Чси Имоти > София > Земеделски имот

ЧСИ София

Всички имоти Земеделски имот в София от ЧСИ

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 29920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3325 кв.м.

с. Долни Богров, м. "Дедова ливада"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Поземлен имот № 082002, нива V-та категория с площ 3325 кв.м, в землището на с. Долни Богров с ЕКАТТЕ 22304, община Кремиковци, м. “Дедова ливада“, гр. София, при граници и съседи: имот № ...

Земеделски имот СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 93150.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5367 кв.м.

гр. София, район „Панчарево“, местност „Булин мост“ /кв. Горубляне/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ПРОДАВАТ СЕ 1/6 /ЕДНА ШЕСТА/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ: ДВОРНО МЯСТО, представляващо съгласно Решение на поземлена комисия НИВА от 5368 /пет хиляди триста шестдесет и осем/ кв. метра, находяща ...

Земеделски имот СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 35040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1740 кв.м.

вилна зона Горна баня - Разширение, местност Ридо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.02.2020г. до 19.03.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на идеална част от ...

Земеделски имот СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6480 кв.м.

гр. София, район Люлин, Филиповци, местност Шевовица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, пета категория, с планоснимачен номер 023067 (нула две три нула шест седем), находящ се в землището на кв. Филиповци с ЕКАТТЕ 99128 (деветдесет и девет хиляди сто два ...

Земеделски имот СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 103500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5367 кв.м.

гр. София, район „Панчарево“, местност „Булин мост“ /кв. Горубляне/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОДАВАТ СЕ 1/6 /ЕДНА ШЕСТА/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, А ИМЕННО: ДВОРНО МЯСТО, представляващо съгласно Решение на поземлена комисия НИВА от 5368 /пет хиляди триста шестд ...

Земеделски имот СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 110880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6480 кв.м.

гр. София, район Люлин, Филиповци, местност Шевовица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, пета категория, с планоснимачен номер 023067 (нула две три нула шест седем), находящ се в землището на кв. Филиповци с ЕКАТТЕ 99128 (деветдесет и девет хиляди сто два ...

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1740 кв.м.

вилна зона Горна баня - Разширение, местност Ридо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.10.2019г. до 25.11.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на идеална част от ...

Земеделски имот СОФИЯ

Земеделски имот СОФИЯ

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 1740 кв.м.

вилна зона Горна баня - Разширение, местност Ридо
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
3/8 /три осми/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се на адрес: гр. София, Район Овча купел, с площ от 1 740 /хиляда седемстотин и четиридесет/ квадратни метра, представляващ реа ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия