Чси Имоти > Силистра >

ЧСИ Силистра

Всички имоти в Силистра от ЧСИ

Бензиностанция СИЛИСТРА

Цена: 165040.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 3065 кв.м.

Промишлена зона "Запад"
Окръжен съд: Силистра
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ТЕРЕН с площ от 1570.00 кв.м., съставляващ УПИ III от квартал 31 по ПУП на гр. Силистра, Промишлена зона- Запад, община Силистра, Силистренска област, находящ се на улица „Запад”, при гран ...

Парцел СИЛИСТРА

Парцел СИЛИСТРА

Цена: 251180.64 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 8447 кв.м.

Промишлена зона "Запад"
Окръжен съд: Силистра
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
Поземлен имот с идентификатор 66425.514.544 находящ се в гр. Силистра, ПЗ „Запад“ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-66/02.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕ ...

Търговски имот СИЛИСТРА

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 268 кв.м.

бул.“Македония“ № 167, етаж -1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- търговски обект- бар „Братила“, с идентификатор 66425.500.3773.11.1, с административен адрес: гр.Силистра, бул.“Македония“ № 167, етаж -1, построен в сграда № ...

Къща СИЛИСТРА

Цена: 38640.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 48 кв.м.

ул. "Бесарабия" №12
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
- Масивна двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Силистра, ул. „Бесарабия“ №12 представляваща етаж 1-АПАРТАМЕНТ 1 с идентификатор 66425.501.476.1.4, състоящ се от две стаи, антре, кор ...

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 75600.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 178 кв.м.

ул. „Добруджа” № 26
Окръжен съд: Силистра
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Описание по Нотариален акт: ОФИС № 1, находящ се в гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 26, в подблоковото пространство и на първи етаж на жил. блок „Добруджа” № 19, с вход откъм северозапад, с ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 9720.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 76 кв.м.

ул.”Н.Й.Вапцаров” №194
Окръжен съд: Силистра
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
- 96/192 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 192 кв.м., находящ се в гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” №194 с идентификатор: 66425.515.52, ведно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛ ...

Газстанция СИЛИСТРА

Цена: 225600.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 906 кв.м.

ул.“Кап.Кръстев“ №31
Окръжен съд: Силистра
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 66425.501.3292, находящ се в гр.Силистра, с трайно предназначени на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг производствен складов обек ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 59 кв.м.

ул. Ради Тодоров“ № 2, ет.8,
Окръжен съд: Силистра
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
АПАРТАМЕНТ № 22, с идентификатор: 66425.501.8922.1.22, с административен адрес: гр. Силистра, ул. Ради Тодоров“ № 2, ет.8, със застроена площ от 59.43 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня ...

Магазин СИЛИСТРА

Магазин СИЛИСТРА

Цена: 22320.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 35 кв.м.

ул."д-р Анастас Янков" №50, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №2, с идентификатор 66425.501.2558.2.42, с площ от 35.23 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул."д-р Анастас Янков" №50, вх.Б, ет.1, състоящ се от търговска зала и санитарен ...

Офис СИЛИСТРА

Цена: 7300.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 45 кв.м.

ул."д-р Анастас Янков" 50, вх.Б, ет.-1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
- ОФИС №2 /по описание съгл. договорната ипотека по делото/, с идентификатор: 66425.501.2558.2.47, находящ се в гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков" 50, вх.Б, ет.-1, с предназначение- ...

Парцел СИЛИСТРА

Парцел СИЛИСТРА

Цена: 1008000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 3452 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
-3452/12084 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.520.54, целия с площ от 12 084 кв.м., находящ се в гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, с трайно предназначение на тер ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 47000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 83 кв.м.

ул."Кубадин" 9, ет.6, ап.12
Окръжен съд: Силистра
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
АПАРТАМЕНТ, с идентификатор: 66425.501.8626.5.12, с площ от 82.57 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул."Кубадин" 9, ет.6, ап.12, ведно с прилежащото му избено помещение №12, с площ от 11.3 ...

Бензиностанция СИЛИСТРА

Цена: 172800.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 3065 кв.м.

промишлена зона Запад
Окръжен съд: Силистра
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
1. а) ТЕРЕН с площ от 1570.00 кв.м., съставляващ УПИ III от квартал 31 по ПУП на гр. Силистра, Промишлена зона- Запад, община Силистра, Силистренска област, находящ се на улица „Запад”, п ...

Едностаен апартамент СИЛИСТРА

Едностаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 57744.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 88 кв.м.

ул.“Христо Ботев“ № 8, ет.5
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 66425.500.3410.1.15, с административен адрес: гр.Силистра, ул.“Христо Ботев“ № 8, ет.5, с предназначение: жилище, апартамент, без площ съгласно ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 108561.60 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 117 кв.м.

ул.”Н.Й.Вапцаров” 152А
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор: 66425.515.37, находящ се в гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” 152, с площ от 721 кв.м., ведно с построените в имота: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГР ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 111 кв.м.

ул.”Н.Й.Вапцаров” 152А
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор: 66425.515.38, находящ се в гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” 152А, с площ от 765 кв.м., ведно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с иденти ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 42570.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 68 кв.м.

ул.”Дръстър” № 29, ет.2
Окръжен съд: Силистра
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
АПАРТАМЕНТ №5, с идентификатор 66425.501.8616.3.5, с административен адрес: гр.Силистра, ул.”Дръстър” № 29, ет.2, състоящ се от две стаи, столова, кухненски бокс и сервизни помещения, със ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 44640.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 63 кв.м.

ул. “Димитър Енчев“ № 8, ет.2, ап.3
Окръжен съд: Силистра
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 66425.501.1321.3.3, с площ от 63.21 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, с предназначение жилище апартамент, с администра ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 48 кв.м.

ул. "Бесарабия" №12
Окръжен съд: Силистра
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Масивна двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Силистра, ул. „Бесарабия“ №12 представляваща етаж 1-АПАРТАМЕНТ 1 с идентификатор 66425.501.476.1.4, състоящ се от две стаи, антре, корид ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 46 кв.м.

ул.”Васил Априлов” №6
Окръжен съд: Силистра
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
48% от 363 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 66425.501.47, целият с площ от 606 кв.м., с административен адрес: гр. Силистра, ул.”Васил Априлов” №6, при граници и съсе ...

Бензиностанция СИЛИСТРА

Бензиностанция СИЛИСТРА

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 3055 кв.м.

Промишлена зона - Запад
Окръжен съд: Силистра
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
а) ТЕРЕН с площ от 1570.00 кв.м., съставляващ УПИ III от квартал 31 по ПУП на гр. Силистра, Промишлена зона- Запад, община Силистра, Силистренска област, находящ се на улица „Запад”, при г ...

Земеделска земя СИЛИСТРА

Земеделска земя СИЛИСТРА

Цена: 2240.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 1802 кв.м.

Местност Айдемирско Шосе
Окръжен съд: Силистра
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
С описание по скица: Поземлен имот с идентификатор 66425.34.21, находящ се в гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запов ...

Търговски имот СИЛИСТРА

Търговски имот СИЛИСТРА

Цена: 306560.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 252 кв.м.

ул. „Добрич“ № 1, ет.0
Окръжен съд: Силистра
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 66425.501.8849.1.22, със застроена площ от 252.22 кв.м., с предназначение: за търговска дейност, с административен адрес: гр.Силистра, ул. „Доб ...

Склад СИЛИСТРА

Склад СИЛИСТРА

Цена: 17120.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 44 кв.м.

ул. „Добрич“ № 1, ет.-1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 66425.501.8849.1.24, със застроена площ от 44.13 кв.м., с предназначение: за склад, с административен адрес: гр.Силистра, ул. „Добрич“ № 1, ет. ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 59 кв.м.

ул. Ради Тодоров“ № 2, ет.8,
Окръжен съд: Силистра
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
АПАРТАМЕНТ № 22, с идентификатор: 66425.501.8922.1.22, с административен адрес: гр. Силистра, ул. Ради Тодоров“ № 2, ет.8, със застроена площ от 59.43 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня ...

Магазин СИЛИСТРА

Магазин СИЛИСТРА

Цена: 24800.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 35 кв.м.

ул."д-р Анастас Янков" №50, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №2, с идентификатор 66425.501.2558.2.42, с площ от 35.23 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул."д-р Анастас Янков" №50, вх.Б, ет.1, състоящ се от търговска зала и санитарен ...

Офис СИЛИСТРА

Офис СИЛИСТРА

Цена: 8064.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 45 кв.м.

ул."д-р Анастас Янков" 50, вх.Б, ет.-1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
- ОФИС №1 /по описание съгл. договорната ипотека по делото/, с идентификатор: 66425.501.2558.2.46, находящ се в гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков" 50, вх.Б, ет.-1, с предназначение ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 76 кв.м.

ул.”Н.Й.Вапцаров” №194
Окръжен съд: Силистра
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
96/192 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 192 кв.м., находящ се в гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” №194 с идентификатор: 66425.515.52, ведно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩ ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 97560.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 104 кв.м.

ул.“П.Р.Славейков“ №17
Окръжен съд: Силистра
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Урегулиран поземлен имот с идентификатор 24030.501.923, с площ от 539 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване, находящ се ...

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 178 кв.м.

ул. „Добруджа” № 26
Окръжен съд: Силистра
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Описание по Нотариален акт: ОФИС № 1, находящ се в гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 26, в подблоковото пространство и на първи етаж на жил. блок „Добруджа” № 19, с вход откъм северозапад, с ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 83 кв.м.

ул."Кубадин" 9, ет.6, ап.12
Окръжен съд: Силистра
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
АПАРТАМЕНТ, с идентификатор: 66425.501.8626.5.12, с площ от 82.57 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул."Кубадин" 9, ет.6, ап.12, ведно с прилежащото му избено помещение №12, с площ от 11.3 ...

Други СИЛИСТРА

Други СИЛИСТРА

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 303 кв.м.

индустриална зона „ЗАПАД“, местност ПЗ „ЗАПАД“
Окръжен съд: Силистра
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.514.419, с площ от 303 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 55980.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 96 кв.м.

бл. "Добруджа" № 17, ет. 7, ап. 38
Окръжен съд: Силистра
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
- Апартамент № 38, ет. VII, жил. бл. „Добруджа” 17, състоящ се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения със ЗП от 96.12 кв.м., заедно с избено помещение № 38 с полезна площ от 5,58 кв. ...

Заведение СИЛИСТРА

Заведение СИЛИСТРА

Цена: 203400.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 268 кв.м.

бул.“Македония“ № 167, етаж -1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- търговски обект- бар „Братила“, с идентификатор 66425.500.3773.11.1, с административен адрес: гр.Силистра, бул.“Македония“ № 167, етаж -1, построен в сграда ...

Магазин СИЛИСТРА

Магазин СИЛИСТРА

Цена: 74948.76 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 86 кв.м.

бул. „Македония“ 128
Окръжен съд: Силистра
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
МАГАЗИН № 2, със застроена площ от 85.59 кв.м., състоящ се от едно помещение с предназначение за търговска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 66425.501.16 ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 48 кв.м.

ул. "Бесарабия" №12
Окръжен съд: Силистра
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
- Масивна двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Силистра, ул. „Бесарабия“ №12 представляваща етаж 1-АПАРТАМЕНТ 1 с идентификатор 66425.501.476.1.4, състоящ се от две стаи, антре, кор ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 70740.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 125 кв.м.

ул.“Тридесет и първи полк“ №60, ет.4
Окръжен съд: Силистра
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
АПАРТАМЕНТ №7, с идентификатор 66425.501.8843.11.7, с административен адрес- гр. Силистра, ул.“Тридесет и първи полк“ №60, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда №11, разположена ...

Газстанция СИЛИСТРА

Газстанция СИЛИСТРА

Цена: 239184.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 906 кв.м.

ул.“Кап.Кръстев“ №31
Окръжен съд: Силистра
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 66425.501.3292, находящ се в гр.Силистра, с трайно предназначени на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг производствен складов обек ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 64160.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 88 кв.м.

ул.“Христо Ботев“ № 8, ет.5
Окръжен съд: Силистра
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 66425.500.3410.1.15, с административен адрес: гр.Силистра, ул.“Христо Ботев“ № 8, ет.5, с предназначение: жилище, апартамент, без площ съгл ...

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 97 кв.м.

ул. "Петър Мутафчиев" № 85, ЖСК "Макаренко 4 ", ет. 7, ап. 16
Окръжен съд: Силистра
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
- АПАРТАМЕНТ , находящ се в гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 85, ЖСК "Макаренко 4 ", ет. 7, ап. 16, състоящ се от две спални, хол, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 96. ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 46 кв.м.

ул.”Васил Априлов” №6
Окръжен съд: Силистра
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
- 48% от 363 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 66425.501.47, целият с площ от 606 кв.м., с административен адрес: гр. Силистра, ул.”Васил Априлов” №6, при граници и ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 106 кв.м.

ул.”Генерал Попов” № 2
Окръжен съд: Силистра
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.501.2587 при граници и съседи: имоти с идентификатори 66425.501.2589, 66425.501.2590, 66425.501.8898, 66425.501.2586, 66425.501.2585 и 66425.501.2588, ...

Офис СИЛИСТРА

Офис СИЛИСТРА

Цена: 8960.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 46 кв.м.

ул."д-р Анастас Янков" 50, вх.Б, ет.-1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
1.ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, състоящ се от: - ОФИС №1 /по описание съгл. договорната ипотека по делото/, с идентификатор: 66425.501.2558.2.46, находящ се в гр.Силистра, ул."д-р А ...

Търговски имот СИЛИСТРА

Търговски имот СИЛИСТРА

Цена: 26784.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 35 кв.м.

ул."д-р Анастас Янков" №50, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №2, с идентификатор 66425.501.2558.2.42, с площ от 35.23 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул."д-р Анастас Янков" №50, вх.Б, ет.1, състоящ се от търговска зала и санитарен ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 97 кв.м.

ул. "Петър Мутафчиев" № 85
Окръжен съд: Силистра
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
- АПАРТАМЕНТ , находящ се в гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 85, ЖСК "Макаренко 4 ", ет. 7, ап. 16, състоящ се от две спални, хол, кухня и сервизни помещения със астроена площ от 96.7 ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 120624.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 117 кв.м.

гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” 152А
Окръжен съд: Силистра
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор: 66425.515.37, находящ се в гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” 152, с площ от 721 кв.м., ведно с построените в имота: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГР ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 111 кв.м.

гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” 152А
Окръжен съд: Силистра
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор: 66425.515.38, находящ се в гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” 152А, с площ от 765 кв.м., ведно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с иденти ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 55000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 83 кв.м.

ул."Кубадин" 9, ет.6, ап.12
Окръжен съд: Силистра
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
АПАРТАМЕНТ, с идентификатор: 66425.501.8626.5.12, с площ от 82.57 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул."Кубадин" 9, ет.6, ап.12, ведно с прилежащото му избено помещение №12, с площ от 11.3 ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 47300.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 68 кв.м.

ул.”Дръстър” № 29, ет.2
Окръжен съд: Силистра
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
АПАРТАМЕНТ №5, с идентификатор 66425.501.8616.3.5, с административен адрес: гр.Силистра, ул.”Дръстър” № 29, ет.2, състоящ се от две стаи, столова, кухненски бокс и сервизни помещения, със ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 42 кв.м.

ул."Пеликан" №15
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.06.2019 до 27.07.2019
Обявяване на: 2019-07-28
ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 66425.501.1238.1.2, със застроена площ от 42 кв.м., състояща се от две стаи, антре и изба, при граници и съседи имоти с идентификатори 66425.501.1238.1.1 и ...

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 178 кв.м.

ул. "Добруджа" №19
Окръжен съд: Силистра
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Описание по Нотариален акт: ОФИС № 1, находящ се в гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 26, в подблоковото пространство и на първи етаж на жил. блок „Добруджа” № 19, с вход откъм северозапад, с ...

