Чси Имоти > София > Магазин

ЧСИ София

Всички имоти Магазин в София от ЧСИ

Магазин СОФИЯ

Цена: 276579.90 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 187 кв.м.

ул. Мила Родина №26-28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Недвижим имот, находящ се в новопостроена Жилищна сграда с магазини и ателиета, с два входа, състояща се от: сутерен, партер, пет жилищни етажа и мезонети в подпокривното пространство, с р ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 495288.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 599 кв.м.

кв. Орландовци, ул. Христо Станишев № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.509.905.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и девет, точка, деветстотин и пет, точка, едно, точка, шес ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 214160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 254 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, тел. 0876 835 655
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев рег. № 788 Помощник-изпълнител Валентин Василев Район на действие Софийски гра ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

гр. София, район "Надежда", ул. "Явор"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 06.04.2016 г., собственост на ЕТ „Библиос- Таня Дилова“, представлявано от Таня Дак ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 26265.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 33 кв.м.

ул. "Западен парк", блок 30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

гр. София, жк "Овча купел 2", ул. "Западен парк", блок 30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 34 кв.м.

бул. „Александър Малинов“ № 23, Магазин № 64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
½ /една втора/ идеална част от Магазин № 64 /шестдесет и четири/, находящ се в град София, Столична община, район „Младост“, жилищен комплекс „Младост 1А /едно, буква „А“/“, в Търговски к ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

ул. "Западен парк", блок 30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 52358.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

гр. София, жк "Овча купел 2", ул. "Западен парк", блок 30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Цена: 68221.44 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 160911.36 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 99 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 58622.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Цена: 58622.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 56073.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65335.68 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 166302.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

ул. Ворино № 21, вх.Б, на сутеренен етаж
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.08.2019г. до 26.09.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 44.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

блок 809П
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
МАГАЗИН, с идентификатор 68134.4358.71.6.31 находящ се в град София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", в подблоковото пространство на блок 809 П /осемстотин и девет - "п"/, със застроена площ 6 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Симеонов век 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
¼ (една четвърт) ид. част от МАГАЗИН за трикотаж и парфюмерия с идентификатор № 68134.703.904.2 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, три, точка, девет, нула, четири, точка, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 58336.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Връх Манчо, бл. 4, вх. А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 78080.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 83 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин, Търговски комплекс "Силвър център", партер, магазин № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересува ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

ул. "Тодор Каблешков" № 24, магазинно помещение 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
МАГАЗИННО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ на две нива – първо ниво, разположено на сутеренния /подземен/ етаж и второ ниво на партерния /приземен/ етаж, находящо се на адрес: гр. София, Столична общ ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 175500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ул. "Бигла" № 64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 31.07.2019 до 31.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
МАГАЗИН № 6 (шест), находящ се в гр. София, СО-район „Лозенец“, на II (втори) етаж, кота + 2,83 (плюс две цяло и осемдесет и три стотини) метра в новостроящата се сграда върху описаното по ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 212400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

ул. Бигла № 64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 31.07.2019 до 31.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
МАГАЗИН № 5 (пет), находящ се в гр. София, СО-район „Лозенец“, на II (втори) етаж, кота + 2,83 (плюс две цяло и осемдесет и три стотини) метра в новостроящата се сграда върху описаното по- ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 61760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Братин дол № 21-23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-08-31
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 71500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
МАГАЗИН № 12 /дванадесет/, изграден на степен "груб строеж", находящ се в гр. София, СО, район "Красно село", улица "Медет" № 4 /четири/, на първия етаж /кота ± 0,00 м/, корпус "А" от жили ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
МАГАЗИН № 10 /десет/, изграден в груб строеж, находящ се в гр. София, СО, район "Красно село", ул. "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж в комплексна жилищна сграда /на четири и на шест етаж ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
МАГАЗИН № 9 /девет/, изграден в груб строеж, находящ се в гр. София, СО, район "Красно село", ул. "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж в комплексна жилищна сграда /на четири и на шест етажа ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 123420.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 90 кв.м.

Витоша ВЕЦ Симеоново
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Магазин № 9 /девет/, находящ се на първи етаж, кота -0.40 (минус нула цяло и четиридесет стотни) метра със застроена площ от 90.19 (деветдесет цяло и деветнадесет стотни) квадратни метра с ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

бул. „Джавахарлал Неру“ № 29, ет. 1, Търговски обект – магазин № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Търговски обект – магазин № 23,находящ се в град София, СО – район „Люлин“, ж.к. „Люлин – 6“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 29, на І етаж, кота 0,00 – търговски център с офиси, със застроена ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 260497.70 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 175 кв.м.

бул. "Данаил Николаев", бл. 2, вх. В
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
МАГАЗИН, находящ се в гр. София, бул. Данаил Николаев, бл. 2, вх. В със застроена площ 174.74 /сто седемдесет и четири цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м., ведно със съответните идеа ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

град София, СО, район „Слатина”, ул.”Кривина” №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.07.2019 до 27.08.2019
Обявяване на: 2019-08-28
МАГАЗИН №3 /три/, находящ се в жилищна сграда в град София, СО, район „Слатина”, ул.”Кривина” №7 /седем/, в предната част на дворното място, със застроена площ от 18.80 /осемнадесет цяло и ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 42400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

21 кв.м., СОФИЯ бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 36400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 23 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 30720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 42400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 103680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 103680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 115776.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

гр. София, ж. к. „Хаджи Димитър”, бл. 55а, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
МАГАЗИН № 3 /три/, находящ се в град София, ж. к. „Хаджи Димитър”, блок 55а /петдесет и пет, буква „а”/, вход Б, на етаж 1 /едно/, със застроена площ от 71.66 /седемдесет и едно цяло шестд ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 94840.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

бул. "Копенхаген" № 38
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
Недвижим имот, находящ се в новопостроената и въведена в експлоатация „Сграда със смесено предназначение с подземни гаражи, помещения за магазини, офиси“, съгласно Разрешение за ползване № ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 22680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 38 кв.м.

ж.к. Младост, ул. Антон Попов, РУМ Младост, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 122004.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 83 кв.м.

бул. Ботевградско шосе, блок № 2, вх. Е
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
МАГАЗИН № 7 /седем/, находящ се на етаж първи, във вход Е на жилищна сграда - блок № 2 /две/ на бул. Ботевградско шосе, ж.к. Суха река, гр. София, със застроена площ от 82.99 /осемдесет и ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 114416.06 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440402490 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 138720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

район Витоша, ул.Бяло поле, вх.В, маг.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.07.2019г. до 12.08.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

БАЗАР "ИСКРА 2000"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Номер на магазина по нотариален акт ''Д 2'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№52''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

БАЗАР "ИСКРА 2000"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Номер на магазина по нотариален акт ''Д 9'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№45''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

БАЗАР "ИСКРА 2000"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Номер на магазина по нотариален акт ''Д 8'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№46''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

БАЗАР "ИСКРА 2000"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Номер на магазина по нотариален акт ''Д 7'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№47''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 18360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

БАЗАР "ИСКРА 2000"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Номер на магазина по нотариален акт ''В 6'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№28''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 18660.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

БАЗАР "ИСКРА 2000"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Номер на магазина по нотариален акт ''В 5'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№24''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 18660.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

БАЗАР "ИСКРА 2000"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Номер на магазина по нотариален акт ''В 1'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№32''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 107 кв.м.

гр. София, район Сердика, ул. "Железопътна" № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда /четири етажа плюс ателиета/, със застроена площ от 214,50 (двеста и четиринадесет цяло и петдесет стотни) кв. м. и с разгърната застроена площ о ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 18600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

БАЗАР "ИСКРА 2000"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
Номер на магазина по нотариален акт ''Б 4'', а номерът на магазина по номерация в базара е ''№33''. Повече информация се съдържа в прикаченото обявление. ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 271587.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 115 кв.м.

ж.к. Надежда, ул. Кирил Дрангов № 79
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.1386.697.5.13 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, шестстотин деветдесет и сед ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 70452.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2785 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
МАГАЗИН № 87 /осемдесет и седем/, находящ се в гр. София, Столична община, район Младост, в сграда № 1 /едно/ от търговски комплекс, построен в урегулиран поземлен имот, целият с площ от 2 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 307311.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 187 кв.м.

район Триадица, жк Стрелбище, ул. Мила Родина №26-28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
Недвижим имот, находящ се в новопостроена Жилищна сграда с магазини и ателиета, с два входа, състояща се от: сутерен, партер, пет жилищни етажа и мезонети в подпокривното пространство, с р ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 86148.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

ул. Търново, бл. 882
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
МАГАЗИН № 4 /четири/, с идентификатор № 68134.4357.51.14.22 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, четири, точка, две, две), съгласн ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 60768.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

ул. Търново, бл. 882
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
МАГАЗИН № 5 /пет/, с идентификатор № 68134.4357.51.14.25 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, четири, точка, две, пет), съгласно с ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 52956.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

ул. Търново, бл. 882
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
МАГАЗИН № 3 /три/, с идентификатор № 68134.4357.51.13.31 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, три, точка, три, едно), съгласно схе ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 70524.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

ул. Търново, бл. 882
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
МАГАЗИН № 2 /две/, с идентификатор № 68134.4357.51.13.30 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, три, точка, три, нула), съгласно схе ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 52956.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

ул. Търново, бл. 882
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
МАГАЗИН № 1 /едно/, с идентификатор № 68134.4357.51.13.29 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, три, точка, две, девет), съгласно с ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 92480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 32 кв.м.

пл. Предгаров площад - Ротонда, пешеходен подлез Ротонда
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 264000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр. София, район "Красно село", ж.к. „Лагера“, ул. „Плиска“ № 56-58
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в изградената „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОЗДЗЕМНИ ГАРАЖИ /М+3/5+ЖИЛ. В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МАГАЗИНИ“, снабдена с Разрешение за ползване № дк-07-21/22 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

ул. Алабин № 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 26.04.2018 г., собственост на Александър Йорданов Николов и Людмила Мирославова Ник ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 415200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 368 кв.м.

ж.к. „Лагера“, бул. „Цар Борис Трети“ № 12, бл. 59, партерен
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, с административен адрес ж.к. „Лагера“, бул. „Цар Борис Трети“ № 12 (дванадесет), блок № 59 (петдесет и девет), а именно: 1/ МАГАЗИН № 3 (три), ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 550320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 599 кв.м.

ул. Христо Станишев № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.509.905.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и девет, точка, деветстотин и пет, точка, едно, точка, шес ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 29184.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 33 кв.м.

ж.к. Овча купел 1, бл. 425, вх. А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

ул. Западен парк, бл. 30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

ул. Западен парк, бл. 30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 58176.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

ул. Западен парк, бл. 30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения о ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

ул. Явор
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 06.04.2016 г., собственост на ЕТ „Библиос- Таня Дилова“, представлявано от Таня Дак ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 43920.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

ПАЗАР "СЛАТИНА"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 33, находящо се в гр. София, Столична община, район Слатина, в търговски комплекс "Слатина", ж.к. Слатина, кв.66, пл. № 705, с площ от 34.68 кв.м., при граници: корид ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 37260.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 31 кв.м.

бул. Джавахарлал Неру №28 - Силвър център
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
МАГАЗИН № 13, находящ се в град София, Столична община, Район Люлин, ж.к. Люлин, разположен на кота +0.00 метра в Търговско – административната сграда „Силвър център“ на булевард „Джавахар ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 75801.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 178790.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 99 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 62304.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 72595.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 31248.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.

жк Люлин, ул. Добри Немиров № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4360.177.6.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Запове ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 31248.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.

жк Люлин, ул. Добри Немиров № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4360.177.6.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Запове ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 126360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

жк Люлин, ул. Добри Немиров № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4360.177.6.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Запов ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 80640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

жк Люлин, ул. Добри Немиров № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4360.177.6.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Запов ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 110000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 101 кв.м.

ул. "Феликс Каниц" № 14-16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
МАГАЗИН № 2 /две/, находящ се в град София, Столична община, район „Красно село“, с административен адрес: ул. „Феликс Каниц“ № 14 - 16, на първо ниво, с пореден номер 5 /пет/ за магазинит ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 96645.42 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.

ул. „Професор Христо Вакарелски“, блок 1, партер, Магазин № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 2019-07-05
Магазин № 1 /едно/, находящ се в гр. София, район „Студентски“ на Столична община, на ул. „Професор Христо Вакарелски“, блок 1 /едно/, на партера с лице към улицата, със застроена площ от ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 156000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 158 кв.м.

жк Овча купел, бл.611, вх.А, обект маг.2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440401857 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 113400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 15Г, вх. Б, ет. 1, магазин 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, район „Триадица“, в жилищна сграда 4 /четири/, с администативен адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 15Г, която сграда ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 235000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

ул. "Тодор Каблешков" № 24, магазинно помещение 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
МАГАЗИННО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ на две нива – първо ниво, разположено на сутеренния /подземен/ етаж и второ ниво на партерния /приземен/ етаж, находящо се на адрес: гр. София, Столична общ ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 195000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Бигла №64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
МАГАЗИН № 6 (шест), находящ се в гр.София, СО-район „Лозенец“, на II (втори) етаж, кота + 2,83 (плюс две цяло и осемдесет и три стотини) метра в новостроящата се сграда върху описаното по- ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 236000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

ул. Бигла №64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
МАГАЗИН № 5 (пет), находящ се в гр. София, СО-район „Лозенец“, на II (втори) етаж, кота + 2,83 (плюс две цяло и осемдесет и три стотини) метра в новостроящата се сграда върху описаното по- ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 236000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

ул. Бигла №64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
МАГАЗИН № 5 (пет), находящ се в гр. София, СО-район „Лозенец“, на II (втори) етаж, кота + 2,83 (плюс две цяло и осемдесет и три стотини) метра в новостроящата се сграда върху описаното по- ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 126216.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Атанас Узунов № 18, магазин 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 68134.702.307.1.23 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, триста и седем, точка, едно, точка, двадесет и три), нахо ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 19 кв.м.

град София, СО, район „Слатина”, ул.”Кривина” №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.05.2019 до 18.06.2019
Обявяване на: 2019-06-19
МАГАЗИН №3 /три/, находящ се в жилищна сграда в град София, СО, район „Слатина”, ул.”Кривина” №7 /седем/, в предната част на дворното място, със застроена площ от 18.80 /осемнадесет цяло и ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 39 кв.м.

ж.к. Младост, ул. Антон Попов, РУМ Младост, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.05.2019 до 09.06.2019
Обявяване на: 2019-06-10
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 122 кв.м.

град София, СО, местност Южна Тангента, ж.к. Люлин 5, к.Розлин парк, маг.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4362.1152.2.21 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста шестдесет и две, точка, хиляда сто петдесет и ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 38160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

21 кв.м., СОФИЯ бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 32760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 34200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 23 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия