Чси Имоти > Бургас >

ЧСИ Бургас

Всички имоти в Бургас от ЧСИ

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 89 кв.м.

УЛ. МАКЕДОНИЯ № 24
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.06.2020 до 21.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.612.78.1.19 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, две, точка, седем, осем, точка, едно, точка, деветнадесет/ по кадастр ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 25208.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 385 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
В СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 178848.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4502 кв.м.

местност "Шосеен път"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 2020-07-30
в приложеното обявление ...

Многостаен апартамент БУРГАС

Многостаен апартамент БУРГАС

Цена: 289760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 173 кв.м.

гр.Бургас, ул."Елин Пелин" № 28 -30, ет.3, ап.8-9
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 07079.614.308.1.7 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, триста и осем, точка, едно, точка, седем/, по када ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 15920.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр.Бургас, ул."Елин Пелин" № 28 -30, ет.0, гараж 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 07079.614.308.1.16 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, триста и осем, точка, едно, точка, шестнадсет/, п ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 32572.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СРАДА с идентификатор №07079.613.189.1.12 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин и тринадесет, точка, сто осемдесет и девет, точка, едно, точка, ...

Търговски имот БУРГАС

Цена: 450720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 428 кв.м.

ул. "Шейново" № 32, ет. 0
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в гр. БУРГАС, ул. "ШЕЙНОВО" № 32 ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ЮГ ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 36640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ...

Производствен имот БУРГАС

Цена: 20640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 69200.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 107 кв.м.

бл. 244, вх.В, ет. 1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в гр. БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК” бл. 244, вх.В, ет. – 1 ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 68688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, п.к.8000, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Търговски имот БУРГАС

Търговски имот БУРГАС

Цена: 86800.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

кв.Сарафово, местност „ПОД ШОСЕТО”
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 470000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ 3162КВ.М. С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ЗА ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА , С ...

Земеделски имот БУРГАС

Цена: 34408.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3000 кв.м.

м. Под шосето
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
Недвижим имот, находящ се в землището на кв. Сарафово в местността ПОД ШОСЕТО, с площ от 3.000 дка, описан в сканираното и качено обявление. ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 625104.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4341 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.662.90, с площ 4 341 кв.м. , гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, описан всканираното и качено обявление. ...

Търговски имот БУРГАС

Цена: 111806.55 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 89 кв.м.

бл. 23
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
1/2 ид.част от сграда с идентификатор 07079.501.113.9 в гр. Бургас, жк. Изгрев, до бл. 23, сграда за търговия, Застроена площ: 178 кв.м., описан в сканираното и качено обявление. ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 209304.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 151 кв.м.

(1330-2018) ВЪРЛИ БРЯГ -ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СКЛАДОВА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА НА ДВЕ НИВА, С ПЛОЩ 151КВ.М. , ВЕДНО С ПОЗЕМЛЕН ИМОТС ПЛОЩ 569КВ.М., РАЗПОЛЖЕН В ГР.БУРГАС ВЪРЛИ БРЯГ ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 161 кв.м.

(638-2011) БЛ.210 ЕТ.1 ОБЕКТ ФИТНЕС
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИОНИРАЩ КАТО ФИТНЕС - ЗАЛА С ПЛОЩ 160,64КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ...

Други БУРГАС

Други БУРГАС

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 134 кв.м.

(705-2011) БЛ.116 ВХ.5 ЕТ.-1 ОБЕКТ ФИТНЕС- ЗАЛА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИОНИРАЩ КАТО ФИТНЕС - ЗАЛА С ПЛОЩ 133,85КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 11040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 17 кв.м.

(1595-2017) УЛ.МЕСТА №46 ЕТ.-1, ГАРАЖ, П.М. 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ГАРАЖ В СГРАДА, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 17,28КВ.М. И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ , СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ 7,60КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС К-С БРАТЯ М ...

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 4164.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 5634 кв.м.

(1167-2018) МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛОТО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ 5634КВ.М., С МЕСТНОСТ КРАЙ СЕЛОТО , В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БУРГАС, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ЗЕМЕДЕЛСКА , С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ДРУГ ВИД НИВА ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2971488.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.

1/2 идеална част
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 2796519.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 244858.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 148109.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Склад БУРГАС

Склад БУРГАС

Цена: 228365.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 626 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 116660.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 434 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 97469.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подробно описание в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 102144.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
подробна информация в приложеното обявление за публична продан ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 104564.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 389 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
подробна информация в приложеното обявление за пъблична продан ...

Парцел БУРГАС

Парцел БУРГАС

Цена: 45249408.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 69344 кв.м.

лесопарк Росенец
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 14832.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 33 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 17064.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 31 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 32, ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 15264.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 28 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 27 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 16776.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 26 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 14688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 27 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 25 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 12744.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, вх. Б, обект 30 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 9216.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 16 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0 /нула/, обект 8.4 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 8064.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0 /нула/, обект 8.3 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 7488.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, обект 8.2 ...

Магазин БУРГАС

Магазин БУРГАС

Цена: 11736.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 22 кв.м.

бл. 308
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
МАГАЗИН в гр. БУРГАС ж.к.”Меден Рудник”, ет.0, обект 8.1 ...

Едностаен апартамент БУРГАС

Едностаен апартамент БУРГАС

Цена: 98496.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 44 кв.м.

ул. Ал. Богориди № 13, ет.4, ат.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
...

Двустаен апартамент БУРГАС

Двустаен апартамент БУРГАС

Цена: 138672.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 60 кв.м.

ул. Ал. Богориди № 13, ет.4, ат.2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 9760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 07079.653.580.1.32, с площ от 22.82 кв.м., с администратуивен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г8 Подробно описание на не ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 10960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 26 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 07079.653.580.1.28, с площ от 25.58 кв.м., с администратуивен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г4 Подробно описание на не ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 12720.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 30 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 07079.653.580.1.26, с площ от 29.62 кв.м., с администратуивен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г2 Подробно описание на не ...

Гараж БУРГАС

Гараж БУРГАС

Цена: 10240.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 24 кв.м.

гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 07079.653.580.1.25, с площ от 23.99 кв.м., с администратуивен адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", зона Б, бл.207, ет.0, гараж Г1 Подробно описание на не ...

Офис БУРГАС

Офис БУРГАС

Цена: 25416.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 25 кв.м.

ул."Индустриална" № 94
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ОФИС в гр.БУРГАС, ул. "ИНДУСТРИАЛНА" № 94, вх.Б, ет. 1, офис 27 ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас