Чси Имоти > Варна >

ЧСИ Варна

Всички имоти в Варна от ЧСИ

Жилищна сграда ВАРНА

Цена: 707100.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 718 кв.м.

м. Зеленика
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.5545.550 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и пет, точка, петстотин и петдесет/ по кадастралната карта и кадаст ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 167342.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 130 кв.м.

ул. "Петко Стайнов" 12
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10135.3513.199.1.35 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и тринадесет, точка, сто деветдес ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 485083.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 268 кв.м.

ул. Битоля 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ШИВАШКО АТЕЛИЕ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.213.1.36 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, двес ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

ул. "Подвис" 27
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ГАРАЖ №1 /едно/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.505.1.25 /дссет хиляди сто два десет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, петст ...

Парцел ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 602 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
1/2 ид.част от Поземлен имот с идентификатор 10135.4508.217 /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка две едно седем/, находящ се в гр.Варна, община Варна, област Варна, ж.к ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 155760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

ул. Подвис 27
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.505.1.1 /дссет хиляди сто два десет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, п ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 91200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Апартамент № 3 /три/, находящ се в гр.Варна, община Варна, област Варна, ул.Мадара № 15,17, 19, вх.Б, ет.1, изложение северозапад - североизток, състоящ се от : входно антре, дневна с кухн ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 459768.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 137 кв.м.

ул. Славянска 8А
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
1. Апартамент № 2/две/ с идентификатор 10135.1508.228.1.2, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, район Одесос, ул.”Славянска” № 8А, ет.1, попадащ в сграда № 1, разположена в поземле ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. "Никола Михайловски" 15, 15 а
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС с идентификатор №10135.2560.323.1.19 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, нула, точка, три, две, три, точка, едно, точка, едно, девет/, п ...

Офис ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. "Никола Михайловски" 15, 15 а
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС с идентификатор №10135.2560.323.1.19 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, нула, точка, три, две, три, точка, едно, точка, едно, девет/, п ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 30680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
200/580 идеални части от недвижим имот - Вилно място, находящо се във Вилна зона " Траката" , гр.Варна, ул. "6-та", Лз 38 а, цялото с площ от 580 кв.м. представляващо У ПИ XXVI1-2883 с иде ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 704682.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 298 кв.м.

ул. "Георги Живков" 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 10135.1503.543.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, три, точка, пет, четири, три, точка, едно/, по кадастралната кар ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18254.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

ул. Странджа 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ГАРАЖ №7 (седем), гр. Варна в сграда на ул. "Странджа" №3 с площ 18.05 (осемнадесет 0.05) кв.метра при граници: гараж № 8 на Панайот Атанасов Панайотов и външна стена и прилежащите му ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 183906.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 120 кв.м.

УЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ № 21 ЕТ 3 АП 21
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Изпълнително дело №: 20157110400499 Изходящ №: 4076 / 17.02.2020 г. Íg*4^S|kÎ 711020625192 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 78400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 139 кв.м.

УЛ. МАРИН ДРИНОВ 44
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Изпълнително дело №: 20167110400020 Изходящ №: 4064 / 17.02.2020 г. Íg*4^S?2Î 711020625131 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Изпълнително дело №: 20157110400588 Изходящ №: 4841 / 21.02.2020 г. Íg*4^lOAÎ 711020627647 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 116000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 77 кв.м.

М-СТ ВАЯЛАР 10135.2723.718.1.5
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Изпълнително дело №: 20197110400505 Изходящ №: 4435 / 19.02.2020 г. Íg*4^a!+Î 711020626501 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 17630.70 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

гр.Варна, ул.Македония № 149, вх.А с вход от ул.Странджа
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 401040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 900 кв.м.

гр.Варна, район Младост, ж.к.Възраждане
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 6164.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

ул. Константин Арабаджиев 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10135.5506.141.9.25 (едно нула едно три пет точка пет пет нула шест точка едно четири едно точка девет точка д ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 8848.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7450 кв.м.

ТАУШАНЛИЯТА
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 8848.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7450 кв.м.

ТАУШАНЛИЯТА
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 8848.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7450 кв.м.

ТАУШАНЛИЯТА
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 35840.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 421 кв.м.

гр. Варна, кв. „Аспарухово“ ул. „Атанас Монев“ № 6.
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Поземлен имот с идентификатор № 10135.5504.322 с площ от 421 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“ ул. „Атанас Монев“ № 6. Tрайно предназначение на територията: Урбанизирана, на ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 486000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 418 кв.м.

Траката 520-6 №770
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6770 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и двадесет точка шест хиляди седемстотин и седемдесет/ по Кадастралната карта и ка ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 486000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 418 кв.м.

Траката 520-6 №770
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6770 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и двадесет точка шест хиляди седемстотин и седемдесет/ по Кадастралната карта и ка ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 105320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 202 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” № 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” № 2 А, състояща се от: ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ - нежилищен обект - работилница с площ от 20 кв.м., при граници: север - изба, изток - ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 11016.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 257 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1 / 3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 10135.51.14, целия с площ от 257,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1. Трайно предназначение на територията: Урбаниз ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 79650.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 68 кв.м.

гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1. Апартамент № А-6-1 с идентификатор № 10135.513.187.9.27 с площ от 67,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2, състоящ се от ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 161970.93 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 195 кв.м.

: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. -1
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 216536.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.

гр. Варна, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. 2, обект 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.3; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 315912.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 296 кв.м.

гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. 3, ателие 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 16720.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 214 кв.м.

гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
214.31 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9 ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 75600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 210 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ДВОРНО МЯСТО в местност "Добрева чешма", съставляващо ПИ 730 (седемстотин и тридесет) по плана за местността с площ от 585 (петстотин осемдесет и пет) кв. м. , съгласно документ за собстве ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 75600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 210 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ДВОРНО МЯСТО в местност "Добрева чешма", съставляващо ПИ 730 (седемстотин и тридесет) по плана за местността с площ от 585 (петстотин осемдесет и пет) кв. м. , съгласно документ за собстве ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 92731.98 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 187 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ДВОРНО МЯСТО в гр.Варна, кв.Виница, местност "Акчелар", съставляващо ПИ ЛгЗ 117/три хиляди сто и седемнадесет/ по плана на местността, с площ от 400/четиристотин/кв.м., съгласно документ з ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 66400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 154 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
АПАРТАМЕНТ №1, находящ се на първи етаж от масивна жилищна сграда, построена в гр. Варна, кв. Галата, ул. „Калиакра" №6, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.5510.604.2. ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 16416.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Подземен Гараж № 1, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 58А, на сутеренен етаж, с площ от 23.08 кв.м., при граници: маневрено хале, изба№ 3, калкан, ведно с 33.3526 % и ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 49 кв.м.

ул.Двадесет и седми юли № 19
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.301.1.6 /едно нула едно три пет точка едно пет нула седем точка три нула едно точка едно точка шест/, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.В ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 59200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект от четириетажна жилищна сграда с мансарден етаж, построена в урегулиран поземлен имот УПИ II-980, от кв.1 по плана на гр.Варна, кв.Виница, ул.Константин Илиев № 25, цел ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 59200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.02.2020 до 02.03.2020
Обявяване на: 2020-03-03
Самостоятелен обект от четириетажна жилищна сграда с мансарден етаж, построена в урегулиран поземлен имот УПИ 11-980, от кв.1 по плана на гр.Варна, кв.Виница, ул.Константин Илиев № 25, цел ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 70 кв.м.

ул. Петко Стайнов 3, вх. Б
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.02.2020 до 01.03.2020
Обявяване на: 2020-03-02
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 3 /три/, вх. „Б“, етаж 2 /две/, със застроена площ от 70, 00 /седемдесет кв. м./ кв. м., за пов ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10 ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 35 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, стар ид. УПИ № V-732, 1392, 1392a, 1392 б в кв.19, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.7.29, представляващ МАГАЗИН № 2, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 2370.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 67 кв.м.

ЕДНА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2560.47.7.11, находящ се в Варна, ул. „Васил Друмев” - 9, ет.4, представляващ АПАРТАМЕНТ № 38
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ЕДНА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2560.47.7.11, находящ се в Варна, ул. „Васил Друмев” - 9, ет.4, представляващ АПАРТАМЕНТ № ...

Жилищна сграда ВАРНА

Жилищна сграда ВАРНА

Цена: 52800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул. Иван Нивянин № 12 А, представляваща Партерен етаж състоящ се от: ИЗБА с полезна площ 25 кв.м., ГАРАЖ с полезна площ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 41760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Самостоятелен обект, разположен в жилищна сграда на пет етажа в дворно място, находящо се в гр. Варна, общ. Варна, Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № V111-1835а, отред ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.106.1.16 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно шест/ съставляващ МАГАЗИН, находящ се в ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 46080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.

М-СТ МАНАСТИРА
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20117110400663 Изходящ №: 2827 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÄÇ=Î 711020619699 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 138600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 142 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 АП 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 2850 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÅbJÎ 711020619766 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 10350.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 ГАРАЖ 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 2851 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÅkÄÎ 711020619775 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 96300.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 112 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 АП 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 2849 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÅViÎ 711020619754 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 334608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.

УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 2797 / 03.02.2020 г. Íg*4]Ä4fÎ 711020619620 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 74248.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 48 кв.м.

УЛ. ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ 47
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 2793 / 03.02.2020 г. Íg*4]Ä)$Î 711020619609 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 161366.22 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 460 кв.м.

М-СТ МАНАСТИРА
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20117110400663 Изходящ №: 2825 / 03.02.2020 г. Íg*4]Ä{tÎ 711020619691 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 25416.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 55 кв.м.

УЛ. СВЕТА МИНА 20 ВХ 1 ЕТ 1 АП 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20137110400624 Изходящ №: 2090 / 27.01.2020 г. Íg*4]i2NÎ 711020617318 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 41245.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 28 кв.м.

УЛ. БЕЛИ ЛИЛИИ 20
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20157110400510 Изходящ №: 2096 / 27.01.2020 г. Íg*4]iO.Î 711020617347 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 260064.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 450 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20177110400569 Изходящ №: 2841 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÅFpÎ 711020619738 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 34272.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2307 кв.м.

ГАЛАТА
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20107110400488 Изходящ №: 2317 / 29.01.2020 г. Íg*4]pn=Î 711020618078 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 18900.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. ТОДОР ДИМОВ 35 ПАРКОМЯСТО 7 И 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 2135 / 27.01.2020 г. Íg*4]kZzÎ 711020617558 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Заведение ВАРНА

Заведение ВАРНА

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 189 кв.м.

ул. неофит бозвели 62
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 2137 / 27.01.2020 г. Íg*4]kcIÎ 711020617567 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 42968.88 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

СО АЛЕН МАК КВ. 8 ЕТ. АП 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Изпълнително дело №: 20187110400381 Изходящ №: 2082 / 27.01.2020 г. Íg*4]hyWÎ 711020617289 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 72886.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.

УЛ. КРАКРА 47
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Изпълнително дело №: 20197110401049 Изходящ №: 2149 / 27.01.2020 г. Íg*4]l9 Î 711020617625 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 107568.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.

м-ст Липов кладенец
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №10135.2573.396.1.7 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста деветдесет и шест, точка, едн ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 158800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 98 кв.м.

улица "Княз Н. Николаевич" №6, вход "В", етаж 7, в сграда №1
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10135.2560.33.1.69 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и шестдесет, точка, тридесет и три, точка, едно, точка,, шест ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 280080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1048 кв.м.

С.О. АЛЕН МАК
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2515.1250 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г.на Изпълнителния директор на АГ ...

Склад ВАРНА

Склад ВАРНА

Цена: 34240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 250 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
СКЛАД, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 10135.1502.76.1.20 /едно нула едно три пет точка едно пет нула две точка седем шест точка едно точко две нула/, съгласн ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 166792.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.5545.3250, гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД – 18-73/23.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛ ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 166792.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.5545.3250, гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД – 18-73/23.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛ ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 124300.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 771 кв.м.

10135.2526.2165
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Изпълнително дело №: 20147110400560 Изходящ №: 1882 / 24.01.2020 г. Íg*4]cD5Î 711020616736 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 127684.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 792 кв.м.

10135.2526.2164
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Изпълнително дело №: 20147110400560 Изходящ №: 1883 / 24.01.2020 г. Íg*4]cR"Î 711020616750 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

ЖК БРИЗ БЛ БРИЗ, ВХ. Г-Д
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Изпълнително дело №: 20177110400302 Изходящ №: 2108 / 27.01.2020 г. Íg*4]igWÎ 711020617371 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 3616000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 4024 кв.м.

р-н Владислав Варненчик, ЗПЗ
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 56560.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

м-ст Сотира
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 31214.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 44 кв.м.

ул. Димитър Станчев 7
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в гр. Варна, ул. "Димитър Станчев" № 7 /седем/, на етаж 1 /едно/, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалет, ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 9440.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 60 кв.м.

ул.Ружа, бл.8, ет.6, ап.28
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР №10135.2553.38.1.28 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин петдесет и три точка тридесет и осем то ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 180144.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 197 кв.м.

кв,Галата, м-ст Зеленика
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 130278.78 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 121 кв.м.

ул.Св. Прокопий Варненски № 37, ет.4
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 51120.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 51 кв.м.

м-ст Ален мак, ПИ № 962, ет.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 55 кв.м.

ул.Явор № 9, вл.6, вх.В, ет.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
1/4 /една четвърт/ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 6, с адрес в гр. Варна, ул. "Явор" № 9, бл. 6, вх. В, ет. 1, представляващ съгласно документ за собственост самостоятелен жилищен обект с идентифик ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 49 кв.м.

ул.Иван Аксаков № 39, ет.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
1/4 /една четвърт/ ид.ч. от недвижим имот, находящ се съгласно документ за собственост в гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" № 39 /тридесет и девет/, етаж II /втори/, самостоятелен обект в сград ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 55 кв.м.

ул.Явор № 9, бл.6, вх.В, ет.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
1/4 /една четвърт/ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 6, с адрес в гр. Варна, ул. "Явор" № 9, бл. 6, вх. В, ет. 1, представляващ съгласно документ за собственост самостоятелен жилищен обект с идентифик ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 10440.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 965 кв.м.

гр.Варна, район Приморски, ж.к. „Изгрев – 1“
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.975 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -92/14.10.2008г. / 14.10.2008 ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1000 кв.м.

гр. Варна, кв. Галата, местност "Кору Кокарджа",
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Поземлен имот с идентификатор 10135.5047.40, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, местност "Кору Кокарджа", целият с площ от 1000 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 43920.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.

Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находяща се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, гр.Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Недвижим имот с идентификатор 10135.2515.3162.1.9, представляващ Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находяща се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, гр ...

Склад ВАРНА

Склад ВАРНА

Цена: 208800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 727 кв.м.

град Варна, Община Варна, област Варненска, планоснимачен № 852 по плана на СО „Сълзица“, СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /съгласно техническа експертиза, като тази номерация не представлява административен адрес/, с обща площ от 727.16 кв.м., цялото помещение при граници: от север – дв ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 109 кв.м.

гр. Варна, община Варна, област Варна, район Младост, ул. "Петко Стайнов" №12 /дванадесет/, вх.11 /единадесет/, ет. -1 /минус едно/, обект mi
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Самостоятелен обект с идентификатор 10135.3513.199.1.44 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и тринадесет, точка, сто деветдесет и девет, точка, едно, точка, четир ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 70 кв.м.

гр. Варна, общ. Варна, жилищен блок № 33, жилищен комплекс Чайка, старо кв. Рупи, АПАРТАМЕНТ № 75
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
½ /една втора/ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 75 с идентификатор 10135.2562.32.2.15, на 5 етаж, вход А, в жилищен блок № 33, жилищен комплекс Чайка, старо кв. Рупи, в гр. Варна, общ. Варна, състоящ ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 87 кв.м.

град Варна, улица ''Пирин"№30, вход Б, на 6/шести/ етаж
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Недвижим имот, жилище - АПАРТАМЕНТ №36 /тридесет и шест/, находящ се в град Варна, улица ''Пирин"№30, вход Б, на 6/шести/ етаж, с идентификатор по КК на град Варна № 10135.1505.12.1.36, съ ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 43040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 91 кв.м.

гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ул. „Перник“, бл. 10 А, вх. A, ет. 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
1 / 2 ид.ч. от Апартамент № 3 с идентификатор № 10135.5502.457.1.3 с площ от 91,35 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ул. „Перник“, бл. 10 А, вх. A, ет. 1, състоящ се от: две ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 43040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 91 кв.м.

гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ул. „Перник“, бл. 10 А, вх. A, ет. 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
1 / 2 ид.ч. от Апартамент № 3 с идентификатор № 10135.5502.457.1.3 с площ от 91,35 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ул. „Перник“, бл. 10 А, вх. A, ет. 1, състоящ се от: две ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 171520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 105 кв.м.

Пейо Яворов 20
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ невъведен в експлоатация, но след издаден Акт образец 15, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, ул."Пейо Яворов"№20/двадесет/, представляващ самостоятелен обект със ст ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 19680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 33 кв.м.

м. Свети Никола 117
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ГАРАЖ №5 /пет/, без Удостоверение за въвеждане в експлоатация, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.2563.638.2.15 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 78320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 111 кв.м.

м. Свети Никола 117
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, без Удостоверение за въвеждане в експлоатация, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.2563.638.2.13 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. "Никола Михайловски" 15,15а
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №32528.10.175 /тридесет и две хиляди петстотин двадесет и осем, точка, десет, сто седемдесет и пет/, по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 704682.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 298 кв.м.

ул. Георги Живков 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 10135.1503.543.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, три, точка, пет, четири, три, точка, едно/, по кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 26755.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
½ от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.80.6.14, Гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2 ...

Склад ВАРНА

Склад ВАРНА

Цена: 15208.56 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 55 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10135.4508.97.1.46, /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка девет седем точка едно точка четири шест/, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варн ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 11456.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 15 кв.м.

ул. Лайош Кошут 5
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5506.320.7.6 (едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, нула, шест, точка, три, две, нула, точка, седем, точка, шест) по кадастралната ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

ул. Невен
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Ателие No 3 (три), находящо се на подземен етаж на жилищна сграда в град Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Изгрев, район Приморски, със застроена площ от 56.50 кв.м. (петдесет и шест ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 688000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 132 кв.м.

Салтанат 81
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Сграда с идентификатор 10135.536.189.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, три, шест, точка, едно осем, девет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вар ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 76199.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 67 кв.м.

гр. Варна, р-н Младост, ж,к, Възраждане, блок 21, вход 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.3511.80.6.17 находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна