Имоти > Земеделска земя

Всички имоти в Земеделска земя от ЧСИ

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 56.00 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 392 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030136 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 392 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 160.00 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1121 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030137 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1121 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 89.60 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 629 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050359 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 629 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 222.40 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1563 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030122 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1563 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 160.80 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1127 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030045 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1127 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 144.80 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1017 кв.м.

8. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050291 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1017 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 396.00 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 2775 кв.м.

7. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030109 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2 775 кв.м..
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 76.80 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 536 кв.м.

6. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030098 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 536 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 411.20 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 2886 кв.м.

5. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030083 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2886 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 120.00 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 843 кв.м.

4. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030072 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 843 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 227.20 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1595 кв.м.

3. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030071 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1595 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 144.00 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1009 кв.м.

2. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030047 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1009 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 116.00 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 812 кв.м.

1. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030034 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 812 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Шарково

Земеделска земя Шарково

Цена: 232.00 лв.

Населено място: Шарково
Квадратура 999 кв.м.

ЛИВАДА, пета категория, представляваща имот №030039 в землището на с. Шарково, община Болярово, местност "Азматак", с площ от 999 кв.м., представляващ по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото поземлен имот с идентификатор 83051.30.39
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25

Земеделска земя Левочево

Земеделска земя Левочево

Цена: 2237.60 лв.

Населено място: Левочево
Квадратура 2797 кв.м.

местност Къшлота
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08

Земеделска земя Юнаците

Земеделска земя Юнаците

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: Юнаците
Квадратура 17278 кв.м.

местност: „ДЖИВИЗЛИКА“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01

Земеделска земя Юнаците

Земеделска земя Юнаците

Цена: 35000.00 лв.

Населено място: Юнаците
Квадратура 13920 кв.м.

местност: „ДЖИВИЗЛИКА“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01

Земеделска земя Пешаково

Земеделска земя Пешаково

Цена: 347.04 лв.

Населено място: Пешаково
Квадратура 1600 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Пешаково

Земеделска земя Пешаково

Цена: 249.12 лв.

Населено място: Пешаково
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Изворско

Земеделска земя Изворско

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: Изворско
Квадратура 4999 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Изворско

Земеделска земя Изворско

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: Изворско
Квадратура 5498 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Изворско

Земеделска земя Изворско

Цена: 20240.00 лв.

Населено място: Изворско
Квадратура 3600 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Септемврийци

Земеделска земя Септемврийци

Цена: 446.40 лв.

Населено място: Септемврийци
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Септемврийци

Земеделска земя Септемврийци

Цена: 1893.60 лв.

Населено място: Септемврийци
Квадратура 4748 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Ракитница

Земеделска земя Ракитница

Цена: 10945.00 лв.

Населено място: Ракитница
Квадратура 14385 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 14881 кв.м.

гр. Несебър
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 17764 кв.м.

гр. Несебър
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Ведрина

Земеделска земя Ведрина

Цена: 4120.00 лв.

Населено място: Ведрина
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 5808.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 1136 кв.м.

(528-2015) МЕСТНОСТ БЕЛИ БУНАР
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 16800.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 3300 кв.м.

(528-2015) МЕСТНОСТ БЕЛИ БУНАР
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 850 кв.м.

местност „СТАРАТА БОЛНИЦА“
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 3800.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 8999 кв.м.

гр. Долни чифлик, м-ст Машатлъка
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03

Земеделска земя Кирчево

Земеделска земя Кирчево

Цена: 240.00 лв.

Населено място: Кирчево
Квадратура 1809 кв.м.

местнос "Пчелина"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21

Земеделска земя Априлци

Земеделска земя Априлци

Цена: 5860.80 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 2426 кв.м.

кв. " Острец ", местността" АБРАШЕВОТО "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22

Земеделска земя Кирчево

Земеделска земя Кирчево

Цена: 4080.00 лв.

Населено място: Кирчево
Квадратура 7276 кв.м.

местността "Млаката"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21

Земеделска земя Попско

Земеделска земя Попско

Цена: 453.60 лв.

Населено място: Попско
Квадратура 4499 кв.м.

м. Чоморлу
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Бинкос

Земеделска земя Бинкос

Цена: 309.60 лв.

Населено място: Бинкос
Квадратура 4560 кв.м.

местност Герменлика
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Бинкос

Земеделска земя Бинкос

Цена: 129.60 лв.

Населено място: Бинкос
Квадратура 2085 кв.м.

местност Герменлика
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Бинкос

Земеделска земя Бинкос

Цена: 79.20 лв.

Населено място: Бинкос
Квадратура 1401 кв.м.

местност Безалъка
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Бинкос

Земеделска земя Бинкос

Цена: 158.40 лв.

Населено място: Бинкос
Квадратура 2401 кв.м.

местност Селим Бахча
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Бинкос

Земеделска земя Бинкос

Цена: 158.40 лв.

Населено място: Бинкос
Квадратура 2599 кв.м.

местност Дурбалъка
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Бинкос

Земеделска земя Бинкос

Цена: 208.80 лв.

Населено място: Бинкос
Квадратура 3319 кв.м.

местност Янаклъка
Окръжен съд: Сливен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Волуяк

Земеделска земя Волуяк

Цена: 29024.00 лв.

Населено място: Волуяк
Квадратура 2670 кв.м.

с. Волуяк, м. „Мраморско“ - 2/5 ид.ч.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Староселци

Земеделска земя Староселци

Цена: 459.00 лв.

Населено място: Староселци
Квадратура 831 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Шипково

Земеделска земя Шипково

Цена: 10659.20 лв.

Населено място: Шипково
Квадратура 9222 кв.м.

местност "Усойната"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22

Земеделска земя Шипково

Земеделска земя Шипково

Цена: 14875.20 лв.

Населено място: Шипково
Квадратура 6434 кв.м.

местност "Средни дял"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22

Земеделска земя Екзарх Йосиф

Земеделска земя Екзарх Йосиф

Цена: 1088.00 лв.

Населено място: Екзарх Йосиф
Квадратура 5100 кв.м.

ИД 124/2019г., местност ЕМИШАН СЪРТ
Окръжен съд: Русе
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 1408 кв.м.

(528-2015) МЕСТНОСТ ВЪРБАЛАКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 7680.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 1500 кв.м.

(528-2015) МЕСТНОСТ БЕЛИ БУНАР
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 7680.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 1500 кв.м.

(528-2015) МЕСТНОСТ БЕЛИ БУНАР
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Изворово

Земеделска земя Изворово

Цена: 3852.00 лв.

Населено място: Изворово
Квадратура 2446 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04

Земеделска земя Църква

Земеделска земя Църква

Цена: 10520.00 лв.

Населено място: Църква
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 123200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6480 кв.м.

гр. София, район Люлин, Филиповци, местност Шевовица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 529.92 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 4000 кв.м.

м. Орехите
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 314.28 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 3000 кв.м.

м. Ермова градина
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 94.32 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 1000 кв.м.

м. Милкова могила
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 141.48 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 1500 кв.м.

м. Гържевиките
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 220.32 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 1500 кв.м.

м. Гера илан
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Мезек

Земеделска земя Мезек

Цена: 264.96 лв.

Населено място: Мезек
Квадратура 2000 кв.м.

м. Касаб дере
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 16753 кв.м.

(1508-2018) М.КОРИЯТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Оризари

Земеделска земя Оризари

Цена: 507.00 лв.

Населено място: Оризари
Квадратура 3798 кв.м.

местност "Казладжа"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30

Земеделска земя Йоаким Груево

Земеделска земя Йоаким Груево

Цена: 632.00 лв.

Населено място: Йоаким Груево
Квадратура 3800 кв.м.

МЕСТНОСТ "ЕРИНБАДЖАК"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30

Земеделска земя Кадиево

Земеделска земя Кадиево

Цена: 488.00 лв.

Населено място: Кадиево
Квадратура 1888 кв.м.

местност "Гьола"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30

Земеделска земя Кадиево

Земеделска земя Кадиево

Цена: 844.00 лв.

Населено място: Кадиево
Квадратура 1401 кв.м.

местност "Гьола"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30

Земеделска земя Кадиево

Земеделска земя Кадиево

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: Кадиево
Квадратура 5980 кв.м.

местност "Исака"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30

Земеделска земя Оризаре

Земеделска земя Оризаре

Цена: 120.24 лв.

Населено място: Оризаре
Квадратура 127 кв.м.

(1348-2011) МЕСТНОСТ ГЕРЕНА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Цена: 5184.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 83 кв.м.

(1348-2011) МЕСТНОСТ КОКАЛУ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Цена: 16992.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 273 кв.м.

(1348-2011) МЕСТНОСТ КОКАЛУ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Кадиево

Земеделска земя Кадиево

Цена: 560.00 лв.

Населено място: Кадиево
Квадратура 8378 кв.м.

местност "Гьола"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30

Земеделска земя Равда

Земеделска земя Равда

Цена: 32900.00 лв.

Населено място: Равда
Квадратура 1750 кв.м.

(699-2019) МЕСТНОСТ ЧОКУР ЧАЛЪК
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Равда

Земеделска земя Равда

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: Равда
Квадратура 1025 кв.м.

(699-2019) МЕСТНОСТ ЧОКУР ЧАЛЪК
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Равда

Земеделска земя Равда

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: Равда
Квадратура 211 кв.м.

(699-2019) МЕСТНОСТ ДЖУБЕРА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Равда

Земеделска земя Равда

Цена: 10700.00 лв.

Населено място: Равда
Квадратура 579 кв.м.

(699-2019) МЕСТНОСТ ДЖУБЕРА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Земеделска земя НЕСЕБЪР

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: НЕСЕБЪР
Квадратура 167 кв.м.

(699-2019) МЕСТНОСТ ИНДЖЕКЬОЙСКО БЛАТО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя РАДНЕВО

Земеделска земя РАДНЕВО

Цена: 2413.60 лв.

Населено място: РАДНЕВО
Квадратура 10233 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24

Земеделска земя РАДНЕВО

Земеделска земя РАДНЕВО

Цена: 957.60 лв.

Населено място: РАДНЕВО
Квадратура 4062 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24

Земеделска земя Червена вода

Земеделска земя Червена вода

Цена: 15696.00 лв.

Населено място: Червена вода
Квадратура 6502 кв.м.

422-2018 - м-ст БОКЛОДЖА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11

Земеделска земя Добростан

Земеделска земя Добростан

Цена: 54.40 лв.

Населено място: Добростан
Квадратура 330 кв.м.

ШИРНАТА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Добростан

Земеделска земя Добростан

Цена: 328.00 лв.

Населено място: Добростан
Квадратура 2000 кв.м.

ПЛАНИНА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Добростан

Земеделска земя Добростан

Цена: 104.00 лв.

Населено място: Добростан
Квадратура 616 кв.м.

ИВАНОВА ВОДА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 666.00 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 500 кв.м.

местността „СЕДАЙХМЕД”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Добростан

Земеделска земя Добростан

Цена: 240.00 лв.

Населено място: Добростан
Квадратура 1440 кв.м.

ИВАНОВА ВОДА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 1296.00 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 1000 кв.м.

местността „АКЧА АЧ”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 1656.00 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 1000 кв.м.

местността „АДАДЖЪК”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Тетово

Земеделска земя Тетово

Цена: 2313.00 лв.

Населено място: Тетово
Квадратура 8651 кв.м.

166-2019- М-СТ ЕСКИ БААЛЪК
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11

Земеделска земя Добростан

Земеделска земя Добростан

Цена: 176.00 лв.

Населено място: Добростан
Квадратура 1092 кв.м.

ШИРНАТА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 604.80 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 398 кв.м.

местността „ОСМАН ГОРУ/7.9-седем точка девет/”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 720.00 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 400 кв.м.

местността „МЕХМЕД ЧОБАЙНЕРИ”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 1180.80 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 1000 кв.м.

местността „ЧАВУШЛАР”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 2088.00 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 2000 кв.м.

местността „КОКАРДЖА”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 316.80 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 175 кв.м.

местността „ЮКАРЪТАРЛА”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Земеделска земя Неофит Бозвелиево

Цена: 694.80 лв.

Населено място: Неофит Бозвелиево
Квадратура 527 кв.м.

местността „ТЕПЕ АРДЪ”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Тополово

Земеделска земя Тополово

Цена: 480.00 лв.

Населено място: Тополово
Квадратура 1150 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.08.2019 до 23.09.2019
Обявяване на: 2019-09-24

Земеделска земя Ковачево

Земеделска земя Ковачево

Цена: 180.00 лв.

Населено място: Ковачево
Квадратура 879 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Бошуля

Земеделска земя Бошуля

Цена: 756.00 лв.

Населено място: Бошуля
Квадратура 2 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Гарван

Земеделска земя Гарван

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: Гарван
Квадратура 3002 кв.м.

местността „ЧАЛИЯТА“
Окръжен съд: Силистра
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27

Земеделска земя Копривщица

Земеделска земя Копривщица

Цена: 11160.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 35019 кв.м.

гр. Копривщица, Софийска област, местност "Билото"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Копривщица

Земеделска земя Копривщица

Цена: 13860.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 3851 кв.м.

гр. Копривщица, Софийска област, местност "Раеница 3"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Копривщица

Земеделска земя Копривщица

Цена: 5904.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 1647 кв.м.

гр. Копривщица, Софийска област, местност "Черяшата"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Копривщица

Земеделска земя Копривщица

Цена: 7776.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 2151 кв.м.

гр. Копривщица, Софийска област, местност Хаджицвятково"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя Копривщица

Земеделска земя Копривщица

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 2002 кв.м.

гр. Копривщица, Софийска област, местност "Попска река 2"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 536224.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15669 кв.м.

гр. София, местност Толева махала и Република - 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители