Чси Имоти > Русе >

ЧСИ Русе

Всички имоти в Русе от ЧСИ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 57360.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 871 кв.м.

бул. България № 125
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.54 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, петдесет и четири/ по кадастралната ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 74700.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 76 кв.м.

421-18 , кв. Възраждане, ул. Тулча 6, вх. 6, ет. 7, ап. 17
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.225.3.131 /шест три четири две седем точка едно точка две две пет точка три точка едно три едно/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Ру ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 155 кв.м.

ИД 836/2016, ул. Юндола № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.77.6.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка шест точка едно/, с адрес: гр. Русе, ул. Юндола № 5 /пет/, ет. ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 288000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

ИД 1/2018, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47, находящ се в гр. Русе, местност МЕРАТА, с площ от 16805 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – з ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 28645.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 375 кв.м.

ИД 572/2018, ул. Алея Освобождение № 62
Окръжен съд: Русе
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1042, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Алея Освобождение" № 62, с площ по кадастрална скица 375,00 кв.м., а по нотариален акт с пл ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 85500.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 141 кв.м.

ИД 417/2018, ул. Чипровци № 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.55, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци № 2, ет. 0, обект № 5, 6, 7, 8, които с ...

Парцел РУСЕ

Цена: 93240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 4976 кв.м.

ИД 1015/2016, бул. Тутракан, източна промишлена зона
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.323, с адрес: гр. Русе, източна промишлена зона, бул. Тутракан, с площ 4976 кв.м., с начин на трайно ползване на територията – урбанизирана, начин на ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 76176.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 345 кв.м.

ИД 960/2014г., ул. Любен Каравелов № 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
СПА ЦЕНТЪР с площ 345кв.м., находящ се в гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, ул.Любен Каравелов № 11 в ж.б. Елица, разположен в първия и втория сутерен на сградата, при граници за първи сутерен ...

Фабрика РУСЕ

Фабрика РУСЕ

Цена: 698616.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1573 кв.м.

ул. Цар Калоян № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири ...

Други РУСЕ

Цена: 66456.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 315 кв.м.

422-18- ул. Воеводова 16, ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 258 кв.м, ½ ид.ч.ГАРАЖ с площ: 23.28 кв.м и ½ ид.ч. от ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ФИТНЕС с площ от 34.09 кв.м.
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1348 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем/ , находящ се в гр.Русе, община Русе, област ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 6655.15 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 37 кв.м.

575-16- м-ст КАРАМАНЛИЙКА
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
557/1245 ид.ч. /петстотин петдесет и седем идеални части от хиляда двеста четиридесет и пет/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.150.110 /шест три четири две седем точка едно пет нула ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 31920.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 79 кв.м.

930-13- ул. Плевен 2, бл. Куманово
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/ на втори етаж, вход Б /буква Б/ на жилищен блок Куманово, по ул. Плевен № 2 /две/, в ж.к. Възраждане – юг, в гр. Русе, общ. Русе ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 31022.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ІІ. ОФИС, в груб строеж, заключен между строителни оси 5 и 6 находящ се на първия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 75685.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
І. АПАРТАМЕНТ № 8, в груб строеж, находящ се на петия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 57285.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 69 кв.м.

976-18- ул. Згориград 68, бл. Боримечка, вх. 5, ет. 3, ап. 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.830.1.87 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула точка едно точка осем седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 3024.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 504 кв.м.

181-17- м-ст МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.160.58 /шест три четири две седем точка едно шест нула точка пет осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе,в местността „МЕРАТА“, с площ 504 к ...

Етаж от къща РУСЕ

Цена: 48114.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 122 кв.м.

629-14- ул. 19-ти февруари 22
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
 250/420 /двеста и петдесет върху четиристотин и двадесет/ идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. „19-ти февруари“ № 22 /двадесет и две/, цялото от 420 кв.м. /четиристо ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 126400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 275 кв.м.

373-18- ул. Юндола 5, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.77.6.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка шест точка едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 360288.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1444 кв.м.

880-17- ул. акад. Михаил Арнаудов 2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.1073 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/ ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 2952.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 52 кв.м.

528-11- ул. Стремление 60
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ГАРАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.9.1293.1.3 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три точка едно точка три/, находящ се в гр. Р ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 326037.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1107 кв.м.

394-18- м-ст СЛАТИНА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.50 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула/, съгласно одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. На Изпълните ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 277458.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1703 кв.м.

394-18- м-ст СЛАТИНА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.48 /шест три четири две седем точка девет осем точка четири осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15. ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 6120.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 447 кв.м.

203-15- ул. Даскал Аверкий 62
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1172 /шест три четири две седем точка две точка едно едно седем две/, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Даскал Аверкий № 62 /шестд ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 2592.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9 кв.м.

862-18- ул. Тодор Икономов, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
   ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.143.2.23 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три точка две точка две три/, ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 40248.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 124 кв.м.

ул. "Панайот Волов" № 39 - ИД 15/2019
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
5/18 ид.ч. /пет осемнадесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО от 258.50/517 ид.ч. /двеста петдесет и осем цяло и петдесет стотни върху петстотин и седемнадесет идеални части/ от ИМОТ пл. № 1 ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 28557.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 48 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов №2, ет.2, обект 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ше ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 236658.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 297 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов №2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, пе ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 30154.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 35 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов №2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ед ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 26760.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 46 кв.м.

ул. Акад. МИхаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, е ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 33281.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 57 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, д ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 26677.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, де ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 19540.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ос ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 19816.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 34 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, се ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 3200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18 кв.м.

местност "ЛЮЛЯЦИТЕ" - ИД 532/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, представляваща ИМОТ № 244 /две четири четири/, с площ 487.00 кв.м /четиристотин осемдесет и седем квадратн ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2411 кв.м.

кв. Източна промишлена зона
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.129 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, сто двадесет и девет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Източна промишлена ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 275616.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 167 кв.м.

ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1,
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3940.6.27, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1, който самостоятелен обект се нами ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 253 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1120, находящ се в гр. Русе, ул. Даскал Тони № 7, целият с площ от 253 кв.м., вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застроява ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 11160.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16 кв.м.

ИД 602/2008г., ул. Доростол № 73
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.263.1.30, с адрес: гр. Русе, ул. Доростол № 73, вх. 1, гараж № 7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в позем ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 247 кв.м.

ул. "проф. Асен Златаров" № 30-32 - ИД 371/2010
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1781.1.15 /шест три четири две седем точка две точка едно седем о ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 20160.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 75 кв.м.

гр. Русе, ул. Чипровци, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402912 ще се прове ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 9645.12 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 25 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20108320400818 ще се прове ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 11727.36 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20108320400818 ще се прове ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 11727.36 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20108320400818 ще се прове ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 67852.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 255 кв.м.

гр. Русе, ул. Николаевска № 5, ет. -1
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402222 ще се проведе нова публична прода ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 2887.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 63 кв.м.

с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.Трети март № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320403999 ще се прове ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 359374.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 791 кв.м.

гр. Русе, бул. Трети март № 58
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320401423 ще се провед ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 2532792.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9674 кв.м.

гр. Русе, бул. Трети март № 58
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320401423 ще се проведе публична продан на ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 119200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 87 кв.м.

бул. "Борисова" № 94, вх. 4, ет. 1, ап. 12 - ИД 703/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.395.5.12 /шест три четири две седем точка две точка три девет пет точка пет точка едно две/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ...

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 27680.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1078 кв.м.

ул. "Козлодуй" № 7 - ИД 48/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
   0.0690 ид.ч. /нула цяло нула шестстотин и деветдесет идеални части/ от 1078 кв.м. /хиляда седемдесет и осем квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2855 /шест три чети ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 19 кв.м.

ул. Рига - ид 288/2019
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ГАРАЖ № 69 /шестдесет и девет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, жилищен комплекс ЗДРАВЕЦ, северно от улица „Рига“, в района на далекопроводната ивица, ГСК „Енерго“ Русе, със з ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 50480.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 74 кв.м.

ул. "Александровска" № 26 - ИД 291/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на първи надпартерен етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.15   /шест три четири две седем точка две точка пет ше ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 50480.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 74 кв.м.

ул. "Александровска" № 26 - ИД 291/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на първи надпартерен етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.15   /шест три четири две седем точка две точка пет ше ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 100 кв.м.

ул. "Александровска" № 26 - ИД 291/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.  МАГАЗИН № 6 находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427 ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 97000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Воеводова" № 3, ет. ет. 6, ап. 10 - ИД 1059/2016
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1329.1.10 /шест три четири две седем точка две точка едно три две девет точка едно точка едно нула/, с адрес ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 485.86 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 8001 кв.м.

1/20 ИД.Ч. местност „АРНАУТ ДЕРЕ“
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.277.4, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „АРНАУТ ДЕРЕ“; площ: 8 001 кв.м.; трайно предназначение н ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1153.96 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18002 кв.м.

1/20 ид. ч.местност „ГЪРКОВ ДОЛ“;
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.318.34, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „ГЪРКОВ ДОЛ“; площ: 18 002 кв.м.; трайно предназначение ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 157860.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 288 кв.м.

ул. „Мария Луиза“ № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от два еднакви жилищни етажа, всеки от тях с разгърната застроена площ от 113,01 кв. м., състоящи се от дневна, кухня, две спални, баня, тоале ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 2016.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 44 кв.м.

5/8 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ местност Христо Македонски,
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
5/8 /пет осми/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.15.706 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петнадесет, точка, седемстотин и шест/, находящ се ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 486.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 534 кв.м.

кв. Долапите, местността „Люляците”,
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, с площ 523 кв.м. , намираща се в землището на гр. Русе, кв. Долапите, местността „Люляците”, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.176.25 по кадастрална скица ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 3744.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 19 кв.м.

местност КАРААЧ,
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.153.2054, адрес на поземления имота: град Русе, местност КАРААЧ, площ: 1 047 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трай ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 4900.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.

ИД 330/2015, ул. Константин Иречек № 10
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
½ ид.ч. от ГАРАЖ в сграда на ет. -1 в жилищна сграда по ул.Константин Иречек № 10, гр. Русес площ 14.29 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.595.1.35, ...

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 566880.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1663 кв.м.

САМОХОДЕН СУХОТАВАРЕН КОРАБ „СВЕТИ ГЕОРГИ”
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОХОДЕН СУХОТАВАРЕН КОРАБ „СВЕТИ ГЕОРГИ”, вписан в Регистъра на корабите в пристанище Лом, регистров № 93, том 2, стр. 117-121, съгласно Удостоверение № 400-0004/22.10.2004 г. издадено о ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 794.94 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 19 кв.м.

ул. Света Петка
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.5312.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди триста и дванадесет, то ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 360000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

МЕСТНОСТ МЕРАТА - ИД 628/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47 /шест три четири две седем точка две шест осем точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в местността „МЕРАТА“, с площ 1 ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 26460.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 111 кв.м.

ул. "Боляркса" №22 - ИД 89/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
  3/4 ид.ч. /три четвърти идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4154.1.25 /шест три четири две седем точка две точка четири едно пет четири точка едно точка ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 65 кв.м.

ул. "Българка" № 2, вх. 2, ет. 9, ап. 24 - 93/2019
Окръжен съд: Русе
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
АПАРТАМЕНТ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.409.11.24 /шест три четири две седем точка пет точка четири нула девет точка едно едно точка две четири/, по к ...

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 1088400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14372 кв.м.

бул. "Тутракан" № 100 - ИД 422/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XV /петнадесет римско/, по регулационния план на ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ АД /в ликвидация/, в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, бул. Тутракан № 100 /сто/,  с площ от ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 139824.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 155 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.77.6.1, адрес: гр. Русе, ул. „Юндола” № 5, ет. 0, като самостоятелният обект се намира с сграда № 6, разположена в поземлен имот с иден ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 28748.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2183 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 2432.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 981 кв.м.

1/2 идеална част от село Щръклево, община Иваново, област Русе
Окръжен съд: Русе
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 15.07.2019 г. до 15.08.2019 г. по изпълнително ...

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 73840.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 258 кв.м.

ул. "Воеводова" № 16 - 422/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1348 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем/ , находящ се в гр.Русе, община Русе, област ...

Фабрика РУСЕ

Фабрика РУСЕ

Цена: 776240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1573 кв.м.

ул. Цар Калоян № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 66400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 56 кв.м.

квартал „Изток“, ул. „Рига” № 11/единадесет/, ет. 0/нула/, обект. 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.474.1.48, адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, квартал „Изток“, ул. „Рига” № 11/единадесет/, ет. 0/нула/, обект. 11/еди ...

Склад РУСЕ

Склад РУСЕ

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 865 кв.м.

кв. Образцов чифлик
Окръжен съд: Русе
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
СГРАДА с идентификатор 63427.12.16.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, дванадесет, точка, шестнадесет, точка, четири/, адрес на сградата: гр. Русе, кв. Образцов ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 20056.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 165 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
КОКТЕЙЛ БАР в сутерена на жилищно-административна сграда в град Русе, община Русе, област Русе, по ул. „Вардар” № 40, с обща застроена площ от 164.57 кв.м., при граници: изток – двор на бл ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 316800.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

ИД 1/2018, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47, находящ се в гр. Русе, местност МЕРАТА, с площ от 16805 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – з ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 85000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Земеделски имот РУСЕ

Земеделски имот РУСЕ

Цена: 968.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 792 кв.м.

местност "ЧИФЛИКА" - ИД 590/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.296.115 /шест три четири две седем точка две девет шест точка едно едно пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, о ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 21280.59 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 27 кв.м.

ул. "Иларион Драгостинов" № 1 - ИД 1196/2016
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
 ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл.№3218 /три две едно осем/, находящо се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по ул. Иларион Драгостинов № 1 ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 10839.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 753 кв.м.

местност "ПОД ЛЕВЕНТА" - ИД 590/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
  2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.156.324 /шест три четири две седем точка едно пет шест точка три две четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 81360.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 71 кв.м.

ул. "Ниш" № 22, ет. 5, ап. 14 - ИД 761/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/, четвъртия етаж, по ул. „Ниш“ № 22 /двадесет и две/ в гр.Русе, с адрес по кадастрална схема: гр.Русе, „Ниш“ № 22 /двадесет и ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 83000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 76 кв.м.

ул. "Тулча" № 6, вх. 6, ет. 7, ап. ап. 17 - ИД 421/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.225.3.131 /шест три четири две седем точка едно точка две две пет точка три точка едно три едно/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Рус ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 119200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 87 кв.м.

ул. "Борисова" № 94, вх. 4, ет. 1, ап. 12 - ИД 703/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.395.5.12 /шест три четири две седем точка две точка три девет пет точка пет точка едно две/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 54560.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Митрополит Григорий" № 3, вх. 3, ет. 5, ап. 10 - ИД 385/2019
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.222.2.71 /шест три четири две седем точка едно точка две две две точка две точка седем едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Ру ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 30780.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 375 кв.м.

ИД 572/2018, ул. Алея Освобождение № 62
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1042, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Алея Освобождение" № 62, с площ по кадастрална скица 375,00 кв.м., а по нотариален акт с пл ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 126360.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 155 кв.м.

ИД 836/2016, ул. Юндола № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.77.6.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка шест точка едно/, с адрес: гр. Русе, ул. Юндола № 5 /пет/, ет. ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 73840.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 129 кв.м.

ул. "Воеводова" № 16 - 422/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1348 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем/ , находящ се в гр.Русе, община Русе, облас ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 9321.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 15 кв.м.

бул. “Цар Освободител“ № 28,
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
Гараж с площ от 14.6 кв.м., находящ се в гр. Русе, бул. “Цар Освободител“ № 28, представляващ масивен гараж № 3, построен върху 14.60 кв.м., в собствено дворно място образуващо парцел II – ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 29766.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 407 кв.м.

ул. Академик Михаил Арнаудов № 3
Окръжен съд: Русе
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20148320401478 ще се провед ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Мъглиж" № 3, ет. 1 - ИД 930/2013
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.358.1.1 /шест три четири две седем точка пет точка три пет осем точка едно точка едно/, находящ ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 65 кв.м.

ул. "Българка" № 2, вх. 2, ет. 9, ап. 24 - 93/2019
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
  АПАРТАМЕНТ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.409.11.24 /шест три четири две седем точка пет точка четири нула девет точка едно едно точка две четири/, по ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 173 кв.м.

ул. "Иван Вазов" № 3 - ИД 102/2011
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ на две нива , състоящ се от партерен етаж със застроена площ 33,00 кв.м /тридесет и три квадратни метра/, ведно със сутерен явяващ се неразделна част от самостоятелен обек ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 95000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 141 кв.м.

ИД 417/2018, ул. Чипровци № 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.55, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци № 2, ет. 0, обект № 5, 6, 7, 8, които се ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 84640.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 345 кв.м.

ИД 960/2014г., ул. Любен Каравелов № 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
СПА ЦЕНТЪР с площ 345кв.м., находящ се в гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, ул.Любен Каравелов № 11 в ж.б. Елица, разположен в първия и втория сутерен на сградата, при граници за първи сутерен ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 306.24 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 167 кв.м.

ул. „Александровска” № 97,
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3940.6.27, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1, който самостоятелен обект се нами ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 3456.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18 кв.м.

местност "Люляците" - ИД 532/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, представляваща ИМОТ № 244 /две четири четири/, с площ 487.00 кв.м /четиристотин осемдесет и седем квадрат ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 18376.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2000 кв.м.

гр. Русе, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320400649 ще се прове ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 20296.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Дружба 3, бул. Гоце Делчев № 35
Окръжен съд: Русе
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ, ЧСИ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20128320402877 ще се проведе нова публична продан ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 253 кв.м.

ИД 480/2010, ул. Даскал Тони № 7
Окръжен съд: Русе
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1120, находящ се в гр. Русе, ул. Даскал Тони № 7, целият с площ от 253 кв.м., вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застроява ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 400320.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1444 кв.м.

ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 - ид 880/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.1073 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9 ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 400320.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1444 кв.м.

ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 - ид 880/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.1073 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9 ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 3280.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 52 кв.м.

ул. "Стремление" № 60 - ИД 528/2011
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
ГАРАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.9.1293.1.3 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три точка едно точка три/, находящ се в гр. Р ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител имоти в русе от съдия изпълнител имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител чси русе имоти в русе от съдия изпълнител чси русе иван хаджииванов чси русе цветанка георгиева имоти от съдия изпълнител русе