Чси Имоти > София > Офис

ЧСИ София

Всички имоти Офис в София от ЧСИ

Офис СОФИЯ

Цена: 106680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. Манастирски ливади, блок 135, вход Б, ет. 1, офис 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
ОФИС № 5 (пет), въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-147/18.05.2011 г., издадено от РДНСК – Югозападен район, находящ се в блок „А“, секция 2 (две), на етаж 1 ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 489040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 401 кв.м.

бул.Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в Многофункционална сграда с идентификатор по КККР № 68134.902.537.1, представляваща: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 344542.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 177 кв.м.

гр. София, район Слатина, бул. "Брюксел" № 1, местност "Летищен Комплекс София"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
Описание по нотариален акт: ЕДНОЕТАЖНА ОФИС СГРАДА, находяща се в гр. София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1 /едно/, местност "Летищен комплекс Софи ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 310944.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 120 кв.м.

гр. София, район Младост, улица "Михаил Тенев" № 12 /дванадесет/, етаж 1 /едно/, обект 1 /едно/
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
Самостоятелен обект с идентификатор по скица 68134.4081.9512.1.101 /шест осем едно три четири точка четири нула осем едно точка девет пет едно две точка едно точка едно нула едно/ находящ ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 34800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 32 кв.м.

ж.к. „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско – административен комплекс „Силвър център“, ет. 2, офис 54
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ОФИС № 54 (петдесет и четири), находящ се в град София, ж.к. „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско – административен комплекс „Силвър център“, на втори етаж, със застроена площ от 31 ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 146128.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОФИС № 3 /три/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 87,37 /осемдесет и седем цяло и тридесет и седем стот ...

Офис СОФИЯ

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОФИС № 2 /две/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 42,08 /четиридесет и две цяло и осем стотни/ кв.метра ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 172000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 106 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОФИС № 1 /едно/, находящ се на сутерена на жилищната сграда, СЕКЦИЯ № 1 /едно/, в гр.София, СО – район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37 /тридесет и седем/, състоящ се от едно офис помещение, ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 344542.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 177 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Описание по нотариален акт: ЕДНОЕТАЖНА ОФИС СГРАДА, находяща се в гр. София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1 /едно/, местност "Летищен комплекс София, с обща застроена площ от 178 /ст ...

Офис СОФИЯ

Цена: 310944.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 120 кв.м.

гр. София, район Младост, улица "Михаил Тенев" № 12, етаж 1, обект 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект с идентификатор по скица 68134.4081.9512.1.101 /шест осем едно три четири точка четири нула осем едно точка девет пет едно две точка едно точка едно нула едно/ находящ ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 128 кв.м.

Янко Забунов 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ОФИС - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА, находящ се в гр. София, в жилищна сграда на улица „Янко Забунов“ №1 /едно/, на сутеренния етаж, със застроена площ от 128,00 /сто двадесет и осем/ квадратни метра, с ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

бул. "Тотлебен" № 33, ет. 1, Офис № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
Офис № 2 на първи жилищен етаж в сградата на бул. "Тотлебен" № 33, гр. София, със застроена площ от 94,62 кв.м.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ******* ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 16 кв.м.

гр.София, район Възраждане, ул.Царибродска № 156, ет.1, обект 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
ОФИС № 1 /едно/, находящ се на партерния етаж на сградата, с адрес: гр.София, р-н Възраждане, ул. „Царибродска“ № 156 на квота 0,00 /нула/ метра, със застроена площ от 15,77 /петнадесет ця ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 440136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 401 кв.м.

бул.Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в Многофункционална сграда с идентификатор по КККР № 68134.902.537.1, представляваща: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 440136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 401 кв.м.

бул.Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в Многофункционална сграда с идентификатор по КККР № 68134.902.537.1, представляваща: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 65430.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

гр.София, ул."Овче поле" №96,местност "Зона Б-4", "Западно направление"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧ ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 71280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 106 кв.м.

ул. "Иван Сусанин" № 56, офис 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
ОФИС № 4 /четири/, на две нива, находящ се в секция „А“ на сградата, изградена на фаза „груб строеж“ в долуописания урегулиран поземлен имот в град София, Столична община – район „Витоша“, ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 71312.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 105 кв.м.

ул. "Иван Сусанин" № 56, офис 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
ОФИС № 3 /три/, на две нива, находящ се в секция „А“ на сградата, изградена на фаза „груб строеж“ в долуописания урегулиран поземлен имот в град София, Столична община – район „Витоша“, ул ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 71460.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

ул. Христо Белчев № 8, ет.5, офис 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
ОФИС № 2/две/, състоящ се от едно помещение с обща застроена площ 26,00/двадесет и шест/ квадратни метра, находящ се в административната сграда в град София, на ул. "Христо Белчев" № 8/осе ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 314784.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 468 кв.м.

кв. Орландовци, ул. Нешо Бончев № 26, ет.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ от пет етажна административна сграда, находяща се в гр. София, район Сердика, ул. Нешо Бончев № 26 (двадесет и шест), със застроена площ на етажа по ценообразуването на сград ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 200000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

бул. "Тотлебен" № 33, ет. 1, Офис № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
Офис № 2 на първи жилищен етаж в сградата на бул. "Тотлебен" № 33, гр. София, със застроена площ от 94,62 кв.м.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ******* ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 835697.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 797 кв.м.

р-н Възраждане, ж.к. Зона Б-5-4, ул. Камен Андреев № 24, ет.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ОБОСОБЕНА ЧАСТ С АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, представляваща целия 8 /осми/ етаж, от административната сграда, находяща се в гр. София, район „Възрждане“, в ж.к „Зона Б-5-4 /буква Б ти ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 135709.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ОФИС № 3 /три/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 87,37 /осемдесет и седем цяло и тридесет и седем стот ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 67982.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ОФИС № 2 /две/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 42,08 /четиридесет и две цяло и осем стотни/ кв.метра ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 164260.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 106 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ОФИС № 1 /едно/, находящ се на сутерена на жилищната сграда, СЕКЦИЯ № 1 /едно/, в гр.София, СО – район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37 /тридесет и седем/, състоящ се от едно офис помещение, ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 167480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 104 кв.м.

ул. „Горски пътник“ № 66, ет. -1, обект офис 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Подписаната Петя Вълкова, Помощник – Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 489040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 401 кв.м.

бул.Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в Многофункционална сграда с идентификатор по КККР № 68134.902.537.1, представляваща: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 323966.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 153 кв.м.

гр. София, бул. България № 58
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, Район „Красно село”, бул.”България” № 58 (номер петдесет и осем), в сграда със смесено предназначение - Жилищна сграда с магазини, ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 107730.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. Манастирски ливади, блок 135, вход Б, ет. 1, офис 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
ОФИС № 5 (пет), въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-147/18.05.2011 г., издадено от РДНСК – Югозападен район, находящ се в блок „А“, секция 2 (две), на етаж 1 ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 27168.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 72700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

ул. Овче поле №96
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440401084 ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 117972.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

ул.Родопски извор, р-н Красно село, бл.42 Б, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 04.11.2019г. до 04.12.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 440136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 401 кв.м.

бул.Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в Многофункционална сграда с идентификатор по КККР № 68134.902.537.1, представляваща: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 210405.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

бул. "Тотлебен" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Офис № 2 на първи жилищен етаж в сградата на бул. "Тотлебен" № 33, гр. София, със застроена площ от 94,62 кв.м.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ******* ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 208000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

р-н "Средец", ул. "Хаджи Димитър" № 13, вх. А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
Самостоятелен обект част „А“ от четиристайния апартамент, находящ се на първия /партерния/ етаж от сградата в гр. София, СО, р-н „Средец, ул. „Хаджи Димитър“ № 13 /тринадесет/, вх. „А“, ча ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 150788.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 87 кв.м.

ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ОФИС № 3 /три/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 87,37 /осемдесет и седем цяло и тридесет и седем стот ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 75536.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ОФИС № 2 /две/, находящ се на сутерена на гореописаната жилищна сграда, състоящ се от едно офис помещение и санитарен възел, с площ от 42,08 /четиридесет и две цяло и осем стотни/ кв.метра ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 182512.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 106 кв.м.

ул.“Галичица“ № 37
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ОФИС № 1 /едно/, находящ се на сутерена на жилищната сграда, СЕКЦИЯ № 1 /едно/, в гр.София, СО – район „Лозенец“, ул.“Галичица“ № 37 /тридесет и седем/, състоящ се от едно офис помещение, ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.

ГР. СОФИЯ, кв. Манастирски ливади бл. 88, вх. "В"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.

ГР. СОФИЯ, кв. Манастирски ливади бл. 88, вх. "В"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.

ГР. СОФИЯ, кв. Манастирски ливади бл. 88, вх. "В"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 48600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 36763.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

гр. София, ул. "Златица" № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 76500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

ул. Овче поле № 96
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 119700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 69 кв.м.

ж.к. Манастирски ливади, блок 135, вход Б, ет. 1, офис 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ОФИС № 5 (пет), въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЗР-147/18.05.2011 г., издадено от РДНСК – Югозападен район, находящ се в блок „А“, секция 2 (две), на етаж 1 ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 105 кв.м.

ул. "Иван Сусанин" № 56, офис 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ОФИС № 3 /три/, на две нива, находящ се в секция „А“ на сградата, изградена на фаза „груб строеж“ в долуописания урегулиран поземлен имот в град София, Столична община – район „Витоша“, ул ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 105 кв.м.

ул. "Иван Сусанин" № 56, офис 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ОФИС № 3 /три/, на две нива, находящ се в секция „А“ на сградата, изградена на фаза „груб строеж“ в долуописания урегулиран поземлен имот в град София, Столична община – район „Витоша“, ул ...

Офис СОФИЯ

Офис СОФИЯ

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 128 кв.м.

„Янко Забунов“ №1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ОФИС - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА, находящ се в гр. София, в жилищна сграда на улица „Янко Забунов“ №1 /едно/, на сутеренния етаж, със застроена площ от 128,00 /сто двадесет и осем/ квадратни метра, с ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия