Чси Имоти > Варна >

ЧСИ Варна

Всички имоти в Варна от ЧСИ

Парцел ВАРНА

Цена: 183264.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1150 кв.м.

бул.Владислав Варненчник № 281
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 197 кв.м.

м-ст Зеленика
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 108384.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 73 кв.м.

ул.Св.Прокопий Варненски № 37
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 16416.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
Подземен Гараж № 1, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 58А, на сутеренен етаж, с площ от 23.08 кв.м., при граници: маневрено хале, изба № 3, калкан, ведно с 33.3526 % ...

Хотел ВАРНА

Хотел ВАРНА

Цена: 355680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1119 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
с площ от 1170 кв. м., съставляващо парцел XVIII -1481 от кв. 21 по плана на Вилната зона, при граници: улица, имот пл. № 1482 и парцели №№ XIII и XVII, заедно с построените в имота две ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 280080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1048 кв.м.

С.О. АЛЕН МАК
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2515.1250 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г.на Изпълнителния директор на АГ ...

Склад ВАРНА

Цена: 34240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 111 кв.м.

ул."Ангел Кънчев" №60
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
СКЛАД, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 10135.1502.76.1.20 /едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка седем шест точка едно точко две нула/, съгласн ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 485083.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 268 кв.м.

ул. Битоля 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ШИВАШКО АТЕЛИЕ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.213.1.36 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, двес ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 401040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 900 кв.м.

гр.Варна, район Младост, ж.к.Възраждане
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
...

Други ВАРНА

Цена: 513276.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 266 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.1505.207 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и пет, точка, двеста и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобр ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 704682.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 298 кв.м.

ул. Георги Живков 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 10135.1503.543.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, три, точка, пет, четири, три, точка, едно/, по кадастралната кар ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. Никола Михайловкси 15, 15а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС с идентификатор №10135.2560.323.1.19 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, нула, точка, три, две, три, точка, едно, точка, едно, девет/, п ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 459768.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 137 кв.м.

ул. Славянска 8А
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
1. Апартамент № 2/две/ с идентификатор 10135.1508.228.1.2, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, район Одесос, ул.”Славянска” № 8А, ет.1, попадащ в сграда № 1, разположена в поземле ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 72560.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7817 кв.м.

м. Канара Йолу
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2115.15 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, едно, едно, пет, точка, едно, пет/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Зап ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 22550.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 31 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61, офис Б7
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „Б.7” /буква „б”, седем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.2.22/десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Офис ВАРНА

Цена: 43544.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 61 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61, офис Б6
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „Б.6” /буква „б”, шест/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.2.21 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Офис ВАРНА

Цена: 14608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

ул. Глаголица, бл. 61, гараж 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ГАРАЖ 24 /двадесет и четири/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.42 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14067.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 28 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61, гараж 23
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ГАРАЖ 23 /двадесет и три/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.41 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точ ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ГАРАЖ 22 /двадесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.40 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точ ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

ул. Глаголица, бл. 61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ГАРАЖ 17 /седемнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.35 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точка ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 81260.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 111 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „А.6” /буква „а”, шест/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.21 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 27480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 38 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „А.5” /буква „а”, пет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.20 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 27480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 38 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „А.5” /буква „а”, пет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.20 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, т ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 27480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 38 кв.м.

ул. Глаголица, бл.61
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ОФИС „А.5” /буква „а”, пет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.20 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, т ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 72 кв.м.

ул. Тодор Димов 23
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.111.1.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, едно, четири/, по ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 14720.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 3000 кв.м.

м. Канара Йолу
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2115.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, едно, едно, пет, точка, едно, четири/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 16720.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 214 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
214.31 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 161970.93 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 195 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 216536.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.3; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 315912.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 296 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 160432.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Приморски, кв. ВИНИЦА, местност МАНАСТИРСКИ РИ
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Поземлен имот с идентификатор 10135.2517.1675 в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район Приморски, кв. ВИНИЦА, местност МАНАСТИРСКИ РИД, целия с площ от 606 кв.м. Трайно предназначение ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Самостоятелен обект, разположен в жилищна сграда на пет етажа в дворно място, находящо се в гр. Варна, общ. Варна. Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № VIII-1835а, отред ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 52800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.106.1.16 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно шест/ съставляващ МАГАЗИН, находящ се в ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 147229.56 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 224 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
224/360 ид.части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.292.1.70, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запов ...

Хотел ВАРНА

Хотел ВАРНА

Цена: 355680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 232 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ВИЛНО МЯСТО, във вилна зона на гр. Варна с административен адрес гр. Варна, местност „Траката", ул. 1-ва, № 71, с площ от 1170 кв. м., съставляващо парцел XVIII -1481 от кв. 21 по плана на ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 52128.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 166 кв.м.

УЛ. АКАД. ФЬОДОР УСПЕНСКИЙ 5 ОФИС 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20157110400507 Изходящ №: 9915 / 15.05.2020 г. Íg*4`Ä0ZÎ 711020649616 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 43128.90 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.

УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 24 ЕТАЖ -1
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20197110400405 Изходящ №: 9901 / 15.05.2020 г. Íg*4`ÃQMÎ 711020649549 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 183906.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 120 кв.м.

УЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 21 ВХ Б ЕТ 3 АП 21
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20157110400499 Изходящ №: 9908 / 15.05.2020 г. Íg*4`Ãq?Î 711020649581 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 260064.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 450 кв.м.

ЗПЗ ПИ 10135.3514.224.1.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20177110400569 Изходящ №: 9927 / 15.05.2020 г. Íg*4`ÄPLÎ 711020649648 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 18900.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. ТОДОР ДИМОВ 35 ПАРКОМЯСТО 7 И 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 9959 / 15.05.2020 г. Íg*4`Åt[Î 711020649784 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Заведение ВАРНА

Заведение ВАРНА

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 122 кв.м.

УЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 62
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 9960 / 15.05.2020 г. Íg*4`Å~0Î 711020649794 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 74248.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 48 кв.м.

ЖК БРИЗ УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 9895 / 15.05.2020 г. Íg*4`Ã;0Î 711020649527 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 334608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.

ЖК БРИЗ УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 9896 / 15.05.2020 г. Íg*4`ÃBZÎ 711020649534 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 112088.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2094 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.4501.1579 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АКГ, последно изменение на КК и ККР, засягащо поземления имот е от 13.09.2016г.. ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 278024.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 3385 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.4024.117 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-30819.06.2007г. на ИД на АКГ, последно изменение на КК и ККР, засягащо поземления имот е от 30.09.2010г.. ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2020 до 17.06.2020
Обявяване на: 2020-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 101 ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 35 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, стар ид. УПИ № V-732, 1392, 1392a, 1392 б в кв.19, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2020 до 17.06.2020
Обявяване на: 2020-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.7.29, представляващ МАГАЗИН № 2, находящ се в гр. Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 89600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 105 кв.м.

МАГАЗИН гр. Варна, район "Приморски", ул. „Топра Хисар" № 26, ет.-1 /минус едно/, с предназначение -за търговска дейност, брой нива -2, с площ по документ за собственост от 105,36 кв.м.
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2020 до 17.06.2020
Обявяване на: 2020-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2556.345.1.25, находящ се в гр. Варна, район "Приморски", ул. „Топра Хисар" № 26, ет.-1 /минус едно/, с предназначение -за търговска дей ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 99600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 143 кв.м.

МАГАЗИН /със статут за продажба на оръжие/ гр. Варна, район "Одесос", ул. "Три уши" № 15, на сутеренен етаж
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2020 до 17.06.2020
Обявяване на: 2020-06-18
МАГАЗИН № 2, находящ се в гр. Варна, район "Одесос", ул. "Три уши" № 15, на сутеренен етаж, със застроена площ от 80.62 кв.м., състоящ се от: търговска площ, стълбище, санитарен възел, общ ...

Жилищна сграда ВАРНА

Жилищна сграда ВАРНА

Цена: 707100.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 718 кв.м.

м. Зеленика
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.5545.550 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и пет, точка, петстотин и петдесет/ по кадастралната карта и кадаст ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 167342.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 130 кв.м.

ул. "Петко Стайнов" 12
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10135.3513.199.1.35 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и тринадесет, точка, сто деветдес ...

Евтини имоти от ЧСИ ВАРНА?

Град Варна е разположен на северния и на западния бряг на Варненския залив и край Варненското езеро. Най-южната и централната част на града се свързват посредством Аспаруховия мост. "Община Варна е разположена в Североизточната част на Република България. Във физикогеографско отношение попада в източната част на Дунавската равнина, а югозападната част попада в границата на Предбалкана. Към настоящия момент територията на общината е 23853,68 ха, а от тази площ урбанизирани територии са: 8101,20ха. В Община Варна има пет района –“Одесос”, “Приморски”, “Младост”, “Владислав Варненчик” и “Аспарухово” и пет кметства-Тополи, Каменар, Казашко, Звездица, Константиново. Към месец януари 2009г. съгласно решения на Общински съвет Варна- на основание чл.25,ал.3 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България в Община Варна са създадени над 30 селищни образувания с местно значение:Акчелар, Ален Мак, Балъм дере, Боровец –север, Горна Трака, Дели Сава, Добрева Чешма, Долна Трака, Зеленика, Изгрев, Кочмар, Крушово Градина, Летещето, Манастирски рид, Ментеше, Орехчето, Панорама, Перчемлията, Планова, Под село, Прибой, Припек, Пчелина, Ракитника, Свети Никола, Сотира, Сълзица, Телевизионна Кула, Траката разширение, Фатрико дере, Франга дере, Кокарджа, Черешова Градина, района около хижа Черноморец."

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Варна

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна