Имоти > Къща

Всички имоти в Къща от ЧСИ

Къща Горан

Къща Горан

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: Горан
Квадратура 48 кв.м.

ул.Дяко Иванов" № 4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13

Къща Генерал Кантарджиево

Къща Генерал Кантарджиево

Цена: 45428.40 лв.

Населено място: Генерал Кантарджиево
Квадратура 187 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Генерал Кантарджиево

Къща Генерал Кантарджиево

Цена: 30470.40 лв.

Населено място: Генерал Кантарджиево
Квадратура 156 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Кривня

Къща Кривня

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: Кривня
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Генерал Кантарджиево

Къща Генерал Кантарджиево

Цена: 36014.40 лв.

Населено място: Генерал Кантарджиево
Квадратура 162 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Игнатиево

Къща Игнатиево

Цена: 258640.00 лв.

Населено място: Игнатиево
Квадратура 666 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Буковлък

Къща Буковлък

Цена: 11808.00 лв.

Населено място: Буковлък
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща Горен чифлик

Къща Горен чифлик

Цена: 53600.00 лв.

Населено място: Горен чифлик
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Суворово

Къща Суворово

Цена: 66880.00 лв.

Населено място: Суворово
Квадратура 184 кв.м.

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Суворово, община Суворово, област Варненска, ул. „Пирин” № 17, цялото с площ от 370 кв.м., представляващо УПИ № IX – 197 в квартал 35 по плана на гр. Суворово, заедно с изградената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Тополи

Къща Тополи

Цена: 280080.00 лв.

Населено място: Тополи
Квадратура 290 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI 723, находящ се в с. Тополи, общ. Варна, ул. "Чинар", в кв. 5 по плана на селото, целият с площ от 690 кв.м., ВЕДНО с изградената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща Въглевци

Къща Въглевци

Цена: 15912.00 лв.

Населено място: Въглевци
Квадратура 1670 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Главан

Къща Главан

Цена: 5190.00 лв.

Населено място: Главан
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 15.11.2019 до 15.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16

Къща Аксаково

Къща Аксаково

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: Аксаково
Квадратура 103 кв.м.

гр. Аксаково, община Аксаково, обл. Варна, ул. „Батова“ № 73
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща ДИМИТРОВГРАД

Къща ДИМИТРОВГРАД

Цена: 39064.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 103 кв.м.

УЛ.МЕРИЧЛЕРСКА №86
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Орехово

Къща Орехово

Цена: 74928.00 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 90 кв.м.

С. ОРЕХОВО, ОБЩ. ЧЕПЕЛАРЕ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10

Къща Садово

Къща Садово

Цена: 2724.00 лв.

Населено място: Садово
Квадратура 134 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Хлевене

Къща Хлевене

Цена: 22160.00 лв.

Населено място: Хлевене
Квадратура 66 кв.м.

с.Хлевене
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13

Къща Бистрица

Къща Бистрица

Цена: 270000.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 1130 кв.м.

в.з. "Калфин дол"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Игнатиево

Къща Игнатиево

Цена: 78300.00 лв.

Населено място: Игнатиево
Квадратура 120 кв.м.

УЛ. ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ 88
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 306500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 807 кв.м.

м. Северен парк, ул. гайдарче №2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Бобошево

Къща Бобошево

Цена: 74752.00 лв.

Населено място: Бобошево
Квадратура 1547 кв.м.

ул. "Топола" № 3
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Божичен

Къща Божичен

Цена: 58166.00 лв.

Населено място: Божичен
Квадратура 1071 кв.м.

515-2019 - ул. Мадара 16
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10

Къща Ветово

Къща Ветово

Цена: 37440.00 лв.

Населено място: Ветово
Квадратура 994 кв.м.

813-2018- ул. Бузлуджа 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 767520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 130 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Хаджидимитрово

Къща Хаджидимитрово

Цена: 3400.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 61 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Хаджидимитрово

Къща Хаджидимитрово

Цена: 3400.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 61 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща СВИЩОВ

Къща СВИЩОВ

Цена: 26714.00 лв.

Населено място: СВИЩОВ
Квадратура 83 кв.м.

ул."Г.С.Раковски" № 27
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 94130.28 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща ВРАЦА

Къща ВРАЦА

Цена: 180960.00 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 112 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща ВАРНА

Къща ВАРНА

Цена: 269968.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 318 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Богутево

Къща Богутево

Цена: 6248.16 лв.

Населено място: Богутево
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Шипково

Къща Шипково

Цена: 32160.00 лв.

Населено място: Шипково
Квадратура 140 кв.м.

с.Шипково, ул. "Бор" №11
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07

Къща Шипково

Къща Шипково

Цена: 32160.00 лв.

Населено място: Шипково
Квадратура 140 кв.м.

с,Шипково,ул "Бор" №11
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07

Къща РАЗЛОГ

Къща РАЗЛОГ

Цена: 65058.00 лв.

Населено място: РАЗЛОГ
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща Джулюница

Къща Джулюница

Цена: 52088.00 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 440 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.11.2019 до 20.12.2019
Обявяване на: 2019-12-21

Къща Врабево

Къща Врабево

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: Врабево
Квадратура 50 кв.м.

ул."1-ви Май"№ 6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07

Къща ПЕТРИЧ

Къща ПЕТРИЧ

Цена: 71085.60 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ОХРИД" № 11
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща ПЕТРИЧ

Къща ПЕТРИЧ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: ПЕТРИЧ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 92
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Марково

Къща Марково

Цена: 460000.00 лв.

Населено място: Марково
Квадратура 939 кв.м.

ул. "Иван Асен II" № 63
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща Бяла

Къща Бяла

Цена: 114300.00 лв.

Населено място: Бяла
Квадратура 250 кв.м.

ул. Брегова 26
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Камено

Къща Камено

Цена: 75440.00 лв.

Населено място: Камено
Квадратура 220 кв.м.

УЛ. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ № 69
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща ДОБРИЧ

Къща ДОБРИЧ

Цена: 47200.32 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 95 кв.м.

379-2016-КЪЩА
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща ТРОЯН

Къща ТРОЯН

Цена: 46080.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 116 кв.м.

ул."Незабравка"8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07

Къща ПЛОВДИВ

Къща ПЛОВДИВ

Цена: 88632.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 128 кв.м.

гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" № 53
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Твърдица

Къща Твърдица

Цена: 19000.00 лв.

Населено място: Твърдица
Квадратура 1992 кв.м.

ул. Райко Даскалов № 2
Окръжен съд: Сливен
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща Сушево

Къща Сушево

Цена: 7000.00 лв.

Населено място: Сушево
Квадратура 396 кв.м.

ул.Витоша № 5
Окръжен съд: Разград
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 390437.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 507 кв.м.

кв. „Драгалевци”, вилна зона „Симеоново – Драгалевци” І част
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31

Къща АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 54 кв.м.

ул. Отон Иванов № 50А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17

Къща НОВИ ПАЗАР

Къща НОВИ ПАЗАР

Цена: 2340.00 лв.

Населено място: НОВИ ПАЗАР
Квадратура 0 кв.м.

ул. Шейново № 7а
Окръжен съд: Шумен
Срок: 08.12.2019 до 08.01.2020
Обявяване на: 2020-01-09

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 252000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 657 кв.м.

с. Доброславци, ул. Парашутист № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16

Къща Раковски

Къща Раковски

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: Раковски
Квадратура 125 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща КАВАРНА

Къща КАВАРНА

Цена: 22104.00 лв.

Населено място: КАВАРНА
Квадратура 132 кв.м.

ж.к. КАРВУНА РИЗОРТ, бл. Б 3
Окръжен съд: Добрич
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07

Къща Прохлада

Къща Прохлада

Цена: 36900.00 лв.

Населено място: Прохлада
Квадратура 163 кв.м.

регулиран поземлен имот II /втори/, с площ от 1 170 кв.м., в кв.8, по плана на с.Прохлада
Окръжен съд: Силистра
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща ИСПЕРИХ

Къща ИСПЕРИХ

Цена: 264000.00 лв.

Населено място: ИСПЕРИХ
Квадратура 853 кв.м.

улица Христо Ботев № 49
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17

Къща Снежина

Къща Снежина

Цена: 14800.00 лв.

Населено място: Снежина
Квадратура 102 кв.м.

село Снежина
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17

Къща Донковци

Къща Донковци

Цена: 47829.60 лв.

Населено място: Донковци
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16

Къща Донковци

Къща Донковци

Цена: 47829.60 лв.

Населено място: Донковци
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 1170000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 651 кв.м.

ул. "Симеон Радев" № 53
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща СОФИЯ

Къща СОФИЯ

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

СО-район Връбница, ул. Виделина № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Чакаларово

Къща Чакаларово

Цена: 35712.00 лв.

Населено място: Чакаларово
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Кърджали
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16

Къща ДОБРИЧ

Къща ДОБРИЧ

Цена: 56320.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 225 кв.м.

ул."Балкан" №12
Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща КЪРДЖАЛИ

Къща КЪРДЖАЛИ

Цена: 35000.00 лв.

Населено място: КЪРДЖАЛИ
Квадратура 108 кв.м.

ул.”Северна” № 31
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16

Къща ДУПНИЦА

Къща ДУПНИЦА

Цена: 14720.00 лв.

Населено място: ДУПНИЦА
Квадратура 1239 кв.м.

ул. Патраки Сандев № 1
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща Дългопол

Къща Дългопол

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: Дългопол
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Христо Михайлов" 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Волово

Къща Волово

Цена: 4008.00 лв.

Населено място: Волово
Квадратура 50 кв.м.

с.Волово ул.Долна Манастирица № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща ДОБРИЧ

Къща ДОБРИЧ

Цена: 34515.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 107 кв.м.

ул.”Генерал Георги Попов” №24
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща ДОБРИЧ

Къща ДОБРИЧ

Цена: 34515.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 107 кв.м.

ул.”Генерал Георги Попов” №24
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща Вратца

Къща Вратца

Цена: 100730.00 лв.

Населено място: Вратца
Квадратура 104 кв.м.

община Кюстендил
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 136728.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 82 кв.м.

ул."НЕОФИТ РИЛСКИ" №18, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20

Къща Дряновец

Къща Дряновец

Цена: 1316.00 лв.

Населено място: Дряновец
Квадратура 2380 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща Пампорово

Къща Пампорово

Цена: 24312.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 166 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11

Къща ЦАРЕВО

Къща ЦАРЕВО

Цена: 27124.80 лв.

Населено място: ЦАРЕВО
Квадратура 115 кв.м.

ул. Георги Бенковски №4
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26

Къща ВЕЛИНГРАД

Къща ВЕЛИНГРАД

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИНГРАД
Квадратура 122 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща Пчелище

Къща Пчелище

Цена: 58543.20 лв.

Населено място: Пчелище
Квадратура 140 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 48 кв.м.

село Столът
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11

Къща Бежаново

Къща Бежаново

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: Бежаново
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 129105.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 194 кв.м.

гр. Самоков, ул. Леон Крудов № 56
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща САМОКОВ

Къща САМОКОВ

Цена: 183600.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 115 кв.м.

ул. Житна Чаршия № 31
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща Хаджи Димитър

Къща Хаджи Димитър

Цена: 22560.00 лв.

Населено място: Хаджи Димитър
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Игнатиево

Къща Игнатиево

Цена: 93960.00 лв.

Населено място: Игнатиево
Квадратура 415 кв.м.

гр. Игнатиево, ул. „Георги Петлешев“ № 30
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща СЛИВЕН

Къща СЛИВЕН

Цена: 32184.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Димчо Дебелянов" № 15
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща Голямо Чочовени

Къща Голямо Чочовени

Цена: 17136.00 лв.

Населено място: Голямо Чочовени
Квадратура 159 кв.м.

ПИ № IV-68
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща Коньово

Къща Коньово

Цена: 9680.00 лв.

Населено място: Коньово
Квадратура 40 кв.м.

парцел VI-293
Окръжен съд: Сливен
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11

Къща Суворово

Къща Суворово

Цена: 6286.40 лв.

Населено място: Суворово
Квадратура 50 кв.м.

гр. Суворово, ул. „Елена“ № 3, общ. Суворово, обл. Варна.
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща ЧИРПАН

Къща ЧИРПАН

Цена: 46960.00 лв.

Населено място: ЧИРПАН
Квадратура 149 кв.м.

гр. Чирпан, обл. Стара Загора, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16

Къща КЮСТЕНДИЛ

Къща КЮСТЕНДИЛ

Цена: 14997.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 84 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща Соволяно

Къща Соволяно

Цена: 60830.00 лв.

Населено място: Соволяно
Квадратура 171 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща Долни Богров

Къща Долни Богров

Цена: 164480.00 лв.

Населено място: Долни Богров
Квадратура 85 кв.м.

р-н Кремиковци, ул.2, №23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща Равда

Къща Равда

Цена: 166731.12 лв.

Населено място: Равда
Квадратура 91 кв.м.

(211-2018) УЛ. ИВАЙЛО №8
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща Бързица

Къща Бързица

Цена: 11384.00 лв.

Населено място: Бързица
Квадратура 90 кв.м.

Бързица
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17

Къща Лозница

Къща Лозница

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Лозница
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10

Къща ПЕРНИК

Къща ПЕРНИК

Цена: 76591.20 лв.

Населено място: ПЕРНИК
Квадратура 76 кв.м.

гр. Перник, ул.Чумерна" № 3
Окръжен съд: Перник
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28

Къща Овчарово

Къща Овчарово

Цена: 36072.00 лв.

Населено място: Овчарово
Квадратура 126 кв.м.

ул. "Седемнадесета" № 1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18

Къща Борино

Къща Борино

Цена: 252763.20 лв.

Населено място: Борино
Квадратура 155 кв.м.

с. Борино, ул "Въча" № 8
Окръжен съд: Смолян
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13

Къща Бачево

Къща Бачево

Цена: 31032.00 лв.

Населено място: Бачево
Квадратура 0 кв.м.

С. БАЧЕВО
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща Калековец

Къща Калековец

Цена: 252000.00 лв.

Населено място: Калековец
Квадратура 135 кв.м.

местност „Могилите“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12

Къща ДЕВНЯ

Къща ДЕВНЯ

Цена: 57960.00 лв.

Населено място: ДЕВНЯ
Квадратура 262 кв.м.

ул.Константин Иричек 10
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща Изгрев

Къща Изгрев

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: Изгрев
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 23620.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 30 кв.м.

село Боженци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11

Къща Стамболийски

Къща Стамболийски

Цена: 50160.00 лв.

Населено място: Стамболийски
Квадратура 104 кв.м.

ул. „Антим I“ № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 72 кв.м.

село Чепинци, район „Нови Искър“, ул. “Ракета“№26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16

Къща Старчево

Къща Старчево

Цена: 44640.00 лв.

Населено място: Старчево
Квадратура 106 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители