Чси Имоти > Смолян >

ЧСИ Смолян

Всички имоти в Смолян от ЧСИ

Хотел СМОЛЯН

Цена: 562012.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 704 кв.м.

ул. Атанас Беров № 6
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.07.2020 до 10.08.2020
Обявяване на: 2020-08-11
Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Други СМОЛЯН

Други СМОЛЯН

Цена: 48249.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 286 кв.м.

УЛ. "МИНЬОРСКА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 03.07.2020 до 03.08.2020
Обявяване на: 2020-08-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.911.137.10.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10. ...

Парцел СМОЛЯН

Цена: 11264.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 352 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.662 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, шест, шест, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолям, об ...

Парцел СМОЛЯН

Цена: 5440.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 170 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.660 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, шест, шест, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолям, о ...

Парцел СМОЛЯН

Цена: 3456.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 108 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.485 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, четири, осем, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ...

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 15808.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 494 кв.м.

ул. "Миньорска
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.484 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, четири, осем, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смоля ...

Парцел СМОЛЯН

Цена: 7456.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 233 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.483 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, четири, осем, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ...

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 200 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.482 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, четири, осем, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ...

Производствен имот СМОЛЯН

Производствен имот СМОЛЯН

Цена: 214752.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 22370 кв.м.

кв. Устово
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.300.661 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, нула, нула, точка, шест, шест, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, об ...

Други СМОЛЯН

Цена: 116748.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 4230 кв.м.

м. "ТОМОВ ЧУЧУР"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1/20.01.2006 г. на Изпълни ...

Производствен имот СМОЛЯН

Производствен имот СМОЛЯН

Цена: 104198.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 1126 кв.м.

ул. "Дунав"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.912.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълните ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 1091040.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 15403 кв.м.

м. "Караманджа" - ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.656.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със ...

Гараж СМОЛЯН

Цена: 1905.12 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 19 кв.м.

1/2 идеална част, гр. Смолян, ул. Чавдар войвода № 11
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
½ (една втора) идеални части от СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-1 ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 3391.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

1/2 идеална част, гр. Смолян, ул. Чавдар войвода № 11, ет. 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
½ (една втора) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одоб ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 3704.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

1/2 идвална част, гр. Смолян, ул. Чавдар войвода № 11, ет. 4
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
½ (една втора) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, од ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 3704.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

1/2 идеална част, гр. Смолян, ул. Чавдар войвода № 11, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
½ (една втора) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.913.536.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, о ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 21448.80 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 131 кв.м.

гр. Смолян, ул. Чавдар войвода № 11, ет. 0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
½ (една втора) идеални части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.913.536 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян по ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 20276.64 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 20 кв.м.

1/2 идеална част от офис, находящ се на адрес: бул. България № 3, ет. 2, обект Хотелска стая № 120
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
1/2 (една втора) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.934.228.7.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, о ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 31110.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 84 кв.м.

ул. Младост № 20, вх. Б, ет. 4, ап. 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 28.03.2020 до 28.04.2020
Обявяване на: 2020-04-29
АПАРТАМЕНТ № 24, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.916.232.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одо ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 41012.80 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 205 кв.м.

ул. Пролет № 10
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.920.258.1.1, представляващ СНЕК - БАР РУАН РОЯЛ, с адрес: гр. Смолян, ул. Пролет № 10, с предназначение: за търговска дейност, с площ 205 ...

Производствен имот СМОЛЯН

Производствен имот СМОЛЯН

Цена: 104198.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 1126 кв.м.

гр.Смолян, ул. Дунав
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.912.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълните ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 70475.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 87 кв.м.

УЛ. "ЕЛИЦА" №7, БЛ. "НЕВЯСТА" 18, ВХ. В, ЕТ.2, АП.31
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
АПАРТАМЕНТ № 31, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.917.340.6.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобр ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 19864.80 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 89 кв.м.

УЛ. "НИКОЛА ВЪЛЧЕВСКИ" №7, ЕТ.1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.924.235.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, о ...

Къща СМОЛЯН

Къща СМОЛЯН

Цена: 71688.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 75 кв.м.

УЛ. "ТРАКИЯ" №58
Окръжен съд: Смолян
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.925.209.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10 ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 72680.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 172 кв.м.

бул. България 4, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, то ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 26080.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 64 кв.м.

гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 24, бл. "Прогрес" № 6, вх. Б, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
АПАРТАМЕНТ № 5 (пет) с идентификатор 67653.927.28.11.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, две, осем, точка, едно, едно, точка, едно, едно), находящ се в гр. См ...

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 24936.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 996 кв.м.

ул. "Евридика"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.779 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със ...

Други СМОЛЯН

Други СМОЛЯН

Цена: 174242.88 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 414 кв.м.

1/2 идеална част от сграда, находяща се в к.к. "Езерата"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
½ (една- втора) идеални части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.41.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. См ...

Земеделска земя СМОЛЯН

Земеделска земя СМОЛЯН

Цена: 3770.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 1571 кв.м.

1/4 идеална част, м. "СЕЛИЩЕ"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/4 (една четвърт) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.4.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, общ. Смолян, обл ...

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 8894.16 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 28 кв.м.

к.к. Пампорово, м. "Караманджа", бл. Е, ет.3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
АПАРТАМЕНТ № 16 b, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.656.50.1.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одо ...

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 92 кв.м.

ул. "Щильон Ангелов" № 4 - Б
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.921.146, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004г. /28.04.20 ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 85078.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 148 кв.м.

ул. Катя Ванчева 13, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.920.260.1.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, точка, две, шест, нула, точка, едно, точка, едно, две) по кадастрална ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 562012.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 704 кв.м.

ул. Атанас Беров
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 10500.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 6, ет.3, обект 11
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.918.137.3.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, седем, точка, три, точка, едно, едно) по кадастрал ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 10500.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

бул. България № 6, ет.3, обект 10
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.918.137.3.12 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, седем, точка, три, точка, едно, две) по кадастралн ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 27979.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 68 кв.м.

ул. "Наталия" № 7, вх. Б, партер
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
МАГАЗИН, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.2.1 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три точка деветстотин двадесет и едно точка, седемдесет и шест, ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 20240.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 100 кв.м.

гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 63
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
СГРАДА с идентификатор 67653.927.184.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, едно, осем, четири, точка, две/ и административен адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „В ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

гр. Смолян, бул. "България" № 6, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Стая-канцелария № 3 /три/, с площ 18.46 /осемнадесет цяло и четиридесет и шест/ кв. м., представляваща обособена част № 3 /три/ и стая-канцелария № 4 /четири/, с площ 18.46 /осемнадесет ця ...

Офис СМОЛЯН

Офис СМОЛЯН

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 18 кв.м.

гр. Смолян, бул. "България" № 6, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Стая - канцелария № 4 /четири/ с площ 18.46 /осемнадесет цяло и четиридесет и шест/ кв. м., представляваща обособена част № 4 /четири/ находяща се на III /трети/ етаж в масивна администрат ...

Етаж от къща СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

Цена: 14539.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 105 кв.м.

1/2 идеална част от етажа, находящ се на адрес: УЛ. "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ" №9, ЕТ.0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
½ (една втора) идеални части от СКЛАД, преустроен в ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.920.82.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Гараж СМОЛЯН

Гараж СМОЛЯН

Цена: 1759.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 20 кв.м.

1/2 идеална част, УЛ. "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ" №9, ЕТ. -1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
½ (една втора) идеални части от ГАРАЖ В СГРАДА, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.920.82.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, Е ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 19300.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 72 кв.м.

УЛ. "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" №9, ЕТ.0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.372.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10. ...

Стая СМОЛЯН

Стая СМОЛЯН

Цена: 22529.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 20 кв.м.

1/2 идеална част от ХОТЕЛСКА СТАЯ №120, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №3, ЕТ.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
1/2 (една втора) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.934.228.7.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, о ...

Заведение СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

Цена: 80754.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 172 кв.м.

бул. България 4, ет. 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, то ...

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Двустаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 26330.40 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 64 кв.м.

гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 24, бл. "Прогрес" № 6, вх. Б, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
АПАРТАМЕНТ № 5 (пет) с идентификатор 67653.927.28.11.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, две, осем, точка, едно, едно, точка, едно, едно), находящ се в гр. См ...

Магазин СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

Цена: 68886.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 212 кв.м.

ул. Стою Шишков 5, ет. 0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
МАГАЗИН № 2 (две) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.924.249.4.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, че ...

Хотел СМОЛЯН

Хотел СМОЛЯН

Цена: 1027434.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 2798 кв.м.

хотел Дикас
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
Застроен и незастроен поземлен имот с идентификатор 67653.934.243 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, две, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Многостаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 4523.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 85 кв.м.

1/6 ид.ч. от апартамент на ул. Братан Шукеров 20, бл. Трандевица
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
1/6 ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.926.140.3.10 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, нула, точка, три, точка, едно, нула ...

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Тристаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 30733.92 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 84 кв.м.

ул. "Младост" №20, вх. Б, ет.4, ап. 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
АПАРТАМЕНТ № 24, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.916.232.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одо ...

Земеделска земя СМОЛЯН

Земеделска земя СМОЛЯН

Цена: 4867.20 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 6085 кв.м.

м.м СВЕТИ ГЕОРГИ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.4.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004г. На Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землищ ...

Земеделска земя СМОЛЯН

Земеделска земя СМОЛЯН

Цена: 1920.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 2401 кв.м.

м. КЕРНО
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.4.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004г. На Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землище ...

Евтини имоти от ЧСИ СМОЛЯН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Смолян

имоти смолян съдия изпълнител имоти смолян съдия изпълнител чси смолян имоти смолян чси частен съдебен изпълнител смолян имоти смолян публична продан смолян чси петко мачкърски смолян чси смолян петко мачкърски чси соня димитрова смолян