Чси Имоти > Кюстендил >

ЧСИ Кюстендил

Всички имоти в Кюстендил от ЧСИ

Други КЮСТЕНДИЛ

Цена: 300800.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 11871 кв.м.

ул. "Пиянец"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
Обявяване на: 2020-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.2477 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, по ка ...

Хотел КЮСТЕНДИЛ

Хотел КЮСТЕНДИЛ

Цена: 4692472.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 2231 кв.м.

бул. "България" № 1
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.817 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот осемстотин и седемнадесет/, по кадастрална карта и ...

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 65 кв.м.

ж.к. "Герена" № 168, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.4000.2.7 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот четири хиляди, сграда две, обек ...

Склад КЮСТЕНДИЛ

Склад КЮСТЕНДИЛ

Цена: 115000.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 928 кв.м.

ул. "Петърп Ников" № 7
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
СГРАДА „Б” от „Складова база с обслужващи дейности”, представляваща част от СГРАДА с идентификатор 41112.504.568.1, /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район п ...

Склад КЮСТЕНДИЛ

Склад КЮСТЕНДИЛ

Цена: 118000.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 950 кв.м.

ул. "Петър Ников" № 7
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
СГРАДА „А2” /”А” две/ от „СКЛАДОВА БАЗА С ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ”, представляваща част от СГРАДА с идентификатор 41112.504.568.1, /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадаст ...

Хотел КЮСТЕНДИЛ

Хотел КЮСТЕНДИЛ

Цена: 562392.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 1150 кв.м.

ул. "Константинова баня" № 3
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.976 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест/ по кадастралната ка ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 35240.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 111 кв.м.

ул. "Камчия" № 20
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
63/263 /шестдесет и три върху двеста шестдесет и три/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 41112.503.380 /землище четирдесет и една хиляди и сто и дванедесет кадастрален район ...

Други КЮСТЕНДИЛ

Други КЮСТЕНДИЛ

Цена: 300800.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 11871 кв.м.

ул. "Пиянец"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.2477 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, по ка ...

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 65 кв.м.

ж.к. "Герена" № 168, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.4000.2.7 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот четири хиляди, сграда две, обек ...

Къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 239020.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 1484 кв.м.

ул. "Пиянец" № 26
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.4059 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот четири хиляди петдесет и девет/, по кадаст ...

Други КЮСТЕНДИЛ

Други КЮСТЕНДИЛ

Цена: 15956.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 1073 кв.м.

ул. "Гърлянски черешарник"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Поземлен имот, ведно с находящите се в него сгради. ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 110 кв.м.

ул. Колуша №68А, ет.2
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 12.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
Втори етаж от триетажна жилищна масивна сграда. ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 110 кв.м.

ул. Колуша №68А, ет.2
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 12.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
Втори етаж от триетажна жилищна масивна сграда. ...

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 43407.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 77 кв.м.

ул. "Любен Каравелов" № 5
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 03.02.2020 до 03.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Сградата се намира в централната градска, административна и търговска част, на главна улица. ...

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 37236.60 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 85 кв.м.

бул. „Македония“ № 12, вх. А, ет. 7, ап. 14
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 41112.500.1360.2.14 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, поземлен имот хиляда триста и шестдесет, ...

Къща КЮСТЕНДИЛ

Къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 14097.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 84 кв.м.

ул. "Цар Борис І" №30
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
1/2 ид. части от УПИ с площ 520 кв. м., ведно с паянтова жилищна сграда. ...

Парцел КЮСТЕНДИЛ

Парцел КЮСТЕНДИЛ

Цена: 45990.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 488 кв.м.

ул. "Иглика" № 5
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.500.632 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, поземлен имот шестстотин и тридесет и две) по кадастралната к ...

Заведение КЮСТЕНДИЛ

Заведение КЮСТЕНДИЛ

Цена: 43607.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 48 кв.м.

ул. "Бузлуджа" № 125
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Двуетажна масивна търговска сграда – снек бар, представляваща самостоятелен обект, бивш пропускателен пункт – преустроен (пристроен и надстроен), съгласно учредени права за пристрояване и ...

Офис КЮСТЕНДИЛ

Офис КЮСТЕНДИЛ

Цена: 30912.30 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 57 кв.м.

ул. "Хан Аспарух № 13А
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.2022.1.3 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот две хиляди двадесет и две, сгра ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 41011.20 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 87 кв.м.

ул. "Хан Аспарух № 13А
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.2022 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот две хиляди дваде ...

Хотел КЮСТЕНДИЛ

Хотел КЮСТЕНДИЛ

Цена: 624880.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 1150 кв.м.

ул. "Константинова баня" № 3
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.976 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест/ по кадастралната ка ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 28620.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 63 кв.м.

ул. "Цар Освободител" № 94, ет.2
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/4 /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.962 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин шест ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 50580.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 107 кв.м.

ул. "Банщица" № 9 , ет.1
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/2 /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.500.1374 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот хиляда т ...

Търговски имот КЮСТЕНДИЛ

Търговски имот КЮСТЕНДИЛ

Цена: 124200.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 928 кв.м.

ул. "Петър Ников" № 7, сграда "Б"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
СГРАДА „Б” от „Складова база с обслужващи дейности”, представляваща част от СГРАДА с идентификатор 41112.504.568.1, /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район п ...

Склад КЮСТЕНДИЛ

Склад КЮСТЕНДИЛ

Цена: 122400.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 950 кв.м.

ул. "Петър Ников" № 7 сграда "А2"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
СГРАДА „А2” /”А” две/ от „СКЛАДОВА БАЗА С ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ”, представляваща част от СГРАДА с идентификатор 41112.504.568.1, /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадаст ...

Къща КЮСТЕНДИЛ

Къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 75672.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 100 кв.м.

ул. Ракла 9
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.504.149.1.2, който ОБЕКТ, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10 ...

Магазин КЮСТЕНДИЛ

Магазин КЮСТЕНДИЛ

Цена: 45720.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 211 кв.м.

кв. Запад, бл. 3 а
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
МАГАЗИН №2, в подблоковото пространство на жилищен блок 3 „а“, находящ се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад“, квартал 385, със застроена площ от 211 кв.м. - новообособен търговски обект от бивш ...

Магазин КЮСТЕНДИЛ

Магазин КЮСТЕНДИЛ

Цена: 45720.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 211 кв.м.

кв. Запад, бл. 3 а
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
МАГАЗИН №2, в подблоковото пространство на жилищен блок 3 „а“, находящ се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад“, квартал 385, със застроена площ от 211 кв.м. - новообособен търговски обект от бивш ...

Заведение КЮСТЕНДИЛ

Заведение КЮСТЕНДИЛ

Цена: 290251.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 320 кв.м.

ул. "Иларион Макариополски"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 13.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 33418.80 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 111 кв.м.

ул. „Камчия“ № 20
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
63/263 /шестдесет и три върху двеста шестдесет и три/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 41112.503.380 /землище четирдесет и една хиляди и сто и дванедесет кадастрален район ...

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 41374.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 85 кв.м.

бул. „Македония“ № 12, вх. А, ет. 7, ап. 14
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 41112.500.1360.2.14 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, поземлен имот хиляда триста и шестдесет, ...

Други КЮСТЕНДИЛ

Други КЮСТЕНДИЛ

Цена: 17729.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 1073 кв.м.

ул. "Гърлянски черешарник"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.11.2019 до 20.12.2019
Обявяване на: 2019-12-23
...

Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 43000.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 54 кв.м.

ул. "Княз Богороди" № 2, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
13.66 % /тринадесет цяло и шестдесет и шест стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.504.337 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 31800.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 63 кв.м.

ул. "Цар Освободител" № 94, ет.2
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
1/4 /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.962 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот дев ...

Хотел КЮСТЕНДИЛ

Хотел КЮСТЕНДИЛ

Цена: 562392.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 1150 кв.м.

ул. "Константинова баня" № 3
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.976 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест/ по кадастралната ка ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 56200.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 107 кв.м.

ул. Банщица" № 9, ет.1
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
1/2 /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.500.1374 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот хиляда т ...

Къща КЮСТЕНДИЛ

Къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 14997.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 84 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Двустаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 48230.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 77 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Сградата се намира в централната градска част, на главна улица. ...

Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 43000.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 54 кв.м.

ул. "Княз Богориди" № 2
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
13.66 % /тринадесет цяло и шестдесет и шест стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.504.337 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален ...

Къща КЮСТЕНДИЛ

Къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 265536.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 424 кв.м.

ул. "Пиянец" № 26
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.4059 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот четири хиляди петдесет и девет/, по кадаст ...

Търговски имот КЮСТЕНДИЛ

Търговски имот КЮСТЕНДИЛ

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 950 кв.м.

ул. "Петър Ников" № 7
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
СГРАДА „А2” /”А” две/ от „СКЛАДОВА БАЗА С ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ”, представляваща част от СГРАДА с идентификатор 41112.504.568.1, /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадаст ...

Търговски имот КЮСТЕНДИЛ

Търговски имот КЮСТЕНДИЛ

Цена: 13800.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 928 кв.м.

ул. "Петър Ников" № 7
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
СГРАДА „Б” от „Складова база с обслужващи дейности”, представляваща част от СГРАДА с идентификатор 41112.504.568.1, /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район п ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 38400.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 110 кв.м.

ул. Колуша №68А, ет.2
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Втори етаж от триетажна масивна жилищна сграда. ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 37132.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 111 кв.м.

ул. „Камчия“ № 20
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
63/263 /шестдесет и три върху двеста шестдесет и три/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 41112.503.380 /землище четирдесет и една хиляди и сто и дванедесет кадастрален район ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 26157.60 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 81 кв.м.

ул. „Йордан Митрев“ № 9-А, ет. 2
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
1/4 (една четвърт) идеални части от УПИ № ІІІ-3585 (трети, отреден за имот планоснимачен номер три хиляди петстотин осемдесет и пети) в квартал 333 (триста тридесет и трети) по плана на гр ...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 40298.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 95 кв.м.

ул. "Бабуна планина"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда. ...

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 43301.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 75 кв.м.

ул. Първи май 12
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 26387.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 72 кв.м.

ул. Колуша
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 13120.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 84 кв.м.

кв. "Герена"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
1/2 ид. части от обявения имот, която е собственост на длъжницата. ...

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Тристаен апартамент КЮСТЕНДИЛ

Цена: 41565.60 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 85 кв.м.

бул. „Македония“ № 12, вх. А, ет. 7, ап. 14
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 41112.500.1360.2.14 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, поземлен имот хиляда триста и шестдесет, ...

Парцел КЮСТЕНДИЛ

Парцел КЮСТЕНДИЛ

Цена: 16709.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 801 кв.м.

ул. "Бенковски", срещу ДГ "Еделвайс"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
Незастроен имот за спортен обект ...

Евтини имоти от ЧСИ КЮСТЕНДИЛ?

Имоти в Кюстендил: Природна Красота и Възможности за Инвестиции" Кюстендил е уникален град в Западните Родопи, известен с богатата си история, термални бани и красивата природа. Този регион предоставя различни възможности за живеене, почивка и инвестиции в недвижими имоти. В тази статия ще разгледаме аспектите на имотните възможности в Кюстендил. 1. Природна Красота Кюстендил е разположен в подножието на Осоговската планина и се гордее със своята природна красота. Предлагащ уникални пейзажи и чист въздух, този регион е привлекателен за хора, които търсят спокойствие и близост до природата. Имотите в Кюстендил предлагат възможност за живеене в хармония с природата, далеч от градската суета. 2. Термални Бани Кюстендил е известен с термалните си извори и бани, които привличат туристи и инвеститори. Имотите в близост до тези термални зони предоставят уникална възможност за съчетаване на комфортното живеене с лечебните свойства на минералните извори. 3. Историческо Богатство Градът има богата история, отразена в архитектурата на сградите и паметниците. Имотите в центъра на града предоставят възможност за живеене в близост до исторически обекти и места от интерес, които обогатяват ежедневието и създават уникална атмосфера. 4. Инвестиционен Потенциал С развиващата се туристическа индустрия и интереса към термалните бани, имотите в Кюстендил представляват добра възможност за инвестиции. Спекулативната стойност на имотите е във възход, особено в близост до туристическите атракции и термалните извори. 5. Локален Пазар и Услуги Градът предлага разнообразие от местни пазари, ресторанти и магазини, където жителите могат да се насладят на традиционната българска кухня и култура. Имотите в близост до централните зони осигуряват удобен достъп до тези удобства. Заключение Имотите в Кюстендил съчетават природна красота, историческо наследство и инвестиционен потенциал. Независимо дали търсите уютен дом в природен район или инвестиция с перспективи за бъдещ растеж, този регион предоставя разнообразни възможности за всеки вкус и интерес. Разгледайте внимателно пазара на имоти в Кюстендил и открийте идеалния дом, който отговаря на вашите очаквания и нужди.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Кюстендил

чси кюстендил имоти кюстендил чси имоти кюстендил чси чси кюстендил имоти в кюстендил имоти кюстендил чси валентина александрова кюстендил частен съдебен изпълнител кюстендил съдия изпълнител кюстендил земеделска земя кюстендил