Чси Имоти > Варна >

ЧСИ Варна

Всички имоти в Варна от ЧСИ

Парцел ВАРНА

Цена: 183264.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1150 кв.м.

бул.Владислав Варненчник № 281
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 197 кв.м.

м-ст Зеленика
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 108384.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 73 кв.м.

ул.Св.Прокопий Варненски № 37
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 16416.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
Подземен Гараж № 1, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 58А, на сутеренен етаж, с площ от 23.08 кв.м., при граници: маневрено хале, изба № 3, калкан, ведно с 33.3526 % ...

Хотел ВАРНА

Хотел ВАРНА

Цена: 355680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1119 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
с площ от 1170 кв. м., съставляващо парцел XVIII -1481 от кв. 21 по плана на Вилната зона, при граници: улица, имот пл. № 1482 и парцели №№ XIII и XVII, заедно с построените в имота две ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 280080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1048 кв.м.

С.О. АЛЕН МАК
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2515.1250 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г.на Изпълнителния директор на АГ ...

Склад ВАРНА

Цена: 34240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 111 кв.м.

ул."Ангел Кънчев" №60
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
СКЛАД, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 10135.1502.76.1.20 /едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка седем шест точка едно точко две нула/, съгласн ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 485083.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 268 кв.м.

ул. Битоля 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ШИВАШКО АТЕЛИЕ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.213.1.36 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, двес ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 401040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 900 кв.м.

гр.Варна, район Младост, ж.к.Възраждане
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
...

Други ВАРНА

Цена: 513276.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 266 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.1505.207 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и пет, точка, двеста и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобр ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 704682.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 298 кв.м.

ул. Георги Живков 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 10135.1503.543.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, три, точка, пет, четири, три, точка, едно/, по кадастралната кар ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. Никола Михайловкси 15, 15а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС с идентификатор №10135.2560.323.1.19 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, нула, точка, три, две, три, точка, едно, точка, едно, девет/, п ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 459768.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 137 кв.м.

ул. Славянска 8А
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
1. Апартамент № 2/две/ с идентификатор 10135.1508.228.1.2, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, район Одесос, ул.”Славянска” № 8А, ет.1, попадащ в сграда № 1, разположена в поземле ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 72560.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7817 кв.м.

м. Канара Йолу
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2115.15 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, едно, едно, пет, точка, едно, пет/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Зап ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 22550.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 31 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61, офис Б7
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „Б.7” /буква „б”, седем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.2.22/десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Офис ВАРНА

Цена: 43544.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 61 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61, офис Б6
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „Б.6” /буква „б”, шест/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.2.21 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 14608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

ул. Глаголица, бл. 61, гараж 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ГАРАЖ 24 /двадесет и четири/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.42 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14067.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 28 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61, гараж 23
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ГАРАЖ 23 /двадесет и три/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.41 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точ ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ГАРАЖ 22 /двадесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.40 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точ ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

ул. Глаголица, бл. 61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ГАРАЖ 17 /седемнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.35 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точка ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 81260.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 111 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „А.6” /буква „а”, шест/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.21 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 27480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 38 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „А.5” /буква „а”, пет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.20 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 27480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 38 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „А.5” /буква „а”, пет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.20 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, т ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 27480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 38 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „А.5” /буква „а”, пет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.20 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, т ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 72 кв.м.

ул. Тодор Димов 23
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.111.1.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, едно, четири/, по ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 14720.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 3000 кв.м.

м. Канара Йолу
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2115.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, едно, едно, пет, точка, едно, четири/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 16720.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 214 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
214.31 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 161970.93 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 195 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 216536.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.3; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 315912.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 296 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 160432.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Приморски, кв. ВИНИЦА, местност МАНАСТИРСКИ РИ
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Поземлен имот с идентификатор 10135.2517.1675 в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Приморски, кв. ВИНИЦА, местност МАНАСТИРСКИ РИД, целия с площ от 606 кв.м. Трайно предназначение ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Самостоятелен обект, разположен в жилищна сграда на пет етажа в дворно място, находящо се в гр. Варна, общ. Варна. Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № VIII-1835а, отред ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 52800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.106.1.16 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно шест/ съставляващ МАГАЗИН, находящ се в ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 147229.56 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 224 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
224/360 ид.части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.292.1.70, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запов ...

Хотел ВАРНА

Хотел ВАРНА

Цена: 355680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 232 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ВИЛНО МЯСТО, във вилна зона на гр. Варна с административен адрес гр. Варна, местност „Траката", ул. 1-ва, № 71, с площ от 1170 кв. м., съставляващо парцел XVIII -1481 от кв. 21 по плана на ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 52128.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 166 кв.м.

УЛ. АКАД. ФЬОДОР УСПЕНСКИЙ 5 ОФИС 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20157110400507 Изходящ №: 9915 / 15.05.2020 г. Íg*4`Ä0ZÎ 711020649616 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 43128.90 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.

УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 24 ЕТАЖ -1
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20197110400405 Изходящ №: 9901 / 15.05.2020 г. Íg*4`ÃQMÎ 711020649549 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 183906.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 120 кв.м.

УЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 21 ВХ Б ЕТ 3 АП 21
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20157110400499 Изходящ №: 9908 / 15.05.2020 г. Íg*4`Ãq?Î 711020649581 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 260064.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 450 кв.м.

ЗПЗ ПИ 10135.3514.224.1.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20177110400569 Изходящ №: 9927 / 15.05.2020 г. Íg*4`ÄPLÎ 711020649648 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 18900.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. ТОДОР ДИМОВ 35 ПАРКОМЯСТО 7 И 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 9959 / 15.05.2020 г. Íg*4`Åt[Î 711020649784 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Заведение ВАРНА

Заведение ВАРНА

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 122 кв.м.

УЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 62
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 9960 / 15.05.2020 г. Íg*4`Å~0Î 711020649794 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 74248.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 48 кв.м.

ЖК БРИЗ УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 9895 / 15.05.2020 г. Íg*4`Ã;0Î 711020649527 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 334608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.

ЖК БРИЗ УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 9896 / 15.05.2020 г. Íg*4`ÃBZÎ 711020649534 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 112088.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2094 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.4501.1579 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АКГ, последно изменение на КК и ККР, засягащо поземления имот е от 13.09.2016г.. ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 278024.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 3385 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.4024.117 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-30819.06.2007г. на ИД на АКГ, последно изменение на КК и ККР, засягащо поземления имот е от 30.09.2010г.. ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2020 до 17.06.2020
Обявяване на: 2020-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 101 ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 35 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, стар ид. УПИ № V-732, 1392, 1392a, 1392 б в кв.19, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2020 до 17.06.2020
Обявяване на: 2020-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.7.29, представляващ МАГАЗИН № 2, находящ се в гр. Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 89600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 105 кв.м.

МАГАЗИН гр. Варна, район "Приморски", ул. „Топра Хисар" № 26, ет.-1 /минус едно/, с предназначение -за търговска дейност, брой нива -2, с площ по документ за собственост от 105,36 кв.м.
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2020 до 17.06.2020
Обявяване на: 2020-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2556.345.1.25, находящ се в гр. Варна, район "Приморски", ул. „Топра Хисар" № 26, ет.-1 /минус едно/, с предназначение -за търговска дей ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 99600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 143 кв.м.

МАГАЗИН /със статут за продажба на оръжие/ гр. Варна, район "Одесос", ул. "Три уши" № 15, на сутеренен етаж
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2020 до 17.06.2020
Обявяване на: 2020-06-18
МАГАЗИН № 2, находящ се в гр. Варна, район "Одесос", ул. "Три уши" № 15, на сутеренен етаж, със застроена площ от 80.62 кв.м., състоящ се от: търговска площ, стълбище, санитарен възел, общ ...

Жилищна сграда ВАРНА

Жилищна сграда ВАРНА

Цена: 707100.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 718 кв.м.

м. Зеленика
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.5545.550 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и пет, точка, петстотин и петдесет/ по кадастралната карта и кадаст ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 167342.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 130 кв.м.

ул. "Петко Стайнов" 12
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10135.3513.199.1.35 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и тринадесет, точка, сто деветдес ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 485083.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 268 кв.м.

ул. Битоля 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ШИВАШКО АТЕЛИЕ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.213.1.36 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, двес ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

ул. "Подвис" 27
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ГАРАЖ №1 /едно/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.505.1.25 /дссет хиляди сто два десет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, петст ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 602 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
1/2 ид.част от Поземлен имот с идентификатор 10135.4508.217 /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка две едно седем/, находящ се в гр.Варна, община Варна, област Варна, ж.к ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 155760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

ул. Подвис 27
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.505.1.1 /дссет хиляди сто два десет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, п ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 91200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Апартамент № 3 /три/, находящ се в гр.Варна, община Варна, област Варна, ул.Мадара № 15,17, 19, вх.Б, ет.1, изложение северозапад - североизток, състоящ се от : входно антре, дневна с кухн ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 459768.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 137 кв.м.

ул. Славянска 8А
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
1. Апартамент № 2/две/ с идентификатор 10135.1508.228.1.2, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, район Одесос, ул.”Славянска” № 8А, ет.1, попадащ в сграда № 1, разположена в поземле ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. "Никола Михайловски" 15, 15 а
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС с идентификатор №10135.2560.323.1.19 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, нула, точка, три, две, три, точка, едно, точка, едно, девет/, п ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. "Никола Михайловски" 15, 15 а
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС с идентификатор №10135.2560.323.1.19 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, нула, точка, три, две, три, точка, едно, точка, едно, девет/, п ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 30680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
200/580 идеални части от недвижим имот - Вилно място, находящо се във Вилна зона " Траката" , гр.Варна, ул. "6-та", Лз 38 а, цялото с площ от 580 кв.м. представляващо У ПИ XXVI1-2883 с иде ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 704682.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 298 кв.м.

ул. "Георги Живков" 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 10135.1503.543.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, три, точка, пет, четири, три, точка, едно/, по кадастралната кар ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18254.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

ул. Странджа 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ГАРАЖ №7 (седем), гр. Варна в сграда на ул. "Странджа" №3 с площ 18.05 (осемнадесет 0.05) кв.метра при граници: гараж № 8 на Панайот Атанасов Панайотов и външна стена и прилежащите му ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 183906.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 120 кв.м.

УЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ № 21 ЕТ 3 АП 21
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Изпълнително дело №: 20157110400499 Изходящ №: 4076 / 17.02.2020 г. Íg*4^S|kÎ 711020625192 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 78400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 139 кв.м.

УЛ. МАРИН ДРИНОВ 44
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Изпълнително дело №: 20167110400020 Изходящ №: 4064 / 17.02.2020 г. Íg*4^S?2Î 711020625131 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Изпълнително дело №: 20157110400588 Изходящ №: 4841 / 21.02.2020 г. Íg*4^lOAÎ 711020627647 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 116000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 77 кв.м.

М-СТ ВАЯЛАР 10135.2723.718.1.5
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Изпълнително дело №: 20197110400505 Изходящ №: 4435 / 19.02.2020 г. Íg*4^a!+Î 711020626501 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 17630.70 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

гр.Варна, ул.Македония № 149, вх.А с вход от ул.Странджа
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 401040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 900 кв.м.

гр.Варна, район Младост, ж.к.Възраждане
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 6164.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

ул. Константин Арабаджиев 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10135.5506.141.9.25 (едно нула едно три пет точка пет пет нула шест точка едно четири едно точка девет точка д ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 8848.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7450 кв.м.

ТАУШАНЛИЯТА
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 8848.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7450 кв.м.

ТАУШАНЛИЯТА
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 8848.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7450 кв.м.

ТАУШАНЛИЯТА
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 35840.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 421 кв.м.

гр. Варна, кв. „Аспарухово“ ул. „Атанас Монев“ № 6.
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Поземлен имот с идентификатор № 10135.5504.322 с площ от 421 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“ ул. „Атанас Монев“ № 6. Tрайно предназначение на територията: Урбанизирана, на ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 486000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 418 кв.м.

Траката 520-6 №770
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6770 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и двадесет точка шест хиляди седемстотин и седемдесет/ по Кадастралната карта и ка ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 486000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 418 кв.м.

Траката 520-6 №770
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6770 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и двадесет точка шест хиляди седемстотин и седемдесет/ по Кадастралната карта и ка ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 105320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 202 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” № 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” № 2 А, състояща се от: ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ - нежилищен обект - работилница с площ от 20 кв.м., при граници: север - изба, изток - ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 11016.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 257 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1 / 3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 10135.51.14, целия с площ от 257,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1. Трайно предназначение на територията: Урбаниз ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 79650.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 68 кв.м.

гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1. Апартамент № А-6-1 с идентификатор № 10135.513.187.9.27 с площ от 67,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2, състоящ се от ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 161970.93 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 195 кв.м.

: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. -1
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 216536.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.

гр. Варна, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. 2, обект 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.3; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 315912.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 296 кв.м.

гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. 3, ателие 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 16720.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 214 кв.м.

гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
214.31 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9 ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 75600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 210 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ДВОРНО МЯСТО в местност "Добрева чешма", съставляващо ПИ 730 (седемстотин и тридесет) по плана за местността с площ от 585 (петстотин осемдесет и пет) кв. м. , съгласно документ за собстве ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 75600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 210 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ДВОРНО МЯСТО в местност "Добрева чешма", съставляващо ПИ 730 (седемстотин и тридесет) по плана за местността с площ от 585 (петстотин осемдесет и пет) кв. м. , съгласно документ за собстве ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 92731.98 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 187 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ДВОРНО МЯСТО в гр.Варна, кв.Виница, местност "Акчелар", съставляващо ПИ ЛгЗ 117/три хиляди сто и седемнадесет/ по плана на местността, с площ от 400/четиристотин/кв.м., съгласно документ з ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 66400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 154 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
АПАРТАМЕНТ №1, находящ се на първи етаж от масивна жилищна сграда, построена в гр. Варна, кв. Галата, ул. „Калиакра" №6, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.5510.604.2. ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 16416.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Подземен Гараж № 1, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 58А, на сутеренен етаж, с площ от 23.08 кв.м., при граници: маневрено хале, изба№ 3, калкан, ведно с 33.3526 % и ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 49 кв.м.

ул.Двадесет и седми юли № 19
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.301.1.6 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка три нула едно точка едно точка шест/, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.В ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 59200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект от четириетажна жилищна сграда с мансарден етаж, построена в урегулиран поземлен имот УПИ II-980, от кв.1 по плана на гр.Варна, кв.Виница, ул.Константин Илиев № 25, цел ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 59200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.02.2020 до 02.03.2020
Обявяване на: 2020-03-03
Самостоятелен обект от четириетажна жилищна сграда с мансарден етаж, построена в урегулиран поземлен имот УПИ 11-980, от кв.1 по плана на гр.Варна, кв.Виница, ул.Константин Илиев № 25, цел ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 70 кв.м.

ул. Петко Стайнов 3, вх. Б
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.02.2020 до 01.03.2020
Обявяване на: 2020-03-02
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 3 /три/, вх. „Б“, етаж 2 /две/, със застроена площ от 70, 00 /седемдесет кв. м./ кв. м., за пов ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10 ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 35 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, стар ид. УПИ № V-732, 1392, 1392a, 1392 б в кв.19, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.7.29, представляващ МАГАЗИН № 2, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 2370.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 67 кв.м.

ЕДНА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2560.47.7.11, находящ се в Варна, ул. „Васил Друмев” - 9, ет.4, представляващ АПАРТАМЕНТ № 38
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ЕДНА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2560.47.7.11, находящ се в Варна, ул. „Васил Друмев” - 9, ет.4, представляващ АПАРТАМЕНТ № ...

Жилищна сграда ВАРНА

Жилищна сграда ВАРНА

Цена: 52800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул. Иван Нивянин № 12 А, представляваща Партерен етаж състоящ се от: ИЗБА с полезна площ 25 кв.м., ГАРАЖ с полезна площ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 41760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Самостоятелен обект, разположен в жилищна сграда на пет етажа в дворно място, находящо се в гр. Варна, общ. Варна, Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № V111-1835а, отред ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.106.1.16 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно шест/ съставляващ МАГАЗИН, находящ се в ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 46080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.

М-СТ МАНАСТИРА
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20117110400663 Изходящ №: 2827 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÄÇ=Î 711020619699 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 138600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 142 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 АП 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 2850 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÅbJÎ 711020619766 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 10350.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 ГАРАЖ 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 2851 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÅkÄÎ 711020619775 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 96300.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 112 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 АП 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 2849 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÅViÎ 711020619754 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 334608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.

УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 2797 / 03.02.2020 г. Íg*4]Ä4fÎ 711020619620 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна