Чси Имоти > Варна >

ЧСИ Варна

Всички имоти в Варна от ЧСИ

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 35520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 70 кв.м.

ул.Калач № 9, ет.З
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
4/6 идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 10135.5503.19.1.4, находящ се в гр.Варна, ул.Калач № 9, ет.3, самосотятелният обект се намира в сграда № 1, предназначение : Жилище ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 53581.10 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 47 кв.м.

Район "Приморски", местност "Траката", ул. 1 - ва, № 43
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
ПАРТЕРЕН ЕТАЖ от двуфамилна жилищна сграда, представляващ самостоятелно ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Варна, Община Варна, Област Варна, Район "Приморски", местност "Траката", ул. 1 - ва/първ ...

Къща ВАРНА

Цена: 852800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 130 кв.м.

Салтанат 81
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Сграда с идентификатор 10135.536.189.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, три, шест, точка, едно осем, девет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вар ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 12060.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идент ...

Магазин ВАРНА

Цена: 26100.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 35 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, стар ид. УПИ № V-732, 1392, 1392a, 1392 б в кв.19, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.7.29, представляващ МАГАЗИН № 2, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с ...

Жилищна сграда ВАРНА

Жилищна сграда ВАРНА

Цена: 63200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 50 кв.м.

ул. "Иван Нивянин" 12
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул. Иван Нивянин № 12 А, представляваща Партерен етаж състоящ се от: ИЗБА с полезна площ 25 кв.м., ГАРАЖ с полезна площ ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 100080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 85 кв.м.

гр.Варна, ж.к.Бриз, м-ст Свети Никола №122
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 73 кв.м.

гр.Варна, ж.к.Бриз, м-ст Свети Никола №122
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
...

Хотел ВАРНА

Хотел ВАРНА

Цена: 441235.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 157 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
Поземлен имот с идентификатор 10135.2563.489; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008 г ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 45106.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.3515.1856.1.14, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-6 ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 5400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 248 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
1/4 от Поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1160 Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10 ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 248 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
1/4 от Поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1159 Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10 ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 53280.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.106.1.16 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно шест/ съставляваш МАГАЗИН, находящ се в ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 44460.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект, разположен в жилищна сграда на пет етажа в дворно място, находящо се в гр. Варна, общ. Варна, Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № Vlll-1835a, отред ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 121 кв.м.

ул. "Гоерги Боев" 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект с идентификатор 10135.2555.292.1.33, находящ се в гр. Варна, общ.Варна, обл.Варна, ул. КДП Георги Боев № 4. ет. 5, ап.34, по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 7112.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
Изпълнително дело №: 20147110400560 Изходящ №: 21523 / 21.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 138112.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 771 кв.м.

10135.2526.2165
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
Изпълнително дело №: 20147110400560 Изходящ №: 21524 / 21.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 141872.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 792 кв.м.

10135.2526.2164
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
Изпълнително дело №: 20147110400560 Изходящ №: 21525 / 21.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 38827.08 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 33 кв.м.

ул. Драгоман 46
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
2/3 /ДВЕ ТРЕТИ/ ид. ч. от СГРАДА с идентификатор 10135.1504.145.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно четири пет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 18306.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Изпълнително дело №: 20157110400198 Изходящ №: 21392 / 20.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Изпълнително дело №: 20157110400198 Изходящ №: 21393 / 20.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 36080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

УЛ. КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Изпълнително дело №: 20107110402130 Изходящ №: 21409 / 20.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 36080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

УЛ. КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Изпълнително дело №: 20107110402130 Изходящ №: 21409 / 20.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 339448.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 209 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
зпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 21387 / 20.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 74608.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Изпълнително дело №: 20177110400407 Изходящ №: 21386 / 20.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 341208.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 493 кв.м.

10135.73.49
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Изпълнително дело №: 20177110400246 Изходящ №: 20544 / 08.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.

УЛ. ТРЕНДАФИЛ 6
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Изпълнително дело №: 20187110400642 Изходящ №: 20561 / 08.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 58500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 166 кв.м.

УЛ. АКАД. ФЬОДОР УСПЕНСКИЙ, 5 ОФИС 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Изпълнително дело №: 20157110400507 Изходящ №: 20520 / 08.08.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 155016.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 334 кв.м.

с.о. Прибой
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Поземлен имот с идентификатор 10135.5549.2217 (едно нула едно три пет точка пет пет четири девет точка две две едно седем) в гр. Варна, община Варна, област Варна по кадастралната карта и ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 202500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 4279 кв.м.

местност Налбанка, район Владислав Варненчик
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, местност Налбанка, район Владислав Варненчик, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване ...

Заведение ВАРНА

Заведение ВАРНА

Цена: 70992.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 114 кв.м.

гр. Варна, ул. Ген. Георги Попов №14
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
КАФЕ-БАР, находящ се на сутеренния етаж на жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варненска, ул. Ген. Георги Попов №14 (четиринадесет), със застроена площ от 114,13 кв.м. (сто и ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 99680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.

гр. Варна, ул. Черни връх №8
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Ателие №1 (едно), находящо се в жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. Черни връх №8 (осем), разположено на полуподземен етаж, първи етаж и втори етаж, със застроена п ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 60484.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 77 кв.м.

ул.Георги Бакалов 18
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Магазин 1 (едно), находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул.Георги Бакалов 18 , етаж 1, състоящ се от търговска зала, санитарен възел и стълбище към подземно ниво, със застрое ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 81342.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 144 кв.м.

ул. Роза 23А
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.403.1.15 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, четиристотин и три, точка, едно, точк ...

Склад ВАРНА

Склад ВАРНА

Цена: 44253.33 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 116 кв.м.

ул.Цариброд № 47, ет.2, обект 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 12520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1000 кв.м.

м-ст Пчелина
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Земеделски имот ВАРНА

Земеделски имот ВАРНА

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 10430 кв.м.

кв.Галата, м-ст Чок бунар
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 60 кв.м.

ул.Ружа, бл.8, ет.6, ап.28
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР №10135.2553.38.1.28 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин петдесет и три точка тридесет и осем то ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 51120.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 43 кв.м.

ул.Стара планина №33, ет.5
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 47520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 40 кв.м.

ул.Стара планина №33, ет.5
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 78400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 989 кв.м.

м-ст Ваялар /Траката/
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 52160.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 43 кв.м.

ж.к. Владислав Варненчик, бл.204, вх.3, ет.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Земеделски имот ВАРНА

Земеделски имот ВАРНА

Цена: 158825.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7818 кв.м.

м-т "Канара Йолу"
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2115.15 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, едно, едно, пет, точка, едно, пет/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Зап ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 124320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 69 кв.м.

ул. Селиолу 46
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 126960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 69 кв.м.

ул. Селиолу 46
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.2556.335.2.100 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, три, три, пет, точка, две, точка, ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 87 кв.м.

бул. Владислав Варненчик 141, бл. 29, вх.А
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №6 /шест/, с идентификатор № 10135.3517.71.1.6 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и седемнадесет, точка, седемдесет и едно, точк ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 234000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 174 кв.м.

ул. Железни врата 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №10135.2554.191.1.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, едно, девет, едно, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карт ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 87 кв.м.

бул. Вл. Варненчик 141, бл.29, вх.А
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №6 /шест/, с идентификатор № 10135.3517.71.1.6 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и седемнадесет, точка, седемдесет и едно, точк ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 126960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 69 кв.м.

ул. Селиолу 46
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.2556.335.2.100 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, три, три, пет, точка, две, точка, ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 124320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 69 кв.м.

ул. Селиолу 46
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №8 /осем/, с идентификатор № 10135.2556.335.2.96 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, три, три, пет, точка, две, точка, девет, ш ...

Земеделски имот ВАРНА

Земеделски имот ВАРНА

Цена: 158825.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7818 кв.м.

м-т Канара йолу"
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2115.15 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, едно, едно, пет, точка, едно, пет/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Зап ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 28 кв.м.

м-т Свети Никола 117
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ГАРАЖ №5 /пет/, с идентификатор № 10135.2563.416.1.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната катра ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.

М-т Свети Никола 117
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ГАРАЖ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.2563.416.1.10 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест, точка, едно, точка, едно, нула/, по кадас ...

Жилищна сграда ВАРНА

Жилищна сграда ВАРНА

Цена: 602981.28 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 418 кв.м.

Траката 520-6 №770
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6770 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и двадесет точка шест хиляди седемстотин и седемдесет/ по Кадастралната карта и ка ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 68998.14 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

бул. Генерал Колев 94
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
1/2(една втора) идеални части от АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.129.2.7 (едно нула едно три пет точка две пет пет осем точка ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 10310.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 7450 кв.м.

м-ст Таушанлията
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
1/2 ИД. ЧАСТ от ЛОЗЕ с площ 14,900 дка /четиринадесет декара и деветстотин кв,метра/ с идентификатор 10135.5030.5, пета категория, находящо се в землището на кв.Галата, ЕКАТТЕ 99021, общ. ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 34782.48 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 22 кв.м.

ул. Петко Каравелов № 34, ет. 1, гараж 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1508.273.3.9, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 188135.28 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 101 кв.м.

ул. Петко Каравелов № 34, ет. - 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.1508.273.3.16, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 89185.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 67 кв.м.

ж.к. Възраждане, бл. 21, вх. 1, етаж 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.3511.80.6.17 находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 6533.18 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 20 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.10 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен дирек ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 12739.70 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 39 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.9 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 48998.88 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 150 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.8 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 49652.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 152 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.7 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 2939.93 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 9 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.6 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 1633.29 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 5 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.5 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 40505.74 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 124 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.4 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 164309.56 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 527 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.3 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 49968.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 98 кв.м.

ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от АПАРТАМЕНТ № 10, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” II микрорайон, в сградата на блок 143, вх. 7, ет. 6
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от АПАРТАМЕНТ № 10, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” II микрорайон, в сградата на блок 143, вх. 7, ет. 6 с изложения югоизток, състоящ се от: дневна, спалня ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 56240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 51 кв.м.

гр. Варна, ул. „Ивац” № 22, 22а и 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, изграден в жилищна сграда, включваща два входа /две жилищни тела- Блок 1 и Блок 2/, находяща се в гр. Варна, ул. „Ивац” № 22, 22а и 24, построена в УПИ № XII-522, 523, ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 137196.85 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 443 кв.м.

гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.2 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 87920.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 63 кв.м.

гр.Варна, ж.к. „Чайка”, бл.4, вх.А, ет.4, ап.38
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2562.9.1.38, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка”, бл.4, вх.А, ет.4, ап.38, с площ от 62.50 кв.м., с предназначение на самостоятелния обе ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 840.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

17.88 кв.м. идеални части от УРЕГУЛИРАН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола” 100, № 218
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
17.88 кв.м. идеални части от УРЕГУЛИРАН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола” 100, № 218, целият с площ от площ от 822 кв.м. и с ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 38400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 45 кв.м.

МАГАЗИН за хранителни стоки, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола” 100, № 218
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
МАГАЗИН за хранителни стоки, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ж.к. „Бриз”, местност „Свети Никола” 100, № 218, разположен на партерен етаж от жилищна сграда, със застрое ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 12860.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 17 кв.м.

ул. Акация 6
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
½ идеални части от ОФИС № 1 (едно) находящ се в гр. Варна, ул. "Акация № 6 (шест) на етаж 1 (едно) със застроена площ от 17.21 (седемнадесет цяло и двадесет и една стотни) квадратни метра, ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 204971.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.5545.3250, гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД – 18-73/23.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛ ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 50900.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 393 кв.м.

гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Иван Момчилов“ № 6.
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
Поземлен имот с идентификатор № 10135.5504.118 с обща площ 393,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Иван Момчилов“ № 6. Трайно предназначение на територията: Урбаниз ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 33840.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 24 кв.м.

ул. „Пею Яворов“ № 13, ет. 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1 / 2 ид.ч. от Магазин № 2 с идентификатор № 10135.1030.265.1.16 с площ по кадастрална карта от 50,00 кв.м., а по акт за собственост с площ от 24,16 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Пе ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 74880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 129 кв.м.

гр.Варна, ул. "Велчова завера" № 5
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
СГРАДА с идентификатор №10135.71.98.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-40/14.07.2007год, на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 13612.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2563.425.1.15, Гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 130336.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 108 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, мезонетен тип на 6 /шести/ терасовиден и мансарден етаж, находящ се в жилищна сграда в град Варна, Община Варна, местност Свети Никола 105А /сто и пет А/, със ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 600300.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2014 кв.м.

гр. Варна, бул. Трети март, КООП Търговия
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.3511.647, находящ се в гр. Варна, Община Варна, Област Варна, по кадастрална карта и кадастрални легистри, одобрени със заповед № РД – 18-64/16.05.2 ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 124500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 72 кв.м.

ул. Генерал Цимерман, бл.33
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
АПАРТАМЕНТ №33 /тридесет и три/, с идентификатор № 10135.2557.238.3.3 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и седем, точка, двеста тридесет и осем, точка, ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 43008.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.

ул. Кирил Пейчинович 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.5506.54.1.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, нула, шест, точка, пет, четири, точка, едно, точка, едно, четири/ по кадастр ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 113040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Петко Стайнов" 12
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект с идентификатор 10135.3513.199.1.44 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и тринадесет, точка, сто деветдесет и девет, точка, едно, точка, четир ...

Едностаен апартамент ВАРНА

Едностаен апартамент ВАРНА

Цена: 46400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Околчица" 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Апартамент с идентификатор 10135.1506.80.1.8, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, адрес на имота : гр.Варна, район Одесос, ул.Околчица № 24, ет.5, ап.8, самостоятелният обект се н ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 68868.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 74 кв.м.

ул. "Поп Димитър" 32
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Обект, находящ се в жилищна сграда, построена в ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 707 кв.м., в гр. Варна, ж.к. „Възраждане", ул. „Поп Димитър" № 5, съставляващо УПИ IV - 879, попадащо в 3 микрор ...

Склад ВАРНА

Склад ВАРНА

Цена: 237600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 727 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект с идентификатор 10135.3505.852.1.1, находящ се в град Варна, р-н „Младост", с.о. „Сълзица", на първия етаж на масивна триетажна железобетонна сграда с идентификатор 101 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.

ул. "Ивайло" 58 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Подземен Гараж № 1, находиш се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 58А, на сутеренен етаж, с площ от 23.08 кв.м., при граници: маневрено хале, изба № 3, калкан, ведно с 33.3526 % ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 53280.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Недвижим имот с идентификатор 10135.2515.3162.1.9, представляващ Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находища се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, гр ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 79740.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 165 кв.м.

ул.Царевец №36
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
½ ид.ч. от Апартамент №36 /тридесет и шест/с идентификатор 10135.2559.147.1.33-мезонет, разположен на шести и седми етаж в жилищна сграда – етажна собственост, а адрес гр. Варна, община Ва ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 50688.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 600 кв.м.

кв. Галата, м-ст Черноморец, с.о. Прибой
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
600 /ШЕСТСТОТИН/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.5405.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТО ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 65288.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 74 кв.м.

к.к. Чайка, сграда Палма спринг 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
АПАРТАМЕНТ С 12 /дванадесет/, с площ от 73,99 кв.м. /седемдесет и три цяло деветдесет и десвет стотни кв.м./, находящ се в гр.Варна, КК "Чайка", в блок С построен в УПИ № 648 /шестстотин ч ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 51264.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 51 кв.м.

м-ст Ален мак
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 4248.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.

к.к. Св.Св.Константин и Елена
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 3816.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 12 кв.м.

к.к. Св.Св.Константин и Елена
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 149328.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.

к.к. Св.Св. Константин и Елена
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 20400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 55 кв.м.

ул.Явор № 9, бл.6, вх.В, ет.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
1/4 /една четвърт/ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 6, с адрес в гр. Варна, ул. "Явор" № 9, бл. 6, вх. В, ет. 1, представляващ съгласно документ за собственост самостоятелен жилищен обект с идентифик ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 20880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 49 кв.м.

ул.Иван Аксаков № 39, ет.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
1/4 /една четвърт/ ид.ч. от недвижим имот, находящ се съгласно документ за собственост в гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" № 39 /тридесет и девет/, етаж II /втори/, самостоятелен обект в сград ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 26560.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.

ул.Осми март №19, ет.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18496.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.

ул. Фантазия 13
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ГАРАЖ №3 /три/, нанесен в кадастралната карта на града с идентификатор 10135.3515.1746.6.25 /едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, едно, пет, точка, едно, седем, четири, шест, точка ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 80720.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 75 кв.м.

гр.Варна, КК "Чайка"
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
АПАРТАМЕНТ С 15 /петнадесет/, с площ от 74,70 кв.м. /седемдесет и четири цяло и седемдесет стотни кв.м./, находящ се в гр.Варна, КК "Чайка", в блок С построен в УПИ № 648 /шестстотин четир ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 18669.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 122 кв.м.

гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 194
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
1/5 /една пета/ ид.ч. от МАГАЗИН с два склада с обща площ от 122 /сто двадесет и два/ кв.м. и стая използвана за офис към магазин с площ от 18 кв.м. /осемнадесет/ и стая използвана за офис ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна