Чси Имоти > Разград >

ЧСИ Разград

Всички имоти в Разград от ЧСИ

Магазин РАЗГРАД

Цена: 17600.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 17 кв.м.

гр.Разград, УЛ."СТРАНДЖА" № 16, ЕТ. 1
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.15 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка петн ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 436 кв.м.

гр.Разград, бул. "Бели Лом" № 80, ет. 3
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 61710.501.634.10.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шес ...

Едностаен апартамент РАЗГРАД

Едностаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 52 кв.м.

гр.Разград, ул. МАРИЦА № 49, вх. Г, ет. 1, ап. 26
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ с идентификатор 61710.505.501.1.26 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и едно точка едно точка двадесет и ше ...

Гараж РАЗГРАД

Цена: 1506.66 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.502.6370.2.7 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди ...

Парцел РАЗГРАД

Парцел РАЗГРАД

Цена: 2700.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 470 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, с площ от 470 кв. м. /четиристотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Разград, община Разград, област Разград, представляващо имот с иденти ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ж.к.Орел 27
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.71.1.94 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и едно, точка, едно, точка, деветд ...

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 33300.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 550 кв.м.

ул.Трапезица № 7
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Поземлен имот – дворно място, цялото с площ от 550 кв.м. /петстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващо парцел № III – 4677 /три римско от планоснимачен номер четири хиляди шестстоти ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 31500.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 60 кв.м.

ул."Полковник Марков"№1, ет.2
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор №61710.505.143.1.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка сто четиридесет и три точка едно точка две/ в град ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 15600.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 75 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.121.2.157 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто ...

Едностаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 22240.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 35 кв.м.

гр. Разград, ж.к. "ОРЕЛ", бл. 3, вх. В, ет. 7, ап. 21
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - жилище, апартамент с идентификатор 61710.504.12.34.60/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка дванадесет точка тридесет и ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 40480.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 171 кв.м.

гр. Разград, бул. "Априлско въстание" №9, ет.-1
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.500.4.27 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин точка четири точка двадесет и седем/ по к ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 22555.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ул."Цар Асен"№10, ет.-1 /минус 1/
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.1793.1.59 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и пет, хиляда седемстотин деветдесет и три, точка, петдесе ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 15390.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 85 кв.м.

ул."Цар Асен"№10, ет.-1 /минус 1/
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.1793.1.60 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и пет, хиляда седемстотин деветдесет и три, точка, шестд ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 36 кв.м.

бул. България №36, етаж 2, магазин №8
Окръжен съд: Разград
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН №8 /осем/, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, булевард“България“№36 /тридесет и шест / , със застроена площ от 36.26 кв.м / т ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 248857.20 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 449 кв.м.

гр.Разград, ул.Ропотамо №5,
Окръжен съд: Разград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Поземлен имот с идентификатор 61710.502.7217/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастрал ...

Магазин РАЗГРАД

Цена: 20432.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 19 кв.м.

гр.Разград, бул.Странджа №16, ет.2 магазин №38
Окръжен съд: Разград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН № 38 /тридесет и осем/, с идентификатор 61710.505.509.1.38 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и деве ...

Земеделска земя РАЗГРАД

Земеделска земя РАЗГРАД

Цена: 840.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 470 кв.м.

гр.Разград, местността "Стражецки лозя",
Окръжен съд: Разград
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.606.4424 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка шестстотин и шест точка четири хиляди четиристотин двадесет и четири/, по кадастралната карт ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 66711.20 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 126 кв.м.

гр.Разград, ул.Каймакчала №2-А, магазин №1,
Окръжен съд: Разград
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с идентификатор 61710.505.2366.1.31 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 54096.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр.Разград, ул.Каймакчалан №2-А, магазин №2
Окръжен съд: Разград
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с идентификатор 61710.505.2366.1.32 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет и ...

Гараж РАЗГРАД

Гараж РАЗГРАД

Цена: 8784.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 45 кв.м.

гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.504.20.1.6 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка шест/, по кадастралн ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 70718.40 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 200 кв.м.

гр.Разград, ул.Юмрукчал №19,
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - за търговска дейност, с идентификатор 61710.504.20.1.5 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точ ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 67167.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 436 кв.м.

гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. "Бели Лом" № 80, ет. 3
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 61710.501.634.10.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шес ...

Къща РАЗГРАД

Къща РАЗГРАД

Цена: 85151.20 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 110 кв.м.

гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ул.Южен Булевард №50А,
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 61710.504.4963.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка четири хиляди деветстотин шестдесет и три точк ...

Едностаен апартамент РАЗГРАД

Едностаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 55000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 52 кв.м.

гр.Разград, ул. МАРИЦА № 49, вх. Г, ет. 1, ап. 26,
Окръжен съд: Разград
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ с идентификатор 61710.505.501.1.26 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и едно точка едно точка двадесет и ше ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 40320.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 171 кв.м.

гр. Разград, бул. "Априлско въстание" №9, ет.-1
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.500.4.27 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин точка четири точка двадесет и седем/ по к ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 23 кв.м.

гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. "Странджа" № 16 (шестнадесет), ет. 1
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.14 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка чети ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 19296.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 17 кв.м.

гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. "Странджа" № 16 (шестнадесет), ет. 1
Окръжен съд: Разград
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.15 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка петн ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 35000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 60 кв.м.

ул."Полковник Марков"№1, ет.2
Окръжен съд: Разград
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор №61710.505.143.1.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка сто четиридесет и три точка едно точка две/ в град ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 299 кв.м.

ж.к.Освобождение № 3
Окръжен съд: Разград
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
1/2 ид.ч. /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.502.6371.5.19 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шест ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 76 кв.м.

ж.к.Орел, бл.15, вх.А, ет.3
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се в гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ж.к.Орел, бл.15, вх.А, ет.3 /три/, с площ от 75.65 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, столова с кухненски бокс ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 17328.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 75 кв.м.

ж.к.Орел 7, вх.Ж, ет.8, ап.22
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.121.2.157 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 280224.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 1640 кв.м.

ул.Ропотамо № 5
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.502.7217 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 37000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 550 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Поземлен имот – дворно място, цялото с площ от 550 кв.м. /петстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващо парцел № III – 4677 /три римско от планоснимачен номер четири хиляди шестстоти ...

Земеделски имот РАЗГРАД

Земеделски имот РАЗГРАД

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 470 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, с площ от 470 кв. м. /четиристотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Разград, община Разград, област Разград, представляващо имот с иденти ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 276508.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 449 кв.м.

гр.Разград, ул.Ропотамо №5,
Окръжен съд: Разград
Срок: 27.11.2019 до 27.12.2019
Обявяване на: 2019-12-30
Поземлен имот с идентификатор 61710.502.7217/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастрал ...

Гараж РАЗГРАД

Гараж РАЗГРАД

Цена: 17846.40 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 56 кв.м.

гр.Разград, ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 4-а,
Окръжен съд: Разград
Срок: 27.11.2019 до 27.12.2019
Обявяване на: 2019-12-30
...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 49680.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ж.к.Орел, бл.27
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.71.1.94 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и едно, точка, едно, точка, деветд ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 27432.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ул. Цар Асен №10 , ет.-1 / минус 1/
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.1793.1.59 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и пет, хиляда седемстотин деветдесет и три, точка, петдесе ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 18243.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 85 кв.м.

ул."Цар Асен"№10, ет.-1 /минус 1/
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.1793.1.60 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и пет, хиляда седемстотин деветдесет и три, точка, шестдес ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 18770.40 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 19 кв.м.

гр.Разград, бул.Странджа №16, ет.2 магазин №38
Окръжен съд: Разград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН № 38 /тридесет и осем/, с идентификатор 61710.505.509.1.38 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и деве ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 57816.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 75 кв.м.

гр.Разград, ул.Трапезица №11, вх.А, ет.5, ап.9,
Окръжен съд: Разград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.506.3.9 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и шест точка три точка девет/ по кадастрал ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 9760.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 45 кв.м.

гр.Разград, ул.Юмрукчал №19,
Окръжен съд: Разград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.504.20.1.6 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка шест/, по кадастралнат ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 78576.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 200 кв.м.

гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
Окръжен съд: Разград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - за търговска дейност, с идентификатор 61710.504.20.1.5 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 74640.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 436 кв.м.

гр./с. гр.Разград, бул. "Бели Лом" № 80, ет. 3,
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 61710.501.634.10.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шес ...

Вила РАЗГРАД

Вила РАЗГРАД

Цена: 13300.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 1273 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 08.11.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.612.4256 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четири хиляди двеста петдесет и шест/ по кадастралната ка ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 36 кв.м.

бул. България №36, етаж 2, магазин №8
Окръжен съд: Разград
Срок: 23.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН №8 /осем/, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, булевард“България“№36 /тридесет и шест / , със застроена площ от 36.26 кв.м / т ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 21440.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.15 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка петн ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 25600.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 23 кв.м.

гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. "Странджа" № 16
Окръжен съд: Разград
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.14 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка чети ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 44800.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 171 кв.м.

гр. Разград, бул. "Априлско въстание" №9, ет.-1
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.500.4.27 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин точка четири точка двадесет и седем/ по к ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 71856.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 126 кв.м.

град Разград, улица Каймакчалан №2-А /две тире буква А/, етаж 1 /едно/, обект магазин №1 /едно/
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с идентификатор 61710.505.2366.1.31, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, од ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 57888.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 10 кв.м.

гр.Разград, ул.Каймакчалан №2-А, магазин №2,
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с идентификатор 61710.505.2366.1.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобр ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 72 кв.м.

гр.Разград, ул.Каймакчалан №2-А, магазин №6
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с идентификатор 61710.505.2366.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 19253.33 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 75 кв.м.

ж.к.Орел 7
Окръжен съд: Разград
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.121.2.157 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто ...

Гараж РАЗГРАД

Гараж РАЗГРАД

Цена: 19864.80 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 56 кв.м.

гр.Разград, ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 4-а,
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
100/425 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 61710.502.6074/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди седемдесет и четири/ по кадастралн ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 278916.48 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 449 кв.м.

гр.Разград, ул.Ропотамо №5
Окръжен съд: Разград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Поземлен имот с идентификатор 61710.502.7217/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастрал ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 64240.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 75 кв.м.

гр. Разград, ул. ТРАПЕЗИЦА № 11/единадесет/, вх. А/буква''А''/, ет. 5/пет/, ап. 9/девет/
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.506.3.9 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и шест точка три точка девет/ по кадастрал ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на сграда с предназначение: производствен, складов обект с разгъната застроена площ от 2000.00 квадратни метра с максимална етажност до 3 /три/ етажа, учреден ...

Вила РАЗГРАД

Вила РАЗГРАД

Цена: 13195.51 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 1273 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.612.4256 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четири хиляди двеста петдесет и шест/ по кадастралната кар ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 20856.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 19 кв.м.

гр.Разград, бул.Странджа №16, ет.2 магазин №38
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН № 38 /тридесет и осем/, с идентификатор 61710.505.509.1.38 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и деве ...

Склад РАЗГРАД

Склад РАЗГРАД

Цена: 311360.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 1642 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.502.7217 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастра ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 1054008.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 18684 кв.м.

гр./с. гр.Разгад, общ.Разград, обл.Разград, кв.Гарова промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.507.471 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и седем точка четиристотин седемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 46720.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 404 кв.м.

град Разград, община Разград, област Разград, булевард "Бели Лом" №80 (осемдесет), етаж 2
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.501.634.10.3 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шестотин тридесет и четири точка десет точка три) ...

Парцел РАЗГРАД

Парцел РАЗГРАД

Цена: 4230.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 470 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, с площ от 470 кв. м. /четиристотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Разград, община Разград, област Разград, представляващо имот с иденти ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 40050.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 550 кв.м.

ул.Трапезица № 7
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Поземлен имот – дворно място, цялото с площ от 550 кв.м. /петстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващо парцел № III – 4677 /три римско от планоснимачен номер четири хиляди шестстоти ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 55200.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ж.к.Орел, бл.27
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.71.1.94 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и едно, точка, едно, точка, деветд ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 54900.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 76 кв.м.

ж.к.Орел, бл.15
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се в гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ж.к.Орел, бл.15 /петнадесет/, вх.А, ет.3 /три/, с площ от 75.65 кв.м., /седемдесте и пет квадратни метра и шестде ...

Земеделски имот РАЗГРАД

Земеделски имот РАЗГРАД

Цена: 2584.80 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 470 кв.м.

гр.Разград, местността "Стражецки лозя"
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.606.4424 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка шестстотин и шест точка четири хиляди четиристотин двадесет и четири/, по кадастралната карт ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 209840.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 6013 кв.м.

гр.Разгад, общ.Разград, обл.Разград, кв.Гарова промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.507.476, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Разград, Област Разград, град Разград, одобрени със Заповед№РД-18-4/24.01.2008г. на и ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 1223120.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 50933 кв.м.

гр.Разгад, общ.Разград, обл.Разград, кв.Гарова промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.507.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Разград, Област Разград, град Разград, одобрени със Заповед№РД-18-4/24.01.2008г. на из ...

Тристаен апартамент РАЗГРАД

Тристаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 99 кв.м.

ж.к.Освобождение, блак №68, ет.2, ап.7
Окръжен съд: Разград
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
Самостоятелен обект в сграда – ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ №7 /седем/, находящ се в гр.Разград , община Разград, област Разград, жилищен комплекс „Освобождение”, в жилищен блок № 68 /шестдесет и о ...

Етаж от къща РАЗГРАД

Етаж от къща РАЗГРАД

Цена: 42840.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 80 кв.м.

ул."Жеравна"№75
Окръжен съд: Разград
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
1/6 /една шеста / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61710.504.6377 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка шест хиляди триста седемдесет ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 36 кв.м.

бул. България №36, етаж 2, магазин №8
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН №8 /осем/, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, булевард“България“№36 /тридесет и шест / , със застроена площ от 36.26 кв.м / т ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 30480.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 124 кв.м.

ул."Цар Асен"№10, ет.-1 /минус 1/
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.1793.1.59 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и пет, хиляда седемстотин деветдесет и три, точка, петдесе ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 20270.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 85 кв.м.

ул. Цар Асен №10 , ет.-1 / минус 1/
Окръжен съд: Разград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.1793.1.60 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и пет, хиляда седемстотин деветдесет и три, точка, шестдес ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 64320.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 102 кв.м.

гр.Разград, ул.Каймакчалан №2-А, магазин №2
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с идентификатор 61710.505.2366.1.32 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет и ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 79840.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 126 кв.м.

гр.Разград, ул.Каймакчала №2-А, магазин №1
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с идентификатор 61710.505.2366.1.31 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 72 кв.м.

град Разград, улица Каймакчалан №2-А
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с идентификатор 61710.505.2366.1.36 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет и ше ...

Тристаен апартамент РАЗГРАД

Тристаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 99 кв.м.

ж.к.Освобождение, блак №68, ет.2, ап.7
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Самостоятелен обект в сграда – ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ №7 /седем/, находящ се в гр.Разград , община Разград, област Разград, жилищен комплекс „Освобождение”, в жилищен блок № 68 /шестдесет и о ...

Земеделска земя РАЗГРАД

Земеделска земя РАЗГРАД

Цена: 6451.20 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 7200 кв.м.

с.Недоклан, общ.Разград, обл.Разград, местност МОРКАЛЪК
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА в местността БОЗАДЖИК с площ от 7.200 декара /седем декара и двеста квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия: седма за (6,264) и пета (0.936), със ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 74520.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 436 кв.м.

гр.Разград, бул. "Бели Лом" № 80, ет. 3
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 61710.501.634.10.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шес ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 50133.60 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 76 кв.м.

гр.Разград, ж.к. "ОРЕЛ", бл. 21, вх. Г, ет. 5, ап.15
Окръжен съд: Разград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПРАТАМЕНТ с идентификатор 61710.504.131.1.84 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка сто тридесет и едно точка едно точк ...

Производствен имот РАЗГРАД

Производствен имот РАЗГРАД

Цена: 309907.20 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 448 кв.м.

гр.Разград, ул.Ропотамо №5
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Поземлен имот с идентификатор 61710.502.7217/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастрал ...

Къща РАЗГРАД

Къща РАЗГРАД

Цена: 100672.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 80 кв.м.

град Разград, ул.''Илинденско въстание'' №24
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.505.4709 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 85224.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 317 кв.м.

град Разград, улица Марица №50,
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
174/317 /сто седемдесет и четири от триста и седемнадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.505.2053 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет ...

Къща РАЗГРАД

Къща РАЗГРАД

Цена: 84708.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 110 кв.м.

гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ул.Южен Булевард №50А,
Окръжен съд: Разград
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 61710.504.4963.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка четири хиляди деветстотин шестдесет и три точк ...

Земеделска земя РАЗГРАД

Земеделска земя РАЗГРАД

Цена: 1801.20 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 1323 кв.м.

гр.Разград, местност НОВИТЕ ЛОЗЯ
Окръжен съд: Разград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ с идентификатор 61710.801.6121 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка осемстотин и едно точка шест хиляди сто двадесет и едно/ по кадастралната карта и кад ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 40800.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 62 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 14.07.2019 до 14.08.2019
Обявяване на: 2019-08-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.137.25.146 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто тридесет и седем, точка, двадесет и пе ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 1171120.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 18684 кв.м.

гр.Разград, кв.Гарова промишлена зона
Окръжен съд: Разград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.507.471 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и седем точка четиристотин седемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 21888.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 23 кв.м.

гр.Разград, УЛ. "СТРАНДЖА" № 16, ЕТ. 1
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.14 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка чети ...

Магазин РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

Цена: 18288.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 17 кв.м.

гр.Разград, УЛ."СТРАНДЖА" № 16, ЕТ. 1
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.15 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка петн ...

Къща РАЗГРАД

Къща РАЗГРАД

Цена: 91800.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 105 кв.м.

гр.Разград, ул.Янтра №16а
Окръжен съд: Разград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
СГРАДА с идентификатор 61710.502.6099.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди деветдесет и девет точка едно/, по кадастралната карта и кадаст ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 11304.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 45 кв.м.

гр.Разград, ул.Юмрукчал №19,
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.504.20.1.6 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка шест/, по кадастралн ...

Търговски имот РАЗГРАД

Търговски имот РАЗГРАД

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 200 кв.м.

гр.Разград, ул.Юмрукчал №19,
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - за търговска дейност, с идентификатор 61710.504.20.1.5 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точ ...

Вила РАЗГРАД

Вила РАЗГРАД

Цена: 4680.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 597 кв.м.

местност Простор
Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – лозе с идентификатор № 61710.608.5451 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка шестстотин и осем точка пет хиляди четиристотин петдесет и едно/, с площ от 597 кв. ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 49320.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 404 кв.м.

град Разград, община Разград, област Разград, булевард "Бели Лом" №80, етаж 2,
Окръжен съд: Разград
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.501.634.10.3 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шестотин тридесет и четири точка десет точка три) ...

Земеделска земя РАЗГРАД

Земеделска земя РАЗГРАД

Цена: 11360.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 11367 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61710.41.16 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, четиридесет и едно, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Склад РАЗГРАД

Склад РАЗГРАД

Цена: 351360.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 1642 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.502.7217 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка седем хиляди двеста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастра ...

Парцел РАЗГРАД

Парцел РАЗГРАД

Цена: 4700.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 470 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, с площ от 470 кв. м. /четиристотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в землището на град Разград, община Разград, област Разград, представляващо имот с иденти ...

Гараж РАЗГРАД

Гараж РАЗГРАД

Цена: 22072.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 56 кв.м.

гр.Разград, ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 4-а,
Окръжен съд: Разград
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
100/425 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 61710.502.6074/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди седемдесет и четири/ по кадастралн ...

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Двустаен апартамент РАЗГРАД

Цена: 55704.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 76 кв.м.

гр.Разград, ж.к. "ОРЕЛ", бл. 21, вх. Г, ет. 5, ап.15
Окръжен съд: Разград
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПРАТАМЕНТ с идентификатор 61710.504.131.1.84 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка сто тридесет и едно точка едно точк ...

Парцел РАЗГРАД

Парцел РАЗГРАД

Цена: 44500.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 550 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
Поземлен имот – дворно място, цялото с площ от 550 кв.м. /петстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващо парцел № III – 4677 /три римско от планоснимачен номер четири хиляди шестстот ...

Други РАЗГРАД

Други РАЗГРАД

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 5466 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на сграда с предназначение: производствен, складов обект с разгъната застроена площ от 2000.00 квадратни метра с максимална етажност до 3 /три/ етажа, учреден ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси разград имоти разград съдия изпълнител разград частен съдебен изпълнител разград чси деян драганов разград имоти от чси разград апартаменти разград двустаен апартамент в разград апартаменти разград апартаменти в разград