Чси Имоти > Враца >

ЧСИ Враца

Всички имоти в Враца от ЧСИ

Други ВРАЦА

Цена: 35500.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
СГРАДА с идентификатор 12259.1021.82.1 със застроена площ от 16 кв.м./, с предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация. ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 19810210.10 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 80728 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Подписаната Цветелина Дахлева, частен съдебен изпълнител, рег.№900, район на действие Окръжен съд Враца, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 01.06.2020г. до 01.07.2020г. ще се проведе в с ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 716000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 3390 кв.м.

кв. Източна промишлена зона, ул. "Мездренско шосе"
Окръжен съд: Враца
Срок: 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 2020-06-26
...

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 336960.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 956 кв.м.

бул. "Демокрация" № 12
Окръжен съд: Враца
Срок: 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 2020-06-26
...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 119920.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1512 кв.м.

кв. "Промишлена зона", ул."Индустриална" № 8
Окръжен съд: Враца
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Начин на трайно ползване : за друг вид производствен складов обект, ведно с находящитте се в имота: 1. СГРАДА с идентификатор 12259.1021.370.1, със застроена площ 211 кв.м., брой етажи: 1 ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 716000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 3390 кв.м.

кв. Източна промишлена зона, ул. "Мездренско шосе"
Окръжен съд: Враца
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
Промишлена сграда – цех за центробежно леене, състоящ се от 10,входа, 4 канцеларии, 2 гардеробни, 2 тоалетни, 2 бани, 2 лаборатории, 2 помещения на леярен цех с ел. съоръжения, команде ...

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 716000.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 3390 кв.м.

кв. Източна промишлена зона, ул. "Мездренско шосе"
Окръжен съд: Враца
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
Промишлена сграда – цех за центробежно леене, състоящ се от 10,входа, 4 канцеларии, 2 гардеробни, 2 тоалетни, 2 бани, 2 лаборатории, 2 помещения на леярен цех с ел. съоръжения, команде ...

Тристаен апартамент ВРАЦА

Тристаен апартамент ВРАЦА

Цена: 43840.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 75 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 12259.1010.35.16.37, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № Р ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1026.312.1.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. На ИД на АК, с адрес гр. ...

Едностаен апартамент ВРАЦА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1026.270.1.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. На ИД на АК, с адрес гр. ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 115776.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 184 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
Поземлен имот с идентификатор 12259.1021.256 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-06/349/ ...

Газстанция ВРАЦА

Газстанция ВРАЦА

Цена: 119920.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1512 кв.м.

ул. "Индустреална" № 8
Окръжен съд: Враца
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Къща ВРАЦА

Къща ВРАЦА

Цена: 162864.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 112 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
Поземлен имот с идентификатор 12259.1012.82 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. На ИД на АК, с адрес н ...

Къща ВРАЦА

Къща ВРАЦА

Цена: 162864.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 112 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 29.02.2020 до 29.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
Поземлен имот с идентификатор 12259.1012.82 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. На ИД на АК, с адрес н ...

Вила ВРАЦА

Вила ВРАЦА

Цена: 77680.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 115 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
1/2 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 12259.667.28 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота гр.Враца, местно ...

Земеделска земя ВРАЦА

Земеделска земя ВРАЦА

Цена: 21280.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1666 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
½ ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 12259.667.29 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота гр.Враца, местност ...

Парцел ВРАЦА

Цена: 22720.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 271 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
1/2 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 12259.1013.45 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота гр.Враца, ул.“В ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 19810210.10 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 80728 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
функционално свързани недвижими имоти и намиращите се в тях трайно прикрепени и технологично, функционално и конструктивно свързани с недвижимите имоти движими вещи и инфраструктурни, стро ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 183840.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 310 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
и.д. 220/14 ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 97992.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 383 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Сграда с кадастрален идентификатор 12259.1027.398.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изп. директор на А ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 14080.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
½ ид.ч. от Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1026.142.4.29 по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-43-/16.09.2005г. на Изпълнит ...

Земеделска земя ВРАЦА

Земеделска земя ВРАЦА

Цена: 2232.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 3001 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
1. ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 12259.229.4 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка двеста двадесет и девет точка четири/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-43 ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 42880.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.20.30.11, попадащ в сграда 30, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1010.20 по кадастрална карта и кадастрални регистри ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 76960.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 839 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
и.д. 158/2015г. ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 47760.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.218.17.40 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, находящ се в гр.Враца ...

Двустаен апартамент ВРАЦА

Двустаен апартамент ВРАЦА

Цена: 47760.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.218.17.40 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, находящ се в гр.Враца ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 56960.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12259.1017.89.4.30, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, по кадастралната карта и кад. регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16 ...

Къща ВРАЦА

Къща ВРАЦА

Цена: 20920.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 52 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
1) 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1024.190 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния д ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 76514.40 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 4729 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
и.д. 420/2012 ...

Търговски имот ВРАЦА

Търговски имот ВРАЦА

Цена: 47376.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
и.д. 251/2019 ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 35424.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
и.д.6/2016 ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 78336.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 309 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
и.д. 137/2013 ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 22824.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 91 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
и.д. 96/13г. ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 2392.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 2387 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
1. Новообразуван поземлен имот №9810034, VІІ-ма кат. С площ от 2387 кв.м., находящ се в местността „Шаровитица” в землището на гр.Враца, при граници и съседи имоти:9810032, 9810031, 981060 ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 1168.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
2. Новообразуван поземлен имот №9810032, VІІ-ма кат. С площ от 1100 кв.м., находящ се в местността „Шаровитица” в землището на гр.Враца, при граници и съседи имоти:9810500, 9810034, 981003 ...

Вила ВРАЦА

Вила ВРАЦА

Цена: 4400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 999 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
1. Поземлен имот с идентификатор 12259.1154.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменен ...

Тристаен апартамент ВРАЦА

Тристаен апартамент ВРАЦА

Цена: 44160.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
Самостоятелен обект в сграда - жилище, апартамент с идентификатор 12259.1010.7.3.10 по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на А ...

Тристаен апартамент ВРАЦА

Тристаен апартамент ВРАЦА

Цена: 68960.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 123 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1019.40.3.7 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съгл ...

Тристаен апартамент ВРАЦА

Тристаен апартамент ВРАЦА

Цена: 68960.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 123 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1019.40.3.7 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съгл ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 51680.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 162 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
¼ ид. ч. /една четвърт идеална част/ от: Поземлен имот с идентификатор 12259.1012.82 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и дванадесет точка осемдесет и две/ по КККР, од ...

Земеделски имот ВРАЦА

Земеделски имот ВРАЦА

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1666 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от: Поземлен имот с идентификатор 12259.667.29 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка шестстотин шестдесет и седем точка двадесет и девет/ по К ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 77680.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 537 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
½ ид. ч. /една втора идеална част/ от: Поземлен имот с идентификатор 12259.667.28 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка шестстотин шестдесет и седем точка двадесет и осем/ по КК ...

Склад ВРАЦА

Склад ВРАЦА

Цена: 128640.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 184 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
Поземлен имот с идентификатор 12259.1021.256 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и едно точка двеста петдесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-43/16 ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 9860.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 132 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
¼ ид. ч. /една четвърт идеална чат/ от недвижим имот с идентификатор 12259.1012.343 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и дванадесет точка триста четиридесет и три/ по ...

Други ВРАЦА

Други ВРАЦА

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Имота се описва като Шахтово - тръбен кладенец, при географки кординати № 43 ''12'45'1'' Е 23''33'23'0'' и система WGS84. Геодезически кординати X4697409.139 Y8526044 H14. Надморска висо ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 374400.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 956 кв.м.

бул. "Демокрация" № 12
Окръжен съд: Враца
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ТРИЕТАЖНА СГРАДА - ПЕЧАТНИЦА ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 43680.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 268 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 2020-02-12
Съгласно Н. А., вписан в СВ – Враца под дв. вх. рег. № 7094/08.10.2008г., акт том 20, акт № 47: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1024.70 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка ...

Магазин ВРАЦА

Магазин ВРАЦА

Цена: 30240.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 2020-02-12
Самостоятелен обект в сграда – за търговска дейност, с идентификатор 12259.1023.14.5.45 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор ...

Вила ВРАЦА

Вила ВРАЦА

Цена: 9520.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 1176 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 2020-02-12
Новообразуван имот, с пл.№984.143 по скица ( а по договорна ипотека - имот 9840143) по плана на новообразуваните имоти ,съгласно схема от 09.07.2015г. на Община Враца. Обектът се намира в ...

Парцел ВРАЦА

Парцел ВРАЦА

Цена: 12492.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 10201 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
30/120 (тридесет върху сто и двадесет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.667.23 (дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка шестстотин шестдесет и седем точка дваде ...

Производствен имот ВРАЦА

Производствен имот ВРАЦА

Цена: 22011344.56 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 80728 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Поземлен имот с идентификатор 12259.1021.101 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и едно точка сто и едно/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Вра ...

Евтини имоти от ЧСИ ВРАЦА?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Враца

продажба на ипотекирани имоти-враца ипотекирани жилища враца продажба на ипотекирани имоти-враца ипотекирани жилища враца чси враца публична продан враца имоти враца чси враца валери йотов частен съдебен изпълнител враца имоти от банки враца