Чси Имоти > Панагюрище >

ЧСИ Панагюрище

Всички имоти в Панагюрище от ЧСИ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 127333.32 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 125 кв.м.

ул. „Георги Бенковски“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
СГРАДА с идентификатор 55302.501.5139.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, три, девет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на г ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 32536.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 90 кв.м.

ул. Нешо Бончев № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2554 /петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди петстотин петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 103500.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Гараж ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 33 кв.м.

ул. КНЯЗ БОРИС I № 5
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
СГРАДА с идентификатор 55302.501.967.5 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин шестдесет и седем, точка, пет), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 16588.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 100 кв.м.

ул. „Генерал Дандевил“ №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 115000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 103680.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2213.12 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 48 кв.м.

ЖК. ОПТИКОЕЛЕКТРОН 1 БЛ.12 ВХ. Б ЕТ,1 АП,16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе пуб ...

Едностаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Едностаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1538.24 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 36 кв.м.

Ж.К ОПТИКОЕЛЕКТРОН 1 БЛ 12 ВХ Б ЕТ 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе пуб ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 15966.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 100 кв.м.

ул. „Генерал Дандевил“ №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 124488.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 412203.80 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 14828 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.3881/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди осемстотин осемдесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 138320.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 138320.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Гараж ПАНАГЮРИЩЕ

Гараж ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 888.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Генерал Дандевил №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
½ ид. част от ГАРАЖ с площ от 40 кв.м., който съгласно схема на АГКК е Сграда с идентификатор 55302.501.1861.2/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка хиляда осемст ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 17740.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 100 кв.м.

ул. Генерал Дандевил №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.01.2019 до 26.02.2019
Обявяване на: 2019-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 38640.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

ул. Шипка № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панагю ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 180504.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1821.60 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 36 кв.м.

ж.к. Оптикоелектрон I, бл. 12, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе публ ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1821.60 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 36 кв.м.

ж.к. Оптикоелектрон I, бл. 12, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе публ ...

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 3274.20 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 380 кв.м.

ул. „Генерал Дандевил“ №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 398592.30 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 610 кв.м.

ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 7
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 55302.501.3007.1.2 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и седем, точка, едно, точка, две), гр. Панагюрище, об ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 16184.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16
½ ИД. ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЕТАЖ на нова жилищна сграда, съгласно утвърдения квартално застроителен план на гр. Панагюрище от 100 кв.м./сто квадратни метра/, съгласно документ за собственост – Нот ...

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 3638.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 43056.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

ул. Шипка № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 08.09.2018 до 08.10.2018
Обявяване на: 2018-10-09
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панаг ...

Бензиностанция ПАНАГЮРИЩЕ

Бензиностанция ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 61975.84 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 2500 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.4296 /петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка четири хиляди двеста деветдесет и шест/ с площ от 2500 кв.м./две хиляди и петс ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 19519.80 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Самостоятелен обект с идентификатор 55302.501.5110.1 /петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка пет хиляди сто и десет точка едно/ с площ от 73 кв.м./седемдесет и три ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 65630.40 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 132 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Самостоятелен обект с идентификатор 55302.501.3116.1.5/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди сто и шестнадесет точка едно точка пет/ с площ от 132.43 к ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 188595.30 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 259 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Самостоятелен обект с идентификатор 55302.501.3116.1.4/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди сто и шестнадесет точка едно точка четири/ с площ от 259 к ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 483029.70 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 663 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Самостоятелен обект с идентификатор 55302.501.3116.1.1/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди сто и шестнадесет точка едно точка едно/ с площ от 663.35 ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 229105.40 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 5006 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.3116 /петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди сто и шестнадесет/ с площ от 5006 кв.м./пет хиляди и шест квадратн ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 16951.68 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 86 кв.м.

ул. Делчо Цолов № 8
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28
3/6 (три шести) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 55302.501.3267.1.1 /пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, шест, седем, точка, едно, точ ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 200560.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2912.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 48 кв.м.

ул.Оптикоелектрон I бл.12 вх.Б ет.1 ап.16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
I. ПРОДАВАНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЦЕНА 1/6 ид. части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 55302.501.4358.2.31 /пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пе ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2024.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 36 кв.м.

ул.Оптикоелектрон I, бл.12 вх.Б ет.1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе публична продан на недвижим ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 47840.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

гр. Панагюрище, ул. "Шипка" № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 23.06.2018 до 23.07.2018
Обявяване на: 2018-07-24
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панагю ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 2018-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1.46 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно, точка, четири, шест), по кад ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 49852.35 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

ул. „Шипка“ № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.03.2018 до 24.04.2018
Обявяване на: 2018-04-25
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панагю ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 17760.01 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 85 кв.м.

ул. "Чаталджа" № 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 2018-04-03
4/6 идеални части от 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.501.3435 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-39/17.07.2012г. На изпъл ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 309024.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. П. Мачев № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – търговски обект № 49 /четиридесет и девет/, представляващ обособена част по параграф втори от ДРЗППДОП /отменен/ в сграда, построена в поземлен имот с планос ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 55391.50 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

ул. Шипка № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панагю ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 19733.34 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 85 кв.м.

ул. "Чатарджа" № 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23
4/6 идеални части от 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.501.3435 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-39/17.07.2012г. На изпъл ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 30847.50 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.01.2018 до 13.02.2018
Обявяване на: 2018-02-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1.46 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно, точка, четири, шест), по кад ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 16259.40 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 268 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.12.2017г. До 18.01.2018г. ще се проведе първа публична п ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 343360.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

Ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – търговски обект № 49 /четиридесет и девет/, представляващ обособена част по параграф втори от ДРЗППДОП /отменен/ в сграда, построена в поземлен имот с планос ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 14000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Генерал Дандевил № 35, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
Обявяване на: 2017-11-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.1328.1.2 /пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, две, осем, точка, едно, точка, две/ по кадастралната ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 88275.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 288 кв.м.

ул. ДЕЛЧО НАПЛАТАНОВ № 16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
Обявяване на: 2017-11-14
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.763 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, седемстотин шестдесет и три), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазрдж ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 12298 кв.м.

местност: ПОД НОВА КОРИЯ
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03
1/3 ид. част (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.73.20 (пет, пет, три, нула, две, точка, седем, три, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Евтини имоти от ЧСИ ПАНАГЮРИЩЕ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти панагюрище имоти в панагюрище чси панагюрище имоти панагюрище чси чси панагюрище имоти панагюрище имоти в панагюрище имоти панагюрище чси апартаменти в панагюрище къщи за продан в панагюрище