Чси Имоти > Русе >

ЧСИ Русе

Всички имоти в Русе от ЧСИ

Земеделски имот РУСЕ

Цена: 1408.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 4002 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.273.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, двеста седемдесет и три, точка, три/, нахо ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 4100.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.

ИД 330/2015, ул. Константин Иричек № 10
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
½ ид.ч. от ГАРАЖ в сграда на ет. -1 в жилищна сграда по ул.Константин Иречек № 10, гр. Русес площ 14.29 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.595.1.35, ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 43700.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 133 кв.м.

239-2019- ул. Съединение № 22
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе, ул. Съединение № 22 /двадесет и две/, с площ 1 000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 49280.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 78 кв.м.

ул. Филип Станиславов № 2, бл. 403, вх. 4, ет. 7, ап. 13
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, на седми етаж, във вход четири, от жилищен блок 403 /четиристотин и три/ по улица Филип Станиславов № 2 /две/, в жилищен комплекс Чародейка-Г-Север в гр.Русе, ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 18555.84 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Дружба 3, бул. Гоце Делчев № 35
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписан ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 152080.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 163 кв.м.

ИД723/2019, бул. Съединение №3
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4124 (шест три четири две седем точка две точка четири едно две четири), находящ се в гр. Русе, бул. „Съединение“ № 3 (три), с площ 163,00 кв.м. (сто ...

Гараж РУСЕ

Цена: 7632.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 20 кв.м.

942-18 - ж.к. Изток, ул. Братислава
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
СГРАДА с идентификатор 63427.7.478.39 /шест три четири две седем точка седем точка четири седем осем точка три девет/, находяща се на адрес гр.Русе, обл.Русе, общ.Русе, ж.к. ИЗТОК, ул.Бра ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 7632.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 20 кв.м.

942-18 - ж.к. Изток, ул. Братислава
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
СГРАДА с идентификатор 63427.7.478.39 /шест три четири две седем точка седем точка четири седем осем точка три девет/, находяща се на адрес гр.Русе, обл.Русе, общ.Русе, ж.к. ИЗТОК, ул.Бра ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 249712.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1703 кв.м.

394-2018- м-ст Слатина
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.48 /шест три четири две седем точка девет осем точка четири осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15. ...

Производствен имот РУСЕ

Цена: 249712.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1703 кв.м.

394-2018- м-ст Слатина
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.48 /шест три четири две седем точка девет осем точка четири осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15. ...

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 293433.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1107 кв.м.

394-2018- м-ст Слатина
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.50 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула/, съгласно одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. На Изпълнител ...

Земеделски имот РУСЕ

Земеделски имот РУСЕ

Цена: 792.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1583 кв.м.

590-2015 - м-ст ЧИФЛИКА
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.296.115 /шест три четири две седем точка две девет шест точка едно едно пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, о ...

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 8736.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1129 кв.м.

590-15- м-ст ПОД ЛЕВЕНТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.156.324/ шест три четири две седем точка едно пет шест точка три две четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Р ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 2480.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9 кв.м.

862-2018- жк Чародейка Г- Юг, ул. Тодор Икономов ет. 1, обект 23
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
  ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.143.2.23 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три точка две точка две три/, п ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 2480.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9 кв.м.

862-2018- жк Чародейка Г- Юг, ул. Тодор Икономов ет. 1, обект 23
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
  ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.143.2.23 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три точка две точка две три/, п ...

Гараж РУСЕ

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 52 кв.м.

528-2011- ул. Стремление 60, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
 ГАРАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.9.1293.1.3 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три точка едно точка три/, находящ се в гр. ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 118891.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 115 кв.м.

735-2012- ул. Александровска 26, ет. 1, обект 7
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.14 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно четири/, находящ се ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 62880.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 63 кв.м.

ж.к. Изток, ул. Орлово гнездо № 3, вход 2, етаж 4, ап. 8
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.442.2.76, адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, ж.к. Изток, ул. Орлово гнездо № 3, вход 2, етаж 4, ап. 8, който самос ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 27920.16 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ІІ. ОФИС, в груб строеж, заключен между строителни оси 5 и 6 находящ се на първия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 68117.04 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
І. АПАРТАМЕНТ № 8, в груб строеж, находящ се на петия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 547631.28 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14415 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет/, находящ се на адрес: гр. Русе, местност Слати ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 547631.28 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14415 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет/, находящ се на адрес: гр. Русе, местност Слати ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 360.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 458 кв.м.

ИД 851/2015, местност Караманлийка
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
1/10 ид.ч. /една десета ид.ч./ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.150.153 /шест три четири две седем точка едно пет нула точка едно пет три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Рус ...

Паркомясто РУСЕ

Паркомясто РУСЕ

Цена: 10616.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.2184.3.35 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди сто осемдесет и четири, точка, три, точк ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 70831.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 82 кв.м.

ул. „Сакар планина” № 36 /тридесет и шест/, вх. 2 /две/, ет. 2 /две/, ап. 3 /три/
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.634.1.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, шестстотин тридесет и четири, точка, едно, точка, шес ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 132720.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 176 кв.м.

ул. „Воден“ № 11 /единадесет/, ет. 0 /нула/;
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.251.5.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, двеста петдесет и едно, точка, пет, точка, пет/, адр ...

Фабрика РУСЕ

Фабрика РУСЕ

Цена: 736640.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 259200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

ИД 1/2018, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47, находящ се в гр. Русе, местност МЕРАТА, с площ от 16805 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – з ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 118800.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 155 кв.м.

ИД 836/2016, ул. Юндола №5
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.77.6.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка шест точка едно/, с адрес: гр. Русе, ул. Юндола № 5 /пет/, ет. ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 95910.48 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 4976 кв.м.

ИД 1015/2016, бул. Тутракан
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.323, с адрес: гр. Русе, източна промишлена зона, бул. Тутракан, с площ 4976 кв.м., с начин на трайно ползване на територията – урбанизирана, начин на ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 25781.04 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 375 кв.м.

ИД 572/2018, ул. Алея Освобождение № 62
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1042, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Алея Освобождение" № 62, с площ по кадастрална скица 375,00 кв.м., а по нотариален акт с пл ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 590.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1280 кв.м.

1/2 ИД.Ч. ОТ УПИ XVIII - ИД 48/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 24912.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 61 кв.м.

УЛ. КОЗЛОДУЙ 7 - ИД 48/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 113760.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 155 кв.м.

УЛ. ЮНДОЛА 5 - ИД 373/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 66278.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 936 кв.м.

УЛ. ЦЪРКОВНА 15 - ИД 101/2011
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 487 кв.м.

МЕСТНОСТ ЛЮЛЯЦИТЕ - ИД 532/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
    Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 51557.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 61 кв.м.

УЛ. зГОРИГРАД 68, БЛ. БОРИМЕЧКА, ВХ.5, ЕТ.3, АП.11 - ИД 976/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 107280.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 87 кв.м.

ул. Борисова № 94, вх.4, ет.1, ап.12 - ИД 703/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 05.11.2019 г. до 17 часа на 05.12.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 78187.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4902.1.219 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и две, точка, едно, т ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 5504.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 63 кв.м.

с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.Трети март № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подпис ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 9859.90 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.177.719 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и седем, точка, седемстотин и деветнадесет/, находящ се на ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 106396.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 122 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
СГРАДА с идентификатор 63427.1.57.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, петдесет и седем, точка, едно/, със застроена площ 58 кв.м. /петдесет и осем ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 8566.67 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 60 кв.м.

ИД 725/2018, ул. Сърнена гора № 7, вх.3, ет.1
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
1/6 (една шеста) ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.284.10.1 (шест три четири две седем точка пет точка две осем четири точка едно нула точка едно), находящ се в ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 6204.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 23 кв.м.

гр. Русе, ул. Чипровци, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402912 ще се проведе публична продан на ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 6204.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 23 кв.м.

гр. Русе, ул. Чипровци, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402912 ще се проведе публична продан на ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 13832.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 48 кв.м.

гр. Русе, ул. Чипровци, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402912 ще се проведе публична продан на ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 247 кв.м.

371-2010- ул. Проф Асен Златаров 30-32
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1781.1.15 /шест три четири две седем точка две точка едно седем о ...

Етаж от къща РУСЕ

Етаж от къща РУСЕ

Цена: 43303.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 122 кв.м.

629-2014- ул. !9-ти Февруари 22
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
250/420 /двеста и петдесет върху четиристотин и двадесет/ идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. „19-ти февруари“ № 22 /двадесет и две/, цялото от 420 кв.м. /четиристо ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 13574.70 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18 кв.м.

240-2014- пл. АСлександър Стамболисйки, ет. - 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3365.1.2 /шест три четири две седем точка две точка три три шест пет точка едно точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 20218.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 54 кв.м.

1196-2016 - ул. Иларион Драгостинов № 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл.№ 3218 /три две едно осем/, находящо се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по ул. Иларион Драгостинов № 1 ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 140464.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.77.6.1, адрес: гр. Русе, ул. „Юндола” № 5, ет. 0, като самостоятелният обект се намира с сграда № 6, разположена в поземлен имот с иден ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 306240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 167 кв.м.

ул. „Александровска” № 97
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3940.6.27, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1, който самостоятелен обект се нами ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 323436.96 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 791 кв.м.

гр. Русе, бул. Трети март № 58
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320401423 ще се провед ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 2279512.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9674 кв.м.

гр. Русе, бул. Трети март № 58
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписан ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 8452.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 25 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписани ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 11230.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписани ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 24084.72 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 46 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, е ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 29953.44 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 57 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, д ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 24009.84 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, де ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 17586.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ос ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 17834.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 34 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, се ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 25701.84 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 48 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ше ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 212992.56 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 297 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, пе ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 27138.96 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 35 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ед ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 81225.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 141 кв.м.

ИД 417/2018, ул. Чипровци № 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.55, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци № 2, ет. 0, обект № 5, 6, 7, 8, които се ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 99 кв.м.

ИД 416/2019, ул. Никола Табаков № 3, бл. 108, вх. 3, ет.6
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.157.17.12 /шест три четири две седем точка шест точка едно пет седем точка едно седем точка едно две/, с адрес: гр. Русе, кв. Чародейка ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 152400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 433 кв.м.

ИД 403/2019, ул. Фердинант № 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
117/434 ид.ч. /сто и седемнадесет върху четиристотоин тридесет и четири ид.ч./ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. Фердинанд № 1 /едно/, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификато ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 50080.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 40 кв.м.

ИД 752/2018, бул. Съединение №3
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
СГРАДА с идентификатор 63427.2.4124.2 (шест три четири две седем точка две точка четири едно две четири точка две), находяща се в гр. Русе, п.к. 7000, бул. „Съединение“ № 3 (три), разполож ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 253 кв.м.

ИД 480/2010, ул. Даскал Тони № 7
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1120, находящ се в гр. Русе, ул. Даскал Тони № 7, целият с площ от 253 кв.м., вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застроява ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16 кв.м.

ИД 602/2008, ул. Доростол № 73
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.263.1.30, с адрес: гр. Русе, ул. Доростол № 73, вх. 1, гараж № 7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в позем ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 640.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 19 кв.м.

ул. Света Петка
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.5312.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди триста и дванадесет, то ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 1760.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 44 кв.м.

местност Христо Македонски,
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
5/8 /пет осми/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.15.706 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петнадесет, точка, седемстотин и шест/, находящ се ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 3040.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1047 кв.м.

местност КАРААЧ, бул. Гоце Делчев
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.153.2054, адрес на поземления имота: град Русе, местност КАРААЧ, площ: 1 047 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трай ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 59760.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 56 кв.м.

вартал „Изток“, ул. „Рига” № 11/единадесет/, ет. 0/нула/, обект. 11/
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.474.1.48, адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, квартал „Изток“, ул. „Рига” № 11/единадесет/, ет. 0/нула/, обект. 11/еди ...

Хотел РУСЕ

Хотел РУСЕ

Цена: 245118.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 304 кв.м.

гр. Русе, ул. Борисова № 69
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело Изп. дело ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 20617.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Дружба 3, бул. Гоце Делчев № 35
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ, ЧСИ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20128320402877 ще се проведе нова публична продан на следният недвижим ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 80 кв.м.

733-2017 - бул. Липник 110
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
   АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.606.3.144 /шест три четири две седем точка седем точка шест нула шест точка три точка едно четири четири/ ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 87300.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 107 кв.м.

1059-2016- ул. Воеводова № 3, ет. 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1329.1.10 /шест три четири две седем точка две точка едно три две девет точка едно точка едно нула/, с адрес ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 94500.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 70 кв.м.

291-2015- ул. Александровска 21, ет. 0, обект № 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
 МАГАЗИН № 6 находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едн ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 608479.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14415 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет/, находящ се на адрес: гр. Русе, местност Слати ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 112000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 391 кв.м.

ул. „Мария Луиза“ № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от два еднакви жилищни етажа, всеки от тях с разгърната застроена площ от 113,01 кв. м., състоящи се от дневна, кухня, две спални, баня, тоале ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 437.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 523 кв.м.

кв. Долапите, местността „Люляците”,
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, с площ 523 кв.м. , намираща се в землището на гр. Русе, кв. Долапите, местността „Люляците”, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.176.25 по кадастрална скица ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1038.56 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18002 кв.м.

местност „ГЪРКОВ ДОЛ“
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
I. 1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.318.34, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „ГЪРКОВ ДОЛ“; площ: 18 002 кв.м.; трайно предназначен ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 194400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2411 кв.м.

кв. Източна промишлена зона
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.129 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, сто двадесет и девет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Източна промишлена ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 16538.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2000 кв.м.

Русе, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320400649 ще се проведе нова публична прода ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 42 кв.м.

бул. Генерал Скобелев 5 - ИД 497/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
    Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 г. до 17 часа на 07.11.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 324000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

местността МЕРАТА - ИД 628/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 г. до 17 часа на 07.11.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 13574.70 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18 кв.м.

пл. Александър Стамболийски, ет.-1 - ИД 240/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.11.2019 до 07.12.2019
Обявяване на: 2019-12-08
ОБЯВЛЕНИЕ № 4716 / 17.09.2019 Изпълнително дело №: 20148330400240       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.201 ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 71 кв.м.

ул. Ниш 22, ет.5, ап. 14 - ИД 761/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
ОБЯВЛЕНИЕ № 4712 / 17.09.2019 Изпълнително дело №: 20158330400761       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 23814.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 60 кв.м.

ул. Болярска 22 - ИД 89/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
ОБЯВЛЕНИЕ № 4516 / 05.09.2019 Изпълнително дело №: 20178330400089       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 4410.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.

ИД 330/2015, ул. Константин Иричек № 10
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
½ ид.ч. от ГАРАЖ в сграда на ет. -1 в жилищна сграда по ул.Константин Иречек № 10, гр. Русе площ 14.29 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.595.1.35, ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 52200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 65 кв.м.

93-19, кв. Родина, ул. Българка № 2, вх. 2, ет. 9, ап. 24
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
  АПАРТАМЕНТ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.409.11.24 /шест три четири две седем точка пет точка четири нула девет точка едно едно точка две четири/, по ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 20 кв.м.

1097-2018 - ул. Константин Иречек 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ГАРАЖ № 3 /три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Константин Иречек № 11, с РЗП, съгласно данъчна оценка, 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и височина 2.00 м. /два метр ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 11796.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.2184.3.35 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди сто осемдесет и четири, точка, три, точк ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 25873.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2183 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 608479.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2074 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 1933.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 990 кв.м.

местност Барбуков Трап
Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.173.115 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и три, точка, сто и петнадесет), по кадастралната карта и кадастрал ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 1213.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.

кв. Долапите, местност Барбуков Трап (бивша местност Стара и нова чешма)
Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.173.68 (шест три четири две седем точка едно седем три точка шест осем), с адрес: гр. Русе, кв. Долапите, местност „БАРБУКОВ ТРАП" (бивша м. СТАРА И НОВ ...

Земеделски имот РУСЕ

Земеделски имот РУСЕ

Цена: 1255.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 3008 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.295.14 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, двеста деветдесет и пет, точка, четиринадесет/, находящ се в град Русе, община Рус ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.159.288 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто петдесет и девет, точка, двеста осемдесет и осем/, адрес на имота: гр. Русе, о ...

Фабрика РУСЕ

Фабрика РУСЕ

Цена: 698616.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1573 кв.м.

ул. Цар Калоян № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири ...

Едностаен апартамент РУСЕ

Едностаен апартамент РУСЕ

Цена: 61423.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

ул. Константин Величков № 11 /единадесет/, етаж 3 /три/, ап. 5 /пет/,
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5810.2.5/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди осемстотин и десет, точка, две, точка, пет ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител имоти в русе от съдия изпълнител имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител чси русе имоти в русе от съдия изпълнител чси русе иван хаджииванов чси русе цветанка георгиева имоти от съдия изпълнител русе