Чси Имоти > Варна >

ЧСИ Варна

Всички имоти в Варна от ЧСИ

Офис ВАРНА

Цена: 32320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 39 кв.м.

гр.Варна, ул.Божур № 8, 8а
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 24480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.

ул.Осми март № 19
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 178560.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 125 кв.м.

кв.Галата, ул.Боровец № 50
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 131760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.

м-ст Салтанат №81, ет.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 112000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.

м-ст Свети Никола № 104, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 66185.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 99 кв.м.

гр. Варна, ул. Мануш Войвода № 9, ет. 4, ап. 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.71.143.1.8, находящ се в гр. Варна, ЕКАТТЕ 10135, община Варна, област Варна, по кадастралната карта, с адрес ул. „Мануш Войвода“ № 9, ет ...

Производствен имот ВАРНА

Цена: 2356800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 4002 кв.м.

м-ст Атанас Тарла
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
Поземлен имот с идентификатор 10135.4507.220, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, местност АТАНАС ТАРЛА, землище Владиславово, попадащ в ПЗ“Метро“, съ ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 41224.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 393 кв.м.

гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Иван Момчилов“ № 6
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
Поземлен имот с идентификатор № 10135.5504.118 с обща площ 393,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Иван Момчилов“ № 6. Трайно предназначение на територията: Урбанизир ...

Заведение ВАРНА

Заведение ВАРНА

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 114 кв.м.

ул. Ген. Георги Попов №14
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
КАФЕ-БАР, находящ се на сутеренния етаж на жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варненска, ул. Ген. Георги Попов №14 (четиринадесет), със застроена площ от 114,13 кв.м. (сто и ...

Производствен имот ВАРНА

Цена: 63576.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 102 кв.м.

улица "Стоян Бацов" №8
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, об ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 173700.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 4279 кв.м.

м-ст Налбанка
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, местност Налбанка, район Владислав Варненчик, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 52256.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 77 кв.м.

ул.Георги Бакалов 18 , етаж 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
Магазин 1 (едно), находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул.Георги Бакалов 18 , етаж 1, състоящ се от търговска зала, санитарен възел и стълбище към подземно ниво, със застрое ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 125640.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 334 кв.м.

м-ст Прибой
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
Поземлен имот с идентификатор 10135.5549.2217 (едно нула едно три пет точка пет пет четири девет точка две две едно седем) в гр. Варна, община Варна, област Варна по кадастралната карта и ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 281520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 382 кв.м.

бул. Генерал Колев 104
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
1/2(една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от Апартамент № 35,36 на етаж VII, с площ от 382 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" №104, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентиф ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 4928.76 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 13 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
½ идеални части от ПАРКОМЯСТО № 5 с площ от 12,60 кв.м. при граници на паркомястото: двор, паркомясто № 4, ограда и паркомясто № 6, заедно с прилежащата му част от правото на строеж върху ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 16336.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 33 кв.м.

ул. Драгоман 46
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
2/3 /ДВЕ ТРЕТИ/ ид. ч. от СГРАДА с идентификатор 10135.1504.145.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула четири точка едно четири пет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 153775.44 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.

гр. Варна, п.к. 9000, бул. цар ОСВОБОДИТЕЛ № 3, ет. 1, ап. 13
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1508.221.1.2 гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 187572.24 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 135 кв.м.

гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Околчица“ № 8, ет.5, ап.8
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1506.116.1.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008г./10.11.2008г. на ИЗ ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 16880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 450 кв.м.

кв. Галата, м-ст Черноморец, с.о. Прибой
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
450/четиристотин и петдесет/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.5405.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИ ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 4928.76 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 13 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
½ идеални части от ПАРКОМЯСТО № 5 с площ от 12,60 кв.м. при граници на паркомястото: двор, паркомясто № 4, ограда и паркомясто № 6, заедно с прилежащата му част от правото на строеж върху ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 4928.76 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 13 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
½ идеални части от ПАРКОМЯСТО № 4 с площ от 12.60 кв.м. при граници на паркомястото: двор, паркомясто № 3, ограда и паркомясто № 5, заедно с прилежащата му част от правото на строеж върху ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 129835.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 141 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
½ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2564.58.1.5; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 129835.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 141 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
½ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2564.58.1.5; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Хотел ВАРНА

Хотел ВАРНА

Цена: 483559.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 157 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Поземлен имот с идентификатор 10135.2563.489; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008 г ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 103190.90 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 48 кв.м.

