Чси Имоти > Божурище >

ЧСИ Божурище

Всички имоти в Божурище от ЧСИ

Парцел Божурище

Цена: 368640.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 7001 кв.м.

гр.Божурище, кв. Максим Горки, Местност Горни Соват
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
1. НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-022264 /първи отреден за имот планоснимачен номер нула двадесет и две хиляди двеста шестдесет и четири/, в квартал 18 /осемнадесети/ по плана на гр ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 409600.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 6430 кв.м.

гр. Божурище, кв. Максим Горки, местност Горни Соват
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Десет броя незастроени поземлени имоти заедно с прилежащата към тях проектна улица, всичките попадащи и представляващи част от ПИ 58606.22.264. За повече подробности ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕ ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 51300.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.

ул. "Промишлена" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел Божурище

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.

КВ. "9-ТИ СЕПТЕМВРИ"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 2019-07-09
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ парцел ХІІ- 015037, находящ се в кв. 14, кв. „9-ти септември” в град Божурище, Софийска област, в устройствена зона „Предимно производствена”, съгла ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 184800.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр.Божурище, местност „Долен соват“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.

КВ. "9-ТИ СЕПТЕМВРИ"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-015037 в кв. 14, който попада в кв. „Девети Септември” на град Божурище, обл. Софийска в устройствена зона „Предимно производствена”, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен ...

Парцел Божурище

Цена: 94080.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 3959 кв.м.

Местност "Черна бара"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.11.2018 до 03.12.2018
Обявяване на: 2018-12-04
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 185544.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр.Божурище, местност "Долен соват", Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
Обявяване на: 2018-11-22
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Къща Божурище

Къща Божурище

Цена: 146072.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 404 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.09.2018 до 18.10.2018
Обявяване на: 2018-10-19
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 87,27 (осемдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., находяща се в имот 837 (осемстотин тридесет и седми) – представляващ ...

Парцел Божурище

Цена: 63101.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.

КВ. 9-ТИ СЕПТЕМВРИ
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 49680.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 658 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04
УПИ XXV-839, целият с площ от 658 кв.м., в кв. 4 по плана на гр. Божурище, при граници: улица, УПИ XXIV-840, УПИ XXVI-100 и УПИ XXVII-776,992, ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 206160.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр.Божурище, местност „Долен соват“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.08.2018 до 11.09.2018
Обявяване на: 2018-09-12
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1620 кв.м.

кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
Обявяване на: 2018-05-09
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1620 кв.м.

кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
Обявяване на: 2018-05-09
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1620 кв.м.

кв. 9-ти септември, ул. Гурмазовско шосе №9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.04.2018 до 08.05.2018
Обявяване на: 2018-05-09
...

Къща Божурище

Цена: 145893.60 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 2018-04-27
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 87,27 (осемдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., находяща се в имот 837 (осемстотин тридесет и седми) – представляващ ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 216990.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр.Божурище, местност „Долен соват“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 2018-04-24
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 241100.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр.Божурище, местност „Долен соват“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 2018-02-15
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 231 кв.м.

ул. "Гурмазовско шосе" №22А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
Обявяване на: 2018-01-17
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 231 кв.м.

ул. "Гурмазовско шосе" №22А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2017 до 16.01.2018
Обявяване на: 2018-01-17
...

Къща Божурище

Къща Божурище

Цена: 162104.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 2018-01-12
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 87,27 (осемдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., находяща се в имот 837 (осемстотин тридесет и седми) – представляващ ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 200002.50 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 8374 кв.м.

кв. "Максим Горки"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-020085 / пети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет хиляди и осемдесет и пет/ - отреден „за административни, производствени и търговски дей ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 267840.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр.Божурище, местност „Долен соват“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2017 до 08.11.2017
Обявяване на: 2017-11-09
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 12337.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1603 кв.м.

местност Скала
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 96846.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 12603 кв.м.

местност Скала
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 70991.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 9236 кв.м.

местност Скала
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 36494.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 4750 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 122258.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 15900 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 37674.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 4901 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 47648.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 6194 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 33242.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 4401 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 97586.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 12695 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 36494.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 4750 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 157643.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 20506 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 49938.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 6499 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 69212.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 9009 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 75720.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 9997 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 54592.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 7101 кв.м.

местност Буши Валог
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 78876.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.

кв. 9-ти септември
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 2017-10-18
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 130000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 187 кв.м.

ул. "Гурмазовско шосе" №22А - ХАЛЕ №2 /авторемонтна работилница/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.08.2017 до 20.09.2017
Обявяване на: 2017-09-21
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 130000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 187 кв.м.

ул. "Гурмазовско шосе" №22А - ХАЛЕ №2 /авторемонтна работилница/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.08.2017 до 20.09.2017
Обявяване на: 2017-09-21
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 170 кв.м.

ул. "Гурмазовско шосе" №22 - ХАЛЕ №1 /контролно-технически пункт за преглед и проверка на техническа изправност на МПС/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.08.2017 до 20.09.2017
Обявяване на: 2017-09-21
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 36450.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1688 кв.м.

гр.Божурище, кв.“Максим Горки“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.08.2017 до 07.09.2017
Обявяване на: 2017-09-08
1/2 (една втора) идеална част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-022245/ пети за имот двадесет и две хиляди двеста четиридесет и пет/, съгласно ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед № ТС-181/05.06 ...

Къща Божурище

Къща Божурище

Цена: 176748.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.07.2017 до 17.08.2017
Обявяване на: 2017-08-18
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 87,27 (осемдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., находяща се в имот 837 (осемстотин тридесет и седми) – представляващ ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 36450.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1688 кв.м.

гр.Божурище, кв.“Максим Горки“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
Обявяване на: 2017-08-15
1/2 (една втора) идеална част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-022245/ пети за имот двадесет и две хиляди двеста четиридесет и пет/, съгласно ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед № ТС-181/05.06 ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 334800.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр.Божурище, местност „Долен соват“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.07.2017 до 14.08.2017
Обявяване на: 2017-08-15
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 472800.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 8374 кв.м.

гр. Божурище, кв. Максим Горки
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
Обявяване на: 2017-07-28
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-020085 / пети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет хиляди и осемдесет и пет/ - отреден „за административни, производствени и търговски дей ...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 133632.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1280 кв.м.

кв. "9-ти септември", ОФИС-СГРАДА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 68590.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2017 до 17.07.2017
Обявяване на: 2017-07-18
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 38364.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1688 кв.м.

гр.Божурище, кв.“Максим Горки“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
Обявяване на: 2017-05-30
1/2 (една втора) идеална част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-022245/ пети за имот двадесет и две хиляди двеста четиридесет и пет/, съгласно ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед № ТС-181/05.06 ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 313536.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр. Божурище, община Божурище, област София, местност „Долен соват“, махала „Черна бара“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
Обявяване на: 2017-05-30
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Тристаен апартамент Божурище

Тристаен апартамент Божурище

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 90 кв.м.

гр.Божурище, ул.“Ангел Кънчев“ №2, ет.2, ап.3, бл.19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.04.2017 до 29.05.2017
Обявяване на: 2017-05-30
Апартамент, находящ се в гр.Божурище, община Божурище, област София, ул. “Ангел Кънчев“ №2 (две), представляващ апартамент №3 (три) на II (втори) етаж в жилищната сграда-блок №19 (деветнад ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 591000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 8374 кв.м.

кв. Максим Горки
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.04.2017 до 15.05.2017
Обявяване на: 2017-05-16
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-020085 / пети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет хиляди и осемдесет и пет/ - отреден „за административни, производствени и търговски дей ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 33300.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 247 кв.м.

ул."Щъркел" №13 и СЪСЕДНОТО МЯСТО - НИВА в землището на с.Гурмазово, община Божурище
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.04.2017 до 15.05.2017
Обявяване на: 2017-05-16
1. ДВОРНО МЯСТО от 247 кв.м., съставляващо УПИ (парцел) ІІІ-29,38 от кв.6 по плана на гр. Божурище, Софийска област, при граници: улица, УПИ ІІ-20, частта от имот пл.сн. № 29, невлизаща в ...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 167040.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 200 кв.м.

КВ. 9-ТИ СЕПТЕМВРИ - ОФИС-СГРАДА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
Обявяване на: 2017-04-26
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 155160.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 187 кв.м.

УЛ. ГУРМАЗОВСКО ШОСЕ №22А - ХАЛЕ 2-АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
Обявяване на: 2017-04-26
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 99780.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 170 кв.м.

ул. Гурмазовско шосе №22 - ХАЛЕ 1-КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ ЗА ПРЕГЛЕД И ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ППС
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.03.2017 до 25.04.2017
Обявяване на: 2017-04-26
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 85737.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2409 кв.м.

кв. "9-ти септември"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.02.2017 до 27.03.2017
Обявяване на: 2017-03-28
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 47955.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2002 кв.м.

гр.Божурище, кв.“Максим Горки“,област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2017 до 14.03.2017
Обявяване на: 2017-03-15
1/2 (една втора) идеална част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-022245 /пети за имот двадесет и две хиляди двеста четиридесет и пет/, съгласно ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед № ТС-181/05.06 ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 391920.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр.Божурище, местност „Долен соват“, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2017 до 14.03.2017
Обявяване на: 2017-03-15
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Тристаен апартамент Божурище

Тристаен апартамент Божурище

Цена: 85000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 90 кв.м.

гр.Божурище, ул.“Ангел Кънчев“№ 2, ет.2,ап.3,бл.19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2017 до 14.03.2017
Обявяване на: 2017-03-15
Апартамент, находящ се в гр. Божурище, община Божурище, област София, ул. “Ангел Кънчев“ №2 (две), представляващ апартамент №3 (три) на II (втори) етаж в жилищната сграда-блок №19 (деветна ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 472800.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 8374 кв.м.

кв. Максим Горки, бул Европа 155
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.02.2017 до 06.03.2017
Обявяване на: 2017-03-07
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-020085 / пети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет хиляди и осемдесет и пет/ - отреден „за административни, производствени и търговски дей ...

Къща Божурище

Къща Божурище

Цена: 220935.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.01.2017 до 09.02.2017
Обявяване на: 2017-02-10
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 87,27 (осемдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., находяща се в имот 837 (осемстотин тридесет и седми) – представляващ ...

Етаж от къща Божурище

Етаж от къща Божурище

Цена: 60120.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 139 кв.м.

ул. Малина № 15А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.12.2016 до 10.01.2017
Обявяване на: 2017-01-11
недвижим имоти, находящ се в гр. Божурище, община Божурище, Софийска област, на ул. „Малина” № 15 А /номер петнадесет, буква „А”/, а именно: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от Триетажна масивна жилищна ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 591000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 8374 кв.м.

кв. Максим Горки
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.11.2016 до 14.12.2016
Обявяване на: 2016-12-15
НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-020085 / пети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет хиляди и осемдесет и пет/ - отреден „за административни, производствени и търговски дей ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 30450.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 623 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.11.2016 до 15.12.2016
Обявяване на: 2016-12-16
ПАРЦЕЛ VI /шести/, в квартал 20 /двадесет/ по регулационния план на гр. Божурище /стопански двор/, община Божурище, Софийска област, с площ от 623 /шестстотин двадесет и три/ кв. м., приле ...

Етаж от къща Божурище

Етаж от къща Божурище

Цена: 75150.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 139 кв.м.

ул. Малина № 15А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.10.2016 до 03.11.2016
Обявяване на: 2016-11-04
недвижим имоти, находящ се в гр. Божурище, община Божурище, Софийска област, на ул. „Малина” № 15 А /номер петнадесет, буква „А”/, а именно: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от Триетажна масивна жилищна ...

Етаж от къща Божурище

Етаж от къща Божурище

Цена: 75150.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 139 кв.м.

ул. Малина № 15А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.09.2016 до 03.10.2016
Обявяване на: 2016-10-04
недвижим имоти, находящ се в гр. Божурище, община Божурище, Софийска област, на ул. „Малина” № 15 А /номер петнадесет, буква „А”/, а именно: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от Триетажна масивна жилищна ...

Тристаен апартамент Божурище

Тристаен апартамент Божурище

Цена: 88800.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 90 кв.м.

гр.Божурище, ул.“Ангел Кънчев“№ 2, ет.2,ап.3,бл.19,
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2016 до 28.11.2016
Обявяване на: 2016-11-29
Апартамент, находящ се в гр. Божурище, община Божурище, област София, ул. “Ангел Кънчев“ №2 (две), представляващ апартамент №3 (три) на II (втори) етаж в жилищната сграда-блок №19 (деветна ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 53280.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 2002 кв.м.

гр.Божурище, кв.“Максим Горки“, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2016 до 28.11.2016
Обявяване на: 2016-11-29
1/2 (една втора) идеална част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-022245 /пети за имот двадесет и две хиляди двеста четиридесет и пет/, съгласно ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед № ТС-181/05.06 ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 421632.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

гр. Божурище, община Божурище, област София, местност „Долен соват“, махала „Черна бара“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2016 до 28.11.2016
Обявяване на: 2016-11-29
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 527040.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

област Софийска,местност "Долен Соват"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.07.2016 до 25.08.2016
Обявяване на: 2016-08-26
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Двустаен апартамент Божурище

Двустаен апартамент Божурище

Цена: 111000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 90 кв.м.

ул. Ангел Кънче 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.07.2016 до 25.08.2016
Обявяване на: 2016-08-26
Апартамент, находящ се в гр. Божурище, община Божурище, област София, ул. “Ангел Кънчев“ №2 (две), представляващ апартамент №3 (три) на II (втори) етаж в жилищната сграда-блок №19 (деветна ...

Къща Божурище

Къща Божурище

Цена: 212172.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.07.2016 до 18.08.2016
Обявяване на: 2016-08-19
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 87,27 (осемдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., находяща се в имот 837 (осемстотин тридесет и седми) – представляващ ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 190050.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1280 кв.м.

кв. "9-ти септември"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.07.2016 до 09.08.2016
Обявяване на: 2016-08-10
...

Други Божурище

Други Божурище

Цена: 66600.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 0 кв.м.

област Софийска,кв.Максим Горки,
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.05.2016 до 21.06.2016
Обявяване на: 2016-06-22
/2 (една втора) идеална част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-022245 /пети за имот двадесет и две хиляди двеста четиридесет и пет/, съгласно ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед № ТС-181/05.06. ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 82080.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1592 кв.м.

област Софийска,кв.Максим Горки,бул."Европейски път"№ 49
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.05.2016 до 21.06.2016
Обявяване на: 2016-06-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV – 020002 / петнадесети за имот планоснимачен номер двадесет хиляди и две/, от кв.14 / четиринадесет /, по плана на квартал „Максим Горки”, град Божурище, община ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 468480.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

област Софийска,местност "Долен Соват"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.05.2016 до 21.06.2016
Обявяване на: 2016-06-22
регулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София, ...

Етаж от къща Божурище

Етаж от къща Божурище

Цена: 52650.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 79 кв.м.

ул."Явор" №12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.05.2016 до 23.06.2016
Обявяване на: 2016-06-24
ВТОРИ ЕТАЖ от масивна двуетажна жилищна сграда, състоящ се от кухня, спалня и сервизно помещение с обща площ от 79,20 /седемдесет и девет цяло и двадесет стотни/ кв. м., заедно с гараж с п ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 33300.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 247 кв.м.

ул."Щъркел" №13 и СЪСЕДНОТО МЯСТО - НИВА в землището на с.Гурмазово, община Божурище
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.05.2016 до 13.06.2016
Обявяване на: 2016-06-14
1. ДВОРНО МЯСТО от 247 кв.м., съставляващо УПИ (парцел) ІІІ-29,38 от кв.6 по плана на гр. Божурище, Софийска област, при граници: улица, УПИ ІІ-20, частта от имот пл.сн. № 29, невлизаща в ...

Къща Божурище

Къща Божурище

Цена: 265215.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 87 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.04.2016 до 11.05.2016
Обявяване на: 2016-05-12
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 87,27 (осемдесет и седем цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., находяща се в имот 837 (осемстотин тридесет и седми) – представляващ ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 770 кв.м.

ул. "Гурмазовско шосе" №22
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 770 кв.м.

ул. "Гурмазовско шосе" №22
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 770 кв.м.

ул. "Гурмазовско шосе" №22
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 54309.60 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 658 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.02.2016 до 27.03.2016
Обявяване на: 2016-03-28
УПИ ,СЪСТАВЛЯВАЩ ПАРЦЕЛ XXV-839 В КВ.4 ПО ПЛАНА НА ГР. БОЖУРИЩЕ , С ПЛОЩ ОТ 659 КВ.М. ...

Етаж от къща Божурище

Етаж от къща Божурище

Цена: 58500.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 75 кв.м.

пл. Дружба №5, ет.1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 102600.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1592 кв.м.

област Софийска,кв.Максим Горки,бул."Европейски път"№ 49
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV – 020002 / петнадесети за имот планоснимачен номер двадесет хиляди и две/, от кв.14 / четиринадесет /, по плана на квартал „Максим Горки”, град Божурище, община ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 666000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 6744 кв.м.

област Софийска, кв."9-ти септември".
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
Урегулиран поземлен имот №XIII- 015163, 015164, 015165, находящ се в кв.14, кв. „Девети септември”, гр. Божурище, община Божурище, област София, с площ от 6 744.00 кв. метра, съгласно скиц ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 585600.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 5701 кв.м.

област Софийска,местност "Долен Соват"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
Урегулиран поземлен имот II-019126 (втори, отреден за имот пл. номер деветнадесет хиляди сто двадесет и шест) от квартал №9 (девети) по плана на гр. Божурище, община Божурище, област София ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 190500.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 1280 кв.м.

гр. Божурище, кв. "9-ти септември"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.12.2015 до 27.01.2016
Обявяване на: 2016-01-28
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 770 кв.м.

гр. Божурище, ул."Гурмазовско шосе" № 22
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.12.2015 до 27.01.2016
Обявяване на: 2016-01-28
...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 770 кв.м.

гр. Божурище, ул."Гурмазовско шосе" № 22
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.12.2015 до 27.01.2016
Обявяване на: 2016-01-28
...

Етаж от къща Божурище

Етаж от къща Божурище

Цена: 52000.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 75 кв.м.

гр. Божурище, пл. "Дружба" № 5, ет. 1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.12.2015 до 11.01.2016
Обявяване на: 2016-01-12
НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Стефан Александров Николов от гр.Божурище, обл.Софийска, находящ се в град Божурище, община Божурище, област Софийска, с административен адрес: площад „Дружба ...

Парцел Божурище

Парцел Божурище

Цена: 41625.00 лв.

Населено място: Божурище
Квадратура 247 кв.м.

ул."Щъркел" №13 и СЪСЕДНОТО МЯСТО - НИВА в землището на с.Гурмазово, община Божурище
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.11.2015 до 28.12.2015
Обявяване на: 2015-12-29
1. ДВОРНО МЯСТО от 247 кв.м., съставляващо УПИ (парцел) ІІІ-29,38 от кв.6 по плана на гр. Божурище, Софийска област, при граници: улица, УПИ ІІ-20, частта от имот пл.сн. № 29, невлизаща в ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти божурище имоти божурище имоти в божурище апартаменти в божурище божурище имоти чси божурище апартаменти божурище имоти община божурище къщи в божурище евтини къщи в божурище