Чси Имоти > Костинброд >

ЧСИ Костинброд

Всички имоти в Костинброд от ЧСИ

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6550 кв.м.

местност Дупките
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38978.405.80 /тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем точка четиристотин и пет точка осемдесет/ по кадастр ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 20700.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8663 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
2. Поземлен имот с идентификатор 38978.620.70, съгласно скица №15-955269-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителе ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 14004.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5940 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
1. Поземлен имот с идентификатор 38978.620.69, съгласно скица №15-960274-28.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителе ...

Къща КОСТИНБРОД

Цена: 340500.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 624 кв.м.

гр.Костинброд, ул. "Иван Вазов" №41
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 624 (шестстотин двадесет и четири) кв. метра по доказателствен нотариален акт, а по скица с площ от 600,18 (шестстотин цяло и осемнадесет стотни) кв. метра, находящ ...

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6550 кв.м.

местност Дупките
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38978.405.80 /тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем точка четиристотин и пет точка осемдесет/ по кадастр ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 23000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8663 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.70, съгласно скица №15-955269-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 15560.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5940 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.69, съгласно скица №15-960274-28.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Къща КОСТИНБРОД

Къща КОСТИНБРОД

Цена: 378360.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 624 кв.м.

гр.Костинброд, ул. "Иван Вазов" №41
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Недвижим имот, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 624 (шестстотин двадесет и четири) кв. метра по доказателствен нотариале ...

Други КОСТИНБРОД

Други КОСТИНБРОД

Цена: 94000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6596 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38978.29.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Костинброд, одобрени със Заповед № РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на А ...

Къща КОСТИНБРОД

Цена: 62800.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 57 кв.м.

гр. Костинброд, ул. Люлин №14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.08.2019 до 23.09.2019
Обявяване на: 2019-09-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.900.979 (три, осем, девет, седем, осем, точка, девет, нула, нула, точка, девет, седем, девет), находящ се в гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София, ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 891360.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7217 кв.м.

ул."Славянка" №24, ЗАД "БИЛЛА" и БЛИЗО до печатница "МУЛТИПРИНТ" в гр.КОСТИНБРОД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костинброд, Софийска област, с площ от 7 217.00 кв.м., съставляващ УПИ V, за стопанска дейност, в кв. 232 по плана на града, при граници и съседи на имота п ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 560.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 2952 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Под село"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.22 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и втори ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 4300.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 4000 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Белица"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.652.7, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.0 ...

Къща КОСТИНБРОД

Къща КОСТИНБРОД

Цена: 420400.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 574 кв.м.

гр.Костинброд, ул. "Иван Вазов" №41
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 624 (шестстотин двадесет и четири) кв. метра по доказателствен нотариален акт, а по скица с площ от 600,18 (шестстотин цяло и осемнадесет стотни) кв. метра, находящ ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 25470.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8663 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.70, съгласно скица №15-955269-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5940 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.69, съгласно скица №15-960274-28.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.68, съгласно скица №15-955296-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 23760.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6918 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.67, съгласно скица №15-960320-28.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.66, съгласно скица №15-955365-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Парцел КОСТИНБРОД

Парцел КОСТИНБРОД

Цена: 27072.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 741 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 2019-07-09
УПИ парцел IX (девети) за имот пл. № 1101, квартал 163 при съседи: север – парцел VIII, изток п-ли VI и VII, юг – п-л Х – всички от кв. 163 и от запад – улица. ...

Други КОСТИНБРОД

Други КОСТИНБРОД

Цена: 104400.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6587 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 2019-07-09
...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 612.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 2952 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Под село"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.22 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и втори ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 4824.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 4000 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Белица"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.652.7, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.0 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 2844.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 15027 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
1 825,5/15 029 (хиляда осемстотин двадесет и пет цяло и пет десети върху петнадесет хиляди и двадесет и девет) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 38978.645.2, съгласно скица №1 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1044.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 10796 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
1 449,5/10 797 (хиляда четиристотин четиридесет и девет цяло и пет десети върху десет хиляди седемстотин деветдесет и седем) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 38978.40.12, съг ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 756.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7235 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Радичевец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
452,375/7 237 (четиристотин петдесет и две цяло и триста седемдесет и пет хилядни върху седем хиляди двеста тридесет и седем) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 38978.614.38, с ...

Тристаен апартамент КОСТИНБРОД

Тристаен апартамент КОСТИНБРОД

Цена: 44550.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 76 кв.м.

гр. Костинброд, ж.к. "Зора", бл.1, вх.В, ет.5, ап.13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
Апартамент №13 (тринадесет), на 5 (пети) етаж, в жилищен блок №1 (едно), стара номерация №3 (три), вход В, буква „В“, стара номерация вход „А“, построен върху държавна земя в гр. Костинбро ...

Други КОСТИНБРОД

Други КОСТИНБРОД

Цена: 27072.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 741 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
...

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 28300.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8663 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.70, съгласно скица №15-955269-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5940 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.69, съгласно скица №15-960274-28.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.68, съгласно скица №15-955296-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6918 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.67, съгласно скица №15-960320-28.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
Поземлен имот с идентификатор 38978.620.66, съгласно скица №15-955365-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 2052.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 843 кв.м.

гр.Костинброд, Софийска област, местност "Лъката"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
Поземлен имот с идентификатор 38978.721.327, съгласно скица №15-258559-05.06.2017г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 990400.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7217 кв.м.

ул."Славянска" №24, БЛИЗО до печатница "МУЛТИПРИНТ" В гр.КОСТИНБРОД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.03.2019 до 30.04.2019
Обявяване на: 2019-05-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костинброд, Софийска област, с площ от 7 217.00 кв.м., съставляващ УПИ V, за стопанска дейност, в кв. 232 по плана на града, при граници и съседи на имота п ...

Къща КОСТИНБРОД

Къща КОСТИНБРОД

Цена: 145000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 84 кв.м.

ул. Величко Величков № 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 38978.900.617 /тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, деветстотин, точка шестстотин и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Други КОСТИНБРОД

Други КОСТИНБРОД

Цена: 116000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6587 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 680.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 2952 кв.м.

гр.Костинброд, местност "Под село"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.22 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и втори ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 5360.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 4000 кв.м.

гр.Костинброд, местност "Белица"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.652.7, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.0 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 3160.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 15029 кв.м.

гр. Костинброд, местност "Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
1 825,5/15 029 (хиляда осемстотин двадесет и пет цяло и пет десети върху петнадесет хиляди и двадесет и девет) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинброд, махала „Ши ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1160.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 10797 кв.м.

гр. Костинброд, местност "Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
1 449,5/10 797 (хиляда четиристотин четиридесет и девет цяло и пет десети върху десет хиляди седемстотин деветдесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинбр ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 840.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 107 кв.м.

гр. Костинброд, местност "Радичевец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
452,375/7 237 (четиристотин петдесет и две цяло и триста седемдесет и пет хилядни върху седем хиляди двеста тридесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинб ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 30420.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8665 кв.м.

гр. Костинброд, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
ИМОТ №620070 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 8.665 (осем декара и ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 20610.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5941 кв.м.

гр. Костинброд, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
ИМОТ №620069 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 5.941 (пет декара и д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 12024.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр. Костинброд, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
ИМОТ №620068 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 28350.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6920 кв.м.

гр. Костинброд, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
ИМОТ №620066 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 12024.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр. Костинброд, местност "Равнището"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
Обявяване на: 2019-01-17
ИМОТ №620066 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 889650.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7217 кв.м.

ул."Славянска" №24, БЛИЗО до печатница "МУЛТИПРИНТ" В гр.КОСТИНБРОД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
Обявяване на: 2018-11-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костинброд, Софийска област, с площ от 7 217.00 кв.м., съставляващ УПИ V, за стопанска дейност, в кв. 232 по плана на града, при граници и съседи на имота п ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 889650.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7217 кв.м.

ул."Славянка" №24, БЛИЗО до печатница "МУЛТИПРИНТ" В гр.КОСТИНБРОД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
Обявяване на: 2018-11-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костинброд, Софийска област, с площ от 7 217.00 кв.м., съставляващ УПИ V, за стопанска дейност, в кв. 232 по плана на града, при граници и съседи на имота п ...

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Цена: 35478.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 60 кв.м.

гр. Костинброд, ул. "Обединена" №84, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
Първи етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Костинброд, ул. “Обединена“ №84, ет.1, представляваща северен близнак от построена двуетажна къща-близнак в УПИ с площ от 1128.00 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 720.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 2952 кв.м.

гр.Костинброд, област Софийска, местност "Под село"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
2. 1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.22 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и вт ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.652.7, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/1 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 3420.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 15029 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
3. 1 825,5/15 029 (хиляда осемстотин двадесет и пет цяло и пет десети върху петнадесет хиляди и двадесет и девет) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинброд, махала ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1260.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 10797 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
2. 1 449,5/10 797 (хиляда четиристотин четиридесет и девет цяло и пет десети върху десет хиляди седемстотин деветдесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Кости ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 900.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7238 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", община Костинброд, област Софийска, местност „Радичевец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
1. 452,375/7 237 (четиристотин петдесет и две цяло и триста седемдесет и пет хилядни върху седем хиляди двеста тридесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Кост ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 33800.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8665 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
ИМОТ №620070 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 8.665 (осем декара и ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 22900.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5941 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
ИМОТ №620069 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 5.941 (пет декара и д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 13360.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
ИМОТ №620068 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 31500.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6920 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
ИМОТ №620067 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 6.920 (шест декара и ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 13360.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
ИМОТ №620066 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 79 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област Софийска, ул.“Еделвайс“ №42
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
Недвижим имот, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, представляващ ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 79.29 (седемдесет и девет цяло и дваде ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 101088.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 302 кв.м.

гр.Костинброд, област Софийска, ул.”Ген.Столетов” №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
Поземлен имот с начин на трайно ползване – ниско застрояване, находящ се в гр.Костинброд, област София, представляващ дворно място с площ от 1000 (хиляда) кв.м., съставляващ парцел XXVII-2 ...

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 4500.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3925 кв.м.

гр.Костинброд, област Софийска, местност "Белица"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
3. ½ идеална част от Нива, находяща се в землището на м.Шияковци, гр.Костинброд, ЕКАТТЕ 99145, община Костинброд, област София, местността „Белица”, четвърта категория съставляваща имот №0 ...

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 4800 кв.м.

гр.Костинброд, кв. Маслово, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
1. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000096 /масив нула, парцел деветдесет и шест/ по картата на възстановената собственост /КВС/, идентичен с парцел ХV /петнадесет/ по парцеларен план на б ...

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Земеделски имот КОСТИНБРОД

Цена: 18750.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 2000 кв.м.

гр.Костинброд, кв. Маслово, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
Обявяване на: 2018-10-24
1. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000096 /масив нула, парцел деветдесет и шест/ по картата на възстановената собственост /КВС/, идентичен с парцел ХV /петнадесет/ по парцеларен план на б ...

Парцел КОСТИНБРОД

Парцел КОСТИНБРОД

Цена: 31293.60 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 665 кв.м.

гр. Костинброд
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ по доказателствени документи от 665 /шестстотин шестдесет и пет/ кв. м., а по скица от 647,78/шестстотин четиридесет и седем цяло и седемдесет и осем стотни/ кв. м., н ...

Къща КОСТИНБРОД

Къща КОСТИНБРОД

Цена: 62586.40 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 82 кв.м.

гр. Костинброд
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ по доказателствени документи от 700 /седемстотин/ кв. м., а по скица от 721,67 /седемстотин двадесет и един цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. м., находящ се в строи ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 800.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 2952 кв.м.

гр.Костинброд, област Софийска, местност "Под село"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.22 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и втор ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 4000 кв.м.

гр.Костинброд, област Софийска, местност "Белица"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.652.7, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.0 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 3800.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 15029 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
1 825,5/15 029 (хиляда осемстотин двадесет и пет цяло и пет десети върху петнадесет хиляди и двадесет и девет) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинброд, махала „Ши ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1400.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 10797 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
1 449,5/10 797 (хиляда четиристотин четиридесет и девет цяло и пет десети върху десет хиляди седемстотин деветдесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинбр ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7238 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", община Костинброд, област Софийска, местност „Радичевец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
452,375/7 237 (четиристотин петдесет и две цяло и триста седемдесет и пет хилядни върху седем хиляди двеста тридесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинб ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 36378.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8665 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
ИМОТ №620070 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 8.665 (осем декара и ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 24624.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5941 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
ИМОТ №620069 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 5.941 (пет декара и д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 14364.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
ИМОТ №620068 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 33876.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6920 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
ИМОТ №620067 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 6.920 (шест декара и ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 14364.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
ИМОТ №620066 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Цена: 39200.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 79 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област Софийска, ул.“Еделвайс“ №42
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
Недвижим имот, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, представляващ ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 79.29 (седемдесет и девет цяло и дваде ...

Къща КОСТИНБРОД

Къща КОСТИНБРОД

Цена: 112320.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 302 кв.м.

гр.Костинброд, област Софийска, ул.”Ген.Столетов” №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 2018-07-10
Поземлен имот с начин на трайно ползване – ниско застрояване, находящ се в гр.Костинброд, област София, представляващ дворно място с площ от 1000 (хиляда) кв.м., съставляващ парцел XXVII-2 ...

Парцел КОСТИНБРОД

Парцел КОСТИНБРОД

Цена: 143200.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6587 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 2018-04-27
...

Парцел КОСТИНБРОД

Парцел КОСТИНБРОД

Цена: 143200.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6587 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 2018-04-27
...

Парцел КОСТИНБРОД

Парцел КОСТИНБРОД

Цена: 143200.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6587 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 2018-04-27
...

Тристаен апартамент КОСТИНБРОД

Тристаен апартамент КОСТИНБРОД

Цена: 56940.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 77 кв.м.

ул. Димчо Дебелянов № 23, вх. Б, ет. 4, ап. 25
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2018 до 27.04.2018
Обявяване на: 2018-04-30
АПАРТАМЕНТ № 25/двадесет и пет/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 38978.900.6714.1.25 /три, осем, девет, седем, осем, точка, девет, нула, нула, точка, шест, седем ...

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Цена: 39420.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 60 кв.м.

гр. Костинброд, ул. „Обединена“ №84, ет.1, област София
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
Първи етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Костинброд, ул. “Обединена“ №84, ет.1, представляваща северен близнак от построена двуетажна къща-близнак в УПИ с площ от 1128.00 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 4140.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 15029 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
1 825,5/15 029 (хиляда осемстотин двадесет и пет цяло и пет десети върху петнадесет хиляди и двадесет и девет) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинброд, махала „Ши ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1530.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 10797 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
1 449,5/10 797 (хиляда четиристотин четиридесет и девет цяло и пет десети върху десет хиляди седемстотин деветдесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинбр ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1080.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7238 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", община Костинброд, област Софийска, местност „Радичевец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
452,375/7 237 (четиристотин петдесет и две цяло и триста седемдесет и пет хилядни върху седем хиляди двеста тридесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинб ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 40420.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8665 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
ИМОТ №620070 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 8.665 (осем декара и ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5941 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
ИМОТ №620069 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 5.941 (пет декара и д ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 15960.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
ИМОТ №620068 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 37640.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 6920 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
ИМОТ №620067 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 6.920 (шест декара и ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 15960.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 3000 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
ИМОТ №620066 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, кат ...

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 79 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област Софийска, ул.“Еделвайс“ №42
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
Недвижим имот, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, представляващ ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 79.29 (седемдесет и девет цяло и дваде ...

Производствен имот КОСТИНБРОД

Производствен имот КОСТИНБРОД

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 302 кв.м.

гр.Костинброд, област Софийска, ул.”Ген.Столетов” №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
Поземлен имот с начин на трайно ползване – ниско застрояване, находящ се в гр.Костинброд, област София, представляващ дворно място с площ от 1000 (хиляда) кв.м., съставляващ парцел XXVII-2 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 2052.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 843 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област Софийска, местност "Лъката"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
Поземлен имот № 721327 /седемстотин двадесет и една хиляди триста двадесет и седми/, с площ от 0.843 /нула дка. осемстотин четиридесет и три кв. метра/ дка., с начин на трайно ползване: „Н ...

Парцел КОСТИНБРОД

Парцел КОСТИНБРОД

Цена: 1080.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 303 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване "ниско застрояване“ (до 10 м.), с площ от 303.37 (триста и три цяло и тридесет и седем) кв. метра, находящ се в гр. Костинброд ...

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Етаж от къща КОСТИНБРОД

Цена: 42390.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 60 кв.м.

гр. Костинброд, ул. „Обединена“ №84, ет.1, област София
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19
Първи етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Костинброд, ул. “Обединена“ №84, ет.1, представляваща северен близнак от построена двуетажна къща-близнак в УПИ с площ от 1128.00 ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 4600.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 15029 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19
1 825,5/15 029 (хиляда осемстотин двадесет и пет цяло и пет десети върху петнадесет хиляди и двадесет и девет) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинброд, махала „Ши ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1700.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 10797 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19
1 449,5/10 797 (хиляда четиристотин четиридесет и девет цяло и пет десети върху десет хиляди седемстотин деветдесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинбр ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 7238 кв.м.

град Костинброд, махала „Шияковци", община Костинброд, област Софийска, местност „Радичевец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19
1. 452,375/7 237 (четиристотин петдесет и две цяло и триста седемдесет и пет хилядни върху седем хиляди двеста тридесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Кост ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 42988.50 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 8665 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19
ИМОТ №620070 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 8.665 (осем декара и ...

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Земеделска земя КОСТИНБРОД

Цена: 29101.50 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5941 кв.м.

гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19
ИМОТ №620069 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 5.941 (пет декара и д ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти костинброд чси костинброд имоти чси костинброд райфайзен имоти костинброд имоти чси костинброд чси костинброд имоти костинброд райфайзен имоти костинброд имоти в костинброд продажба къща костинброд чси