Чси Имоти > София > Търговски имот

ЧСИ София

Всички имоти Търговски имот в София от ЧСИ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 338148.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 289 кв.м.

гр.София, ул. „д-р Йордан Йосифов” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ФИТНЕС, (образуван от преустройството и обединяването на фитнес, магазин и склад), разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции, подземни ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 11968104.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2397 кв.м.

ул. "Алекси Рилец" № 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440402781 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 1379462.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3420 кв.м.

Околовръстен път,тел.0898 469779 и тел. 0898 686 168. Цената е с ДДС.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 1281100.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1836 кв.м.

гр. София, район Младост, бул. Христофор Колумб №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири хиляди точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет) по кадастрална карта и к ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 45760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 215 кв.м.

ул. Войводина могила 50А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 470534.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 789 кв.м.

гр. София, район „Студентски“, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б ,тел:0898 46 97 79, с вкл.ДДС
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 1532736.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3420 кв.м.

Околовръстен път,тел.0898 469779 и тел. 0898 686 168. Цената е с ДДС.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 375720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 289 кв.м.

гр.София, ул.„д-р Йордан Йосифов” №11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ФИТНЕС, (образуван от преустройството и обединяването на фитнес, магазин и склад), разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции, подземни ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 8476000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6902 кв.м.

гр. София, район "Витоша", ул. "Майстор Алекси Рилец" №10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „СТАНИЛОВ“ ЕООД, заснета като СГРАДА с идентификатор 68134.1933.1560.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, т ...

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 8476000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6902 кв.м.

гр. София, район "Витоша", ул. "Майстор Алекси Рилец" №10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „СТАНИЛОВ“ ЕООД, заснета като СГРАДА с идентификатор 68134.1933.1560.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, т ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 8476000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6902 кв.м.

гр. София, район "Витоша", ул. "Майстор Алекси Рилец" №10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „СТАНИЛОВ“ ЕООД, заснета като СГРАДА с идентификатор 68134.1933.1560.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, т ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 16329.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

жк „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско- административен комплекс „Силвър център“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 10.11.2016 г., собственост на „Мургаш 2005“ ООД, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 6 ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 16329.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

жк „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско-административен комплекс „Силвър център“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 10.11.2016 г., собственост на „Мургаш 2005“ ООД, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 10734778.59 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19898 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 1646570.30 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1836 кв.м.

бул. Христофор Колумб №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири хиляди точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет) по кадастрална карта и к ...

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 186240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 169 кв.м.

гр. София, р-н „Красно село“, ул. Лерин № 62
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
КОЗМЕТИЧЕН ЦЕНТЪР, находяш, се в построена сграда в град София, Столична община, местност „Красно село-Стрелбище", район „Красно село", ул. Лерин № 62 /шестдесет и две/, със застроена площ ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 47736.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 215 кв.м.

ул. Войводина могила № 50А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 522816.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 789 кв.м.

гр. София, район „Студентски“, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б ,тел:0898 46 97 79, с вкл.ДДС
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това мяст ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

ПАЗАР СЛАТИНА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 33, находящо се в гр. София, Столична община, район Слатина, в търговски комплекс "Слатина", ж.к. Слатина, кв.66, пл. № 705, с площ от 34.68 кв.м., при граници: корид ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

ПАЗАР СЛАТИНА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 33, находящо се в гр. София, Столична община, район Слатина, в търговски комплекс "Слатина", ж.к. Слатина, кв.66, пл. № 705, с площ от 34.68 кв.м., при граници: корид ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 151 кв.м.

ж.к. „Младост-1“, бл. № 47б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ФРИЗЬОРСКО КОЗМЕТИЧЕН САЛОН разположен на две нива - на първия етаж, на кота +/-0.00 м /плюс/минус нула метра/ и на сутеренния етаж, на кота -2.80 м. /минус две цяло и ос ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 355968.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 289 кв.м.

гр.София, ул. "Д-р Йордан Йосифов"11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ФИТНЕС, (образуван от преустройството и обединяването на фитнес, магазин и склад), разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции, подземни ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 3248320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3760 кв.м.

гр.София, Столична Община, район Триадица, на бул. Академик Иван Гешов № 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ЧЕТИРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор съгласно КККР № 68134.1001.892.7 /шест осем едно три четири точка едно нула нула едно точка осем девет две точка седем/, находяща се в г ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 18144.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

бул. "Джавахарлал Неру", "Силвър център"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440403134 Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие С ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 18144.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

бул. "Джавахарлал Неру", "Силвър център"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440403134 Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие С ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 1829522.56 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 18369 кв.м.

гр. София, р-н Младост, бул. Христофор Колумб №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири хиляди точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет) по кадастрална карта и к ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 53040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 215 кв.м.

ул. Войводина могила №50А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 15120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

жк "Люлин", бул."Джавахарлал Неру", Търговско-административен комплекс "Силвър център"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 63 в базар, находящ се в гр. София, жк „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско- административен комплекс „Силвър център“, на кота + 4.34 м., представляващ самостоятел ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 15120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

жк "Люлин", бул."Джавахарлал Неру", Търговско-административен комплекс "Силвър център"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 10.11.2016 г., собственост на „Мургаш 2005“ ООД, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 3922006.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3084 кв.м.

град София, местност „Младост 4, булевард „Александър Малинов“( бул. Околовръстен път № 257 (между бул. Александър Малинов и бул. Околовръстен път) )
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ съгласно скица парцел IV – 1570, 2929,1617,1639 /четвърти, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда петстотин и седемдесет, две хиляди деветстот ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 1829522.56 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1836 кв.м.

бул. Христофор Колумб №4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири хиляди точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет) по кадастрална карта и к ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 2235162.81 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3420 кв.м.

Околовръстен път, тел. 0898 686 168. Цената е с ДДС.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващит ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 2235162.81 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3420 кв.м.

Околовръстен път, тел. 0898 686 168. Цената е с ДДС.
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващит ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 556848.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 789 кв.м.

гр. София, район „Студентски“, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б ,тел:0898 46 97 79, с вкл.ДДС
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващ ...

Търговски имот СОФИЯ

Търговски имот СОФИЯ

Цена: 160142.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 151 кв.м.

ж.к. „Младост-1“, бл. № 47б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ФРИЗЬОРСКО КОЗМЕТИЧЕН САЛОН разположен на две нива - на първия етаж, на кота +/-0.00 м /плюс/минус нула метра/ и на сутеренния етаж, на кота -2.80 м. /минус две цяло и ос ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия