Чси Имоти > Търговище >

ЧСИ Търговище

Всички имоти в Търговище от ЧСИ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1112 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.36 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със зас ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 558 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.33 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със заст ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 559 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.31 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със зас ...

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 85000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 144 кв.м.

УЛ. ДОСПАТ № 1, ет. 1 и ет. 2
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр Търговище, а именно: ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.507.43 по кадастралната карта на гр.Трговище, одобрена със заповед № РД-18-18/17.06.20 ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 2514528.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 10477 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.504.688 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №КД-14-25- ...

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 221040.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 95 кв.м.

ул. Владая № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, ул. Владая №10, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.511.314 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със заповед № РД-18-18/17 ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 166800.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 686 кв.м.

Промишлена зона - СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона, а именно: СГРАДА с идентификатор № 73626.507.648.3, с предназначение: друг вид обществена сграда с площ съгласно същата скица от ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 27600.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 74 кв.м.

УЛ. ТРАКИЯ № 11
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ-ТОНИЧ ЕООД, находящ се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, ул. „Тракия“ № 11, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА за търговска дейнос ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 96912.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 884 кв.м.

КВ. ВЪБЕЛ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
Недвижим имот, находящ се в гр.Търговище, кв.Въбел, а именно: СГРАДА с идентификатор №73626.519.4.3 с предназначение- Селскостопанска сграда, едноетажна с площ съгласно скица № 3666/20.06. ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 509040.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 25880 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ,представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.504.271 по кадастралната карта на гр. Търговище, ЕКАТТЕ 73626, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г на ИД на АК, изм ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 25560.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1699 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
СГРАДА с идентификатор № 73626.415.35.1, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1699 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върх ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 25560.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1699 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
СГРАДА с идентификатор № 73626.415.35.1, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1699 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върх ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 51264.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 3888 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
СГРАДА, находяща се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. Бряг), с идентификатор № 73626.415.33.14, съгласно КККР на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18 ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 36864.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 2318 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
СГРАДА, находяща се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. Бряг), с идентификатор № 73626.415.33.12, съгласно КККР на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18 ...

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 89280.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 73 кв.м.

ул. Росица № 22, ет. 2
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Недвижим имот ,находящ се в гр.Търговище,а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-ЖИЛИЩЕ,АПАРТАМЕНТ с идентификатор №73626.511.255.6.2, със застроена площ от 73.00 кв.м , който самостоятелен ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 17600.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 357 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.52, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 357 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 17680.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 359 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.50, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 359 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 22800.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 925 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.39, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 925 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 26880.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1092 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.38, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 1092 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – сел ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 26880.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1092 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.38, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 1092 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – сел ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 26880.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1092 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.39, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 925 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 13680.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 554 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.35, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 554 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 15280.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 379 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.7, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 379 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селск ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 8960.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 222 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.6, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 222 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селск ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 14 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.4, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 14 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селско ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 326952.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 3918 кв.м.

СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ НА ДВА ЕТАЖА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 73626.504.512 по кадастралната карта на гр. Търговище, с площ на имота 3918 кв.м. с трайно предназначен ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1116 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.37, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 1116 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – сел ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 553 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.34, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 553 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 554 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1.1. Сграда с идентификатор № 73626.415.33.32, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 554 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползван ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1112 кв.м.

кв. Бряг, ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.36 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със заст ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 558 кв.м.

кв. Бряг, ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.33 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със зас ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 559 кв.м.

кв. Бряг, ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.31 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със зас ...

Фабрика ТЪРГОВИЩЕ

Фабрика ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 2793920.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 10477 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.504.688 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №КД-14-25- ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 107680.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 884 кв.м.

КВ. ВЪБЕЛ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижим имот, находящ се в гр.Търговище, кв.Въбел, а именно: СГРАДА с идентификатор №73626.519.4.3 с предназначение- Селскостопанска сграда, едноетажна с площ съгласно скица № 3666/20.06. ...

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 35760.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 76 кв.м.

кв. Запад бл. 54, ет. 11, ап. № 56
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №56, съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти № 181, том ІV, Дв. Вх. № 1707/2004г. по ...

Офис ТЪРГОВИЩЕ

Офис ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 33336.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 55 кв.м.

УЛ. СЛАВЯНСКА № 8, ОФИС № 3
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, ул.“Славянска“ № 8, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ОФИС №3, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 166, том ХV, ...

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 245600.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 95 кв.м.

ул. Владая № 10
Окръжен съд: Търговище
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, ул. Владая №10, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.511.314 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със заповед № РД-18-18/17 ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 32880.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1697 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
СГРАДА с идентификатор № 73626.415.35.2, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1697 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върх ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 28400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1699 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
СГРАДА с идентификатор № 73626.415.35.1, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1699 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върх ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 56960.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 3888 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
СГРАДА, находяща се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. Бряг), с идентификатор № 73626.415.33.14, съгласно КККР на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18 о ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 40960.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 2318 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
СГРАДА, находяща се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. Бряг), с идентификатор № 73626.415.33.12, съгласно КККР на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18 о ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 124680.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 12777 кв.м.

кв. Бряг, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, с площ от 12777 кв.м., находящ се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 565600.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 25880 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
НЕДВИЖИМ ИМОТ,представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.504.271 по кадастралната карта на гр. Търговище, ЕКАТТЕ 73626, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г на ИД на АК, изм ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 19800.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 357 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
.Сграда с идентификатор № 73626.415.33.52, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 357 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – сел ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 19872.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 359 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.50, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 359 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 25632.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 925 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.39, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 925 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 30240.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1092 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.38, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 1092 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – сел ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 15336.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 554 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.35, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 554 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 17208.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 379 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.7, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 379 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селск ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 222 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.6, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 222 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селск ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 1224.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 14 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.4, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 14 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селско ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 73600.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1430 кв.м.

ул. Черно море № 6 - ДВОРНО МЯСТО с ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, ул. „Черно море“ № 6, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1171 кв.м., за което е отреден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 24840.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 74 кв.м.

УЛ. ТРАКИЯ № 11
Окръжен съд: Търговище
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
СГРАДА за търговска дейност с идентификатор № 73626.507.117.1.2 със застроена площ от 14 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - № 73626.507.117.1.3, № 73626.507.117.1.1 ...

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 6031 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
2/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.442 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и две/, съгласно кадастралната к ...

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 3016 кв.м.


Окръжен съд: Търговище
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.439 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин тридесет и девет/, съгласно кадастралната ка ...

Офис ТЪРГОВИЩЕ

Офис ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 37040.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 55 кв.м.

УЛ. СЛАВЯНСКА № 8, ОФИС № 3
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, ул.“Славянска“ № 8, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ОФИС №3, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 166, том ХV, ...

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 53760.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 78 кв.м.

кв. Запад бл. 42, вх. Г, ет. 5, ап. № 76
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Недвижим имот, находящ се в гр.Търговище , община и област Търговище, кв.“Запад 2“ ,бл.42 вх.“Г“,ет.5, а именно: АПАРТАМЕНТ №76, състоящ се от три стаи и кухня, със застроена площ от 77.5 ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1116 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.37, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 1116 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – сел ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 553 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.34, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 553 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 554 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.32, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 554 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1112 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.36 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със зас ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 558 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.33 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със заст ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 559 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.31 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със зас ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 9756 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Недвижим имот , находящ се в гр.Търговище, общ. и обл.Търговище, кв.Бряг, представляващ:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №73626.415.35 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Зап ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 3008588.22 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 10477 кв.м.

Промишлена зона -
Окръжен съд: Търговище
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.504.688 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №КД-14-25- ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 119556.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 884 кв.м.

КВ. ВЪБЕЛ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
Недвижим имот, находящ се в гр.Търговище, кв.Въбел, а именно: СГРАДА с идентификатор №73626.519.4.3 с предназначение- Селскостопанска сграда, едноетажна с площ съгласно скица № 3666/20.06. ...

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 39657.60 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 76 кв.м.

кв. Запад бл. 54, ет. 11, ап. № 56
Окръжен съд: Търговище
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №56, с идентификатор № 73626.508.75.2.56 с предназначение-жилище, апартамент, със застроена площ от 76.23 кв.м., двустаен, находящ се в гр. ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 357 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.52, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 357 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 22080.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 359 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.50, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 359 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 28480.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 925 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.39, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 925 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1092 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.38, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 1092 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – сел ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 17040.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 554 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.35, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 554 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 19120.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 379 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.7, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 379 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селск ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 222 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.6, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 222 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селск ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 1360.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 14 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.4, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 14 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селско ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 195000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 686 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, Промишлена зона, а именно: СГРАДА с идентификатор № 73626.507.648.3, с предназначение: друг вид обществена сграда с площ съгласно същата скица от ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 27600.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 74 кв.м.

УЛ. ТРАКИЯ № 11
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА за търговска дейност с идентификатор № 73626.507.117.1.2 със застроена площ от 14 кв.м.; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА за търговска дейност с идентификатор № ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 99 кв.м.

ул. Христо Ботев № 39, ет. 2
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Недвижим имот, представляващ 50/200 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.506.645 по кадастралната карта на гр. Търговище, с административен адрес гр.Търговище, ул.”Христо Ботев” ...

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 119 кв.м.

УЛ. ДЕВНЯ № 6, АП. № 3
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
АПАРТАМЕНТ № 3, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 73626.509.552.1.3 според кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със заповед № РД 18-18/17.06.2005 г на И ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 288000.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 43 кв.м.

УЛ. ДЕВНЯ № 6
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
РАБОТИЛНИЦА ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, представляващ по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Търговище, одобрени със Заповед № РД-1 ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 593856.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 25880 кв.м.

Промишлена зона - БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
НЕДВИЖИМ ИМОТ,представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.504.271 по кадастралната карта на гр. Търговище, ЕКАТТЕ 73626, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г на ИД на АК, изм ...

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 92160.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 74 кв.м.

УЛ. ДОСПАТ № 1, ет. 1 и ет. 2
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр Търговище, а именно: ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.507.43 по кадастралната карта на гр.Трговище, одобрена със заповед № РД-18-18/17.06.20 ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 45648.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1697 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
СГРАДА с идентификатор № 73626.415.35.2, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1697 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж вър ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 39456.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1699 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
СГРАДА с идентификатор № 73626.415.35.1, представляваща едноетажна постройка със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1699 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върх ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 79056.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 3888 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
СГРАДА, находяща се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. Бряг), с идентификатор № 73626.415.33.14, съгласно КККР на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18 о ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 56808.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 2318 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
СГРАДА, находяща се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. Бряг), с идентификатор № 73626.415.33.12, съгласно КККР на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18 ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 173160.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 12777 кв.м.

кв. Бряг, ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС
Окръжен съд: Търговище
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, с площ от 12777 кв.м., находящ се в гр. Търговище, общ. и обл. Търговище, Промишлена зона (кв. ...

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 13950.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 6031 кв.м.

гр.Търговище, местност Гинов кладенец
Окръжен съд: Търговище
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.442 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и две/, съгласно кадастралната кар ...

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 3016 кв.м.

гр.Търговище, местност Гинов кладенец
Окръжен съд: Търговище
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.439 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин тридесет и девет/, съгласно кадастралната карт ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1686 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
Недвижим имот , находящ се в гр.Търговище, общ. и обл.Търговище, кв.Бряг, представляващ:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №73626.415.35 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Зап ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 33300.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1112 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.36 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със заст ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 558 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.33 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със зас ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 559 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
СГРАДА с идентификатор №73626.415.33.31 по кадастралната карта на гр.Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АК , с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, със з ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 33300.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 1116 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.37, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 1116 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – се ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 553 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.34, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 553 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – сел ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 554 кв.м.

кв. Бряг, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
Сграда с идентификатор № 73626.415.33.32, представляваща едноетажна постройка със застроена площ от 554 кв.м., с конструкция – масивна с железен гредоред, с начин на трайно ползване – селс ...

Офис ТЪРГОВИЩЕ

Офис ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 35640.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 55 кв.м.

УЛ. СЛАВЯНСКА № 8, ОФИС № 3
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, ул.“Славянска“ № 8, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ОФИС №3, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 166, том ХV, ...

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Търговски имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 326952.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 3918 кв.м.

Промишлена зона - СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ
Окръжен съд: Търговище
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, а именно: Поземлен имот с идентификатор № 73626.504.512 по кадастралната карта на гр. Търговище, с площ на имота 3918 кв.м. с трайно предназначен ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 132840.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 884 кв.м.

КВ. ВЪБЕЛ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
Окръжен съд: Търговище
Срок: 28.01.2019 до 28.02.2019
Обявяване на: 2019-03-01
Недвижим имот, находящ се в гр.Търговище, кв.Въбел, а именно: СГРАДА с идентификатор №73626.519.4.3 с предназначение- Селскостопанска сграда, едноетажна с площ съгласно скица № 3666/20.06. ...

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Тристаен апартамент ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 44064.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 76 кв.м.

кв. Запад бл. 54, ет. 11, ап. № 56
Окръжен съд: Търговище
Срок: 28.01.2019 до 28.02.2019
Обявяване на: 2019-03-01
-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №56, съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти № 181, том ІV, Дв. Вх. № 1707/2004г. по ...

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Производствен имот ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 3342875.80 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 10477 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Търговище
Срок: 28.01.2019 до 28.02.2019
Обявяване на: 2019-03-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73626.504.688 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №КД-14-25- ...

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Жилищна сграда ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 102400.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 74 кв.м.

УЛ. ДОСПАТ № 1, ет. 1 и ет. 2
Окръжен съд: Търговище
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр Търговище, а именно: ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.507.43 по кадастралната карта на гр.Трговище, одобрена със заповед № РД-18-18/17.06.20 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси търговище чси търговище частен съдебен изпълнител търговище имоти търговище съдия изпълнител търговище съдебни апартаменти търговище търговище имоти имоти в търговище имоти от съдия изпълнител търговище апартаменти в търговище