Чси Имоти > София > Магазин

ЧСИ София

Всички имоти Магазин в София от ЧСИ

Магазин СОФИЯ

Цена: 50240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ул. Връх Манчо, бл. 4, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 116000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 57348.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
МАГАЗИН № 87 /осемдесет и седем/, находящ се в гр. София, Столична община, район Младост, в сграда № 1 /едно/ от търговски комплекс, построен в урегулиран поземлен имот, целият с площ от 2 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

район Витоша, ул.Бяло поле, вх.В, маг.8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 17.01.2020г. до 17.02.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Магазин СОФИЯ

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

гр.София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 15-а
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Търговски обект - ПАВИЛИОН, находящ се в гр. София, СО - район "Средец", ул. "Цар Иван Асен - II" № 15(петнадесет), със застроена площ от 8,00(осем) кв.м., състоящ се от едно търговско пом ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 36144.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

бул. Сливница № 135-А, ет.2, обект 40
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващит ...

Магазин СОФИЯ

Цена: 37620.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

бул. Сливница № 135-А, ет.2, обект 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
Долуподписаният ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ СГС, вписан под № 924 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, уведомявам интересуващит ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 211500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Позитано" № 11, магазин № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
МАГАЗИН № 4, находящ се в гр. София, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11, на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 кв. м, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – В ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401460 ...

Магазин СОФИЯ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401460 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401460 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440401460 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 102487.50 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 79 кв.м.

Ж.К. ВРЪБНИЦА-2, БЛ. 634, ВХ. Б, ЕТ. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 227000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

гр. София, район "Красно село", ж.к. „Лагера“, ул. „Плиска“ № 56-58
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в изградената „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОЗДЗЕМНИ ГАРАЖИ /М+3/5+ЖИЛ. В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МАГАЗИНИ“, снабдена с Разрешение за ползване № дк-07-21/22 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 44400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 108 кв.м.

гр. София, район Сердика, ул. "Железопътна" № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОДАВАТ СЕ 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда /четири етажа плюс ателиета/, със застроена площ от 214,50 (две ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 89 кв.м.

район Красно село, ул. Ворино № 21, вх.Б, магазин 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.12.2019г. до 16.01.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

ул. „Професор Христо Вакарелски“, блок 1, партер, Магазин № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Магазин № 1 /едно/, находящ се в гр. София, район „Студентски“ на Столична община, на ул. „Професор Христо Вакарелски“, блок 1 /едно/, на партера с лице към улицата, със застроена площ от ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 50200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 32 кв.м.

пл. Предгаров площад - Ротонда, пешеходен подлез Ротонда
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 68221.44 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 68221.44 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 68221.44 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65335.68 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65335.68 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65335.68 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65335.68 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65335.68 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 175000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ул. "Бигла" № 64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МАГАЗИН № 6 (шест), находящ се в гр. София, СО-район „Лозенец“, на II (втори) етаж, кота + 2,83 (плюс две цяло и осемдесет и три стотини) метра в новостроящата се сграда върху описаното по ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 212000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.

ул. "Бигла" № 64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МАГАЗИН № 5 (пет), находящ се в гр. София, СО-район „Лозенец“, на II (втори) етаж, кота + 2,83 (плюс две цяло и осемдесет и три стотини) метра в новостроящата се сграда върху описаното по- ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 42400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

СОФИЯ бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 36400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 23 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 30720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 42400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 103680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 103680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

ж.к.Овча купел, бул. Президент Линкълн №107
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
магазин ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 55584.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

гр. София, кв. Красна поляна, ул. Братин дол № 21-23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

гр. София, жк Люлин, базар Искра 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Магазин № Д 2 (буква „д” две), с полезна площ от 6.32 (шест цяло и тридесет и две стотни) квадратни метра и застроена площ от 8.40 (осем цяло и четиридесет стотни) кв.м. при граници: от се ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

гр. София, жк Люлин, базар Искра 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Магазин № Д 9 (буква „д” девет), с полезна площ от 6.32 (шест цяло и тридесет и две стотни) квадратни метра и застроена площ от 8.40 (осем цяло и четиридесет стотни) кв.м. при граници: от ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

гр. София, жк Люлин, базар Искра 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Магазин № Д 8 (буква „д” осем), с полезна площ от 6.32 (шест цяло и тридесет и две стотни) квадратни метра и застроена площ от 8.40 (осем цяло и четиридесет стотни) кв.м. при граници: от с ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

гр. София, жк Люлин, базар Искра 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Магазин № Д 7 (буква „д” седем), с полезна площ от 6.32 (шест цяло и тридесет и две стотни) квадратни метра и застроена площ от 8.40 (осем цяло и четиридесет стотни) кв.м. при граници: от ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 14960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

гр. София, жк Люлин, базар Искра 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Магазин № В 6 (буква „в” шест), с полезна площ от 7.95 (седем цяло и деветдесет и пет стотни) квадратни метра и застроена площ от 9.58 (девет цяло и петдесет и осем стотни) кв.м. при грани ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 14960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

гр. София, жк Люлин, базар Искра 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Магазин № В 5 (буква „в” пет), с полезна площ от 7.78 (седем цяло и седемдесет и осем стотни) квадратни метра и застроена площ от 9.86 (девет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м. при гран ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 14960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 10 кв.м.

гр. София, жк Люлин, базар Искра 2000
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Магазин № В 1 (буква „в” едно), с полезна площ от 7.78 (седем цяло и седемдесет и осем стотни) квадратни метра и застроена площ от 9.86 (девет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м. при гра ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
МАГАЗИН № 10 /десет/, изграден в груб строеж, находящ се в гр. София, СО, район "Красно село", ул. "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж в комплексна жилищна сграда /на четири и на шест етаж ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 29160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Медет" № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
МАГАЗИН № 9 /девет/, изграден в груб строеж, находящ се в гр. София, СО, район "Красно село", ул. "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж в комплексна жилищна сграда /на четири и на шест етажа ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 520320.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 599 кв.м.

кв. Орландовци, ул. Христо Станишев № 26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.509.905.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и девет, точка, деветстотин и пет, точка, едно, точка, шес ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 140240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Атанас Узунов № 18, ет.1, маг.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 68134.702.307.1.23 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, триста и седем, точка, едно, точка, двадесет и три), нахо ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 158 кв.м.

жк Овча купел, бл.611, вх. А, обект магазин 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440401857 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 96958.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 81 кв.м.

ж.к. "Манастирски ливади", бл. 15Г, магазин № 6
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, район „Триадица“, в жилищна сграда 4 /четири/, с администативен адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 15Г, която сграда ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 34 кв.м.

гр. София, ж.к. „Младост 1А“, бул. „Александър Малинов“ № 23, Магазин № 64
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
½ /една втора/ идеална част от Магазин № 64 /шестдесет и четири/, находящ се в град София, Столична община, район „Младост“, жилищен комплекс „Младост 1А /едно, буква „А“/“, в Търговски к ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 122400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 114048.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 117 кв.м.

Ж.К. ВРЪБНИЦА-2, БЛ. 634, ВХ. Д, ЕТ. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 76348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 73944.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 69134.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 60 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 92419.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 76348.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 18, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 55497.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 44 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 20, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 85665.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 20, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 128152.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 91526.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 112608.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 92 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 116654.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 96 кв.м.

комплекс Перлата, ул. Димитър Яблански № 22, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 22720.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 39 кв.м.

ж.к. Младост, ул. Антон Попов, РУМ Младост, ет. 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 70272.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 83 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин, Търговски комплекс "Силвър център", партер, магазин № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересува ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 192744.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 254 кв.м.

ул. Цветан Минков № 10, тел. 0876 835 655
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев рег. № 788 Помощник-изпълнител Валентин Василев Район на действие Софийски гра ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 181440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 99 кв.м.

ул. ЧУмерна № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
МАГАЗИН на две нива, находящ се в изградената в напълно завършен вид жилищна сграда в гр. София, Столична община, район Оборище, ул. Чумерна № 3 (три), със застроена площ от 98, 92 (деветд ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 181440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 99 кв.м.

ул. ЧУмерна № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
МАГАЗИН на две нива, находящ се в изградената в напълно завършен вид жилищна сграда в гр. София, Столична община, район Оборище, ул. Чумерна № 3 (три), със застроена площ от 98, 92 (деветд ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 181440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 99 кв.м.

ул. ЧУмерна № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
МАГАЗИН на две нива, находящ се в изградената в напълно завършен вид жилищна сграда в гр. София, Столична община, район Оборище, ул. Чумерна № 3 (три), със застроена площ от 98, 92 (деветд ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 39960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

ж.к. Люлин, бл. 802П
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
МАГАЗИН, с идентификатор 68134.4358.71.6.31 находящ се в град София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", в подблоковото пространство на блок 809 П /осемстотин и девет - "п"/, със застроена площ 6 ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 43084.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

ж.к.Овча купел 2, ул.,.Западен парк’, блок 30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 49737.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

ж.к. „Овча купел 2, ул. „Западен парк", блок"30А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения оп ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 214944.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 187 кв.м.

ул. Мила Родина №26-28
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
Недвижим имот, находящ се в новопостроена Жилищна сграда с магазини и ателиета, с два входа, състояща се от: сутерен, партер, пет жилищни етажа и мезонети в подпокривното пространство, с р ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 52502.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

кв. Модерно предградие, бл. 4, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 46400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

жк Люлин, ул. Търново, бл. 882 /осемстотин осемдесет и две/, вх. Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
МАГАЗИН № 5 /пет/, с идентификатор № 68134.4357.51.14.25 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, четири, точка, две, пет), съгласно с ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 80 кв.м.

жк Люлин, ул. Търново, бл. 882 /осемстотин осемдесет и две/, вх. Б
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
МАГАЗИН № 4 /четири/, с идентификатор № 68134.4357.51.14.22 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, четири, точка, две, две), съгласн ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

жк Люлин, ул. Търново, бл. 882 /осемстотин осемдесет и две/, вх. А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
МАГАЗИН № 3 /три/, с идентификатор № 68134.4357.51.13.31 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, три, точка, три, едно), съгласно схе ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

ж.к. Люлин, бл. 882, вх. А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
МАГАЗИН № 2 /две/, с идентификатор № 68134.4357.51.13.30 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, три, точка, три, нула), съгласно схе ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ж.к. Люлин, бл. 882, вх. А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
МАГАЗИН № 1 /едно/, с идентификатор № 68134.4357.51.13.29 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, седем, точка, пет, едно, точка, едно, три, точка, две, девет), съгласно с ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 204 кв.м.

ж.к. "Люлин", бл. 802П, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
МАГАЗИН в подблоковото простванство, с идентификатор 68134.4358.122.7.30 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четир хиляди триста петдесет и осем, точка, сто двадесет и две, точка, седем ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 75801.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 42 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 178790.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 99 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, магазин 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 65136.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 62304.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 72595.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, маг.3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижи ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 112000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижи ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижи ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 101 кв.м.

Красно село, ул. Феликс Каниц № 14-16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
МАГАЗИН № 2 /две/, находящ се в град София, Столична община, район „Красно село“, с административен адрес: ул. „Феликс Каниц“ № 14 - 16, на първо ниво, с пореден номер 5 /пет/ за магазин ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 38160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 20
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 21 кв.м.

СОФИЯ бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 19
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 32760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 38160.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 93312.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 93312.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 66 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, ет.1, магазин 11
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 126216.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Атанас Узунов № 18, ет.1, маг.4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 68134.702.307.1.23 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, триста и седем, точка, едно, точка, двадесет и три), нахо ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 85356.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 56 кв.м.

ул. "Копенхаген" № 38
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
Недвижим имот, находящ се в новопостроената и въведена в експлоатация „Сграда със смесено предназначение с подземни гаражи, помещения за магазини, офиси“, съгласно Разрешение за ползване № ...

Магазин СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 22 кв.м.

бул. „Джавахарлал Неру“ № 29, ет. 1, Търговски обект – магазин № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
Търговски обект – магазин № 23,находящ се в град София, СО – район „Люлин“, ж.к. „Люлин – 6“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 29, на І етаж, кота 0,00 – търговски център с офиси, със застроена п ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия