Чси Имоти > Смолян >

ЧСИ Смолян

Всички имоти в Смолян от ЧСИ

Производствен имот СМОЛЯН

Цена: 101991.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 1126 кв.м.

ул. Дунав
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.912.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълните ...

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 35172.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 108 кв.м.

ул. Евридика, № 11, вх. Г, ет. 4, ателие 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
1/2 (една- втора) идеални части от АТЕЛИЕ № 2, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.569.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ...

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 65998.08 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

ул. Елица № 7, бл. Невяста 18, вх. В, ет. 2, ап. 31
Окръжен съд: Смолян
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.340.6.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобр ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 85631.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 172 кв.м.

бул. България 4, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, то ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 30066.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 94 кв.м.

ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 67653.934.163.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едн ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 22015.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.934.163.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 14527.44 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 110 кв.м.

ул. Васил Петлешков № 9, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
½ (една втора) идеални части от ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.920.82.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смоля ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 29256.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 64 кв.м.

гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 24, бл. "Прогрес" № 6, вх. Б, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
АПАРТАМЕНТ № 5 (пет) с идентификатор 67653.927.28.11.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, две, осем, точка, едно, едно, точка, едно, едно), находящ се в гр. См ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 100115.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 148 кв.м.

ул. "Катя Ванчева" № 13, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.920.260.1.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, точка, две, шест, нула, точка, едно, точка, едно, две) по кадастралн ...

Офис СМОЛЯН

Цена: 20716.56 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 55 кв.м.

бул. България № 6, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.918.138.1.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/ 10. ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 93926.88 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 461 кв.м.

бул. България № 4, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.918.138.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 17696.16 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 72 кв.м.

ул. Капитан Петко Войвода № 9, ет. 0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.372.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10. ...

Заведение СМОЛЯН

Цена: 44644.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 205 кв.м.

ул. Пролет № 10
Окръжен съд: Смолян
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.920.258.1.1, представляващ СНЕК - БАР РУАН РОЯЛ, с адрес: гр. Смолян, ул. Пролет № 10, с предназначение: за търговска дейност, с площ 205 ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 63031.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 67 кв.м.

ул. Д-р Петър Берон 4, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.916.51.2.9 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, пет, едно, точка, две, точка, девет/, по кадастралната карта и ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 76540.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 212 кв.м.

ул. Стою Шишков 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
МАГАЗИН № 2 (две) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.924.249.4.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, че ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 78498.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 233 кв.м.

ул. Стою Шишков 1, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
МАГАЗИН "СУПЕРМАРКЕТ", представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.924.249.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно, ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 1188268.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 2798 кв.м.

бул. България, хотел Дикас
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
Застроен и незастроен поземлен имот с идентификатор 67653.934.243 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, две, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 5026.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 85 кв.м.

1/6 ид.ч. от апартамент в кв. Устово, ул. Братан Шукеров 20, бл. Трандевица А-3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
1/6 ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.926.140.3.10 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, нула, точка, три, точка, едно, нула ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 12267.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 6, ет.3, обект 11
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.918.137.3.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, седем, точка, три, точка, едно, едно) по кадастрал ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 12267.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 6, ет.3, обект 10
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.918.137.3.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, седем, точка, три, точка, едно, две) по кадастралн ...

Къща СМОЛЯН

Къща СМОЛЯН

Цена: 83833.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 75 кв.м.

ул. Тракия № 58
Окръжен съд: Смолян
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.925.209.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10 ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 34148.80 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 84 кв.м.

ул. Младост № 20, вх. Б, ет. 4, ап. 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
АПАРТАМЕНТ № 24, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.916.232.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одо ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 24160.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 100 кв.м.

гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 63
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
СГРАДА с идентификатор 67653.927.184.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, едно, осем, четири, точка, две/ и административен адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „В ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 9520.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

гр. Смолян, бул. "България" № 6, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
Стая-канцелария № 3 /три/, с площ 18.46 /осемнадесет цяло и четиридесет и шест/ кв. м., представляваща обособена част № 3 /три/ и стая-канцелария № 4 /четири/, с площ 18.46 /осемнадесет ця ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 9520.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

гр. Смолян, бул. "България" № 6, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
Стая - канцелария № 4 /четири/ с площ 18.46 /осемнадесет цяло и четиридесет и шест/ кв. м., представляваща обособена част № 4 /четири/ находяща се на III /трети/ етаж в масивна администрат ...

Жилищна сграда СМОЛЯН

Жилищна сграда СМОЛЯН

Цена: 89621.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 164 кв.м.

ул. Васил Профиров № 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.09.2019 до 08.10.2019
Обявяване на: 2019-10-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД–18–14/10.05.2005 г. на Изпълн ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 20128.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 89 кв.м.

ул. Никола Вълчевски, № 7, ет. 0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.924.235.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, о ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 46844.80 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 213 кв.м.

ул. Оборище № 12
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.924.173.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ...

Земеделски имот СМОЛЯН

Земеделски имот СМОЛЯН

Цена: 53424.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 3585 кв.м.

гр. Смолян, местността "КЪШЛИТЕ"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.34.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три, пет/, по кадастрална карта на гр. Смолян, община Смолян, област с административен це ...

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 73331.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

ул. Елица № 7, бл. Невяста 18, вх. В, ет. 2, ап. 31
Окръжен съд: Смолян
Срок: 31.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.340.6.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобр ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 619577.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 704 кв.м.

ул. "Атанас Беров"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Склад СМОЛЯН

Склад СМОЛЯН

Цена: 201625.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 464 кв.м.

ул. "Христо Ковачев" № 12
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
СГРАДА с идентификатор 67653.925.423.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка девет, две, пет, точка, четири, две, три, точка, едно/, със застроена площ 464 км. м. /четиристотин шестдесет и ч ...

Къща СМОЛЯН

Къща СМОЛЯН

Цена: 209716.92 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 130 кв.м.

ул. Стою Шишков № 29
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.924.299.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- ...

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 34280.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 996 кв.м.

ул. Евридика
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.779 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със ...

Производствен имот СМОЛЯН

Производствен имот СМОЛЯН

Цена: 113324.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 1126 кв.м.

ул. Дунав
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.912.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълните ...

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 18892.80 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 41 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 4, ап. 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 37771.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 81 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 4, ап. 26
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 28974.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 66 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 28126.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 60 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 5, ап. 38
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 13129.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 30 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 2, ап. 27
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 18455.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 41 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 3, ап. 13
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 26059.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 60 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 2, ап. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 40644.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 93 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет.1, КОКТЕЙЛ БАР
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Други СМОЛЯН

Други СМОЛЯН

Цена: 11651.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 27 кв.м.

местност Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 3, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОХРАНА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10. ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 25101.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 57 кв.м.

м. Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Други СМОЛЯН

Други СМОЛЯН

Цена: 41923.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 96 кв.м.

м. Опаленика, Смолянски езера, апартаментен комплекс Пърл Лодж, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.54.3.6.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05. ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 469807.92 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 466 кв.м.

ул. Никола Филипов № 14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.921.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълн ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 16141.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 110 кв.м.

ул. Васил Петлешков № 9, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
½ (една втора) идеални части от ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.920.82.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смоля ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 22830.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 54 кв.м.

ул. "Кирил Маджаров" № 6 (шест), вх. В, ап. 22
Окръжен съд: Смолян
Срок: 28.07.2019 до 28.08.2019
Обявяване на: 2019-08-29
Самостоятелен обект с идентификатор 67653.924.249.7.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, двет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, седем, точка, две) по кадастралната карта и ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 19662.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 72 кв.м.

ул. Капитан Петко Войвода № 9, ет. 0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.372.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10. ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 9034.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 6, ет.3, обект 11
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.918.137.3.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, седем, точка, три, точка, едно, едно) по кадастрал ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 9034.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 6, ет.3, обект 10
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.918.137.3.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, седем, точка, три, точка, едно, две) по кадастралн ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 100233.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 148 кв.м.

ул. Катя Ванчева 13, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.920.260.1.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, точка, две, шест, нула, точка, едно, точка, едно, две) по кадастралн ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 95146.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 172 кв.м.

бул. България 4, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, то ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 33400.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 94 кв.м.

ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 67653.934.163.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едн ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 24292.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.934.163.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 206438.45 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 414 кв.м.

К.К. ЕЗЕРАТА, БЛ. F
Окръжен съд: Смолян
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
½ (една- втора) идеални части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.41.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. См ...

Търговски имот СМОЛЯН

Търговски имот СМОЛЯН

Цена: 124800.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 464 кв.м.

ул. "Христо Ковачев" № 12
Окръжен съд: Смолян
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 67653.925.423.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, пет, точка, четири, две, три, точка, едно/, със застроена площ от 464 /четиристот ...

Къща СМОЛЯН

Къща СМОЛЯН

Цена: 82931.04 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 102 кв.м.

ул. Иван Карастойков № 13
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.922.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004г. На Изпълните ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 104363.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 461 кв.м.

бул. България № 4, ет. 1, комплекс Евридика
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.918.138.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед ...

Склад СМОЛЯН

Склад СМОЛЯН

Цена: 129226.73 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 372 кв.м.

УЛ. ШЕСТА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.928.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със ...

Земеделски имот СМОЛЯН

Земеделски имот СМОЛЯН

Цена: 59360.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 3585 кв.м.

гр. Смолян, местността "КЪШЛИТЕ"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.34.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три, пет/, по кадастрална карта на гр. Смолян, община Смолян, област с административен це ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 23832.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 100 кв.м.

гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 63
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
СГРАДА с идентификатор 67653.927.184.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, едно, осем, четири, точка, две/ и административен адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „В ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 9900.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

гр. Смолян, бул. "България" № 6, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
Стая - канцелария № 4 /четири/ с площ 18.46 /осемнадесет цяло и четиридесет и шест/ кв. м., представляваща обособена част № 4 /четири/ находяща се на III /трети/ етаж в масивна администрат ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 30744.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 64 кв.м.

гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 24, бл. "Прогрес" № 6, вх. Б, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
АПАРТАМЕНТ № 5 (пет) с идентификатор 67653.927.28.11.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, две, осем, точка, едно, едно, точка, едно, едно), находящ се в гр. См ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 9900.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

гр. Смолян, бул. "България" № 6, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
Стая-канцелария № 3 /три/, с площ 18.46 /осемнадесет цяло и четиридесет и шест/ кв. м., представляваща обособена част № 3 /три/ и стая-канцелария № 4 /четири/, с площ 18.46 /осемнадесет ця ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 45003.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 205 кв.м.

ул. Пролет № 10
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.920.258.1.1, представляващ СНЕК - БАР РУАН РОЯЛ, с адрес: гр. Смолян, ул. Пролет № 10, с предназначение: за търговска дейност, с площ 205 ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 18297.36 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 89 кв.м.

ул. Никола Вълчевски № 7, ет. 0 и ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.924.235.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, о ...

Къща СМОЛЯН

Къща СМОЛЯН

Цена: 233018.80 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 130 кв.м.

ул. Стою Шишков № 29
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.924.299.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- ...

Склад СМОЛЯН

Склад СМОЛЯН

Цена: 224028.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 464 кв.м.

ул. "Христо Ковачев" № 12
Окръжен съд: Смолян
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
СГРАДА с идентификатор 67653.925.423.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка девет, две, пет, точка, четири, две, три, точка, едно/, със застроена площ 464 км. м. /четиристотин шестдесет и ч ...

Производствен имот СМОЛЯН

Производствен имот СМОЛЯН

Цена: 113367.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 1126 кв.м.

ул. Дунав, дърводелски цех
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.912.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълните ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 42347.52 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 72 кв.м.

ул. Перелик № 1, вх. А, ет. 1, ап. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
АПАРТАМЕНТ № 2 с идентификатор 67653.918.130.1.2, с площ от 72.47 (седемдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Смолян, ул. Перелик № 1, вх. А, ет. 1, ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 522008.80 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 466 кв.м.

ул. Никола Филипов № 14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.921.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълн ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 44116.56 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 213 кв.м.

ул. Оборище № 12
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 67653.924.173.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ...

Гараж СМОЛЯН

Гараж СМОЛЯН

Цена: 1905.12 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 19 кв.м.

ул. Чавдар войвода № 11
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
½ (една втора) идеални части от СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-1 ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 3704.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

ул. Чавдар войвода № 11, ет. 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
½ (една втора) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одоб ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 4017.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

ул. Чавдар войвода № 11, ет. 4
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
½ (една втора) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, од ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 4017.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

ул. Чавдар войвода № 11, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
½ (една втора) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, од ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 26426.11 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 157 кв.м.

ул. Чавдар войвода № 11, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
½ (една втора) идеални части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.913.536 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян по ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 26426.16 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 157 кв.м.

ул. Чавдар войвода № 11, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
½ (една втора) идеални части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.913.536 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян по ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 22864.32 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 131 кв.м.

ул. Чавдар Войвода № 11, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
½ (една втора) идеални части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.913.536 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян по ...

Жилищна сграда СМОЛЯН

Жилищна сграда СМОЛЯН

Цена: 89621.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 164 кв.м.

ул. Васил Профиров № 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД–18–14/10.05.2005 г. на Изпълн ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 206438.45 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 414 кв.м.

к.к. Езерата, бл. F
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
½ (една- втора) идеални части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.41.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. См ...

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 67781.16 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

ул. Елица № 7, бл. Невяста 18, вх. В, ет. 2, ап. 31
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.340.6.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобр ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 34014.24 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 84 кв.м.

ул. Младост № 20, вх. Б, ет. 4, ап. 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
АПАРТАМЕНТ № 24, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.916.232.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одо ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 85048.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 212 кв.м.

ул. Стою Шишков 5, ет. 0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
МАГАЗИН № 2 (две) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.924.249.4.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, че ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 1320298.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 2798 кв.м.

бул. България, хотел Дикас
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
Застроен и незастроен поземлен имот с идентификатор 67653.934.243 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, две, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 688419.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 704 кв.м.

ул. Атанас Беров
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 25366.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 54 кв.м.

ул. "Кирил Маджаров" № 6, вх. В, ап. 22
Окръжен съд: Смолян
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
Самостоятелен обект с идентификатор 67653.924.249.7.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, двет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, седем, точка, две) по кадастралната карта и ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 30637.44 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 68 кв.м.

ул. "Наталия" № 7, вх. "Б", партер
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
МАГАЗИН, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.2.1 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три точка деветстотин двадесет и едно точка, седемдесет и шест, ...

Търговски имот СМОЛЯН

Търговски имот СМОЛЯН

Цена: 200289.12 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 464 кв.м.

ул. "Христо Ковачев" №12
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 67653.925.423.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, пет, точка, четири, две, три, точка, едно/, със застроена площ от 464 /четиристот ...

Къща СМОЛЯН

Къща СМОЛЯН

Цена: 92145.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 102 кв.м.

ул. Иван Карастойков № 13
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.05.2019 до 04.06.2019
Обявяване на: 2019-06-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.922.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004г. На Изпълните ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 111370.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 148 кв.м.

ул. Катя Ванчева 13, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.920.260.1.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, точка, две, шест, нула, точка, едно, точка, едно, две) по кадастралн ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 98970.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 172 кв.м.

бул. България 4, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, то ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 37107.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 94 кв.м.

ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 67653.934.163.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едн ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 26991.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.934.163.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 40083.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 98 кв.м.

ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 4
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обект, съгласно архитектурен проект, одобрен на 08.04.1977 г., с идентификатор 67653.934.163.1.4 (шест, седем, шест, пет, три, точка, дев ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 26480.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 100 кв.м.

гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 63
Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
СГРАДА с идентификатор 67653.927.184.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, едно, осем, четири, точка, две/ и административен адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „В ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 10038.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 6, ет.3, обект 11
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.918.137.3.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, седем, точка, три, точка, едно, едно) по кадастрал ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 10038.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 6, ет.3, обект 10
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.918.137.3.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, седем, точка, три, точка, едно, две) по кадастралн ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 11000.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

гр. Смолян, бул. "България" № 6, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
Самостоятелен обект, представляващ апартамент № 4 (четвърти) с идентификационен № 67653.918.128.1.4 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, две, осем, точка, е ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 11000.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

гр. Смолян, бул. "България" № 6, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
Стая-канцелария № 3 /три/, с площ 18.46 /осемнадесет цяло и четиридесет и шест/ кв. м., представляваща обособена част № 3 /три/ и стая-канцелария № 4 /четири/, с площ 18.46 /осемнадесет ця ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти смолян съдия изпълнител имоти смолян съдия изпълнител чси смолян имоти смолян чси частен съдебен изпълнител смолян имоти смолян публична продан смолян чси петко мачкърски смолян чси смолян петко мачкърски чси соня димитрова смолян