Чси Имоти > Карнобат >

ЧСИ Карнобат

Всички имоти в Карнобат от ЧСИ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 74640.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 940 кв.м.

СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.06.2020 до 28.07.2020
Обявяване на: 2020-07-29
ДВОРНО МЯСТО и СГРАДИ в гр.КАРНОБАТ, обл. БУРГАС ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 189600.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3700 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 189600.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3700 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
...

Заведение КАРНОБАТ

Цена: 58507.20 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 554 кв.м.

гр. Карнобат, местност "Кераната", ресторант "Соколите"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
Крайпътно заведение с площ 554 кв.м., находящ се в гр. Карнобат, местност "Кераната", ресторант "Соколите". Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична п ...

Земеделска земя КАРНОБАТ

Земеделска земя КАРНОБАТ

Цена: 430.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3375 кв.м.

с. Терзийско, общ. Сунгурларе, местност "Бреста"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
½ идеални части от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Терзийско ЕКАТТЕ – 72299, общ. Сунгурларе, обл. Бургас: НИВА с площ 3.375 дка (три декара триста седемдесет и пет ква ...

Земеделска земя КАРНОБАТ

Земеделска земя КАРНОБАТ

Цена: 289.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 5510 кв.м.

с. Терзийско, общ. Сунгурларе, местност "Двете лоли"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
1/8 идеални части от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Терзийско ЕКАТТЕ – 72299, общ. Сунгурларе, обл. Бургас: ЛОЗЕ с площ 5.510 дка (пет декара петстотин и десет квадрат ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 7120.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 70 кв.м.

гр.Карнобат, обл.Бургаска, ул."Искър" № 1, ет.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
САМОСТОЯТЕЛЕНО ЖИЛИЩЕ, с площ от 70.00 кв.м., с административен адрес: гр.Карнобат, обл.Бургаска, ул."Искър" № 1, ет.1, разположено на целия първи жилищен етаж от масивна двуфамилна жилищ ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 110 кв.м.

гр. Карнобат, ул. "Неофит Бозвели" № 20А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ВЕДНО С ОПИСАНИТЕ ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ КЪМ НЕГО ...

Земеделски имот КАРНОБАТ

Земеделски имот КАРНОБАТ

Цена: 1760.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 7498 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, местност "Карнобатски гьол"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 36525.8.12, целият с площ от 7 498 кв.м., с адрес: гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, местност "Карнобатски гьол" Подробно описание на недвижимот ...

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Цена: 29160.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 115 кв.м.

ул.Руси Дянков 41
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
в приложеното сканирано обявление ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 79272.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 904 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Промишлена зона Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXIII - за складова и производствена дейност, в кв.11, с площ от 904 кв.м., по плана на гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Промишлена зона Север, ведно с пост ...

Земеделска земя КАРНОБАТ

Земеделска земя КАРНОБАТ

Цена: 5984.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 5500 кв.м.

м-ст Гюр чешма
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 26550.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 64 кв.м.

ул. Асен Златаров 6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. Асен Златаров №6, а именно: ½ идеална част от дворно място, цялото с площ от 436 кв.м. ЗАЕДНО с целия първи жилищен етаж от постр ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 197913.60 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3700 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 115 кв.м.

ул.Руси Дянков 41
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
в приложеното сканирано обявление ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 110 кв.м.

ул. Неофит Бозвели 20А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Къща КАРНОБАТ

Къща КАРНОБАТ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 258 кв.м.

гр. Карнобат, ул. Руси Дянков 43
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Къща КАРНОБАТ

Къща КАРНОБАТ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 258 кв.м.

гр. Карнобат, ул. Руси Дянков 43
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 36520.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 83 кв.м.

гр.Карнобат, ул. „Витоша“ № 36А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
1/4 /една четвърт/ идеални части от ДВОРНО МЯСТО, представляващо поземлен имот № 2530 /две хиляди петстотин и тридесет/ с площ от 282 /двеста осемдесет и два/ кв.м., за който имот и за по ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 7452.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 70 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ул."Искър" N 1, ет.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ, разположено на целия първи жилищен етаж от масивна двуфамилна жилищна сграда /югоизточен калкан/, с площ от 70.00 кв.м., с административен адрес: гр.Карнобат, общ.Кар ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 88080.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 904 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
ДВОРНО МЯСТО И МАСИВНИ СГРАДИ в гр.КАРНОБАТ, обл. БУРГАС ...

Земеделски имот КАРНОБАТ

Земеделски имот КАРНОБАТ

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 7498 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
¼ /една четвърт/ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, местност „Карнобатски гьол” ...

Земеделска земя КАРНОБАТ

Земеделска земя КАРНОБАТ

Цена: 880.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 1333 кв.м.

(2841-2017) МЕСТНОСТ КАРНОБАТСКИ ГЬОЛ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
1/3 ИД.ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО ГР.КАРНОБАТ В МЕСТНОСТТА КАРНОБАТСКИ ГЬОЛ С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО 3999КВ.М. ДЕСЕТА КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ...

Парцел КАРНОБАТ

Парцел КАРНОБАТ

Цена: 219904.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3700 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 115 кв.м.

ул. Руси Дянков 41
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
в приложеното сканирано обявление ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 29500.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 104 кв.м.

ул. Асен Златаров
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. Асен Златаров №6, а именно: ½ идеална част от дворно място, цялото с площ от 436 кв. м., ЗАЕДНО с целия първи жилищен етаж от пос ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 8280.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 70 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ул."Искър" N 1, ет.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ, разположено на целия първи жилищен етаж от масивна двуфамилна жилищна сграда, с площ от 70 кв.м., с адрес: гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ул."Искър" N 1, ет.1 ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 213 кв.м.

ул. Атанас Манчев № 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
...

Къща КАРНОБАТ

Къща КАРНОБАТ

Цена: 32256.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 258 кв.м.

гр. Карнобат, ул. Руси Дянков 43
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 75060.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 110 кв.м.

гр. Карнобат, ул. "Неофит Бозвели" № 20А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ведно с 51,50 кв.м от гаражния етаж и 40 кв.м от избения етаж ...

Земеделски имот КАРНОБАТ

Земеделски имот КАРНОБАТ

Цена: 2000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 7498 кв.м.

гр. Карнобат, местност "Карнобатски гьол"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
1/4 ид.ч. от ПИ с идентификатор 36525.8.12 с площ от 7498 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива. Подробно описание на недвижимото имущес ...

Склад КАРНОБАТ

Склад КАРНОБАТ

Цена: 56628.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 580 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Промишлена зона Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N VII, в кв.4, с площ от 1600 кв.м., с адрес: гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Промишлена зона Север, ведно с построената в имота МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - ...

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Цена: 39960.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 115 кв.м.

ул.Руси Дянков №41
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
в приложеното сканирано обявление ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 93096.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 904 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 2019-07-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N XXXIII, в кв.11, с площ от 904 кв.м., по плана на гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ведно с построената в имота МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, състояща се от дв ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 233323.20 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3700 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.06.2019 до 12.07.2019
Обявяване на: 2019-07-15
...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 8352.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 70 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ул."Искър" N 1, ет.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ, разположено на целия първи етаж от масивна двуфамилна жилищна сграда /югоизточен калкан/, с площ от 70 кв.м., с адрес: гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ул."Искъ ...

Земеделски имот КАРНОБАТ

Земеделски имот КАРНОБАТ

Цена: 3024.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 7498 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, местност "Карнобатски гьол"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 36525.8.12, целият с площ от 7498 кв.м., с адрес: гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, местност "Карнобатски гьол" Подробно описание на недвижимото ...

Склад КАРНОБАТ

Склад КАРНОБАТ

Цена: 62920.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 580 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Промишлена зона Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N VII, в кв.4, с площ от 1 600 кв.м., с административен адрес: гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Промишлена зона Север, заедно с построената в имота МАСИВНА Е ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 30600.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 74 кв.м.

ул. Асен Златаров
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. Асен Златаров №6, а именно: ½ идеална част от дворно място, цялото с площ от 436 кв.м. ЗАЕДНО с целия първи жилищен етаж от постр ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 29000.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 53 кв.м.

(1035-2015) УЛ.ШЕЙНОВО №6
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
5/8 ИДЕАЛНИ ЧАСИТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВТОРИ ЕТАЖ НА ДВУФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЖИЛИЩЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 84,00КВ.М. ...

Парцел КАРНОБАТ

Парцел КАРНОБАТ

Цена: 8720.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 660 кв.м.

село.Соколово
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
в приложеното сканирано обявление ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 83400.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 110 кв.м.

гр. Карнобат, ул. "Неофит Бозвели" № 20А
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
ведно с 51,50 кв.м от гаражния етаж и 40 кв.м от избения теаж ...

Къща КАРНОБАТ

Къща КАРНОБАТ

Цена: 35840.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 258 кв.м.

гр. Карнобат, ул. Руси Дянков 43
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
...

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Тристаен апартамент КАРНОБАТ

Цена: 44400.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 115 кв.м.

ул. Руси Дянков №41
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
в приложеното сканирано обявление ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 103440.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 904 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.04.2019 до 14.05.2019
Обявяване на: 2019-05-15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N ХХXIII, в кв.11, с площ от 904 кв.м., с адрес: гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ведно с построените в имота ЦЕХ ЗА РИБА, с площ от 150 кв.м., РАЗХИРЕНИЕ НА ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 20088.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 87 кв.м.

ул.Атанас Манчев № 22
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
партерен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 87 кв.м., като сградата е построена въз основа на ОПС в общински имот, целият урегулиран на 400 кв.м. Подробно описание на прода ...

Етаж от къща КАРНОБАТ

Етаж от къща КАРНОБАТ

Цена: 9280.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 70 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ул."Искър" N 1, ет.1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ, разположено на целия първи етаж от масивна двуфамилна жилищна сграда, с площ от 70 кв.м., с административен адрес: гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, ул."Искър" N ...

Земеделски имот КАРНОБАТ

Земеделски имот КАРНОБАТ

Цена: 3360.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 7498 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, местност "Карнобатски гьол"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 2019-04-17
1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 36525.8.12, целият с площ от 7 498 кв.м., находящ се в землището на гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, местност "Карнобатски гьол" Подробно описа ...

Многостаен апартамент КАРНОБАТ

Многостаен апартамент КАРНОБАТ

Цена: 42240.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 110 кв.м.

гр.Карнобат, бул."Москва" N 89, вх.А, ет.5
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 2019-04-17
АПАРТАМЕНТ N 9, с площ от 109.53 кв.м., с административен адрес: гр.Карнобат, бул."Москва" N 89, вх.А, ет.5 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публичн ...

Склад КАРНОБАТ

Склад КАРНОБАТ

Цена: 62928.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 580 кв.м.

гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Промишлена зона Север
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 2019-04-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N VII, в кв.4, с площ от 1 600 кв.м., по плана на гр.Карнобат, общ.Карнобат, обл.Бургас, Промишлена зона Север, ведно с построената в имота МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГР ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 259248.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3700 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
...

Евтини имоти от ЧСИ КАРНОБАТ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти карнобат имоти в карнобат имоти в карнобат от банки заложени къщи в карнобат чси карнобат съдия изпълнител карнобат имоти карнобат от частен съдия изпълнител запорирани имоти в карнобат имоти карнобат имоти в карнобат от банки