Чси Имоти > Бургас >

ЧСИ Бургас

Всички имоти в Бургас от ЧСИ

Парцел БУРГАС

Цена: 31120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 385 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
в приложеното обявление ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 6984.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Пролет" № 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 109008.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 183 кв.м.

гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Пролет" №13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 61992.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 141 кв.м.

гр.Бургас, кв."Ветрен", ул.Пролет" № 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 1034742.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 552 кв.м.

пл. "Свобода" № 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 07079.610.118.1.6 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изп. директор на АГКК, находящ се в четириетажна жилищна сгр ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 75600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69 кв.м.

гр.Бургас, ул."Оборище" N 60, ет.-1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.608.210.1.10, с площ от 69.41 кв.м., брой нива на обекта: 2, с административен адрес: гр.Бургас, ул."Оборище" N 60, ет.-1 Подробно описание на недви ...

Парцел БУРГАС

Цена: 145040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2214 кв.м.

гр. Бургас, ПЗ Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.605.83 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и пет, точка, осемдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 86760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, п.к.8000, Южна промишлена зона,
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Заведение БУРГАС

Заведение БУРГАС

Цена: 564560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 428 кв.м.

гр.Бургас, ул."Шейново" N 32, ет.0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 2019-11-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.162.1.129, с площ от 428.08 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Шейново" N 32, ет.0 Подробно описание на недвижимото имущество в прил ...

Къща БУРГАС

Цена: 219744.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 745 кв.м.

гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Река Ерма" N 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 2019-11-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.825.203, с площ от 969 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Река Ерма" N 7, ведно с построените в имота СГРАДА N 07079.825.203.1, с площ ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 17784.90 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3368 кв.м.

гр. Бургас, местност "Узун парче"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.1127 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, хиляда сто двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 30321.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 5744 кв.м.

гр. Бургас, местност "Герена"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, од ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 1034742.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 514 кв.м.

пл. "Свобода" № 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 07079.610.118.1.6 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изп. директор на АГКК, находящ се в четириетажна жилищна сгр ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11 кв.м.

ул. Тополица
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в масивна жилищна сграда.“Сграда за обществено обслужване“ с административен адрес: ж.к. Меден Рудник, Районен център ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 781380.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4341 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.662.90, с площ 4 341 кв.м. с административен център гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, описан в сканираното и качено обявление. ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 68 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ № 3, Б-2 на втори жилищен етаж, вход „А”, находящ се в гр. Бургас, жк.Меден Рудник, бл.295, вх.А, ет.2, ап.3, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда, целият с площ ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 95 кв.м.

ул. Латинка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Недвижими имоти, находящи се в гр.Бургас, кв.“Ветрен“, АПАРТАМЕНТ, заемащ целия първи жилищен етаж на сградата, състоящ се от хол, кухня, спалня, баня -тоалетна , със застроена площ 94.76 ...

Заведение БУРГАС

Заведение БУРГАС

Цена: 52560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Временен обект, представляващ обект за хранене – бърза закуска в гр. Бургас, жк Меден рудник, зона А, до бл. 408, представляващ имот с идентификатор 07079.651.306.6, с предназначение: сгра ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 3024.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3421 кв.м.

местност МАДИКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
Подробното описание се намира в обявлението за публична продан. Предмет на публична продан представлява 1/6 от 918/3421 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3421кв.м., а не поземленият имот в нег ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2610.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 175 кв.м.

(1443-2014) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗЕМЕДЕЛСКА, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -ДРУГ ВИД НИВА , С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 1401 КВ.М.КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР. БУР ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 4680.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1594 кв.м.

(240-2016) МЕСТНОСТ ГОРАТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗЕМЕДЕЛСКА, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -ДРУГ ВИД НИВА , С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 3187 КВ.М.КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР. БУР ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 35460.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 33 кв.м.

(1041-2019) БЛ.174 ВХ.А, ЕТ.0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, С ПЛОЩ 32.79КВ.М., С АДРЕС ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ.174 ВХ.А, ЕТ.0 ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2433.60 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1958 кв.м.

(532-2017) МЕСТНОСТ СУСАМ ТАРЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 23496КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС В МЕСТНОСТТА СУСАМ ТАРЛА, ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗЕМЕДЕЛСКА. НАЧИН НА ТРАЙ ...

Ателие, Таван БУРГАС

Ателие, Таван БУРГАС

Цена: 5240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 9 кв.м.

ул. Петко Каравелов № 25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 19920.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 50 кв.м.

ул. Петко Каравелов
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 109928.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 102 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 219744.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 462 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 2019-11-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДИ в гр.БУРГАС, ул. "РЕКА ЕРМА" № 7 ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 134800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Любен Каравелов" № 57, ет. 3, ап. ляв
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 134800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Любен Каравелов" № 57, ет. 3, ап. ляв
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 6465600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 92828 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
1. 2/3 ид.ч./две трети идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.662.9545 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, девет хил ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 16416.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 33
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.267, с площ от 27.13 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 33 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 18792.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 31 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 32
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.268, с площ от 31.13 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 32 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 16848.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.269, с площ от 27.86 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 27 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 18504.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 31 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 26
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.278, с площ от 30.60 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 26 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.277, с площ от 26.85 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 25 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 14040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 30
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.272, с площ от 23.25 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 30 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 10152.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 16 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.292, с площ от 16.32 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.4 Подробно описание на недвижимото имуще ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 8928.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.293, с площ от 14.36 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.3 Подробно описание на недвижимото имуще ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 8208.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.294, с площ от 13.96 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.2 Подробно описание на недвижимото имуще ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 22 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.295, с площ от 21.93 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.1 Подробно описание на недвижимото имуще ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 6850.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
СГРАДА с идентификатор № 07079.663.5.2 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, пет, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 3490.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
СГРАДА с идентификатор № 07079.663.5.1 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, пет, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри н ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 125040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 121 кв.м.

УЛ. Д-Р НИДЕР № 13, ЕТ. - 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.610.334.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД–18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 37008.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 50 кв.м.

УЛ. РАКОВСКИ № 74, ЕТ. 0, ОБЕКТ М. 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.617.189.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД–18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГК ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 36640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 46 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", бл.399, ет.0, обект АПТЕКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.94.1.16, с площ от 45.84 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", бл.399, ет.0, обект АПТЕКА Подробно описание на недвижим ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 97472.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

гр.Бургас, кв.Сарафово, местност „ПОД ШОСЕТО”
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ П ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 290045.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1119 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 3085776.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.

1/2 идеална част
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2904077.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 254276.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 153399.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 240384.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 120826.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 434 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 108298.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 105792.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 108298.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 105792.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 108298.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 5076.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1000 кв.м.

местност "Острицата 2"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
в приложеното сканирано обявление ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 1519.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 775 кв.м.

49/80 идеални части, м. Острицата I
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Предмет на публична продан са 49/80 идеални части от поземлен имот. ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 11040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.32, с площ от 22.82 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г8 Подробно описание на нед ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 12400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.28, с площ от 25.58 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4 Подробно описание на нед ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.26, с площ от 29.62 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2 Подробно описание на нед ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 11600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.25, с площ от 23.99 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1 Подробно описание на нед ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 78286.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 79 кв.м.

ул. "Арбанаси" №13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Предмет на публична продан е 1/2 ид. част от поземлен имот с идентификатор 07079.826.100, ведно с целия първи етаж от построената в имота двуетажна сграда. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 52412215.32 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69336 кв.м.

м-ст Отманли
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 14184.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3294 кв.м.

м. Соката
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Поземлен имот с идентификатор 07079.1.979 в гр. Бургас, кв. „Сарафово“, местност „СОКАТА“, Площ: 3294 кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 144936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 282 кв.м.

бл.125
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ж.к. Славейков. Самостоятелен обект в сграда, представляващ ЗАЛА ЗА КАЛАНЕТИКА, в сутеренния етаж на вход Б, на блок 125 със самостоятелен вход от п ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 26244.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 807 кв.м.

ул. Кавакли №7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Поземлен имот с идентификатор 07079.824.437 гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Кавакли” № 7; площ от 807 кв.м., начин на трайно ползване: за ниско застрояване /до 10 м./, описан в скани ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 76968.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 76968 кв.м.

ул. Опълченска №7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
ДВОРНО МЯСТО град Бургас, кв. Победа, ул. Опълченска № 7, с идентификатор 07079.661.69, целият с площ 209 кв.м., ВЕДНО с двуетажна къща с площ от 136 кв. , ВЕДНО със сграда с идентификато ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 42480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

м. Под шосето
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
Недвижим имот, находящ се в землището на кв. Сарафово в местността ПОД ШОСЕТО с идентификатор 07079.1.740, площ от 2716 кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 6685 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
1/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.5.1593с площ от 6 685 кв.м.местност “ГОЛЯМ МЕХАЛИЧ”, описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 152960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1805 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена зона Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.605.636, с площ от 1 805 кв.м., с адрес: гр.Бургас, Промишлена зона Север Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Жилищна сграда БУРГАС

Жилищна сграда БУРГАС

Цена: 96800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 62 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" № 25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
...

Мезонет БУРГАС

Мезонет БУРГАС

Цена: 221544.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 170 кв.м.

гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" N 8, ет.5 и 6, ап.6 и ат.10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.611.8.1.6, с площ от 119.32 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" N 8, ет.5, ап.6 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.611.8. ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 6228.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3350 кв.м.

гр.Бургас, местност "Курт тепе"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 059028, целият с площ от 3 350 кв.м., с адрес: гр.Бургас, местност "Курт тепе" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 3996.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4920 кв.м.

гр.Бургас, местност "Малтарла"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 042016, целият с площ от 4 920 кв.м., с адрес: гр.Бургас, местност "Малтарла" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за п ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 29736.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.111, с площ от 25.21 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 27 Подробно описание на недвижимо ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 32760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.106, с площ от 27.76 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 22 Подробно описание на недвижимо ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 22392.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 21
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.105, с площ от 18.98 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 21 Подробно описание на недвижимо ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 32472.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 20
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.104, с площ от 27.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 20 Подробно описание на недвижимо ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 233928.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 159 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.160, ет.6, ап.32 и 33
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.254.1.32 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.254.1.33, с обща площ от 158.70 кв.м., с адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.160, ет.6, ап.32 и ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 101060.20 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 107 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Г, бл.244, вх.В, ет.-1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.83.1.38, с площ от 107.00 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Г, бл.244, вх.В, ет.-1 Подробно описание на недвиж ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 66880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 61 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.31, вх.2, ет.6, ап.15
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.31.1.38, с площ от 60.89 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.31, вх.2, ет.6, ап.15 Подробно описание на недвижимото имущ ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 47680.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 50 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", бл.513, ет.4, ап.53
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.554.1.53, с площ от 49.71 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", бл.513, ет.4, ап.53 Подробно описание на недвижимото им ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 138960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 105 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Възраждане", бл.39, вх.2, ет.6, ап.27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.617.135.1.27, с площ от 105.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Възраждане", бл.39, вх.2, ет.6, ап.27 Подробно описание на недвижимот ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 60 кв.м.

(673-2019) БЛ.55 ВХ.3 ЕТ.2 АП.144
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩЕ , АПАРТАМЕНТ, С ПЛОЩ 59.54КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 55 ВХ. 3 ЕТ.2 АП.144. ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 64320.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17999 кв.м.

(1151-2018) МЕСТНОСТ КУРТ ТЕПЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ, СНАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ДРУГ ВИД НИВА, НАХОДЯЩА СЕ В МЕСТНОСТТА КУРТ ТЕПЕ. ...

Фабрика БУРГАС

Фабрика БУРГАС

Цена: 660960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, КВ.ПОБЕДА, С ПЛОЩ 3098КВ.М., ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ПРОМИШЛЕНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА ОБЕКТЪТ Е ФУНКЦИОНИРАЛ КАТО ШИВАШКИ ЦЕХ. ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 44480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2019) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ 160,64КВ.М., С АДРЕС ГР.БУРГАС К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 52716.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 53 кв.м.

(2310-2017) ИЗГРЕВ БЛ.135 ВХ.-Б ЕТ.0ОБЕКТ БМ3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ 52,71КВ.М., НАХОДЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С ИЗГРЕВ БЛ.135 ВХ.Б ЕТ.0 ОБЕКТ БМ3. СГРАДАТА, В КОЯТО Е ИЗГРАДЕН ОБЕКТЪТ ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 40 кв.м.

(1416-2012) БЛ. 13 ВХ.5 ЕТ.7 АП.23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 79.89КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ. 13 ВХ.5 ЕТ.7 АП.23 . СГРАДАТА, ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 48800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 66 кв.м.

(605-2019) БЛ.103 ВХ.Г ЕТ.3 АП. 76
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, С ПЛОЩ 65,83КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 103 ВХ.Г ЕТ. 3 АП. 76. СГРАДАТА , В КОЯТО Е ИЗГРАДЕН ОБЕК ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.- 116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКСАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ЕДНО НИВО, С ПЛОЩ 133,85КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.116 ВХ. 5 ЕТ. - 1 ОБЕКТ ФИТНЕС ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 30621.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 90 кв.м.

1/2 ид. част; бл. 96, вх.Г
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Предмет на публична продан е 1/2 идеална част от апартамент. Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 52152.20 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
МАГАЗИН № 4 /четири/, находящ се в Секция Б, на партерния етаж на масивната жилищна сграда в УПИ XII – 38 /дванадесети – тридесет и осми/ в кв.128 /сто двадесет и осми/ по плана на гр.Бург ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 19320.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 07079.614.308.1.16 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, триста и осем, точка, едно, точка, шестнадсет/, п ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 338960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 173 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Елин Пелин" №28-30
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 07079.614.308.1.7 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, триста и осем, точка, едно, точка, седем/, по када ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 125680.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 97 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Зорница", ЗТ "Перла", бл.1, вх.2, ет.6, ап.18
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 108620.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 126 кв.м.

гр.Бургас, ул."Лермонтов" N 32, ет.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.610.137.1.1, с площ от 126.10 кв.м., с адрес: гр.Бургас, ул."Лермонтов" N 32, ет.2 Подробно описание на недвижимото имущество в ...

Заведение БУРГАС

Заведение БУРГАС

Цена: 140688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 151 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Абоба" N 6, ет.0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.607.436.1.20, с площ от 150.55 кв.м., с адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Абоба" N 6, ет.0 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 114768.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 10300 кв.м.

гр.Бургас, кв."Крайморие"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
10 300/19 402 кв.м. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.11.111, целият с площ от 19 402.00 кв.м., с адрес: гр.Бургас, кв."Крайморие", ведно с построените в имота: СГРАДА N 07079.11.111 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас