Чси Имоти > Гоце Делчев >

ЧСИ Гоце Делчев

Всички имоти в Гоце Делчев от ЧСИ

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ПАРКОМЯСТО № 10 (десет) със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, находящо се на кота - 2,65/минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ от пететажната жилищна сграда, коят ...

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
Паркомясто № 6 (шест) със застроена площ от 15кв.м. /петнадесет квадратни метра/, находящо се на кота - 2,65/минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ от пететажната жилищна сграда, която щ ...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 38868.26 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 107 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
АПАРТАМЕНТ №3 /три/ със застроена площ от 107,36кв.м. / сто и седем цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/, намиращ се на кота + 3,20 /плюс три цяло и двадесет стотни/, югоизточно ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 20008.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 27494.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 36243.53 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 108 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
Първи жилищен етаж със застроена площ от 108.45/сто и осем квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра/ от ДВУЕТАЖНА ДВУХАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 100873.38 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Галактион Хилендарски'' №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2124, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 17914.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
I). 1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.587/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин осемдесет и седем/, Т ...

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 46621.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 1598 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.2230 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста и тридесет/, Трайно предназначение на територи ...

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 38868.26 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 107 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 36312.11 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 33630.07 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 90 кв.м.

гр.Гоце Делчев, п.к.2900, ул.,,ДУНАВ’’ № 7, ет.6, ап.16
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 9936.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
Втори жилищен етаж от жилищна сграда с идентификатор №17395.501.2726.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две седем две шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 84 кв.м.

ул.”Пейо Яворов”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен п ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 32240.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 97 кв.м.

ул. “Екзарх Антим 1” 44
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Предмет на публичната продан са: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.2726 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. На ИЗПЪЛНИ ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 54998.13 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 157 кв.м.

гр.Гоце Делчев ул."Средна гора"№ 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 156.55 кв.м. /сто петдесет и шест цяло и петдесет и пет квадратни метра/, от масивна жилищна сграда, състояща се от приземен /гаражен/ етаж, първи ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 50411.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 111 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: 1. Поземлен имот с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 3 ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 58680.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 102 кв.м.

ул."СТРУМА" №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 102.50кв.м. от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ парцел VI, имот пл.№3056 от кв.93 по сега действащия план на гр.Гоце Делчев, утвърден със Запо ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 19904.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
I). 1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.587/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин осемдесет и седем/, Т ...

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 51801.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 1461 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.2230 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста и тридесет/, Трайно предназначение на територи ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 61109.04 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 157 кв.м.

гр.Гоце Делчев ул."Средна гора"№4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 08.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 156.55 кв.м. /сто петдесет и шест цяло и петдесет и пет квадратни метра/, от масивна жилищна сграда, състояща се от приземен /гаражен/ етаж, първи ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 11040.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Втори жилищен етаж от жилищна сграда с идентификатор №17395.501.2726.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две седем две шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 31642.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 21569.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 30845.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 42017.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.8, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 37366.74 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 90 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Дунав'' № 7, ет.6, ап.16
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.3183.2.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГК ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 61056.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, ул. Пейо К. Яворов" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел X (десети) имот с планоснимачни номера 5266 (пет хиляди двеста шестдесет и шест) и 5267 (пет хиляди двеста шестдесет и седем) от квартал 253 (двеста петде ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 172080.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

землището на гр. Гоце Делчев, местност Мочура
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Поземлен имот с идентификатор 17395.111.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 30672.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 84 кв.м.

ул.”Пейо Яворов”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен п ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 22032.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Лозенград” 10
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел Х /десети/, имот ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 124 кв.м.

ул. „Дунав”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Предмет на публичната продан e Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 го ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 53058.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 111 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: 1. Поземлен имот с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от ...

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 31485.60 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 79 кв.м.

Ж.К. "ЮГ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 17395.501.1633.5.14 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин тридесет и три, точка, пе ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 112464.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Галактион Хилендарски'' № 6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2124, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 65200.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 102 кв.м.

ул.Струма №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 102.50кв.м. от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ парцел VI, имот пл.№3056 от кв.93 по сега действащия план на гр.Гоце Делчев, утвърден със Запо ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 67840.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, ул. Пейо К. Яворов" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел X (десети) имот с планоснимачни номера 5266 (пет хиляди двеста шестдесет и шест) и 5267 (пет хиляди двеста шестдесет и седем) от квартал 253 (двеста петде ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 191200.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

землището на гр. Гоце Делчев, местност Мочура
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Поземлен имот с идентификатор 17395.111.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 81445.10 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 157 кв.м.

гр.Гоце Делчев ул."Средна гора" №4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 156.55 кв.м. /сто петдесет и шест цяло и петдесет и пет квадратни метра/, от масивна жилищна сграда, състояща се от приземен /гаражен/ етаж, първи ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 22666.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: I). 1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.587/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин ...

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 58927.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 58927 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.2230 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста и тридесет/, Трайно предназначение на територи ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 35158.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 23966.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 34272.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 46686.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.8, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Евтини имоти от ЧСИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти гоце делчев имоти в гоце делчев апартаменти гоце делчев апартаменти в гоце делчев чси гоце делчев публична продан гоце делчев апартаменти в гоце делчев цени апартаменти в гоце делчев на изгодни цени имоти гоце делчев чси гоце делчев