Чси Имоти > Самоков >

ЧСИ Самоков

Всички имоти в Самоков от ЧСИ

Къща САМОКОВ

Цена: 125920.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

ул."НЕОФИТ РИЛСКИ" №18, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.07.2020 до 20.08.2020
Обявяване на: 2020-08-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на АГКК, с адре ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 199 кв.м.

ул. Отец Паисий №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.4 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка четири/, на етаж - ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Отец Паисий №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.3 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка три/ на 3 /трети ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Отец Паисий №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка две/ на 2 /втори ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Отец Паисий №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
1. Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка едно/ на 1 /п ...

Хотел САМОКОВ

Хотел САМОКОВ

Цена: 448904.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 1218 кв.м.

гр. Самоков, ул. Софийско шосе №6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.901.74 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № ...

Къща САМОКОВ

Цена: 125920.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

ул."НЕОФИТ РИЛСКИ" №18, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.03.2020 до 30.04.2020
Обявяване на: 2020-05-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на АГКК, с адре ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 1764.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Марица" № 2, ет. 0
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 49320.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 115 кв.м.

ул. "Марица" № 2, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 46512.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 104 кв.м.

ул. "Марица" № 2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул. "Иван Доспевски" № 96, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 15800.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Освобождение" № 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 17043.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Ген Гурко" № 27, етаж 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 19240.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Ген. Гурко" № 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Други САМОКОВ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, етаж 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, етаж 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, етаж 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.3 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка три/ на 3 /трети ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, етаж 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка две/ на 2 /втори ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, етаж 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка едно/ на 1 /първ ...

Земеделски имот САМОКОВ

Земеделски имот САМОКОВ

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 5419 кв.м.

местност Бакшево
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.917.619 с площ от 5 419 /пет хиляди четиристотин и деветнадесет/ квадратни метра по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Са ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Димитър Димов" № 24А, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 111500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Димитър Димов" № 24А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 32728.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 71 кв.м.

кв. "Възраждане", бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 27555.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 66 кв.м.

кв. "Възраждане", бл. 4, вх. "А", ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 16380.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Асен Карастоянов" № 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 17856.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 57 кв.м.

кв. "Възраждане", бл. 11, вх. "Б", ет. 6, ап. 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/ по нова номерация, а съгласно договор за продажба и схема от кадастралната карта апартамент № 36 /тридесет и шести/, находящ се в жилищна сграда блок 11 /един ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Цар Симеон" № 30, етаж 0
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
СЕВЕРОИЗТОЧЕН ГАРАЖ в сграда, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 65231.907.70.1.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и седем точка седемдесет ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 122 кв.м.

ул."ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №21 /на ъгъла с ул. "Еделвайс" /
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 122.00 кв. м. по нотариален акт, а по кадастрална карта със застроена площ от 129.00 кв. м., състояща се от МАЗЕТА, ДВА ЖИЛИЩНИ ЕТАЖА и ТАВАНСК ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 45450.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 58 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №18, гр.САМОКОВ
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП по документ за собственост от 49 кв.м., а по кадастрална карта с площ от 58 кв.м., представляваща западен близнак, състояща се от сутерен – кухня, всекидневн ...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65231.903.381.1.32 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и един точка деветстотин и три точка триста осемдесет и един точка едно точка трид ...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 38960.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 72 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
АПАРТАМЕНТ № 2 /втори/, находящ се на ул. "Софийско шосе", № 15, в гр. Самоков, Софийска област, жилищен блок Слатина, вход А, етаж 2 /втори/, построен върху държавна земя, в квартал 312 / ...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 38960.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 72 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
АПАРТАМЕНТ № 2 /втори/, находящ се на ул. "Софийско шосе", № 15, в гр. Самоков, Софийска област, жилищен блок Слатина, вход А, етаж 2 /втори/, построен върху държавна земя, в квартал 312 / ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 174420.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 115 кв.м.

ул. Житна чаршия 31
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска, на адрес: ул. ''Житна Чаршия'' № 31, представляващ имот с идентификатор № 65231.906.9 /шестдесет и пет хи ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 79 кв.м.

гр. Самоков, ул. Неофит Рилски №18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и девет, точка, двеста двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 75312.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Подридна" № 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 32064.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Житна чаршия" № 35
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 73 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №20, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Самоков, ул. „Освобождение” № 20, със застроена площ от 73 кв.м., представляваща западен близнак с идентификатор №65231.903.96.1 по када ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул."ЖИТНА ЧАРШИЯ" №22, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 198.00 кв.м., с идентификатор № 65231.906.35 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК, изменена по ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 43760.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 114 кв.м.

ул."ЗАХАРИ Хаджигюров" №61, гр.Самоков и ул."Подридна"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1/3 идеална част от застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, общ. Самоков, обл. Софийска, на адрес: ул. „Захари Хаджигюров” №61, целият с площ по кадастрална карта от 540 кв.м., а ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 25280.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 93 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №11, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящо се от стая, хол, спалня, кухня, санитарен възел и сервизно помещение, заемащо целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 93 кв ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 136728.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

ул."НЕОФИТ РИЛСКИ" №18, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на АГКК, с адре ...

Парцел САМОКОВ

Парцел САМОКОВ

Цена: 39680.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 406 кв.м.

ул. "Петър Берон"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 129105.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 194 кв.м.

гр. Самоков, ул. Леон Крудов № 56
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Сграда с идентификатор 65231.903.208.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и три точка двеста и осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 183600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 115 кв.м.

ул. Житна Чаршия № 31
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска, на адрес: ул. ''Житна Чаршия'' № 31, представляващ имот с идентификатор № 65231.906.9 /шестдесет и пет хи ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 395455.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 281 кв.м.

ул. "Христо Максимов" 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на на АГКК, одобрени със Заповед № РД 18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК, със заст ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 20160.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 442 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.13 със застроена площ от 442 кв. м. по скица, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, съгласн ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 359 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.7 със застроена площ от 359 кв. м. по скица, брой етажи 4 /четири/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, съглас ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 360000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 2099 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.6 със застроена площ от 2099 кв. м. по скица, брой етажи 4 /четири/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, съгла ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 693 кв.м.

ул. "Христо Максимов" 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.2 със застроена площ от 693 кв. м. по скица, брой етажи 2 /два/, предназначение: Сграда за обществено хранене, съгласно скица № 15-413481-24.09.2015 ...

Производствен имот САМОКОВ

Производствен имот САМОКОВ

Цена: 65760.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 581 кв.м.

ул. "Грънчар" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
СГРАДА с идентификатор № 65231.901.49.10 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка четиридесет и девет точка десет/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Производствен имот САМОКОВ

Производствен имот САМОКОВ

Цена: 3360.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 24 кв.м.

ул. "Грънчар" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
СГРАДА с идентификатор № 65231.901.49.9 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка четиридесет и девет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Евтини имоти от ЧСИ САМОКОВ?

Уважаеми Инвеститори и Бъдещи Собственици на Имоти, Самоков - перлата в западната част на България, предлага уникални възможности за инвестиции в недвижими имоти, съчетаващи балканска природна красота и перспективен потенциал. Ние искаме да ви представим ексклузивните предимства на имотите в този обичан и исторически населен център. Природа и Развлечения: Самоков е обкръжен от величествени Балкански планини, което прави имотите тук несравнен обект за ценители на природата. За тези, които обичат активен начин на живот, регионът предлага планински маршрути, езера и зимни спортове в непосредствена близост. Културни и Туристически Атракции: Самоков е дом на традиционни културни събития и фестивали, които привличат вниманието на туристи и ценители на българската култура. С близостта си до зимния курорт Боровец, имотите тук са идеални за развитие на туристически бизнес или втори дом за зимни и летни почивки. Инвестиционен Потенциал: С растящия туризъм и интерес към планинските райони, Самоков предоставя изключителни инвестиционни възможности. Модерни апартаменти и ваканционни къщи представляват перфектната комбинация от комфорт и възможност за добри доходи. Инфраструктура и Услуги: С добре развита инфраструктура, включваща образователни институции, здравни заведения и магазини, Самоков предоставя на своите обитатели лесен достъп до всички необходими удобства. Бъдете Част от Уникалното: Не пропускайте възможността да станете част от този български град с изключителна идентичност. Нашият екип от експерти е готов да ви насочи и подпомогне в избора на идеалния имот, отговарящ на вашите изисквания и инвестиционни цели. За Повече Информация: За допълнителна информация и консултации относно имотните възможности в Самоков, свържете се с нас. Очакваме с нетърпение да ви предоставим уникалната възможност да станете собственици на имот в този чаровен регион.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти самоков чси самоков имоти в самоков общински имоти самоков апартаменти в самоков кв възраждане апартаменти в самоков ипотекирани имоти в самоков продажба на къщи в самоков двустайни апартаменти в самоков имоти самоков