Чси Имоти > Враца >

ЧСИ Враца

Всички имоти в Враца от ЧСИ

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 354240.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 956 кв.м.

бул. "Демокрация" № 12
Окръжен съд: Враца
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Триетажна производствена сграда построена върху 956 кв.м. /разгърната застроена площ 2868 кв.м./, находяща се в ЦГЧ. ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 36288.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 78 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 12259.1010.35.13.15 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на А ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 31392.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 62 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 12259.1009.36.8.17 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК ...

Многостаен апартамент ВРАЦА

Многостаен апартамент ВРАЦА

Цена: 65520.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 123 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1019.40.3.7 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съгл ...

Къща ВРАЦА

Цена: 18072.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 52 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
1) 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1024.190 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния д ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
Самостоятелен обект в сграда – за търговска дейност, с идентификатор 12259.1023.14.5.45 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор ...

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 28960.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
6/2013 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ -целият с площ 800 кв. м, заедно с построените в същия парцел: ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ Поземлен имот с идентификатор: 43712.202.2 в ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 91 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
и.д. 96/13 ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 39360.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
и.д. 6/16 ...

Вила ВРАЦА

Цена: 10677.60 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1176 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
Новообразуван имот, с пл.№984.143 по скица ( а по договорна ипотека - имот 9840143) по плана на новообразуваните имоти ,съгласно схема от 09.07.2015г. на Община Враца. Обектът се намира в ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 2289.60 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 2387 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
1. Новообразуван поземлен имот №9810034, VІІ-ма кат. С площ от 2387 кв.м., находящ се в местността „Шаровитица” в землището на гр.Враца, при граници и съседи имоти:9810032, 9810031, 981060 ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 1108.80 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
2. Новообразуван поземлен имот №9810032, VІІ-ма кат. С площ от 1100 кв.м., находящ се в местността „Шаровитица” в землището на гр.Враца, при граници и съседи имоти:9810500, 9810034, 981003 ...

Вила ВРАЦА

Вила ВРАЦА

Цена: 5040.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 999 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
1. Поземлен имот с идентификатор 12259.1154.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменен ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 24840.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
Поземлен имот-за търговска дейност с идентификатор 12259.1010.40.11.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АГКК съгласно скица ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1026.312.1.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. На ИД на АК, с адрес гр. ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1026.270.1.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. На ИД на АК, с адрес гр. ...

Ателие, Таван ВРАЦА

Цена: 22800.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Димитраки Хаджитошев" № 15, ет. 3
Окръжен съд: Враца
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1019.158.1.6 с адрес: гр. Враца, ул. "Димитраки Хаджитошев" № 15, на етаж 3 Тежести за имота към датата на извършване на описа: Договор ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 13880.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 10201 кв.м.

местност Хаджимов Хан
Окръжен съд: Враца
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
30/120 (тридесет върху сто и двадесет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.667.23 Тежести за имота към датата на извършване на описа: Възбрана вписана в том № 1, акт № ...

Ателие, Таван ВРАЦА

Ателие, Таван ВРАЦА

Цена: 22800.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Димитраки Хаджитошев" № 15, ет. 3
Окръжен съд: Враца
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1019.158.1.6 Тежести за имота към датата на извършване на описа: Договорна ипотека вписана в том № 1, акт № 234, дв. вх. № 8085/15.12 ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 128640.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 184 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Поземлен имот с идентификатор 12259.1021.256 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-06/349/ ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 22536.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.7.2.32 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, находящ се в гр.Враца, ж ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 38304.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.218.17.40 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, находящ се в гр.Враца ...

Етаж от къща ВРАЦА

Етаж от къща ВРАЦА

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.141.1.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед 0РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК с администа ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 54880.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 13.09.2019 до 13.10.2019
Обявяване на: 2019-10-14
и.д. 177/18 ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 52640.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
и.д. 251/2019 ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 49360.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
и.д. 251/2019 ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 839 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
и.д. 158/2015 ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 839 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
и.д. 158/2015 ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 839 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
и.д. 158/2015 ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 31120.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
и.д. 95/2013 ...

Тристаен апартамент ВРАЦА

Тристаен апартамент ВРАЦА

Цена: 80240.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 80240 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 2019-10-14
и.д. 137/2018г. ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 441488.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1734 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 08.09.2019 до 08.10.2019
Обявяване на: 2019-10-09
1.СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор 12259.1027.105.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка едно/, със застроена площ 19 кв. м. /де ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 47332.80 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
Самостоятелен обект в сграда – за търговска дейност, с идентификатор 12259.1010.270.8.8 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съ ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 16 кв.м.

"Промишлена зона"
Окръжен съд: Враца
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 16 кв.м.

"Промишлена зона"
Окръжен съд: Враца
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 109368.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 868 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
Поземлен имот с идентификатор 12259.1022.86 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, последно изменение на кадастра ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 30800.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 368 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1025.126 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес гр.Враца, ул.“Топилки“ ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 23544.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1026.158.2.45 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 65328.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1017.89.4.30, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, по кадастралната карта и кад. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16 ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 40320.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 78 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 12259.1010.35.13.15 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съг ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 34880.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 62 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 12259.1009.36.8.17 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК ...

Тристаен апартамент ВРАЦА

Тристаен апартамент ВРАЦА

Цена: 72800.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 123 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1019.40.3.7 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съгл ...

Къща ВРАЦА

Къща ВРАЦА

Цена: 20080.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 52 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
1) 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1024.190 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния д ...

Вила ВРАЦА

Вила ВРАЦА

Цена: 11864.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1176 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
Новообразуван имот, с пл.№984.143 по скица ( а по договорна ипотека - имот 9840143) по плана на новообразуваните имоти ,съгласно схема от 09.07.2015г. на Община Враца. Обектът се намира в ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 27600.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
Поземлен имот-за търговска дейност с идентификатор 12259.1010.40.11.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АГКК съгласно скица ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 2544.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 2387 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
1. Новообразуван поземлен имот №9810034, VІІ-ма кат. С площ от 2387 кв.м., находящ се в местността „Шаровитица” в землището на гр.Враца, при граници и съседи имоти:9810032, 9810031, 981060 ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 1232.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
2. Новообразуван поземлен имот №9810032, VІІ-ма кат. С площ от 1100 кв.м., находящ се в местността „Шаровитица” в землището на гр.Враца, при граници и съседи имоти:9810500, 9810034, 981003 ...

Вила ВРАЦА

Вила ВРАЦА

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 999 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
1. Поземлен имот с идентификатор 12259.1154.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменен ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 142880.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1512 кв.м.

ул. "Индустреална" № 8
Окръжен съд: Враца
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 237 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
258/2011 ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 94705.92 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 521 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
и.д. 258/2011г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 237 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
и.д. 258/11 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 12259.1017.123.1.38 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 12259.1017.123.1.41 3. Сграда с идентификатор: 12259 ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 48480.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
и.д. 164/2019 ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 894800.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 3390 кв.м.

кв. "Източна- промишлена зона", ул. "Мездренско шосе"
Окръжен съд: Враца
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Промишлена сграда – цех за центробежно леене, състоящ се от 10 /десет/ входа, 4 /четири/ канцеларии, 2 /две/ гардеробни, 2 /две/ тоалетни, 2 /две/ бани, 2 /две/ лаборатории, 2 /две/ помеще ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 303 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
Поземлен имот, с идентификатор 12259.1010.177 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съгласно схема от 09.09.2014г. на СГКК- ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 52592.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
Самостоятелен обект в сграда – за търговска дейност, с идентификатор 12259.1010.270.8.8 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съ ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 33552.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
Самостоятелен обект в сграда – за търговска дейност, с идентификатор 12259.1023.14.5.45 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 118512.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 383 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
Сграда с кадастрален идентификатор 12259.1027.398.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изп. директор на А ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 26160.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1026.158.2.45 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 39280.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 72 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1026.142.4.12 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и шест точка сто четиридесет и две точка четири точка дван ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 42560.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.218.17.40 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, находящ се в гр.Враца ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 25040.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.7.2.32 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, находящ се в гр.Враца, ж ...

Земеделска земя ВРАЦА

Земеделска земя ВРАЦА

Цена: 15795.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 10201 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
30/120 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.667.23 находящ се в местност "ХАДЖИМАНОВ ХАН", землището гр. Враца на гл. път Враца - Оряхово, срещу бензиностанция на Лукой ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 23112.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Димитраки Хаджитошев" № 15, ет. 3
Окръжен съд: Враца
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Сградата, в която е разположен имота се намира в идеален център като същата представлява паметник на културата. Жилището е разположено на тавански етаж, таваните са частично скосени. ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 16400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 618 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
И.Д. 114/18Г. ...

Къща ВРАЦА

Къща ВРАЦА

Цена: 223.62 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 110 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
и.д. 138/2013г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, С ПЛОЩ 110 КВ.М. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, С ПЛОЩ 113.62 КВ.М. ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 136152.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 168 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
и.д. 69/2016г. ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 69048.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1017.89.4.30, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, по кадастралната карта и кад. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16 ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 21400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 38 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
½ идеална част от Самостоятелен обект в сграда – жилище с кадастрален идентификатор 12259.1010.35.9.4 по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД -18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния ди ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 42950.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 61 кв.м.

гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. Орбита № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 28
Окръжен съд: Враца
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.40.18.28 / дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка четиридесет точка осемнадесет точка двадесет и осем/ ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 35840.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 62 кв.м.

ж.к. Дъбника, бл. 21, вх. Д, ет. 2, ап. 95
Окръжен съд: Враца
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.11.3.5 / дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка единадесет точка три точка пет /. По кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 39312.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 78 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 12259.1010.35.13.15 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съг ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 34272.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 62 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 12259.1009.36.8.17 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 06.05.2019 до 06.06.2019
Обявяване на: 2019-06-07
СГРАДА с идентификатор 12259.1021.82.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и едно точка осемдесет и две точка едно/ със застроена площ от 16 кв.м. /шестнадесет ...

Къща ВРАЦА

Къща ВРАЦА

Цена: 20016.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 52 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
1) 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1024.190 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния д ...

Тристаен апартамент ВРАЦА

Тристаен апартамент ВРАЦА

Цена: 65664.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 123 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1019.40.3.7 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съгл ...

Къща ВРАЦА

Къща ВРАЦА

Цена: 149832.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 311 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 2019-05-13
и.д. 77/14 ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 220 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 2019-05-13
и.д. 451/16 ...

Офис ВРАЦА

Офис ВРАЦА

Цена: 15768.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 2019-05-13
и.д. 16/16 ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 34704.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 14.04.2019 до 14.05.2019
Обявяване на: 2019-05-15
Поземлен имот-за търговска дейност с идентификатор 12259.1010.40.11.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АГКК съгласно скица ...

Вила ВРАЦА

Вила ВРАЦА

Цена: 10593.36 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1176 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 14.04.2019 до 14.05.2019
Обявяване на: 2019-05-15
Новообразуван имот, с пл.№984.143 по скица ( а по договорна ипотека - имот 9840143) по плана на новообразуваните имоти ,съгласно схема от 09.07.2015г. на Община Враца. Обектът се намира в ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 156400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 254 кв.м.

ул. Христо Смирненски № 7
Окръжен съд: Враца
Срок: 13.04.2019 до 13.05.2019
Обявяване на: 2019-05-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 12259.1021.256/дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и едно точка двеста петдесет и шест/ по Кадастралната карта и кадастралните р ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 37680.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 53 кв.м.

бул. 2-ри юни № 109, вх. Б, ет.7, ап.28
Окръжен съд: Враца
Срок: 13.04.2019 до 13.05.2019
Обявяване на: 2019-05-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.218.12.54 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и три точка двеста и осемнадесет точка дванадесет точка п ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 2692.80 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 2387 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
1. Новообразуван поземлен имот №9810034, VІІ-ма кат. С площ от 2387 кв.м., находящ се в местността „Шаровитица” в землището на гр.Враца, при граници и съседи имоти:9810032, 9810031, 981060 ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 1310.40 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
2. Новообразуван поземлен имот №9810032, VІІ-ма кат. С площ от 1100 кв.м., находящ се в местността „Шаровитица” в землището на гр.Враца, при граници и съседи имоти:9810500, 9810034, 981003 ...

Вила ВРАЦА

Вила ВРАЦА

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 999 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
1. Поземлен имот с идентификатор 12259.1154.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменен ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 131680.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 383 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
Сграда с кадастрален идентификатор 12259.1027.398.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изп. директор на А ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 32200.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 24.03.2019 до 24.04.2019
Обявяване на: 2019-04-25
½ ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.201.1.5 по кадастрална карта и кадастрални регитри на гр.Враца, одобрени със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. / 16.09.2005 ...

Земеделска земя ВРАЦА

Земеделска земя ВРАЦА

Цена: 17550.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 10201 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Имотът се владее в идеални части и се намира на комуникативно място с лице гл. път Враца - Оряхово, срещу бензиностанция Лукойл и метанстанция. ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 25680.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Димитраки Хаджитошев" № 15, ет. 3
Окръжен съд: Враца
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Самостоятелният обект е разположен на трети - тавански етаж с вход от дървено стълбище. Състои се от спалня, трапезария с обособен кухненски бокс с преграда , баня и тоалетна. Сградата в ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 76720.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 2019-04-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1017.89.4.30, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, по кадастралната карта и кад. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16 ...

Етаж от къща ВРАЦА

Етаж от къща ВРАЦА

Цена: 21200.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.03.2019 до 17.04.2019
Обявяване на: 2019-04-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.141.1.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед 0РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК с администа ...

Етаж от къща ВРАЦА

Етаж от къща ВРАЦА

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.03.2019 до 17.04.2019
Обявяване на: 2019-04-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.141.1.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед 0РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК с администа ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 121520.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 868 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.03.2019 до 17.04.2019
Обявяване на: 2019-04-18
Поземлен имот с идентификатор 12259.1022.86 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, последно изменение на кадастра ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 134640.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1512 кв.м.

ул. "Индустреална" № 8
Окръжен съд: Враца
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 48384.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 91 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
и.д. 96/2013 ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 48384.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 91 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
и.д. 96/2013 ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 31147.20 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
и.д. 95/13 ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 43680.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 78 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 12259.1010.35.13.15 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на А ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 18648.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1026.270.1.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. На ИД на АК, с адрес гр. ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 16632.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1026.312.1.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. На ИД на АК, с адрес гр. ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 172627.20 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 254 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
Поземлен имот с идентификатор 12259.1021.256 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-06/349/ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

продажба на ипотекирани имоти-враца ипотекирани жилища враца продажба на ипотекирани имоти-враца ипотекирани жилища враца чси враца публична продан враца имоти враца чси враца валери йотов частен съдебен изпълнител враца имоти от банки враца