Заведение СИЛИСТРА

Заведение СИЛИСТРА

Цена: 3.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 268 кв.м.

бул.“Македония“ № 167, етаж -1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- търговски обект- бар „Братила“, с идентификатор 66425.500.3773.11.1, с административен адрес: гр.Силистра, бул.“Македония“ № 167, етаж -1, построен в сграда № ...

Магазин СИЛИСТРА

Магазин СИЛИСТРА

Цена: 83276.40 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 86 кв.м.

бул. „Македония“ 128
Окръжен съд: Силистра
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
МАГАЗИН № 2, със застроена площ от 85.59 кв.м., състоящ се от едно помещение с предназначение за търговска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 66425.501.16 ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 52200.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 64 кв.м.

ул."Петко Каравелов" № 4, вх.В, ет.4, ап.31
Окръжен съд: Силистра
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
АПАРТАМЕНТ, с идентификатор: 66425.501.8924.24.31, находящ се в гр.Силистра, общ.Силистра, обл.Силистра, ул."Петко Каравелов" № 4, вх.В, ет.4, ап.31, с площ от 64.00 кв.м., състоящ се от х ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 55400.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 90 кв.м.

ул. „Симеон Велики” № 139, вх. А, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 66425.500.3974.2.4, находящ се в сграда с идентификатор 66425.500.3974.2, построена в имот с идентификатор 66425.500.3974, с административен ад ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 78600.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 125 кв.м.

ул.“Тридесет и първи полк“ №60, ет.4
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
АПАРТАМЕНТ №7, с идентификатор 66425.501.8843.11.7, с административен адрес- гр. Силистра, ул.“Тридесет и първи полк“ №60, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда №11, разположена ...

Газстанция СИЛИСТРА

Газстанция СИЛИСТРА

Цена: 265760.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 906 кв.м.

ул.“Кап.Кръстев“ №31
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 66425.501.3292, находящ се в гр.Силистра, с трайно предназначени на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг производствен складов обек ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 11070.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 76 кв.м.

ул.”Н.Й.Вапцаров” №194
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
96/192 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 192 кв.м., находящ се в гр.Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” №194 с идентификатор: 66425.515.52, ведно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩ ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 66240.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 120 кв.м.

ул.“Генерал Тошев“ № 13, ет.3
Окръжен съд: Силистра
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
АПАРТАМЕНТ № 5, с идентификатор 66425.501.8857.7.5, със застроена площ съгласно схема от 120.00 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул.“Генерал Тошев“ № 13, ет.3, състоящ се от две стаи, ...

Магазин СИЛИСТРА

Магазин СИЛИСТРА

Цена: 68160.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
МАГАЗИН № 2, със застроена площ от 85.59 кв.м., състоящ се от едно помещение с предназначение за търговска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.166 ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 15500.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
АПАРТАМЕНТ № 7, с идентификатор 41143.500.1287.2.7, находящ се в с. Калипетрово, общ.Силистра, ул.“Ново Петрово“ № 63, вх. А, ет.3, със застроена площ от 81.12 кв.м., при граници и съседи ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 378 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.501.2587 при граници и съседи: имоти с идентификатори 66425.501.2589, 66425.501.2590, 66425.501.8898, 66425.501.2586, 66425.501.2585 и 66425.501.2588, ...

Други СИЛИСТРА

Други СИЛИСТРА

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 423 кв.м.

ул.„Петър Мутафчиев” 78
Окръжен съд: Силистра
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор: 66425.501.1553, находящ се в гр.Силистра, ул.„Петър Мутафчиев” 78, с площ от 423 кв.м., при граници и съседи: имоти с идентификатори: 66425.501.1549; 66425 ...

Склад СИЛИСТРА

Склад СИЛИСТРА

Цена: 61920.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 2349 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 23.04.2019 до 23.05.2019
Обявяване на: 2019-05-27
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2349 кв.м., находящ се в гр. Силистра, община Силистра в Промишлена зона „Запад”, съставляващ парцел III от квартал 27 по плана на гр. Силистра, одобрен със Запов ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 42 кв.м.

ул."Пеликан" №15
Окръжен съд: Силистра
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 66425.501.1238.1.2, със застроена площ от 42 кв.м., състояща се от две стаи, антре и изба, при граници и съседи имоти с идентификатори 66425.501.1238.1.1 и ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
АПАРТАМЕНТ № 7, с идентификатор 66425.501.8746.3.7, със застроена площ от 45.55 кв.м. по документ за собственост, състоящ ще от две стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащото м ...

Заведение СИЛИСТРА

Заведение СИЛИСТРА

Цена: 35424.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 165 кв.м.

ул."Симеон Велики" №131, ет.-1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с площ от 164.65 кв.м., представляващ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, с идентификатор 66425.500.3979.1.13, находящ се в гр.Силистра, ул."Симеон Велики" №131, ет.-1, с обща зас ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 167000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 115 кв.м.

ул. Д-р Петър Вичев №52
Окръжен съд: Силистра
Срок: 10.04.2019 до 10.05.2019
Обявяване на: 2019-05-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.500.3150, с площ от 463 кв.м., с административен адрес: гр.Силистра, ул. Д-р Петър Вичев №52, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин ...

Едностаен апартамент СИЛИСТРА

Едностаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 42 кв.м.

ул.“Добруджа“ №8, ет.5, ап.18
Окръжен съд: Силистра
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
АПАРТАМЕНТ № 18, с идентификатор 66425.500.3714.15.18, със застроена площ от 42.18 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр.Силистра, ул.“Добруджа“ №8, ет. ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 53280.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 68 кв.м.

ул.“Добруджа“ №8, ет.5, ап.17
Окръжен съд: Силистра
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
АПАРТАМЕНТ №17, с идентификатор 66425.500.3714.15.17, със застроена площ от 67.88 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр.Силистра, ул.“Добруджа“ №8, ет.5, ...

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 178 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 03.04.2019 до 03.05.2019
Обявяване на: 2019-05-07
Описание по Нотариален акт: ОФИС № 1, находящ се в гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 26, в подблоковото пространство и на първи етаж на жил. блок „Добруджа” № 19, с вход откъм северозапад, с ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 19680.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 73 кв.м.

ул.“Велико Търново“ 30
Окръжен съд: Силистра
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
222/328 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор: 66425.501.4520, находящ се в гр.Силистра, ул.“Велико Търново“ 30, целия с площ от 328 кв.м., а съгласно документ за собственост- с ...

Други СИЛИСТРА

Други СИЛИСТРА

Цена: 268200.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 268 кв.м.

бул.“Македония“ № 167, етаж -1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- търговски обект- бар „Братила“, с идентификатор 66425.500.3773.11.1, с административен адрес: гр.Силистра, бул.“Македония“ № 167, етаж -1, построен в сграда № ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 4464.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 50 кв.м.

ул."Пеликан" №13
Окръжен съд: Силистра
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26
- МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор: 66425.501.1238.4, със застроена площ от 13 кв.м., състояща се от една стая, при граници и съседи имот с идентификатор: 66425.501.1238.1 и САМОСТОЯ ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 62200.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
- Апартамент № 38, ет. VII, жил. бл. „Добруджа” 17, състоящ се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения със ЗП от 96.12 кв.м., заедно с избено помещение № 38 с полезна площ от 5,58 кв. ...

Търговски имот СИЛИСТРА

Търговски имот СИЛИСТРА

Цена: 29760.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 35 кв.м.

ул."д-р Анастас Янков" №50, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №2, с идентификатор 66425.501.2558.2.42, с площ от 35.23 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул."д-р Анастас Янков" №50, вх.Б, ет.1, състоящ се от търговска зала и санитарен ...

Търговски имот СИЛИСТРА

Търговски имот СИЛИСТРА

Цена: 9180.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 45 кв.м.

ул."д-р Анастас Янков" 50, вх.Б, ет.-1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
1.ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, състоящ се от: - ОФИС №1 /по описание съгл. договорната ипотека по делото/, с идентификатор: 66425.501.2558.2.46, находящ се в гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков ...

Бензиностанция СИЛИСТРА

Бензиностанция СИЛИСТРА

Цена: 233600.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 3055 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
а) ТЕРЕН с площ от 1570.00 кв.м., съставляващ УПИ III от квартал 31 по ПУП на гр. Силистра, Промишлена зона- Запад, община Силистра, Силистренска област, находящ се на улица „Запад”, при ...

Производствен имот СИЛИСТРА

Производствен имот СИЛИСТРА

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 192 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.514.419, с площ от 303 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, на ...

Магазин СИЛИСТРА

Магазин СИЛИСТРА

Цена: 33750.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 45 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
Магазин № 6 от многофункционална четириетажна сграда, находяща се в гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №16, на втори етаж на сградата, с площ от 45.66 кв.м., заедно с 2.33% идеални части от ...

Магазин СИЛИСТРА

Магазин СИЛИСТРА

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
Магазин за детско облекло с идентификатор 66425.501.8849.3.3, с площ от 30 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул."Добрич" №82, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, състоящ се от търг ...

Парцел СИЛИСТРА

Парцел СИЛИСТРА

Цена: 9216.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 822 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
440/822 идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.507.841 по КККР на гр.Силистра, одобрени с заповед РД-18-66/02.06.2008г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед РД-1 ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 73600.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
АПАРТАМЕНТ № 5, с идентификатор 66425.501.8857.7.5, със застроена площ съгласно схема от 120.00 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул.“Генерал Тошев“ № 13, ет.3, състоящ се от две стаи, ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 73 кв.м.

66425.501.770.1
Окръжен съд: Силистра
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 66425.501.770.1, със застроена площ от 73 кв.м., състояща се от две стаи, салон, маза и кухня; ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 66425.5 ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 66345.60 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 106 кв.м.

ул.”Генерал Попов” № 2
Окръжен съд: Силистра
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.501.2587 при граници и съседи: имоти с идентификатори 66425.501.2589, 66425.501.2590, 66425.501.8898, 66425.501.2586, 66425.501.2585 и 66425.501.25 ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 61600.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 90 кв.м.

ул. „Симеон Велики” № 139, вх. А, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Силистра
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 66425.500.3974.2.4, находящ се в сграда с идентификатор 66425.500.3974.2, построена в имот с идентификатор 66425.500.3974, с административен ад ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 71928.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 97 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 15.02.2019 до 15.03.2019
Обявяване на: 2019-03-18
АПАРТАМЕНТ , находящ се в гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 85, ЖСК "Макаренко 4 ", ет. 7, ап. 16, състоящ се от две спални, хол, кухня и сервизни помещения със астроена площ от 96.72 ...

Склад СИЛИСТРА

Склад СИЛИСТРА

Цена: 68800.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 2349 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 15.02.2019 до 15.03.2019
Обявяване на: 2019-03-18
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2349 кв.м., находящ се в гр. Силистра, община Силистра в Промишлена зона „Запад”, съставляващ парцел III от квартал 27 по плана на гр. Силистра, одобрен със Запов ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 64 кв.м.

ул."Петко Каравелов" № 4, вх.В, ет.4, ап.31
Окръжен съд: Силистра
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
АПАРТАМЕНТ, с идентификатор: 66425.501.8924.24.31, находящ се в гр.Силистра, общ.Силистра, обл.Силистра, ул."Петко Каравелов" № 4, вх.В, ет.4, ап.31, с площ от 64.00 кв.м., състоящ се от х ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 47700.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Силистра, ул. Дръстър“ № 31 /тридесет и едно/, вх. „В“, ет. 4 /четвърти/, ап. 31 /тридесет и едно/, област Силистренска, състоящ се от две стаи, хол, трапезари ...

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 87264.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 125 кв.м.

ул.“Тридесет и първи полк“ №60, ет.4
Окръжен съд: Силистра
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
АПАРТАМЕНТ №7, с идентификатор 66425.501.8843.11.7, с административен адрес- гр. Силистра, ул.“Тридесет и първи полк“ №60, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда №11, разположена ...

Други СИЛИСТРА

Други СИЛИСТРА

Цена: 295281.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 906 кв.м.

ул.“Кап.Кръстев“ №31
Окръжен съд: Силистра
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 66425.501.3292, находящ се в гр.Силистра, с трайно предназначени на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг производствен складов обек ...

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 105408.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 178 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 15.01.2019 до 15.02.2019
Обявяване на: 2019-02-18
Описание по Нотариален акт: ОФИС № 1, находящ се в гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 26, в подблоковото пространство и на първи етаж на жил. блок „Добруджа” № 19, с вход откъм северозапад, с ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 53 кв.м.

ул. „Добрич” № 168, ет. 2, ап. 10
Окръжен съд: Силистра
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
АПАРТАМЕНТ с идентификатор 66425.501.1354.1.10 с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” № 168, ет. 2, ап. 10, с площ от 53 кв.м., състоящ се от стая, хол, кухня и сервизни помещ ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 49800.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 84 кв.м.

ул.”П.К.Яворов” 6, вх.А, ет.8
Окръжен съд: Силистра
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
АПАРТАМЕНТ №22 с идентификатор: 66425.501.8618.1.22, находящ се в гр.Силистра, ул.”П.К.Яворов” 6, вх.А, ет.8, състоящ се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, с площ от 84 кв.м., в ...

Заведение СИЛИСТРА

Заведение СИЛИСТРА

Цена: 298000.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 268 кв.м.

бул.“Македония“ № 167
Окръжен съд: Силистра
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА- търговски обект- бар „Братила“, с идентификатор 66425.500.3773.11.1, с административен адрес: гр.Силистра, бул.“Македония“ № 167, етаж -1, построен в сграда № ...

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Тристаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 69300.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 69300 кв.м.

ул. „Симеон Велики” № 139, вх. А, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Силистра
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 66425.500.3974.2.4, находящ се в сграда с идентификатор 66425.500.3974.2, построена в имот с идентификатор 66425.500.3974, с административен ад ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 16920.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 46 кв.м.

ул.”Васил Априлов” №6
Окръжен съд: Силистра
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
- 48% от 363 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 66425.501.47, целият с площ от 606 кв.м., с административен адрес: гр. Силистра, ул.”Васил Априлов” №6, при границ ...

Къща СИЛИСТРА

Къща СИЛИСТРА

Цена: 10240.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 257 кв.м.

местност Орта Борун"
Окръжен съд: Силистра
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
440/822 идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.507.841 по КККР на гр.Силистра, одобрени с заповед РД-18-66/02.06.2008г. на ИД на АГКК, с последно изменение със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент СИЛИСТРА

Едностаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 38400.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 42 кв.м.

ул.“Добруджа“ №8, ет.5, ап.18
Окръжен съд: Силистра
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
АПАРТАМЕНТ № 18, с идентификатор 66425.500.3714.15.18, със застроена площ от 42.18 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр.Силистра, ул.“Добруджа“ №8, ет. ...

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Двустаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 59200.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 68 кв.м.

ул.“Добруджа“ №8, ет.5, ап.17
Окръжен съд: Силистра
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
АПАРТАМЕНТ №17, с идентификатор 66425.500.3714.15.17, със застроена площ от 67.88 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр.Силистра, ул.“Добруджа“ №8, ет.5, ...

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Многостаен апартамент СИЛИСТРА

Цена: 116640.00 лв.

Населено място: СИЛИСТРА
Квадратура 162 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 04.12.2018 до 04.01.2019
Обявяване на: 2019-01-07
-Самостоятелен обект, находящ се в сграда- етажна собственост, построена върху поземлен имот с идентификатор 66425.501.8989 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти силистра от съдия изпълнител имоти силистра от съдия изпълнител чси силистра държавен съдия изпълнител силистра имоти силистра двустаен апартамент силистра съдия изпълнител силистра апартаменти силистра частен съдебен изпълнител силистра имоти за публична продан силистра