Чси Имоти > Айтос >

ЧСИ Айтос

Всички имоти в Айтос от ЧСИ

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 26640.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 1697 кв.м.

(1021-2019)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
НЕДВИЖИИ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 1675КВ.М. , НАХОДЯЩ СЕ В ГР.АЙТОС ...

Производствен имот АЙТОС

Производствен имот АЙТОС

Цена: 345528.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 13200 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДИ в гр. АЙТОС,ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ...

Магазин АЙТОС

Магазин АЙТОС

Цена: 32904.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 40 кв.м.

гр.Айтос, ул."Орлово" N 10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от СКЛАД N 1, с площ от 113.27 кв.м. и 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от МАГАЗИН N 39.68 кв.м., с административен адрес: гр.Айтос, ул."Орлово" N 10 Подробно описание на недвижимото и ...

Етаж от къща АЙТОС

Етаж от къща АЙТОС

Цена: 44280.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 170 кв.м.

ул. Атанас Сапунов №3А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Айтос, ул. "Атанас Сапунов" № 3 (три) "А", като етажа е с РЗП от 170 кв. м., ведно с 1/2 идеална част от общите ч ...

Многостаен апартамент АЙТОС

Цена: 51120.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 111 кв.м.

ул. Богориди №10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
Самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 3 на трети жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Айтос, ул. "Богориди" № 10, построена в урегулиран поземлен имот ...

Многостаен апартамент АЙТОС

Многостаен апартамент АЙТОС

Цена: 51120.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 111 кв.м.

ул. Богориди №10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
Самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 3 на трети жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Айтос, ул. "Богориди" № 10, построена в урегулиран поземлен имот ...

Парцел АЙТОС

Цена: 17200.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 325 кв.м.

ул. Паркова №44
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
1/2 идеална част от недвижим имот находящ се в гр. Айтос, ЕКАТТЕ 151, с административен адрес: ул. Паркова № 44, ведно с 1/2 идеална част от изградените в северната част на имота: ДВЕ ПОЛУ ...

Други АЙТОС

Други АЙТОС

Цена: 29840.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 750 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
1/2 /една втора/ ид.ч. от 1501/5101 кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 5101 кв.м., ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от СГРАДА със застроена площ от 450 кв.м., с предназначен ...

Парцел АЙТОС

Парцел АЙТОС

Цена: 129636.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 1351 кв.м.

ул. Теньо Мангъров № 1В
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
предмет н апубличната продан е 1/2 ид.ч от: дворно място, ведно с изградениет постройки ...

Производствен имот АЙТОС

Цена: 383920.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 13205 кв.м.

гр.Айтос, Промишлена Зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I , в кв. 258 , имот № 3078 , с площ от 13 205.00 кв.м. 1. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на два етажа, монолитна, със застроена площ от 130.00 кв.м. 2. НАВЕС АВТОБ ...

Земеделска земя АЙТОС

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 920.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 623 кв.м.

(515-2019) М.МОГИЛАТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №153005 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.АЙТОС, В МЕСТНОСТТА МОГИЛАТА , ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С ПЛОЩ 2490КВ.М. ...

Земеделска земя АЙТОС

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 1080.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 726 кв.м.

(515-2019) М.МОГИЛАТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №142006 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.АЙТОС, В МЕСТНОСТТА МОГИЛАТА , ТЕРТА КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С ПЛОЩ 1452КВ.М. ...

Магазин АЙТОС

Магазин АЙТОС

Цена: 36560.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 40 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, ул."Орлово" N 10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от СКЛАД N 1 на две нива, целият със застроена площ от 113.27 кв.м. и 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от МАГАЗИН N 1, целият със застроена площ от 39.68 кв.м., с административен адрес: г ...

Търговски имот АЙТОС

Търговски имот АЙТОС

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 2700 кв.м.

гр.Айтос, ул."Теньо Мангъров" 1 В
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1/4 /една четвърт/ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, с площ от 2 700 кв.м. /две хиляди и седемстотин квадратни метра/, представляващо УПИ XV-3153 /петнадесет за пл. номер три хиляди сто петдесет и тр ...

Къща АЙТОС

Къща АЙТОС

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 201 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ДВОРНО МЯСТО съставляващо 1/2 ид.ч /една втора идеална част/ от неурегулиран поземлен имот № 3803 /три хиляди осемстотин и три/ в кв.226 /двеста двадесет и шест/ по плана на гр.Айтос с пл ...

Къща АЙТОС

Къща АЙТОС

Цена: 36320.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 60 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, ул."Филип Кутев" N 32А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
105.50/385 кв.м. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 2125, в кв.108, целият с площ от 742 кв.м., по плана на гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, с адрес: ул."Филип Кутев" N 32А, ведно с построен ...

Фабрика АЙТОС

Фабрика АЙТОС

Цена: 497891.96 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 7069 кв.м.

ул. Славянска № 52 - мелничен комбинат
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Земеделска земя АЙТОС

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 5587.20 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 3000 кв.м.

м-ст Карнобатски път
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Земеделска земя АЙТОС

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 10310.40 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 11004 кв.м.

М-СТ ГЕРЕНА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Фабрика АЙТОС

Фабрика АЙТОС

Цена: 1278601.33 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 10880 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
...

Други АЙТОС

Други АЙТОС

Цена: 32220.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 750 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
½ /една втора/ ид.ч. от 1501/5101 кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО ведно с ½ /една втора/ идеална част от СГРАДИ в гр. АЙТОС ...

Етаж от къща АЙТОС

Етаж от къща АЙТОС

Цена: 49200.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 170 кв.м.

ул. Атанас Сапунов №3А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Айтос, ул. "Атанас Сапунов" № 3"А", като етажа е с РЗП от 170, ведно с 1/2 (една втора) идеална част от общите ча ...

Многостаен апартамент АЙТОС

Многостаен апартамент АЙТОС

Цена: 56800.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 111 кв.м.

ул. Богориди №10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № 3 на трети жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Айтос, ул. "Богориди" № 10, като апартамента е със застроена площ ...

Парцел АЙТОС

Парцел АЙТОС

Цена: 18468.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 325 кв.м.

ул. Паркова №44
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
1/2 идеална част от недвижим имот находящ се в гр. Айтос, ЕКАТТЕ 151, с административен адрес: ул. Паркова № 44, представляващ УПИ V-1326, в кв. 95с площ от 325 кв. м., ведно с 1/2 идеална ...

Парцел АЙТОС

Парцел АЙТОС

Цена: 144040.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 1350 кв.м.

ул. Теньо Мангъров № 1В
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
...

Етаж от къща АЙТОС

Етаж от къща АЙТОС

Цена: 80320.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 84 кв.м.

ул. Москва № 12, ет.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Етаж от къща АЙТОС

Етаж от къща АЙТОС

Цена: 81288.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 124 кв.м.

ул. Вардар 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Земеделска земя АЙТОС

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 6208.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 3000 кв.м.

м-ст Карнобатски път
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
...

Земеделска земя АЙТОС

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 11456.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 11 кв.м.

м-ст Герена
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
...

Склад АЙТОС

Склад АЙТОС

Цена: 36360.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 113 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, ул."Орлово" N 10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от СКЛАД N 1, на две нива, с площ от 113.27 кв.м. и 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от МАГАЗИН N 1, с площ от 39.68 кв.м., с административен адрес: гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, ул."О ...

Къща АЙТОС

Къща АЙТОС

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 201 кв.м.

гр.Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ДВОРНО МЯСТО съставляващо 1/2 ид.ч /една втора идеална част/ от неурегулиран поземлен имот № 3803 /три хиляди осемстотин и три/ в кв.226 /двеста двадесет и шест/ по плана на гр.Айт ...

Етаж от къща АЙТОС

Етаж от къща АЙТОС

Цена: 81288.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 124 кв.м.

ул. Вардар № 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Парцел АЙТОС

Парцел АЙТОС

Цена: 567097.32 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 7069 кв.м.

ул. Славянска № 52
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Земеделска земя АЙТОС

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 44800.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 49683 кв.м.

(613-2019) МЕСТНОСТ"ЧЕРВЕНА ЛОКВА",С.ПИРНЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
НИВА-ИМОТЪТ Е ЗАСАДЕН С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ-ЧЕРЕШИ. ...

Земеделска земя АЙТОС

Земеделска земя АЙТОС

Цена: 1656.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 3499 кв.м.

(1234-2013) МЕСТНОСТ ДОМУС ОРМАН,С. ДРЯНКОВЕЦ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПАСИЩЕ ...

Склад АЙТОС

Склад АЙТОС

Цена: 45840.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 96 кв.м.

(1134-2019) МЕСТНОСТ "ЛЯСКОВСКО ШОСЕ"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УПИ С ПЛОЩ 2190 КВ.М, ОТРЕДЕН ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙСНОТИ С ИЗГРАДЕНА АДМИНИСТРАТИЧНО-БИТОВА СГРАДА С 96 КВ.М., КАКТО И УПИ С ПЛОЩ 180 КВ.М.- ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ ...

Склад АЙТОС

Склад АЙТОС

Цена: 226080.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 768 кв.м.

(1134-2019)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА ...

Производствен имот АЙТОС

Производствен имот АЙТОС

Цена: 35800.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 1501 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, Бивш стопански двор
Окръжен съд: Бургас
Срок: 08.09.2019 до 08.10.2019
Обявяване на: 2019-10-09
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от 1501/5101 кв.м. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N IV, в кв.9, целият с площ от 5101 кв.м., с административен адрес: гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, Бивш стоп ...

Търговски имот АЙТОС

Търговски имот АЙТОС

Цена: 64031.76 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 2700 кв.м.

гр.Айтос, ул."Теньо Мангъров" 1 В
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгърната застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет квадратни метра/, състояща се от: четири стаи, кухня и коридор, с площ от 90 кв.м./деветдесет квадратни метра/ ...

Къща АЙТОС

Къща АЙТОС

Цена: 20520.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 100 кв.м.

ул. Паркова
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1/2 идеална част от недвижим имот находящ се в гр. Айтос, ЕКАТТЕ 151, с административен адрес: ул. Паркова № 44, представляващ УПИ V-1326, в кв. 95, с площ от 325 кв. м., ведно с 1/2 идеал ...

Етаж от къща АЙТОС

Етаж от къща АЙТОС

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 170 кв.м.

ул. Атанас Сапунов
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Айтос, ул. "Атанас Сапунов" № 3 (три) "А", като етажа е с РЗП от 170 кв. м., ведно с 1/2 идеална част от общите ...

Магазин АЙТОС

Магазин АЙТОС

Цена: 40400.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 40 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, ул."Орлово" N 10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от СКЛАД N 1, целият с площ от 113.27 кв.м. на две нива и 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от МАГАЗИН N 1, целият с площ от 39.68 кв.м., с адрес: гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, ул."Орло ...

Търговски имот АЙТОС

Търговски имот АЙТОС

Цена: 12528.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 92 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, ул."Яна Лъскова" N 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ТЪРГОВСКИ ИМОТ, с площ от 92.00 кв.м., с административен адрес: гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, ул."Яна Лъскова" N 2 Подробно описание на недвижимото имущество в пр ...

Земеделски имот АЙТОС

Земеделски имот АЙТОС

Цена: 6508.80 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 3000 кв.м.

местност Карнобатски път
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Земеделски имот АЙТОС

Земеделски имот АЙТОС

Цена: 12002.40 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 11 кв.м.

местност Герена
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Фабрика АЙТОС

Фабрика АЙТОС

Цена: 630108.13 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 7069 кв.м.

ул. Славянска № 52
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Фабрика АЙТОС

Фабрика АЙТОС

Цена: 630108.13 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 7069 кв.м.

ул. Славянска № 52
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Парцел АЙТОС

Парцел АЙТОС

Цена: 151776.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 1350 кв.м.

ул. Теньо Мангъров № 1В
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
...

Етаж от къща АЙТОС

Етаж от къща АЙТОС

Цена: 90320.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 124 кв.м.

ул. Вардар № 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
...

Производствен имот АЙТОС

Производствен имот АЙТОС

Цена: 36252.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 1501 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, Бивш стопански двор
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 2019-07-24
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от 1501/5101 кв.м. ид.ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N IV, в кв.9, целият с площ от 5101 кв.м., с адрес: гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас, Бивш стопански двор, ведно с 1/2 ...

Търговски имот АЙТОС

Търговски имот АЙТОС

Цена: 71146.40 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 636 кв.м.

гр.Айтос, общ.Айтос, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
1/4 /една четвърт/ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, с площ от 2 700 кв.м. /две хиляди и седемстотин квадратни метра/, представляващо УПИ XV-3153 /петнадесет за пл. номер три хиляди сто петдесет и тр ...

Евтини имоти от ЧСИ АЙТОС?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти айтос имоти в айтос айтос имоти чси айтос чси айтос имоти айтос имоти в айтос айтос имоти апартаменти айтос евтини къщи в айтос