гр.Варна, ул. "Райко Жинзифов" № 44
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1506.49.1.11 гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 ...

Заведение ВАРНА

Заведение ВАРНА

Цена: 291779.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 172 кв.м.

Драгоман 35
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
55% идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1504.184/десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и четири, точка сто осемдесет и четири/ по кадастрална карта и ка ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 4904320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 20578 кв.м.

гр. Варна, кв. Аспарухово, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕ – производствена база, от действащо търговско предприятие на ДМВ ЕООД, находяща се на адрес гр. Варна, р-н Аспарухово, Южна промишлена зона, която обособена ч ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 77720.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 314 кв.м.

ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от МАСИВНА ТРИЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА, построена в НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1578 по проектоплана на вилна зона „Св. Никола“, гр. Варна, Варненска област, с пространство от 500 кв. м.
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от МАСИВНА ТРИЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА, построена в НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1578 по проектоплана на вилна зона „Св. Никола“, гр. Варна, Варненска област, с простра ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 9900.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 101 ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 35 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, стар ид. УПИ № V-732, 1392, 1392a, 1392 б в кв.19, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.7.29, представляващ МАГАЗИН № 2, находящ се в гр. Варна, м-ст „Свети Никола” № 526-1, вх.В, ет.1, обект 2, в сграда №7 в ПИ ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 327200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Изпълнително дело №: 20177110400246 Изходящ №: 151 / 06.01.2020 г. Íg*4\Är:Î 711020609682 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 46512.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 32 кв.м.

УЛ. КРЕПОСТНА 10
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
Изпълнително дело №: 20137110400160 Изходящ №: 163 / 06.01.2020 г. Íg*4\Å,7Î 711020609712 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 47280.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 67 кв.м.

КК ЧАЙКА М-СТ КАВАКЛАР
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Изпълнително дело №: 20117110400728 Изходящ №: 32311 / 17.12.2019 г. Íg*4\c!-Î 711020606701 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 32616.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 103 кв.м.

КВ. ВИНИЦА УЛ. ОВЕЧ № 12 ВХ Б ЕТ 2 АП 9
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Изпълнително дело №: 20147110400855 Изходящ №: 32303 / 17.12.2019 г. Íg*4\bkHÎ 711020606675 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 32136.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 103 кв.м.

КВ. ВИНИЦА УЛ. ОВЕЧ 12 ВХ Б ЕТ 3 АП 12
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Изпълнително дело №: 20147110400855 Изходящ №: 32304 / 17.12.2019 г. Íg*4\bt~Î 711020606684 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 47920.10 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.

УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ № 24 ЕТ -1
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Изпълнително дело №: 20197110400405 Изходящ №: 32051 / 12.12.2019 г. Íg*4\U.5Î 711020605314 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

М-СТ ЕВКСИНОГРАД УЛ. 14-ТА № 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Изпълнително дело №: 20197110400405 Изходящ №: 32052 / 12.12.2019 г. Íg*4\UF^Î 711020605338 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 142591.23 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 134 кв.м.

ул.БАТОВА"2
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с идентификатор 10135.2554.354.1.6, с предназначение за търговска дейност на две нива, разположен на първи етаж на сградата, находяща се в гр.Варна, общ.Варна, ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 38656.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1600 кв.м.

жк. Изгрев, м-ст голяма кокарджа
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
ИМОТ, целият с площ от 1600 /хиляда и шестотин/ кв. м., находящ се в землището на гр. Варна, местност "Голяма кокарджа", отразен в действащите КККР на гр. Варна, одобрени със заповед РД-18 ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 26136.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 526 кв.м.

жк. Изгрев
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, ЖК "Изгрев" представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 526 /петстотин двадесет и шест/ кв.м., съставляващо дял V /пети/ по проекта на в.л. Атанасова, съгласув ...

Жилищна сграда ВАРНА

Жилищна сграда ВАРНА

Цена: 540000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 418 кв.м.

Траката 520-6 №770
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6770 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и двадесет точка шест хиляди седемстотин и седемдесет/ по Кадастралната карта и ка ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 459768.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 138 кв.м.

ул.Славеянска 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 338000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 249 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 106857.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 39100.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

бул. Генерал Колев 94
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
1/2(една втора) идеални части от АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.129.2.7 (едно нула едно три пет точка две пет пет осем точка ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 38160.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.207.6.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на Изп. директор на АГКК, посл ...

Офис ВАРНА

Офис ВАРНА

Цена: 85380.48 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.207.6.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на Изп. директор на АГКК, посл ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ПАРКОВО МЯСТО № 4 /четири/ по документ за собственост на сутеренен етаж в сградата, построена в описаното по-горе дворно място, а именно поземлен имот с идентификатор 10135.1503.207, с адр ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 112000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 74 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
Самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.156.1.22 /едно нула едно три пет точка едно нула едно две шест точка едно пет шест точка едно точка две две/, находящ се в гр.Варна, област В ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 54763.24 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1020 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.5404.1767/едно нула едно три пет точка пет четири нула четири точка едно седем шест седем/, находящо се в местност "Боровец юг" /"Кърчанлъка"/, в землищ ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 69915.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
АПАРТАМЕНТ №78, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.3513.179.1.78, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, област Варна, район Младост, ж.к. Победа бл.10, ет.14, вход единс ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 395200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 232 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ВИЛНО МЯСТО, във вилна зона на гр. Варна с административен адрес гр. Варна, местност „Траката", ул. 1-ва. № 71, с площ от 1170 кв. м., съставляващо парцел XVIII -1481 от кв. 21 по плана на ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 69120.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 154 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
АПАРТАМЕНТ №1, находящ се на първи етаж от масивна жилищна сграда, построена в гр. Варна, кв. Галата, ул. „Калиакра" №6, представляваш самостоятелен обект с идентификатор 10135.5510.604.2. ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 107000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 113 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 31589 / 09.12.2019 г. Íg*4\@!LÎ 711020603201 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 154000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 142 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 31590 / 09.12.2019 г. Íg*4\@+!Î 711020603211 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 11500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 31591 / 09.12.2019 г. Íg*4\@3QÎ 711020603219 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 204340.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 120 кв.м.

УЛ. ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 21
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20157110400499 Изходящ №: 31581 / 09.12.2019 г. Íg*4\?X\Î 711020603156 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 139 кв.м.

УЛ. МАРИН ДРИНОВ 44
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20167110400020 Изходящ №: 31209 / 03.12.2019 г. Íg*4\&'UÎ 711020600607 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 288960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 450 кв.м.

ЗПЗ
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20177110400569 Изходящ №: 31232 / 03.12.2019 г. Íg*4\'1/Î 711020600717 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Многостаен апартамент ВАРНА

Многостаен апартамент ВАРНА

Цена: 102240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. ПРИЛЕП БЛ 6 ЕТ 6 АП 25
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20157110400323 Изходящ №: 31343 / 04.12.2019 г. Íg*4\,t>Î 711020601284 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 38080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2307 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20187110400104 Изходящ №: 31301 / 04.12.2019 г. Íg*4\+G`Î 711020601139 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 26434.71 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 53 кв.м.

ГАЛАТА М-СТ ЗЕЛЕНИКА
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20197110400395 Изходящ №: 31325 / 04.12.2019 г. Íg*4\,%gÎ 711020601205 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 116496.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 78 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20197110400505 Изходящ №: 31253 / 03.12.2019 г. Íg*4\'[]Î 711020600759 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 64080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20157110400588 Изходящ №: 31197 / 03.12.2019 г. Íg*4\%n^Î 711020600578 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Тристаен апартамент ВАРНА

Тристаен апартамент ВАРНА

Цена: 119520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.

м-ст Липов кладенец
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №10135.2573.396.1.7 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста деветдесет и шест, точка, едн ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 45828.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 28 кв.м.

УЛ. БЕЛИ ЛИЛИИ 20
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
Изпълнително дело №: 20157110400510 Изходящ №: 30695 / 26.11.2019 г. Íg*4[pWyÎ 711020598055 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Паркомясто ВАРНА

Паркомясто ВАРНА

Цена: 18900.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 42 кв.м.

УЛ. ТОДОР ДИМОВ 35
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 30080 / 19.11.2019 г. Íg*4[[YÇÎ 711020595957 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Заведение ВАРНА

Заведение ВАРНА

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 122 кв.м.

УЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ, № 62 КАФЕ БАР
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
Изпълнително дело №: 20167110400816 Изходящ №: 30082 / 19.11.2019 г. Íg*4[[cXÎ 711020595967 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 28240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.

КВ.ВИНИЦА, УЛ. СВЕТА МИНА 20 ВХ 1 ЕТ 1 АП 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
Изпълнително дело №: 20137110400624 Изходящ №: 30065 / 19.11.2019 г. Íg*4[[(+Î 711020595908 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 68184.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 59 кв.м.

УЛ. ИВАЙЛО, № 68 ЕТ 1 АП 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
Изпълнително дело №: 20167110401167 Изходящ №: 30678 / 26.11.2019 г. Íg*4[p6ÅÎ 711020598022 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 5702.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

р. Варна, р-н „Аспарухово“, ул. „Найчо Цанов“ № 16, ет. 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1 / 2 ид.ч. от Гараж 2 с идентификатор № 10135.5504.202.3.20 с площ от 28,62 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ул. „Найчо Цанов“ № 16, ет. 1. Самостоятелният обект се ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 88500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 68 кв.м.

гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1. Апартамент № А-6-1 с идентификатор № 10135.513.187.9.27 с площ от 67,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2, състоящ се о ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 85 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” № 2 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” № 2 А, състояща се от: ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ - нежилищен обект - работилница с площ от 20 кв.м., при граници: север - изба, изток - о ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 257 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1 / 3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 10135.51.14, целия с площ от 257,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1. Трайно предназначение на територията: Урбанизи ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 11268.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1000 кв.м.

м-ст Пчелина
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
...

Земеделска земя ВАРНА

Земеделска земя ВАРНА

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 10430 кв.м.

м-ст Чок бунар
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 179967.70 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 195 кв.м.

гр. Варна, ул. Др. А Железкова № 42
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 570116.88 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 422 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.3505.482 находящ се в гр.Варна,, СО "Сълзица”, целият с площ от 1 281 кв.м., заедно с изградената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор № 10135.3505.482.1 със застроена площ от 184 кв.м. и РЗП от 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.3505.482 находящ се в гр.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 год. на ИД на АГКК, послед ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 101760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 77 кв.м.

Варна, п.к. 9000, ул. "Еделвайс" № 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
самоастоятелно обособена сграда с идентификатор 10135.2553.503.1.10, област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, ул. "Еделвайс" № 24, вх. 2, ет. 3, ап. 10, вид собств. Частна, тип Жи ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 178058.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 101 кв.м.

ул. Петко Каравелов № 34, ет. - 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.1508.273.3.16, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 103035.54 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 192 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ДВОРНО МЯСТО в гр.Варна, кв.Виница, местност "Акчелар", съставляващо ПИ №3117/три хиляди сто и седемнадесет/ по плана на местността, с площ от 400/четиристотин/кв.м., съгласно документ за ...

Вила ВАРНА

Вила ВАРНА

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 210 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ДВОРНО МЯСТО в местност "Добрева чешма", съставляващо ПИ 730 (седемстотин и тридесет) по плана за местността с площ от 585 (петстотин осемдесет и пет) кв. м. , съгласно документ за собстве ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 4860.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1030 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
1/4 от Поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1160 Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10 ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 4680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 993 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
1/4 от Поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1159 Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10 ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 56880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул. Иван Нивянин № 12 А, представляваща Партерен етаж състоящ се от: ИЗБА с полезна площ 25 кв.м., ГАРАЖ с полезна площ ...

Етаж от къща ВАРНА

Етаж от къща ВАРНА

Цена: 56880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул. Иван Нивянин № 12 А, представляваща Партерен етаж състоящ се от: ИЗБА с полезна площ 25 кв.м., ГАРАЖ с полезна площ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 46400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Самостоятелен обект, разположен в жилищна сграда на пет етажа в дворно място, находящо се в гр. Варна, общ. Варна, Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № V111-1835а, отред ...

Магазин ВАРНА

Магазин ВАРНА

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.106.1.16 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно шест/ съставляващ МАГАЗИН, находящ се в ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 38400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 69 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
4/6 идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 10135.5503.19.1.4, находящ се в гр.Варна, ул.Калач № 9, ет.З, самосотятелният обект се намира в сграда № 1, предназначение : Жилище ...

Парцел ВАРНА

Парцел ВАРНА

Цена: 48800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 144 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
144,47/1116 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2555.292, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.1 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 163588.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 224 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
224/360 ид.части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.292.1.70, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запов ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 262910.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 360 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.292.1.72, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 194.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 20 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.10 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен дирек ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 495.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 39 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.9 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 2260.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 150 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.8 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 473.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 152 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.7 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 60.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 9 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.6 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 16.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 5 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.5 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 16.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 5 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.5 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 1312.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 124 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.4 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 31066.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 527 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.3 гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен дире ...

Други ВАРНА

Други ВАРНА

Цена: 3047.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 443 кв.м.

ул. Вилите № 1а
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.5506.519.2 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна