Чси Имоти > Видин >

ЧСИ Видин

Всички имоти в Видин от ЧСИ

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 41424.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. " Химик", бл.30, ет.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.07.2020 до 20.08.2020
Обявяване на: 2020-08-21
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. " Крум Бъчваров", бл.3, вх. Б, ет.2, ап.24
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.07.2020 до 20.08.2020
Обявяване на: 2020-08-21
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 109 кв.м.

улица "Хан Аспарух" №29, вх. Б, ет.4, ап.22
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.07.2020 до 20.08.2020
Обявяване на: 2020-08-21
...

Земеделска земя ВИДИН

Цена: 1560.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1560 кв.м.

местността „ГЕРЕНА“
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
Поземлен имот 10971.48.67, област Видин, община Видин, гр.Видин, находящ се в местността „ГЕРЕНА“, вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория четвърта, представляващ нива ...

Парцел ВИДИН

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м., с трайно предназначение на тер ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целия с площ 1 060 кв. м., с трайно предн ...

Производствен имот ВИДИН

Цена: 36759.60 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 147 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Сграда с идентификатор 10971.511.128.6 със застроена площ 147 кв.м и припадащи се 773,65/16 605 кв.м ид.ч от терена , представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цели ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 122603.76 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 498 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Сграда с идентификатор 10971.511.128.5 със застроена площ 498 кв.м и припадащи се 2 621,00 /16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цели ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 150822.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 667 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Сграда с идентификатор 10971.511.128.4 със застроена площ 667 кв.м и припадащи се 3 510,40/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, це ...

Производствен имот ВИДИН

Цена: 173972.88 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 376 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Сграда с идентификатор 10971.511.128.2 със застроена площ 376 кв.м и припадащи се 5 936,75/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, целият с площ 16 6 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 74358.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1529 кв.м.

ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.418.1, с адм. адрес: гр. Видин, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , целият с площ 1 529 кв.м, ведно с построената в имота масивна сграда леярски цех- панелна сграда ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 353280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1908 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 65600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1231 кв.м.

ж.к "Бонония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с площ 1 231 кв.м. ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 10071. ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 418824.80 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 7734 кв.м.

местност "Кумбаир"
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, местност Кумбаир, целият с площ 7 734 кв.м., с предназначение на територията: Урба ...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 23776.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 23776.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 46160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 292 кв.м.

бул. " Панония'
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 121600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 239 кв.м.

ул." Разлог" 29 А
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.04.2020 до 19.05.2020
Обявяване на: 2020-05-20
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 88056.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 582 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.511.180.1.2, целият с площ 582 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с предназначение: за търговска дейност, находящ с ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 63 кв.м.

ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 5
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.505.178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 478 кв. м., ведно със Самостоятелен обект в сграда ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 95 кв.м.

ж.к.''Васил Левски'' бл.2, вх.Б, ет.8, ап.№47
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.148.1.47 в сграда №1, разположена в поземлен имот 10971.505.148 представляващ тристаен тухлен апартамент със застроена площ 94.64 кв. ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 27040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

бул. Панония № 28, вх. В, ет. 9, ап. 81
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.505.1.81 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.505.505, представляващ тристаен тухлен апартамент със застрое ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 56 кв.м.

ул. “Железничарска“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.972.18.1, в сграда № 18 разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.972, представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 246240.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 6705 кв.м.

ул."Екзарх Йосиф"I
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Поземлен имот с идентификатор 10971.507.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, в промишлена зона с площ 6 705 кв. м., ведно с построените в имота: 1 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 36759.60 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 147 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
.Сграда с идентификатор 10971.511.128.6 със застроена площ 147 кв.м и припадащи се 773,65/16 605 кв.м ид.ч от терена , представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цел ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 122603.76 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 498 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
.Сграда с идентификатор 10971.511.128.5 със застроена площ 498 кв.м и припадащи се 2 621,00 /16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цел ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 150822.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 667 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Сграда с идентификатор 10971.511.128.4 със застроена площ 667 кв.м и припадащи се 3 510,40/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, це ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 173972.88 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 376 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
града с идентификатор 10971.511.128.2 със застроена площ 376 кв.м и припадащи се 5 936,75/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128 ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Хан Аспарух" № 29. вх. Б, ет.4, ап. 22
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 30024.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. "Панония", бл.2, вх.Б,ет.4,ап.25
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 27840.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 40 кв.м.

гр.Видин, Гео Милев, ет.1,обект 4
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.32.2.4, предназначение – за търговска дейност, площ по документи 40.310 кв.м., с административен адрес гр.Видин, Гео Милев, ведно с п ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, вх В, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.23.9.18, представляващ двустаен тухлен Апартамент № 22/двадесет и две/, находящ се в гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, в ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 81 кв.м.

ЖК. ПАНОНИЯ БЛ.6, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.76
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.17.1.76, НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА №1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.17 С АДМ. АДРЕС ГР. ВИДИН, ЖК. ПАНОНИЯ БЛ.6, В ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. “Бдин“ №56, ет. 0, обект №11
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.501.221.2.11, в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.221, представляващ търговски обект - МАГАЗИН със застроена площ ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 65600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 370 кв.м.

ж.к"Бонония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
.Поземлен имот с идентификатор 10971.509.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с площ 1 231 кв.м. ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 10071. ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 418824.80 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 7734 кв.м.

местност Кумбаир
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.730.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, местност Кумбаир, целият с площ 7 734 кв.м., с предназначение на територията: Урб ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 37008.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Петко Каравелов бл.1, ет.5, ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.259,представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ от 85.33 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №11 с площ от 9.00 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 74358.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1529 кв.м.

ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ият с площ 1 529 кв.м, ведно с построената в имота масивна сграда леярски цех- панелна сграда с идентификатор 10971.418.1.1 със застроена площ 525.20 кв.м по нот. акт и по скица, състояща ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целия с площ 1 060 кв. м., с трайно пред ...

Мезонет ВИДИН

Мезонет ВИДИН

Цена: 14688.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 98 кв.м.

ул. „Владикина“ №74, ет. 1, ап. 2
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.559.1.2, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.559, представляващ: жилище на две нива, състоя ...

Мезонет ВИДИН

Мезонет ВИДИН

Цена: 14688.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 98 кв.м.

ул. „Владикина“ №74, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.559.1.1, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.559, представляващ: жилище на две нива, състоя ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. " Крум Бъчваров", бл. 3,вх.Б,ет.2,ап.24
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 52000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 882 кв.м.

ж.к. " Бонония", улица "Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 55520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 941 кв.м.

ж.к. "Бонония", ул. " Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 134352.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 137 кв.м.

улица " Княз Борис I" №21, ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Мезонет ВИДИН

Мезонет ВИДИН

Цена: 111600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 198 кв.м.

ул. " Бдин" №60, вх. А, ет.4,ап.8
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 48480.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 89 кв.м.

ул. " Васил Петлешков" 4, вх. В, ет.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 12866.40 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 21 кв.м.

улица " Хаджи Димитър" № 22
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 50940.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ул. ' Антон Страшимиров" 10
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 23776.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 23776.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Евтини имоти от ЧСИ ВИДИН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Видин

чси видин тристайни апартаменти видин ипотекирани имоти видин частен съдебен изпълнител видин двустайни апартаменти видин чси виолета томова видин имоти видин евтини апартаменти в видин чси стефан нинов видин апартаменти видин