Чси Имоти > София >

ЧСИ София

Всички имоти в София от ЧСИ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 59758.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

гр. София, община Столична, район Искър, ж.к. Дружба, бл. 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект в осеметажна жилищна сграда с номер 4 /четири/, с номер по идентификатор 68134.1500.2411.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда и петстотин . две хиля ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 128380.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 135 кв.м.

гр. София, община Столична, район „Овча купел“, ул. Букет №46
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект в шестетажна сграда с номер 1 /едно/, с номер по идентификатор 68134.4338.1013.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири . четири хиляди триста тридесет и осем ...

Производствен имот СОФИЯ

Цена: 204000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2400 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 508254.12 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 251 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Къща СОФИЯ

Цена: 223295.50 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 269 кв.м.

Район „Витоша“, кв. Бъкстон“, ул. „Иван Сусанин“ № 42 А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от недвижим имот, изграден в груб строеж, представляващ: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА № 2 /две/ с идентификатор 68134.1933.1450.2, находяща се в гр. София, СО – Район „Витош ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 20790.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.

гр. София, ул. „Стефан Тошев“ № 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
КТП /Трафопост/, находящ се в жилищна страда, построена в гр. София, Столична община, район „Красно село“ с административен адрес: ул. „Стефан Тошев“ № 8 /осем/, на сутерена, на кота - 3.7 ...

Склад СОФИЯ

Цена: 14850.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр. София, бул. "Симеононско шосе" № 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Склад № 1 /едно/, находящ се в жилищна сграда, построена в град София, Столична община, район „Студентски“, с административен адрес бул. Симеононско шосе " № 1 /едно/, (съгласно строителна ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 139500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ж.к. Младост 1, бл. 39, вх. 1 a, ет. 7, ателие 21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
АТЕЛИЕ № 21 /двадесет и едно/, находящо се в гр.София, Столична община, район „Младост“ , в ж.к.“Младост – 1“ /първа част/, в жилищна сграда на блок № 39 – ЖСК „Румяна“, вход „А“, на VI /ш ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 25056.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440403357 ...

Парцел СОФИЯ

Цена: 655017.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9899 кв.м.

гр. София, местност НПЗ, "Военна-рампа - изток"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVIII- 1612, 1646, 1647, 1678 /двадесет и осми отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин и дванадесет, хиляда шестстотин четиридесет и шест, хиляд ...

Паркомясто СОФИЯ

Паркомясто СОФИЯ

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18 кв.м.

гр. София, на бул. Александър Стамболийски № 128
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
37, 70 /1632,97/ тридесет и седем цяло и седемдесет стотни върху хиляда шестотин тридесет и две цяло и деветдесет и седем стотни/ ид. Части от сутерена на сградата, целият сутерен на две н ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 302960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 93 кв.м.

гр. София, район "Средец", бул. "Фритьоф Нансен" №43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, находящ се на втори етаж, на жилищна сграда с адрес: гр. София, Столична община, район "Средец", бул. "Фритьоф Нансен" №43 /четиридесет и три/, състоящ се от три стаи, ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 154114.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 114 кв.м.

ул. Ваклинец № 22, вх. А, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 43481.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 704 кв.м.

район „Красна поляна“, ж.к. „Илинден“, имот с планоснимачен номер № 844
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1106.368 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда сто и шест, точка, триста шестдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 33602.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5201 кв.м.

с. Кубратово, район Нови Искър, местност „ТВЪРДАКО“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ЛИВАДА (пета категория), находяща се в с. Кубратово, Столична община, район „Нови Искър“, с площ 5201 кв.м. (пет хиляди двеста и един квадратни метра), съставляваща имот № 018068 (шестдесе ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 64296.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

гр. София, р-н Лозенец, ул. Добър юнак №16-18, на трети жилищен етаж
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/2 идеална част от Апартамент №7 /седми/, находящ се в гр.София, р-н Лозенец, ул.Добър юнак №16-18, на трети жилищен етаж и състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с общо застр ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 80136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район Люлин, жк Люлин, бл.132 /сто тридесет и две/, вх.А, ет. 13 /тринадесет/, ателие 58
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Апартамент №58 /петдесет и осем/, находящ се в гр. София, район Люлин , ж.к. Люлин, в жилищна сграда – блок №132 /сто тридесет и две/,вход 1 /едно/, на 13 /тринадесети/ етаж, състоящ се от ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 302880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 174 кв.м.

гр. София, СО, Район "Илинден", ж.к. "Света Троица", бл. № 304 /триста и четири/ вх. Б, ет. 10 /десет/, ап. 71Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
МЕЗОНЕТЕН АПАРТАМЕНТ № 71Б /седемдесет и едно буква "б"/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1202.157.1.71 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точ ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 144160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440401339 ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

комплекс "Бенковски"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Апартамент № 6 (шест), находящ се в гр. София, СО, Район „Сердика“, комплекс „Бенковски“, на 3 (трети) етаж в жилищната сграда -блок № 48 (четиридесет и осми), вх. А, състоящ се от: стая, ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 496000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3084 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, област София /столица/, район "Младост", ж.к. "Младост", който имот съгласно скица № 15-552960 от 11.11.2016г. на Служба по геодезия ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 207348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Ралевица" № 94
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
партамент № 17 (седмнадсет), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.762.2.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Запо ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 207348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Ралевица" № 94
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
партамент № 17 (седмнадсет), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.762.2.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Запо ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 207348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Ралевица" № 94
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
партамент № 17 (седмнадсет), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.762.2.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Запо ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

базар ИСКРА 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Номер на магазина по нотариален акт ''Д 2'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№52''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9 кв.м.

базар ИСКРА 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Номер на магазина по нотариален акт 'Д 9'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№45''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11 кв.м.

БАЗАР ИСКРА 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Номер на магазина по нотариален акт ''Д 8'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№46''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9 кв.м.

базар ИСКРА 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Номер на магазина по нотариален акт ''Д 7'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№47''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 13770.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

базар ИСКРА 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Номер на магазина по нотариален акт ''В 6'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№28''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 13995.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

базар ''ИСКРА 2000''
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Номер на магазина по нотариален акт ''В 5'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№24''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 13995.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

базар ''ИСКРА 2000''
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Номер на магазина по нотариален акт ''В 1'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№32''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 122000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

ул. "Сири дол" № 15Д
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, находящо се в град София, Столична община, район Витоша, ул. „Сири дол“ № 15Д, разположен в сутерена на жилищна сграда № 5 /пет/, на кота -5,30 /знак „минус“ п ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 13950.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

базар ''ИСКРА 2000''
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Номер на магазина по нотариален акт ''Б 4'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№33''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 168000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 74 кв.м.

кв. "Христо Смирненски", бл. 48, вх. Б, ет. 3, ап. 25
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Апартамент № 25 /двадесет и пет/, находящ се в град София, кв. „Христо Симрненски“, блок 48 /четирдесет и осем/, вход Б, етаж 3 /трети/, състоящ се от: две стаи и кухня и сервизни помещени ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

р-н Витоша, ул. Стефан Пешев № 17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Югоизточния ГАРАЖ, застроен на 15 (петнадесет) квадратни метра, при съседи: от две страни двор, гараж на Васил Ненков Паунов и жилищна сграда, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, състав ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 53040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 215 кв.м.

ул. Войводина могила №50А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 150788.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ОФИС № 3 /три/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 87,37 /осемдесет и седем цяло и тридесет и седем стот ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 75536.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ОФИС № 2 /две/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 42,08 /четиридесет и две цяло и осем стотни/ кв.метра ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 182512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 106 кв.м.

ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ОФИС № 1 /едно/, находящ се на сутерена на жилищната сграда, СЕКЦИЯ № 1 /едно/, в гр.София, СО – район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37 /тридесет и седем/, състоящ се от едно офис помещение, ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 138000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5367 кв.м.

гр. София, район „Панчарево“, местност „Булин мост“ /кв. Горубляне/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОДАВАТ СЕ 4/18 /ЧЕТИРИ ОСЕМНАДЕСЕТИ/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ ДВОРНО МЯСТО, представляващо съгласно Решение на поземлена комисия НИВА от 5368 /пет хиляди триста шестдесет ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.

ГР. СОФИЯ, кв. Манастирски ливади бл. 88, вх. "В"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.

ГР. СОФИЯ, кв. Манастирски ливади бл. 88, вх. "В"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.

ГР. СОФИЯ, кв. Манастирски ливади бл. 88, вх. "В"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 198000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 112 кв.м.

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 114
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в гр. София, район "Възраждане" – Столична община, в жилищната сграда на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 114 /сто и четиринадесет/, на 1 /първи/ етаж, съст ...

Етаж от къща СОФИЯ

Етаж от къща СОФИЯ

Цена: 13200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 39 кв.м.

ул. „Софроний Врачански“ № 50 - 1/3 ид. ч. от Първия етаж
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/3 /идна трета/ идеална част от Първия етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. София, район „Възраждане“, „Зона Б-3“, ул. „Софрони Врачански“ № 50 състоящ се от едно жилище о ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 237600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр. София, район "Красно село", ж.к. „Лагера“, ул. „Плиска“ № 56-58
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в изградената „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОЗДЗЕМНИ ГАРАЖИ /М+3/5+ЖИЛ. В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МАГАЗИНИ“, снабдена с Разрешение за ползване № дк-07-21/22 ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 50 кв.м.

ул. "Йордан Бакалов - Стубел" (Георги Тутев), местност IV - 55
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1619 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, шест, точка, едно, шест, едно, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 12 кв.м.

ул. "Йордан Бакалов - Стубел" (Георги Тутев), местност IV - 55
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1618 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, шест, точка, едно, шест, едно, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 15680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 279 кв.м.

ул. "Йордан Бакалов - Стубел" (Георги Тутев), местност IV - 55
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1617 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, нула, шест, точка, едно, шест, едно, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 48600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

42.65468049599338
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 11692.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 12024.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 829248.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11203 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, кв.„Горна баня”, местността „Брусо”: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 829248.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 11203 кв.м.

кв. Горна баня, м. Брусо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, кв.„Горна баня”, местността „Брусо”: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4182.34 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9612.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 116176.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1222 кв.м.

р-н Люлин, землището на Филиповци, м. Джуджано
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4362.1292 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста шестдесет и две точка хиляда двеста деветдесет и две/ в гр. София, о ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 9936.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 14364.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, район "Люлин", ул. "Тодор Влайков" № 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, на ...

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 400000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 355 кв.м.

гр. София, ул. "Голяма могила" № 44а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - представляващ парцел IX /девети/имот планоснимачен № 123 /сто двадест и три/ в квартал 5 /пети/ по плана на гр. София, местността „Киноцентъра” III /трета/ част ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 108 кв.м.

град София, Столична община, район Сердика, ул. "Железопътна" № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ЗАБЕЛЕЖКА: Продават се 1/2 (една втора) идеални части от имота НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда /четири етажа плюс ателиета/, със застроена площ от 214,50 (двеста и четирина ...

Производствен имот СОФИЯ

Производствен имот СОФИЯ

Цена: 1080000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1099 кв.м.

ул. "Кукуш" №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 19.05.2016 г., собственост на „Ентел – Холдинг“ АД, представляващи обособени об ...

Производствен имот СОФИЯ

Производствен имот СОФИЯ

Цена: 720000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 733 кв.м.

ул. "Кукуш" №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 19.05.2016 г., собственост на „Ентел – Холдинг“ АД, представляващи обособени об ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 15120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

жк "Люлин", бул."Джавахарлал Неру", Търговско-административен комплекс "Силвър център"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 63 в базар, находящ се в гр. София, жк „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско- административен комплекс „Силвър център“, на кота + 4.34 м., представляващ самостоятел ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 15120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

жк "Люлин", бул."Джавахарлал Неру", Търговско-административен комплекс "Силвър център"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 10.11.2016 г., собственост на „Мургаш 2005“ ООД, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

кв. Карпузица, ул. "Полк. Стойно Бачийски" № 1-3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 15.04.2014 г., собственост на Емил Николов Консулов, а именно: АПАРТАМЕНТ № А - 2 ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 48960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 45 кв.м.

жк Дружба 2, бл.315 /стар 310/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Недвижим имот, находящ се в град София, СО, район „Искър“, жилищен комплекс „Дружба 2“, блок № 315 (номер триста и петнадесет), с предходен номер, съгласно представения документ за собстве ...

Едностаен апартамент СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

Цена: 48960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 45 кв.м.

жк Дружба 2, бл.315 /стар 310/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Недвижим имот, находящ се в град София, СО, район „Искър“, жилищен комплекс „Дружба 2“, блок № 315 (номер триста и петнадесет), с предходен номер, съгласно представения документ за собстве ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 112000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

ж.к.Кр.Поляна, ул.Атанас Кирчев, бл.8, вх.Б, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 17.09.2019г. до 17.10.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Двустаен апартамент СОФИЯ

Двустаен апартамент СОФИЯ

Цена: 77400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 51 кв.м.

гр. София, ж.к. "Илинден", ул. "Зографски манастир", бл. 119, вх. Г, ет. 9, ап. 201
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. София, ж.к. „Илинден“, ул. „Зографски манастир“, бл. 119 /сто и деветнадесет/, вх. Г /буква „Г“/, ет.9 /девет/, ап. 201 /двеста и едно/ със застроена площ от 5 ...

Мезонет СОФИЯ

Мезонет СОФИЯ

Цена: 244857.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 132 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 108216.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 62 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 158.98 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 95040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 95040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Многостаен апартамент СОФИЯ

Многостаен апартамент СОФИЯ

Цена: 115905.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 73 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩСЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на г ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 35899.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 28 кв.м.

гр. София, ул. "Златица " № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 36763.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 23198.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 27540.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 31 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17085.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Парцел СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

Цена: 600000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2183 кв.м.

кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 2019-10-14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 23, отразен на скицата, като парцел XIV-306,665 (четиринадесети, отреден за имоти с планоснимачни ном ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 17377.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 18954.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 101696.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 125120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 92 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 129616.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 142392.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 95184.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 61664.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 84832.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Върху цената на придобиване се начислява ДДС. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 102688.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Върху цената на придобиване се начислява ДДС. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 76816.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Върху цената на придобиване се начислява ДДС. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 82160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Върху цената на придобиване /магазин 5, сграда 3/ се начислява ДДС. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 83232.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 32 кв.м.

пл. Предгаров площад - Ротонда, подлез Ротонда
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Тристаен апартамент СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 29 кв.м.

ж.к. Дружба 1, бл. 41, вх. Д, ет. 4, ап. 80
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
3/8 Идеални Части от АПАРТАМЕНТ №80 (осемдесет) находящ се в град София, Столична община - Район „Искър”, ж.к. „Дружба” (стар ж.к. „Гара Искър”), на IV (четвъртия етаж) в жилищна сграда – ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 63259.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

ж.к.Левски Г, бл.40, вх.В, , ет.1, СКЛАД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.601.248.1.130 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и едно, точка, двеста четиридесет и осем, точка, едно, ...

Жилищна сграда СОФИЯ

Жилищна сграда СОФИЯ

Цена: 2489333.34 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 930 кв.м.

ул. Антон П. Чехов № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в град София, община Столична, район Изгрев, на ул. „Антон П. Чехов“ № 3, на три жилищни нива, четвърти подпокривет етаж и сутерен, със застроена пл ...

Гараж СОФИЯ

Гараж СОФИЯ

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Недвижим имот, с адрес: гр. София, Столична община – район „Сердика“, ул. „Охрид“ № 73-75 /седемдесет и три тире седемдесет и пет/, ет. -1 /минус едно/, находящи се в сграда № 1 /едно/, ра ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 107732.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 15Г, магазин 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, район „Триадица“, в жилищна сграда 4 /четири/, с администативен адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 15Г, която сграда ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия