Чси Имоти > София >

ЧСИ София

Всички имоти в София от ЧСИ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 285760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

ул. Цар Иван Шишман № 41, ет.5, ап.13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.03.2020г. до 27.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 70720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 86480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Земен № 2, вх.Б, ет.1, ап.20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.03.2020г. до 27.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 87840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 72560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Магазин СОФИЯ

Цена: 56800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 20, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 81520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 20, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 121920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 20, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Магазин СОФИЯ

Цена: 86960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 107088.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 92 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 90400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1993 кв.м.

кв. „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 32
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.464 с адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 32 с площ от 1 993 кв. м*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 709 кв.м.

кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“ № 2а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.8360.2002 с адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“ № 2а; с площ от 709 кв.м.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ...

Етаж от къща СОФИЯ

Етаж от къща СОФИЯ

Цена: 133600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.472 адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26; площ: 723 кв.м. заедно с Втори етаж с идентификатор ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 111040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.

ул. "Димитър Яблански" № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 130400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 86 кв.м.

ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ № 46, ет. 4, ап. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ № 5, находящ се в жилищна сграда в гр. София, „Връбница“, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ № 46, ет. 4 със застроена площ от 85,77 кв. метра *************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ П ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 91 кв.м.

ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ № 46, ет.4, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в жилищната сграда вгр. София, район „Връбница“, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ № 46, на 4 етаж, със застроена площ от 90,89 кв. метра*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФ ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 33840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр.София, район "Оборище", ул."Мърфи" №4-8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.408.215.1.19/шест, осем,едно,три,четири точка, четири, нула, осем, точка, две, едно, пет, точка, едно, точка, едно, девет/ по кадастрална ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 235548.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №27 (двадесет и седем) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простр ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 215028.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 130 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №26 (двадесет и шест) – тип мезонет, на две нива, разположен на VІІ (седмия) жилищен етаж /на кота +20,30 (плюс двадесет цяло и тридесет стотни) метра/ и в подпокривното простра ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 170748.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.22
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №22 (двадесет и две), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 183024.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №21 (двадесет и едно), разположен на V (петия) жилищен етаж, на кота +14,70 (плюс четиринадесет цяло и седемдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 193680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
АПАРТАМЕНТ №10 (десет), разположен на ІІ (втория) жилищен етаж, на кота +6,30 (плюс шест цяло и тридесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със застроена пло ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 193680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1, ап.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
. АПАРТАМЕНТ №5 (пет), разположен на І (първия) жилищен етаж, на кота +3,50 (плюс три цяло и петдесет стотни) метра, в гореописаната жилищна сграда, който апартамент е със застроена площ о ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 149436.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 299 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - ГАРАЖ, на две нива, разположен на първия сутерен, на кота -3,50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра и на втория сутерен, на кота -6,00 (минус шест) метра, в гореопи ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 34800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 32 кв.м.

ж.к. „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско – административен комплекс „Силвър център“, ет. 2, офис 54
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ОФИС № 54 (петдесет и четири), находящ се в град София, ж.к. „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско – административен комплекс „Силвър център“, на втори етаж, със застроена площ от 31 ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 682560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 382 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
в жилищната сграда със смесени функции, с ресторант и дискотека, с административен адрес: улица „Фредерик Шопен” №1 (едно), построена в урегулиран поземлен имот І-980 (първи за имот с план ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 631584.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 337 кв.м.

гр.София, улица „Фредерик Шопен” №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
в жилищната сграда със смесени функции, с ресторант и дискотека, с административен адрес: улица „Фредерик Шопен” №1 (едно), построена в урегулиран поземлен имот І-980 (първи за имот с план ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 147600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр.София, ул. „д-р Йордан Йосифов” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ – ПИЦИ, (преди преустройството представляващо магазин №2 /две/), разположено на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 338148.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 289 кв.м.

гр.София, ул. „д-р Йордан Йосифов” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ФИТНЕС, (образуван от преустройството и обединяването на фитнес, магазин и склад), разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции, подземни ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 19080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 28 кв.м.

ул. Елемаг № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 10.07.2019 г., собственост на Руни Русев Шаранков, 1/2 /една втора/ ид. част от сл ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 300240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 151 кв.м.

ул. Тодор Каблешков № 53, вх.В, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ № В 206 /”В” двеста и шест/, находяш се в град София, Столична община – район Витоша, разположен на II /втори/ жилищен етаж, на кота + 7.95 /плюс седем цяло деветдесет и пет сто ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 224400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 112 кв.м.

ул. "Цанко Церковски" № 53, ет. 3, ап. 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. Младост 4, бл. 455, вх. 1, ет. 14, ап. 78
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 7562.70 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 368 кв.м.

ул. „Стефан Дуньов“ № 13 - 58/368 идеални части
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
58/368 идеални части, от недвижим имот представляващ: Съгласно решение за съдебна делба по гр.д. № 25180/2008г. по описа на СГС: УПИ IV – 588 от кв. 3, с площ от 368 кв.м. по регулационния ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 648000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4740 кв.м.

местност “Долето”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Столична община, район “Нови Искър”, в землището на село Чепинци, местност “Долето”, с променено предназначение от земеделска земя на имот за неземеделски нужди ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 338400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 160320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 78 кв.м.

жк Красно село бл.200
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - Жилище, апартамент с идентификатор 68134.207.202.1.115 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и седем точка двеста и две точка едно точк ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 88651.44 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 167 кв.м.

ул. Извор №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
ПЪРВИ ЕТАЖ от Двуетажна жилищна сграда с кафе аперитив и магазин за хранителни стоки, която сграда съгласно кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД 18-61/27.09.2010 год. ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 146128.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОФИС № 3 /три/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 87,37 /осемдесет и седем цяло и тридесет и седем стот ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОФИС № 2 /две/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 42,08 /четиридесет и две цяло и осем стотни/ кв.метра ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 172000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 106 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОФИС № 1 /едно/, находящ се на сутерена на жилищната сграда, СЕКЦИЯ № 1 /едно/, в гр.София, СО – район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37 /тридесет и седем/, състоящ се от едно офис помещение, ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 35835.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Одеса 31
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. София, кв. Орландовци, СО район „Сердика“, ул. „Одеса“ № 31 (тридесет и едно), със застроена площ от 77.00 (седемдесет и седем) кв.метра, състояща се от: ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр.София, р-н "Надежда", жк."Надежда - 2", бл.219, вх."Б", ет.3, ап.14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 115542.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 135 кв.м.

гр. София, район "Овча купел", ул. "Букет" № 46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
3/4 идеална част от Самостоятелен обект в шестетажна сграда с номер 1 /едно/, с номер по идентификатор 68134.4338.1013.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири . четири хиляди трис ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 53782.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

гр. София, ж.к. "Дружба", бл. 26, вх. Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
3/4 идеална част от Самостоятелен обект в осеметажна жилищна сграда с номер 4 /четири/, с номер по идентификатор 68134.1500.2411.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 1183840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 340 кв.м.

улица Кузман Шапкарев № 9, ет. 0
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 31980.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ГАРАЖ № 1 /едно/, със степен на завършеност „груб строеж“, находящ се на партера в секция „Б“ на сградата, с площ на гаража 35.88 /тридесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни/ кв. метра, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 172392.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 98 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ № Б27 /буква "б" двадесет и седем/, със степен на завършеност „груб строеж“, находящо се на седми етаж в секция "Б" на сградата, с площ на жилището 85.59 /осемдесет и п ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 93548.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ № Б26 /буква "б" двадесет и шест/, със степен на завършеност „груб строеж“, находящо се на седми етаж в секция "Б" на сградата, с площ на жилището 48.80 /четиридесет и ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), с идентификатор № 68134.1894.785.1.22 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, осем, девет, четири, точка, седем, осем, пет, точка, едно, точка, две, две) ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 344542.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 177 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Описание по нотариален акт: ЕДНОЕТАЖНА ОФИС СГРАДА, находяща се в гр. София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1 /едно/, местност "Летищен комплекс София, с обща застроена площ от 178 /ст ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 26777.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 27 кв.м.

Студентски, ул.21 ви Век № 11, бл.2, Гараж 1Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ГАРАЖ 1Б /едно „Б”/, находящ се в гр. София, район Студентски, ул. 21-ви Век № 11, в сутерена на блок 2 /две/, жилищна секция "Б", със застроена площ 26.56 / двадесет и шест цяло и петдесе ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 61509.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

ж.к.Лески Г, бл.40, вх.В
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.601.248.1.130 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и едно, точка, двеста четиридесет и осем, точка, едно, ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 175478.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 422 кв.м.

Подуяне, ул.Самуилец № 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.614.69 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, шестдесет и девет), находящ се в гр. София, обл. София ...

Етаж от къща СОФИЯ

Етаж от къща СОФИЯ

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

район Овча Купел, ул. 675-та № 35, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 27.03.2020г. до 27.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 170840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.03.2020 до 05.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 310944.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 120 кв.м.

гр. София, район Младост, улица "Михаил Тенев" № 12, етаж 1, обект 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект с идентификатор по скица 68134.4081.9512.1.101 /шест осем едно три четири точка четири нула осем едно точка девет пет едно две точка едно точка едно нула едно/ находящ ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 290700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 173 кв.м.

град София, общ. „Столична“,район Оборище, ул. “Черковна“ №57
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.409.112.1.11, (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и девет точка сто и дванадесет точка едно точка единадесе ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 16240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ж.к. „Манастирски ливади”, бл. 176, вх. „В и Г", Сутерен -2, ПАРКОМЯСТО № 125
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПАРКОМЯСТО № 125 с площ от 14,44 кв.м., намиращо се на Сутерен -2 (минус две) в Блок 1 (едно), вход „В и Г с административен адрес за Блок 1 (едно) – гр. София, ж.к. „Манастирски ливади”, ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 16240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ж.к. „Манастирски ливади” бл. 176, вх. „В и Г", Сутерен -2, ПАРКОМЯСТО № 124
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПАРКОМЯСТО № 124 с площ от 14,44 кв.м., намиращо се на Сутерен -2 (минус две) в Блок 1 (едно), вход „В и Г с административен адрес за Блок 1 (едно) – гр. София, ж.к. „Манастирски ливади”, ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 16240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ж.к. „Манастирски ливади” бл. 176, вх. „В и Г”, Сутерен -2, ПАРКОМЯСТО № 123
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПАРКОМЯСТО № 123 с площ от 14,44 кв.м., намиращо се на Сутерен -2 (минус две) В Блок 1 (едно), вход „В и Г” с административен адрес за Блок 1 (едно) - гр. София, ж.к. „Манастирски ливади”, ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 21360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ж.к. „Манастирски ливади” бл. 176, вх. „В и Г”, Сутерен -2, ПАРКОМЯСТО № 122
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПАРКОМЯСТО № 122 с площ от 13,75 кв.м., намиращо се на Сутерен -2 (минус два) в Блок 1 (едно), вход „В и Г” с административен адрес за Блок 1 (едно) – гр. София, ж.к. „Манастирски ливади”, ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул."Майор Юрий Гагарин" №25 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ГАРАЖ № 8 /осем/, разположен в сутерена на гореописаната жилищна сграда, построена на горепосочения административен адрес, със застроена площ от 17.92 /седемнадесет цяло и деветдесет и две ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 457600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 162 кв.м.

ул."Майор Юрий Гагарин" №25 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, разположен на IV-ти /четвърти/ надпартерен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. София, район "Изток", ул. "Майор Юрий Гагарин" № 25 А /дадесет и пет, индекс, б ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.

гр. София, ул. „Стефан Тошев“ № 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
КТП /Трафопост/, находящ се в жилищна страда, построена в гр. София, Столична община, район „Красно село“ с административен адрес: ул. „Стефан Тошев“ № 8 /осем/, на сутерена, на кота - 3.7 ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 13600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр. София, бул. "Симеононско шосе" № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Склад № 1 /едно/, находящ се в жилищна сграда, построена в град София, Столична община, район „Студентски“, с административен адрес бул. Симеононско шосе " № 1 /едно/, (съгласно строителна ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 70400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

ж.к. Младост 3, бл.340, вх.2, ет.4, ап.46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 13.03.2020г. до 13.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 20400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

ул. „Акад. Константин Пашев“ № 4, Гараж № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, Район „Овча купел“ на ул. „Акад. Константин Пашев“ № 4 /четири/, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134. ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 305740.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 139 кв.м.

ж.к.Младост 3, бл.323А, вх.А, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в гр. София, СО, район Младост, жк. Младост 3, блок 323 – А /триста двадесет и три буква „А”/ във вход „А” на жилищната сграда на 3 /трети/ и 4 /четвърти/ ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 57 кв.м.

гр. София, Столична община, Район "Надежда", булевард "Рожен" № 20А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1378.2009.2.2 (шестдесет и осем хиляда сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и осем точка две хиляди и девет точка две то ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 137160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

гр. София, Столична община, Район "Надежда", булевард "Рожен" № 20 Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1378.2009.4.24 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и осем точка две хиляди и девет точка четири ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2118 кв.м.

Местност "Орландовци - Малашевци"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектопланоснимачен № 1709 /хиляда седемстотин и девет/, нанесен в кадастрален лист 226 /двеста двадесет и шест/ по неодобрения кадастрален план на гр. София, местност "Ор ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 65520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.

ул. „Юндола“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. и * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на парте ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 65520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. „Юндола“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. и * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на парте ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 65520.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 32 кв.м.

ул. „Юндола“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. и * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на парте ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 250864.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 142 кв.м.

ул. Русаля № 9, ет.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващи ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 7600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 474, ал. 5 от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следната движима вещ, описана с ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 11968104.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2397 кв.м.

ул. "Алекси Рилец" № 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440402781 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 104 кв.м.

район „Триадица“, ул. „Ген. Иван Колев“ № 45, ет. 2, ап. 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
АПАРТАМЕНТ № Б7 (буква Б, седем), изграден в степен на завършеност „груб строеж“, находящ се в град София, СО, район „Триадица“, в жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I- ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 128 кв.м.

Янко Забунов 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ОФИС - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА, находящ се в гр. София, в жилищна сграда на улица „Янко Забунов“ №1 /едно/, на сутеренния етаж, със застроена площ от 128,00 /сто двадесет и осем/ квадратни метра, с ...

Други СОФИЯ

Други СОФИЯ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, нахо ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, нахо ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 91000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, нахо ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, нахо ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 720000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4999 кв.м.

гр.София, район Сердика, Промишлена зона Илиянци
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /девети/, в квартал 1 /едно/, по плана на гр. София, отреден „За производство, складове, търговия и офиси”, местност НПЗ „Илиянци-изток”, одобрен със Заповеди № ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 124190.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

гр. София, СО – район „Подуяне”, ж.к. „Сухата река”, бл. № 103
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.03.2020 до 28.04.2020
Обявяване на: 2020-04-29
АПАРТАМЕНТ № 46 /четиридесет и шест/, находящ се в гр. София, СО – район „Подуяне”, ж.к. „Сухата река”, бл. № 103 /сто и три/, стар № 2 /две/, вход „В”, етаж 2 /втори/, с обща квадратура ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 103896.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 740 кв.м.

гр. София ул. "Иван Сусанин "№15 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/2 /една втора/ идеална част от дворно място с площ от 605 /шестстотин и пет/ кв.м по документ за собственост, а по кадастрална скица от 740 кв.м. /седемстотин и четиридесет/, съставляващ ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 1379462.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3420 кв.м.

Околовръстен път,тел.0898 469779 и тел. 0898 686 168. Цената е с ДДС.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 116190.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 84 кв.м.

ул."604", бл.605, вх."А1", ет.7, ап.19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
АПАРТАМЕНТ № 19 (деветнадесет), находящ се в град София, Столична община – район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, на улица „604-та“ (шестстотин и четвърта), в блок № 605 (шестстотин и пет), вход „А1 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 94050.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Овчарска", №22, бл."В",вх."Г", ет.5, ап.78
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.508.1585.1.78 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и осем, точка, хиляда петстотин осемдесет и пет, точка, е ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 41967.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.

ЖП Блокове-гара Илиянци, бл.1, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.03.2020г. до 09.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите В ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 290400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 150 кв.м.

ул. "Ворино" № 19, вх. А, Ап.№ 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Апартамент № 18 /осемнадесет/, находящ се в пететажната масивна жилищна сграда с два входа, гаражи, магазини в сутерена и жилища в подпокривното пространство в гр. София, СО - Район "Красн ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 195200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 82 кв.м.

ул. "Пирин" № 26, ет. 6, ап. 28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Апартамент № 28, находящ се в жилищната сграда в гр. София, ул. "Пирин" № 26, на шести терасовиден етаж, със застроена площ от 82,41 кв.м.,*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ П ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

бул. "Тотлебен" № 33, ет. 1, Офис № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
Офис № 2 на първи жилищен етаж в сградата на бул. "Тотлебен" № 33, гр. София, със застроена площ от 94,62 кв.м.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ******* ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 372544.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13600 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1353.145 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста петдесет и три, точка, сто четиридесет и пет/, находящ се в гр. София, общ ...

Земеделски имот СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 29920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3325 кв.м.

с. Долни Богров, м. "Дедова ливада"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Поземлен имот № 082002, нива V-та категория с площ 3325 кв.м, в землището на с. Долни Богров с ЕКАТТЕ 22304, община Кремиковци, м. “Дедова ливада“, гр. София, при граници и съседи: имот № ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13752.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

гр. София, ул. "Никола Славков" №43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ № 4 /четири/, находящ се на партера в жилищна сграда, със застроена площ от 15,57 кв.м., при съседи на гаража: магазин № 1, гараж № 5, двор и гараж № 3, ведно с п ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 118800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

ул.Ворино № 21, бх.Б, сутеренен етаж, магазин 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.03.2020г. до 09.04.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия