Чси Имоти > Пазарджик >

ЧСИ Пазарджик

Всички имоти в Пазарджик от ЧСИ

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 63332.38 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Изпълнително дело №: 20168840400380 Протокол №: 1489 / 09.10.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан на недвижимо имущество по реда на ГПК Мария Ганчева Николова-Ангелова – Ч ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 177280.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 822 кв.м.

ул. ИСКРА № 9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 2019-11-14
СГРАДА с идентификатор 55155.508.261.4 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, двеста шестдесет и едно, точка, четири), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, об ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 6008.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.5 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка пет/по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 277014.96 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 334 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Изпълнително дело №: 20188840400220 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 72 кв.м.

ул. „Добри Чинтулов“ № 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 05.10.2019 до 05.11.2019
Обявяване на: 2019-11-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.506.667.1.8 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 78163.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 227 кв.м.

ул. „Мильо Войвода“ № 5
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.508.591 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, девет, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, о ...

Гараж ПАЗАРДЖИК

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.501.380.1.11 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, осем, нула, точка, едно, точка, едно, едно/, находящ се в ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 55155.501.380.1.5 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, осем, нула, точка, едно, точка, пет/, находящ се в град Паза ...

Парцел ПАЗАРДЖИК

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 24456.96 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 474 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
Изпълнително дело №: 20148840401064 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВ ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 23960.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 96 кв.м.

ул.”Петър Бонев" № 32
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна триетажна жилищна сграда с идентификатор 55155.506.182.1/ пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, осем, две, точка, едно/ по кадастралн ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 176736.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 979 кв.м.

ул.Димчо Дебелянов № 37
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
Поземлен имот с идентификатор № 55155.507.148 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто четиридесет и осем/, находящ се в гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 170208.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 995 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
Поземлен имот с идентификатор 55155.507.152 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 64 кв.м.

ул. Рила № 4, ет. 3, ап. 8
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.622.1.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, две, две, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и к ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 20160.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 30 кв.м.

ул. „Цар Самуил“ № 10 а, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.838.1.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, три, осем, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастрална ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 1199604.16 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 19176 кв.м.

ул. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.507.193 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, едно, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 46224.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 53 кв.м.

ул. "Илион Стамболиев" № 21, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), етаж 2 (две) от ведомствения на Министерството на земеделието държавен жилищен блок, находящ се на ул. „Лиляна Димитрова“ № 21, състоящ се от: стая, хол, клозет, в ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 95418.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 130 кв.м.

ул.Ованес Соваджиян 53, ет.2, ап.1.
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
Апартамент №2 /втори/ разположен на втори етаж, със застоена площ от 130.01 /сто и тридесет цяло и една стотни/ кв.м., ведно с 21.45/ двадесет и едно цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м. ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 32080.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 61 кв.м.

ул. Рила № 58, ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.594.1.6 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и две, точка, петстотин деветдесет и четири, точка, едно, точка, ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 873.18 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
38,99/861 (тридесет и осем цяло и деветдесет и девет стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 618.78 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
27,63/861 (двадесет и седем цяло и шестдесет и три стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 3664.70 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
163,64/861 (сто шестдесет и три цяло и шестдесет и четири стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 68 кв.м.

ул. „Цар Освободител“ № 30, ет. 1, ап. А-3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
70,5/414 ид. ч. (седемдесет цяло и пет десети върху четиристотин и четиринадесет идеални части) от поземлен имот с идентификатор 55155.504.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, че ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 100 кв.м.

ул. „БЕЛМЕКЕН“ № 7, ет. 3, ап. А3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.504.713.1.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, четири, точка, седем, едно, три, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карт ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 83253.60 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 170 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.361.1.20, с административен адрес: гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик, ул.Ованес Соваджиян 15, ет.0. Самостоятелният обект с ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 70369.31 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 95 кв.м.

УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №88А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ОБЯВЛЕНИЕ ПО И.Д 380/16Г за публична продан на недвижимо имущество по реда на ГПК Мария Ганчева Николова-Ангелова – Частен съдебен изпълнител, с рег. № 884 в КЧСИ с район на д ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 112803.28 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 615 кв.м.

ул. „Георги Герасимов“ №6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
½ ид. част от Поземлен имот с идентификатор №55155.504.433 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин тридесет и три), по кадастралната карта ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 5457.60 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.5 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка пет/по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 2372.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 61 кв.м.

ул. Янтра №5, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
1/8 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1075.1.9 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда седемдесет и пет, точка ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 2372.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 61 кв.м.

ул. Янтра №5, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.08.2019 до 06.09.2019
Обявяване на: 2019-09-07
1/8 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1075.1.9 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда седемдесет и пет, точка ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 15032.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 17 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Офис № 505 /петстотин и пети/, разположен на 5/пети/ етаж, със застоена площ от 16.64/ шестнадесет цяло шестдесет и четири стотни/ кв.м., с приспадащите се 6.44 / шест цяло и четиридесет ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 113 кв.м.

ул. "Витоша" № 70, ет. 2, ап. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.202.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, две, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и ка ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 307794.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 334 кв.м.

ул Пловдивска № 3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО И.Д 220/18Г Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващит ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 36880.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 38 кв.м.

ул. Хан Омуртаг № 4.
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.503.259.1.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка две пет девет точка едно точка едно) по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 392135.04 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 16788 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ДВОРНО МЯСТО, което съгласно Скица на СГКК - гр. Пазарджик, представлява поземлен имот с идентификатор № 55155.508.536 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, три, ш ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 340800.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 360 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.399.1.31 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, триста деветдесет и девет, точка, едно, точка, тр ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 200800.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 239 кв.м.

ул. Георги Бенковски № 14-16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
СГРАДА с идентификатор 55155.501.6007.1 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шест хиляди и седем, точка, едно), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Па ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 422480.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 507 кв.м.

ул. Георги Бенковски № 17
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.427.3.70 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 1853760.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 11106 кв.м.

ул. Димчо Дебелянов № 50
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.507.115 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто и петнадесет), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. По ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 1596160.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 6954 кв.м.

ул. Христо Касабвелев
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.27.140 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, двадесет и седем, точка, сто и четиридесет), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. По ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 465040.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1739 кв.м.

ул. „Димчо Дебелянов“ № 50 а.
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.07.2019 до 21.08.2019
Обявяване на: 2019-08-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.507.116 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто и шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 196560.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 979 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
Поземлен имот с идентификатор № 55155.507.148 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто четиридесет и осем/, находящ се в гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 182304.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 995 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
Поземлен имот с идентификатор 55155.507.152 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 182880.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 822 кв.м.

ул. ИСКРА № 9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
СГРАДА с идентификатор 55155.508.261.4 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, двеста шестдесет и едно, точка, четири), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, об ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 72 кв.м.

ул. „Добри Чинтулов“ № 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.506.667.1.8 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 26344.80 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 96 кв.м.

ул.”Петър Бонев" № 32
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна триетажна жилищна сграда с идентификатор 55155.506.182.1/ пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, осем, две, точка, едно/ по кадастралн ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 27174.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 81 кв.м.

УЛ.ВЛАДИСЛАВ 20
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО И.Д 1064/14Г Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 51360.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 53 кв.м.

гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ИЛИОН СТАМБОЛИЕВ № 21, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), етаж 2 (две) от ведомствения на Министерството на земеделието държавен жилищен блок, находящ се на ул. „Лиляна Димитрова“ № 21, състоящ се от: стая, хол, клозет, в ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 43520.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 82 кв.м.

Ул. "Завоя на Черна" № 22
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.603.1.1 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест нула три точка едно точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните р ...

Магазин ПАЗАРДЖИК

Магазин ПАЗАРДЖИК

Цена: 90014.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 45 кв.м.

ул. Цар Шишман, № 10, ет. 0
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.503.802.1.18 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, осемстотин и две, точка, едно, точка, осемнадесе ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 94 кв.м.

ул. Веслец 18
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.06.2019 до 27.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“В ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 68157.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 59 кв.м.

ул. „Стоян Бакърджиев“ (Плакалница) № 5, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.786.5.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, осем, шест, точка, пет, точка, пет) по кадастралната карта и ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 92504.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 170 кв.м.

ул.Ованес Соваджиян 15
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.361.1.20, с административен адрес: гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик, ул.Ованес Соваджиян 15, ет.0. Самостоятелният обект с ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 117979.56 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 615 кв.м.

ул. „Георги Герасимов“ №6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
½ ид. част от Поземлен имот с идентификатор №55155.504.433 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин тридесет и три), по кадастралната карта ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 45231.70 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 125 кв.м.

ул. ВЛАДАЯ № 12, ет. 3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 2019-07-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.504.28.1.2 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка петстотин и четири, точка, двадесет и ет, точка, едно, точка, две), гр. Пазар ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 64 кв.м.

ул. Рила № 4, ет. 3, ап. 8
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.622.1.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, две, две, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и к ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 15422.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 17 кв.м.

ул.Иван Вазов №9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Офис № 505 /петстотин и пети/, разположен на 5/пети/ етаж, със застоена площ от 16.64/ шестнадесет цяло шестдесет и четири стотни/ кв.м., с приспадащите се 6.44 / шест цяло и четиридесет ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 6064.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.5 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка пет/по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 322704.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1739 кв.м.

ул. „Димчо Дебелянов“ № 50А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.507.116 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто и шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 86848.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 227 кв.м.

ул. „Мильо Войвода“ № 5
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.508.591 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, девет, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, о ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 83332.08 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 95 кв.м.

УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №88А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан на недвижимо имущество по реда на ГПК ПО И.Д 380/16Г Мария Ганчева Николова-Ангелова – Частен съдебен изпълнител, с рег. № 884 в КЧСИ с район на дей ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 63 кв.м.

ул. „Ангел Кънчев“ № 16, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
2.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1300.1.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, нула, нула, точка, едно, точка, четири), по кадастра ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 37600.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 82 кв.м.

ул. „Ангел Кънчев“ № 18, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1299.1.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, две, девет, девет, точка, едно, точка, четири), по кадаст ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 435705.60 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 16788 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
ДВОРНО МЯСТО, което съгласно Скица на СГКК - гр. Пазарджик, представлява поземлен имот с идентификатор № 55155.508.536 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, три, ш ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 71677.44 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1128 кв.м.

входа на града, вдясно от пътя Пазарджик – Велинград – Сърница и представляват част от бившия Дървопреработвателен завод „Георги Димитров”.
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
УПИ VI – 7683 /шести, отреден за имот планоснимачен номер седем хиляди шестстотин осемдесет и три/ - „За производство и услуги“, в квартал 101 /сто и първи/ по плана на град Велинград, с п ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 291417.41 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 2897 кв.м.

входа на града, вдясно от пътя Пазарджик – Велинград – Сърница и представляват част от бившия Дървопреработвателен завод „Георги Димитров”.
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
УПИ IV – 7684 /четвърти, отреден за имот планоснимачен номер седем хиляди шестстотин осемдесет и четири/ - „За производство и услуги“, в квартал 101 /сто и първи/ по плана на град Велингра ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 202560.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 995 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
Поземлен имот с идентификатор 55155.507.152 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 218400.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 979 кв.м.

ул.Димчо Дебелянов № 37
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
Поземлен имот с идентификатор № 55155.507.148 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто четиридесет и осем/, находящ се в гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 42 кв.м.

ул. „Цар Самуил“ № 10 а, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
3.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.838.1.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, три, осем, точка, едно, точка, едно, седем) по кадастралн ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 30 кв.м.

ул. „Цар Самуил“ № 10 а, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.838.1.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, три, осем, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастралната к ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 36 кв.м.

ул. „Цар Самуил“ № 10 а, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.838.1.15 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, осем, три, осем, точка, едно, точка, едно, пет) по кадастралната ка ...

Жилищна сграда ПАЗАРДЖИК

Жилищна сграда ПАЗАРДЖИК

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 106 кв.м.

ул. „БУНАЯ“ № 19
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.506.235 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, три, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 34772.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 90 кв.м.

УЛ.ПЕТЪР БОНЕВ 56 ЕТ.5 АП.21
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
Мария Ганчева Николова-Ангелова – Частен съдебен изпълнител, с рег. № 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе публична пр ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 23232.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 61 кв.м.

бул.Княгиня Мария Луйза 103 ет.6 ап.24
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
Мария Ганчева Николова-Ангелова – Частен съдебен изпълнител, с рег. № 884 в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе публична про ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 29272.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 96 кв.м.

ул.”Петър Бонев" № 32
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна триетажна жилищна сграда с идентификатор 55155.506.182.1/ пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, осем, две, точка, едно/ по кадастралн ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 68 кв.м.

ул. „Цар Освободител“ № 30, ет. 1, ап. А-3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
70,5/414 ид. ч. (седемдесет цяло и пет десети върху четиристотин и четиринадесет идеални части) от поземлен имот с идентификатор 55155.504.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, че ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 78000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 113 кв.м.

ул. Витоша № 70, ет. 2, ап. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.05.2019 до 12.06.2019
Обявяване на: 2019-06-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.202.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, две, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и ка ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 65016.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 72 кв.м.

ул. „Добри Чинтулов“ № 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), разположен на 3 (трети) жилищен етаж с площ от 71,56 кв.м. (седемдесет и едно цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, дневна с кухн ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 46 кв.м.

пл. ВЪЗРАЖДАНЕ, ет. 7
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.785.2.32 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, седемстотин осемдесет и пет, точка, две, точка, тр ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 20160.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 26 кв.м.

пл. ВЪЗРАЖДАНЕ, ет. 7
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.785.2.31 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, седемстотин осемдесет и пет, точка, две, точка, тр ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 24480.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 31 кв.м.

пл. ВЪЗРАЖДАНЕ, ет. 7
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28
...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 203200.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 822 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
СГРАДА с идентификатор 55155.508.261.4 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, двеста шестдесет и едно, точка, четири), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, об ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 131088.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 615 кв.м.

ул. „Георги Герасимов“ №6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
½ ид. част от Поземлен имот с идентификатор №55155.504.433 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин тридесет и три), по кадастралната карта ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 970.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.05.2019 до 12.06.2019
Обявяване на: 2019-06-13
38,99/861 (тридесет и осем цяло и деветдесет и девет стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 687.53 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.05.2019 до 12.06.2019
Обявяване на: 2019-06-13
- 27,63/861 (двадесет и седем цяло и шестдесет и три стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 4071.89 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 860 кв.м.

ул. „Петър Бонев“ № 56
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.05.2019 до 12.06.2019
Обявяване на: 2019-06-13
163,64/861 (сто шестдесет и три цяло и шестдесет и четири стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, ...

Заведение ПАЗАРДЖИК

Заведение ПАЗАРДЖИК

Цена: 166752.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 413 кв.м.

бул. "Хр. Ботев" № 126
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.505.199 /пет пет едно пет пет точка пет нула пет точка едно девет девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 49856.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 87 кв.м.

ул.Д-р Илия Матакиев 2, ет.4, ап.11
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.852.1.11, по КК И КР, одобрени със Заповед № РД -18-97/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД -14-13-53/27. ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 69048.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 815 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.04.2019 до 14.05.2019
Обявяване на: 2019-05-15
Поземлен имот с идентификатор 55155.21.104 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, двадесет и едно, точка, сто и четири), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадаст ...

Гараж ПАЗАРДЖИК

Гараж ПАЗАРДЖИК

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 15 кв.м.

ул. „Ованес Соваджиян“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.04.2019 до 14.05.2019
Обявяване на: 2019-05-15
Сграда с идентификатор 55155.501.672.8 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин седемдесет и две, точка, осем), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ...

Магазин ПАЗАРДЖИК

Магазин ПАЗАРДЖИК

Цена: 100016.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 45 кв.м.

ул. Цар Шишман, № 10, ет. 0
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.503.802.1.18 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, осемстотин и две, точка, едно, точка, осемнадесе ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 49856.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 87 кв.м.

ул.Д-р Илия Матакиев 2, ет.4, ап.11.
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.852.1.11, по КК И КР, одобрени със Заповед № РД -18-97/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД -14-13-53/27. ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 17136.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 17 кв.м.

ул.Иван Вазов 9, ет.6.
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
Офис № 505 /петстотин и пети/, разположен на 5/пети/ етаж, със застоена площ от 16.64/ шестнадесет цяло шестдесет и четири стотни/ кв.м., с приспадащите се 6.44 / шест цяло и четиридесет ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 51313.50 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 78 кв.м.

ул.Ованес Соваджиян №53
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
Апартамент №4 /четири/, разположен на партерен етаж, със застроена площ от 77.60/ седемдесет и седем цяло и шестдесет стотни/ кв.м., разположен в масивна триетажна жилищна сграда, построен ...

Заведение ПАЗАРДЖИК

Заведение ПАЗАРДЖИК

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 525 кв.м.

ул. "Константин Величков" № 12, ет. -1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
ИД № 20118200402557 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.334.4.64 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, три, три, четири, точка, четири, точка, шест, ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 358560.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1739 кв.м.

ул. „Димчо Дебелянов“ № 50А
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.507.116 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто и шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 1676.16 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 114 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 6937.45 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.5 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка пет/ с площ от 31 кв.м. /тридесет и един квадратн ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 107818.56 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 2868 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.27.146 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет с шест/ с площ от 2868 кв.м. /две хиляди осемстотин шестде ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 45016.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 95 кв.м.

ул. "Гео Милев" № 9, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.693.1.2 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, девет, три, точка, едно, точка, две/. Гр.Пазарджик, общ. Паза ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 785.80 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 18 кв.м.

ул. „Цар Самуил“ № 14, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
1/12 ИД. Ч. ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.64.1.61 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, шест, четири, точка, едно, точка, шест, едно) по када ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 35964.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 49 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
...

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 65424.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 124 кв.м.

ул. Металик № 15 ет.4 ап.15
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.505.439.1.15 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и пет, точка, четиристотин тридесет и девет, точка, едно, точ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти от частен съдебен изпълнител пазарджик имоти от частен съдебен изпълнител пазарджик чси пазарджик публична продан пазарджик частен съдебен изпълнител даскалов пазарджик частен съдебен изпълнител пазарджик чси деница станчева пазарджик имоти пазарджик чси чси пазарджик мария ангелова имоти в пазарджик