Чси Имоти > Пазарджик >

Евтини апартаменти в Пазарджик, заложени имоти от банки и чси

Всички имоти в Пазарджик от ЧСИ

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 7103.04 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 298 кв.м.

ул. Чавдар Войвода №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 10.07.2020 до 10.08.2020
Обявяване на: 2020-08-11
75/298 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 55155.506.1221/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда двеста двадесет и едно/ по кадастралната карта ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 141840.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 822 кв.м.

ул. ИСКРА № 9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.06.2020 до 27.07.2020
Обявяване на: 2020-07-28
СГРАДА с идентификатор 55155.508.261.4 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, двеста шестдесет и едно, точка, четири), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, об ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 63200.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1103 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
Поземлен имот с идентификатор 55155.507.195/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто деветдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 126320.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1928 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
Поземлен имот с идентификатор 55155.507.286/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Жилищна сграда ПАЗАРДЖИК

Цена: 1428949.60 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 12934 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
Поземлен имот с идентификатор 55155.507.285/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста осемдесет и пет/, находящ се в област Пазарджик, община Пазард ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 332291.60 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1534 кв.м.

ул. "Златица" № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификато 55155.506.1406 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и шест), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Паза ...

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 12009.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 119 кв.м.

ул. "Златица" № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
...

Склад ПАЗАРДЖИК

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 218509.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 665 кв.м.

ул. „Златица“ № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.506.1405 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и пет), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. П ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 62024.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 59 кв.м.

ул. „Стоян Бакърджиев“ (Плакалница) № 5, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.786.5.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, осем, шест, точка, пет, точка, пет) по кадастралната карта и ...

Склад ПАЗАРДЖИК

Цена: 332291.60 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1534 кв.м.

ул. „Златица“ № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификато 55155.506.1406 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и шест), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Паза ...

Парцел ПАЗАРДЖИК

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 12009.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 119 кв.м.

ул. „Златица“ № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.506.9601 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, девет хиляди шестстотин и едно), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 218509.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 665 кв.м.

ул. „Златица“ № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.506.1405 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда четиристотин и пет), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. П ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 53040.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 64 кв.м.

ул. „Шейново“ № 12
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.574.1.13 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, четири, точка, едно, точка, едно, три), по кадастралн ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 66600.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 72 кв.м.

ул. „Добри Чинтулов“ № 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.506.667.1.8 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 53480.68 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.1427.1.99 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, две, седем, точка, едно, точка, девет, девет/ по КК ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 19620.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 58 кв.м.

Ул. Марица № 8, ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
5/6 /пет шести/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.1160.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 64 кв.м.

ул. Рила № 4, ет. 3, ап. 8
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.622.1.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, две, две, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и к ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 71308.80 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 147 кв.м.

ул. Хан Крум № 5
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.656.1.3 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин петдесет и шест, точка, едно, точка, тр ...

Парцел ПАЗАРДЖИК

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 7858.94 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 362 кв.м.

ул. Никифор П. Константинов № 13
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
194/362 /сто деветдесет и четири от триста шестдесет и две/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 55155.501.387 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 36360.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 53 кв.м.

ул. "Илион Стамболиев" № 21
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), етаж 2 (две) от ведомствения на Министерството на земеделието държавен жилищен блок, находящ се на ул. „Лиляна Димитрова“ № 21, състоящ се от: стая, хол, клозет, в ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 10184.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 17 кв.м.

ул.Иван Вазов №9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Офис № 505 /петстотин и пети/, разположен на 5/пети/ етаж, със застоена площ от 16.64/ шестнадесет цяло шестдесет и четири стотни/ кв.м., с приспадащите се 6.44 / шест цяло и четиридесет ...

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 89184.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 130 кв.м.

ул.Ованес Соваджиян №53
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Апартамент №2 /втори/ разположен на втори етаж, със застоена площ от 130.01 /сто и тридесет цяло и една стотни/ кв.м., ведно с 21.45/ двадесет и едно цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м. ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 66600.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 113 кв.м.

ул. Витоша № 70, ет. 2, ап. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.202.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, две, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и ка ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 68 кв.м.

ул. „Цар Освободител“ № 30, ет. 1, ап. А-3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
70,5/414 ид. ч. (седемдесет цяло и пет десети върху четиристотин и четиринадесет идеални части) от поземлен имот с идентификатор 55155.504.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, че ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 62024.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 59 кв.м.

ул. „Стоян Бакърджиев“ (Плакалница) № 5, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.786.5.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, осем, шест, точка, пет, точка, пет) по кадастралната карта и ...

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Търговски имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 62024.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 59 кв.м.

ул. „Стоян Бакърджиев“ (Плакалница) № 5, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.786.5.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, седем, осем, шест, точка, пет, точка, пет) по кадастралната карта и ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 16431.32 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 395 кв.м.

ул. " Мак Гахан" № 17
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.381 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, три, осем, едно/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. ...

Парцел ПАЗАРДЖИК

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 7858.94 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 362 кв.м.

ул. Никифор П. Константинов №13
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
194/362 /сто деветдесет и четири от триста шестдесет и две/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 55155.501.387 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 2898024.96 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1625 кв.м.

ул. „Свети Арахангел“ № 19-а
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 56640.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 88 кв.м.

бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 161, ет. 3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в ЧЕТИРИЕТАЖНА (по кадастрален план, а по нотариален акт ТРИЕТАЖНА) ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от партерен етаж, три редовни жилищни етажа и мансарден жилищен етаж, пр ...

Парцел ПАЗАРДЖИК

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 2086.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 5101 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан на недвижимо имущество по реда на ГПК Мария Ганчева Николова-Ангелова – Частен съдебен изпълнител, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен ...

Земеделска земя ПАЗАРДЖИК

Земеделска земя ПАЗАРДЖИК

Цена: 1787.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 4037 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан на недвижимо имущество по реда на ГПК Мария Ганчева Николова-Ангелова – Частен съдебен изпълнител, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен ...

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Многостаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 99544.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 125 кв.м.

ул. Батак № 27, ет. 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 55155.503.649.4.4 /пет пет едно пет пет, точка, пет нула три, точка, шест четири девет, точка, четири, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Земеделска земя ПАЗАРДЖИК

Земеделска земя ПАЗАРДЖИК

Цена: 1787.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 4037 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПРОТОКОЛ за разгласа на публична продан Днес, 10.01.2020г., подписаната Мария Ганчева Николова-Ангелова, частен съдебен изпълнител рег. № 884 по рег. на КЧСИ с район на действие ...

Земеделска земя ПАЗАРДЖИК

Земеделска земя ПАЗАРДЖИК

Цена: 1787.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 4037 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 159552.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 822 кв.м.

ул. ИСКРА № 9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 2020-02-12
СГРАДА с идентификатор 55155.508.261.4 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, двеста шестдесет и едно, точка, четири), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, об ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 75060.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 170 кв.м.

ул.Ованес Соваджиян 15
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.361.1.20, с административен адрес: гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик, ул.Ованес Соваджиян 15, ет.0. Самостоятелният обект с ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 21800.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 58 кв.м.

Ул. Марица № 8, ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
5/6 /пет шести/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.1160.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 2327033.53 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 1625 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 12.01.2020 до 12.02.2020
Обявяване на: 2020-02-13
1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55155.501.4/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири/по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 28640.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 94 кв.м.

ул. Веслец 18
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
100 кв.м. Идеални части от дворно място, цялото с площ 300 км.м., съставляващо част от ПИ №241, съставляващ УПИ І-9365, кад. Район №502, находящ се в кв.221 по плана на гр.Пазарджик, ул.“В ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 5407.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.5 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка пет/по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Други ПАЗАРДЖИК

Други ПАЗАРДЖИК

Цена: 1079643.74 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 19176 кв.м.

ул. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.507.193 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, едно, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ...

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Тристаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 74000.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 72 кв.м.

ул. „Добри Чинтулов“ № 2, ет. 3, ап. 8
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 08.12.2019 до 08.01.2020
Обявяване на: 2020-01-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 55155.506.667.1.8 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, ...

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

Цена: 40400.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 53 кв.м.

yn. ИЛИOH CTAMБOЛИEB № 21, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 08.12.2019 до 08.01.2020
Обявяване на: 2020-01-09
1. AIIAPTAMEHT № 4 (четири), етаж 2 (две) от ведомствения на Министерството на земеделието държавен жилищен блок, накодящ се на ул. „Лиляна Димитрова" № 21, състоящ се от: стая, xon, кло ...

Офис ПАЗАРДЖИК

Офис ПАЗАРДЖИК

Цена: 13528.80 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 17 кв.м.

ул.Иван Вазов №9
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Офис № 505 /петстотин и пети/, разположен на 5/пети/ етаж, със застоена площ от 16.64/ шестнадесет цяло шестдесет и четири стотни/ кв.м., с приспадащите се 6.44 / шест цяло и четиридесет ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 159062.40 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 979 кв.м.

ул.Димчо Дебелянов № 37
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Поземлен имот с идентификатор № 55155.507.148 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто четиридесет и осем/, находящ се в гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ...

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Производствен имот ПАЗАРДЖИК

Цена: 153187.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 995 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Поземлен имот с идентификатор 55155.507.152 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Гараж ПАЗАРДЖИК

Гараж ПАЗАРДЖИК

Цена: 6435.20 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 20 кв.м.

ул.Теофил Бейков 21,
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
Сграда с идентификатор 55155.506.536.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен ад ...

Къща ПАЗАРДЖИК

Къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 64656.80 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 117 кв.м.

ул.Теофил Бейков 21
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
Сграда с идентификатор 55155.506.536.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен ад ...

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

Цена: 21564.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 96 кв.м.

ул.”Петър Бонев" № 32
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна триетажна жилищна сграда с идентификатор 55155.506.182.1/ пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, осем, две, точка, едно/ по кадастралн ...

Парцел ПАЗАРДЖИК

Парцел ПАЗАРДЖИК

Цена: 18092.22 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 324 кв.м.

ул.“Батак“ № 27
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
285/324 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 649/шестстотин четиридесет и девет/ за който е отреден урегулиран поземлен имот ХІХ-4571/ деветнадесети за имот четири хиляди петстотин седемдесет и първи/ ...

Евтини имоти от ЧСИ ПАЗАРДЖИК?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Пазарджик

имоти от частен съдебен изпълнител пазарджик имоти от частен съдебен изпълнител пазарджик чси пазарджик публична продан пазарджик частен съдебен изпълнител даскалов пазарджик частен съдебен изпълнител пазарджик чси деница станчева пазарджик имоти пазарджик чси чси пазарджик мария ангелова имоти в пазарджик