Чси Имоти > Сандански >

ЧСИ Сандански

Всички имоти в Сандански от ЧСИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 65070.50 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански,ж.к"Спартак"бл.39,ет.5,ап.М - 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански,ул."Банска" № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
МАГАЗИН М 22 /двадесет и две/, със застроена площ 18,71 (осемнадесет цяло и седемдесет и една стотни) квадратни метра, находящ се на кота -3. 50 (минус три цяло и петдесет стотни) метра на ...

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 65070.50 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
...

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Многостаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 65070.50 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 81 кв.м.

гр. Сандански, ж.к."Спартак", бл.39, ет.5, ап.М- 3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
...

Земеделска земя САНДАНСКИ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.5.5, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 3 000кв.м., ЕКАТ ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 75333.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен ...

Земеделска земя САНДАНСКИ

Цена: 31608.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 1611 кв.м.

М."ИЗВОРИТЕ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 61813.591.10 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин деветдесет и едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастрални регист ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 73504.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка две/, с предназначение жилище, ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 34042.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.206.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ при замерване на място от 82,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кад ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 62550.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Сандански ул. "Стефан Стамболов" № 11В
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ - представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.301.5109.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.

гр. Сандански ул. „Иван Рилски“ № 7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65334.300.407.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, четиристотин и седем, точка, едно, точка, три/, с п ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 36405.83 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 86 кв.м.

гр. Сандански, ул. Пресиян № 11
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.2416.1.2, гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1 ...

Заведение САНДАНСКИ

Цена: 65145.90 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 160 кв.м.

гр. Сандански, ул. "Славчо Ковечев" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
Самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2215.3.3, разположен на ниво 1 в сграда № 3 разположена в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2213, 65334.300.2215 и принадлежи към поз ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 102160.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 140 кв.м.

ул. „Борис Сарафов” 18
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Предмет на публичната продан е УПИ IX-2220 /девети за имот планоснимачен номер две хиляди двеста и двадесет/ в квартал 107 /сто и седми/ по плана на гр. Сандански, с площ на имота от 530 / ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 22240.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 30 кв.м.

м. „Нишан таши”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.102.62.2.2 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, сто и две, точка, шестдесет и дв ...

Гараж САНДАНСКИ

Гараж САНДАНСКИ

Цена: 4811.20 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 15 кв.м.

гр. Сандански ул. "Кукуш" № 32
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с предназначение „гараж в сграда“ с идентификатор № 65334.301.1427.4.1 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляда че ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 76372.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 120 кв.м.

гр. Сандански ул. "Кукуш" № 32
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Самостоятелен обект в сграда с предназначение „Жилище, апартамент“ с идентификатор № 65334.301.1427.3.1 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, хиляд ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 58500.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Стефан Стамболов” № 35 – Б
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в СГРАДА, с идентификатор 65334.301.2944.1.22 /шест и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, две хиляди деветс ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 81672.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка две/, с предназначение жилище, ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 46360.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 69 кв.м.

УЛ. "ПИРИН" № 78 - Б, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.678.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, три/ по ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 19058.40 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 3 - А, ЕТ. 0
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1104.1.5 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта на гр ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 83703.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 69500.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Сандански ул. "Стефан Стамболов" № 11В
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ - представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.301.5109.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.

гр. Сандански ул. „Иван Рилски“ № 7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65334.300.407.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, четиристотин и седем, точка, едно, точка, три/, с п ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 0.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански, ул."Банска" № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.219 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 41292.90 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.

гр.Сандански, ул.''Никола Вапцаров'' № 3, ет.2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 82 кв.м. (осемдесет и два квадратни метра), находящ се между първия жилищен и последния мансарден етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, постр ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 37824.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.206.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ при замерване на място от 82,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кад ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 125 кв.м.

УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" № 19, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 65334.301.2853.1.1 (шест пет три три четири точка три нула едно точка две осем пет три точка едн ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 37824.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.206.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ при замерване на място от 82,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кад ...

Други САНДАНСКИ

Други САНДАНСКИ

Цена: 29750.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански, ул.''Христо Ботев'' № 8-А
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 65334.300.817 /шестдесет и пет хиляди триста и тридесет и четири, точка, триста, точка, осемстотин и седемнадесет/, гр. Санда ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 107612.90 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Сандански, ул.''Христо Ботев'' № 8-А, ет.3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект с сграда с идентификатор 65334.300.817.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, осемстотин и седемнадесет, точка, едно, точка, три/, ...

Заведение САНДАНСКИ

Заведение САНДАНСКИ

Цена: 72384.33 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 160 кв.м.

гр. Сандански, ул. "Славчо Ковечев" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2215.3.3, разположен на ниво 1 в сграда № 3 разположена в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2213, 65334.300.2215 и принадлежи към поз ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 30 кв.м.

м. „Нишан таши”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.102.62.2.2 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, сто и две, точка, шестдесет и дв ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 48160.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Рила” № 23
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Предмет на публичната продан е ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ по ипотека от 110.00 кв. м. /сто и десет квадратни метра/, цялото мазе, ½ /една втора/ ид. част от тавана /южната половина/ от трие ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 30 кв.м.

м. „Нишан таши”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Предмет на публичната продан са: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.102.62.2.2 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, сто и две, точка, шестдесет и дв ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 21176.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 3 - А, ЕТ. 0
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1104.1.5 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири, точка, ...

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Едностаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 51512.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 69 кв.м.

УЛ. "ПИРИН" № 78 - Б, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.678.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, три/ по ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 40503.57 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 86 кв.м.

гр. Сандански, ул. Пресиян № 11
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.2416.1.2, гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1 ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 900173.50 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 0 кв.м.

м.“Друма“, землището на гр.Сандански
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 106030/ сто и шест хиляди и тридесет/, находящ се в местността „ДРУМА", в землището на гр.Сандански на Главен път Е -79 № 1, целият имот с площ от 6,601 дка / шест цяло шес ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Стефан Стамболов” № 35 – Б
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в СГРАДА, с идентификатор 65334.301.2944.1.22 /шест и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, две хиляди деветс ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 51508.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 105 кв.м.

ул."Пирин" №109, ет.1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентидикатор №65334.300.1067.1.1, с предназначение на самостоятелен обект – жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен им ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 51508.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 105 кв.м.

ул."Пирин" №109, ет.1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентидикатор №65334.300.1067.1.1, с предназначение на самостоятелен обект – жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен им ...

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Двустаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 51508.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 105 кв.м.

ул."Пирин" №109, ет.1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентидикатор №65334.300.1067.1.1, с предназначение на самостоятелен обект – жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен им ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 140 кв.м.

ул. „Борис Сарафов” 18
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Предмет на публичната продан е УПИ IX-2220 /девети за имот планоснимачен номер две хиляди двеста и двадесет/ в квартал 107 /сто и седми/ по плана на гр. Сандански, с площ на имота от 530 / ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 9419.42 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 13 кв.м.

гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. - 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.220 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, ТРИ ХИЛЯДИ двеста и две, точка, две, точка, двеста и ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 62915.04 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 66 кв.м.

гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. - 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.218 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста ...

Търговски имот САНДАНСКИ

Търговски имот САНДАНСКИ

Цена: 16401.96 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 19 кв.м.

гр.Сандански, ул.“Банска“ № 4, вх.А, ет. - 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.3202.2.219 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди двеста и две, точка, две, точка, двеста ...

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Тристаен апартамент САНДАНСКИ

Цена: 85096.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 109 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.1203.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 108,79кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 75333.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 125 кв.м.

УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" № 19, ЕТ. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 65334.301.2853.1.1 (шест пет три три четири точка три нула едно точка две осем пет три точка едн ...

Етаж от къща САНДАНСКИ

Етаж от къща САНДАНСКИ

Цена: 74620.80 лв.

Населено място: САНДАНСКИ
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка две/, с предназначение жилище, ...

Евтини имоти от ЧСИ САНДАНСКИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси сандански чси сандански чси сандански публична продан сандански имоти в сандански имоти сандански имоти в сандански чси шукри дервиш сандански сандански имоти гарсониери за продан в сандански