триадица, ул. „Цар Самуил” № 37 - ГАРАЖ №4 /четири/, разположен в сутерена на сградата, с площ от 19,44 /деветнадесет цяло и ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 30268.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

ж.к.Младост-3, бл.323А, вх.В
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ГАРАЖ № 23 /двадесет и три/, находящ се в гр. София, СО, район Младост, жк. Младост 3, в жилищната сграда – блок 323-А /триста двадесет и три буква „А”/, вход „В” на първи надземен (партер ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

ул. Тодор Г. Влайков № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. Тодор Г. Влайков № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул. Тодор Г. Влайков № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Тодор Г. Влайков № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

ул. „Тодор Г. Влайков“ № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 18528.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 28 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 16896.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 44367.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 23 кв.м.

ул. Хага 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ГАРАЖ № 5 (пет), на сутеренния етаж на горепосочената сграда, на кота -3,50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра, със застроена площ от 23,59 (двадесет и три цяло и петдесет и девет ст ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 20064.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 31 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 12480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 12672.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 14496.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 19800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описа ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 16380.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описа ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр.София, ул. „Позитано“ № 142
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община, район Възраждане, на ул. „Позитано“ № 142 /сто четиридесет и две/, в сградата изградена на „груб строеж“ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 15280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

гр. София, ул. "Никола Славков" №43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ № 4 /четири/, находящ се на партера в жилищна сграда, със застроена площ от 15,57 кв.м., при съседи на гаража: магазин № 1, гараж № 5, двор и гараж № 3, ведно с ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 3200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описан ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Марица" № 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ГАРАЖ №4 /четири/, в сутеренния етаж на сградата, на кота -2.80 /минус две цяло и осемдесет стотни/ метра, с площ от 19.17 /деветнадесет цяло и седемнадесет стотни/ кв.м., при съседи: маши ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 6336.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

гр. София, ул. "Христо Фотев" № 46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 17, с идентификатор 68134.4360.633.1.47 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г., находящ се в град София, Столич ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 7344.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

гр. София, ул. "Константин Фотинов" № 46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 6, с идентификатор 68134.4360.633.1.36, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г., находящ се в град София, Столич ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 24883.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 22550.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 22550.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 3080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

ул. "Панорамен път" № 38А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
¼ идеална част от Подземен гараж № 12 /дванадесети/, находящ се в първия сутерен на сградата, със застроена площ 20.50 /двадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, при съседи: гараж ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 5800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Кота 1050" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
½ идеална част от Гараж №11 /единадесет/ на подземния етаж на жилищната сграда, находяща се в гр. София, ул. „Кота 1050“ №3, със застроена площ от 17.99 кв. м. /седемнадесет цяло и деветде ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 5800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Кота 1050" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
½ идеална част от Гараж №10 /десет/ на подземния етаж на жилищната сграда, находяща се в гр. София, ул. „Кота 1050“ №3, със застроена площ от 17.90 кв. м. /седемнадесет цяло и деветдесет с ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 4400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 58 кв.м.

ул. „Георги Бенковски“ № 29 - 1/4 ид.ч.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
¼ (една четвърт) идеални части от недвижим имот, представляващ Общ гараж, находящ се в гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 29, с площ от 57,50 кв.м.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Голо бърдо" № 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440400192 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 157248.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 299 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - ГАРАЖ, на две нива, разположен на първия сутерен, на кота -3,50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра и на втория сутерен, на кота -6,00 (минус шест) метра, в гореопи ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 16800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

гр.София, район Студентски, бул.Симеоновско шосе №9 ет. -2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ГАРАЖНА КЛЕТКА № 33 /тридесет и три/, в секция 8 /осем/, на втори сутерен, кота - 6.90, с площ 17.63 /седемнадесет цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., при съседи: изток - гаражна клетка ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 21840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, ул. Омая №14,ет.П, гараж №5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
Гараж № 5 /пет/ с идентификатор 68134.1894.740.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 22528.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин VII, ул. 340-та №7, ет.П, гараж №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
Гараж № 2 /две/, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на партерния етаж, със застроена площ от 1 ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 6960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, ул. "Константин Фотинов" № 124А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Самостоятелен обект с идентификатор 68134.607.668.2, представляващ сграда №2, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.607.668, с площ 26,00 квадратни метра, с предназначение на сам ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул."Балша" №5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 11 /единадесет/, находящ се на сутеренния етаж на жилищна сграда, находяща се в град София, кв. „Иван Вазов“, ул. „Балша“, стара ул. „д-р Минчо Нейчев“ № 5 /пет/, със заст ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 42720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

район Овча Купел, ул. Акад.Константин Пашев № 30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 24.09.2019г. до 24.10.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 25056.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440403357 ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

р-н Витоша, ул. Стефан Пешев № 17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Югоизточния ГАРАЖ, застроен на 15 (петнадесет) квадратни метра, при съседи: от две страни двор, гараж на Васил Ненков Паунов и жилищна сграда, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, състав ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11692.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 12024.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9612.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9936.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 14364.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 35899.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 28 кв.м.

гр. София, ул. "Златица " № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 23198.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 27540.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 31 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17085.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17377.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 18954.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Недвижим имот, с адрес: гр. София, Столична община – район „Сердика“, ул. „Охрид“ № 73-75 /седемдесет и три тире седемдесет и пет/, ет. -1 /минус едно/, находящи се в сграда № 1 /едно/, ра ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. ВЪЛКО РАДИНСКИ № 2-4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 75600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. „Юндола“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. и * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на парте ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия