Чси Имоти > Гоце Делчев >

ЧСИ Гоце Делчев

Всички имоти в Гоце Делчев от ЧСИ

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ПАРКОМЯСТО № 10 (десет) със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, находящо се на кота - 2,65/минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ от пететажната жилищна сграда, коят ...

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
Паркомясто № 6 (шест) със застроена площ от 15кв.м. /петнадесет квадратни метра/, находящо се на кота - 2,65/минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ от пететажната жилищна сграда, която щ ...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 38868.26 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 107 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
АПАРТАМЕНТ №3 /три/ със застроена площ от 107,36кв.м. / сто и седем цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/, намиращ се на кота + 3,20 /плюс три цяло и двадесет стотни/, югоизточно ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 20008.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 27494.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 36243.53 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 108 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
Първи жилищен етаж със застроена площ от 108.45/сто и осем квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра/ от ДВУЕТАЖНА ДВУХАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 100873.38 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Галактион Хилендарски'' №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2124, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 17914.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
I). 1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.587/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин осемдесет и седем/, Т ...

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 46621.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 1598 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.2230 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста и тридесет/, Трайно предназначение на територи ...

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Паркомясто ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 2315.54 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 38868.26 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 107 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 36312.11 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 33630.07 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 90 кв.м.

гр.Гоце Делчев, п.к.2900, ул.,,ДУНАВ’’ № 7, ет.6, ап.16
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 9936.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
Втори жилищен етаж от жилищна сграда с идентификатор №17395.501.2726.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две седем две шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 84 кв.м.

ул.”Пейо Яворов”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен п ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 32240.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 97 кв.м.

ул. “Екзарх Антим 1” 44
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Предмет на публичната продан са: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.2726 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/02.10.2009 г. На ИЗПЪЛНИ ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 54998.13 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 157 кв.м.

гр.Гоце Делчев ул."Средна гора"№ 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 156.55 кв.м. /сто петдесет и шест цяло и петдесет и пет квадратни метра/, от масивна жилищна сграда, състояща се от приземен /гаражен/ етаж, първи ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 50411.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 111 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: 1. Поземлен имот с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 3 ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 58680.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 102 кв.м.

ул."СТРУМА" №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 102.50кв.м. от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ парцел VI, имот пл.№3056 от кв.93 по сега действащия план на гр.Гоце Делчев, утвърден със Запо ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 19904.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
I). 1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.587/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин осемдесет и седем/, Т ...

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 51801.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 1461 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.2230 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста и тридесет/, Трайно предназначение на територи ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 61109.04 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 157 кв.м.

гр.Гоце Делчев ул."Средна гора"№4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 08.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 156.55 кв.м. /сто петдесет и шест цяло и петдесет и пет квадратни метра/, от масивна жилищна сграда, състояща се от приземен /гаражен/ етаж, първи ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 11040.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Втори жилищен етаж от жилищна сграда с идентификатор №17395.501.2726.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две седем две шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 31642.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 21569.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 30845.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 42017.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.8, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 37366.74 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 90 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Дунав'' № 7, ет.6, ап.16
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.3183.2.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГК ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 61056.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, ул. Пейо К. Яворов" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел X (десети) имот с планоснимачни номера 5266 (пет хиляди двеста шестдесет и шест) и 5267 (пет хиляди двеста шестдесет и седем) от квартал 253 (двеста петде ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 172080.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

землището на гр. Гоце Делчев, местност Мочура
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Поземлен имот с идентификатор 17395.111.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 30672.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 84 кв.м.

ул.”Пейо Яворов”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен п ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 22032.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Лозенград” 10
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел Х /десети/, имот ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 124 кв.м.

ул. „Дунав”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Предмет на публичната продан e Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 го ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 53058.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 111 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: 1. Поземлен имот с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от ...

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 31485.60 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 79 кв.м.

Ж.К. "ЮГ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 17395.501.1633.5.14 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин тридесет и три, точка, пе ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 112464.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Галактион Хилендарски'' № 6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 17395.501.2124, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 65200.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 102 кв.м.

ул.Струма №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 102.50кв.м. от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ парцел VI, имот пл.№3056 от кв.93 по сега действащия план на гр.Гоце Делчев, утвърден със Запо ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 67840.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, ул. Пейо К. Яворов" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел X (десети) имот с планоснимачни номера 5266 (пет хиляди двеста шестдесет и шест) и 5267 (пет хиляди двеста шестдесет и седем) от квартал 253 (двеста петде ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 191200.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

землището на гр. Гоце Делчев, местност Мочура
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Поземлен имот с идентификатор 17395.111.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 81445.10 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 157 кв.м.

гр.Гоце Делчев ул."Средна гора" №4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 156.55 кв.м. /сто петдесет и шест цяло и петдесет и пет квадратни метра/, от масивна жилищна сграда, състояща се от приземен /гаражен/ етаж, първи ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 22666.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: I). 1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.587/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин ...

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 58927.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 58927 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.2230 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста и тридесет/, Трайно предназначение на територи ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 35158.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 23966.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 34272.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 46686.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.8, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, ...

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 34984.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 79 кв.м.

Ж.К. "ЮГ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 17395.501.1633.5.14 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин тридесет и три, точка, пе ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 34080.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 84 кв.м.

ул.”Пейо Яворов”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен п ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 58953.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 111 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28
1. Поземлен имот с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 323,00кв.м. ЕКАТТЕ: 173 ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 66 кв.м.

ул.„ Дунав” 18, ет.6, ап. 16
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
Предмет на публичната продан е ПУБЛИЧНА ПРОДАН на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.3182.6.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 25184.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 2019-05-13
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: I). 1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.587/седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, петстотин ...

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Парцел ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 65474.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 1598 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 2019-05-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.2230 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста и тридесет/, Трайно предназначение на територи ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 76500.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 161 кв.м.

ул. „Дунав”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 2019-04-22
Предмет на публичната продан e Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 го ...

Заведение ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Заведение ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 149938.40 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 536 кв.м.

гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 2019-04-22
Предмет на публичната продан са: 1106/5660 /хиляда сто и шест върху пет хиляди шестстотин и шестдесет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ПАРЦЕЛ ІІ /втори/ с пл. № 985 /деветстотин ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 24480.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Лозенград” 10
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 2019-04-22
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел Х /десети/, имот ...

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 21784.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3182.7.17 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто осемдесет и две, точка, седем ...

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 36813.60 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 79 кв.м.

Ж.К. "ЮГ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 17395.501.1633.5.14 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин тридесет и три, точка, пе ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 47200.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 116 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 115,58кв.м. от четириетажна жилищна сграда с идентификатор №17395.501.572.1, построена в поземлен имот с идентификатор №17395.501.572, представ ...

Земеделска земя ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Земеделска земя ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 3192.58 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр.Гоце Делчев, местност „Кулата“
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.02.2019 до 15.03.2019
Обявяване на: 2019-03-18
½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 17395.65.24, Гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл, Благоевград, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 63504.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, ул. Пейо К. Яворов" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.02.2019 до 15.03.2019
Обявяване на: 2019-03-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел X (десети) имот с планоснимачни номера 5266 (пет хиляди двеста шестдесет и шест) и 5267 (пет хиляди двеста шестдесет и седем) от квартал 253 (двеста петде ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 179784.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

землището на гр. Гоце Делчев, местност Мочура
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.02.2019 до 15.03.2019
Обявяване на: 2019-03-18
Поземлен имот с идентификатор 17395.111.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени ...

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Многостаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 34000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 75 кв.м.

Жилищен комплекс "ЮГ", №5, ет.7, ап.21
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15
АПАРТАМЕНТ № 21, находящ се на VІІ / седми/ жилищен етаж от седеметажната масивна железобетонна жилищна сграда- блок № 5, построен върху държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- парцел І, имо ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 30051.52 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 68 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Екзарх Йосиф'' 4, ет.2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2086.1.2, гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 38903.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-05
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 26551.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-05
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 37970.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-05
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 55793.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 111 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 323,00кв.м. ЕКАТТЕ: 17395, ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 29040.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 72 кв.м.

ул. ”Дунав”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
Предмет на публичната продан е ОФИС със застроена площ от 72.25 кв.м. /седемдесет и две цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра/, състоящ се от две офис помещения, баня, тоалетна, уми ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 73600.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 72 кв.м.

ул.„Герман Титов” № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 20700.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 70 кв.м.

УЛ. "ПОТОКА" № 17
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
Сграда с идентификационен № 17395.501.2620.1 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, две, нула, точка, едно/ построена върху поземлен имот с идентификацион ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 13536.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 86 кв.м.

УЛ. "ЕКЗАРХ АНТИМ I" № 44 А
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР № 17395.501.2726.1 /едно седем при девет пет точка пет нула едно точка две седем две шест точка едно/, находяща се в гр. Гоце Делчев, о ...

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 40904.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 79 кв.м.

Ж.К. "ЮГ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 17395.501.1633.5.14 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин тридесет и три, точка, пе ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 38546.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 79 кв.м.

ул. "Щип" №1, вх.А, ет.3, ап.15
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 17395.501.1512.1.15 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет лева, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин и дванадесет, точка, е ...

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 24204.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 40 кв.м.

ж.к. "Дунав" №22, ет.6, ап.17
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3182.7.17 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто осемдесет и две, точка, седем ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 66 кв.м.

ул.„ Дунав” 18, ет.6, ап. 16
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
Предмет на публичната продан е ПУБЛИЧНА ПРОДАН на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.3182.6.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 66 кв.м.

ул.„ Дунав” 18, ет.6, ап. 16
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
Предмет на публичната продан е ПУБЛИЧНА ПРОДАН на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 17395.501.3182.6.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 90494.55 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, ул."Средна гора” № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 156.55 кв.м. /сто петдесет и шест цяло и петдесет и пет квадратни метра/, от масивна жилищна сграда, състояща се от приземен /гаражен/ етаж, първи ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Лозенград” 10
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ с отделен вход в източната част на жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел Х /десети/, имот ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 548720.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 3998 кв.м.

гр.Гоце Делчев, ул.''Панаирски ливади'' 18
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 17395.501.3102 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди сто и две/ по кадастралната карта и кадастрал ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 199760.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

землището на гр. Гоце Делчев, местност Мочура
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
Поземлен имот с идентификатор 17395.111.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени ...

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Други ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 70560.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 0 кв.м.

гр. Гоце Делчев, ул. Пейо К. Яворов" № 9
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел X (десети) имот с планоснимачни номера 5266 (пет хиляди двеста шестдесет и шест) и 5267 (пет хиляди двеста шестдесет и седем) от квартал 253 (двеста петде ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 36072.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 84 кв.м.

ул.”Пейо Яворов”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.11.2018 до 07.12.2018
Обявяване на: 2018-12-10
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен п ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 161 кв.м.

ул. „Дунав”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.11.2018 до 07.12.2018
Обявяване на: 2018-12-10
Предмет на публичната продан са: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2563.2.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2 ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 103 кв.м.

ул. “Цариброд” 7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
Предмет на публичната продан е: ½ ИД ЧАСТ /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.1756 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 43226.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 57 кв.м.

ул. "Паул ленц" №2, ет.2, ап.12
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 29501.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 43 кв.м.

ул. "Паул ленц" №2, ет.3, обект 7
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Офис ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 42189.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Паул Ленц" №2, ет.3, обект 5
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 61992.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 111 кв.м.

ул. "Първи май" №3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.722, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 323,00кв.м. ЕКАТТЕ: 17395, ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 52732.80 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 102 кв.м.

ул.Струма №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 07.11.2018 до 07.12.2018
Обявяване на: 2018-12-10
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 102.50кв.м. от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ парцел VI, имот пл.№3056 от кв.93 по сега действащия план на гр.Гоце Делчев, утвърден със Запо ...

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гараж ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 5260.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Стражин" №3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16
II). СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.2 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин шестдесет и четири, точка, две/ Предназначен ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 101861.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 101 кв.м.

ул. "Стражин" №3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16
І). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.1464, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ: 349,00кв.м., ЕКАТТЕ: 1 ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 51840.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 116 кв.м.

ул. "Никола Вапцаров" №17
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16
ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 115,58кв.м. от четириетажна жилищна сграда с идентификатор №17395.501.572.1, построена в поземлен имот с идентификатор №17395.501.572, представ ...

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 23000.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 70 кв.м.

УЛ. "ПОТОКА" №17
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
Сграда с идентификационен № 17395.501.2620.1 /едно, седем, три, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, шест, две, нула, точка, ...

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 79 кв.м.

ЖК. "ЮГ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 17395.501.1633.5.14 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин тридесет и три, точка, пе ...

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 15040.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 86 кв.м.

УЛ."ЕКЗАРХ АНТИМ I" № 44А
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР № 17395.501.2726.1 /едно седем при девет пет точка пет нула едно точка две седем две шест точка едно/, находяща се в гр. Гоце Делчев, о ...

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 46046.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 79 кв.м.

ул. "Щип" №1, вх.А, ет.3, ап.15
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 19.09.2018 до 19.10.2018
Обявяване на: 2018-10-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 17395.501.1512.1.15 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет лева, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин и дванадесет, точка, е ...

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магазин ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Цена: 40080.00 лв.

Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Квадратура 84 кв.м.

ул.”Пейо Яворов”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28
Предмет на публичната продан е МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛО, с обща застроена площ от 84.48 кв. м. /осемдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен п ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти гоце делчев имоти в гоце делчев апартаменти гоце делчев апартаменти в гоце делчев чси гоце делчев публична продан гоце делчев апартаменти в гоце делчев цени апартаменти в гоце делчев на изгодни цени имоти гоце делчев чси гоце делчев