Чси Имоти > Видин >

ЧСИ Видин

Всички имоти в Видин от ЧСИ

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 41424.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. " Химик", бл.30, ет.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.07.2020 до 20.08.2020
Обявяване на: 2020-08-21
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. " Крум Бъчваров", бл.3, вх. Б, ет.2, ап.24
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.07.2020 до 20.08.2020
Обявяване на: 2020-08-21
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 109 кв.м.

улица "Хан Аспарух" №29, вх. Б, ет.4, ап.22
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.07.2020 до 20.08.2020
Обявяване на: 2020-08-21
...

Земеделска земя ВИДИН

Земеделска земя ВИДИН

Цена: 1560.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1560 кв.м.

местността „ГЕРЕНА“
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
Поземлен имот 10971.48.67, област Видин, община Видин, гр.Видин, находящ се в местността „ГЕРЕНА“, вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория четвърта, представляващ нива ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м., с трайно предназначение на тер ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целия с площ 1 060 кв. м., с трайно предн ...

Производствен имот ВИДИН

Цена: 36759.60 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 147 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Сграда с идентификатор 10971.511.128.6 със застроена площ 147 кв.м и припадащи се 773,65/16 605 кв.м ид.ч от терена , представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цели ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 122603.76 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 498 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Сграда с идентификатор 10971.511.128.5 със застроена площ 498 кв.м и припадащи се 2 621,00 /16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цели ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 150822.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 667 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Сграда с идентификатор 10971.511.128.4 със застроена площ 667 кв.м и припадащи се 3 510,40/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, це ...

Производствен имот ВИДИН

Цена: 173972.88 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 376 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Сграда с идентификатор 10971.511.128.2 със застроена площ 376 кв.м и припадащи се 5 936,75/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, целият с площ 16 6 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 74358.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1529 кв.м.

ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.418.1, с адм. адрес: гр. Видин, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , целият с площ 1 529 кв.м, ведно с построената в имота масивна сграда леярски цех- панелна сграда ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 353280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1908 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 65600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1231 кв.м.

ж.к "Бонония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с площ 1 231 кв.м. ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 10071. ...

Производствен имот ВИДИН

Цена: 418824.80 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 7734 кв.м.

местност "Кумбаир"
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, местност Кумбаир, целият с площ 7 734 кв.м., с предназначение на територията: Урба ...

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 23776.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 23776.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 46160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 292 кв.м.

бул. " Панония'
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 121600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 239 кв.м.

ул." Разлог" 29 А
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.04.2020 до 19.05.2020
Обявяване на: 2020-05-20
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 88056.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 582 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.511.180.1.2, целият с площ 582 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с предназначение: за търговска дейност, находящ с ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 63 кв.м.

ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 5
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.505.178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 478 кв. м., ведно със Самостоятелен обект в сграда ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 95 кв.м.

ж.к.''Васил Левски'' бл.2, вх.Б, ет.8, ап.№47
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.148.1.47 в сграда №1, разположена в поземлен имот 10971.505.148 представляващ тристаен тухлен апартамент със застроена площ 94.64 кв. ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 27040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

бул. Панония № 28, вх. В, ет. 9, ап. 81
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.505.1.81 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.505.505, представляващ тристаен тухлен апартамент със застрое ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 56 кв.м.

ул. “Железничарска“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.972.18.1, в сграда № 18 разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.972, представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 246240.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 6705 кв.м.

ул."Екзарх Йосиф"I
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Поземлен имот с идентификатор 10971.507.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, в промишлена зона с площ 6 705 кв. м., ведно с построените в имота: 1 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 36759.60 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 147 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
.Сграда с идентификатор 10971.511.128.6 със застроена площ 147 кв.м и припадащи се 773,65/16 605 кв.м ид.ч от терена , представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цел ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 122603.76 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 498 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
.Сграда с идентификатор 10971.511.128.5 със застроена площ 498 кв.м и припадащи се 2 621,00 /16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цел ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 150822.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 667 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Сграда с идентификатор 10971.511.128.4 със застроена площ 667 кв.м и припадащи се 3 510,40/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, це ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 173972.88 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 376 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
града с идентификатор 10971.511.128.2 със застроена площ 376 кв.м и припадащи се 5 936,75/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128 ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Хан Аспарух" № 29. вх. Б, ет.4, ап. 22
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 30024.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. "Панония", бл.2, вх.Б,ет.4,ап.25
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 27840.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 40 кв.м.

гр.Видин, Гео Милев, ет.1,обект 4
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.32.2.4, предназначение – за търговска дейност, площ по документи 40.310 кв.м., с административен адрес гр.Видин, Гео Милев, ведно с п ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, вх В, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.23.9.18, представляващ двустаен тухлен Апартамент № 22/двадесет и две/, находящ се в гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, в ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 81 кв.м.

ЖК. ПАНОНИЯ БЛ.6, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.76
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.17.1.76, НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА №1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.17 С АДМ. АДРЕС ГР. ВИДИН, ЖК. ПАНОНИЯ БЛ.6, В ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. “Бдин“ №56, ет. 0, обект №11
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.501.221.2.11, в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.221, представляващ търговски обект - МАГАЗИН със застроена площ ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 65600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 370 кв.м.

ж.к"Бонония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
.Поземлен имот с идентификатор 10971.509.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с площ 1 231 кв.м. ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 10071. ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 418824.80 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 7734 кв.м.

местност Кумбаир
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.730.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, местност Кумбаир, целият с площ 7 734 кв.м., с предназначение на територията: Урб ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 37008.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Петко Каравелов бл.1, ет.5, ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.259,представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ от 85.33 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №11 с площ от 9.00 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 74358.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1529 кв.м.

ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ият с площ 1 529 кв.м, ведно с построената в имота масивна сграда леярски цех- панелна сграда с идентификатор 10971.418.1.1 със застроена площ 525.20 кв.м по нот. акт и по скица, състояща ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целия с площ 1 060 кв. м., с трайно пред ...

Мезонет ВИДИН

Мезонет ВИДИН

Цена: 14688.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 98 кв.м.

ул. „Владикина“ №74, ет. 1, ап. 2
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.559.1.2, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.559, представляващ: жилище на две нива, състоя ...

Мезонет ВИДИН

Мезонет ВИДИН

Цена: 14688.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 98 кв.м.

ул. „Владикина“ №74, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.559.1.1, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.559, представляващ: жилище на две нива, състоя ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. " Крум Бъчваров", бл. 3,вх.Б,ет.2,ап.24
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 52000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 882 кв.м.

ж.к. " Бонония", улица "Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 55520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 941 кв.м.

ж.к. "Бонония", ул. " Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 134352.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 137 кв.м.

улица " Княз Борис I" №21, ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Мезонет ВИДИН

Мезонет ВИДИН

Цена: 111600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 198 кв.м.

ул. " Бдин" №60, вх. А, ет.4,ап.8
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 48480.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 89 кв.м.

ул. " Васил Петлешков" 4, вх. В, ет.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 12866.40 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 21 кв.м.

улица " Хаджи Димитър" № 22
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 50940.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ул. ' Антон Страшимиров" 10
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 23776.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Земеделски имот ВИДИН

Земеделски имот ВИДИН

Цена: 23776.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 3031 кв.м.

местността Гриндул
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 41616.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 120 кв.м.

гр.Видин, ул. „Владикина“ №31, ет.3, ап.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.163.1.3 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.163, представляващ жилище - тристаен тухлен апартамент със ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 45720.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 102 кв.м.

гр.Видин, ул.”Екзарх Йосиф I” № 23, вх.А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.357.1.4 в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.357 представляващ тристаен тухлен апартамент със застроена площ 101,6 ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 38400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 91 кв.м.

гр.Видин,бул.Панония №28, вх.В, ет.5, ап.69
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.505.1.69, намиращ се в сграда №1, разположен в ПИ с идентификатор 10971.505.505, представляващ жилище – тристаен тухлен апартамент № ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 51 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.4 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 2 съ ...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 38160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 110 кв.м.

гр.Видин,ул.Стара Планина“ № 46
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Поземлен имот с идентификатор 10971.507.469 целият с площ от 193 кв.м., ведно с построените в имота: двуетажна масивна жилищно-търговска сграда с идентификатор 10971.507.469.1, със застрое ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 22560.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 107 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.3 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 1 със ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м., с трайно предназначение на тер ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 108 кв.м.

ул.“Цар Симеон Велики“127, вх.А, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.197.2.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, представляващ Тристаен тухлен апартамент със застроена площ 108 ...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики №105
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Поземлен имот с идентификатор 10971.504.276 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, целият с площ 712 кв.м., заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 58400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 139 кв.м.

бул. “Панония“№5 ”З“
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.778 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с площ 354 кв. м., ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 10 ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 40640.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 323 кв.м.

ж. к. "Бонония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 94160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 92 кв.м.

ул." Чайка" 14
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж. к." Гео Милев', бл. 17, вх. Г, ет.2, ап.66
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к." Вида", бл. 14, вх. Е, ет.8, ап. 121
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 59840.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 290 кв.м.

гр.Видин, ж.к.“Панония“ бл.№ 6
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.17.1.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 95 кв.м. за търговска дейност, в ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. "Крум Бъчваров", бл.3, вх. Б, ет.2,ап.24
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 29376.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ж.к Вида, бл.3, вх. А, ет. 7, ап. 20
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.8.2.20, в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.8.2, представляващ тристаен панелен апартамент, със заст ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23680.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. " Крум Бъчваров" бл. 7, вх.В, ет.6,ап.49
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 238 кв.м.

ул." Рибарска" 10
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. "Петко Каравелов",бл.5, ет.5,ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул." Княз Борис "1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Жилищна сграда ВИДИН

Жилищна сграда ВИДИН

Цена: 134400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 920 кв.м.

ул." Александър Стамболийски" № 111, ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 40400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 108 кв.м.

ул. " Райна Княгина" № 6, вх .Д ,ет. 5,ап. 9
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 57440.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

ул." Княз Борис "1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 57440.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

ул." Княз Борис "1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 24800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. "П. Р. Славейков"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 114 кв.м.

гр.Видин, бул.Панония №56, вх.Б, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.386.1.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, находящ се в сграда №1, разположена в по ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 8733.60 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 392 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЖК. „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.457 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛВЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДМ. АДРЕС: ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 8755.20 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 392 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЖК. „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.456 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛВЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДМ. АДРЕС: Г ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 55200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

ул.”Хан Аспарух” №20, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.607.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971 ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 14652.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 656 кв.м.

ЖК „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.455, С ПЛОЩ ОТ 656 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕН НА ТЕРИТОРИЯТА: УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДРЕС: ЖК „ ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 55440.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 89 кв.м.

гр.Видин, ул.”Бдин” № 58, ет.2, ап.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.221.1.3 в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 10971.501.221 представляващ тристаен тухлен апартамент със застроена площ 89,11 ...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 31568.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 149 кв.м.

ул. „Васил Априлов“ №2
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.504.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 498 кв. м., ведно с построените в него сгради: едн ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 69280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 100 кв.м.

гр.Видин, ул.Дунавска №42, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.850.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда №1 разположена в Поземлен имот с идентификатор 10971.50 ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 260000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 158 кв.м.

ул. „Княз Борис І“ №48
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПИ с идентификатор 10971.501.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 158,00 кв. м., ведно с построената в него Двуетажна масивна сграда със застрое ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 57528.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 117 кв.м.

ул. „Широка“№33, вх.А, ет.2, ап.10
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.37.3.10 със застроена площ 117.00 кв.м в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 10971.505.37- представляващ четиристаен тухлен а ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 119 кв.м.

гр. Видин, ул. Гладстон №27, вх.А, ет.4, ап.7
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.225.3.7, находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.225, представляващ четиристаен тухлен апартам ...

Склад ВИДИН

Склад ВИДИН

Цена: 40680.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 341 кв.м.

гр. Видин, ул. „Герго Божинов“
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.624.77.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, целият с площ от 341 кв.м., представляващ СКЛАД, разположен ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 44640.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 109 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Александър Стамболийски бл.1, вх.Б, ет.1, ап.16
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.50.1.16, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.50 по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Тристаен апартамент ВИДИН

Тристаен апартамент ВИДИН

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 71 кв.м.

гр.Видин, ж.к. „Бонония“ бл.31, вх.Б, ет.5, ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10971.509.724.2.14, в сграда №2 разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.509.724 ,представляващ тристаен тухлен апартамент, с админис ...

Офис ВИДИН

Офис ВИДИН

Цена: 15040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 20 кв.м.

ул. ' Васил Петлешков" 4,вх. Б
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул. " Баба Вида" № 7,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 59 кв.м.

ж.к. " Гео Милев", бл. 17, вх. В, ет.1, ап.42
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 20240.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 58 кв.м.

ж.к. " Гео Милев", бл. 20, вх. г, ет.6, ап.78
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 20736.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 57 кв.м.

ГР. ВИДИН, Ж.К ХИМИК, БЛ.23, ЕТ.7, АП.34
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615.1.34, ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, НАМИРАЩ СЕ В СГРАДА №1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615, ЖИЛИЩЕ - ДВУ ...

Къща ВИДИН

Къща ВИДИН

Цена: 15984.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 53 кв.м.

ул. „Теодосий Търновски“ №46а
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.492 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ от 230 кв. м., ведно с построените в него едноетажна еднофамилна жил ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 42400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 125 кв.м.

ж.к”Панония” бл.№5 , етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.24.1.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 1097 ...

Многостаен апартамент ВИДИН

Многостаен апартамент ВИДИН

Цена: 47200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 130 кв.м.

жк.“Вида“, бл.№15
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.11.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на г.Видин, разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.506.1 ...

Етаж от къща ВИДИН

Етаж от къща ВИДИН

Цена: 26960.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. „Теодосий Търновски“ №44
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.506.494, целият с площ 475 кв. м. с административен адрес гр. Видин, ул. „Теодосий Търновски“ №44, ведно с втория етаж от построена ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 59 кв.м.

ж. к. „Химик“, бл. 2, ет. 4, ап. 14
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.718.1.14 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.718, представляващ двустаен тухлен апартамент със застрое ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 12888.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 96 кв.м.

ж. к. Панония, бл. 6, във вх. Г, ет. 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.17.1.122 разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.503.17 за търговска дейност със застроена площ 96,00 кв. м., ве ...

Евтини имоти от ЧСИ ВИДИН?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси видин тристайни апартаменти видин ипотекирани имоти видин частен съдебен изпълнител видин двустайни апартаменти видин чси виолета томова видин имоти видин евтини апартаменти в видин чси стефан нинов видин апартаменти видин