Чси Имоти > Габрово >

ЧСИ Габрово

Всички имоти в Габрово от ЧСИ

Тристаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 57363.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 78 кв.м.

ул."Генерал Николов"№8, вх.Б, ет3, ап.7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
АПАРТАМЕНТ № 7 , вход „Б", етаж III , от жилищна сграда изходяща се на ул. "Генерал Николов" № 8 в гр. Габрово, състоящ се от: три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ /ЗП ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 2801.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 41 кв.м.

ул."Индустриална"№45, вх.2, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
АПАРТАМЕНТ № 2, ЕТ.1, ВХ.2, от жилищна сграда на два етажа със седем входа, намираща се в грГаброво ул."ИНДУСТРИАЛНА №45, със Зп 40,91 кв.м., състоящ се от една стая, кухня-дневн ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 20392.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 90 кв.м.

ул."Николаевска"№59, ет.0, ап.1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1/4 /една четвърт/ идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 14218.511.186, находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, целият с площ 216 кв.м. с трайно предназначение: урбанизиран ...

Къща ГАБРОВО

Цена: 10268.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 43 кв.м.

ул."Николаевска"№117
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
: 5/32 /пет тридесет и втори/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVIII-4247/, от КВ.190/сто и деветдесет/ по плана на гр.Габррво - 45 част /четиридесет и пета част/, ул."Николаевска ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 180070.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 5185 кв.м.

ул."Свищовска"№9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПИ с кадастрален идентификатор 14218.504.12 с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул.Свищовска №9, с площ 5185 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със З ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 180449.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 955 кв.м.

ул."Любен Каравелов"№8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПИ с кадастрален идентификатор 14218.509.276, с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №8, с площ 955 кв.м., по кадастраклната карта и кадастралите регистри, одоб ...

Етаж от къща ГАБРОВО

Цена: 12572.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 128 кв.м.

ул."Златарска"№62
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1/2 идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 14218.503.197 , с площ 1102 кв.м. ,с адрес : гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул."Златарска" №62 по кадастралната карта и кадастралн ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 23372 кв.м.

кв. Войново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
Виж сканираното обявление. ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 353680.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 15469 кв.м.

кв. Войново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
Виж сканираното обявление. ...

Многостаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 45240.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.519.240.1.10 с адрес на имота гр.Габрово, ул."Йосиф Соколски" № 22, ет.4, ап.10. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен ...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 158 кв.м.

бул. "Столетов" № 157
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.533.129.17.3 с адрес на имота гр.Габрово, бул."Столетов" № 157, ет.3, обект 3. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 123 кв.м.

ул. "Сан Стефано" № 27
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №14218.504.324.1.13, по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изп.директор на АГКК, изменена със з ...

Етаж от къща ГАБРОВО

Етаж от къща ГАБРОВО

Цена: 39000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.509.15.1.3 с адрес на имота гр.Габрово, ул."Мир" № 2А, ет.3, ап.3. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен и ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 29700.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
.СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 30150.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
1. СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. После ...

Фабрика ГАБРОВО

Фабрика ГАБРОВО

Цена: 706796.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 6008 кв.м.

ул.Козещица №2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.527.66 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест/, по кадастралната карта на гр. Габрово, о ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1800 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.798.1,находящ се в село Венковци,община Габрово с площ на имота 1 800кв.м.,трайно предназначение-земеделска земя,начин на трайно п ...

Офис ГАБРОВО

Офис ГАБРОВО

Цена: 54900.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 210 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.509.291.1.10 по кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен ди ...

Заведение ГАБРОВО

Заведение ГАБРОВО

Цена: 7650.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УПИ ХVІ-6913 - обществено обслужване, кв. 55 по плана на гр.Габрово - 80 част, с обща площ от 580 кв.метра, при граници: ул.О.Т. 507-587-586а; ул.О.Т.585б-586а /ул.Орехите/, УПИ ХVІІ-общес ...

Многостаен апартамент ГАБРОВО

Многостаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 45240.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.519.240.1.10 с адрес на имота гр.Габрово, ул."Йосиф Соколски" № 22, ет.4, ап.10. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 7481 кв.м.

местност Стружната, кв. Етър
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.337.66 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет-точка-триста тридесет и седем-точка-шестдесет и шест / находящ се в град Габрово, община Габрово, мес ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 8562.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

бул."Никола Йонков Вапцаров"№130, ет.1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
45 % от УПИ - XIII-6769 (с кадастрален идентификатор 14218.526.111) кв.57 по плана на гр. Габрово - 83 част, с обща квадратура 486 кв.м, при граници : улица О.Т. 647-648 /бул.Н ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 19890.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 66 кв.м.

ул."Свежест"№6
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
: МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 66 кв.м. с кадастрален идентификатор 14218.526.30.1, МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖАНА СГРАДА с площ 4 кв.м. с кадастрален идентификатор ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 33015.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
СОС с кадастрален идентификатор 14218.501.433.1.23, , находящ с е в гр.Габрово, ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23 с площ 56.48 кв.м.с предназначение:жилище, апартамент, брой нива-1, при с ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 55236.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 62 кв.м.

ул."Пенчо Постомпиров"№25
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.510.586, с адрес гр. ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, УЛ."ПЕНЧО ПОСТОМПИРОВ" №25, с площ 108 квм., с трайно преднанзначение на територията - урбан ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 55236.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 62 кв.м.

ул."Пенчо Постомпиров"№25
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.510.586, с адрес гр. ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, УЛ."ПЕНЧО ПОСТОМПИРОВ" №25, с площ 108 квм., с трайно преднанзначение на територията - урбан ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 13851.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 55 кв.м.

село Гъбене
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ - 192 (девет римско за планоснимачен номер сто деветдесет и две), квартал 24 (двадесет и четири) по плана на село Гъбене, Община Габрово с площ от 930 (деветсто ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 4200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 278 кв.м.

ул. „Смели хора”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.508.444 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка четиристотин четиридесет и четири/ по к ...

Гараж ГАБРОВО

Гараж ГАБРОВО

Цена: 4455.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 13 кв.м.

улица „Ангел Кънчев" № 38
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
СГРАДА с идентификатор 14218.505.94.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка деветдесет и четири точка шест/, град Габрово, община Габрово, област Габрово, ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 12560.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 59 кв.м.

бул. „Столетов" №150
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
СГРАДА с идентификатор 14218.534.86.4 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и четири точка осемдесет и шест точка четири/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Гараж ГАБРОВО

Гараж ГАБРОВО

Цена: 6500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 24 кв.м.

бул. "Хемус", ет. 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.533.4.16.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка четири точка шестнадесет точка десет/, находя ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 10440.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

село Чарково
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81904.651.24.1.12 (осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири точка едно точка двана ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 11409.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 43 кв.м.

ул."Николаевска"№117
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
5/32 /пет тридесет и втори/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVIII-4247/, от КВ.190/сто и деветдесет/ по плана на гр.Габррво - 45 част /четиридесет и пета част/, ул."Николаевска" ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 200077.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 5185 кв.м.

ул."Свищовска"№9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
ПИ с кадастрален идентификатор 14218.504.12 с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул.Свищовска №9, с площ 5185 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със З ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 200499.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 955 кв.м.

ул."Любен Каравелов"№8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
.ПИ с кадастрален идентификатор 14218.509.276, с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №8, с площ 955 кв.м., по кадастраклната карта и кадастралите регистри, одо ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 214831.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 411 кв.м.

ул."Индустриална"№44
Окръжен съд: Габрово
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
СГРАДА с идентификатор 14218.502.451.3 находяща се на адрес : гр. Габрово, УЛ."ИНДУСТРИАЛНА" №44, със ЗП 411 кв.м. , с брой етажи - 3, с предназначение - Промишлена сграда, сградата е разп ...

Етаж от къща ГАБРОВО

Етаж от къща ГАБРОВО

Цена: 22658.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 90 кв.м.

ул."Николаевска"№59, ет.0, ап.1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
1/4 /една четвърт/ идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 14218.511.186, находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, целият с площ 216 кв.м. с трайно предназначение: урбанизиран ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 25009.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 76 кв.м.

ул."Хризантема"№2, вх.А, ет.5, ап.13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
АПАРТАМЕНТ №13 , на петия егаж, от вх. "А", на жилищен блок 12 , находящ се в гр.Габрово, кв. Трендафила - 1 , ул. "Хризнатема" №2 , състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 162867.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4141 кв.м.

ул. "Орловска”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.503.315 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и три точка триста и петнадесет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Г ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 22605.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 806 кв.м.

ул. „Иван Люцканов”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.518.668 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка шестстотин шестдесет и осем/, находящ се в град Габрово, община Г ...

Гараж ГАБРОВО

Гараж ГАБРОВО

Цена: 7344.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 24 кв.м.

ул. ”Венец”, ет. 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 14218.501.471.4.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и едно точка четири точка ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 2880500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3127 кв.м.

ул. „Васил Левски” №2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.504.366 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 152000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Радост” № 40
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 14218.517.520 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка петстотин и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 111780.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 483 кв.м.

бул. „Столетов” №157
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
СГРАДА с идентификатор 14218.533.129.13 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и три точка сто двадесет и девет точка тринадесет/ по кадастралната карта и када ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 79500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 152 кв.м.

ул. ’’Капитан Дядо Никола”, ет.1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.271.4.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста седемдесет и едно точка четири точка т ...

Тристаен апартамент ГАБРОВО

Тристаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 79800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 122 кв.м.

бул. ’’Априлов” № 8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
1/4 /ЕДНА ЧЕТВЪРТ/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.505.623 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка шестотин двадесет и три/ по кадастралн ...

Тристаен апартамент ГАБРОВО

Тристаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 70452.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 116 кв.м.

ул. „Баждар” № 30
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
1/3 /една трета/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.505.241 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка двеста четиридесет и едно/, находящ се в ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 37179.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 86 кв.м.

ул. "Йосиф Соколски" № 29
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две точка шест/, изгр ...

Търговски имот ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО

Цена: 70713.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 141 кв.м.

ул. "Йосиф Соколски" № 29
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две ...

Гараж ГАБРОВО

Гараж ГАБРОВО

Цена: 24057.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 239 кв.м.

ул. "Йосиф Соколски" № 29
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.11 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две точка ед ...

Търговски имот ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО

Цена: 52488.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 95 кв.м.

ул. "Йосиф Соколски" № 29
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.9 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две точка девет/, изграде ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 31347.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Люлякова градина" № 8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.389.4.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка триста осемдесет и девет точка четири точка десет/, ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 41400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 60 кв.м.

село Драгановци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ – 16 /шест римско тире шестнадесет/ от кв. 1 /едно/ по плана на село Драгановци, община Габрово с обща площ 1 630 /хиляда шестстотин и тридесет/ кв.м., ЗАЕДНО ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 41553.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3635 кв.м.

бул. "Трети март"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.550.352 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и две/, находящ се в град Габрово, общин ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 29160.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3098 кв.м.

бул."Трети март"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.550.354 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и четири), находящ се в град Габрово, Об ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 30780.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3239 кв.м.

бул."Трети март"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.550.353 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и три), находящ се в град Габрово, Об ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 58 кв.м.

ул. „Тодорчета“ № 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
СГРАДА с идентификатор 14218.526.131.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 10725.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2010 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ - ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.27 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка двадесет и седем/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Г ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 7997.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1499 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ - ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка пет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кад ...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 32660.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 6120 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ - ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.8 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка осем/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по ка ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 23484.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4401 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.49 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка четиридесет и девет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, облас ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 10706.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2006 кв.м.

местност „ВОЙНОВСКА СПИРКА”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.39.504 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка тридесет и девет точка петстотин и четири/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 27651.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 5182 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кад ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 4317.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 809 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка седем/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по к ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 1582.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4696 кв.м.

село Кметовци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 145003 /сто четиридесет и пет хиляди и три/, находящ се в местността „РЪТА” в землището на село Кметовци, община Габрово, ЕКАТТЕ 37352 с начин на трайно ползване – изост ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 26244.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 30 кв.м.

село Боженци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ – 173 /трети римско – сто седемдесет и три/ от квартал 12 /дванадесет/ по плана на село Боженци, община Габрово, с площ от 594 /петстотин деветдесет и четир ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 22361.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2608 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 028055 /нула двадесет и осем хиляди и петдесет и пет/ в землището на село Дебел дял, с ЕКАТТЕ 20225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/, община Габрово, с площ: 2. ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 48657.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3026 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 028056 /нула двадесет и осем хиляди и петдесет и шест/ в землището на село Дебел дял, с ЕКАТТЕ 20225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/, община Габрово, с площ: 3 ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 13122.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 842 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 028057 /нула двадесет и осем хиляди и петдесет и седем/ в землището на село Дебел дял, с ЕКАТТЕ 20225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/, община Габрово, с площ: ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 21258.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 480 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 028058 /нула двадесет и осем хиляди и петдесет и осем/ в землището на село Дебел дял, с ЕКАТТЕ 20225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/, община Габрово, с площ: 1 ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 50 кв.м.

бул."Априлов" № 49Б
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
МАГАЗИН, намиращ се в партерния етаж на пететажна масивна сграда, застроена върху 374 (триста седемдесет и четири) кв.м. в Поземлен имот 5544 (пет хиляди петстотин четиридесет и четири) от ...

Многостаен апартамент ГАБРОВО

Многостаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 59214.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 117 кв.м.

ул. "Капитан Дядо Никола" № 28А
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.285.1.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и пет точка едно точка седем ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 34480.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 73 кв.м.

ул. „Свищовска” № 113, вх. А, ет.7, ап. 19
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.424.1.19 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин двадесет и четири точка едно точка деве ...

Търговски имот ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО

Цена: 29898.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Любен Каравелов" № 49
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
СГРАДА с идентификатор 14218.509.182.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка сто осемдесет и две точка две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, о ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 11610.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4116 кв.м.

ул. “Слънчева“ № 11
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.532.183 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и две точка сто осемдесет и три/ по кадастралната карта, одобрена със Запове ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 844 кв.м.

ул. „Бенковска”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 14218.519.103 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка сто и три/ по кадастралната карта и кадастрални регистри, одоб ...

Търговски имот ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО

Цена: 19944.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 50 кв.м.

село Враниловци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ на застроена площ общо 50 /петдесет/ кв.м., състоящ се от търговска зала на площ 20.69 кв.м./двадесет цяло и шестдесет и девет стотни кв.м./. склад на площ 15.4 ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 13824.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 644 кв.м.

село Враниловци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 12168.12.83 /дванадесет хиляди сто шестдесет и осем точка дванадесет точка осемдесет и три/, находящ се в село Враниловци, община Габрово, област ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 29462.40 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1596 кв.м.

село Враниловци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 12168.12.82 /дванадесет хиляди сто шестдесет и осем точка дванадесет точка осемдесет и две/, находящ се в село Враниловци, община Габрово, обла ...

Търговски имот ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 237 кв.м.

ул. "Брянска" № 7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.440.1.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка четиристотин и четиридесет точка едно точка едно/, ...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 712 кв.м.

с. Враниловци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №012097 /дванадесет хиляди деветдесет и седем/ по картата на землището на с. Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, Община Габрово, с площ 3 677 /три хиляди шестотин седемдесет и седем/ ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 18700.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул. „Бяла река” № 37
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.539.266 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и девет точка двеста шестдесет и шест/, находящ се в град Габрово, община Га ...

Търговски имот ГАБРОВО

Търговски имот ГАБРОВО

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Козлодуй" № 8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.510.406 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка четиристотин и шест/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-1 ...

Етаж от къща ГАБРОВО

Етаж от къща ГАБРОВО

Цена: 15715.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 128 кв.м.

ул."Златарска"№62
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
: 1/2 идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 14218.503.197 , с площ 1102 кв.м. ,с адрес : гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул."Златарска" №62 по кадастралната карта и кадастра ...

Едностаен апартамент ГАБРОВО

Едностаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 26 кв.м.

ул. „Клокотница” № 13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.514.268.10.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем точка десет точка д ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 341414.10 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 339 кв.м.

ул. ”Орловска” № 164
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
СГРАДА с идентификатор 14218.508.575.26 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка петстотин седемдесет и пет точка двадесет и шест/, намираща се в гр. Габрово ...

Етаж от къща ГАБРОВО

Етаж от къща ГАБРОВО

Цена: 52288.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 76 кв.м.

ул. „Хан Омуртаг” № 6
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.505.322 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста двадесет и две/, находящ се в гра ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 38088.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Панорамна” №14
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.508.582.1.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка петстотин осемдесет и две точка едно точка седем/ ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 39168.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Панорамна” №14
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.508.582.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка петстотин осемдесет и две точка едно точка две/ по ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 1577.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 14439 кв.м.

местност "Панът"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
4000/14443 идеални части от - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.320.38 , по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот : местност ПАНЪТ, с площ от 14439 кв. ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 5638.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 25593 кв.м.

местност "Магаревец"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
13000/26600 идеални части от - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.329.332 , по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот : местност МАГАРЕВЕЦ, с площ от 265 ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 27310.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 69 кв.м.

кв."Войново"№ 37
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 14218.513.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕГТОР на АГК ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 28172.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 78 кв.м.

бул."Априлов"№39, ет.5, ап.13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
: СОС с кадастрален идентификатор 14218.515.285.4.13 с предназначение: жилище, апартамент с адрес гр.Габрово, бул."Априлов"№39, ет.5, ап.13,с площ 77.64 кв.м., при граници и съседи:на същи ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 9513.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

бул."Никола Йонков Вапцаров"№130, ет.1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
45 % от УПИ - XIII-6769 (с кадастрален идентификатор 14218.526.111) кв.57 по плана на гр. Габрово - 83 част, с обща квадратура 486 кв.м, при граници : улица О.Т. 647-648 /бул.Н ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 3235.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 46 кв.м.

ул."Индустриална"№45, вх.1, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
АПАРТАМЕНТ №3, ет.1, вх.1 от жилищна сграда на два етажа, със седем входа, с адрес : ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, УЛ."ИДУСТРИАЛНА" №45, ВХ.1, ЕТ.1, АП.3 , с площ; 46,46 ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 3112.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 41 кв.м.

ул."Индустриална"№45, вх.2, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
АПАРТАМЕНТ № 2, ЕТ.1, ВХ.2, от жилищна сграда на два етажа със седем входа, намираща се в грГаброво ул."ИНДУСТРИАЛНА №45, със Зп 40,91 кв.м., състоящ се от една стая, кухня-дневн ...

Етаж от къща ГАБРОВО

Етаж от къща ГАБРОВО

Цена: 25216.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

кв."Кряковци"№17
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
1/3 /една трета/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1Х-92 /девети, за имот планоснимачен номер деветдесет и две/ от квартал 7 /седми/ по плана на кв.Кряковци, гр.Габрово, с площ на ц ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 180404.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 600 кв.м.

местност "Габровското"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №030005 по картата на землището на гр.Габрово, ЕКАТТЕ14218, с площ от 0,600 дек. , с начин на трайно ползване - ДРУГА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ, намираща се в местността "ГАБРОВСКОТО ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 29700.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 81 кв.м.

ул. "Мир" №2А, ет. 3, ап. 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.509.15.1.3 с адрес на имота гр.Габрово, ул."Мир" № 2А, ет.3, ап.3. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен и ...

Фабрика ГАБРОВО

Фабрика ГАБРОВО

Цена: 20196.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 158 кв.м.

гр.Габрово, бул."Столетов" № 157, ет.3, обект 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.533.129.17.3 с адрес на имота гр.Габрово, бул."Столетов" № 157, ет.3, обект 3. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 123 кв.м.

ул. Сан Стефано" № 27
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №14218.504.324.1.13, по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изп.директор на АГКК, изменена със з ...

Магазин ГАБРОВО

Магазин ГАБРОВО

Цена: 61373.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 62 кв.м.

ул."Пенчо Постомпиров"№25
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
ПИ с кадастрален идентификатор 14218.510.586, с адрес гр. ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, УЛ."ПЕНЧО ПОСТОМПИРОВ" №25, с площ 108 квм., с трайно преднанзначение на територията - урбаниз ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси габрово чси звезделина василева габрово недвижими имоти габрово чрез съдия изпълнител частен съдебен изпълнител габрово съдия изпълнител габрово частни съдебни изпълнители габрово имоти габрово имоти габрово чси частни съдебни изпълнители габрово търгове автомивка габрово