Чси Имоти > Шумен >

ЧСИ Шумен

Всички имоти в Шумен от ЧСИ

Парцел ШУМЕН

Цена: 5256.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 887 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
Поземлен имот с идентификатор № 83510.656.43 (осемдесет и три хиляди петстотин и десет точка шестстотин петдесет и шест точка четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 5407.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 803 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
Обявяване на: 2020-07-24
Поземлен имот с идентификатор № 83510.656.361 (осемдесет и три хиляди петстотин и десет точка шестстотин петдесет и шест точка триста шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастрални ...

Парцел ШУМЕН

Цена: 196000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1005 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
Поземлен имот с идентификатор № 83510.657.332 (осем, три, пет, едно, нула точка шест, пет, седем точка три, три, две), с площ 1 005,00 (хиляда и пет) квадратни метра, находящ се в гр. Шуме ...

Магазин ШУМЕН

Цена: 89552.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 45 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.32 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 45.55 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Цена: 32380.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 16 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.31 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 16.47 кв.м.Попадащ в сгр ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 35310.40 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 18 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.30 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 17.96 кв.м.Попадащ в сг ...

Магазин ШУМЕН

Цена: 80124.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 36 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.29 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 35.66 кв.м.Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 60127.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 26 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.33 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 26.76 кв.м. Попадащ в сг ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 47926.40 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 21 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.34 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 21.33 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Цена: 73743.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 33 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.35 бласт Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 32.82 кв.м. Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 33619.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 13 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.36 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 13.30 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 119588.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 47 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
12. СОС 83510.667.46.6.37 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 47.31 кв.м. Попадащ ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 55723.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 25 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС .83510.667.46.6.28 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 24.80 кв.м.Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Цена: 74670.40 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 29 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.27 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 29.54 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 74265.60 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 29 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.26, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 29.38 кв.м. Попадащ в с ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1182 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1123 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.06.2020 до 28.07.2020
Обявяване на: 2020-07-29
Поземлен имот с идентификатор 83510.669.48 с площ 1123 кв.м, представляващ УПИ ХVІІ в кв. 367 по плана на град Шумен, при съседи: 83510.669.130; 83510.669.47; 83510.669.221; 73510.669.13 ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 368000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1964 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – 3 С ПЛОЩ 1963, 82 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74335-30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.5, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1, ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 58400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 313 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 2 – 312,54 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74270-30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.3, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1, вид собс ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 44800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 241 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 1, С ПЛОЩ 240,54 КВ.М., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74298- 30.01.2019 СОС 83510.669.179.1.4, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ет. 1 ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 152000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 800 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 3 - С ПЛОЩ ОТ 799,82 кв.м., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74379-30.01.2019 Г.- СОС 83510.669.179.1.8, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 848 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 4 - С ПЛОЩ ОТ 848.02 кв. м., а съгласно схема-проект № 15-74429-30.01.2019 – СОС 83510.669.179.1.9 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 528 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 2 – С ПЛОЩ ОТ 527,6 кв.м., А СЪГЛАСНО СХЕМА-ПРОЕКТ №15-74356-30.01.2019 г.СОС 83510.669.179.1.7, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. СТРОИТЕЛ, вид с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 30 кв.м.

ул.Добри Войников 1
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.06.2020 до 27.07.2020
Обявяване на: 2020-07-28
МАГАЗИН с РЗП от 30 кв.м., разположен на две нива, построен в жилищна сграда намираща на ул. Добри Войников №1 в гр. Шумен, УПИ VIII-4487 в кв. 263 по плана на гр. Шумен, заедно с правото ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1725 кв.м.

индустриална зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.06.2020 до 27.07.2020
Обявяване на: 2020-07-28
ДВОРНО МЯСТО с площ от 14 000 кв.м. представляващо УПИ ІV от кв.367 А по плана на гр.Шумен , общ.Шумен , ул. „Индустриална „ 2,при граници :от запад – УПИ ІІІ-„Семена-Шумен” ЕООД , ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 638 кв.м.

индустриална зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.06.2020 до 27.07.2020
Обявяване на: 2020-07-28
ДВОРНО МЯСТО с площ от 14 000 кв.м. представляващо УПИ ІV от кв.367 А по плана на гр.Шумен , общ.Шумен , ул. „Индустриална „ 2,при граници :от запад – УПИ ІІІ-„Семена-Шумен” ЕООД , ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 152000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 323 кв.м.

индустриална зона
Окръжен съд: Шумен
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №83510.669.56.18, находяща се в поземлен имот №83510.669.56, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, вид собств. Частна, вид територия У ...

Офис ШУМЕН

Офис ШУМЕН

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 103 кв.м.

ул. Любен Каравелов № 33-Б
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.06.2020 до 14.07.2020
Обявяване на: 2020-07-15
Самостоятелен обект в сграда с Идентификатор 83510.662.359.2.3, област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. Любен Каравелов № 33-Б, ет. 0, вид собств. Частна, тип За офис, бр. ни ...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 368000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1964 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ Н ...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 58400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 312 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 44800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 240 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 848 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 152000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 800 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 527 кв.м.

ул.СТРОИТЕЛ
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.06.2020 до 07.07.2020
Обявяване на: 2020-07-08
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 73743.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 33 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.35 бласт Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 32.82 кв.м. Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 89552.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 45 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.32 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 45.55 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 119588.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 47 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.37 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 47.31 кв.м. Попадащ в сг ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 33619.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 13 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.36 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 13.30 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 73743.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 33 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.05.2020 до 06.06.2020
Обявяване на: 2020-06-07
СОС 83510.667.46.6.35 бласт Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 32.82 кв.м. Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 47926.40 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 21 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.34 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 21.33 кв.м. Попадащ в сг ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 60127.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 27 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.33 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 26.76 кв.м. Попадащ в сг ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 89552.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 45 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.05.2020 до 28.06.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.32 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 45.55 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 32380.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 16 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.31 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 16.47 кв.м.Попадащ в сгр ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 35310.40 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 18 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.30 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 17.96 кв.м.Попадащ в сг ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 80124.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 36 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.29 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 35.66 кв.м.Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 55723.20 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 25 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС .83510.667.46.6.28 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 24.80 кв.м.Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 74670.40 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 29 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.27 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 29.54 кв.м. Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 74265.60 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 29 кв.м.

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
СОС 83510.667.46.6.26, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 29.38 кв.м. Попадащ в с ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 196000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1005 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
1. Поземлен имот с идентификатор № 83510.657.332 (осем, три, пет, едно, нула точка шест, пет, седем точка три, три, две), с площ 1 005,00 (хиляда и пет) квадратни метра, находящ се в гр. Ш ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 1547100.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 6405 кв.м.

бул. Мадара 1Е
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.06.2020 до 14.07.2020
Обявяване на: 2020-07-15
Недвижим имот –парцел УПИ VI в кв. 369а по плана на гр. Шумен, с площ 6405 кв.м., ведно с изградената в него масивна незавършена сграда със застроена площ 432 кв.м. при граници на имота: ...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 4800 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
...

Други ШУМЕН

Други ШУМЕН

Цена: 73000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 4504 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
...

Ателие, Таван ШУМЕН

Ателие, Таван ШУМЕН

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Христо Ботев“ № 19, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Шумен
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идент.№ 83510.667.46.6.21 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, който самостоятелен обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идент. № 8351 ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.04.2020 до 28.05.2020
Обявяване на: 2020-05-29
1/2 ИД.Ч. ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 30 кв.м.

ул. Добри Войников № 1
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
МАГАЗИН с РЗП от 30 кв.м., разположен на две нива, построен в жилищна сграда намираща на ул. Добри Войников №1 в гр. Шумен, УПИ VIII-4487 в кв. 263 по плана на гр. Шумен, заедно с правото ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1725 кв.м.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПИ 83510.669.473 с площ от 1725 кв.м. , НТП – урбанизирана, начин на трайно ползване за дърводобивна и дървообработваща промишленост при граници: 83510.669.474; 83510.669.117; 83510.669.11 ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 638 кв.м.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ПИ 83510.669.474 с площ от 638 кв.м., НТП – урбанизирана, начин на трайно ползване за дърводобивна и дървообработваща промишленост при граници: 83510.669.117, 83510.669.473, 83510.669.472 ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 295 кв.м.

ул. Стара планина № 18
Окръжен съд: Шумен
Срок: 28.03.2020 до 28.04.2020
Обявяване на: 2020-04-29
Поземлен имот с идентификатор 83510.658.372 – УПИ VIII-1543,1544 в кв. 561 б по плана на гр. Шумен-урбанизирана територия, общ Шумен, ул. Стара планина № 18, площ 295 кв.м., при граници: ...

Къща ШУМЕН

Къща ШУМЕН

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

ул. Генерал Скобелев № 6
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
2. Самостоятелен обект с идентфикатор № 83510.660.85.1.4 (осем, три, пет, едно, нула точка шест, шест, нула точка осем, пет точка едно точка четири), с площ 60,00 (шестдесет) квадратни мет ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 338 кв.м.

ул. „Генерал Скобелев“ № 6
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
1. 1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот с идентификатор № 83510.660.85 (осем, три, пет, едно, нула точка шест, шест, нула точка осем, пет), с площ 338,00 (триста тридесет и осем) ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 119589.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 47 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.37 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 47.31 кв.м. Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 33620.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 13 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.36 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 13.30 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 73744.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 33 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.35 бласт Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 32.82 кв.м. Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 47927.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 21 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.34 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 21.33 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 60128.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 27 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.33 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 26.76 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 89553.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 46 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.32 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 45.55 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 32381.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 16 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.31 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 16.47 кв.м.Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 35311.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 18 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.30 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 17.96 кв.м.Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 80125.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 36 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.29 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 35.66 кв.м.Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 55724.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 25 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС .83510.667.46.6.28 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 24.80 кв.м.Попадащ в ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 74671.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 29 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.27 област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 29.54 кв.м. Попадащ в с ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 74266.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 29 кв.м.

ул. Христо Ботев № 19
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
СОС 83510.667.46.6.26, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. Христо Ботев №19, ет.0, вид собств. Частна, Тип за търговска дейност ,бр. Нива 1, площ по документ 29.38 кв.м. Попадащ в с ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 44800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 262 кв.м.

ул. „Стара планина“ № 27
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
4. Поземлен имот с идетификатор № 83510.659.173 (осем, три, пет, едно, нула точка шест, пет, девет точка едно, седем, три) с площ 262,00 (двеста шестдесет и два) квадратни метра, НТП Ниско ...

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 196000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1850 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
1. Поземлен имот с идентификатор № 83510.657.332 (осем, три, пет, едно, нула точка шест, пет, седем точка три, три, две), с площ 1 005,00 (хиляда и пет) квадратни метра, находящ се в гр. Ш ...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 368000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 1964 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 58400.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 312 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 44800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 240 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 848 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 152000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 800 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Търговски имот ШУМЕН

Търговски имот ШУМЕН

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 527 кв.м.

ул. Строител
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ - ДВУЕТАЖЕН ПАРКИНГ С РЗП ОТ 2600 КВ.М. ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.179.1 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХАНГАР, ГАРАЖ НА ДВЕ НИВ ...

Многостаен апартамент ШУМЕН

Многостаен апартамент ШУМЕН

Цена: 122691.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 136 кв.м.

ул.“Ружа Тенева – Северина“№20, ет.1
Окръжен съд: Шумен
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ – АПАРТАМЕНТ №1 от триетажна жилищна сграда с административен адрес гр.Шумен, ул.“Ружа Тенева – Северина“№20, ет.1; заедно с ИЗБА №3 от втори сутерен и ТАВАНСКИ КЛЕТКИ № ...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 65 кв.м.

ул.“Висока поляна“№3, ет.1, ап.14
Окръжен съд: Шумен
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
АПАРТАМЕНТ №14 на І - ви жилищен етаж от вход ІІ, блок 7 със застр.площ от 64.74кв.м., заедно с ИЗБА №2 с площ от 3,86кв.м., заедно с 0,02069ид.ч. от общите части на сградата и от правот ...

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 2000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 10000 кв.м.

м. БЕШ ТЕПЕ
Окръжен съд: Шумен
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
1/6 ИД.Ч. ОТ Поземлен имот с идентификатор 83510.118.21, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, м. БЕШ ТЕПЕ, територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 10000 кв.м., стар номер 14021 ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 128746.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 253 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 4800 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 73000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 4504 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
...

Склад ШУМЕН

Склад ШУМЕН

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 271 кв.м.

ул. Калиакра № 21, ет.3
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
Недвижим имот, а именно: Склад с площ от 271 кв.м., находящ се в западната част на третия етаж от масивна триетажна сграда построена в южната част на УПИ I в кв. 337 по плана на гр. Шумен, ...

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 7000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 947 кв.м.

М. СТАРАТА БОЛНИЦА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
½ ИД.Ч. ОТ ЛОЗЕ ОТ 850 КВ.М. НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ШУМЕН – МЕСТНОСТ „СТАРАТА БОЛНИЦА“ - ТЕРИТОРИЯ ПО ПАРАГРАФ 4 ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ: САШО АВРАМОВ, ПЪТ, ВАСИЛ Д. СТОЯНОВ И ПЪТ, ВИД ...

Тристаен апартамент ШУМЕН

Тристаен апартамент ШУМЕН

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 77 кв.м.

ул. "Генерал Драгомиров" № 13, ал. 20, вх. 4, ет. 6, ап. 73
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Апартамент № 73, находящ се в жилищна сграда - блок ЕЖБ – 20, вход IV, на шести етаж, която жилищна сграда е построена върху парцел I в квартал 568, комплекс „Б. Българанов“, на ул. „Генер ...

Тристаен апартамент ШУМЕН

Тристаен апартамент ШУМЕН

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 77 кв.м.

ул. "Генерал Драгомиров" № 13, ал. 20, вх. 4, ет. 6, ап. 73
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Апартамент № 73, находящ се в жилищна сграда - блок ЕЖБ – 20, вход IV, на шести етаж, която жилищна сграда е построена върху парцел I в квартал 568, комплекс „Б. Българанов“, на ул. „Генер ...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 51249.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 70 кв.м.

кв. Тракия, ул. Странджа № 4, вх.1, ет.12, ап. 59
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Апартамент № 59, на 12 жилищен етаж, вход 1, в жилищна сграда – ППК 7, построен върху държавна земя по плана на град Шумен, кв. Тракия, ул. „Странджа“ № 4, състоящ се от две стаи, кухня и ...

Магазин ШУМЕН

Магазин ШУМЕН

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 19 кв.м.

ул. Хан Крум № 4
Окръжен съд: Шумен
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Магазин № 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.522.4.15, на сутеренен етаж, със застроена площ 19.25 кв.м, състоящ се от търговска зала, при съседи: на с ...

Многостаен апартамент ШУМЕН

Многостаен апартамент ШУМЕН

Цена: 52003.80 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 62 кв.м.

ул. "Стара планина" № 8, вх. 3, ет. 1, ап. 37
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Апартамент № 37, във вход 3, на първи етаж на ул. „Стара планина“ № 80 в гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, комплекс 564 по плана на града, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помеще ...

Ателие, Таван ШУМЕН

Ателие, Таван ШУМЕН

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Христо Ботев“ № 19, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идент.№ 83510.667.46.6.21 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, който самостоятелен обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идент. № 8351 ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 152000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 323 кв.м.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Шумен
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №83510.669.56.18, находяща се в поземлен имот №83510.669.56, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, вид собств. Частна, вид територия У ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 1547100.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

бул. Мадара № 1Е
Окръжен съд: Шумен
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Недвижим имот –парцел УПИ VI в кв. 369а по плана на гр. Шумен, с площ 6405 кв.м., ведно с изградената в него масивна незавършена сграда със застроена площ 432 кв.м. при граници на имота: ...

Вила ШУМЕН

Вила ШУМЕН

Цена: 20800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 37 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
Сграда 83510.655.149.1, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, м. ЧАДЪР ТЕПЕ, вид собств. Частна, функц. предн. Вилна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 37 кв.м ...

Многостаен апартамент ШУМЕН

Многостаен апартамент ШУМЕН

Цена: 152000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 143 кв.м.

ул. Кирил и Методий №11
Окръжен съд: Шумен
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
Поземлен имот 83510.662.463, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Кирил и Методий" № 11, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), ...

Двустаен апартамент ШУМЕН

Двустаен апартамент ШУМЕН

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 58 кв.м.

ул.Генерал Драгомиров № 36, вх.3, ет. 5, ап.58
Окръжен съд: Шумен
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
¼ ид.ч. от СОС с идентификатор 83510.658.6.3.58, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен п.к.9700, ул.Генерал Драгомиров № 36, вх.3, ет. 5, ап.58 , вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент, ...

Гараж ШУМЕН

Гараж ШУМЕН

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 19 кв.м.

бул. Симеон Велики № 69
Окръжен съд: Шумен
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
½ ИД.Ч. ОТ ГАРАЖ №4 ПО ОДОБРЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 19,20 КВ.М., ПРИ СЪСЕДИ: ГАРАЖ №3 – ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ, ГАРАЖ № 5 – ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ВЪНШНА СТЕНА И ...

Производствен имот ШУМЕН

Производствен имот ШУМЕН

Цена: 208800.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 0 кв.м.

ул. Деде агач № 25
Окръжен съд: Шумен
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
ОТ ДВОРНО МЯСТО, СЪСТАВЛЯВАЩО ИМОТ 2, ПАРЦЕЛ 2 В КВАРТАЛ 615А ПО ПЛАНА НА ГР. ШУМЕН, С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА С ОДОБРЕН ОТ ОБЩИНА ШУМЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕ ...

Парцел ШУМЕН

Парцел ШУМЕН

Цена: 5840.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 887 кв.м.

ул. Северна
Окръжен съд: Шумен
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Поземлен имот с идентификатор № 83510.656.43 (осемдесет и три хиляди петстотин и десет точка шестстотин петдесет и шест точка четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти шумен чси чси шумен имоти шумен чси имоти от банки шумен частен съдебен изпълнител шумен частни съдебни изпълнители шумен съдия изпълнител шумен имоти на търг шумен чси даниела златева шумен продажба имоти от чси шумен