Чси Имоти > Сандански >

ЧСИ Сандански

Всички имоти в Сандански от ЧСИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 65070.50 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански,ж.к"Спартак"бл.39,ет.5,ап.М - 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански,ул."Банска" № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
МАГАЗИН М 22 /двадесет и две/, със застроена площ 18,71 (осемнадесет цяло и седемдесет и една стотни) квадратни метра, находящ се на кота -3. 50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра на ...

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 65070.50 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
...

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 65070.50 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 81 кв.м.

гр. Сандански, ж.к."Спартак", бл.39, ет.5, ап.М- 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
...

Земеделска земя САНДАНСКИ

Земеделска земя САНДАНСКИ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.5.5, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 3 000кв.м., ЕКАТ ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 75333.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен ...

Земеделска земя САНДАНСКИ

Цена: 31608.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 1611 кв.м.

М."ИЗВОРИТЕ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 61813.591.10 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин деветдесет и едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастрални регист ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 73504.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка две/, с предназначение жилище, ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 34042.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.206.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ при замерване на място от 82,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кад ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 62550.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Сандански ул. "Стефан Стамболов" № 11В
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ - представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.301.5109.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.

гр. Сандански ул. „Иван Рилски“ № 7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65334.300.407.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, четиристотин и седем, точка, едно, точка, три/, с п ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 36405.83 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 86 кв.м.

гр. Сандански, ул. Пресиян № 11
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.2416.1.2, гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1 ...

Заведение САНДАНСКИ

Заведение САНДАНСКИ

Цена: 65145.90 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 160 кв.м.

гр. Сандански, ул. "Славчо Ковечев" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
Самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2215.3.3, разположен на ниво 1 в сграда № 3 разположена в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2213, 65334.300.2215 и принадлежи към поз ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 102160.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 140 кв.м.

ул. „Борис Сарафов” 18
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Предмет на публичната продан е УПИ IX-2220 /девети за имот планоснимачен номер две хиляди двеста и двадесет/ в квартал 107 /сто и седми/ по плана на гр. Сандански, с площ на имота от 530 / ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 22240.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 30 кв.м.

м. „Нишан таши”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.102.62.2.2 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, сто и две, точка, шестдесет и дв ...

Гараж САНДАНСКИ

Гараж САНДАНСКИ

Цена: 4811.20 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 15 кв.м.

гр. Сандански ул. "Кукуш" № 32
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с предназначение „гараж в сграда“ с идентификатор № 65334.301.1427.4.1 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда че ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 76372.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 120 кв.м.

гр. Сандански ул. "Кукуш" № 32
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Самостоятелен обект в сграда с предназначение „Жилище, апартамент“ с идентификатор № 65334.301.1427.3.1 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляд ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 58500.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Стефан Стамболов” № 35 – Б
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в СГРАДА, с идентификатор 65334.301.2944.1.22 /шест и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, две хиляди деветс ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 81672.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка две/, с предназначение жилище, ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 46360.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 69 кв.м.

УЛ. "ПИРИН" № 78 - Б, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.678.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, три/ по ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 19058.40 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 3 - А, ЕТ. 0
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1104.1.5 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта на гр ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 83703.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 69500.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Сандански ул. "Стефан Стамболов" № 11В
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ - представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.301.5109.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.

гр. Сандански ул. „Иван Рилски“ № 7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65334.300.407.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, четиристотин и седем, точка, едно, точка, три/, с п ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански, ул."Банска" № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.219 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 41292.90 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.

гр.Сандански, ул.''Никола Вапцаров'' № 3, ет.2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 82 кв.м. (осемдесет и два квадратни метра), находящ се между първия жилищен и последния мансарден етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, постр ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 37824.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.206.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ при замерване на място от 82,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кад ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 125 кв.м.

УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" № 19, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 65334.301.2853.1.1 (шест пет три три четири точка три нула едно точка две осем пет три точка едн ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 37824.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.206.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ при замерване на място от 82,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кад ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 29750.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански, ул.''Христо Ботев'' № 8-А
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 65334.300.817 /шестдесет и пет хиляди триста и тридесет и четири, точка, триста, точка, осемстотин и седемнадесет/, гр. Санда ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 107612.90 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански, ул.''Христо Ботев'' № 8-А, ет.3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект с сграда с идентификатор 65334.300.817.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, осемстотин и седемнадесет, точка, едно, точка, три/, ...

Заведение САНДАНСКИ

Заведение САНДАНСКИ

Цена: 72384.33 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 160 кв.м.

гр. Сандански, ул. "Славчо Ковечев" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2215.3.3, разположен на ниво 1 в сграда № 3 разположена в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2213, 65334.300.2215 и принадлежи към поз ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 30 кв.м.

м. „Нишан таши”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.102.62.2.2 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, сто и две, точка, шестдесет и дв ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 48160.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Рила” № 23
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Предмет на публичната продан е ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ по ипотека от 110.00 кв. м. /сто и десет квадратни метра/, цялото мазе, ½ /една втора/ ид. част от тавана /южната половина/ от трие ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 30 кв.м.

м. „Нишан таши”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.102.62.2.2 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, сто и две, точка, шестдесет и дв ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 21176.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 3 - А, ЕТ. 0
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1104.1.5 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири, точка, ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 51512.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 69 кв.м.

УЛ. "ПИРИН" № 78 - Б, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.678.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, три/ по ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 40503.57 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 86 кв.м.

гр. Сандански, ул. Пресиян № 11
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.2416.1.2, гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1 ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 900173.50 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

м.“Друма“, землището на гр.Сандански
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 106030/ сто и шест хиляди и тридесет/, находящ се в местността „ДРУМА", в землището на гр.Сандански на Главен път Е -79 № 1, целият имот с площ от 6,601 дка / шест цяло шес ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Стефан Стамболов” № 35 – Б
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в СГРАДА, с идентификатор 65334.301.2944.1.22 /шест и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, две хиляди деветс ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 51508.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 105 кв.м.

ул."Пирин" №109, ет.1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентидикатор №65334.300.1067.1.1, с предназначение на самостоятелен обект – жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен им ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 51508.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 105 кв.м.

ул."Пирин" №109, ет.1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентидикатор №65334.300.1067.1.1, с предназначение на самостоятелен обект – жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен им ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 51508.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 105 кв.м.

ул."Пирин" №109, ет.1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентидикатор №65334.300.1067.1.1, с предназначение на самостоятелен обект – жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен им ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 140 кв.м.

ул. „Борис Сарафов” 18
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Предмет на публичната продан е УПИ IX-2220 /девети за имот планоснимачен номер две хиляди двеста и двадесет/ в квартал 107 /сто и седми/ по плана на гр. Сандански, с площ на имота от 530 / ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 9419.42 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 13 кв.м.

гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. - 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.220 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, ТРИ ХИЛЯДИ двеста и две, точка, две, точка, двеста и ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 62915.04 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 66 кв.м.

гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. - 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.218 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 16401.96 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 19 кв.м.

гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. - 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.219 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 85096.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 109 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.1203.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 108,79кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 75333.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 125 кв.м.

УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" № 19, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 65334.301.2853.1.1 (шест пет три три четири точка три нула едно точка две осем пет три точка едн ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 74620.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка две/, с предназначение жилище, ...

Заведение САНДАНСКИ

Заведение САНДАНСКИ

Цена: 73113.72 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 160 кв.м.

гр. Сандански, ул. "Славчо Ковечев" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2215.3.3, разположен на ниво 1 в сграда № 3 разположена в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2213, 65334.300.2215 и принадлежи към поз ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 12480.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 67 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.30 с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, площ – 67.30 кв.м ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 6840.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 47 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.29 с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, площ – 47.53 кв.м ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 2480.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 11 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.31 с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, площ – 11.00 кв.м. ...

Склад САНДАНСКИ

Склад САНДАНСКИ

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 8 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.24 с предназначение – за склад, площ – 8.32 кв.м ...

Склад САНДАНСКИ

Склад САНДАНСКИ

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 8 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.23 с предназначение – за склад, площ – 8.35 кв.м ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.

ул.Родопа № 2Б
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65334.301.2797.2.4 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири точка триста и едно точка две хиляди седемстотин деветдесет и седем точка ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 55 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 55 кв.м. от жилищна сграда, състояща се от приземен етаж и два жилищни етажа със ЗП от 55 кв.м., всеки един от тях, и РЗП от 165.00 кв.м., построен ...

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 107440.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 111 кв.м.

ул.Гео Милев №4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
АПАРТАМЕНТ №3, представляващ втори жилищен етаж в сграда със ЗП 111.39кв.м., състоящ се от дневна с кухня, две спални, санитарни и обслужващи помещения и три тераси, при граници и съседи- ...

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 107440.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 111 кв.м.

ул.Гео Милев №4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
АПАРТАМЕНТ №3, представляващ втори жилищен етаж в сграда със ЗП 111.39кв.м., състоящ се от дневна с кухня, две спални, санитарни и обслужващи помещения и три тераси, при граници и съседи- ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 76824.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Сандански ул. "Стефан Стамболов" № 11В
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ - представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.301.5109.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 45003.97 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 86 кв.м.

гр. Сандански, ул. Пресиян № 11
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.2416.1.2, гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1 ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 28950.40 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Сандански, местността „ХАНО“
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
1/2 ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 65334.87.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 80/ 11.11.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК; пос ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 1000192.78 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 45240.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански, ул."Надежда" № 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
ПЪРВИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/втория ако се брои и приземието/ в жилищната сграда, построена на парцел XI /единадесети/, в квартал 145 /сто четиридесет и пети/по регулационния план на гр. Сандански, ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 38650.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 665 кв.м.

ул. "Шипка" №9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 23.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
1/12(една дванадесета идеална част) от Поземлен имот с идентификатор: 65334.300.328, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 82912.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно т ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 125 кв.м.

УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" № 19, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 65334.301.2853.1.1 (шест пет три три четири точка три нула едно точка две осем пет три точка едн ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 69 кв.м.

УЛ "ПИРИН" № 78 - Б, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.678.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, три/ по ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 3 - А, ЕТ. 0
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1104.1.5 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта на гр ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 25056.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 56 кв.м.

УЛ. "СИНАНИЦА" № 20
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ № 1, вписано с административен адрес гр. Сандански ул. „Синаница” № 20, със застроена площ от 56 кв.м. /петдесет и шест кв.м./, състоящо се от три стаи, коридор, терас ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 747678.79 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 6601 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 110000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 140 кв.м.

ул. „Борис Сарафов” 18
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
Предмет на публичната продан е УПИ IX-2220 /девети за имот планоснимачен номер две хиляди двеста и двадесет/ в квартал 107 /сто и седми/ по плана на гр. Сандански, с площ на имота от 530 / ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 10466.02 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 13 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
...

Магазин САНДАНСКИ

Магазин САНДАНСКИ

Цена: 69905.60 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 18224.40 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 1620240.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

М. "СОКОЛОВЕЦ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с площ от 12 656 кв.м. ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 41519.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.206.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ при замерване на място от 82,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кад ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 44037.93 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 120 кв.м.

гр. Сандански, ул."Зарово" № 6-Б ЕТ.3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.301.2458.8.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-80 / 11.11.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ...

Заведение САНДАНСКИ

Заведение САНДАНСКИ

Цена: 81237.46 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 160 кв.м.

гр. Санданска, ул. "Славчо Ковачев" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
Самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2215.3.3, разположен на ниво 1 в сграда № 3 разположена в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2213, 65334.300.2215 и принадлежи към поз ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 15300.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 67 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.30 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири точка триста точка пет хиляди четиристотин тридесет и четири точка едно то ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 15300.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 67 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.30 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири точка триста точка пет хиляди четиристотин тридесет и четири точка едно то ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 47 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.29 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири точка триста точка пет хиляди четиристотин тридесет и четири точка едно то ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 2700.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 11 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.31 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири точка триста точка пет хиляди четиристотин тридесет и четири точка едно то ...

Склад САНДАНСКИ

Склад САНДАНСКИ

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 8 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.24 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири точка триста точка пет хиляди четиристотин тридесет и четири точка едно то ...

Склад САНДАНСКИ

Склад САНДАНСКИ

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 8 кв.м.

УЛ. АНГЕЛ СТОЛИНЧЕВ № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
Самостоятелен обект в сграда идентификатор № 65334.300.5434.1.23 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири точка триста точка пет хиляди четиристотин тридесет и четири точка едно то ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 83703.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.04.2019 до 13.05.2019
Обявяване на: 2019-05-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 30 кв.м.

м. „Нишан таши”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.102.62.2.2 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, сто и две, точка, шестдесет и дв ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 85360.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Сандански ул. "Стефан Стамболов" № 11В
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ - представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.301.5109.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 12400.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 79 кв.м.

гр. Сандански, ул. "Славянка" № 30
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
ГАРАЖЕН ЕТАЖ – завършено строителство със застроена площ от 79.00 /седемдесет и девет/ квадратни метра от проектираната триетажна жилищна сграда с гаражен етаж, ведно с изградените до моме ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 57232.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 105 кв.м.

ул."Пирин" №109, ет.1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентидикатор №65334.300.1067.1.1, с предназначение на самостоятелен обект – жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен им ...

Земеделски имот САНДАНСКИ

Земеделски имот САНДАНСКИ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
1). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.5.5, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 3 000кв.м., ЕКАТ ...

Земеделски имот САНДАНСКИ

Земеделски имот САНДАНСКИ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.03.2019 до 14.04.2019
Обявяване на: 2019-04-15
1). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.5.5, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 3 000кв.м., ЕКАТ ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 75250.56 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански,пл."България" № 5 - А
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, обособен като самостоятелен апартамент с площ 80/осемедесет/ квадратни метра, съгласно документ за собственост, със застроена площ на апартамента от 95.43кв.м./деветдес ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 47526.67 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 86 кв.м.

гр. Сандански, ул. Пресиян № 11
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.2416.1.2, гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1 ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 45200.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 60 кв.м.

УЛ. "СВОБОДА" № 16, ЕТ. 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.2138.6.8 /шест, пет, три, три, четири, точка, три, нула, нула, точка, две, едно, три, осем, точка, шест, точка, осем/ по кадастралната карта ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 27840.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 56 кв.м.

УЛ. "СИНАНИЦА" № 20
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ № 1, вписано с административен адрес гр. Сандански ул. „Синаница” № 20, със застроена площ от 56 кв.м. /петдесет и шест кв.м./, състоящо се от три стаи, коридор, терас ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 69 кв.м.

УЛ."ПИРИН" № 78-Б, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.678.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, три/ по ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 3 - А, ЕТ. 0
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1104.1.5 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта на гр ...

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 57112.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.300.2703.1.5 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди седемстотин и три, точка, едно, точка, пе ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 53512.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански, ул."Надежда" № 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
ПЪРВИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/втория ако се брои и приземието/ в жилищната сграда, построена на парцел XI /единадесети/, в квартал 145 /сто четиридесет и пети/по регулационния план на гр. Сандански, ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси сандански чси сандански чси сандански публична продан сандански имоти в сандански имоти сандански имоти в сандански чси шукри дервиш сандански сандански имоти гарсониери за продан в сандански