Чси Имоти > София >

ЧСИ София

Всички имоти в София от ЧСИ

Парцел СОФИЯ

Цена: 3070514.23 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11539 кв.м.

"Красная пресня"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор № 68134.4361.35 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, шест, едно, точка, три, пет), съгласно скица № 15-529416/04.12.2015 г. по кадастралната ка ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 3070514.23 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11539 кв.м.

"Красная пресня"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор № 68134.4361.35 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, шест, едно, точка, три, пет), съгласно скица № 15-529416/04.12.2015 г. по кадастралната ка ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 9840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

ул. Буземска № 13, вх. Г, ет. 5, ап. 76
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Продава се 1/6 ид. част ...

Парцел СОФИЯ

Цена: 25880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 560 кв.м.

ул. Рояк № 11, продава се 1/2 ид. част от имота, тел. 0888 738 524-Лъчезар Ценков-адвикат на длъжника
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев рег. № 788 Помощник-изпълнител Валентин Василев Район на действие Софийски градски съд Кантора: ул."Цар Асен"№ 5, ет. 1, ап. 8 Телефон: 980 13 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 250000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 126 кв.м.

р-н Младост, ж.к. Младост 2, бл. 207 А, вх. 2, ет.6, ап. 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/ с кадастрален идентификатор № 68134.4091.154.3.18 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири нула, девет, едно, точка, едно, пет, четири, точка, три, точка ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 115776.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

гр. София, ж. к. „Хаджи Димитър”, бл. 55а, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
МАГАЗИН № 3 /три/, находящ се в град София, ж. к. „Хаджи Димитър”, блок 55а /петдесет и пет, буква „а”/, вход Б, на етаж 1 /едно/, със застроена площ от 71.66 /седемдесет и едно цяло шестд ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 64117.90 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № А 25 (буква „А“, двадесет и пет), разположен на 5 (пети) етаж в сграда „А“, на кота + 13.35 (плюс тринадесет цяло и тридесет и пет стотни) метра, със застроена площ от 82.04 к ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 34567.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № В7 (буква „В“, на кирилица буква „Б“, седем), находящ се в град София, СО, район „Овча купел“, в новостроящата се жилищна сграда на ул. „Маестро Кънев“, на първи жилищен етаж, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 45520.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № В 31 (буква „В“, на кирилица буква „Б“, тридесет и едно), разположен на пети етаж в сграда „Б“, на кота + 12.55 (плюс дванадесет цяло и петдесет и пет стотни) метра, със застр ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 63515.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 88 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № В 29 (буква „В“, на кирилица буква „Б“, двадесет и девет), разположен на пети етаж в сграда „Б“, на кота + 12.55 (плюс дванадесет цяло и петдесет и пет стотни) метра, със заст ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 55397.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 83 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № В 3 (буква „В“, на кирилица буква „Б“, три), разположен на първи етаж в сграда „Б“, на кота + 1.15 (плюс едно цяло и петнадесет стотни) метра, със застроена площ от 83.14 (осе ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 39465.90 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № В 2 (буква „В“, на кирилица буква „Б“, две), разположен на първи етаж в сграда „Б“, на кота + 1.15 (плюс едно цяло и петнадесет стотни) метра, със застроена площ от 59.23 кв.м ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 37190.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № В 1 (буква „В“, на кирилица буква „Б“, едно), разположен на първи етаж в сграда „Б“, на кота + 1.15 (плюс едно цяло и петнадесет стотни) метра, със застроена площ от 51.48 кв. ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 31776.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

ул. Ралевица 100
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
21.82/2904.05 / двадесет и едно цяло и осемдесет и две стотни върху две хиляди деветстотин и четири цяло и пет стотни/ идеални части от подземен паркинг на три нива, а именно сутерен № 1 / ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 36192.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
23.63/2904.05 /двадесет и три цяло и шестдесет и три стотни върху две хиляди деветстотин и четири цяло и пет стотни/ идеални части от подземен паркинг на три нива, а именно сутерен № 1 /е ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 702528.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 263 кв.м.

ул. Ралевица 100
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.755.1.36 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и две, точка, седемстотин петдесет и пет ...

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 23095.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.

жк. Младост 2, бл. 270
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 06.06.2019г., собственост на Даниел Великов Капсъзов, а именно: ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 68269.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № А 29 (буква „А“, двадесет и девет), разположен на пети етаж в сграда „А“, на кота + 13.35 (плюс тринадесет цяло и тридесет и пет стотни) метра, със застроена площ от 94.50 кв. ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 74547.30 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 103 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № А 20 (буква „А“, двадесет), разположен на 4 (четвърти) етаж в сграда „А“, на кота + 10.50 (плюс десет цяло и петдесет стотни) метра, със застроена площ от 103.19 кв.м. (сто и ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 48707.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № А4 (буква „А“, четири), разположен на първи етаж в сграда „А“, на кота + 1.95 (едно цяло и деветдесет и пет стотни) метра, със застроена площ от 73.10 кв.м. (седемдесет и три ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 217280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 100 кв.м.

кв „Стрелбище'’ ул. „Траянови врата” № 11-17 , бл № 16 ап.12, По предварителна уговорка на тел: 0887 289 709.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

жк "Лев Толстой", бл. 23, вх. А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 31.01.2019 г., собственост на АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ РАДОСЛАВОВ, АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА РАДОС ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 44523.30 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ № А1 (буква „А“, едно), разположен на първи етаж в сграда „А“, на кота +1.95 (едно цяло и деветдесет и пет стотни) метра, със застроена площ от 66.82 кв.м. (шестдесет и шест цял ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 172000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 88 кв.м.

ж.к. Младост 1, бл. 21, вх. 1, ет. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Апартаментът е разположен в осеметажна масивна тухлена сграда – блок и се състои от кухня, две спални, хол, баня, тоалетна, коридор и две тераси – към спалня 1 и хол, холът е преходен към ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 116640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

район „Триадица" ж.к. „Гоце Делчев", блок 51 Е
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Недвижим имот, находящ се в Жилищна сграда „АНАСТАСИЯ“, въведено в експлоатация с Разрешение за ползване от 25.05.2011г., находящ се в град София, район „Триадица" ж.к. „Гоце Делчев", бло ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 246960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 254 кв.м.

ул. Поп Богомил № 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в СГРАДА – РЕСТОРАНТ на ДВЕ НИВА със застроена площ от 253,68 (двеста петдесет и три цяло и шестдесет и осем стотни) кв.м., състоящ се на ПЪРВО НИВО на кота ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 59105.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 52 кв.м.

ж.к. „Изток“, р-н „Изгрев“, ул. „Георги Бакалов“ № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в подземния етаж на сграда в град София, Столична община, район „Изгрев“, в жилищната сграда на ул. „Георги Бакалов“ № 1 , на кота -2,80 метра, с площ от 51, ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 420226.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 197 кв.м.

ж.к. „Изток“, р-н „Изгрев“, ул. „Георги Бакалов“ № 1, ет. IV
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
АПАРТАМЕНТ № 8, находящ се в град София, ж.к. „Изток“, р-н „Изгрев“, ул. „Георги Бакалов“ № 1, ет. IV, със застроена площ от 197,20 кв. м., състоящ се от две стаи, дневна, столова, кухня, ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 42336.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 417 кв.м.

гр. София, район Витоша, в.з. Симеоново-Драгалевци – II част
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 68134.2040.1355 находящ се в гр. София, район Витоша, в.з. Симеоново-Драгалевци – II част; с площ 417 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизира ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 131080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

ул.Родопски извор, бл.42 Б, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.07.2019г. до 26.08.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 14320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, бул. Тодор Каблешков №53, склад № 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.06.2019 до 27.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от ГПК “Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден. ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 27 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, бул. Тодор Каблешков №53, склад № 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.06.2019 до 27.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от ГПК “Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден. ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 12920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр. София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53, склад № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.06.2019 до 27.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от ГПК “Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден. ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 24640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53, склад № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.06.2019 до 27.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построе ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 782 кв.м.

гр. София, район Сердика, кв. Орландовци
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.508.1751, адрес: гр. София, район Сердика, кв. Орландовци, площ 782 кв. м., номер по предходен план: 1751, кв. 124, парцел І, съседи: 68134.508.1868, 68 ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 129096.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 90 кв.м.

гр. София, ул. "Отец Паисий" № 75
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
АПАРТАМЕНТ №17 /седемнадесет/, находящ се в гр. София, ул. "Отец Паисий" № 75 /седемдесет и пет/, в жилищна сграда - блок на КООПЕРАЦИЯ „СЕТА 92“, на 6 /шести/ етаж, на първо ниво на подпо ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 140240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Атанас Узунов № 18, ет.1, маг.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 68134.702.307.1.23 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, триста и седем, точка, едно, точка, двадесет и три), нахо ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 55555.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 43 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 508, вх. Б, ет. 7, ап. 60
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент № 60 /шестдесет/, с идентификатор 68134.4361.148.23.28 /шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем точка ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 123004.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 101 кв.м.

гр. София, ул. Пиротска № 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.София, ул.“Пиротска“ №13 /тринадесет/, в таванското подпокривно пространство на сградата, преустроен от таванските помещения на сградата с одобрен инвестиционен ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 181872.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

гр. София, р-н Красно село, ул. Хубча № 8, ет. 6, ап. 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
Самостоятелен обект в сграда, а именно: Апартамент № 8 /осем/ с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно девет/ ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 143952.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 53 кв.м.

ул. Иван Сусанин № 54А, вх.1, ет.4, ап.20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващи ...

Жилищна сграда СОФИЯ

Жилищна сграда СОФИЯ

Цена: 516560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 186 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. 45-та № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2040.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет), съгласно Скица на поземлен имот № 15 – 438314 ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 307368.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 161 кв.м.

гр. София, р-н Красно село, ул. Хубча № 8, ет. 6, ап. В-5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Апартамент № В-5 /буква В – пет/ с идентификатор 68134.207.60.1.18 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно осем/ съгласно кадастралана карта о ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 217440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 150 кв.м.

гр. София, район Витоша, ул. Пирин № 32
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ, изграден съгласно одобрен работен проект от 24.11.2005г. на СО, район „Витоша” и разрешение за строеж №113 от 29.03.2005г. на Главния архитект на Район „Витоша”, в жилищна с ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 145408.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 141 кв.м.

гр. София, ж.к. Надежда 2, ул. Йордан Хаджиконстантинов № 92 (с предишно наименование ул. Димитър Кирков № 92)
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет) – на две нива, тип мезонет, находящ се в гр.София, ж.к. Надежда – 2, ул. Йордан Хаджиконстантинов № 92 (деветдесет и две), а според доказателствения нотариален ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 157824.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 90 кв.м.

гр. София, р-н Средец, ул. Странджа № 99 (на ъгъла на ул. Странджа и бул. Сливница)
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
Жилище с идентификатор 68134.513.446.1.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, едно/, съ ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 487454.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 173 кв.м.

ул. “Фредерик Жолио Кюри” № 19, бл.1, ет. 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
АПАРТАМЕНТ № 19 (деветнадесет), находящ се в гр. София, Район „Изгрев“, в жилищната сграда на ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 19 (деветнадесет), блок 1 (едно), на 10 (десети) етаж, състоящ се ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 449215.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 205 кв.м.

р-н Изгрев, ул. А.П.Чехов № 52, ет.6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
АПАРТАМЕНТ № 16-18 (шестнадесет – осемнадесет), находящ се в гр. София, разположен на целия VI (шести) мансарден етаж (първо ниво на мансардния етаж), в сградата на ул. „Антон Павлович Чех ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 206244.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 153 кв.м.

гр. София, район Витоша, ул. Омая 14, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
Апартамент № 4 /четири/ с идентификатор 68134.1894.740.1.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, то ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 464175.36 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6802 кв.м.

кв. Горна баня, местност Кърлеж
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Описаните имоти се продават ЗАЕДНО с определена по реда на чл. 485 ГПК обща начална цена и за четирите имота, както следва: Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, к ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 732844.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11203 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, кв.„Горна баня”, местността „Брусо”: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34 (шестдесет и осем хиляди сто трид ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 23277.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

гр. София, район Витоша, ул. Омая 14, Гараж № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
Гараж № 5 /пет/ с идентификатор 68134.1894.740.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 15040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

район Витоша, ул. "Проф. Велизар Велков" № 33, вх. А, ет. -1, гараж 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
ГАРАЖ № 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1933.2388.1.23 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, три, точка, две, две, три, осем, осем, т ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 94720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 78 кв.м.

район Витоша, ул. "Проф. Велизар Велков" № 33, вх. А, ет. 3, ап. 36
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
АПАРТАМЕНТ № 36, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1933.2388.1.12 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, три, точка, две, три, осем, осем, ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 214960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 181 кв.м.

район Витоша, ул. "Проф. Велизар Велков" № 33, вх. Б, ет. 4, ап. 51
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
АПАРТАМЕНТ № 51 на мансардния етаж (трети надпартерен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1933.2388.2.13 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 71440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

р-н Лозенец, ул.Добър юнак №16-18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от Апартамент №7/седми/, находящ се в гр.София, р-н Лозенец, ул.Добър юнак №16-18, на трети жилищен етаж и състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с общо застро ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 94840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

бул. "Копенхаген" № 38
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижим имот, находящ се в новопостроената и въведена в експлоатация „Сграда със смесено предназначение с подземни гаражи, помещения за магазини, офиси“, съгласно Разрешение за ползване № ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

Гърдова глава
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Самостоятелен обект, находящ се в гр. София, Столична община, район Витоша, жк Гърдова глава, в жилищната сграда, построена в УПИ X-458, в кв. 16 по плана на гр. София, местност жк Гърдова ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 181500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 200 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в груб строеж, обозначена по одобрен архитектурен проект като къща „Б“, находяща се в град София, област София – град, община СТОЛИЧНА, район „Овча куп ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 22680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 38 кв.м.

ж.к. Младост, ул. Антон Попов, РУМ Младост, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 164000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 127 кв.м.

ул. „Света Екатерина“ № 4, Ателие 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Ателие 1, изградено на степен „груб строеж“, разположено на втори подпокривен етаж, на кота + 11,20 м, със застроена площ от 126,50 кв.м. с адрес: гр. София, район „Витоша“, улица „Света ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 167616.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

гр. София, район Оборище, ул. Тракия № 58, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.406.71.1.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и шест точка седемдесет и едно точка едно точка две) по када ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 167616.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

гр. София, район Оборище, ул. Тракия № 58, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.406.71.1.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четиристотин и шест точка седемдесет и едно точка едно точка две) по када ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 150581.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

ГР. СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ 2, БЛ. 207А, ВХ. 2, ЕТ. 2, АП. 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в секция „Б“, на II-ри /втори/ етаж, кота + 3.15 м., в новопостроената „Жилищна сграда – Блок „Б“ /ЗП 240 кв. метра/ с к.к. до 15.00 м., с магазини, офиси, ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 152500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. „Люлин“, бл. 138, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, на 2-ри /втори/ етаж на блок 138 /сто тридесет и осем/, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и обслужващи п ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 47200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 551 кв.м.

местност "Жил. група Мотописта II", ПИ № 1095
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ c пл. № 1095 /хиляда и деветдесет и пет/, в квартал 151 /сто петдесет и едно/ по устройствения план на София, СО, район „Триадица“, местността „Жил. Група Мотописта II /вто ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 110000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

ул. "Полк. Стойно Бачийски" № 1-3, партер, ап. А-2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440400022 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на д ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 290700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 780 кв.м.

ул. "Траян Танев" № 81
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440402430 Подписаната Ирина Парапуова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на дейс ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 129084.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1222 кв.м.

р-н Люлин, землището на Филиповци, м. Джуджано
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4362.1292 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста шестдесет и две точка хиляда двеста деветдесет и две/ в гр. София, о ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 23880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ж.к. Манастирски ливади, бул. Тодор Каблешков № 53, ет.-2, гараж 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ № 12 (дванадесет), находящ се в гр.София, Столична община район „Витоша”, разположен на сутеренния етаж на кота -4.70 (минус четири цяло и седемдесет стотни) метра, в жилищн ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 345320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 151 кв.м.

кв. Манастирски ливади, бул. Тодор Каблешков № 53, вх.В, ет.2, ап.206
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
АПАРТАМЕНТ № В 206 /”В” двеста и шест/, находяш се в град София, Столична община – район Витоша, разположен на II /втори/ жилищен етаж, на кота + 7.95 /плюс седем цяло деветдесет и пет сто ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 121482.72 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ж.к. „Бъкстон“, бл. 19, вх. Д, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
АПАРТАМЕНТ № 74, находящ се на адрес - гр. София, ж.к. „Бъкстон“, бл. 19, вх. Д, ет. 1, със застроена площ от 76.99 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, ведно ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 322830.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 183 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ОФИС № 6 /шест/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.903.39.1.13 /шест осем едно три четири точка девет нула три точка три девет точка едно точка едно три/ по ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 322830.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 183 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ОФИС № 6 /шест/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.903.39.1.13 /шест осем едно три четири точка девет нула три точка три девет точка едно точка едно три/ по ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 132.01 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 272064 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 120240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 62 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 176640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 105600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 105600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 128784.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 73 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩСЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 39888.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 28 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 40848.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТИ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 25776.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 30600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 31 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 18984.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 19308.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 21060.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

ул."Златица" №3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана н ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 86000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.

ул."Зографски манастир", бл.119, вх.Г, ет.9, ап.201
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. София, ж.к. „Илинден“, ул. „Зографски манастир“, бл. 119 /сто и деветнадесет/, вх. Г /буква „Г“/, ет.9 /девет/, ап. 201 /двеста и едно/ със застроена площ от 5 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 231580.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 83 кв.м.

гр. София, ул. "Марин Дринов" 29
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.407.71.2.2 /шест осем едно три четири точка четири нула седем точка седем едно точка две точка две/, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 21264.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 27 кв.м.

ул. "Мур" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ПОКРИТО ПАРКОМЯСТО № 2 /две/, находящo сe в град София, област Софийска, община Столична, район „Витоша” м. „Манастирски ливади- запад”, ул. „Бяло поле” № 15 /петнадесет/ в триетажна сград ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 22174.30 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 27 кв.м.

ул. "Мур" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ПОКРИТО ПАРKOМЯСТО № 1 /едно/, находящо се в град София, област Софийска, община Столична, район „Витоша” м. „Манастирски ливади- запад”, ул. „Бяло поле” № 15 /петнадесет/ в триетажна сгра ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 30 кв.м.

ул. "Мур" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ОФИС, находящ се в гр. София, обл. Софийска, община Столична, район „Витоша“, м. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Бяло поле“ № 15 /петнадесет/, в триетажна сграда с кафене, офис и подзем ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 160142.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 151 кв.м.

ж.к. „Младост-1“, бл. № 47б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ФРИЗЬОРСКО КОЗМЕТИЧЕН САЛОН разположен на две нива - на първия етаж, на кота +/-0.00 м /плюс/минус нула метра/ и на сутеренния етаж, на кота -2.80 м. /минус две цяло и ос ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 316000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 163 кв.м.

ул. "Мърфи" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
ОФИС находящ се в гр. София, Столична община, район "Оборище", ул. "Мърфи" № 3, на две нива: състоящ се от: офисно помещение с площ от 85,40 кв.м. и от офисно помещение и санитарен възел н ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 37336.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5200 кв.м.

с. Кубратово, район Нови Искър, местност „ТВЪРДАКО“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ЛИВАДА (пета категория), находяща се в с. Кубратово, Столична община, район „Нови Искър“, с площ 5201 кв.м. (пет хиляди двеста и един квадратни метра), съставляваща имот № 018068 (шестдесе ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17973.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

район Младост, бл. 425, вх. 4-5, изграден в група ”Б”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
Недвижим имот, находящ се на в гр. София, Столична община, район Младост, бл. 425, вх. 4-5, изграден в група ”Б”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-3673,2030 /първи, отреден за имоти с планосни ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 122004.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 83 кв.м.

бул. Ботевградско шосе, блок № 2, вх. Е
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
МАГАЗИН № 7 /седем/, находящ се на етаж първи, във вход Е на жилищна сграда - блок № 2 /две/ на бул. Ботевградско шосе, ж.к. Суха река, гр. София, със застроена площ от 82.99 /осемдесет и ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 286 кв.м.

ж.к. „Люлин 3“, бул. „Царица Йоанна“ № 108А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
5/6 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4356.355, с площ по скица от 286 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Люлин 3“, бул. „Царица Йоанна“ № 108А (бивш адрес гр. София, С ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 4575680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20362 кв.м.

ул. Любляна 46А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ДВОРНО МЯСТО, без построените в него сгради, находящо се в гр. София, СО-район "Овча купел", според удостоверение за данъчна оценка на ул. "Калояново" №14 (четиринадесет), а по документ за ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 208800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 133 кв.м.

ул. Димитър Хаджикоцев №88
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
ОФИС № 2 (две), находящ се в град София, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 88 (осемдесет и осем), на партерен етаж, със застроена площ от 69,09 (шестдесет и девет цяло и девет) кв. ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 84096.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Пиротска" № 22, вх.А, ет. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
АПАРТАМЕНТ, находящ се в град София, Столична община – Район „Възраждане“, на четвъртия (надпартерен) над магазините етаж (тавански етаж), в сградата на улица „Пиротска“ (бивша улица „Ждан ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

район „Люлин 2“, вх. Б, ет. 3, ателие 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
АТЕЛИЕ № 5 /пет/, находящо се в гр. София, Столична община – Район „Люлин”, на ІІІ /третия/ надпартерен етаж, на кота + 9.06 /плюс девет цяло и шест стотни/ метра, във вход „Б” на жилищна ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия