Чси Имоти > Видин >

ЧСИ Видин

Всички имоти в Видин от ЧСИ

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 27200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, жк „Гео Милев“ бл.25, вх.А, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.83.2.9 в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.503.83 представляващ жилище-тристаен панелен апартамент със зас ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

гр.Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” блок № 22, Вх.Д, ет.1, ап.94
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.201.2.94 в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.201 представляващ двустаен панелен апартамент със застро ...

Жилищна сграда ВИДИН

Жилищна сграда ВИДИН

Цена: 258348.24 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 229 кв.м.

гр. Видин, ул. Христо Ботев
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор 10971.505.712 с площ от 796 кв.м., ведно с построената в имота четириетажна масивна жилищна-търговска сграда с идентификатор 10971.505.712.1 със застроена пло ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, ж.к. Васил Левски бл.6, вх.Д,ет.3, ап.93
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.2.1.93 , разположен в ПИ 10971.505.2, представляващ жилище – двустаен панелен апартамент, целият с площ от 75.80 кв.м.,ведно с прил ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 84280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

р.Видин, Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м.,с трайно предназначение на тери ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 114 кв.м.

гр.Видин, бул.”Панония” № 56, етаж 3, ап.5
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.386.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 5508.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

гр. Видин, Северна промишлена зона, местност Нула редут, ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.512.195.18.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 73 ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 27475.20 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целия с площ 1 060 кв. м., с трайно предн ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 28202.40 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1088 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.76, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целият с площ 1 088 кв. м., с трайно предна ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

ул.”Хан Аспарух” №20, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.607.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971. ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 139 кв.м.

бул. “Панония“№5 ”З“
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.778 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с площ 354 кв. м., ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 10 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

, ж. к. „Крум Бъчваров“, бл. 21, вх. Г, ет. 8, ап. 83,
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.153.5.83 в сграда №5 разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.153 представляващ двустаен панелен апартамент със застроен ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул."Баба Вида"№7,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 27120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. П. Р. Славейков
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 41520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 108 кв.м.

ул." Райна Княгиня"№6,вх.Д,ет.5,ап.9
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 60720.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 882 кв.м.

ж.к. "Бонония", ул. Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 941 кв.м.

ж.к. "Бонония", ул. К. Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 50904.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 88 кв.м.

УЛ. "ИРЕЧЕК"№1,ВХ.б,ЕТ.2,АП.21
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 59920.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

ул. " Княз БорисI" 33
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 59 кв.м.

ж.к."Гео Милев" ,бл.22,вх.Б,ет.6
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 46080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 100 кв.м.

гр.Видин, ж.к.”Възраждане” бл.3, Вх.В, ет.4, ап.23
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.429.1.23 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.429 представляващ тристаен тухлен апартамент със застрое ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 39200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

гр.Видин,бул.Панония №28, вх.В, ет.5, ап.69
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.505.1.69, намиращ се в сграда №1, разположен в ПИ с идентификатор 10971.505.505, представляващ жилище – тристаен тухлен апартамент № ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 49680.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 109 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Александър Стамболийски бл.1, вх.Б, ет.1, ап.16
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.50.1.16, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.50 по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 47200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики №105
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Поземлен имот с идентификатор 10971.504.276 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин,целият с площ 712 кв.м.,заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 1097 ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 61600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 290 кв.м.

гр.Видин, ул. „Панония“, бл.6
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Магазин със застроена площ от 95,00 кв.м., представляваща имот с идентификатор 10971.503.17.1.118, съгласно кадастралната карта на гр.Видин, с административен адрес,гр.Видин, ул. „Панония“ ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, вх В, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.23.9.18, представляващ двустаен тухлен Апартамент № 22/двадесет и две/, находящ се в гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, в ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 34613.33 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 20 кв.м.

ул. 'Градинска"16,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
...

Земеделска земя ВИДИН

Земеделска земя ВИДИН

Цена: 27808.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

метсността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 27808.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
...

Склад ВИДИН

Склад ВИДИН

Цена: 118160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 192 кв.м.

ул. "Герго Божинов" №2
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 81662.40 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1529 кв.м.

ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Поземлен имот с идентификатор 10971.418.1, с адм. адрес: гр. Видин, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , целият с площ 1 529 кв.м, ведно с построената в имота масивна сграда леярски цех- панелна сграда ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 91080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 582 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.511.180.1.2, целият с площ 582 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с предназначение: за търговска дейност, находящ с ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 266400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 6705 кв.м.

ул."Екзарх Йосиф"I
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Поземлен имот с идентификатор 10971.507.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, в промишлена зона с площ 6 705 кв. м., ведно с построените в имота: 1. Сграда със ...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 83880.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 171 кв.м.

ул. Цар Александър ІІ №19-21
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1. Самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 10971.502.209.1.36 и 10971.502.209.1.37 са Офис № А14, с площ 69,23кв.м, състоящ се от две стаи, балкон и сервизно помещение, заед ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. “Бдин“ №56, ет. 0, обект №11
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.501.221.2.11, в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.221, представляващ търговски обект - МАГАЗИН със застроена площ 4 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 209520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1440 кв.м.

Западна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1440 кв. м. представляващи идеална част от ПИ с идентификатор 10971.511.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, Западна промишлена зона, целият с площ 5 988 кв. м., ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 24480.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж. к. „Гео Милев“ бл. 11, вх. З, ет. 3, ап. 177
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.95.1.177 в сграда № 1 – панелна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.503.95 представляващ тристаен панел ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 117 кв.м.

ул. „Широка“№33, вх.А, ет.2, ап.10
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.37.3.10 със застроена площ 117.00 кв.м в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 10971.505.37- представляващ четиристаен тухлен а ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

ж. к. „Васил Левски“, бл. 4, вх. А, ет. 14, ап. 83
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.153.1.83 в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 10971.505.153 представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 55. ...

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 90720.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 11056 кв.м.

ул. Цар Иван Асен ІІ №148
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10971.508.637 с площ 11 056 кв. м., с административен адрес гр. Видин, ул. Цар Иван Асен ІІ №148, ведно с построените в него сгради, а именно: СГРАДА с иденти ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Владикина"№45А, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 70416.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 117 кв.м.

УЛ. " АНТОН СТРАШИМИРОВ" 10,ЕТ.4,АП.7
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 51120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к." Петко Каравелов",бл.5,ет.5,ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 17600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 20 кв.м.

ул. " Васил Петлешков" 4, вх. Б
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 50160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 125 кв.м.

ж.к”Панония” бл.№5 , етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.24.1.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971 ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 23920.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 51 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.4 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 2 със ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 23520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 50 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.3 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 1 със ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 13507.20 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 96 кв.м.

ж. к. Панония, бл. 6, във вх. Г, ет. 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.17.1.122 разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.503.17 за търговска дейност със застроена площ 96,00 кв. м., в ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 129 кв.м.

ж.к Панония, бл. 6, във вх. Д, ет. 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.17.1.120 разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.503.17 за търговска дейност със застроена площ 129,00 кв. м., в ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 53 кв.м.

ул. „Теодосий Търновски“ №46а
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.492 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ от 230 кв. м., ведно с построените в него едноетажна еднофамилна жи ...

Жилищна сграда ВИДИН

Жилищна сграда ВИДИН

Цена: 441.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 89640 кв.м.

ул. „Вардар“ № 8
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.454 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с площ 441 кв. м., ведно с построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с и ...

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 79920.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 174 кв.м.

бул. Панония № 17А,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
64 кв.м от ПИ с идентификатор 10971.506.777 целият с площ 1824 кв.м, ведно с построената в него Автоработилница-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.777.1.12 с площ 174 ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 49968.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 106 кв.м.

ул. „Камчия“№ 6,ет.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
½ ид. ч.от ПИ с идентификатор 10971.506.241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин,целият с площ от 345 кв.м, заедно с вторият етаж от построената в дворното място ...

Жилищна сграда ВИДИН

Жилищна сграда ВИДИН

Цена: 580230.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 869 кв.м.

ул.“Дунавска“№26
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10971.502.826 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с площ от 258 кв.м, с адм.адрес: гр.Видин, ул.“Дунавска“№26, ведно с построената в ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 208260.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 158 кв.м.

ул. „Княз Борис І“ №48
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ПИ с идентификатор 10971.501.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 158,00 кв. м., ведно с построената в него Двуетажна масивна сграда със застрое ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 130 кв.м.

жк.“Вида“, бл.№15
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.11.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на г.Видин, разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.506.1 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 22032.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 57 кв.м.

ГР. ВИДИН, Ж.К ХИМИК, БЛ.23, ЕТ.7, АП.34
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615.1.34, ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, НАМИРАЩ СЕ В СГРАДА №1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615, ЖИЛИЩЕ - ДВУ ...

Гараж ВИДИН

Гараж ВИДИН

Цена: 2808.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 18 кв.м.

УЛ.ДЪБРАВКА №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.175.3 СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 18,00 КВ.М С ТУХЛЕНИ СТЕНИ И СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА, ВЕДНО С ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МАСТОТО, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТ ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 46960.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 97 кв.м.

гр.Видин, ул.“Св. Ромил Видински“ № 53
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.342.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, в поземлен имот с идентификатор 10971.506.342 с пр ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 91125.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

гр.Видин,ул.Найчо Цанов №14
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Поземлен имот с идентификатор 10971.505.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин,целият с площ 495 кв.м.,ведно с построените в него Масивна едноетажна жилищна сграда ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

гр.Видин, жк Бонония бл.29, вх.В, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.727.2.6 в сграда № 2, разположена впоземлен имот с идентификатор10971.509.727, представляващ жилище- тристаен тухлен апартамент със з ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 26640.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” бл.№2, Вх.А, ет.5, ап.15
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.28.2.15 в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.28 представляващ двустаен панелен апартамент с разширена ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 42304.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. "Химик", бл.30, ет.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

гр.Видин, ул.Теодосий Търновски №62
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.469, по кадастралния план на гр.Видин, целият с площ от 367 кв.м.,ведно с построените в него масивна жилищна сграда с идентификатор 10971.506.469. ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 58400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 107 кв.м.

гр.Видин жк „Възраждане“ бл.5, вх.В, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.432.3.2 в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.432 представляващ жилище- четиристаен тухлен апартамент съ ...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 148320.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 238 кв.м.

ул. "Рибарска"№10
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 143200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 198 кв.м.

ул." Бдин" 60,вх.А,ет.4,ап.8
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ж.к. "Баба Тонка", бл.3, вх. Д, ет.3, ап.101
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 245816.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 4462 кв.м.

ул. "Цар Симеон Велики"108
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 18990.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

УЛ. КНЯЗ БОРИС I №1,ЕТ.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 64818.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 126 кв.м.

ж.к." Христо Ботев", бл.2,вхВ,ет.3,ап.5
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к."Христо Ботев" ,бл.3,вх.а,ет.3,ап.6 десен
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 75 кв.м.

бул. "Панония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 21 кв.м.

УЛ."ХАДЖИ ДИМИТЪР" 22
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 56916.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

УЛ."АНТОН сТРАШИМИРОВ" №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 63 кв.м.

ж.к."Химик", бл.9,вх.А, ет.10,ап.33
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 371160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1908 кв.м.

ЗАПАДНА СКЛАДОВА БАЗА
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 33120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ул. "Дунавска" №16,вх.А,ет.2,ап.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 92 кв.м.

бул. "Панония" №28, вх.Б,ет.4,ап. 34
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 47520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 99 кв.м.

ж.к."Съединение",бл.8,вх.Б,ет.5
Окръжен съд: Видин
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 120 кв.м.

гр.Видин, ул. „Владикина“ №31, ет.3, ап.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.163.1.3 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.163, представляващ жилище - тристаен тухлен апартамент със ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 25600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

гр. Видин, п.к 3700, ж.к Крум Бъчваров , бл. №14, вх. Г, ет. 7, ап. 93
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с индетификатор 10971.504.10.3.93, съгласно кадастралнтана карта на кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, одобрени със Заповед РД-18-5 ...

Едностаен апартамент ВИДИН

Едностаен апартамент ВИДИН

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 45 кв.м.

гр.Видин,ж.к.Бонония,ул.ген. Кръстьо Маринов №24,ет.4,ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.1189.1.14 в сграда №1,разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.509.1189 представляващ едностаен тухлен апартамент със заст ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 38080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 84 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Александър Стамболийски бл.№2, вх.А, ет.5, ап.13
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.50.2.13 в сграда №2 разположена в ПИ с идентификатор 10971.506.50 представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 83.80 ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 341064.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1447 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.513.47 С ПЛОЩ ОТ 5986КВ.М.И АДМ. АДРЕС ГР. ВИДИН, ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА, при съседи на имота:10971.507.565, 10971.513.91, 10971.507.99, 10971.507.566, 1 ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 311 кв.м.

гр. Видин, ул. Мизия №19
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Поземлен имот с идентификатор 10971.504.42 целият с площ от 235кв.м. и адм. адрес гр. Видин, ул. Мизия №19 заедно с построената в него Триетажна масивна жилищна сграда с РЗП 311кв.м. и иде ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 124 кв.м.

гр.Видин,ул.Пазарска №9
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Поземлен имот с идентификатор 10971.502.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин,целият с площ от 117 кв.м.,заедно с построените в имота: Самостоятелен обект в сграда ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 59 кв.м.

гр.Видин, жк „Плиска“ бл.5, вх.Г, ет.3, ап.54
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.182.5.54 в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.182 представляващ жилище-двустаен панелен апартамент със ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Панония бл.4,вх.Г, ет.8,ап.79
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.28.1,79 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.503.28, представляващ жилище-тристаен панелен апартамент със з ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 27200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 75 кв.м.

гр.Видин, ж.к.”Баба Тонка”, бл.№ 6, вх.Г, ет.2, ап.22
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.431.4.22, разположен в сграда № 4 в поземлен имот с идентификатор 10971.502.431, представляващ двустаен панелен апартамент с разшире ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 22680.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. "Крум Бъчваров" бл.7,вх.В,ет.6,ап.49
Окръжен съд: Видин
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 40240.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 40 кв.м.

ул. "Стефан Еленков" №1
Окръжен съд: Видин
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 56560.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 88 кв.м.

ул."Иречек"№1,вх.Б,ет.2ап.21
Окръжен съд: Видин
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 102 кв.м.

ж. к. „Бонония“, бл. 1, вх. И, ет. 5, ап. 29
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.786.1.29 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.509.786, представляващ тристаен тухлен апартамент със застрое ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 33120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

ул.“Владикина“ №4, вх.Б, ет.3, ап.31
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.256.3.31 в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.505.256, представляващ тристаен панелен апартамент със заст ...

Гараж ВИДИН

Гараж ВИДИН

Цена: 3915.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 17 кв.м.

ул. „Алеко Константинов“ №6, ет. 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
...

Мезонет ВИДИН

Мезонет ВИДИН

Цена: 85725.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 225 кв.м.

ул. „Алеко Константинов“№6, ет.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.436.5.7, разположен в сграда № 5 в поземлен имот с идентификатор 10971.501.436, представляващ тухлен мезонет Апартамент №7 на четвър ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ж. к. „Крум Бъчваров“, бл. 21, вх. Г, ет. 8, ап. 83
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.153.5.83 в сграда №5 разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.153 представляващ двустаен панелен апартамент със застроен ...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. „Теодосий Търновски“ №44
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.506.494, целият с площ 475 кв. м. с административен адрес гр. Видин, ул. „Теодосий Търновски“ №44, ведно с втория етаж от построена ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

бул. Панония № 28, вх. В, ет. 9, ап. 81
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.06.2019 до 06.07.2019
Обявяване на: 2019-07-07
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.505.1.81 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.505.505, представляващ тристаен тухлен апартамент със застрое ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 43000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 94 кв.м.

ж. к. „Бонония“, бл. 17, вх. А, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.1143.2.7 разположен в сграда № 2 в поземлен имот с идентификатор 10971.509.1143, представляващ ТРИСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ № 7 на тре ...

Едностаен апартамент ВИДИН

Едностаен апартамент ВИДИН

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44 кв.м.

ж. к. „ Васил Левски“, бл. 5, вх. Ж, ет. 6, ап. 142,
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.145.1.142, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.505.145, представляващ едностаен панелен апартамент със за ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси видин тристайни апартаменти видин ипотекирани имоти видин частен съдебен изпълнител видин двустайни апартаменти видин чси виолета томова видин имоти видин евтини апартаменти в видин чси стефан нинов видин апартаменти видин