Чси Имоти > Самоков >

ЧСИ Самоков

Всички имоти в Самоков от ЧСИ

Къща САМОКОВ

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 79 кв.м.

гр. Самоков, ул. Неофит Рилски №18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и девет, точка, двеста двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастра ...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 37080.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 66 кв.м.

ж.к. ''Възраждане'', бл. 3, ет. 8, ап. 30
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65231.903.381.1.32 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и един точка деветстотин и три точка триста осемдесет и един точка едно точка трид ...

Гараж САМОКОВ

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 15 кв.м.

Ул. "Цар Симеон" № 30, ет. 0
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
СЕВЕРОИЗТОЧЕН ГАРАЖ в сграда, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 65231.907.70.1.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и седем точка седемдес ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 17550.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Освобождение" № 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 83680.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Подридна" № 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 111960.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Димитър Димов" № 24А, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 123840.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Димитър Димов" № 2А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 18936.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Ген Гурко" № 27, етаж 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 19584.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Ген Гурко" № 27, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
...

Къща САМОКОВ

Цена: 151920.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

ул."НЕОФИТ РИЛСКИ" №18, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на АГКК, с адре ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 43344.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 114 кв.м.

ул."ЗАХАРИ Хаджигюров" №61, гр.Самоков и ул."Подридна"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
1/3 идеална част от застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, общ. Самоков, обл. Софийска, на адрес: ул. „Захари Хаджигюров” №61, целият с площ по кадастрална карта от 540 кв.м., а ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 50500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 58 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №18, гр.САМОКОВ
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП по документ за собственост от 49 кв.м., а по кадастрална карта с площ от 58 кв.м., представляваща западен близнак, състояща се от сутерен – кухня, всекидневн ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 46350.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 73 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №20, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Самоков, ул. „Освобождение” № 20, със застроена площ от 73 кв.м., представляваща западен близнак с идентификатор № 65231.903.96.1 по кад ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул."ЖИТНА ЧАРШИЯ" №22, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 198.00 кв.м., с идентификатор № 65231.906.35 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК, изменена по ...

Къща САМОКОВ

Цена: 204000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 115 кв.м.

ул. "Житна чаршия" № 31
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска, на адрес: ул. ''Житна Чаршия'' № 31, представляващ имот с идентификатор № 65231.906.9 /шестдесет и пет хи ...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 45560.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 72 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
АПАРТАМЕНТ № 2 /втори/, находящ се на ул. "Софийско шосе", № 15, в гр. Самоков, Софийска област, жилищен блок Слатина, вход А, етаж 2 /втори/, построен върху държавна земя, в квартал 312 / ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 143450.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 194 кв.м.

ул. Леон Крудов № 56
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Сграда с идентификатор 65231.903.208.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и три точка двеста и осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Парцел САМОКОВ

Парцел САМОКОВ

Цена: 243000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 3000 кв.м.

с. Бели Искър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03441.1.1502 /нула три хиляди четиристотин четиридесет и едно, точка, едно, точка, хиляда петстотин и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 30694.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Житна чаршия" № 35
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Хотел САМОКОВ

Хотел САМОКОВ

Цена: 446952.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 344 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.901.74 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № ...

Земеделски имот САМОКОВ

Земеделски имот САМОКОВ

Цена: 10300.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 5419 кв.м.

местност Бакшево
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.917.619 с площ от 5 419 /пет хиляди четиристотин и деветнадесет/ квадратни метра по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Са ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 84168.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 497 кв.м.

ил. "Рила планина" № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 4536.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 19 кв.м.

ЖСК ЕЛИЦА-2, ВХ. Г, ЕТ. 0, ГАРАЖ № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Многостаен апартамент САМОКОВ

Многостаен апартамент САМОКОВ

Цена: 60264.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 168 кв.м.

ЖСК ЕЛИЦА-2, ВХ. Г, ЕТ. 1, АП. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 25848.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 93 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №11, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящо се от стая, хол, спалня, кухня, санитарен възел и сервизно помещение, заемащо целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 93 к ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Марица" № 2, етаж 0
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 60750.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 115 кв.м.

ул. "Марица" № 2, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 57420.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 104 кв.м.

ул. "Марица" № 2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 31950.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул. Иван Доспевски" № 96, етаж 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 14248.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 57 кв.м.

кв. "Възраждане", бл. 1, етаж 3, ап. 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
...

Парцел САМОКОВ

Парцел САМОКОВ

Цена: 44064.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 406 кв.м.

ул. "Петър Берон"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Поземлен имот с идентификатор № 65231.908.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-03/27.01.2005 г. на изпълнителния Директор на АК, с адрес на позем ...

Заведение САМОКОВ

Заведение САМОКОВ

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 351 кв.м.

гр. Самоков, ул. Здравец
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Масивна сграда „РЕСТОРАНТ“ находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска на ул. „Здравец“ на един етаж, с идентификатор 65231.902.580.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 122 кв.м.

ул."ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №21 /на ъгъла с ул. "Еделвайс" /
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 122.00 кв. м. по нотариален акт, а по кадастрална карта със застроена площ от 129.00 кв. м., състояща се от МАЗЕТА, ДВА ЖИЛИЩНИ ЕТАЖА и ТАВАНСК ...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 41200.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентофикатор № 65231.903.381.1.32 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и един точка деветстотин и три точка триста осемдесет и един точка едно точка трид ...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 22050.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 57 кв.м.

кв. "Възраждане", бл. 11, вх. "Б", ет. 6, ап. 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 199 кв.м.

ул. Отец Паисий" № 2, етаж -1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.4 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка четири/, на етаж - ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 26550.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, етаж 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.3 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка три/ на 3 /трети ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 26550.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка две/ на 2 /втори ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 26550.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка едно/ на 1 /първ ...

Търговски имот САМОКОВ

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 123930.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 533 кв.м.

кв. "Самоково", "Супермаркет Самоково" /бивш "Мечит"/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 20250.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Асен Карастоянов" № 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
...

Земеделска земя САМОКОВ

Земеделска земя САМОКОВ

Цена: 337839.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 7304 кв.м.

местност "КУЕНДЖИЙСКО", КРАЙ пътя за к.к.БОРОВЕЦ
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.918.183, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК, изменена с ...

Хотел САМОКОВ

Хотел САМОКОВ

Цена: 446952.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 1218 кв.м.

гр. Самоков, ул. Софийско шосе №6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.901.74 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 124400.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Димитър Димов" № 24 А, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 137600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Димитър Димов" № 2А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 19500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Освобождение" № 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Цар Борис" III № 141
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
...

Заведение САМОКОВ

Заведение САМОКОВ

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 351 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
Масивна сграда „РЕСТОРАНТ“ находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска на ул. „Здравец“ на един етаж, с идентификатор 65231.902.580.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет ...

Заведение САМОКОВ

Заведение САМОКОВ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 319 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.904.371 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка триста седемдесет и едно/, находящ се в гр. Самоков, с площ с п ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 151200.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 194 кв.м.

гр. Самоков, ул. Леон Крудов № 56
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Сграда с идентификатор 65231.903.208.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и три точка двеста и осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Производствен имот САМОКОВ

Производствен имот САМОКОВ

Цена: 92025.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 581 кв.м.

ул. "Грънчар" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
СГРАДА с идентификатор № 65231.901.49.10 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка четиридесет и девет точка десет/ по кадастралната карта и кадастра ...

Производствен имот САМОКОВ

Производствен имот САМОКОВ

Цена: 3249.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 24 кв.м.

ул. "Грънчар" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
СГРАДА с идентификатор № 65231.901.49.9 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка четиридесет и девет точка девет/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Производствен имот САМОКОВ

Производствен имот САМОКОВ

Цена: 17056.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 205 кв.м.

ул. "Грънчар", № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
СГРАДА с идентификатор № 65231.901.49.8 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка четиридесет и девет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Производствен имот САМОКОВ

Производствен имот САМОКОВ

Цена: 64020.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 436 кв.м.

ул. "Грънчар" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
414/ 436 ид. ч. от СГРАДА с идентификатор № 65231.901.49.7 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка четиридесет и девет точка седем/ по кадастралната ...

Производствен имот САМОКОВ

Производствен имот САМОКОВ

Цена: 144768.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 5000 кв.м.

ул. "Грънчар" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 85500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Подридна" № 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 42300.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 72 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 93520.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 497 кв.м.

ул. "Рила планина" № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
Поземлен имот с идентификатор № 65231.913.142, с площ от 497 кв. м., находящ се в град Самоков, ул. "Рила планина" № 5 и 6 броя самостоятелни обекти, се продават при обща начална цена от 9 ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 48960.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 90 кв.м.

ул. "Петър Берон"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
Поземлен имот с идентификатор № 65231.908.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-03/27.01.2005 г. на изпълнителния Директор на АК, с адрес на позем ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 22160.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 115 кв.м.

ул. "Искър" № 33, етаж 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
Целият ТРЕТИ ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65231.905.13.1.3 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и пет точка тринадесет точ ...

Заведение САМОКОВ

Заведение САМОКОВ

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 351 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ІІ. Масивна сграда „РЕСТОРАНТ“ находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска на ул. „Здравец“ на един етаж, с идентификатор 65231.902.580.1 /шестдесет и пет хиляди двеста триде ...

Заведение САМОКОВ

Заведение САМОКОВ

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 319 кв.м.

гр. Самоков, ул. Здравец
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.904.371 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка триста седемдесет и едно/, находящ се в гр. Самоков, с площ ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

ул."НЕОФИТ РИЛСКИ" №18, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 2019-05-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65231.909.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на АГКК, с адре ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 51500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 73 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №20, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Самоков, ул. „Освобождение” № 20, със застроена площ от 73 кв.м., представляваща западен близнак с идентификатор №65231.903.96.1 по када ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 26100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул."ЖИТНА ЧАРШИЯ" №22, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 198.00 кв.м., с идентификатор №65231.906.35 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК, изменена по ...

Хотел САМОКОВ

Хотел САМОКОВ

Цена: 469497.60 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 1217 кв.м.

гр. Самоков, ул. Софийско шосе №6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.901.74 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 168000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 194 кв.м.

ул. ''Леон Крудов'' № 56
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Сграда с идентификатор 65231.903.208.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и три точка двеста и осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 48160.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 114 кв.м.

ул."ЗАХАРИ Хаджигюров" №61, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26
1/3 идеална част от застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, общ. Самоков, обл. Софийска, на адрес: ул. „Захари Хаджигюров” №61, целият с площ по кадастрална карта от 540 кв.м., а ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 570 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37 - Производствен корпус № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 442 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37 - Склад Метали
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.13 със застроена площ от 442 кв. м. по скица, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, съглас ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 442 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37 - Склад Метали
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.03.2019 до 14.04.2019
Обявяване на: 2019-04-15
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.13 със застроена площ от 442 кв. м. по скица, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, съглас ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 359 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37 - Битова сграда
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.7 със застроена площ от 359 кв. м. по скица, брой етажи 4 /четири/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, съгла ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 400000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 2099 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37 - Производствен корпус № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.6 със застроена площ от 2099 кв. м. по скица, брой етажи 4 /четири/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, съгл ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 693 кв.м.

ул. "Христо Максимов" № 37 - Склад метали
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Сграда с идентификатор № 65231.902.588.2 със застроена площ от 693 кв. м. по скица, брой етажи 2 /два/, предназначение: Сграда за обществено хранене, съгласно скица № 15-413481-24.09.2015 ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 199 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, ет. -1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.4 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка четири/, на етаж - ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 29500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.3 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка три/ на 3 /трети ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 29500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка две/ на 2 /втори ...

Други САМОКОВ

Други САМОКОВ

Цена: 29500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
Самостоятелен обект с идентификатор № 65231.909.78.2.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и девет точка седемдесет и осем точка две точка едно/ на 1 /първ ...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 64 кв.м.

"Асен Карастоянов" № 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
...

Двустаен апартамент САМОКОВ

Двустаен апартамент САМОКОВ

Цена: 24500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 57 кв.м.

кв. "Възраждане", бл. 11, вх. "Б", ет. 6, ап. 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
...

Земеделски имот САМОКОВ

Земеделски имот САМОКОВ

Цена: 12600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 5419 кв.м.

местност Бакшево
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

гр.Самоков, област София, ул.”Димитър Димов” №27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
АПАРТАМЕНТ-втория етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ по кадастралната карта в размер на 82,00 /осемдесет и два/ кв. метра, с идентификатор 65231.905.45.4.3 /шестдесет ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 34632.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 105 кв.м.

ул."БАБА ФОТА" №4, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №65231.908.196 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с ...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 28720.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 93 кв.м.

ул."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №11, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящо се от стая, хол, спалня, кухня, санитарен възел и сервизно помещение, заемащо целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 93 к ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Марица" № 2, етаж 0
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 63800.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 104 кв.м.

ул. "Марица" № 2, етаж 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 115 кв.м.

ул. "Марица" № 2, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 35500.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул. "Иван Доспевски" № 96, етаж 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Търговски имот САМОКОВ

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 137700.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 533 кв.м.

кв. "Самоково", "Супермаркет Самоково" /бивш "Мечит"/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 146880.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Димитър Димов" № 24 А, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 161712.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Димитър Димов" № 24 А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 34104.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Житна чаршия" № 35
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 19545.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Ген Гурко" № 27, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Етаж от къща САМОКОВ

Етаж от къща САМОКОВ

Цена: 21760.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Ген. Гурко" № 27, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Софийско шосе" № 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
ПОЗЕМЛЕМ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 23491.1.489 /двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка едно, точка четиристотин осемдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастаралните ...

Тристаен апартамент САМОКОВ

Тристаен апартамент САМОКОВ

Цена: 47000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 72 кв.м.

ул. "Софийско шосе", № 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
АПАРТАМЕНТ № 2 /втори/, находящ се на ул. "Софийско шосе", № 15, в гр. Самоков, Софийска област, жилищен блок Слатина, вход А, етаж 2 /втори/, построен върху държавна земя, в квартал 312 / ...

Гараж САМОКОВ

Гараж САМОКОВ

Цена: 5040.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 19 кв.м.

ЖСК ""ЕЛИЦА"-2, вх. "Г", ет 0, гараж № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2019 до 08.03.2019
Обявяване на: 2019-03-11
...

Многостаен апартамент САМОКОВ

Многостаен апартамент САМОКОВ

Цена: 66960.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 168 кв.м.

ЖСК "ЕЛИЦА"-2, вх. "Г", ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2019 до 08.03.2019
Обявяване на: 2019-03-11
...

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 95000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Подридна" № 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2019 до 08.03.2019
Обявяване на: 2019-03-11
...

Заведение САМОКОВ

Заведение САМОКОВ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 351 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2019 до 08.03.2019
Обявяване на: 2019-03-11
ІІ. Масивна сграда „РЕСТОРАНТ“ находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска на ул. „Здравец“ на един етаж, с идентификатор 65231.902.580.1 /шестдесет и пет хиляди двеста триде ...

Заведение САМОКОВ

Заведение САМОКОВ

Цена: 150000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 319 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.02.2019 до 08.03.2019
Обявяване на: 2019-03-11
I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.904.371 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка триста седемдесет и едно/, находящ се в гр. Самоков, с площ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти самоков чси самоков имоти в самоков общински имоти самоков апартаменти в самоков кв възраждане апартаменти в самоков ипотекирани имоти в самоков продажба на къщи в самоков двустайни апартаменти в самоков имоти самоков