Чси Имоти > Русе >

ЧСИ Русе

Всички имоти в Русе от ЧСИ

Магазин РУСЕ

Цена: 48294.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

гр.Русе, ул. Панайот Хитов № 3
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подпис ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 89125.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 114 кв.м.

гр.Русе, ул. Панайот Хитов № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подпис ...

Магазин РУСЕ

Цена: 56766.24 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 64 кв.м.

гр.Русе, ул. Панайот Хитов № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подпис ...

Магазин РУСЕ

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 21 кв.м.

гр.Русе, ул. Мария Луиза № 19
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 21 кв.м.

гр.Русе, ул. Мария Луиза № 19
Окръжен съд: Русе
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 48334.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 54 кв.м.

в. Здравец, ул. Захари Стоянов № 21 , блок 79 , вход 3 , етаж 2 , ап. И
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.84.1.40 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, осемдесет и четири, точка, едно, точка, четиридесет ...

Къща РУСЕ

Цена: 17286.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 54 кв.м.

1196-2016 - ул. Иларион Драгостинов № 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
 ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл.№3218 /три две едно осем/, находящо се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по ул. Иларион Драгостинов № 1 ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 169359.36 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2411 кв.м.

кв. Източна промишлена зона
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.129 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, сто двадесет и девет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Източна промишлена ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 55276.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 255 кв.м.

ул. Николаевска № 5, ет. -1
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402222 ще се п ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 69491.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 98 кв.м.

65-2019- ул. Стоян Михайловски 11, бл. 47, вх.1, ет. 6, ап. 16
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.649.1.16 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет точка едно точка едно шест/, по кадастралната карта и кадастра ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 115 кв.м.

735-2012- ул. Александровска 26, ет. 1, обект 7
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.14 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно четири/, находящ се ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 34882.70 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 200 кв.м.

л. „Алея освобождение“ № 78
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 2020-06-26
1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1053/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда петдесет и три/, адрес на п ...

Хотел РУСЕ

Хотел РУСЕ

Цена: 210460.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 305 кв.м.

ул."Борисова" № 69
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 2020-06-26
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело Изп. дело ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 295200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

628-2018 - м-ст Мерата
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47 /шест три четири две седем точка две шест осем точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в местността „МЕРАТА“, с площ 16 ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 2280251.52 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9674 кв.м.

гр. Русе, бул. Трети март № 58
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 2020-06-26
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320401423 ще се прове ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 488453.76 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14415 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 2020-06-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет/, находящ се на адрес: гр. Русе, местност Слати ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 18705.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

бул. Гоце Делчев № 35
Окръжен съд: Русе
Срок: 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 2020-06-26
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ, ЧСИ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20128320402877 ще се проведе публична продан на с ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 95757.12 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 122 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 2020-06-26
СГРАДА с идентификатор 63427.1.57.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, петдесет и седем, точка, едно/, със застроена площ 58 кв.м. /петдесет и осем ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 37873.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4902.1.220 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и две, точка, едно, точк ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 66390.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4902.1.219 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и две, точка, едно, точк ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 19995.84 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 46 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, е ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 24868.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 57 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, д ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 19934.64 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, де ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 14600.88 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ос ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 14807.52 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 34 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, се ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 21318.48 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 48 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ше ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 172115.28 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 297 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, пе ...

Фабрика РУСЕ

Фабрика РУСЕ

Цена: 696560.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2000 кв.м.

ул. Цар Калоян № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 306240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 167 кв.м.

ул. „Александровска” № 97
Окръжен съд: Русе
Срок: 18.05.2020 до 18.06.2020
Обявяване на: 2020-06-19
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3940.6.27, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1, който самостоятелен обект се нами ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 38240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 62 кв.м.

15-2019 - ул. Панайот Волов 39
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
5/18 ид.ч. /пет осемнадесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО от 258.50/517 ид.ч. /двеста петдесет и осем цяло и петдесет стотни върху петстотин и седемнадесет идеални части/ от ИМОТ пл. № ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 1820.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 17 кв.м.

629-2014 ул. Козлодуй 7- гараж
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.2855.5 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет точка пет/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадес ...

Склад РУСЕ

Склад РУСЕ

Цена: 8240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 44 кв.м.

629-2014 ул. Козлодуй 7
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.2855.4 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет точка четири/, със застроена площ 44 кв.м. /четири ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 69491.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 98 кв.м.

65-2019- ул. Стоян Михайловски 11, бл. 47, вх.1, ет. 6, ап. 16
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.649.1.16 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири девет точка едно точка едно шест/, по кадастралната карта и кадастра ...

Земеделски имот РУСЕ

Земеделски имот РУСЕ

Цена: 3024.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 5001 кв.м.

808-2018- М-СТ БЯНОВИЦА
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.297.146 /шест три четири две седем точка две девет седем точка едно четири шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност Бяновица, с площ ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 17286.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 54 кв.м.

1196-2016 - ул. Иларион Драгостинов № 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 3218 /три две едно осем/, находящо се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по ул. Иларион Драгостинов № 1 ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 22042.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 375 кв.м.

ИД 572/2018, ул. Алея Освобождение № 62
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1042, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Алея Освобождение" № 62, с площ по кадастрална скица 375,00 кв.м., а по нотариален акт с пл ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 186624.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

ИД 1/2018, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47, находящ се в гр. Русе, местност МЕРАТА, с площ от 16805 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – з ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 186624.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

ИД 1/2018, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47, находящ се в гр. Русе, местност МЕРАТА, с площ от 16805 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – з ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 288.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 458 кв.м.

ИД 851/2015, местност Караманлийка
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
1/10 ид.ч. /една десета ид.ч./ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.150.153 /шест три четири две седем точка едно пет нула точка едно пет три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Рус ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 16400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 253 кв.м.

ИД 480/2010, ул. Даскал Тони № 7
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1120, находящ се в гр. Русе, ул. Даскал Тони № 7, целият с площ от 253 кв.м., вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застроява ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 34882.70 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 200 кв.м.

ул. „Алея освобождение“ № 78
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1053/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда петдесет и три/, адрес на п ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 3189.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 976 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.177.719 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и седем, точка, седемстотин и деветнадесет/, находящ се на ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 295200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

628-2018 - м-ст Мерата
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47 /шест три четири две седем точка две шест осем точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в местността „МЕРАТА“, с площ 16 ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 94450.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 100 кв.м.

721-2019- 1173- бул. Гоце Делчев № 12, вх.2, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.12 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно две/, находящ се в гр. Русе, общ. Р ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 11570.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 19 кв.м.

721-2019- 1176 - кв. Дружба 3, бул. Гоце Делчев 12
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.34 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка три четири/, находящ се в гр. Русе, общ ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 9805.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 19 кв.м.

гр. Русе, жк Изток, ул. Орлово гнездо № 1 /едно/, вх.1 /едно/, ет.0 /нула/
Окръжен съд: Русе
Срок: 30.03.2020 до 30.04.2020
Обявяване на: 2020-05-01
...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 37873.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4902.1.220 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и две, точка, едно, точк ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 66390.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4902.1.219 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четири хиляди деветстотин и две, точка, едно, точк ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 64612.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
Жилище, апартамент, находящ се в град Русе, ул. „Видин” № 20, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.379.3.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесе ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 63970.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 61 кв.м.

721-2019- бул. Гоце Делчев № 12, вх.2, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.2407.1.13 /шест три четири две седем точка четири точка две четири нула седем точка едно точка едно три/, находящ се в гр. Русе, общ. Р ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 306240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 167 кв.м.

ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3940.6.27, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1, който самостоятелен обект се нами ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 72372.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 141 кв.м.

ИД 417/2018, ул. Чипровци № 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.55, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци № 2, ет. 0, обект № 5, 6, 7, 8, които се ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 58140.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 99 кв.м.

ИД 416/2019, ул. Никола Табаков № 3, бл. 108, вх. 3, ет.6
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.157.17.12 /шест три четири две седем точка шест точка едно пет седем точка едно седем точка едно две/, с адрес: гр. Русе, кв. Чародейка ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 130302.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 433 кв.м.

ИД 403/2019, ул. Фердинант № 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
117/434 ид.ч. /сто и седемнадесет върху четиристотоин тридесет и четири ид.ч./ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. Фердинанд № 1 /едно/, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификато ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 49440.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 47 кв.м.

20/2020 - ул. Ангел Кънчев 32
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
2/5 идеални части от ДВОРНО МЯСТО в гр. Русе, по плана на града, имот № 6 /шест/, в кв. 236 /двеста тридесет и шест/, цялото от 251 кв.м. /двеста петдесет и един квадратни метра/, заедно ...

Фабрика РУСЕ

Фабрика РУСЕ

Цена: 696560.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2000 кв.м.

ул. Цар Калоян № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 277.21 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 8001 кв.м.

местност „АРНАУТ ДЕРЕ
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.277.4, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „АРНАУТ ДЕРЕ“; площ: 8 001 кв.м.; трайно предназначение н ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 777.69 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18002 кв.м.

местност „ГЪРКОВ ДОЛ“
Окръжен съд: Русе
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
I. 1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.318.34, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „ГЪРКОВ ДОЛ“; площ: 18 002 кв.м.; трайно предназначен ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 960.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 501 кв.м.

126-2019- м-ст ЛЮЛЯЦИТЕ
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.175.305 /шест три четири две седем точка едно седем пет точка три нула пет/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ; с площ от 501 кв ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 48334.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 54 кв.м.

кв. Здравец, ул. Захари Стоянов № 21 /двадесет и едно/, блок 79 /седемдесет и девет/, вход 3 /три/, етаж 2 /две/, ап. И
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.84.1.40 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, осемдесет и четири, точка, едно, точка, четиридесет ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 98000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 176 кв.м.

ул. „Воден“ № 11 /единадесет/, ет. 0 /нула/;
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.251.5.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, двеста петдесет и едно, точка, пет, точка, пет/, адр ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 19995.84 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 46 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, е ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 24868.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 57 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, д ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 19934.64 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, де ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 14600.88 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ос ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 14807.52 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 34 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, се ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 21318.48 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 48 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ше ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 172115.28 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 297 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, пе ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 89700.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 100 кв.м.

291-2015- ул. Александровска 21, ет. 0, обект № 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
МАГАЗИН № 6 находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно ...

Земеделски имот РУСЕ

Земеделски имот РУСЕ

Цена: 800.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1583 кв.м.

590-2015 - м-ст ЧИФЛИКА
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.296.115 /шест три четири две седем точка две девет шест точка едно едно пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, о ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1129 кв.м.

590-15- м-ст ПОД ЛЕВЕНТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.156.324/ шест три четири две седем точка едно пет шест точка три две четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Ру ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 60.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1000 кв.м.

910-2019- м-ст БОЖАНОВА ЛИВАДА
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/16 /една шестнадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.275.2 /шест три четири две седем точка две седем пет точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 203.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 3002 кв.м.

910-2019- м-ст ДЪБРАВАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/16 /една шестнадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.202.26 /шест три четири две седем точка две нула две точка две шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Ру ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 115 кв.м.

735-2012- ул. Александровска 26, ет. 1, обект 7
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.14 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно четири/, находящ се ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 8793.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 964 кв.м.

890-16- кв. Средна кула, ул. Йордан Йовков 17
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.10.1919 /шест три четири две седем точка едно нула точка едно девет едно девет/ и с планоснимачен № 1784 /едно се ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 11600.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 37 кв.м.

537-2019- ул. Деветнадесети февруари №5
Окръжен съд: Русе
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
СГРАДА с идентификатор 63427.2.470.8 /шест три четири две седем точка две точка четири седем нула точка осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, Деветнадесети февруари № 5 /пет ...

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 61164.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 315 кв.м.

422-18- ул. Воеводова 16, ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 258 кв.м, ½ ид.ч.ГАРАЖ с площ: 23.28 кв.м и ½ ид.ч. от ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ФИТНЕС с площ от 34.09 кв.м.
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1348 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем/ , находящ се в гр.Русе, община Русе, област ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 2232.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9 кв.м.

862-2018- жк Чародейка Г- Юг, ул. Тодор Икономов ет. 1, обект 23
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.143.2.23 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три точка две точка две три/, по ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 67915.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 69 кв.м.

976-18- ул. Згориград 68, бл. Боримечка, вх. 5, ет. 3, ап. 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.830.1.87 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула точка едно точка осем седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1760.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1999 кв.м.

147-2017- м-ст ПЛУЖНА
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ /ПАСИЩЕ, МЕРА/, с площ 1.999 дка /един декар и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, намираща се в землището на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, общ. Русе, обл. Рус ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 3040.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18 кв.м.

532-2017, м-ст Люляците
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, представляваща ИМОТ № 244 /две четири четири/, с площ 487.00 кв.м /четиристотин осемдесет и седем квадратн ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 2520.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 52 кв.м.

528-2011- ул. Стремление 60, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ГАРАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.9.1293.1.3 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три точка едно точка три/, находящ се в гр. Р ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 24060.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 80 кв.м.

89-2017- ул. Болярска № 22
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
3/4 ид.ч. /три четвърти идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4154.1.25 /шест три четири две седем точка две точка четири едно пет четири точка едно точка ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 447 кв.м.

203-15- ул. Доктор Аверкий 62
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1172 /шест три четири две седем точка две точка едно едно седем две/, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Даскал Аверкий № 62 /шестд ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 24213.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ОФИС, в груб строеж, заключен между строителни оси 5 и 6 находящ се на първия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на п ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 61052.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
АПАРТАМЕНТ № 8, в груб строеж, находящ се на петия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе, у ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 2088.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 511 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.175.99, адрес на имота: Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, с площ: 511 кв.м. /петстотин и единадесет квадратни метра/; трайно предназначение ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 95757.12 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 122 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
СГРАДА с идентификатор 63427.1.57.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, петдесет и седем, точка, едно/, със застроена площ 58 кв.м. /петдесе ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 135972.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 163 кв.м.

ИД723/2019, бул. Съединение №3
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.4124 (шест три четири две седем точка две точка четири едно две четири), находящ се в гр. Русе, бул. „Съединение“ № 3 (три), с площ 163,00 кв.м. (сто ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 3690.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.

ИД 330/2015, ул. Константин Иричек № 10
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
½ ид.ч. от ГАРАЖ в сграда на ет. -1 в жилищна сграда по ул.Константин Иречек № 10, гр. Русес площ 14.29 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.595.1.35, ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 2320.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 19 кв.м.

местност КАРААЧ, бул. Гоце Делчев
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.153.2054, адрес на поземления имота: град Русе, местност КАРААЧ, площ: 1 047 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на тр ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1267.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.273.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, двеста седемдесет и три, точка, три/, нахо ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 3953.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1220 кв.м.

местност Папаз дере
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.157.2367 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто петдесет и седем, точка, две хиляди триста шестдесет и седем/, представляващ ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 542726.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14415 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет/, находящ се на адрес: гр. Русе, местност Слати ...

Паркомясто РУСЕ

Паркомясто РУСЕ

Цена: 9245.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.2184.3.35 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди сто осемдесет и четири, точка, три, точк ...

Склад РУСЕ

Склад РУСЕ

Цена: 140708.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 217 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.1287 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двеста осемдесет и седем/, находящ се в град Русе, об ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 63840.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.634.15.88 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин тридесет и четири, точка, пе ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 61841.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 67 кв.м.

кв. Възраждане, ул. Студентска №7, ет.3, ап.11
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/, на третия етаж, в секция "Б", в обществено-жилищен комплекс "ДАВ-I /едно/, с административен адрес: ул. "Янтра" и ул. "Студентска" № 7 /седем/, в ЖК "Възражда ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 44352.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 78 кв.м.

ул. Филип Станиславов № 2, бл. 403, вх. 4, ет. 7, ап. 13
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, на седми етаж, във вход четири, от жилищен блок 403 /четиристотин и три/ по улица Филип Станиславов № 2 /две/, в жилищен комплекс Чародейка-Г-Север в гр.Русе, ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 97863.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 84 кв.м.

кв. Възраждане, ул. Студентска №7, ет.3, ап.10
Окръжен съд: Русе
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, на третия етаж, в секция ”Б", в обществено-жилищен комплекс "ДАВ-1" /едно/, с административен адрес: ул. "Янтра" и ул. "Студентска" № 7 /седем/, в ЖК "Възраждане", ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 71792.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.379.15.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, триста седемдесет и девет, точка, петнадесет, точка, ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 57787.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 80 кв.м.

кв. Възраждане, ул. „Приста” № 1, вх. 2, ет. 4, ап. Г;
Окръжен съд: Русе
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
АПАРТАМЕНТ № 5, а по нотариален акт представляващ апартамент „Г”, застроен в построения в квартал 347 /триста четиридесет и седем/ по плана на град Русе, жилищен блок Приста, който апартам ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител имоти в русе от съдия изпълнител имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител чси русе имоти в русе от съдия изпълнител чси русе иван хаджииванов чси русе цветанка георгиева имоти от съдия изпълнител русе