Чси Имоти > Бургас >

ЧСИ Бургас

Всички имоти в Бургас от ЧСИ

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 108620.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 126 кв.м.

гр.Бургас, ул."Лермонтов" N 32, ет.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.610.137.1.1, с площ от 126.10 кв.м., с адрес: гр.Бургас, ул."Лермонтов" N 32, ет.2 Подробно описание на недвижимото имущество в ...

Заведение БУРГАС

Заведение БУРГАС

Цена: 140688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 151 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Абоба" N 6, ет.0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.607.436.1.20, с площ от 150.55 кв.м., с адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Абоба" N 6, ет.0 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното ...

Други БУРГАС

Цена: 114768.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 10300 кв.м.

гр.Бургас, кв."Крайморие"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
10 300/19 402 кв.м. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.11.111, целият с площ от 19 402.00 кв.м., с адрес: гр.Бургас, кв."Крайморие", ведно с построените в имота: СГРАДА N 07079.11.111 ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 64080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 104 кв.м.

гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа" N 67А, ет.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДИ N 07079.660.309.6.3, с площ от 104.00 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа" N 67А, ет.2 Подробно описание на недвижимото иму ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 180504.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4604 кв.м.

гр.Бургас, местност "Караянос"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.6.393, с площ от 4 604 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, местност "Караянос", ведно с построените в имота СГРАДА N 07079.6.393.1, с площ от 759 кв.м. СГРАД ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 12924.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 77 кв.м.

ул. Хан Крум № 52
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
парцелът е застроен, жилищната сграда не е предмет на изпълнение, показателите на застрояване са усвоени. ...

Производствен имот БУРГАС

Цена: 96400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 152560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 62 кв.м.

гр.,БУргас, ул."Фердинандова" N 55, вх.А, ет.0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.614.216.1.9, с площ от 61.54 кв.м., с административен адрес: гр.,БУргас, ул."Фердинандова" N 55, вх.А, ет.0 Подробно описание на недвижимото имущест ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 94240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 58 кв.м.

гр.Бургас, ул."Шейново" N 2, вх.В, ет.4, ап.7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.354.1.38, с площ от 57.95 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Шейново" N 2, вх.В, ет.4, ап.7 Подробно описание на недвижимото имущест ...

Производствен имот БУРГАС

Цена: 96400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, п.к.8000, Южна промишлена зона,
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 17452.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 34 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник" бл.174
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.653.298.1.49 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и три, точка, двеста деветдесет и осем, точка, едно, то ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 32328.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" №6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
56,50/226 кв.м ид.ч /петдесет и шест цяло и петдесет стотни върху двеста двадесет и шест квадратни мета идеални части/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-1760 /единадесети, имот пл.номер хиляд ...

Други БУРГАС

Цена: 44480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ. 1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА , С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ , НА ДВЕ НИВА , СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 160,64КВ.М., С АД0РЕС ГР.БУРГАС К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ...

Производствен имот БУРГАС

Цена: 660960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД.№ 07079.662.20, НАХОДЯЩ СЕ В ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. БУРГАС, С ПЛОЩ ОТ 3098КВ.М., ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА СЪС ЗАСТОРЕНА ПЛОЩ 1054КВ.М. ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 7760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Пролет" № 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 76240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 138 кв.м.

гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Пролет" № 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 74560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 155 кв.м.

гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Пролет" № 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 68880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 141 кв.м.

гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Пролет" № 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 121120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 183 кв.м.

гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Пролет" № 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 52716.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 53 кв.м.

(2310-2017) БЛ.135 ВХ.Б ЕТ.0 ОБЕКТ БМ3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 52,71КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С ИЗГРЕВ БЛ. 135 ВХ. Б ЕТ 0 ОБЕКТ БМ3, ВЕДНО С 20/878,50/1253ИДЕАЛНИ ЧАСТ ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 39400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 33 кв.м.

(1041-2019) БЛ.174 ВХ.А ЕТ.0 ОБЕКТ М8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ 32.79КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 174 ВХ.А ЕТ.0 ОБЕКТ М8. ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 40 кв.м.

(1416-2012) бл.13 вх.5 ет.7 ап.23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 79,89КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ. 13 ВХ.5 ЕТ.7 АП.23 ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 40 кв.м.

(1416-2012) бл.13 вх.5 ет.7 ап.23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 79,89КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ. 13 ВХ.5 ЕТ.7 АП.23 ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 16160.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 15 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.94, ет.-1, гараж 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.94.1.34, с площ от 14.65 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.94, ет.-1, гараж 8 Подробно описание на недвижимото имущест ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 138480.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 99 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.94, ет.4, ап.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.94.1.17, с площ от 98.80 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.94, ет.4, ап.1 Подробно описание на недвижимото имущество в ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69 кв.м.

гр.Бургас, ул."Оборище" N 60, ет.-1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.608.210.1.10, с площ от 69.41 кв.м., брой нива на обекта: 2, с адрес: гр.Бургас, ул."Оборище" N 60, ет.-1 Подробно описание на недвижимото имущество ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 88080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 114 кв.м.

ул. Юбилейна №3, ет.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 244160.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 533 кв.м.

гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Река Ерма" N 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.825.203, с площ от 969 кв.м., с адрес: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Река Ерма" N 7, ведно с построените в имота СГРАДА N 07079.825.203.1, с площ от 241 кв.м., б ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 38386.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 385 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
385 кв.м. от поземлен имот, целият урегулиран от 3082 кв.м., който имот е с предназначение - ниско застрояване до 10 метра. ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 142820.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА с идентификатор 07079.662.9547.1 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 280377.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1119 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА с идентификатор 07079.662.9547.5 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2982917.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.662.9547.4 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2807275.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА с идентификатор № 07079.662.9547.3 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 245800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА с идентификатор № 07079.662.9547.2 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 248798.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА с идентификатор 07079.662.9546.4 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 112493.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 434 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА с идентификатор 07079.662.9546.3 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 100829.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.662.9546.1.7 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 98496.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.662.9546.1.6 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 98496.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.662.9546.1.4 ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 38808.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 46 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", бл.399, ет.0, обект аптека
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.94.1.16, с площ от 45.84 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", бл.399, ет.0, обект аптека Подробно описание на недвижим ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 100829.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.662.9546.1.5 ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 100829.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 07079.662.9546.1.3 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 18240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 33
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.267, с площ от 27.13 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 33 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 20880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 31 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 32
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.268, с площ от 31.13 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 32 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 18720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.269, с площ от 27.86 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 27 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 20560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 31 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 26
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.278, с площ от 30.60 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 26 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.277, с площ от 26.85 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 25 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 15600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 30
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.272, с площ от 23.25 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", вх.Б, ет.0, обект 30 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 11280.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 16 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.292, с площ от 16.32 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.4 Подробно описание на недвижимото имуще ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 9920.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.293, с площ от 14.36 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.3 Подробно описание на недвижимото имуще ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 9120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.294, с площ от 13.96 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.2 Подробно описание на недвижимото имуще ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 22 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.295, с площ от 21.93 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ет.0, обект 8.1 Подробно описание на недвижимото имуще ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 3520.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 445 кв.м.

МЕСТНОСТ "МОЧУРЪТ"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
½ ид.част от 280/444 кв.м. ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.13.1920 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на изпълнител ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 102600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

гр.Бургас, кв.Сарафово, местност „ПОД ШОСЕТО”
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ П ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 62 кв.м.

гр.Бургас, п.к. 8000, бул. “Демокрация”, № 7, ет.2, обект 5,
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ОФИС № 5 /пет/, ет.3 /трети/, със застроена площ от 61.65 /шестдесет и едно цяло и шестдесет и пет стотни/, кв.м., състоящ се от работно помещение, складово помещение и баня – WC, при гра ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 195120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 85 кв.м.

ул. „Адам Мицкевич” №1, вх. 3, ет.2, ап.34
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.607.452.2.34 /нула, седем хиляди и седем десет и девет, точка, шестстотин и седем, точка, четиристотин петдесет и две, точка, две, точк ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 5640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1000 кв.м.

местност Острицата 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
В приложеното сканирано обявление ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 5640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1000 кв.м.

местност Острицата 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
В приложеното сканирано обявление ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 131112.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 145 кв.м.

гр.Бургас, ул."Демокрация" N 18, ет.5, ап.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
2/3 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.609.234.3.6, с площ от 145.15 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Демокрация" N 18, ет.5, ап.2 Обектът е функционалн ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 51984.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 127 кв.м.

гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа", ет.2, обект 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.07.2019 до 28.08.2019
Обявяване на: 2019-08-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.506.1.5, с площ от 126.80 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа", ет.2, обект 1 Подробно описание на недвижимото ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 142992.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 7084 кв.м.

гр.Бургас, местност "Оникилика"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.3.397, с площ от 7084 кв.м., с адрес: гр.Бургас, местност "Оникилика" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 36288.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ул."Шейново" N 3, ет.6, обект 607
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.324.1.114, с площ от 27.00 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Шейново" N 3, ет.6, обект 607 Подробно описание на недвижимото имущес ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 17856.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 13 кв.м.

гр.Бургас, ул."Шейново" N 3, ет.6, обект 606
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.324.1.113, с площ от 13.30 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Шейново" N 3, ет.6, обект 606 Подробно описание на недвижимото имущес ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27288.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр.Бургас, ул."Шейново" N 3, ет.6, обект 614 и 613
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.324.1.119, с площ от 13.30 кв.м. и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.324.1.135, с площ от 7.00 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 72288.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 54 кв.м.

гр.Бургас, ул."Шейново" N 3, ет.6, обект 602Б; 601 и 602А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.324.1.109, с площ от 20.30 кв.м.; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.324.1.138, с площ от 21.50 кв.м. и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 36720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ул."Шейново" N 3, ет.6, обект 17
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.324.1.123, с площ от 27.30 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Шейново" N 3, ет.6, обект 17 Подробно описание на недвижимото имуществ ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 5040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА N 07079.663.5.8, с площ от 14 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прода ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 68688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 264 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА N 07079.663.5.7, с площ от 264 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прод ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 52560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА N 07079.663.5.5, с площ от 202 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прод ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 29376.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 119 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
СГРАДА N 07079.663.5.4, с площ от 119 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прод ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 56232.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3079 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 111 кв.м.

ж.к. "Меден Рудник", търговски център "Кридо" (до блок 52), магазин 23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.653.83.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния д ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 11016.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.32, с площ от 22.82 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г8 Подробно описание на нед ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 12384.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.28, с площ от 25.58 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4 Подробно описание на нед ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 9792.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.27, с площ от 20.29 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г3 Подробно описание на нед ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 14328.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.26, с площ от 29.62 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2 Подробно описание на нед ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 11592.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.25, с площ от 23.99 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1 Подробно описание на нед ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 73760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 64 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Зорница", бл.32, вх.1, ет.10, ап.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.601.32.1.55, с площ от 63.51 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Зорница", бл.32, вх.1, ет.10, ап.1 Подробно описание на недвижимото иму ...

Паркомясто БУРГАС

Паркомясто БУРГАС

Цена: 26960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 32 кв.м.

(1975-2018)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
8.65 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С БРАТЯ МИЛАДИНОВИ , ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 782КВ.М., ВЕДНО С УЧРЕДЕНО ПРАВОТО НАС ТРОЕЖ НА ПАРКО МЯСТО №12 С ПЛОЩ 16,20КВ.М. И П ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 11404.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17 кв.м.

(1595-2017) УЛ. МЕСТА 46 ЕТ.-1 ГАРАЖ, П.М.3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА , С ПРЕДНАЦЗНАЧЕНИЕ ГАРАЖ В СГРАДА, С ПЛОЩ 17,28КВ.М. , КОЙТО ОБЕКТ СЪОТВЕТСТВА НА ПАРКО МЯСТО №3 И МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕНО ЕДИНСТВЕНО И САМО ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2448.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1958 кв.м.

(532-2017) МЕСТНОСТ СУСАМ ТАРЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 23496КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС В МЕСТНОСТТА СУСАМ ТАРЛА , ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ОВ ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 186.48 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 123 кв.м.

(206-2018) УЛ.МАКЕДОНИЯ №60 ЕТ.5 АП.4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПЛОЩ 122.77КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ 122.77КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС УЛ.МАКЕДОНИЯ №60 ЕТ.5 АП.4. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 1255.14 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 31 кв.м.

(84-2018) УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПО-ЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ ОТ 247КВ.М. ИМОТЪТ Е ЗАСТРОЕН.НАПЪЛНО СА УСВОЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ. ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 423.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1 кв.м.

(84-2018) УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СГРАДА С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 10,00КВ.М., С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ- ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22 ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 423.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1 кв.м.

(84-2018) УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1/8 ИДЕЛАНА ЧАСТ ОТ СГРАДА, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 10,00КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ№22. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕНА СГРАДАТА - ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 1890.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 6 кв.м.

(84-2018) УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СГРАДА С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 44,00КВ.М., С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, НА ЕДИН ЕТАЖ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22 ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 6 кв.м.

(84-2018) ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА, УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №22, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩНА СГРАДА ЕДНОФАМИЛНА, НА ЕДИН ЕТАЖ, ЦЯЛАТА С ПЛОЩ 51,00КВ.М. ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 6920.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3350 кв.м.

гр.Бургас, местност "Курт тепе"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 059028, целият с площ от 3350 кв.м., с адрес: гр.Бургас, местност "Курт тепе" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за п ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 4440.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4920 кв.м.

гр.Бургас, местност "Малтарла"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 042016, целият с площ от 4920 кв.м., с адрес: гр.Бургас, местност "Малтарла" Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за пу ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 259920.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 159 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.160, ет.6, ап.32 и ап.33
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.254.1.32 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.254.1.33, с обща РЗП от 158.70 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.160, ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 33040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.111, с площ от 25.21 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 27 Подробно описание на недвижимо ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 36400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.106, с площ от 27.76 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 22 Подробно описание на недвижимо ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 24880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 21
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.105, с площ от 18.98 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 21 Подробно описание на недвижимо ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 36080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 20
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.104, с площ от 27.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" N 94, вх.Б, ет.1, офис 20 Подробно описание на недвижимо ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 137280.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 108 кв.м.

гр.Бургас, ул."Дебелт" N 14, вх.А, ет.5, ап.3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.614.165.1.33, с обща площ от 107.74 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Дебелт" N 14, вх.А, ет.5, ап.3 Подробно описание на недвижимото и ...

Мезонет БУРГАС

Мезонет БУРГАС

Цена: 246160.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 170 кв.м.

гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" N 8, ет.5, ап.6 и ат.10
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.611.8.1.6 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.611.8.1.10, с обща РЗП от 170.27 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Генерал Гурко" N 8, ет ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 94240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 58 кв.м.

гр.Бургас, ул."Шейново" N 2, вх.В, ет.4, ап.7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.613.354.1.38, с площ от 57.95 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Шейново" N 2, вх.В, ет.4, ап.7 Подробно описание на недвижимото имущест ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 58235794.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69344 кв.м.

Отманли
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 3360.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3421 кв.м.

местност "Мадика"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Подробното описание се намира в обявлението за публична продан. Предмет на публична продан представлява 1/6 от 918/3421 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3421кв.м., а не поземленият имот в нег ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 86984.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 79 кв.м.

Арбанаси 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
Подробно описание в приложеното обявление. ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 160927.20 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 97 кв.м.

гр.Бургас, ж.к.ЗТ"Перла", бл.1, вх.2, ет.6, ап.18
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
Подробно описание на имота в приложеното сканирано обявление. ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 95688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 61 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.85, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.602.194.1.2, с площ от 61.43 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.85, ет.1, ап.2 Подробно описание на недвижимото имуществ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас