Чси Имоти > Бургас >

ЧСИ Бургас

Всички имоти в Бургас от ЧСИ

Парцел БУРГАС

Цена: 45249408.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69336 кв.м.

м-ст Отманли
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 86800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ П ...

Жилищна сграда БУРГАС

Жилищна сграда БУРГАС

Цена: 87120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 62 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов" № 25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 2808.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 496 кв.м.

гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Георги Дълбошки" № 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.824.197, с площ от 496 кв.м.., с адрес: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", ул."Георги Дълбошки" № 8 Подробно описание на недвижимото имущество в п ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 105360.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 121 кв.м.

УЛ. Д-Р НИДЕР 13, ЕТ. - 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.610.334.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 29440.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

УЛ. РАКОВСКИ 74, ЕТ.0, ОБЕКТ М.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.617.189.2.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД–18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГК ...

Склад БУРГАС

Цена: 2971488.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.

1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2796519.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 244858.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Склад БУРГАС

Цена: 148109.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 228365.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 116660.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 434 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в пеиложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 72410.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 79 кв.м.

Арбанаси 13
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 194604.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 110 кв.м.

Константин Фотинов 37
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 78080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 114 кв.м.

УЛ. ЮБИЛЕЙНА № 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 90 кв.м.

ул. "Македония" № 24, ет.2, ап. "А"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.612.78.1.19 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, две, точка, седем, осем, точка, едно, точка, деветнадесет/ по кадастралн ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, С ПЛОЩ 133,85КВ.М. С АДРЕС ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, БРОЙ НИВА ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 470000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
2755КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 3162КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ПРОМИШЛЕНА СГРАДА , СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1054КВ.М. ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 1987.14 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1678 кв.м.

(532-2017) МЕСТНОСТ СУСАМ ТАРЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
1/14 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 23496КВ.М.,НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС, В МЕСТНОСТТА СУСАМ ТАРЛА, ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 31600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 33 кв.м.

(1041-2019) БЛ.174 ВХ.А ЕТ.0 ОБЕКТ М8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ 32.79КВ.М., НАХОДЯЩСЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ.174 ВХ.А ЕТ.0 ОБЕКТ М8 ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ФИТНЕС ЗАЛА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА. ОБЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТДВЕ НИВА. НА ПАРТЕРНО НИВО СЕ НА ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 342560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 197 кв.м.

ул. "Д-р Нидер" №11А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 342560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 197 кв.м.

ул. "Д-р Нидер" №11А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 29.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ФИТНЕС ЗАЛА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.БУРГАС, К-С МЕДЕН РУДНИК БЛ. 210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС ЗАЛА. ОБЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТДВЕ НИВА. НА ПАРТЕРНО НИВО СЕ НА ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 54880.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 108 кв.м.

гр.Бургас, Промишлена Зона "Победа",ул."Чаталджа", ет.2, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.506.1.7, с площ от 107.76 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Промишлена Зона "Победа",ул."Чаталджа", ет.2, обект 3, брой нива на обекта: 2 ...

Едностаен апартамент БУРГАС

Едностаен апартамент БУРГАС

Цена: 89234.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 52 кв.м.

блок 184, ет.3, ап.12
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Подробна информация в приложеното обявление. ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 30240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 63 кв.м.

гр.Бургас, ул.'Петко Каравелов" № 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Недвижими имоти, находящи се в гр.Бургас, ул. "Петко Каравелов" № 6, представляващи: 56,50/226 кв.м ид.ч /петдесет и шест цяло и петдесет стотни върху двеста двадесет и шест к ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 4164.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 5634 кв.м.

(1167-2018) МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 5634КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС В МЕСТНОСТТА КРАЙ СЕЛО , С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА -ЗЕМЕДЕЛСКА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ДРУГ ВИД ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 129600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 8301 кв.м.

(2133-2019) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 8301КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БУРГАС, МЕСТНОСТ КАРААЧ, НАЧИН НА ТРАЙНО ПО ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 40 кв.м.

(1416-2012) БЛ.13 ВХ.5 ЕТ.7 АП.23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 79,89КВ.М., В ПАНЕЛЕН БЛОК, С АДРЕС ГР.БУРГАС К-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.13 ВХ.5 ЕТ.7 АП.23 ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2097.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 175 кв.м.

(1443-2014) МЕСТНОСТ КАРААЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС МЕСТНОСТ КАРААЧ, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 1401КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 7506.40 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11 кв.м.

(707-2019) УЛ.СЕДМА №7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/6 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ И 1/6 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ПОСТРОЕНА В ИМОТА, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 65,00КВ.М., С АДРЕС С.ТВЪРДИЦА, ОБЩ.БУРГАС, УЛ.СЕДМА №7 ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 68800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 60 кв.м.

(1962-2019) БЛ.28А ВХ.2 ЕТ.7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ 60,00КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С МЕДЗЕН РУДНИК БЛ. 28А ВХ.2 ЕТ.7, СГРАДАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА ОБЕКТЪТ Е ПАНЕЛНО СТРОИТЕЛ ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 25416.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет.1, офис 27
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.111, с площ от 25.21 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27936.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.106, с площ от 27.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 22 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.105, с площ от 18.98 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 21 Подробно описание на недвижимото ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

гр.Бургас, ул. "Индустриална" № 94, вх.Б, ет.1, офис 20
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.448.1.104, с площ от 27.47 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, "Индустриална" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 Подробно описание на недвижимото ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 189288.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 159 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.160, ет.6, ап.32
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.254.1.32, с площ от 80.90 кв.м., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.501.254.1.33, с площ от 77.80 кв.м..Двата обекта са функционално обединени в ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 161640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4604 кв.м.

гр.Бургас, местност "Караянос"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.6.393, с площ от 4604 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Караянос", ведно с построените в имота СГРАДА N 07079.6.393.1, с площ о ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 73760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 136 кв.м.

ул. Опълченска №7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ДВОРНО МЯСТО – съставляващо УПИ ХІІІ-355, в кв. 17, в гр. Бургас, с адрес на имота: град Бургас, кв. Победа, ул. Опълченска № 7, ВЕДНО с двуетажна къща представляваща имот с идентификатор ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 95 кв.м.

ул. Латинка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
Недвижими имоти, находящи се в гр.Бургас, кв.“Ветрен“с административен адрес ул.“Латинка“, № 2 представляващи самостоятелни обекти от двуетажна жилищна сграда: ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 58593.15 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 38 кв.м.

ул. Шейново №60
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор № 07079.613.25.1.23, гр.Бургас, ул."Шейново" № 60 с предназначение на самостоятелният обект: за офис, брой нива на обекта: 1, площ по документ ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 124229.50 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 178 кв.м.

до бл. 23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
1/2 ид.част от сграда с идентификатор 07079.501.113.9 в гр. Бургас, жк. Изгрев, до бл. 23З, застроена площ: 178 кв.м., описана в сканираното и качено обявление. ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 160080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 282 кв.м.

бл. 125
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
Недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ж.к. Славейков. Самостоятелен обект в сграда, представляващ ЗАЛА ЗА КАЛАНЕТИКА, в сутеренния етаж на вход Б, на блок 125 със самостоятелен вход от п ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 694560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4641 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.662.90 с площ 4 341 кв.м., гр. Бургас, Южна промишлена зона, описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 13360.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3294 кв.м.

м. Соката
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
Поземлен имот с идентификатор 07079.1.979 в гр. Бургас, кв. „Сарафово“, местност „СОКАТА“, Земеделска с Площ: 3294кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 87 кв.м.

ж.к."Меден Рудник" бл.91, вх. Д, ет.8, ап. 111
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
В СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 87 кв.м.

ж.к."Меден Рудник" бл.91, вх. Д, ет.8, ап. 111
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
В СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 9760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.32, с площ от 22.82 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г7 Подробно описание на недв ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 10960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.28, с площ от 25.58 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4 Подробно описание на недв ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 12720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.26, с площ от 29.62 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2 Подробно описание на не ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 10240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.580.1.25, с площ от 23.99 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1 Подробно описание на не ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 76320.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Едностаен апартамент БУРГАС

Едностаен апартамент БУРГАС

Цена: 87432.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 39 кв.м.

гр.Бургас, ул. "Оборище" № 65
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ на V /пети/ жилищен етаж, среден, с южно изложение, с площ от 39.43 кв.м. /тридесет и девет цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра/, съст ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3527 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ЛОЗЕ от 3.527 дка /три декара и петстотин двадесет и седем квадратни чести/, трета категория, местност „МАШАТЛЪКА”, имот № 043020 /четиридес ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 100222.50 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 100 кв.м.

ул. "Иван Шишман" № 3, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 07079.613.276.1.1 по КК и КР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, на ул. „Иван Шишман“ № 3, ет. 1, ап. 1, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с ...

Заведение БУРГАС

Заведение БУРГАС

Цена: 120312.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 151 кв.м.

гр.Бургас, ул."Абоба" № 6, ет. 0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.607.436.1.20, с площ от 150.55 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ул."Абоба" № 6, ет. 0 Подробно описание на недвижимото имущество в прилож ...

Земеделски имот БУРГАС

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 11568.01 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 948 кв.м.

м-ст Кафка
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
...

Ателие, Таван БУРГАС

Ателие, Таван БУРГАС

Цена: 4716.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 9 кв.м.

ул. Петко Каравелов № 25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 17928.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 50 кв.м.

ул. Петко Каравелов №25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
працелът е застроен с бр. сгради, показателите на застрояване са застроени. ...

Етаж от къща БУРГАС

Етаж от къща БУРГАС

Цена: 102960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 125 кв.м.

ул. Миньорска № 23, ет.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 208000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 969 кв.м.

гр.Бургас, ул."Река Ерма" № 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.825.203, с площ от 969 кв.м., ведно с изградените в имота: СГРАДА с идентификатор № 07079.825.203.1, със застроена площ от 241 кв.м., брой етажи 2. СГРАДА с идентифик ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 71120.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69 кв.м.

гр.Бургас, ул."Оборище" N 60, ет.-1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.608.210.1.10, с площ от 69.41 кв.м., брой нива на обекта 2 , представляващи: Южен Магазин N 1 на партерен етаж с площ от 44.37 кв.м. и Магазин N 1 на с ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 5720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3350 кв.м.

гр.Бургас, местност "Курт Тепе"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 059028, с площ от 3.350 дка., с адрес: гр.Бургас, местност "Курт Тепе". Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 3340.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4920 кв.м.

гр.Бургас, местнос "Малтарла"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 042016, с площ от 4.920 дка., с адрес: гр.Бургас, местнос "Малтарла". Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична п ...

Къща БУРГАС

Къща БУРГАС

Цена: 342560.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 197 кв.м.

ул. "Д-р Нидер" №11А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.04.2020 до 04.05.2020
Обявяване на: 2020-05-05
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 1367.10 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 775 кв.м.

49/80 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПИ в Острицата
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Предмет на публична продан са 49/80 идеални части от поземлен имот. Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 42778.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 211 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
1/3 (една трета) ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо парцел II-2157 (втори за имот пл. номер две хиляди сто петдесет и седем), в кв. 31 (тридесет и едно) по плана на гр. Бургас, бивш парце ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 2760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3421 кв.м.

местност МАДИКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Подробното описание се намира в сканираното обявлението за публична продан. Предмет на публична продан представлява 1/6 от 918/3421 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3421кв.м., а не поземления ...

Тристаен апартамент БУРГАС

Тристаен апартамент БУРГАС

Цена: 97600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 126 кв.м.

гр. Бургас, ул."Лермонтов" №32, ет.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.610.137.1.1, с площ от 126.10 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ул."Лермонтов" №32, ет.2 Подробно описание на недвижим ...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 91512.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 73 кв.м.

гр.Бургас, кв.""Сарафово", ул."Антон Иванов" №25-Б, ет.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.820.42.2.2, с площ от 72,93 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, кв.""Сарафово", ул."Антон Иванов" №25-Б, ет.2 Подробно описание на недвижимото ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 3888.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.8, с площ от 14 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 53640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 264 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.7, с площ от 264 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прода ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.5, с площ от 202 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прода ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 119 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.4, с площ от 119 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прод ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 13536.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 16 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", вх.А, ет.0, обект 8.5
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.653.553.1.291, с площ от 15.74 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , вх.А, ет.0, обект 8.5 Подробно описание на недвижимо ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 34 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 9
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.23, с площ от 33.50 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 9 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19512.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.22, с площ от 23.46 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 8 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19512.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.21, с площ от 23.46 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 7 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 34 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.20, с площ от 33.50 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 6 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 14040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 5
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.19, с площ от 16.71 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 5 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 16776.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.18, с площ от 20.08 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 4 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 19692.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.17, с площ от 23.89 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 3 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 22968.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.16, с площ от 27.70 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 2 Подробно описание ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 26748.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.2, обект 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.15, с площ от 30.16 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.2, обект 1 Подробно описание ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 20276.10 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 18 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.1, обект 35
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.13, с площ от 18.04 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 35 Подробно описани ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 19669.14 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 18 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.1, обект 34
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.12, с площ от 17.50 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 34 Подробно описа ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 19669.14 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 18 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 33
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.11, с площ от 17.50 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 33 Подробно описани ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 29425.05 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.1, обект 30
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.8, с площ от 26.18 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 30 Подробно описание ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 65650.05 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 58 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 29
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.7, с площ от 58.41 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 29 Подробно описание ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 17014.14 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 15 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.1, обект 25
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.3, с площ от 14.75 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 25 Подробно описание ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 21420.45 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 19 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 24
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.2, с площ от 18.57 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 24 Подробно описание ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 32690.16 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Тополица" бл.394, ет.1, обект 23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.4.1, с площ от 28.34 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" , ул."Тополица", бл.394, ет.1, обект 23 Подробно описание ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 21733.47 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 21 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.393, ет.0, обект 19
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.3.42, с площ от 21.38 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к. "Меден Рудник". бл.393, ет.0, обект 19 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 21733.47 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 21 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.393, ет.0, обект 18
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.3.41, с площ от 21.38 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к. "Меден Рудник". бл.393, ет.0, обект 18 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 22251.96 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 22 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.393, ет.0, обект 17
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.3.40, с площ от 21.89 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к. "Меден Рудник". бл.393, ет.0, обект 17 Подробно описание на недвижимото ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 42134.22 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.393, ет.1, обект 36
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.651.95.3.9, с площ от 24.79 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.393, ет.1, обект 36 Подробно описание на недвижимото и ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас