Чси Имоти > Свиленград >

ЧСИ Свиленград

Всички имоти в Свиленград от ЧСИ

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 145320.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Цена: 1177.20 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 3247 кв.м.

М-Т ЛЕВЧЕНСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/2 ИД.Ч-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Цена: 504.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 1940 кв.м.

М-Т ЛОЗЕНСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/2 ИД.Ч -ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 92160.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 150 кв.м.

УЛ.ЛОЗНИЦА № 12, ЕТ.1 И ЕТ.4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 146283.84 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 6250.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 16 кв.м.

УЛ.ЛОЗНИЦА № 20, ЕТ.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 146827.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 126 кв.м.

УЛ.ЛОЗНИЦА №20,ет.3
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Двустаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Двустаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 33840.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 61 кв.м.

гр.Свиленград, ул.Ген.Скобелев № 1,бл.1 А, вх.А, ет.3, ап.27
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65677.701.6141.11.27 /шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем точка седемстотин и едно точка шест хиляди сто четиридесет и едно то ...

Двустаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Двустаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 33360.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 60 кв.м.

гр.Свиленград, ж.к.Изгрев № 1, бл.1 А, вх.А, ет.2, ап.15
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65677.701.6141.11.15 /шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем точка седемстотин и едно точка шест хиляди сто четиридесет и едно то ...

Парцел СВИЛЕНГРАД

Парцел СВИЛЕНГРАД

Цена: 53390.34 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 662 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 2466.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, о ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 56016.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 1308.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 3247 кв.м.

М-Т ЛЕВЧЕНСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
1/2 ИД.Ч-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Цена: 560.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 1940 кв.м.

М-Т ЛОЗЕНСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.01.2020 до 18.02.2020
Обявяване на: 2020-02-19
1/2 ИД.Ч -ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 93600.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 189 кв.м.

УЛ.ЛОЗИЦА № 12 ЕТ.1 И ЕТ.4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 1078.40 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 2855 кв.м.

местност ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.305.57 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, триста и пет, точка, петдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралн ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 62240.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 2740.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, ос ...

Парцел СВИЛЕНГРАД

Парцел СВИЛЕНГРАД

Цена: 59322.60 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 662 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 73198.80 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 93 кв.м.

УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
1/2 ИД.Ч ОТ ПИ,СОС И СГРАДА-ГАРАЖ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 104000.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 189 кв.м.

УЛ.ЛОЗНИЦА № 12,ЕТ.1 И ЕТ.4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ДВА АПРАТАМЕНТА: ЕТ.1-39КВ.М И ЕТ.4-150КВ.М-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 49936.50 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 80 кв.м.

ул. "Ген. Струков" № 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект на собственост /самостоятелен обект в сграда/ от пететажната жилищна сграда с магазини и мансарден етаж - в гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.”Ген. Струков” № 5, построена ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 40605.30 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Ген. Струков" № 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект на собственост /самостоятелен обект в сграда/ от пететажната жилищна сграда с магазини и мансарден етаж - в гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.”Ген. Струков” № 5, построена ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 937.44 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 2855 кв.м.

местност ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.305.57 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, триста и пет, точка, петдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралн ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 92448.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 2664.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, ос ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 160142.40 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 81332.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 93 кв.м.

УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 110088.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 150 кв.м.

УЛ.ЛОЗНИЦА№ 12, ЕТ.1 И ЕТ.4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.07.2019 до 28.08.2019
Обявяване на: 2019-08-29
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ-2 ЕТАЖА ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 1775152.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 734 кв.м.

с. Чернодъб и с. Генералово
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Комплексен обект „Лозарско стопанство“ рег. № 47000000020 виж сканирано обявлеие ...

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Цена: 1182415.20 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 985 кв.м.

с. Чернодъб, с.Сладун и с. Генералово
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Комплексен обект „Земеделско растениевъдно стопанство“ на КЛАС ООД, ЕИК 126152105 включващо 208 (двеста и осем ) поземлени имоти с обща площ от 985.346 дка (деветстотин осемдесет и пет ця ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 72360.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 114 кв.м.

ул.Сакар планина № 21-Б
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77181.18.274.1.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка осемнадесет точка двеста седемдесет и четири точка едно точка две/ по ка ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 55485.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 80 кв.м.

ул. "Генерал Струков" № 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
2. Самостоятелен обект на собственост /самостоятелен обект в сграда/ от пететажната жилищна сграда с магазини и мансарден етаж - в гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.”Ген. Струков” № 5, постро ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 45117.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Генерал Струков" № 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
1. Самостоятелен обект на собственост /самостоятелен обект в сграда/ от пететажната жилищна сграда с магазини и мансарден етаж - в гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.”Ген. Струков” № 5, постро ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 1041.60 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 2855 кв.м.

местност ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.305.57 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, триста и пет, точка, петдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралн ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 102720.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 2960.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, ос ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 177936.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 62320.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 120 кв.м.

ул. Райчо Даскалов №18
Окръжен съд: Хасково
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда с приземен етаж, гаражи и складови помещения, със застроена площ на етажа от 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с ГА ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 122320.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 150 кв.м.

УЛ.ЛОЗНИЦА №12
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28
ЕТАЖ ОТ КЪЩА И СОС-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 2732.40 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул. Ц. ЦЕРКОВСКИ № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, ос ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 61650.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 81 кв.м.

ул. "Ген. Струков" № 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
2. Самостоятелен обект на собственост /самостоятелен обект в сграда/ от пететажната жилищна сграда с магазини и мансарден етаж - в гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.”Ген. Струков” № 5, постро ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 50130.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Ген. Струков" № 5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
1. Самостоятелен обект на собственост /самостоятелен обект в сграда/ от пететажната жилищна сграда с магазини и мансарден етаж - в гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.”Ген. Струков” № 5, постро ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 99576.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местнот МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 997.20 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 2855 кв.м.

местност ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.305.57 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, триста и пет, точка, петдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралн ...

Парцел СВИЛЕНГРАД

Парцел СВИЛЕНГРАД

Цена: 50328.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 662 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.02.2019 до 12.03.2019
Обявяване на: 2019-03-13
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 61596.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 120 кв.м.

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН 18Б
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.02.2019 до 12.03.2019
Обявяване на: 2019-03-13
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 165628.80 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Къща СВИЛЕНГРАД

Къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 40939.20 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 91 кв.м.

УЛ.ХАН АСПАРУХ№74
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.01.2019 до 27.02.2019
Обявяване на: 2019-02-28
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 1108.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 2855 кв.м.

местността ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.305.57 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, триста и пет, точка, петдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралн ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 3036.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, ос ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 110640.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 52538.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 120 кв.м.

ул.Райко Даскалов № 18, ет.4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда с приземен етаж, гаражи и складови помещения, със застроена площ на етажа от 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с ГА ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 68500.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 81 кв.м.

ул."Ген. Струков" №5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
Самостоятелен обект на собственост /самостоятелен обект в сграда/ от пететажната жилищна сграда с магазини и мансарден етаж - в гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.”Ген. Струков” № 5, построена ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 55700.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 70 кв.м.

ул."Ген. Струков" №5
Окръжен съд: Хасково
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
Самостоятелен обект на собственост /самостоятелен обект в сграда/ от пететажната жилищна сграда с магазини и мансарден етаж - в гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.”Ген. Струков” № 5, построена ...

Парцел СВИЛЕНГРАД

Парцел СВИЛЕНГРАД

Цена: 3024.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 1049 кв.м.

ул.България №16
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Парцел СВИЛЕНГРАД

Парцел СВИЛЕНГРАД

Цена: 55920.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 662 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 68440.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 150 кв.м.

ул.Ал.Пушкин №18Б
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща СВИЛЕНГРАД

Къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 45488.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 91 кв.м.

УЛ. ХАН АСПАРУХ № 74
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 184032.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10, ет.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Двустаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Двустаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 33408.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. Изгрев, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
Обявяване на: 2018-11-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65677.701.6141.21.1 / шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди сто четиридесет и едн ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 190080.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10, ет.1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.09.2018 до 12.10.2018
Обявяване на: 2018-10-15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 58376.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 120 кв.м.

ул.Райко Даскалов № 18 ет.4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
Обявяване на: 2018-10-26
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда с приземен етаж, гаражи и складови помещения, със застроена площ на етажа от 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с ГА ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 104760.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 6732.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 38 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08
СГРАДА с идентификатор № 65677.701.899.2 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет, точка, две), съгласно кадас ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 2898.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, ос ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 1733.04 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 9401 кв.м.

местността ЛЕВЧЕНСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.270.9 (шестдесет и пет хиляди седемдесет и седем, точка, двеста и седемдесет, точка, девет), съгласно кадастралната к ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 1233.36 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 2855 кв.м.

местността ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.09.2018 до 05.10.2018
Обявяване на: 2018-10-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.305.57 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, триста и пет, точка, петдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралн ...

Двустаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Двустаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 37120.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. Изгрев, бл. 2, вх.А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Хасково
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65677.701.6141.21.1 / шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди сто четиридесет и едн ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 83167.20 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 120 кв.м.

КВАРТАЛ 163
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други СВИЛЕНГРАД

Други СВИЛЕНГРАД

Цена: 59292.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 662 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 55425.60 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 120 кв.м.

ул.Райко Даскалов №18
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.06.2018 до 25.07.2018
Обявяване на: 2018-07-26
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда с приземен етаж, гаражи и складови помещения, със застроена площ на етажа от 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с ГА ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 211200.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.06.2018 до 25.07.2018
Обявяване на: 2018-07-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Парцел СВИЛЕНГРАД

Парцел СВИЛЕНГРАД

Цена: 65880.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 662 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 92408.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 120 кв.м.

УЛ.АЛ.ПУШКИН №18Б
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други СВИЛЕНГРАД

Други СВИЛЕНГРАД

Цена: 8208.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 449 кв.м.

ул. Крали Марко № 7
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65677.702.95 /шестдесет и пет хиляди седемдесет и седем точка седемстотин и две точка деветдесет и пет/ гр. Свиленград, общ. ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 116400.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 7553 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и када ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 458.40 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 477 кв.м.

местност МУМНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.690.50 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, шестстотин и деветдесет, точка, петдесет), съгласно кадастралната карта и кадастр ...

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Земеделски имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 1370.40 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 2855 кв.м.

местност ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.305.57 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, триста и пет, точка, петдесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралн ...

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Цена: 1925.60 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 9401 кв.м.

местност ЛЕВЧЕНСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.270.9 (шестдесет и пет хиляди седемдесет и седем, точка, двеста и седемдесет, точка, девет), съгласно кадастралната к ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 3220.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, ос ...

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Многостаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 31720.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 174 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25
½ (една втора) идеална част от целия ПЪРВИ ЕТАЖ от нова масивна жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 174,00 кв.м. (сто седемдесет и четири квадратни метра), която сграда, съгласно ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 7480.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 38 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
Обявяване на: 2018-05-25
СГРАДА с идентификатор № 65677.701.899.2 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет, точка, две), съгласно кадас ...

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Етаж от къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 87296.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 589 кв.м.

УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ №8А
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
Обявяване на: 2018-05-15
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Тристаен апартамент СВИЛЕНГРАД

Цена: 61584.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 120 кв.м.

ул.Райко Даскалов (Георги Пирдопски) № 18, ет.4
Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.04.2018 до 11.05.2018
Обявяване на: 2018-05-14
ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда с приземен етаж, гаражи и складови помещения, със застроена площ на етажа от 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра), ведно с ГА ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 216172.80 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Хотел СВИЛЕНГРАД

Хотел СВИЛЕНГРАД

Цена: 308966.40 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 320 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 8
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
Обявяване на: 2018-05-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65677.701.6052 /шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем точка седемстотин и едно точка шест хиляди петдесет и две/, по плана на град Свиленград, ...

Фабрика СВИЛЕНГРАД

Фабрика СВИЛЕНГРАД

Цена: 736336.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 17085 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 2018-04-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III (три римско) - за "Фабрика Детелина" в квартал 180 (сто и осемдесет), по действащия план на град Любимец, община Любимец, област Хасково, одобрен с Решение № 1 ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 240192.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със ...

Хотел СВИЛЕНГРАД

Хотел СВИЛЕНГРАД

Цена: 343296.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 136 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 8
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65677.701.6052 /шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем точка седемстотин и едно точка шест хиляди петдесет и две/, по плана на град Свиленград, ...

Заведение СВИЛЕНГРАД

Заведение СВИЛЕНГРАД

Цена: 240192.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 265 кв.м.

ул.Иван Мангъфов № 10
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 2018-03-09
РЕСТОРАНТ, включващ зала за хранене и кухненски блок по архитектурен проект на сградата, със застроена площ от 264,50 кв.м. /двеста шестдесет и четири цяло и петдесет стотини квадратни мет ...

Други СВИЛЕНГРАД

Други СВИЛЕНГРАД

Цена: 10125.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 0 кв.м.

ул. Крали Марко № 7
Окръжен съд: Хасково
Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
Обявяване на: 2018-03-01
виж сканирано обявление ...

Производствен имот СВИЛЕНГРАД

Производствен имот СВИЛЕНГРАД

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 642 кв.м.

КВ.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Къща СВИЛЕНГРАД

Къща СВИЛЕНГРАД

Цена: 27135.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 103 кв.м.

ул.Ц.Церковски № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 2018-02-16
СГРАДА с идентификатор № 65677.701.899.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет, точка, едно), съгласно кад ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 2295.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 18 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
Обявяване на: 2018-01-22
1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, ос ...

Гараж СВИЛЕНГРАД

Гараж СВИЛЕНГРАД

Цена: 8707.50 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 38 кв.м.

ул."Цанко Церковски" № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
Обявяване на: 2018-01-22
СГРАДА с идентификатор № 65677.701.899.2 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет, точка, две), съгласно кадас ...

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Земеделска земя СВИЛЕНГРАД

Цена: 405.00 лв.

Населено място: СВИЛЕНГРАД
Квадратура 477 кв.м.

местнотта Мумнево
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
Обявяване на: 2018-01-22
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти свиленград имоти в свиленград свиленград имоти чси свиленград апартаменти свиленград публична продан на имоти в свиленград имоти свиленград чси имоти свиленград свиленград имоти имоти в свиленград