Чси Имоти > Шумен >

ЧСИ Шумен

Всички имоти в Шумен от ЧСИ

Тристаен апартамент ШУМЕН

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 88 кв.м.

ул. Северна № 8, вх.3, ет. 7, ап.56
Окръжен съд: Шумен
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1/6 от Апартамент № 56, в гр. Шумен, ул. Северна № 8, вход 3, етаж 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.656.1.11.56, попадащ в сграда с идентификатор 83510. ...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 88020.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 271 кв.м.

ул. „Калиакра” 21, ет.3
Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.12.2019 до 28.01.2020
Обявяване на: 2020-01-29
Недвижим имот, а именно: Склад с площ от 271 кв.м., находящ се в западната част на третия етаж от масивна триетажна сграда построена в южната част на УПИ I в кв. 337 по плана на гр. Шумен, ...

Магазин ШУМЕН

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 19 кв.м.

ул. Хан Крум № 4
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
Магазин № 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.522.4.15, на сутеренен етаж, със застроена площ 19.25 кв.м, състоящ се от търговска зала, при съседи: на ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 208800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

ул.Дедеагач № 25
Окръжен съд: Шумен
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ОТ ДВОРНО МЯСТО, СЪСТАВЛЯВАЩО ИМОТ 2, ПАРЦЕЛ 2 В КВАРТАЛ 615А ПО ПЛАНА НА ГР. ШУМЕН, С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА С ОДОБРЕН ОТ ОБЩИНА ШУМЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗД ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 409698.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1964 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – 3 С ПЛОЩ 1963, 82 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74335-30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.5, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1, ви ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 65610.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 313 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 2 – 312,54 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74270-30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.3, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1, вид собств. ...

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 50760.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 241 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 1, С ПЛОЩ 240,54 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74298- 30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.4, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1, ви ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 174960.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 848 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 4 - С ПЛОЩ ОТ 848.02 кв. м., а съгласно схема-проект № 15-74429-30.01.2019 – СОС 83510.669.179.1.9 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 166796.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 800 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 3 - С ПЛОЩ ОТ 799,82 кв.м., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74379-30.01.2019 Г.- СОС 83510.669.179.1.8, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид ...

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 110070.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 527 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 2 – С ПЛОЩ ОТ 527,6 кв.м., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74356-30.01.2019 г.СОС 83510.669.179.1.7, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид соб ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 145800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 253 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 1 – С ПЛОЩ 253 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74169-30.01.2019 г. - СОС 83510.669.179.1.2, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид соб ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 145800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 253 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 1 – С ПЛОЩ 253 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74169-30.01.2019 г. - СОС 83510.669.179.1.2, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид соб ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 162000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 323 кв.м.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №83510.669.56.18, находяща се в поземлен имот №83510.669.56, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, вид собств. Частна, вид територия У ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 4504 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 56944.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 70 кв.м.

кв. Тракия, ул. Странджа № 4, вх.1, ет.12, ап. 59
Окръжен съд: Шумен
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
Апартамент № 59, на 12 жилищен етаж, вход 1, в жилищна сграда – ППК 7, построен върху държавна земя по плана на град Шумен, кв. Тракия, ул. „Странджа“ № 4, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 5940.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 780 кв.м.

м. „Под манастира”, ТЕКЕ ДЕРЕ
Окръжен съд: Шумен
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
¾ ИД. Ч. ОТ Имот с идентификатор 83510.649.399 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, с плош от 780 кв. м. , находящ се в град Шумен, местност „ПОД МАНАСТИР“, ТЕКЕ ДЕ ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 4800 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
...

Ателие, Таван ШУМЕН

Ателие, Таван ШУМЕН

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Христо Ботев“ № 19, ет. 1 , ап.№16
Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идент.№ 83510.667.46.6.16 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, находящ се в сграда №6, разположена в поземлен имот с идент.№ №83510.667.46, с административе ...

Ателие, Таван ШУМЕН

Ателие, Таван ШУМЕН

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Христо Ботев“ № 19, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идент.№ 83510.667.46.6.21 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, който самостоятелен обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идент. № 8351 ...

Тристаен апартамент ШУМЕН

Тристаен апартамент ШУМЕН

Цена: 58800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 103 кв.м.

ул. Колю Фичето № 7 вх.4 ет. 7 ап. 83
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
АПАРТАМЕНТ 83 НА 7 ЕТАЖ, ВХ.4, В ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГР. ШУМЕН, УЛ. КОЛЮ ФИЧЕТО 7, ЖК 615, УПИ I-ЖС, КВ. 615, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ: ТРИ СТАИ, КУХНЯ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 102.55 К ...

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 166.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 737 кв.м.

м. АВРАДАЛЪК
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Поземлен имот 32158.33.100, област Шумен, община Шумен, с. Ивански, -, м. АВРАДАЛЪК, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 737 кв.м., стар ном ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 639 кв.м.

квартал "Дивдядово", ул. "Елена Златарова" № 2
Окръжен съд: Шумен
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
2/6 идеални части от поземлен имот с идентификатор 83510.680.273 по кадастралната карта и регистри на гр. Шумен, общ. Шумен, а по регулационния план на града: УПИ VIII-920 в квартал 76, с ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 1719000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 6405 кв.м.

бул. Мадара № 1Е
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Недвижим имот –парцел УПИ VI в кв. 369а по плана на гр. Шумен, с площ 6405 кв.м., ведно с изградената в него масивна незавършена сграда със застроена площ 432 кв.м. при граници на имота: ...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 42 кв.м.

ул.“Северна“№8, вход 1, етаж 2, апартамент №5
Окръжен съд: Шумен
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ №5 с идентификатор № 83510.656.1.9.5 по кадастрална карта на град Шумен, с адрес: ул.“Северна“№8, вход 1, етаж 2, апартамент №5, с предназначение ...

Многостаен апартамент ШУМЕН

Многостаен апартамент ШУМЕН

Цена: 57782.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 62 кв.м.

ул. "Стара планина" № 80, вх. 3, ет. 1, ап. 37
Окръжен съд: Шумен
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.658.125.17.37, попадащ в жилищна сграда-многофамилна с идентификатор 83510.658.125.17, с брой надземни етажи: 7, брой подземни етажи: 0, ...

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 850 кв.м.

М. СТАРАТА БОЛНИЦА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
½ ИД.Ч. ОТ ЛОЗЕ ОТ 850 КВ.М. НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ШУМЕН – МЕСТНОСТ „СТАРАТА БОЛНИЦА“ - ТЕРИТОРИЯ ПО ПАРАГРАФ 4 ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ: САШО АВРАМОВ, ПЪТ, ВАСИЛ Д. СТОЯНОВ И ПЪТ, ВИД ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 13 кв.м.

ул. Цар Иван Александър № 15, вх. 1
Окръжен съд: Шумен
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
2/3 ИД.Ч. от недвижим имот, който съгласно схема на АКК-Шумен е с № 83510.664.398.1.15 при съседи: на същия етаж 83510.664.398.1.14, 83510.664.398.1.16, над обекта 83510.664.398.1. 2, а по ...

Етаж от къща ШУМЕН

Етаж от къща ШУМЕН

Цена: 127260.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

ул. Кирил и Методий №11
Окръжен съд: Шумен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
Поземлен имот 83510.662.463, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Кирил и Методий" № 11, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), ...

Етаж от къща ШУМЕН

Етаж от къща ШУМЕН

Цена: 88500.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 113 кв.м.

ул. Бистрица № 6
Окръжен съд: Шумен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
ПЪРВИ ЕТАЖ С ПЛОЩ ОТ 113 КВ.М. ОТ МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ СПАЛНИ , ХОЛ, ДНЕВНА , КУХНЕНСКА НИША , СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ , ЗАЕДНО С ИЗТОЧНИ ИЗБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ПЛО ...

Вила ШУМЕН

Вила ШУМЕН

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

м. „Смесе
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
1/6 ид.ч. от НЕДВИЖИМ ИМОТ – НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ШУМЕН , М“СМЕСЕ' С ПЛОЩ ОТ 225 КВ.М. , ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ , А ИМЕННО: СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 276 КВ.М. , СГРАДА ГАРАЖ С ПЛОЩ ОТ 36 ...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 97800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 271 кв.м.

ул. Калиакра 21 ет. 3
Окръжен съд: Шумен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
Недвижим имот, а именно: Склад с площ от 271 кв.м., находящ се в западната част на третия етаж от масивна триетажна сграда построена в южната част на УПИ I в кв. 337 по плана на гр. Шумен, ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 19 кв.м.

УЛ. ХАН КРУМ 4
Окръжен съд: Шумен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
Магазин № 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.522.4.15, на сутеренен етаж, със застроена площ 19.25 кв.м, състоящ се от търговска зала, при съседи: на с ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 10057 кв.м.

м. Гламя
Окръжен съд: Шумен
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
¾ ИД.Ч. ОТ Поземлен имот 83510.558.6, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, м. ГЛАМЯ, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 10057 кв.м ...

Офис ШУМЕН

Офис ШУМЕН

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 33Б
Окръжен съд: Шумен
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
Самостоятелен обект в сграда с Идентификатор 83510.662.359.2.3, област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. Любен Каравелов № 33-Б, ет. 0, вид собств. Частна, тип За офис, бр. ни ...

Ателие, Таван ШУМЕН

Ателие, Таван ШУМЕН

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 62 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 4800 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Многостаен апартамент ШУМЕН

Многостаен апартамент ШУМЕН

Цена: 75152.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
АПАРТАМЕНТ № 54, с административен адрес в гр. Шумен, общ. Шумен, ул. Победа № 6, вх.4, ет.2, състоящ се от три стаи, хол с кухня и сервизни помещения с площ от 90.23 кв.м., ведно с ИЗБА № ...

Тристаен апартамент ШУМЕН

Тристаен апартамент ШУМЕН

Цена: 54900.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 77 кв.м.

ул. "Генерал Драгомиров" № 13, бл. 20, вх. 4, ет. 6, ап. 73
Окръжен съд: Шумен
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Апартамент № 73, находящ се в жилищна сграда - блок ЕЖБ – 20, вход IV, на шести етаж, която жилищна сграда е построена върху парцел I в квартал 568, комплекс „Б. Българанов“, на ул. „Генер ...

Ателие, Таван ШУМЕН

Ателие, Таван ШУМЕН

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Христо Ботев“ № 19, ет. 1 , ап.№16
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идент.№ 83510.667.46.6.16 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, находящ се в сграда №6, разположена в поземлен имот с идент.№ №83510.667.46, с административе ...

Ателие, Таван ШУМЕН

Ателие, Таван ШУМЕН

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Христо Ботев“ № 19, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идент.№ 83510.667.46.6.21 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, който самостоятелен обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идент. № 8351 ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 232000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

ул. Дедеагач № 25
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ОТ ДВОРНО МЯСТО, СЪСТАВЛЯВАЩО ИМОТ 2, ПАРЦЕЛ 2 В КВАРТАЛ 615А ПО ПЛАНА НА ГР. ШУМЕН, С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА С ОДОБРЕН ОТ ОБЩИНА ШУМЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕ ...

Тристаен апартамент ШУМЕН

Тристаен апартамент ШУМЕН

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 73 кв.м.

Ж.К. ЮЖЕН БРЯГ, БЛ.5, ВХ.А, ЕТ.3, АП.6
Окръжен съд: Шумен
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
АПАРТАМЕНТ 6, РАЗПОЛОЖЕН НА ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ОТ СГРАДА С ЧЕТИРИ ЖИЛИЩНИ ЕТАЖА, ПАРТЕР СЪС СУТЕРЕН И МАНСАРДЕН ЕТАЖ В ЖИЛИЩНА ГРУПА „ЮЖЕН БРЯГ“, БЛОК 5, ПОСТРОЕН ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 550000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 11660 кв.м.

ул. Варненско шосе № 1
Окръжен съд: Шумен
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ШУМЕН , УЛ.ВАРНЕНСКО ШОСЕ 1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С ПОЩ ОТ 11660 КВ.М. , ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ III В КВ.2 ПО ПЛАНА НА ...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 65 кв.м.

ул.“Висока поляна“№3, ет.1, ап.14
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ №14 на І - ви жилищен етаж от вход ІІ, блок 7 със застроена площ от 64.74кв.м., заедно с ИЗБА №2 с площ от 3,86кв.м., заедно с 0,02069ид.ч. от общите части на сградата ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1123 кв.м.

индустриална зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
Поземлен имот с идентификатор 83510.669.48 с площ 1123 кв.м, представляващ УПИ ХVІІ в кв. 367 по плана на град Шумен, при съседи: 83510.669.130; 83510.669.47; 83510.669.221; 73510.669.13 ...

Етаж от къща ШУМЕН

Етаж от къща ШУМЕН

Цена: 67725.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 106 кв.м.

ул.”Димчо Попов”№20
Окръжен съд: Шумен
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПЪРВИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, с обща площ от 106 кв.м., състоящ се от четири стаи, кухня, два коридора, баня и тоалетна, ведно с ИЗБА, състояща се от две избени помещения, едното ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 550000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 11660 кв.м.

ул. Варненско шосе 1
Окръжен съд: Шумен
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ШУМЕН , УЛ.ВАРНЕНСКО ШОСЕ 1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С ПОЩ ОТ 11660 КВ.М. , ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ III В КВ.2 ПО ПЛАНА НА ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 323 кв.м.

индустриална зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №83510.669.56.18, находяща се в поземлен имот №83510.669.56, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, вид собств. Частна, вид територия У ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 9630.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 16 кв.м.

ул. Петър Делян, гараж 35
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.666.191.5.37 , ПОПАДАЩ В СГРАДА 83510.666.191.5 В ПИ 83510.666.191 , НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ШУМЕН, УЛ.ПЕТЪР ДЕЛЯН С ПЛОЩ ОТ 16,46 КВ.М. , ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИД.Ч. ...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 59940.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 70 кв.м.

кв. Тракия, ул. Странджа № 4, вх.1, ет.12, ап. 59
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Апартамент № 59, на 12 жилищен етаж, вход 1, в жилищна сграда – ППК 7, построен върху държавна земя по плана на град Шумен, кв. Тракия, ул. „Странджа“ № 4, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 10057 кв.м.

м. Гламя
Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
¾ ИД.Ч. ОТ Поземлен имот 83510.558.6, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, м. ГЛАМЯ, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 10057 кв.м ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 8400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 21 кв.м.

ул. Васил Друмев № 35
Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
¾ ИД.Ч. ОТ СОС 83510.662.304.7.7, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. Васил Друмев № 35, ет. 3, ап. 7, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по д ...

Едностаен апартамент ШУМЕН

Едностаен апартамент ШУМЕН

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 46 кв.м.

ул. Васил Друмев № 35, ет.3, ап. 7
Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
¾ ИД.Ч. ОТ СОС 83510.662.304.7.7, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. Васил Друмев № 35, ет. 3, ап. 7, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1, площ по д ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 887 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор № 83510.656.43 (осемдесет и три хиляди петстотин и десет точка шестстотин петдесет и шест точка четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 9360.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 803 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Поземлен имот с идентификатор № 83510.656.361 (осемдесет и три хиляди петстотин и десет точка шестстотин петдесет и шест точка триста шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастрални ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 1910000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

бул. Мадара 1Е
Окръжен съд: Шумен
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Недвижим имот –парцел УПИ VI в кв. 369а по плана на гр. Шумен, с площ 6405 кв.м., ведно с изградената в него масивна незавършена сграда със застроена площ 432 кв.м. при граници на имота: ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 295000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 427 кв.м.

ул. ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР № 108
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
СОС 83510.666.573.1.1, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 108, ет. 1, тип За делова и административна дейност, бр. нива 1, Заповед за одобрение ...

Етаж от къща ШУМЕН

Етаж от къща ШУМЕН

Цена: 67725.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 106 кв.м.

ул.”Димчо Попов” №20.
Окръжен съд: Шумен
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПЪРВИ ЕТАЖ от триетажна жилищна сграда, с обща площ от 106 кв.м., състоящ се от четири стаи, кухня, два коридора, баня и тоалетна, ведно с ИЗБА, състояща се от две избени помещения, едното ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 13600.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 25 кв.м.

ул. Кирил и Методий №11
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
2.СОС 83510.662.463.1.6, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Кирил и Методий" № 11, ет. 0, вид собств. Частна, тип Гараж С ЮГОИЗТОЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ в сграда, бр. нива 1, пло ...

Многостаен апартамент ШУМЕН

Многостаен апартамент ШУМЕН

Цена: 141400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 143 кв.м.

ул. Кирил и Методий №11
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
1. Поземлен имот 83510.662.463, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Кирил и Методий" № 11, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 6120.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 517 кв.м.

ул. Порек 29
Окръжен съд: Шумен
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ШУМЕН, УЛ ПОРЕК 29, М. ПОРЕК, С НТП ЗА ВИЛНА СГРАДА, С ПЛОЩ ОТ 517 КВ.М., А СЪГЛАСНО КК НА ГР. ШУМЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ИДЕНТИФИКАТОР 83510.677.419, ПРИ СЪСЕДИ: ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 455220.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1964 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – 3 С ПЛОЩ 1963, 82 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74335-30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.5, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1, ви ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 122300.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 528 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 2 – С ПЛОЩ ОТ 527,6 кв.м., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74356-30.01.2019 г.СОС 83510.669.179.1.7, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид соб ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 72900.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 313 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 2 – 312,54 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74270-30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.3, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1, вид собств. ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 56400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 241 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 1, С ПЛОЩ 240,54 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74298- 30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.4, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1, вид ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 194400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 848 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 4 - С ПЛОЩ ОТ 848.02 кв. м., а съгласно схема-проект № 15-74429-30.01.2019 – СОС 83510.669.179.1.9 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 185328.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 800 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 3 - С ПЛОЩ ОТ 799,82 кв.м., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74379-30.01.2019 Г.- СОС 83510.669.179.1.8, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 185328.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 800 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 3 - С ПЛОЩ ОТ 799,82 кв.м., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74379-30.01.2019 Г.- СОС 83510.669.179.1.8, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 122300.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 528 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.09.2019 до 19.10.2019
Обявяване на: 2019-10-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 2 – С ПЛОЩ ОТ 527,6 кв.м., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74356-30.01.2019 г.СОС 83510.669.179.1.7, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид соб ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 162000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 253 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 1 – С ПЛОЩ 253 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74169-30.01.2019 г. - СОС 83510.669.179.1.2, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид собст ...

Къща ШУМЕН

Къща ШУМЕН

Цена: 2600.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 30 кв.м.

ул. Шейново 7А
Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
1/6 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. НОВИ ПАЗАР, УЛ.ШЕЙНОВО 7А С ПЛОЩ ОТ 172 КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 52009.502.170, ПРИ СЪСЕДИ: 52009.502.167; 52009.502.168; 5200 ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 639 кв.м.

квартал "Дивдядово", ул. "Елена Златарова" № 2
Окръжен съд: Шумен
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
2/6 идеални части от поземлен имот с идентификатор 83510.680.273 по кадастралната карта и регистри на гр. Шумен, общ. Шумен, а по регулационния план на града: УПИ VIII-920 в квартал 76, с ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 13600.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 25 кв.м.

ул. Кирил и Методий №11
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
2.СОС 83510.662.463.1.6, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Кирил и Методий" № 11, ет. 0, вид собств. Частна, тип Гараж С ЮГОИЗТОЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ в сграда, бр. нива 1, пло ...

Многостаен апартамент ШУМЕН

Многостаен апартамент ШУМЕН

Цена: 141400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 143 кв.м.

ул. Кирил и Методий №11
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
1. Поземлен имот 83510.662.463, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Кирил и Методий" № 11, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 ...

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 850 кв.м.

местност „СТАРАТА БОЛНИЦА“
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
½ ИД.Ч. ОТ ЛОЗЕ ОТ 850 КВ.М. НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ШУМЕН – МЕСТНОСТ „СТАРАТА БОЛНИЦА“ - ТЕРИТОРИЯ ПО ПАРАГРАФ 4 ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ: САШО АВРАМОВ, ПЪТ, ВАСИЛ Д. СТОЯНОВ И ПЪТ, ВИД ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 13 кв.м.

ул. Цар Иван Александър № 15, вх. 1
Окръжен съд: Шумен
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
2/3 ИД.Ч. от недвижим имот, който съгласно схема на АКК-Шумен е с № 83510.664.398.1.15 при съседи: на същия етаж 83510.664.398.1.14, 83510.664.398.1.16, над обекта 83510.664.398.1. 2, а по ...

Тристаен апартамент ШУМЕН

Тристаен апартамент ШУМЕН

Цена: 61000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 77 кв.м.

ул. "Генерал Драгомиров" № 73, бл. 20, вх. 4, ет. 6, ап. 73
Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Апартамент № 73, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение № 16, заедно с 1578/100000 идеални части от общите части на сградата и 1578/100000 идеални час ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 13600.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 25 кв.м.

ул. Кирил и Методий №11
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
СОС 83510.662.463.1.6, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Кирил и Методий" № 11, ет. 0, вид собств. Частна, тип Гараж С ЮГОИЗТОЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ в сграда, бр. нива 1, площ ...

Етаж от къща ШУМЕН

Етаж от къща ШУМЕН

Цена: 141400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 143 кв.м.

ул. Кирил и Методий №11
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Поземлен имот 83510.662.463, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Кирил и Методий" № 11, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 108630.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 271 кв.м.

ул. Калиакра 21 ет. 3
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Недвижим имот, а именно: Склад с площ от 271 кв.м., находящ се в западната част на третия етаж от масивна триетажна сграда построена в южната част на УПИ I в кв. 337 по плана на гр. Шумен, ...

Ателие, Таван ШУМЕН

Ателие, Таван ШУМЕН

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 62 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
съгл. обявлението ...

Земеделски имот ШУМЕН

Земеделски имот ШУМЕН

Цена: 116640.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 4800 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
съгл. обявлението ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 6800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Казан за създърма с бъркалка и ел. двигател, 2006 г. ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 21335.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Инсталация за интензивно охлаждане FЕSSМАNN К 3000 - 1 брой, 2006 г. ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 80410.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Универсална варилно-пушилна инсталация с димогенератори FSSMANN - 2 броя ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 11985.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Вакуум тумблер GUENTHER GРА 300, 2006 ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 5355.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Автоматичен инжектор GUENTNER, 2006 г ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 10370.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Смесител и повдиган, LАSКА МЕ 250 ZNI, 7 КW, 250 л, 2006 г., завдски №12085. ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 50150.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Машина/съоръжение, кутер машина, LASКА КU 200 VDC 1 брой - Обем 200 л, мощност 103 КВТ, скорост 160м/с, обороти 4600 об./мин, 2006 г., заводски № 12084 ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 306000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Кланично оборудване - комплект - линия за колене и обработка на свине, 6 работни места, трион за разрязване ЕFА SВ287Е, тръбен път, висящ конвейер, плотформи, ел.двигател с редуктор, метал ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 6375.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Тръбен път, монтиран под тавана, комплект, неръждаем, година 2006. ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 38250.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Инсталация за транжиране с 6 работни места, неръждаема – комплект, 2006 г. ...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 65 кв.м.

ул.“Висока поляна“№3, ет.1, ап.14
Окръжен съд: Шумен
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
АПАРТАМЕНТ №14 на І-ви жилищен етаж от вход ІІ, блок 7 със застроена площ от 64.74кв.м., заедно с ИЗБА №2 с площ от 3,86кв.м., заедно с 0,02069ид.ч. от общите части на сградата и ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 10995 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.60.172 с площ 10 995 кв. м., находящ се в гр. Шумен, обл. Шумен, Промишлена зона, при граници: север – имот 83510.60.114, изток - имот 83510.60.115, ю ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 189000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 323 кв.м.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №83510.669.56.18, находяща се в поземлен имот №83510.669.56, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, вид собств. Частна, вид територия У ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 400000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ПИ НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ШУМЕН , ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТ. 83510.55.41 с площ от 89 092 кв.м. ,при граници и съседи: 83510.55.29, 83510.55.34, 83510.55.32, 83510.55.30, 83510.55.40, ...

Земеделски имот ШУМЕН

Земеделски имот ШУМЕН

Цена: 383.40 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 2130 кв.м.

кв. Дивдядово
Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
съгл. обявлението ...

Земеделски имот ШУМЕН

Земеделски имот ШУМЕН

Цена: 7776.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 3600 кв.м.

кв. Дивдядово
Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
съгл. обявлението ...

Къща ШУМЕН

Къща ШУМЕН

Цена: 30600.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 56 кв.м.

кв. Мътница, ул. Струма 15
Окръжен съд: Шумен
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
Поземлен имот 83510.679.33, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРУМА № 15, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1514 ...

Офис ШУМЕН

Офис ШУМЕН

Цена: 75244.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 112 кв.м.

ул. Цар Освободител 57
Окръжен съд: Шумен
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ – ОФИС, НАХОДЯЩ СЕ НА ГАРАЖО-ОФИСЕН ЕТАЖ В ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПОСТРОЕНА В УПИ 1-3046 В КВ.151 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН, УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 57 СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 112,45 КВ.М. , ПР ...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 58 кв.м.

ул. Марица № 22, вх. 2, ет.1, ап. 24
Окръжен съд: Шумен
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
АПАРТАМЕНТ , НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ШУМЕН , УЛ.МАРИЦА 22, ВХ.2 , ЕТ.1 , АП.24 , ВЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 1 , С ПЛОЩ ЗА ЖИЛИЩЕТО 58,460 КВ.М. ,СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ СТАИ, КУХНЯ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 9600.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 887 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Поземлен имот с идентификатор № 83510.656.43 (осемдесет и три хиляди петстотин и десет точка шестстотин петдесет и шест точка четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти шумен чси чси шумен имоти шумен чси имоти от банки шумен частен съдебен изпълнител шумен частни съдебни изпълнители шумен съдия изпълнител шумен имоти на търг шумен чси даниела златева шумен продажба имоти от чси шумен