Чси Имоти > Своге >

ЧСИ Своге

Всички имоти в Своге от ЧСИ

Парцел СВОГЕ

Цена: 504000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 13000 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
УПИ І /първи/- "За складова база на ДАП" от кв. 67 по ПУП на гр.Своге, с площ от 13 000,00 /тринадесет хиляди/кв.м., при граници: терен за озеленяване; р. Искрецка и улица с о.т.473-473а, ...

Производствен имот СВОГЕ

Производствен имот СВОГЕ

Цена: 172800.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 5030 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5030 (пет хиляди и тридесет) кв.м., съставляващ парцел VI-1132,2234 "За производствена, складова и търговска дейност" (шести за имоти пл. № хиляда сто тр ...

Търговски имот СВОГЕ

Търговски имот СВОГЕ

Цена: 221363.10 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 238 кв.м.

гр. Своге, ул. Цар Симеон №5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /магазин и склад/, със застроена площ от 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, съгласно акт за държавна собственост №2502/09.1991г. на ОБНС Своге, а по измерване ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 22148.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Парцел СВОГЕ

Парцел СВОГЕ

Цена: 20520.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 842 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ VII-560 /седми, за имот пл. номер петстотин и шестдесет/, находящ се в квартал 124 /сто двадесет и четвърти/ по ПУП на град Своге, област Софийска, одобрен със Заповед № АБ-332 от 01.0 ...

Търговски имот СВОГЕ

Търговски имот СВОГЕ

Цена: 221363.10 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 280 кв.м.

гр. Своге, ул. Цар Симеон №5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /магазин и склад/, със застроена площ от 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, съгласно акт за държавна собственост №2502/09.1991г. на ОБНС Своге, а по измерване ...

Къща СВОГЕ

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 61 кв.м.

гр.Своге, ул. "Къпина" №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
Урегулиран поземлен имот с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. метра, съставляващ парцел XII-646 в кв.130 по плана на гр. Своге, заедно с построената в него масивна двуетажна жил ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 61 кв.м.

гр.Своге, ул. "Къпина" №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
Урегулиран поземлен имот с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. метра, съставляващ парцел XII-646 в кв.130 по плана на гр. Своге, заедно с построената в него масивна двуетажна жил ...

Парцел СВОГЕ

Парцел СВОГЕ

Цена: 560000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 13000 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
УПИ І /първи/- "За складова база на ДАП" от кв. 67 по ПУП на гр.Своге, с площ от 13 000,00 /тринадесет хиляди/кв.м., при граници: терен за озеленяване; р. Искрецка и улица с о.т.473-473а, ...

Парцел СВОГЕ

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 23066 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 047002, с площ от 23 066 /двадесет и три хиляди шестдесет и шест/ кв.м., находящ се в землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47024, Община Своге, Софийска област, начин на ...

Производствен имот СВОГЕ

Производствен имот СВОГЕ

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 5030 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5030 (пет хиляди и тридесет) кв.м., съставляващ парцел VI-1132,2234 "За производствена, складова и търговска дейност" (шести за имоти пл. № хиляда сто тр ...

Производствен имот СВОГЕ

Производствен имот СВОГЕ

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 5030 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.12.2019 до 12.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5030 (пет хиляди и тридесет) кв.м., съставляващ парцел VI-1132,2234 "За производствена, складова и търговска дейност" (шести за имоти пл. № хиляда сто тр ...

Парцел СВОГЕ

Парцел СВОГЕ

Цена: 22800.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 842 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
УПИ VII-560 /седми, за имот пл. номер петстотин и шестдесет/, находящ се в квартал 124 /сто двадесет и четвърти/ по ПУП на град Своге, област Софийска, одобрен със Заповед № АБ ...

Къща СВОГЕ

Цена: 24608.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
...

Магазин СВОГЕ

Магазин СВОГЕ

Цена: 237198.60 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 238 кв.м.

гр. Своге, ул. Цар Симеон №5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /магазин и склад/, със застроена площ от 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, съгласно акт за държавна собственост №2502/09.1991г. на ОБНС Своге, а по измерване ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56700.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 61 кв.м.

гр.Своге, ул. "Къпина" №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Урегулиран поземлен имот с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. метра, съставляващ парцел XII-646 в кв.130 по плана на гр. Своге, заедно с построената в него масивна двуетажна жил ...

Къща СВОГЕ

Цена: 18200.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 58 кв.м.

с. Реброво
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
Поземлен имот с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м, находящ се в с. Реброво, Община Своге, Софийска област, попадащ в границите на околовръстен строителен полигон на мах. "Старо село ...

Производствен имот СВОГЕ

Производствен имот СВОГЕ

Цена: 240000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 5030 кв.м.

общ. Своге
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5030 (пет хиляди и тридесет) кв.м., съставляващ парцел VI-1132,2234 "За производствена, складова и търговска дейност" (шести за имоти пл. № хиляда сто тр ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
...

Склад СВОГЕ

Склад СВОГЕ

Цена: 828800.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 13000 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
УПИ І /първи/- "За складова база на ДАП" от кв. 67 по ПУП на гр.Своге, с площ от 13 000,00 /тринадесет хиляди/кв.м., при граници: терен за озеленяване; р. Искрецка и улица с о.т.473-473а, ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 61 кв.м.

гр.Своге, ул. "Къпина" №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.07.2019 до 06.08.2019
Обявяване на: 2019-08-07
Урегулиран поземлен имот с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. метра, съставляващ парцел XII-646 в кв.130 по плана на гр. Своге, заедно с построената в него масивна двуетажна жил ...

Магазин СВОГЕ

Магазин СВОГЕ

Цена: 263554.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 238 кв.м.

гр. Своге, ул. Цар Симеон №5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
Обособена част от търговско предприятие, включваща търговско помещение /магазин и склад/ заедно с движими вещи, представляващи оборудване към обекта. ...

Производствен имот СВОГЕ

Производствен имот СВОГЕ

Цена: 518400.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 5030 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5030 (пет хиляди и тридесет) кв.м., съставляващ парцел VI-1132,2234 "За производствена, складова и търговска дейност" (шести за имоти пл. № хиляда сто тр ...

Търговски имот СВОГЕ

Търговски имот СВОГЕ

Цена: 263554.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 280 кв.м.

гр. Своге, ул. Цар Симеон №5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.05.2019 до 18.06.2019
Обявяване на: 2019-06-19
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /магазин и склад/, със застроена площ от 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, съгласно акт за държавна собственост №2502/09.1991г. на ОБНС Своге, а по измерване ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 13360.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 47 кв.м.

община Своге, с. Реброво
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/, с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м., съставляващ парцел XIII-11 /тринадесети за имот с планоснимачен номер единадесети/ в квартал 1 /първи/ по плана на ...

Производствен имот СВОГЕ

Производствен имот СВОГЕ

Цена: 576000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 5030 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5030 (пет хиляди и тридесет) кв.м., съставляващ парцел VI-1132,2234 "За производствена, складова и търговска дейност" (шести за имоти пл. № хиляда сто тр ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-1708 /десети за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и осми/, в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по подробния устройствен план на град Своге, Софийск ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 20880.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 47 кв.м.

община Своге, с. Реброво
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/, с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м., съставляващ парцел XIII-11 /тринадесети за имот с планоснимачен номер единадесети/ в квартал 1 /първи/ по плана на ...

Производствен имот СВОГЕ

Производствен имот СВОГЕ

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 1355 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
ИМОТ с площ от 1355 (хиляда триста петдесет и пет) кв. м. в кв. 84 (осемдесет и четвърти) по застроителния и регулационен план гр. Своге, София област, за който е отреден УПИ VI-2287 по ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 96480.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.

ул. "Горски пътник" № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 34200.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.

ул. "Радецки" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-1708 /десети за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и осми/, в квартал 143 /сто четиридесет и трети/ по подробния устройствен план на град Своге, Софийск ...

Парцел СВОГЕ

Парцел СВОГЕ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 1355 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
ИМОТ с площ от 1355 (хиляда триста петдесет и пет) кв. м. в кв. 84 (осемдесет и четвърти) по застроителния и регулационен план гр. Своге, София област, за който е отреден УПИ VI-2287 по ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56440.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 61 кв.м.

гр.Своге, ул.“Къпина“ №4, община Своге, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. метра, съставляващ парцел XII-646 в кв.130 по плана на гр. Своге, заедно с построената в него масивна двуетажна жил ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, ул. "Рединска китка"№7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, ул. "Рединска китка"№7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, ул. "Рединска китка"№7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, ул. "Рединска китка"№7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, ул. "Рединска китка"№7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, ул. "Рединска китка"№7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, ул. "Рединска китка"№7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, ул. "Рединска китка"№7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 23200.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 47 кв.м.

с. Реброво
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2018 до 08.11.2018
Обявяване на: 2018-11-09
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/, с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м., съставляващ парцел XIII-11 /тринадесети за имот с планоснимачен номер единадесети/ в квартал 1 /първи/ по плана на ...

Парцел СВОГЕ

Парцел СВОГЕ

Цена: 200000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 1355 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.07.2018 до 27.08.2018
Обявяване на: 2018-08-28
ИМОТ с площ от 1355 (хиляда триста петдесет и пет) кв. м. в кв. 84 (осемдесет и четвърти) по застроителния и регулационен план гр. Своге, София област, за който е отреден УПИ VI-2287 по ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 59400.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 61 кв.м.

гр.Своге, ул.“Къпина“ №4, община Своге, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.07.2018 до 21.08.2018
Обявяване на: 2018-08-22
Урегулиран поземлен имот с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. метра, съставляващ парцел XII-646 в кв.130 по плана на гр. Своге, заедно с построената в него масивна двуетажна жил ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 60912.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, кв.“Дренов“, ул.“Рединска китка“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.07.2018 до 21.08.2018
Обявяване на: 2018-08-22
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 118800.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 2018-06-26
...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 118800.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 2018-06-26
...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 118800.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 2018-06-26
...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 66000.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 61 кв.м.

гр.Своге, ул.“Къпина“ №4, община Своге, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
Обявяване на: 2018-05-15
Урегулиран поземлен имот с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. метра, съставляващ парцел XII-646 в кв.130 по плана на гр. Своге, заедно с построената в него масивна двуетажна жил ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 67680.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 120 кв.м.

гр.Своге, кв.“Дренов“, ул.“Рединска китка“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
Обявяване на: 2018-05-15
Урегулиран поземлен имот №IV-1714 (четвърти за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин и четиринадесет) в квартал 142 (сто четиридесет и втори) от подробния устройствен план на гр.Свог ...

Къща СВОГЕ

Къща СВОГЕ

Цена: 70956.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 61 кв.м.

гр.Своге, ул.“Къпина“ №4, община Своге, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 2018-02-20
Урегулиран поземлен имот с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв. метра, съставляващ парцел XII-646 в кв.130 по плана на гр. Своге, заедно с построената в него масивна двуетажна жил ...

Евтини имоти от ЧСИ СВОГЕ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти своге имоти в своге чси своге имоти своге чси своге имоти в своге своге имоти апартаменти в своге имоти в своге взети от банки къщи своге