Чси Имоти > Панагюрище >

ЧСИ Панагюрище

Всички имоти в Панагюрище от ЧСИ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 127333.32 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 125 кв.м.

ул. „Георги Бенковски“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
СГРАДА с идентификатор 55302.501.5139.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, пет, едно, три, девет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на г ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 32536.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 90 кв.м.

ул. Нешо Бончев № 10
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2554 /петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди петстотин петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 103500.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Гараж ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 33 кв.м.

ул. КНЯЗ БОРИС I № 5
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
СГРАДА с идентификатор 55302.501.967.5 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин шестдесет и седем, точка, пет), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 16588.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 100 кв.м.

ул. „Генерал Дандевил“ №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 115000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 103680.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2213.12 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 48 кв.м.

ЖК. ОПТИКОЕЛЕКТРОН 1 БЛ.12 ВХ. Б ЕТ,1 АП,16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе пуб ...

Едностаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Едностаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1538.24 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 36 кв.м.

Ж.К ОПТИКОЕЛЕКТРОН 1 БЛ 12 ВХ Б ЕТ 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе пуб ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 15966.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 100 кв.м.

ул. „Генерал Дандевил“ №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 124488.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 115200.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 412203.80 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 14828 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.3881/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди осемстотин осемдесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 138320.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 138320.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Гараж ПАНАГЮРИЩЕ

Гараж ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 888.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Генерал Дандевил №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
½ ид. част от ГАРАЖ с площ от 40 кв.м., който съгласно схема на АГКК е Сграда с идентификатор 55302.501.1861.2/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка хиляда осемст ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 17740.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 100 кв.м.

ул. Генерал Дандевил №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 26.01.2019 до 26.02.2019
Обявяване на: 2019-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 38640.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

ул. Шипка № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панагю ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 180504.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1821.60 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 36 кв.м.

ж.к. Оптикоелектрон I, бл. 12, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе публ ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1821.60 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 36 кв.м.

ж.к. Оптикоелектрон I, бл. 12, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе публ ...

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 3274.20 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 380 кв.м.

ул. „Генерал Дандевил“ №3
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 398592.30 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 610 кв.м.

ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 7
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 55302.501.3007.1.2 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и седем, точка, едно, точка, две), гр. Панагюрище, об ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална к ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 16184.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16
½ ИД. ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЕТАЖ на нова жилищна сграда, съгласно утвърдения квартално застроителен план на гр. Панагюрище от 100 кв.м./сто квадратни метра/, съгласно документ за собственост – Нот ...

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 3638.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 380 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16
¼ ИД. ЧАСТ ОТ ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото от 380 кв.м./триста и осемдесет квадратни метра, съгласно документ за собственост-нот. акт за покупко-продажба на недв. имот – ак ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 43056.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

ул. Шипка № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 08.09.2018 до 08.10.2018
Обявяване на: 2018-10-09
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панаг ...

Бензиностанция ПАНАГЮРИЩЕ

Бензиностанция ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 61975.84 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 2500 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.4296 /петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка четири хиляди двеста деветдесет и шест/ с площ от 2500 кв.м./две хиляди и петс ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 19519.80 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Самостоятелен обект с идентификатор 55302.501.5110.1 /петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка пет хиляди сто и десет точка едно/ с площ от 73 кв.м./седемдесет и три ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 65630.40 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 132 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Самостоятелен обект с идентификатор 55302.501.3116.1.5/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди сто и шестнадесет точка едно точка пет/ с площ от 132.43 к ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 188595.30 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 259 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Самостоятелен обект с идентификатор 55302.501.3116.1.4/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди сто и шестнадесет точка едно точка четири/ с площ от 259 к ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 483029.70 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 663 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Самостоятелен обект с идентификатор 55302.501.3116.1.1/петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди сто и шестнадесет точка едно точка едно/ с площ от 663.35 ...

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Други ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 229105.40 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 5006 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.3116 /петдесет и пет хиляди триста и две точка петстотин и едно точка три хиляди сто и шестнадесет/ с площ от 5006 кв.м./пет хиляди и шест квадратн ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 16951.68 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 86 кв.м.

ул. Делчо Цолов № 8
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28
3/6 (три шести) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 55302.501.3267.1.1 /пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, шест, седем, точка, едно, точ ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 200560.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 2018-09-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2912.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 48 кв.м.

ул.Оптикоелектрон I бл.12 вх.Б ет.1 ап.16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
I. ПРОДАВАНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЦЕНА 1/6 ид. части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 55302.501.4358.2.31 /пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пе ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2024.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 36 кв.м.

ул.Оптикоелектрон I, бл.12 вх.Б ет.1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе публична продан на недвижим ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 47840.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

гр. Панагюрище, ул. "Шипка" № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 23.06.2018 до 23.07.2018
Обявяване на: 2018-07-24
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панагю ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 2018-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1.46 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно, точка, четири, шест), по кад ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 49852.35 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

ул. „Шипка“ № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 24.03.2018 до 24.04.2018
Обявяване на: 2018-04-25
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панагю ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 17760.01 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 85 кв.м.

ул. "Чаталджа" № 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 2018-04-03
4/6 идеални части от 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.501.3435 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-39/17.07.2012г. На изпъл ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 309024.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. П. Мачев № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – търговски обект № 49 /четиридесет и девет/, представляващ обособена част по параграф втори от ДРЗППДОП /отменен/ в сграда, построена в поземлен имот с планос ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 55391.50 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 104 кв.м.

ул. Шипка № 4
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.2444 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири), гр. Панагюрище, общ. Панагю ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 19733.34 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 85 кв.м.

ул. "Чатарджа" № 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23
4/6 идеални части от 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.501.3435 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-39/17.07.2012г. На изпъл ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 30847.50 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.01.2018 до 13.02.2018
Обявяване на: 2018-02-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1.46 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно, точка, четири, шест), по кад ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 16259.40 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 268 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
Обявяване на: 2018-01-19
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.12.2017г. До 18.01.2018г. ще се проведе първа публична п ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 343360.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

Ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – търговски обект № 49 /четиридесет и девет/, представляващ обособена част по параграф втори от ДРЗППДОП /отменен/ в сграда, построена в поземлен имот с планос ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 14000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Генерал Дандевил № 35, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.10.2017 до 20.11.2017
Обявяване на: 2017-11-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.1328.1.2 /пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, две, осем, точка, едно, точка, две/ по кадастралната ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 88275.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 288 кв.м.

ул. ДЕЛЧО НАПЛАТАНОВ № 16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 13.10.2017 до 13.11.2017
Обявяване на: 2017-11-14
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.763 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, седемстотин шестдесет и три), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазрдж ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 12298 кв.м.

местност: ПОД НОВА КОРИЯ
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03
1/3 ид. част (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.73.20 (пет, пет, три, нула, две, точка, седем, три, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 56850.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 120 кв.м.

ул. КРЪСТЬО ЧОЛАКОВ № 19
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
Обявяване на: 2017-09-29
½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.501.919 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин и деветнадесет), гр. Панагюрище, общ. Панагюр ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 14550.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 84 кв.м.

ул. “Драгулин“ № 27,ет.1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
Обявяване на: 2017-09-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.1425.1.1 /петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин двадесет и пет, точка, едно, точка, ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 34275.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. „Оптикоелектрон I“, бл. 5 вх. „Б“, ет. 4, ап. 14
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 27.08.2017 до 27.09.2017
Обявяване на: 2017-09-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.4351.1.46 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, едно, точка, едно, точка, четири, шест), по кад ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 257520.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.07.2017 до 28.08.2017
Обявяване на: 2017-08-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 91680.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 261 кв.м.

Делчо Наплатанов 16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 23.07.2017 до 23.08.2017
Обявяване на: 2017-08-24
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.763 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, седемстотин шестдесет и три), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазрджи ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Генерал Дандевил № 35, ет. 2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.07.2017 до 07.08.2017
Обявяване на: 2017-08-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.1328.1.2 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка едно три две осем точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастра ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 12298 кв.м.

местност: ПОД НОВА КОРИЯ
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.07.2017 до 01.08.2017
Обявяване на: 2017-08-02
1/3 ид. част (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.73.20 (пет, пет, три, нула, две, точка, седем, три, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Парцел ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 463 кв.м.

ул. „Бунай“ № 1
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 01.07.2017 до 01.08.2017
Обявяване на: 2017-08-02
1/6 ид. част (една шеста идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.501.2614 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, едно, четири) по кадасгралната к ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 24768.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 101 кв.м.

ул. Драгулин №8
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 30.05.2017 до 30.06.2017
Обявяване на: 2017-07-03
ПЪРВИ ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №55302.501.1486.1/петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин осемдесет и шест, точка, едно/ по кад ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 321900.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. Петко Мачев 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.05.2017 до 22.06.2017
Обявяване на: 2017-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 114600.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 261 кв.м.

ул. Делчо Наплатанов № 16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.04.2017 до 22.05.2017
Обявяване на: 2017-05-23
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.763 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, седемстотин шестдесет и три), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазрджи ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 77 кв.м.

ул.Генерал Дандевил №35, ет.2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.04.2017 до 19.05.2017
Обявяване на: 2017-05-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.1328.1.2 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка едно три две осем точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастра ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 225501.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 42948 кв.м.

местност "Дойчов рът"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.04.2017 до 02.05.2017
Обявяване на: 2017-05-03
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 02.04.2017г. до 02.05.2017г. ще се проведе първа публична п ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 478197.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 42948 кв.м.

местност Дойчов рът
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 02.04.2017 до 02.05.2017
Обявяване на: 2017-05-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.87.725 (пет, пет, три, нула, две, точка, осем, седем, точка, седем, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Па ...

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 100.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 925 кв.м.

местност Шиндьовица
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
Обявяване на: 2017-03-22
4./ 1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55302.57.396 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, седем, точка, три, девет, шест) по кадастралната карта и кадастралнит ...

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1250.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 12500 кв.м.

местност Мулей
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
Обявяване на: 2017-03-22
3./ 1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55302.55.338 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, пет, точка, три, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните р ...

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1750.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 17499 кв.м.

местност Фетенци
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
Обявяване на: 2017-03-22
2./ 1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55302.23.340 (пет, пет, три, нула, две, точка, две, три, точка, три, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните ...

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 625.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 4799 кв.м.

местност Полето
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2017 до 21.03.2017
Обявяване на: 2017-03-22
1./ 1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55302.431.11 (пет, пет, три, нула, две, точка, четири, три, едно, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастрални ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 371280.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 46000 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 07.02.2017 до 07.03.2017
Обявяване на: 2017-03-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.87.725 /петдесет и пет хиляди триста и две, точка, осемдесет и седем, точка, седемстотин двадесет и пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.20 ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 277260.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. „Петко Мачев“ № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.02.2017 до 06.03.2017
Обявяване на: 2017-03-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3115.1.5 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка три едно едно пет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралн ...

Магазин ПАНАГЮРИЩЕ

Магазин ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 120589.20 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 185 кв.м.

ул. Делчо Наплатанов № 16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.01.2017 до 28.02.2017
Обявяване на: 2017-03-01
Поземлен имот с идентификатор 55302.501.763 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, седемстотин шестдесет и три), гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазрджи ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 24800.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Петко Мачев № 28, вх.А, ет.5, ап. 28
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.01.2017 до 21.02.2017
Обявяване на: 2017-02-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №28 /двадесет и осем/, находящ се на пети етаж, вход А в жилищен блок, означен с планоснимачен №3119 /три хиляди сто и деветнадесет/ по действащия ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 20560.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 77 кв.м.

ул.Генерал Дандевил №35, ет.2
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.01.2017 до 21.02.2017
Обявяване на: 2017-02-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.1328.1.2 /пет пет три нула две точка пет нула едно точка едно три две осем точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастра ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2756.25 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 4900 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.12.2016 до 19.01.2017
Обявяване на: 2017-01-20
1/2 (една втора) идеална част от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4,900 дка (четири декара и деветстотин квадратни метра), в м. „СТЪРЧОВИЦА“, поземлен имот с кадастрален № 707006 (седем, нула, ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 450.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 3693 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.12.2016 до 19.01.2017
Обявяване на: 2017-01-20
1/6 (една шеста) идеална част от ЛИВАДА, цялата с площ от 3,693 дка (три декара и шестстотин деветдесет и три квадратни метра), осма категория, в м. „НОВА КОРИЯ“, имот № 073306 (нула, седе ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2250.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.12.2016 до 19.01.2017
Обявяване на: 2017-01-20
1/2 (една втора) идеална част от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4,000 дка (четири декара и нула квадратни метра), в м. „СТЬРЧОВИЦА“, поземлен имот с кадастрален № 707005 (седем, нула, седем, ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 3675.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 11032 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.12.2016 до 19.01.2017
Обявяване на: 2017-01-20
1/2 (една втора) идеална част от НИВА с площ от 11,032 дка (единадесет декара и тридесет и два квадратни метра), девета категория, в м. „АСАРЕЛ“, поземлен имот с кадастрален № 059334 (нула ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1350.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.12.2016 до 19.01.2017
Обявяване на: 2017-01-20
1/2 (една втора) идеална част от НИВА с площ от 4,000 дка (четири декара и нула квадратни метра), седма категория в м. „КАПЧА“, поземлен имот с кадастрален № 452021 (парцел двадесет и първ ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 525.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 1512 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.12.2016 до 19.01.2017
Обявяване на: 2017-01-20
1/2 (една втора) идеална част от НИВА с площ от 1,512 дка (един декар и петстотин и дванадесет квадратни метри) осма категория, в м. „НОВА КОРИЯ“, поземлен имот с кадастрален № 427001 (па ...

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделска земя ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1650.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 19.12.2016 до 19.01.2017
Обявяване на: 2017-01-20
. 1/2 (една втора) идеална част от НИВА с площ от 5,000 дка (пет декара и нула квадратни метра), осма категория, в м. „ПРИПОРА“, поземлен имот с кадастрален № 419022 (парцел двадесет и вто ...

Гараж ПАНАГЮРИЩЕ

Гараж ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 4702.50 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 25 кв.м.

ул. „Асен Златаров“ № 16
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 16.12.2016 до 16.01.2017
Обявяване на: 2017-01-17
Сграда с идентификатор 55302.501.2837.2 /петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди осемстотин тридесет и седем, точка, две/ разположена в поземлен имот ...

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1923.75 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1873.12 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 20401.87 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 269 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 4252.50 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 17060.62 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 225 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 4848.75 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 2126.25 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 11 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1721.25 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 27 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 810.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 10 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 1417.50 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Склад ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 71077.50 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 912 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 3290.62 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 42 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 12909.37 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 13500 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Земеделски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 150356.25 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 46000 кв.м.

ДОЙЧОВ РЪТ
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 06.01.2017 до 06.02.2017
Обявяване на: 2017-02-07
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И МПС Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 0 ...

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Търговски имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 346575.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 523 кв.м.

ул. "Петко Мачев" № 6
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.11.2016 до 21.12.2016
Обявяване на: 2016-12-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – търговски обект № 49 /четиридесет и девет/, представляващ обособена част по параграф втори от ДРЗППДОП /отменен/ в сграда, построена в поземлен имот с планос ...

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Производствен имот ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 464100.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 42948 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 15.11.2016 до 15.12.2016
Обявяване на: 2016-12-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.87.725 /петдесет и пет хиляди триста и две, точка, осемдесет и седем, точка, седемстотин двадесет и пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.20 ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 101 кв.м.

ул. Драгулин №8
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 14.11.2016 до 14.12.2016
Обявяване на: 2016-12-15
ПЪРВИ ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №55302.501.1486.1/петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин осемдесет и шест, точка, едно/ по кад ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 58980.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. „Хаджи Димитър“ № 35
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.10.2016 до 21.11.2016
Обявяване на: 2016-11-22
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Хаджи Димитър“ № 35, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБОСОБЕН ОБЕКТ – ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със з ...

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 23520.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 56 кв.м.

ж.к. ОПТИКОЕЛЕКТРОН I, бл. 5, вх. А, ет. 6, ап. 22
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 28.10.2016 до 28.11.2016
Обявяване на: 2016-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.4351.1.22 (петдесет и пет хиляди триста и две, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляд триста петдесет и едно, точка, едно, точк ...

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Етаж от къща ПАНАГЮРИЩЕ

Цена: 58980.00 лв.

Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Квадратура 203 кв.м.

ул. „Хаджи Димитър“ № 35
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.10.2016 до 20.11.2016
Обявяване на: 2016-11-22
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Хаджи Димитър“ № 35, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБОСОБЕН ОБЕКТ – ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със з ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти панагюрище имоти в панагюрище чси панагюрище имоти панагюрище чси чси панагюрище имоти панагюрище имоти в панагюрище имоти панагюрище чси апартаменти в панагюрище къщи за продан в панагюрище