Чси Имоти > Видин >

ЧСИ Видин

Всички имоти в Видин от ЧСИ

Заведение ВИДИН

Цена: 149280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 137 кв.м.

ул." Княз Борис "1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 64440.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 120 кв.м.

УЛ. ТУНДЖА №10,ЕТ.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 21744.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к." Крум Бъчваров",бл.7,вх.В,ет.6,ап.49
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 147600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 238 кв.м.

ул. "Рибарска" 10
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 34480.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 40 кв.м.

ул. " Стефан Еленков" №1
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 292 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Търговски имот ВИДИН

Цена: 14504.40 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул. " Княз Борис I"№ 1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 320 кв.м.

ул. Ставро Калчев"18
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 72040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 117 кв.м.

ул. "Антон Страшимиров"№10,ЕТ.4,АП.7
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Парцел ВИДИН

Цена: 9704.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 392 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЖК. „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.457 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛВЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДМ. АДРЕС: Г ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 9728.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 392 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЖК. „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.456 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛВЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДМ. АДРЕС: Г ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 16280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 656 кв.м.

ЖК „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.455, С ПЛОЩ ОТ 656 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕН НА ТЕРИТОРИЯТА: УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДРЕС: ЖК „ ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 75852.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м.,с трайно предназначение на тери ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 109 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Александър Стамболийски бл.1, вх.Б, ет.1, ап.16
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.50.1.16, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.50 по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

р.Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” блок № 22, Вх.Д, ет.1, ап.94
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.201.2.94 в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.201 представляващ двустаен панелен апартамент със застро ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 55440.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 290 кв.м.

гр. Видин, ул. „Панония“, бл. 6, вх.Б, ет.0
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Магазин със застроена площ от 95,00 кв.м., представляваща имот с идентификатор 10971.503.17.1.118, съгласно кадастралната карта на гр.Видин, с административен адрес,гр.Видин, ул. „Панония“ ...

Склад ВИДИН

Цена: 45200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 341 кв.м.

гр. Видин, ул. „Герго Божинов“
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.624.77.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, целият с площ от 341 кв.м., представляващ СКЛАД, разположен ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

гр.Видин,бул.Панония №28, вх.В, ет.5, ап.69
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.505.1.69, намиращ се в сграда №1, разположен в ПИ с идентификатор 10971.505.505, представляващ жилище – тристаен тухлен апартамент № ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 51840.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 114 кв.м.

гр.Видин, бул.Панония №56, вх.Б, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.386.1.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, находящ се в сграда №1, разположена в по ...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 42480.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики №105
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Поземлен имот с идентификатор 10971.504.276 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин,целият с площ 712 кв.м.,заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 1097 ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 24480.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, жк „Гео Милев“ бл.25, вх.А, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.83.2.9 в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.503.83 представляващ жилище-тристаен панелен апартамент със зас ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 32640.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ж.к Вида, бл.3, вх. А, ет. 7, ап. 20
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.8.2.20, в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.8.2, представляващ тристаен панелен апартамент, със заст ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 69840.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 108 кв.м.

ул.“Цар Симеон Велики“127, вх.А, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.197.2.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, представляващ Тристаен тухлен апартамент със застроена площ 108 ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 63920.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 117 кв.м.

ул. „Широка“№33, вх.А, ет.2, ап.10
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.37.3.10 със застроена площ 117.00 кв.м в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 10971.505.37- представляващ четиристаен тухлен а ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 354 кв.м.

бул. “Панония“№5 ”З“
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.778 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с площ 354 кв. м., ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 10 ...

Жилищна сграда ВИДИН

Жилищна сграда ВИДИН

Цена: 92760.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 441 кв.м.

ул. „Вардар“ № 8
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.454 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с площ 441 кв. м., ведно с построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с и ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 13200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

ж. к. „Васил Левски“, бл. 4, вх. А, ет. 14, ап. 83
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.153.1.83 в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 10971.505.153 представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 55. ...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 20448.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 66 кв.м.

ул. Цар Симеон Велики"№122
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 21528.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 51 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.4 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 2 със ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 21168.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 50 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.3 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 1 със ...

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 88800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1824 кв.м.

бул. Панония № 17А,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
64 кв.м от ПИ с идентификатор 10971.506.777 целият с площ 1824 кв.м, ведно с построената в него Автоработилница-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.777.1.12 с площ 174 ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 55200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 107 кв.м.

ул. „Камчия“№ 6,ет.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
-½ ид. ч.от ПИ с идентификатор 10971.506.241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин,целият с площ от 345 кв.м, заедно с вторият етаж от построената в дворното място ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

ул.”Хан Аспарух” №20, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.607.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971. ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

ул.”Хан Аспарух” №20, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.607.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971. ...

Жилищна сграда ВИДИН

Жилищна сграда ВИДИН

Цена: 512000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 258 кв.м.

ул.“Дунавска“№26
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10971.502.826 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с площ от 258 кв.м, с адм.адрес: гр.Видин, ул.“Дунавска“№26, ведно с построената в ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 17760.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 53 кв.м.

ул. „Теодосий Търновски“ №46а
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.492 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ от 230 кв. м., ведно с построените в него едноетажна еднофамилна жил ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 71760.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

ул. " Княз Борис" 1№38, ,ет.4, ап.8
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 54648.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 882 кв.м.

ж.к." Бонония', улица "Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 941 кв.м.

ж.к." Бонония', улица "Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Хотел ВИДИН

Хотел ВИДИН

Цена: 340992.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 179 кв.м.

ул. "Горазд" 2
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 53928.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

УЛ. КНЯЗ БОРИС I №33
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул. ' Баба Вида " №7
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 37368.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 108 кв.м.

ул. 'Райна Княгиня" №6,вх.Д,ет.5,ап.9
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ведно с таванско помещение и мазе ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 79040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 117 кв.м.

ул. " Илиьо Войвода" №30,вх.А, ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 24408.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. " П.Р. Славейков"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 372800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1908 кв.м.

ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 31152.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 20 кв.м.

УЛ. тЪРГОВСКА 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 25027.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 25027.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 46008.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. Петко Каравелов, бл.5,ет.5,ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Склад ВИДИН

Склад ВИДИН

Цена: 106344.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 192 кв.м.

УЛ. 'ГЕРГО БОЖИНОВ" №2
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 63 кв.м.

ж.к." Химик"бл.8,вх, Б, ет.9
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 336320.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1353 кв.м.

ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 66848.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 108 кв.м.

Ж.К. ХРИСТО БОТЕВ БЛ.2, ВХ.В, ЕТ.3, АП.5
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ВЕДНО С ГАРАЖ ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 247500.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 4462 кв.м.

УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №108
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 57 кв.м.

ГР. ВИДИН, Ж.К ХИМИК, БЛ.23, ЕТ.7, АП.34
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615.1.34, ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, НАМИРАЩ СЕ В СГРАДА №1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615, ЖИЛИЩЕ - ДВУ ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

гр.Видин, жк Бонония бл.29, вх.В, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.727.2.6 в сграда №2,разположена впоземлен имот с идентификатор10971.509.727, представляващ жилище- тристаен тухлен апартамент със зас ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

гр.Видин, ул.Теодосий Търновски №62
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.469, по кадастралния план на гр.Видин, целият с площ от 367 кв.м.,ведно с построените в него масивна жилищна сграда с идентификатор 10971.506.469. ...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 24624.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. „Теодосий Търновски“ №44
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.506.494, целият с площ 475 кв. м. с административен адрес гр. Видин,1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.506.49 ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 187434.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 158 кв.м.

ул. „Княз Борис І“ №48
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ПИ с идентификатор 10971.501.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 158,00 кв. м., ведно с построената в него Двуетажна масивна сграда със застрое ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 45144.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 125 кв.м.

ж.к”Панония” бл.№5 , етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.24.1.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971 ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 130 кв.м.

жк.“Вида“, бл.№15
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.11.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на г.Видин, разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.506.1 ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 42264.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 96 кв.м.

ул.“Св. Ромил Видински“ № 53
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.342.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, в поземлен имот с идентификатор 10971.506.342 с пр ...

Едностаен апартамент ВИДИН

Едностаен апартамент ВИДИН

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 45 кв.м.

ул.“Търговска“ № 9, ет.4, обект 6
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.163.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.163, пре ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 14320.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 96 кв.м.

ж. к. Панония, бл. 6, във вх. Г, ет. 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.17.1.122 разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.503.17 за търговска дейност със застроена площ 96,00 кв. м., ве ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” бл.№2, Вх.А, ет.5, ап.15
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.28.2.15 в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.28 представляващ двустаен панелен апартамент с разширена ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 52560.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 107 кв.м.

гр.Видин, жк „Възраждане“ бл.5, вх.В, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.432.3.2 в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.432 представляващ жилище- четиристаен тухлен апартамент съ ...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 164000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 238 кв.м.

ул. "Рибарска"№10
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 98 кв.м.

ул. "Бдин" №20,вх.А,ет.1,ап.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
Ведно с таванско помещение и гараж ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 24160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к." Крум Бъчваров"бл.7,вх.В,ет.6,ап.49
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 85600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 102 кв.м.

улица "Кръстьо Маринов"№20,етаж 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 16116.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул. "Княз Борис I'№1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 71600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Тунджа" №10,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 234 кв.м.

бул. "Панония" 58,вх.Б,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 38073.60 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к."Химик",бл.30,ет.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 128880.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 198 кв.м.

ул."Бдин'№60,вх.А,ет.4,ап.8
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 63 кв.м.

ж.к."Химик",бл.9,вх. А,ет.10,ап.33
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ул. "Дунавска"16,вх.А,ет.2,ап.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 22720.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 66 кв.м.

ул." Цар Симеон Велики" №122
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 15840.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 20 кв.м.

ул."Васил Петлешков"№ 4,вх.Б
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 71 кв.м.

гр.Видин, ж.к. „Бонония“ бл.31, вх.Б, ет.5, ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10971.509.724.2.14, в сграда №2 разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.509.724 ,представляващ тристаен тухлен апартамент, с админис ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 19800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Панония бл.4,вх.Г, ет.8,ап.79
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.28.1,79 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.503.28, представляващ жилище-тристаен панелен апартамент със з ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 34272.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 84 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Александър Стамболийски бл.№2, вх.А, ет.5, ап.13
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.50.2.13 в сграда №2 разположена в ПИ с идентификатор 10971.506.50 представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 83.80 ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 51120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 102 кв.м.

гр.Видин, ул.”Екзарх Йосиф I” № 23, вх.А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.357.1.4 в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.357 представляващ тристаен тухлен апартамент със застроена площ 101,6 ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 311 кв.м.

гр.Видин, ул.”Мизия” № 19
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Поземлен имот с идентификатор 10971.504.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, целият с площ 235 кв.м. с адм. адрес: гр.Видин, ул.”Мизия” № 19 заедно с построената ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

гр.Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” бл.14, Вх.Г, ет.7, ап.93
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.10.3.93 в сграда № 3 – панелна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.10 представляващ двустаен панеле ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 24480.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 75 кв.м.

гр.Видин, ж.к.”Баба Тонка”, бл.№ 6, вх.Г, ет.2, ап.22
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.431.4.22, разположен в сграда № 4 в поземлен имот с идентификатор 10971.502.431, представляващ двустаен панелен апартамент с разшире ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 111 кв.м.

гр.Видин,ул.Пазарска №9,етаж1
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Поземлен имот с идентификатор 10971.502.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин,целият с площ от 117 кв.м.,заедно с построените в имота: Самостоятелен обект в сграда ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 33120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 102 кв.м.

ж. к. „Бонония“, бл. 1, вх. И, ет. 5, ап. 29
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.786.1.29 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.509.786, представляващ тристаен тухлен апартамент със застрое ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 44640.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 120 кв.м.

гр.Видин, ул. „Владикина“ №31, ет.3, ап.3.
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.163.1.3 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.163, представляващ жилище - тристаен тухлен апартамент със ...

Едностаен апартамент ВИДИН

Едностаен апартамент ВИДИН

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 45 кв.м.

гр.Видин,ж.к.Бонония,ул.ген. Кръстьо Маринов №24,ет.4,ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.509.1189.1.14 в сграда №1,разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.509.1189 представляващ едностаен тухлен апартамент със заст ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 183529.44 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 376 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
1. Сграда с идентификатор 10971.511.128.2 със застроена площ 376 кв.м и припадащи се 5 936,75/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, целият с площ 1 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 56 кв.м.

ул. “Железничарска“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.972.18.1, в сграда № 18 разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.972, представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ ...

Едностаен апартамент ВИДИН

Едностаен апартамент ВИДИН

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44 кв.м.

ж. к. „ Васил Левски“, бл. 5, вх. Ж, ет. 6, ап. 142
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.145.1.142, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.505.145, представляващ едностаен панелен апартамент със за ...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 23920.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

ул. „Йоасаф Бдински“ №73
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
½ идеална част от дворно място, представляващо ПИ с идентификатор 10971.506.221 с площ 261.00 кв. м. по скица и 259.37 кв. м. по н.акт, с адрес: гр. Видин, ул. „Йоасаф Бдински“ №73, ведно ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 56000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 95 кв.м.

ж.к.''Васил Левски'' бл.2, вх.Б, ет.8, ап.№47
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.148.1.47 в сграда №1, разположена в поземлен имот 10971.505.148 представляващ тристаен тухлен апартамент със застроена площ 94.64 кв. ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 17080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 43 кв.м.

ул. „Цанко Церковски“ №6
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
¼ идeална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.505.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 296 кв. м., ведно със Самостоятелен обект в сграда ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 65 кв.м.

ул. „Княз Борис І“ № 33, ет. 3, ап. 13
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.144.1.13 в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 10971.501.144 представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 65,0 ...

Гараж ВИДИН

Гараж ВИДИН

Цена: 5840.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 20 кв.м.

ул.“Цар Симеон Велики“127, вх.А, ет.0
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Гараж №5 със застроена площ от 19,90 кв.м , находящ се в същата жилищна сграда,заедно с припадащите се за гаража 2,08% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж вър ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 77600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 108 кв.м.

ул.“Цар Симеон Велики“127, вх.А, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.197.2.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, представляващ Тристаен тухлен апартамент със застроена площ 108 ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 30400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

бул. Панония № 28, вх. В, ет. 9, ап. 81
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.505.1.81 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.505.505, представляващ тристаен тухлен апартамент със застрое ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 27200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, жк „Гео Милев“ бл.25, вх.А, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.83.2.9 в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.503.83 представляващ жилище-тристаен панелен апартамент със зас ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси видин тристайни апартаменти видин ипотекирани имоти видин частен съдебен изпълнител видин двустайни апартаменти видин чси виолета томова видин имоти видин евтини апартаменти в видин чси стефан нинов видин апартаменти видин