Чси Имоти > Русе >

ЧСИ Русе

Всички имоти в Русе от ЧСИ

Заведение РУСЕ

Цена: 140464.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.77.6.1, адрес: гр. Русе, ул. „Юндола” № 5, ет. 0, като самостоятелният обект се намира с сграда № 6, разположена в поземлен имот с иден ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 306240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 167 кв.м.

ул. „Александровска” № 97
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3940.6.27, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1, който самостоятелен обект се нами ...

Производствен имот РУСЕ

Цена: 323436.96 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 791 кв.м.

гр. Русе, бул. Трети март № 58
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320401423 ще се провед ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 2279512.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9674 кв.м.

гр. Русе, бул. Трети март № 58
Окръжен съд: Русе
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписан ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 8452.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 25 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписани ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 11230.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписани ...

Офис РУСЕ

Цена: 24084.72 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 46 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, е ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 29953.44 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 57 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, д ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 24009.84 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, де ...

Офис РУСЕ

Цена: 17586.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ос ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 17834.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 34 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, се ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 25701.84 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 48 кв.м.

ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ше ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 212992.56 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 297 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, пе ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 27138.96 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 35 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ед ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 81225.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 141 кв.м.

ИД 417/2018, ул. Чипровци № 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.55, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци № 2, ет. 0, обект № 5, 6, 7, 8, които се ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 99 кв.м.

ИД 416/2019, ул. Никола Табаков № 3, бл. 108, вх. 3, ет.6
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.157.17.12 /шест три четири две седем точка шест точка едно пет седем точка едно седем точка едно две/, с адрес: гр. Русе, кв. Чародейка ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 152400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 433 кв.м.

ИД 403/2019, ул. Фердинант № 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
117/434 ид.ч. /сто и седемнадесет върху четиристотоин тридесет и четири ид.ч./ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. Фердинанд № 1 /едно/, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификато ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 50080.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 40 кв.м.

ИД 752/2018, бул. Съединение №3
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
СГРАДА с идентификатор 63427.2.4124.2 (шест три четири две седем точка две точка четири едно две четири точка две), находяща се в гр. Русе, п.к. 7000, бул. „Съединение“ № 3 (три), разполож ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 253 кв.м.

ИД 480/2010, ул. Даскал Тони № 7
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1120, находящ се в гр. Русе, ул. Даскал Тони № 7, целият с площ от 253 кв.м., вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застроява ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16 кв.м.

ИД 602/2008, ул. Доростол № 73
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.263.1.30, с адрес: гр. Русе, ул. Доростол № 73, вх. 1, гараж № 7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в позем ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 640.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 19 кв.м.

ул. Света Петка
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от СГРАДА с идентификатор 63427.2.5312.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди триста и дванадесет, то ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 1760.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 44 кв.м.

местност Христо Македонски,
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
5/8 /пет осми/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.15.706 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петнадесет, точка, седемстотин и шест/, находящ се ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 3040.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1047 кв.м.

местност КАРААЧ, бул. Гоце Делчев
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.153.2054, адрес на поземления имота: град Русе, местност КАРААЧ, площ: 1 047 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трай ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 59760.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 56 кв.м.

вартал „Изток“, ул. „Рига” № 11/единадесет/, ет. 0/нула/, обект. 11/
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.474.1.48, адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, квартал „Изток“, ул. „Рига” № 11/единадесет/, ет. 0/нула/, обект. 11/еди ...

Хотел РУСЕ

Хотел РУСЕ

Цена: 245118.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 304 кв.м.

гр. Русе, ул. Борисова № 69
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело Изп. дело ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 20617.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Дружба 3, бул. Гоце Делчев № 35
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ, ЧСИ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20128320402877 ще се проведе нова публична продан на следният недвижим ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 80 кв.м.

733-2017 - бул. Липник 110
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
   АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.606.3.144 /шест три четири две седем точка седем точка шест нула шест точка три точка едно четири четири/ ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 87300.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 107 кв.м.

1059-2016- ул. Воеводова № 3, ет. 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1329.1.10 /шест три четири две седем точка две точка едно три две девет точка едно точка едно нула/, с адрес ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 94500.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 70 кв.м.

291-2015- ул. Александровска 21, ет. 0, обект № 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
 МАГАЗИН № 6 находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едн ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 608479.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14415 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, деветдесет и осем, точка, тринадесет/, находящ се на адрес: гр. Русе, местност Слати ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 112000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 391 кв.м.

ул. „Мария Луиза“ № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от два еднакви жилищни етажа, всеки от тях с разгърната застроена площ от 113,01 кв. м., състоящи се от дневна, кухня, две спални, баня, тоале ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 437.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 523 кв.м.

кв. Долапите, местността „Люляците”,
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, с площ 523 кв.м. , намираща се в землището на гр. Русе, кв. Долапите, местността „Люляците”, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.176.25 по кадастрална скица ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 1038.56 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18002 кв.м.

местност „ГЪРКОВ ДОЛ“
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
I. 1/20 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.318.34, адрес на поземления имота: град Русе, община Русе, област Русе, местност „ГЪРКОВ ДОЛ“; площ: 18 002 кв.м.; трайно предназначен ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 194400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2411 кв.м.

кв. Източна промишлена зона
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.129 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, сто двадесет и девет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Източна промишлена ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 16538.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2000 кв.м.

Русе, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320400649 ще се проведе нова публична прода ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 42 кв.м.

бул. Генерал Скобелев 5 - ИД 497/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
    Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 г. до 17 часа на 07.11.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 324000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

местността МЕРАТА - ИД 628/2018
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 г. до 17 часа на 07.11.2019 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 13574.70 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18 кв.м.

пл. Александър Стамболийски, ет.-1 - ИД 240/2014
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.11.2019 до 07.12.2019
Обявяване на: 2019-12-08
ОБЯВЛЕНИЕ № 4716 / 17.09.2019 Изпълнително дело №: 20148330400240       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.201 ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 71 кв.м.

ул. Ниш 22, ет.5, ап. 14 - ИД 761/2015
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
ОБЯВЛЕНИЕ № 4712 / 17.09.2019 Изпълнително дело №: 20158330400761       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 23814.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 60 кв.м.

ул. Болярска 22 - ИД 89/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
ОБЯВЛЕНИЕ № 4516 / 05.09.2019 Изпълнително дело №: 20178330400089       Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.10.2019 ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 4410.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.

ИД 330/2015, ул. Константин Иричек № 10
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
½ ид.ч. от ГАРАЖ в сграда на ет. -1 в жилищна сграда по ул.Константин Иречек № 10, гр. Русе площ 14.29 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.595.1.35, ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 52200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 65 кв.м.

93-19, кв. Родина, ул. Българка № 2, вх. 2, ет. 9, ап. 24
Окръжен съд: Русе
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
  АПАРТАМЕНТ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.409.11.24 /шест три четири две седем точка пет точка четири нула девет точка едно едно точка две четири/, по ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 20 кв.м.

1097-2018 - ул. Константин Иречек 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ГАРАЖ № 3 /три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Константин Иречек № 11, с РЗП, съгласно данъчна оценка, 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и височина 2.00 м. /два метр ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 11796.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.2184.3.35 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди сто осемдесет и четири, точка, три, точк ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 25873.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2183 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 608479.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2074 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 1933.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 990 кв.м.

местност Барбуков Трап
Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.173.115 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и три, точка, сто и петнадесет), по кадастралната карта и кадастрал ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 1213.92 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 14 кв.м.

кв. Долапите, местност Барбуков Трап (бивша местност Стара и нова чешма)
Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.173.68 (шест три четири две седем точка едно седем три точка шест осем), с адрес: гр. Русе, кв. Долапите, местност „БАРБУКОВ ТРАП" (бивша м. СТАРА И НОВ ...

Земеделски имот РУСЕ

Земеделски имот РУСЕ

Цена: 1255.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 3008 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.295.14 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, двеста деветдесет и пет, точка, четиринадесет/, находящ се в град Русе, община Рус ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.159.288 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто петдесет и девет, точка, двеста осемдесет и осем/, адрес на имота: гр. Русе, о ...

Фабрика РУСЕ

Фабрика РУСЕ

Цена: 698616.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1573 кв.м.

ул. Цар Калоян № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири ...

Едностаен апартамент РУСЕ

Едностаен апартамент РУСЕ

Цена: 61423.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

ул. Константин Величков № 11 /единадесет/, етаж 3 /три/, ап. 5 /пет/,
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5810.2.5/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди осемстотин и десет, точка, две, точка, пет ...

Земеделски имот РУСЕ

Земеделски имот РУСЕ

Цена: 880.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1583 кв.м.

590-2015 - м-ст ЧИФЛИКА
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.296.115 /шест три четири две седем точка две девет шест точка едно едно пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, о ...

Земеделска земя РУСЕ

Земеделска земя РУСЕ

Цена: 9707.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1129 кв.м.

590-15- м-ст ПОД ЛЕВЕНТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.156.324/ шест три четири две седем точка едно пет шест точка три две четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Р ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 76500.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 40248.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 62 кв.м.

15-2019 - ул. Панайот Волов 39
Окръжен съд: Русе
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
5/18 ид.ч. /пет осемнадесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО от 258.50/517 ид.ч. /двеста петдесет и осем цяло и петдесет стотни върху петстотин и седемнадесет идеални части/ от ИМОТ пл. № 1 ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 8480.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 20 кв.м.

942-18 - ж.к. Изток, ул. Братислава
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
СГРАДА с идентификатор 63427.7.478.39 /шест три четири две седем точка седем точка четири седем осем точка три девет/, находяща се на адрес гр.Русе, обл.Русе, общ.Русе, ж.к. ИЗТОК, ул.Брат ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 57360.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 871 кв.м.

бул. България № 125
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.54 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, петдесет и четири/ по кадастралната ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 74700.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 76 кв.м.

421-18 , кв. Възраждане, ул. Тулча 6, вх. 6, ет. 7, ап. 17
Окръжен съд: Русе
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.225.3.131 /шест три четири две седем точка едно точка две две пет точка три точка едно три едно/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Ру ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 155 кв.м.

ИД 836/2016, ул. Юндола № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.77.6.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка шест точка едно/, с адрес: гр. Русе, ул. Юндола № 5 /пет/, ет. ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 288000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16805 кв.м.

ИД 1/2018, местност МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47, находящ се в гр. Русе, местност МЕРАТА, с площ от 16805 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – з ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 28645.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 375 кв.м.

ИД 572/2018, ул. Алея Освобождение № 62
Окръжен съд: Русе
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1042, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Алея Освобождение" № 62, с площ по кадастрална скица 375,00 кв.м., а по нотариален акт с пл ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 85500.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 141 кв.м.

ИД 417/2018, ул. Чипровци № 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.55, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци № 2, ет. 0, обект № 5, 6, 7, 8, които с ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 93240.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 4976 кв.м.

ИД 1015/2016, бул. Тутракан, източна промишлена зона
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.323, с адрес: гр. Русе, източна промишлена зона, бул. Тутракан, с площ 4976 кв.м., с начин на трайно ползване на територията – урбанизирана, начин на ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 76176.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 345 кв.м.

ИД 960/2014г., ул. Любен Каравелов № 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
СПА ЦЕНТЪР с площ 345кв.м., находящ се в гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, ул.Любен Каравелов № 11 в ж.б. Елица, разположен в първия и втория сутерен на сградата, при граници за първи сутерен ...

Фабрика РУСЕ

Фабрика РУСЕ

Цена: 698616.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1573 кв.м.

ул. Цар Калоян № 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, петстотин и девет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. Цар Калоян № 4 /четири ...

Други РУСЕ

Други РУСЕ

Цена: 66456.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 315 кв.м.

422-18- ул. Воеводова 16, ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 258 кв.м, ½ ид.ч.ГАРАЖ с площ: 23.28 кв.м и ½ ид.ч. от ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ФИТНЕС с площ от 34.09 кв.м.
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1348 /шест три четири две седем точка две точка едно три четири осем/ , находящ се в гр.Русе, община Русе, област ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 6655.15 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 37 кв.м.

575-16- м-ст КАРАМАНЛИЙКА
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
557/1245 ид.ч. /петстотин петдесет и седем идеални части от хиляда двеста четиридесет и пет/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.150.110 /шест три четири две седем точка едно пет нула ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 31920.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 79 кв.м.

930-13- ул. Плевен 2, бл. Куманово
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/ на втори етаж, вход Б /буква Б/ на жилищен блок Куманово, по ул. Плевен № 2 /две/, в ж.к. Възраждане – юг, в гр. Русе, общ. Русе ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 31022.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ІІ. ОФИС, в груб строеж, заключен между строителни оси 5 и 6 находящ се на първия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес ...

Тристаен апартамент РУСЕ

Тристаен апартамент РУСЕ

Цена: 75685.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 85 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
І. АПАРТАМЕНТ № 8, в груб строеж, находящ се на петия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе ...

Двустаен апартамент РУСЕ

Двустаен апартамент РУСЕ

Цена: 57285.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 69 кв.м.

976-18- ул. Згориград 68, бл. Боримечка, вх. 5, ет. 3, ап. 11
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.830.1.87 /шест три четири две седем точка пет точка осем три нула точка едно точка осем седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 3024.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 504 кв.м.

181-17- м-ст МЕРАТА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.160.58 /шест три четири две седем точка едно шест нула точка пет осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе,в местността „МЕРАТА“, с площ 504 к ...

Етаж от къща РУСЕ

Етаж от къща РУСЕ

Цена: 48114.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 122 кв.м.

629-14- ул. 19-ти февруари 22
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
 250/420 /двеста и петдесет върху четиристотин и двадесет/ идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. „19-ти февруари“ № 22 /двадесет и две/, цялото от 420 кв.м. /четиристо ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 126400.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 275 кв.м.

373-18- ул. Юндола 5, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.77.6.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка шест точка едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 360288.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1444 кв.м.

880-17- ул. акад. Михаил Арнаудов 2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.1073 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/ ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 2952.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 52 кв.м.

528-11- ул. Стремление 60
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ГАРАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.9.1293.1.3 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три точка едно точка три/, находящ се в гр. Р ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 326037.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1107 кв.м.

394-18- м-ст СЛАТИНА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.50 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула/, съгласно одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. На Изпълните ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 277458.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 1703 кв.м.

394-18- м-ст СЛАТИНА
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.48 /шест три четири две седем точка девет осем точка четири осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15. ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 6120.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 447 кв.м.

203-15- ул. Даскал Аверкий 62
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1172 /шест три четири две седем точка две точка едно едно седем две/, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. Даскал Аверкий № 62 /шестд ...

Търговски имот РУСЕ

Търговски имот РУСЕ

Цена: 2592.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 9 кв.м.

862-18- ул. Тодор Икономов, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
   ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.143.2.23 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три точка две точка две три/, ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 40248.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 124 кв.м.

ул. "Панайот Волов" № 39 - ИД 15/2019
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
5/18 ид.ч. /пет осемнадесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО от 258.50/517 ид.ч. /двеста петдесет и осем цяло и петдесет стотни върху петстотин и седемнадесет идеални части/ от ИМОТ пл. № 1 ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 28557.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 48 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов №2, ет.2, обект 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ше ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 236658.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 297 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов №2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, пе ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 30154.40 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 35 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов №2, ет. 1
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ед ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 26760.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 46 кв.м.

ул. Акад. МИхаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 6
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, е ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 33281.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 57 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, д ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 26677.60 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 45 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 4
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, де ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 19540.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 33 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, ос ...

Офис РУСЕ

Офис РУСЕ

Цена: 19816.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 34 кв.м.

ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, се ...

Вила РУСЕ

Вила РУСЕ

Цена: 3200.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 18 кв.м.

местност "ЛЮЛЯЦИТЕ" - ИД 532/2017
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, представляваща ИМОТ № 244 /две четири четири/, с площ 487.00 кв.м /четиристотин осемдесет и седем квадратн ...

Производствен имот РУСЕ

Производствен имот РУСЕ

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 2411 кв.м.

кв. Източна промишлена зона
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.129 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, сто двадесет и девет/, адрес на имота: гр. Русе, кв. Източна промишлена ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 275616.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 167 кв.м.

ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1,
Окръжен съд: Русе
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3940.6.27, с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска” № 97, блок 307, вх. 3, ет. 0, обект 1, който самостоятелен обект се нами ...

Парцел РУСЕ

Парцел РУСЕ

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 253 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1120, находящ се в гр. Русе, ул. Даскал Тони № 7, целият с площ от 253 кв.м., вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застроява ...

Гараж РУСЕ

Гараж РУСЕ

Цена: 11160.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 16 кв.м.

ИД 602/2008г., ул. Доростол № 73
Окръжен съд: Русе
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.263.1.30, с адрес: гр. Русе, ул. Доростол № 73, вх. 1, гараж № 7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в позем ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 247 кв.м.

ул. "проф. Асен Златаров" № 30-32 - ИД 371/2010
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1781.1.15 /шест три четири две седем точка две точка едно седем о ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 20160.00 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 75 кв.м.

гр. Русе, ул. Чипровци, ет. 0
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402912 ще се прове ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 9645.12 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 25 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20108320400818 ще се прове ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 11727.36 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20108320400818 ще се прове ...

Магазин РУСЕ

Магазин РУСЕ

Цена: 11727.36 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 30 кв.м.

гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20108320400818 ще се прове ...

Заведение РУСЕ

Заведение РУСЕ

Цена: 67852.80 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 255 кв.м.

гр. Русе, ул. Николаевска № 5, ет. -1
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402222 ще се проведе нова публична прода ...

Къща РУСЕ

Къща РУСЕ

Цена: 2887.20 лв.

Населено място: РУСЕ
Квадратура 63 кв.м.

с.Кривня, общ. Ветово, обл.Русе, ул.Трети март № 5
Окръжен съд: Русе
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320403999 ще се прове ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител имоти в русе от съдия изпълнител имоти русе съдия изпълнител апартаменти в русе от съдия- изпълнител чси русе имоти в русе от съдия изпълнител чси русе иван хаджииванов чси русе цветанка георгиева имоти от съдия изпълнител русе