Чси Имоти > Бургас >

ЧСИ Бургас

Всички имоти в Бургас от ЧСИ

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 89 кв.м.

УЛ. МАКЕДОНИЯ № 24
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.06.2020 до 21.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.612.78.1.19 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, две, точка, седем, осем, точка, едно, точка, деветнадесет/ по кадастр ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 25208.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 385 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
В СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 178848.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4502 кв.м.

местност "Шосеен път"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
в приложеното обявление ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 289760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 173 кв.м.

гр.Бургас, ул."Елин Пелин" № 28 -30, ет.3, ап.8-9
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 07079.614.308.1.7 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, триста и осем, точка, едно, точка, седем/, по када ...

Гараж БУРГАС

Цена: 15920.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр.Бургас, ул."Елин Пелин" № 28 -30, ет.0, гараж 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 07079.614.308.1.16 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, триста и осем, точка, едно, точка, шестнадсет/, п ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 32572.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СРАДА с идентификатор №07079.613.189.1.12 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин и тринадесет, точка, сто осемдесет и девет, точка, едно, точка, ...

Търговски имот БУРГАС

Цена: 450720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 428 кв.м.

ул. "Шейново" № 32, ет. 0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в гр. БУРГАС, ул. "ШЕЙНОВО" № 32 ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ЮГ ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 36640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ...

Производствен имот БУРГАС

Цена: 20640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 69200.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 107 кв.м.

бл. 244, вх.В, ет. 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в гр. БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК” бл. 244, вх.В, ет. – 1 ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 68688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, п.к.8000, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 86800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

кв.Сарафово, местност „ПОД ШОСЕТО”
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ ...

Производствен имот БУРГАС

Цена: 470000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ 3162КВ.М. С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ЗА ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА , С ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 34408.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3000 кв.м.

м. Под шосето
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
Недвижим имот, находящ се в землището на кв. Сарафово в местността ПОД ШОСЕТО, с площ от 3.000 дка, описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 625104.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4341 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.662.90, с площ 4 341 кв.м. , гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, описан всканираното и качено обявление. ...

Търговски имот БУРГАС

Цена: 111806.55 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 89 кв.м.

бл. 23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
1/2 ид.част от сграда с идентификатор 07079.501.113.9 в гр. Бургас, жк. Изгрев, до бл. 23, сграда за търговия, Застроена площ: 178 кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 209304.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 151 кв.м.

(1330-2018) ВЪРЛИ БРЯГ -ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СКЛАДОВА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА НА ДВЕ НИВА, С ПЛОЩ 151КВ.М. , ВЕДНО С ПОЗЕМЛЕН ИМОТС ПЛОЩ 569КВ.М., РАЗПОЛЖЕН В ГР.БУРГАС ВЪРЛИ БРЯГ ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИОНИРАЩ КАТО ФИТНЕС - ЗАЛА С ПЛОЩ 160,64КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС- ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИОНИРАЩ КАТО ФИТНЕС - ЗАЛА С ПЛОЩ 133,85КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 11040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17 кв.м.

(1595-2017) УЛ.МЕСТА №46 ЕТ.-1, ГАРАЖ, П.М. 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ГАРАЖ В СГРАДА, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 17,28КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ , СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ 7,60КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С БРАТЯ М ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 4164.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 5634 кв.м.

(1167-2018) МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛОТО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ 5634КВ.М., С МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛОТО , В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БУРГАС, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ЗЕМЕДЕЛСКА , С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ДРУГ ВИД НИВА ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2971488.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.

1/2 идеална част
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2796519.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 244858.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 148109.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 228365.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 116660.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 434 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 97469.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
подробна информация в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
подробна информация в приложеното обявление за пъблична продан ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 45249408.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69344 кв.м.

лесопарк Росенец
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 14832.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 33 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 17064.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 31 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 32, ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 15264.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 27 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 16776.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 26 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 14688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 25 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 12744.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 30 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 9216.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 16 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0 /нула/, обект 8.4 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 8064.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0 /нула/, обект 8.3 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 7488.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, обект 8.2 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 11736.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 22 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, обект 8.1 ...

Едностаен апартамент БУРГАС

Едностаен апартамент БУРГАС

Цена: 98496.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 44 кв.м.

ул. Ал. Богориди № 13, ет.4, ат.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 138672.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 60 кв.м.

ул. Ал. Богориди № 13, ет.4, ат.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 9760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 07079.653.580.1.32, с площ от 22.82 кв.м., с администратуивен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г8 Подробно описание на не ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 10960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 07079.653.580.1.28, с площ от 25.58 кв.м., с администратуивен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4 Подробно описание на не ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 12720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 07079.653.580.1.26, с площ от 29.62 кв.м., с администратуивен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2 Подробно описание на не ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 10240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 07079.653.580.1.25, с площ от 23.99 кв.м., с администратуивен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1 Подробно описание на не ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 25416.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр.БУРГАС, ул. "ИНДУСТРИАЛНА" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр. БУРГАС, ул. "ИНДУСТРИАЛНА" № 94, вх.Б, ет.1, офис 22 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр. БУРГАС, ул. "ИНДУСТРИАЛНА" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21 ...

Заведение БУРГАС

Заведение БУРГАС

Цена: 120312.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 150 кв.м.

УЛ. "АБОБА" № 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ЗАВЕДЕНИЕ в гр.БУРГАС, ул. "АБОБА" № 6 ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 90597.60 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 10300 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
10 300 кв.м./19 402 кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДИ в гр.БУРГАС, кв. „КРАЙМОРИЕ” ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 189288.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 159 кв.м.

бл. 161, ет. 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ в гр. БУРГАС, ж.к. "ИЗГРЕВ", бл. 160, ет.6 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр. БУРГАС, ул. "Индустриална" № 94, вх. Б, ет. 1, офис 20 ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 54880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Чаталджа" ет.2, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр. Бургас, ул. "Чаталджа" ет.2, обект 3 ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 161640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4604 кв.м.

м. Караянос
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Поземлен имот и сгради в гр. Бургас, кв. "Долно езерово", м. "Караянос" ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 45249408.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69336 кв.м.

м-ст Отманли
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 86800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ П ...

Жилищна сграда БУРГАС

Жилищна сграда БУРГАС

Цена: 87120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 62 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" № 25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 2808.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 496 кв.м.

гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Георги Дълбошки" № 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.824.197, с площ от 496 кв.м.., с адрес: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Георги Дълбошки" № 8 Подробно описание на недвижимото имущество в п ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 105360.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 121 кв.м.

УЛ. Д-Р НИДЕР 13, ЕТ. - 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.610.334.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 29440.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

УЛ. РАКОВСКИ 74, ЕТ.0, ОБЕКТ М.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.617.189.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД–18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГК ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2971488.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.

1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2796519.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 244858.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 148109.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 228365.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 116660.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 434 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в пеиложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 72410.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 79 кв.м.

Арбанаси 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 194604.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 110 кв.м.

Константин Фотинов 37
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 78080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 114 кв.м.

УЛ. ЮБИЛЕЙНА № 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 90 кв.м.

ул. "Македония" № 24, ет.2, ап. "А"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.612.78.1.19 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, две, точка, седем, осем, точка, едно, точка, деветнадесет/ по кадастралн ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, С ПЛОЩ 133,85КВ.М. С АДРЕС ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, БРОЙ НИВА ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 470000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
2755КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 3162КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ПРОМИШЛЕНА СГРАДА , СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1054КВ.М. ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 1987.14 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1678 кв.м.

(532-2017) МЕСТНОСТ СУСАМ ТАРЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
1/14 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 23496КВ.М.,НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС, В МЕСТНОСТТА СУСАМ ТАРЛА, ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 31600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 33 кв.м.

(1041-2019) БЛ.174 ВХ.А ЕТ.0 ОБЕКТ М8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ 32.79КВ.М., НАХОДЯЩСЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ.174 ВХ.А ЕТ.0 ОБЕКТ М8 ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ФИТНЕС ЗАЛА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА. ОБЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТДВЕ НИВА. НА ПАРТЕРНО НИВО СЕ НА ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 342560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 197 кв.м.

ул. "Д-р Нидер" №11А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 342560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 197 кв.м.

ул. "Д-р Нидер" №11А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 29.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ФИТНЕС ЗАЛА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА. ОБЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТДВЕ НИВА. НА ПАРТЕРНО НИВО СЕ НА ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 54880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 108 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена Зона "Победа",ул."Чаталджа", ет.2, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.506.1.7, с площ от 107.76 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена Зона "Победа",ул."Чаталджа", ет.2, обект 3, брой нива на обекта: 2 ...

Едностаен апартамент БУРГАС

Едностаен апартамент БУРГАС

Цена: 89234.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

блок 184, ет.3, ап.12
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Подробна информация в приложеното обявление. ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 30240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.

гр.Бургас, ул.'Петко Каравелов" № 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Недвижими имоти, находящи се в гр.Бургас, ул. "Петко Каравелов" № 6, представляващи: 56,50/226 кв.м ид.ч /петдесет и шест цяло и петдесет стотни върху двеста двадесет и шест к ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 4164.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 5634 кв.м.

(1167-2018) МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 5634КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС В МЕСТНОСТТА КРАЙ СЕЛО , С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА -ЗЕМЕДЕЛСКА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ДРУГ ВИД ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 129600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 8301 кв.м.

(2133-2019) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 8301КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС, МЕСТНОСТ КАРААЧ, НАЧИН НА ТРАЙНО ПО ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 40 кв.м.

(1416-2012) БЛ.13 ВХ.5 ЕТ.7 АП.23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 79,89КВ.М., В ПАНЕЛЕН БЛОК, С АДРЕС ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.13 ВХ.5 ЕТ.7 АП.23 ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2097.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 175 кв.м.

(1443-2014) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС МЕСТНОСТ КАРААЧ, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 1401КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 7506.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11 кв.м.

(707-2019) УЛ.СЕДМА №7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/6 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ И 1/6 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ПОСТРОЕНА В ИМОТА, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 65,00КВ.М., С АДРЕС С.ТВЪРДИЦА, ОБЩ.БУРГАС, УЛ.СЕДМА №7 ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 68800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 60 кв.м.

(1962-2019) БЛ.28А ВХ.2 ЕТ.7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ 60,00КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С МЕДЗЕН РУДНИК БЛ. 28А ВХ.2 ЕТ.7, СГРАДАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА ОБЕКТЪТ Е ПАНЕЛНО СТРОИТЕЛ ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 25416.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет.1, офис 27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.111, с площ от 25.21 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.106, с площ от 27.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 22 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.105, с площ от 18.98 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ул. "Индустриална" № 94, вх.Б, ет.1, офис 20
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.104, с площ от 27.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 Подробно описание на недвижимото ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 189288.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 159 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.160, ет.6, ап.32
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.254.1.32, с площ от 80.90 кв.м., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.254.1.33, с площ от 77.80 кв.м..Двата обекта са функционално обединени в ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас