Чси Имоти > София >

ЧСИ София

Всички имоти в София от ЧСИ

Магазин СОФИЯ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
МАГАЗИН № 10 /десет/, изграден в груб строеж, находящ се в гр. София, СО, район "Красно село", ул. "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж в комплексна жилищна сграда /на четири и на шест етаж ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 29160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
МАГАЗИН № 9 /девет/, изграден в груб строеж, находящ се в гр. София, СО, район "Красно село", ул. "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж в комплексна жилищна сграда /на четири и на шест етажа ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 339712.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 139 кв.м.

ж.к.Младост 3, бл.323А, вх.А, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в гр. София, СО, район Младост, жк. Младост 3, блок 323 – А /триста двадесет и три буква „А”/ във вход „А” на жилищната сграда на 3 /трети/ и 4 /четвърти/ ...

Заведение СОФИЯ

Заведение СОФИЯ

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
КАФЕ -АПЕРИТИВ, изградено в “груб строеж”, находящо се в гр. София, СО, район "Красно село", на улица "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж, с площ от 44,44 /четиридесет и четири цяло и чети ...

Мезонет СОФИЯ

Цена: 208880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 143 кв.м.

р-н Витоша, ул.Евлия Челеби №28 Б, вх.Б, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1894.202.2.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда осемстотин деветдесет и четири точка двеста и две точка две точк ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 520320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 599 кв.м.

кв. Орландовци, ул. Христо Станишев № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.509.905.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и девет, точка, деветстотин и пет, точка, едно, точка, шес ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 170000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 91 кв.м.

ул. Краище № 11, бл.16а, ет.2, ап.1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.1002.68.3.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда и две, точка, шестдесет и осем, точка, три, точка, едно), нах ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 20768.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Васил Друмев № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
13,50/90,15 (тринадесет цяло и петдесет стотни върху деветдесет цяло и петнадесет стотни) идеални части от ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ разположен в сутерена на сградата, находяща се в гр. София, район ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 140240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Атанас Узунов № 18, ет.1, маг.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 68134.702.307.1.23 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, триста и седем, точка, едно, точка, двадесет и три), нахо ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 174860.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 112 кв.м.

гр.София, ул.Яна №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, район "Студентски", улица "Яна" №4, в "Жилищна сграда“; ОФИС /АТЕЛИЕ №4 /Апартамент № 35/, с площ 112.12 /сто и дванадесет цяло и дванадесет сто ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 174860.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 112 кв.м.

гр.София, ул.Яна №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, район "Студентски", улица "Яна" №4, в "Жилищна сграда“; КАФЕ, ПАКЕТИРАНИ ЗАКУСКИ с площ от 112.15 /Апартамент №34/ (сто и дванадесет цяло и пет ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 187264.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 112 кв.м.

гр.София, ул.Яна №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Студентски", улица "Яна" №4, в "Жилищна сграда“; МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ № 1 (едно), /Апартамент №33/ с площ от 111.840 (сто и един ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 446400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3084 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, област София /столица/, район "Младост", ж.к. "Младост", който имот съгласно скица № 15-552960 от 11.11.2016г. на Служба по геодезия ...

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 186240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 169 кв.м.

гр. София, р-н „Красно село“, ул. Лерин № 62
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
КОЗМЕТИЧЕН ЦЕНТЪР, находяш, се в построена сграда в град София, Столична община, местност „Красно село-Стрелбище", район „Красно село", ул. Лерин № 62 /шестдесет и две/, със застроена площ ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 107730.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. Манастирски ливади, блок 135, вход Б, ет. 1, офис 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ОФИС № 5 (пет), въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-147/18.05.2011 г., издадено от РДНСК – Югозападен район, находящ се в блок „А“, секция 2 (две), на етаж 1 ...

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 47736.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 215 кв.м.

ул. Войводина могила № 50А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 11600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.

Ицках Грациани
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
АТЕЛИЕ № 5 /пет/, находящо се в гр. София, Столична община – Район „Люлин”, на ІІІ /третия/ надпартерен етаж, на кота + 9.06 /плюс девет цяло и шест стотни/ метра, във вход „Б” на жилищна ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 153216.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 616 кв.м.

ул. Проф. Иван Георгов № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 720000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4740 кв.м.

местност "Долето"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в Столична община, район “Нови Искър”, в землището на село Чепинци, местност “Долето”, с променено предназначение от земеделска земя на имот за неземеделски нужди ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 189420.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

бул. Скобелев № 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 138702.96 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 114 кв.м.

ул. Ваклинец 022, вх. А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440400113 ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 6946.54 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8310.04 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 9780.15 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8439.09 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

ул. Тодор Г. Влайков № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 10195.37 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. Тодор Г. Влайков № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 11160.48 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7535.71 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул. Тодор Г. Влайков № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8859.83 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7591.82 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 7569.37 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

ул. Тодор Г. Влайков № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 158 кв.м.

жк Овча купел, бл.611, вх. А, обект магазин 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440401857 ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 451760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 233 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 6946.54 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 6946.54 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

ул. „Тодор Г. Влайков“ № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 10257.09 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 9785.76 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 10402.98 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 9162.93 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 9162.93 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 8136.10 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Президент Линкълн"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401622 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 280000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 980 кв.м.

ул. „Гена Димитрова“ №39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
ДВОРНО МЯСТО, с площ 980 /деветстотин и осемдесет/кв.м., представляващо УПИ XIII-518 /тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и осемнадесет/, в кв.26 /двадесет и шест/ ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 306500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 807 кв.м.

м. Северен парк, ул. гайдарче №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440403357 ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 28560.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 85 кв.м.

жк Ботунец 2, бл.5, вх. А, ет.6, ап.17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440400791 ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

гр. София, бул. "Александър Стамболисйки" № 128
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
37, 70 /1632,97/ тридесет и седем цяло и седемдесет стотни върху хиляда шестотин тридесет и две цяло и деветдесет и седем стотни/ ид. Части от сутерена на сградата, целият сутерен на две н ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 96958.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ж.к. "Манастирски ливади", бл. 15Г, магазин № 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, район „Триадица“, в жилищна сграда 4 /четири/, с администативен адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 15Г, която сграда ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 168768.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

ж.к. „Манастирски ливади“ бл.134, вх.А, ет.6, ателие № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
АТЕЛИЕ № 2 /две/, находящо се в гр.София, СО, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, блок № 134 /сто тридесет и четири/, на първи подпокривен етаж, на кота +14,20 /плюс четиринадесе ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 70400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 1296000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8984 кв.м.

гр. София, местност "бул. Цариградско шосе - 7ми км"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II – 785 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и пет) за чисто производство, КО, озеленяване, складове и офиси, в квартал №7 (седем ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 231360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 132 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 106272.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 62 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 157056.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 88512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 88512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 108960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 73 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩСЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на г ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 27168.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 18528.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 28 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 16896.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 44367.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 23 кв.м.

ул. Хага 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ГАРАЖ № 5 (пет), на сутеренния етаж на горепосочената сграда, на кота -3,50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра, със застроена площ от 23,59 (двадесет и три цяло и петдесет и девет ст ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 20064.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 31 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 12480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 12672.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 14496.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 17158.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 37 кв.м.

гр.София , ул. „Съзнание“ №26 телефон за връзка : 0898 469 779 .
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 390437.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 507 кв.м.

кв. „Драгалевци”, вилна зона „Симеоново – Драгалевци” І част
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, завършена в „груб строеж”, находяща се в гр. София, СО – Район „Витоша” кв. „Драгалевци”, вилна зона „Симеоново – Драгалевци” І част, със застроена площ 190 кв. м ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 57 кв.м.

бул. "Рожен" № 20А, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в изградената "ПРИСТРОЙКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ – 9 ЕТАЖА", снабдена с Разрешение за ползване № ДК-07-230 от 04.05.2010 г. на МРРБ-ДНСК, находяща се в гр. Со ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 152400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

бул. "Рожен" № 20Б, ет. 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1378.2009.4.24 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста седемдесет и осем точка две хиляди и девет точка четири ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 45792.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 163 кв.м.

гр. София, район Подуяне, ж.к. "Сухата река", ул. "Златоструй" № 28 - Складово помещение № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
Недвижим имот, находящ се в построената в гр. София, Столична община, район Подуяне, ул. "Златоструй" № 28 /двадесет и осем/ пететажна жилищна сграда, върху недвижим имот, идентичен с парц ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 30888.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 116 кв.м.

гр. София, район Подуяне, ж.к. "Сухата река", ул. "Златоструй" № 28 - Складово помещение № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
Недвижим имот, находящ се в построената в гр. София, Столична община, район Подуяне, ул. "Златоструй" № 28 /двадесет и осем/ пететажна жилищна сграда, върху недвижим имот, идентичен с парц ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 230640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.801.2008.1.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и едно, точка, две хиляди и осем, точка, едно, точка, три) ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 1170000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 651 кв.м.

ул. "Симеон Радев" № 53
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII - 180 (седми отреден за имот планоснимачен номер сто и осемдесет) от кв. 214 (двеста и четиринадесет) по плана на гр. София, местност „Павлово - Бъкстон", цели ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

СО-район Връбница, ул. Виделина № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.11.2019г. до 18.12.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 34 кв.м.

гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бул. „Александър Малинов“ № 23, Магазин № 64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
½ /една втора/ идеална част от Магазин № 64 /шестдесет и четири/, находящ се в град София, Столична община, район „Младост“, жилищен комплекс „Младост 1А /едно, буква „А“/“, в Търговски к ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 181200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

ул. "Граф Игнатиев" № 37, ет. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 72270.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
АПАРТАМЕНТ №92/деветдесет и две/ с идентификатор:68134.1381.2047.1.92/шест.осем.едно.три.четири.точка.едно.три.осем.едно.точка.две.нула.четири.седем.точка.едно.точка.девет.две/, на 14/чети ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 70740.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
АПАРАМЕНТ №6 (шест), с идентификатор:68134.1201.73.1.6, находящ се в град София, СО, Район "Илинден", в жилищната сграда - блок №378 /триста седемдесет и осем/, вход "А", на трети етаж, съ ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 99600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

Зона б-5, бл. 11, вх. Б, ет. 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 195040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 140 кв.м.

град София, Столична община, район "Сердика", на ул. "Карлово" № 11-13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
АПАРТАМЕНТ № 18 (осемнадесет), находящ се в град София, Столична община, район "Сердика", на ул. "Карлово" № 11-13 (единадесет-тринадесет), на четвъртия етаж, със застроена площ 139.52 (ст ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 122400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 135200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

град София, ж.к. "Младост 2", бл. 246, вх. 2, ет. 7, ателие 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
АТЕЛИЕ № 12 (дванадесет), находящо се в град София, Столична община, Район „Младост“, жилищен комплекс „Младост -2 (втора част)“, в сградата на ЖСК „Ренесанс -4 (четири)“ - блок № 246 (две ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 467 кв.м.

ул."Обиколна" № 524
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/, от квартал 9 /девети/, по плана на гр. София, местност ж.к. „Дружба” II /втора/ част, с площ по доказателствен акт от 467 /четиристо ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 467 кв.м.

ул."Обиколна" № 524
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/, от квартал 9 /девети/, по плана на гр. София, местност ж.к. „Дружба” II /втора/ част, с площ по доказателствен акт от 467 /четиристо ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 19800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описа ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 16380.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описа ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 114048.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 117 кв.м.

Ж.К. ВРЪБНИЦА-2, БЛ. 634, ВХ. Д, ЕТ. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 76348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 73944.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 69134.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 92419.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 76348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 55497.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 20, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 85665.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 20, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 128152.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 91526.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 112608.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 92 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 116654.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 22720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 39 кв.м.

ж.к. Младост, ул. Антон Попов, РУМ Младост, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия