Чси Имоти > Ловеч >

ЧСИ Ловеч

Всички имоти в Ловеч от ЧСИ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 30336.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 765 кв.м.

ул."Полковник Жребков"№ 40
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизирана територия на гр. Ловеч, адрес: ул.“Полковник Жребков“ № 40, с ид. № 43952.501.8711, с площ по скица от 765 кв.м, заедно с построените в него ДВУЕТА ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 131440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Гараж ЛОВЕЧ

Гараж ЛОВЕЧ

Цена: 6760.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24 кв.м.

Жилищен комплекс " Изгрев ", бл. 412, вх. Б, ет. 0
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема гр. Ловеч, п.к. 5500, Неизвестна, вх. Б, ет. 0, който съгласно схема № 16 ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 59860.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 126 кв.м.

Жилищен комплекс " Изгрев ", бл. 412, вх. Б, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дван ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 39000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Търговска № 76
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.09.2019 до 05.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.506.369.1.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка триста шестдесет и девет точка ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 49000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 78 кв.м.

ул. "22-ри август" № 11
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.09.2019 до 05.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
157/685 /сто петдесет и седем върху шестстотин осемдесет и пет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 685 кв. м. /шестстотин осемдесет и пет кв. м./, находящ се в гр. ...

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 723002.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 11150 кв.м.

местност " Стратеш "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 103 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Христо Ботев" № 53
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.529 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, петстотин двадесет и ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 16832.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 56 кв.м.

гр. Ловеч, кв. "Вароша", ул. Даскал Манов" № 8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Ловеч, квартал „Вароша“, ул. „Даскал Манол“ № 8 /осем/, с идентификатор № 43952.515.320 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и петнад ...

Заведение ЛОВЕЧ

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 27 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Иван Драсов" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – КАФЕ АПЕРИТИВ с площ по документи 26.98 кв. м. /двадесет и шест цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Иван Драсов“ № 5, построен ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 2376.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 180 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
2/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.6.2 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 1680.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
1/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315Л539.7.1 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с а ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 6168.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
1/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.6.1 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 6728.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 39 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.9 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Летни ...

Други ЛОВЕЧ

Цена: 9576.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 77 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.5 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Летни ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 122736.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 906 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.3 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Летни ...

Склад ЛОВЕЧ

Склад ЛОВЕЧ

Цена: 11288.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.4 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Летни ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 317040.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 317040.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 21293.22 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 21293.22 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 21182.99 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 22160.43 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесе ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 57074.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 305 кв.м.

гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 42804.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 357 кв.м.

гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 30800.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 76 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. "Младост", бл. 315, вх. "Д", ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-14
Апартамент № 4 /четири/, с идентификатор 43952.511.54.65.6 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и единадесет, точка, петдесет и четири, точка, шестдесет и ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 26085.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 348 кв.м.

Общежитие "Иванка Дачева", ул. Уста Колю Фичето" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Реално обособената ЧАСТ ОТ ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ на пететажна масивна сграда, която част от етажа е със застроена площ от 348 кв.м /триста четиридесет и осем/, находящ се в гр. Ловеч, Общежити ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 49944.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 467 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Поземлен имот с идентификатор 43952.506.8290- сутерен, със застроена площ от 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица на СГКК Ловеч с площ от 4 ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 17136.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 31 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 26 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 7968.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 25 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8952.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 24 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 17008.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 34 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1, обект 19 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 26481.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 65 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Харманска" № 57/5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
153/635 /сто петдесет и три върху шестстотин тридесет и пет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с идентификатор 439 ...

Търговски имот ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

Цена: 40392.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 90 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "22-ри Август" № 2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
1/3 ( една трета ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 43952.506.941 ( четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, едно ), с адрес : гр. Ловеч, п. ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 15836.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1074 кв.м.

ул. "Иван Александър" № 100
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда – северен близнак и ГАРАЖ, застроени в държавно дворно място, находящо се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, с пространство от 1 100 кв. м. /хиляда и сто кв ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 67514.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 93 кв.м.

гр. Ловеч, кв. Продимчец, ул. "Стоян Цанков" № 14
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 43952.501.8561 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди петстотин шестдесет и едно ) по кадаст ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 162043.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 241 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. "Младост"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
Сграда с идентификатор № 43952.511.107.1 /четири три девет пет две точка пет едно едно точка едно нула седем точка едно/, предназначение – Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1 /един/ ...

Фабрика ЛОВЕЧ

Фабрика ЛОВЕЧ

Цена: 35539.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 376 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор № 43952.501.8758.1 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г на ИД на АГКК, ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 61 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. "Здравец", бл. 204, вх. Ж, ет. 7, ап. 20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет), находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Здравец“, ЕПЖБ 204 (двеста и четири), вход „Ж“, на VII (седми) етаж, със застроена площ 60,73 (шестдесет цяло седемд ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 20880.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 131 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Стефан Караджа" № 3
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
Сграда- ПАРОКОТЕЛНО с идентификатор № 43952.514.37.17 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и четиринадесет, точка, тридесет и седем, точка, седемнадесет) ...

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 22080.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 39 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
АПАРТАМЕНТ № 20 / двадесет /, находящ се в урбанизирана територия на град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Младост“ бл. 322 / триста двадесе ...

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Цена: 2456.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 6012 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Печковец"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
Имот с идентификатор 43952.511.326, с площ 6012 кв. м., територия – селско стопанство, НТП – ниви (орна земя), IX категория, при граници: 43952.511.317 – овощна градина остатъчен поземлен ...

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Цена: 272.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 676 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Печковец"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
Имот с идентификатор 43952.511.324, с площ 676 кв. м., територия – селско стопанство, НТП – овощни насаждения (нетерасирани), IX категория, при граници: 43952.511.35 – овощна градина на Цв ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 152.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 369 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Печковец"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
Имот с идентификатор 43952.511.323, с площ от 369 кв. м., територия – селско стопанство, НТП – овощни насаждения (нетерасирани), IX категория, при граници: 43952.511.290 – полски път на Об ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 176.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 434 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Печковец"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
Имот с идентификатор 43952.511.322, с площ от 434 кв. м., територия – селско стопанство, НТП – овощни насаждения (нетерасирани), IX категория, при граници: 43952.511.290 – полски път на Об ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 13 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Пано Рогозаров" № 15
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 23.07.2019 до 23.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
СГРАДА с идентификатор № 43952.509.9584.3 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и девет, точка, девет хиляди петстотин осемдесет и четири, точка, три ), н ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 192.24 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 7115 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралн ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 98.64 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3288 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.5 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и деветнадесет, точка, пет) по кадастра ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 722.16 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24073 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста е деветнадесет, точка, две ) по кадаст ...

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Цена: 31007.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 9000 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.248.30 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста четиридесет и осем, точка, тридесет) по кадастрална карта и кадастрални регис ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 45320.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 109 кв.м.

гр. Ловеч, ул. „Любен Каравелов“ № 9, ет. 2, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ С кад. № №43952.506.141.1.4 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка сто четиридесет и едно точка едно т ...

Бензиностанция ЛОВЕЧ

Бензиностанция ЛОВЕЧ

Цена: 79349.76 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 13812 кв.м.

гр. Ловеч, местност Полето
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.4.152 /четири три девет пет две точка четири точка сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със За ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 51840.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 108 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 16/18, ет. 2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
120/499 /сто и двадесет от четиристотин деветдесет и девет/ квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.8408 /четири три девет пет две точка пет нула шест точка осем четир ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 107 кв.м.

гр. Ловеч, бл. "Цачо Сяров" №1, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.514.32.4.3 /четири три девет пет две точка пет едно четири точка три две точка четири точка три/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 61862.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3925 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.76.108, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БИВОЛСКА БАРА", с пл ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 138420.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 2500 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. "Младост"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-12
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, находяща се в урбанизираната територия на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по скица: гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, с идентификатор № 43952.511.107.5 /четирид ...

Гараж ЛОВЕЧ

Гараж ЛОВЕЧ

Цена: 7512.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. Изгрев, бл. 412, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема гр. Ловеч, п.к. 5500, Неизвестна, вх. Б, ет. 0, който съгласно схема № 16 ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 66512.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. Изгрев, бл. 412, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дван ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 30643.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 765 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Полковник Жребков" № 40
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизирана територия на гр. Ловеч, адрес: ул.“Полковник Жребков“ № 40, с ид. № 43952.501.8711, с площ по скица от 765 кв.м, заедно с построените в него ДВУЕТА ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 138240.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.

гр. Ловеч, Северна промишлена зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 17890.56 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 39 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-27
АПАРТАМЕНТ № 20 / двадесет /, находящ се в урбанизирана територия на град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Младост“ бл. 322 / триста двадесе ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 33260.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 83 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.06.2019 до 19.07.2019
Обявяване на: 2019-07-22
AПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.513.2037.1.3 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди тридесет и седем точка едно точка три / ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 43675.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 89 кв.м.

ж. к. "Здравец" бл. 7, ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Маркс – Енгелс“, на I /първи/ етаж в жилищна сграда – заводски блок 7 /седем/, построена върху държавна земя, парцел III / ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 267809.76 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 26817 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Плевенско шосе" № 1, местност "Арман баир"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ земя с площ от 26 817 кв.м. ( двадесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра ), находящ се в землището на гр. Ловеч, Област Ловеч, местност „ ...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 803336.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 700 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Стратеш"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.06.2019 до 12.07.2019
Обявяване на: 2019-07-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 62400.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 103 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Христо Ботев" № 53
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.06.2019 до 19.07.2019
Обявяване на: 2019-07-22
1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.529 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, петстотин двадесет и ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 316886.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.06.2019 до 05.07.2019
Обявяване на: 2019-07-08
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 29424.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 65 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Харманска" № 57/5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
153/635 /сто петдесет и три върху шестстотин тридесет и пет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с идентификатор 439 ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 63416.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 305 кв.м.

гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 47560.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 357 кв.м.

гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 23659.13 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 23659.13 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 23536.66 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24622.70 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесе ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 33200.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 49 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Св. Св, Кирил и Методий" № 32
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
324/408 /триста двадесет и четири върху четиристотин и осем/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 408 /четиристотин и осем/ кв. м., находящ се в гр. Ловеч, ул. „Св. Св. Кирил ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 75016.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 93 кв.м.

гр. Ловеч, кв. Продимчец, ул. "Стоян Цанков" № 14
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 43952.501.8561 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди петстотин шестдесет и едно ) по кадаст ...

Търговски имот ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

Цена: 44880.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 90 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "22-ри Август" № 2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
1/3 ( една трета ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 43952.506.941 ( четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, едно ), с адрес : гр. Ловеч, п. ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 32016.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 77 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.06.2019 до 05.07.2019
Обявяване на: 2019-07-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.1208.1.5, съгласно КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Ловеч, ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 705.61 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 6698 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
1/3 ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.602.11, по КК и ИР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-28/01.04.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 39488.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 134 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор № 43952.501.8758.1 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г на ИД на АГКК, ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 110 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Неофит Рилски" № 35-/3
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 43952.513.850 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка осемстотин и петдесет ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 110 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Неофит Рилски" № 35-/3
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 43952.513.850 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка осемстотин и петдесет ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 756623.88 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 548 кв.м.

ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
Административна сграда , находяща се в гр. Ловеч, жилищен комплекс „Младост“, ул. „Стара планина“, състояща се от : МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 547.50 /петстотин четирид ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 28984.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 348 кв.м.

Общежитие "Иванка Дачева", ул. Уста Колю Фичето" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
Реално обособената ЧАСТ ОТ ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ на пететажна масивна сграда, която част от етажа е със застроена площ от 348 кв.м /триста четиридесет и осем/, находящ се в гр. Ловеч, Общежити ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 56 кв.м.

гр. Ловеч, кв. "Вароша", ул. Даскал Манов" № 8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Ловеч, квартал „Вароша“, ул. „Даскал Манол“ № 8 /осем/, с идентификатор № 43952.515.320 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и петнад ...

Заведение ЛОВЕЧ

Заведение ЛОВЕЧ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 27 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – КАФЕ АПЕРИТИВ с площ по документи 26.98 кв. м. /двадесет и шест цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Иван Драсов“ № 5, построен ...

Заведение ЛОВЕЧ

Заведение ЛОВЕЧ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 27 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – КАФЕ АПЕРИТИВ с площ по документи 26.98 кв. м. /двадесет и шест цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Иван Драсов“ № 5, построен ...

Заведение ЛОВЕЧ

Заведение ЛОВЕЧ

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 27 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – КАФЕ АПЕРИТИВ с площ по документи 26.98 кв. м. /двадесет и шест цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Иван Драсов“ № 5, построен ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 107 кв.м.

гр. Ловеч, бл. "Цачо Сяров" №1, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.514.32.4.3 /четири три девет пет две точка пет едно четири точка три две точка четири точка три/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 108 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 16/18, ет. 2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
120/499 /сто и двадесет от четиристотин деветдесет и девет/ квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.8408 /четири три девет пет две точка пет нула шест точка осем четир ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 17596.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 89 кв.м.

ул. "Цар Иван Александър" № 100
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда – северен близнак и ГАРАЖ, застроени в държавно дворно място, находящо се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, с пространство от 1 100 кв. м. /хиляда и сто кв ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 213.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 7115 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралн ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 109.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3288 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.5 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и деветнадесет, точка, пет) по кадастра ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 802.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24073 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста е деветнадесет, точка, две ) по кадаст ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 124250.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 77 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
280/557 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.639 по КК и КР на град Ловеч, общ.Ловеч, облЛовеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на и ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 47880.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Търговска № 76
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.04.2019 до 19.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.506.369.1.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка триста шестдесет и девет точка ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 55029.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 78 кв.м.

ул. "22-ри август" № 11
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.04.2019 до 19.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
157/685 /сто петдесет и седем върху шестстотин осемдесет и пет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 685 кв. м. /шестстотин осемдесет и пет кв. м./, находящ се в гр. ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 55029.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 78 кв.м.

ул. "22-ри август" № 11
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.04.2019 до 19.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
157/685 /сто петдесет и седем върху шестстотин осемдесет и пет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 685 кв. м. /шестстотин осемдесет и пет кв. м./, находящ се в гр. ...

Търговски имот ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

Цена: 7860.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 175 кв.м.

ул. Съйко Съев № 27
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.04.2019 до 19.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
СГРАДА с идентификатор 43952.512.207.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул.“Съйко Съев“ № 27 със застроена площ от 175 кв.м., брой етажи ед ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 38432.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 81 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Инж. Петър Иванчев" № 3, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.827.1.5 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, осемстотин двадесет и седем, точ ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 38432.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 81 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Инж. Петър Иванчев" № 3, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.827.1.5 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и тринадесет, точка, осемстотин двадесет и седем, точ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

съдия изпълнител ловеч имоти в ловеч от съда апартаменти ловеч съда имоти в ловеч от съда съдия изпълнител ловеч чси ловеч апартаменти ловеч съда чси ловеч ивелина чси ловеч румен димитров частен съдебен изпълнител ловеч