Чси Имоти > Стара Загора >

ЧСИ Стара Загора

Всички имоти в Стара Загора от ЧСИ

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Цена: 217784.88 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 1045 кв.м.

КВ. "Индустриален"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
...

Едностаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Едностаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 14620.32 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 35 кв.м.

кв. "Зора", , бл. 2, ет. 3, ап. 62
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 128000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 379 кв.м.

гр. Стара Загора, ул. Подполковник Калитин № 81
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Поземлен имот № 68850.518.355, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Подполковник Калитин № 81, с площ 379 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване ...

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Цена: 118400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 353 кв.м.

кв. Зора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
СГРАДА с идентификатор 68850.521.1568.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/12.09.2007 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: няма издад ...

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2620.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 13 кв.м.

кв. "Трите чучура" № 25, БЛ. 25, ет. 0, гараж 20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Цена: 54270.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 41 кв.м.

бул. "Методи Кусев" № 48, вх. А, ет. 4,
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 78000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 54 кв.м.

ул. Екзарх Антим I № 85, ет. 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.1044.4.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на изпълнителен директор на АГ ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 76900.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 84 кв.м.

кв. "Трите чучура- север" № 64, вх. Б, ет. 3, ап. 46
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 91630.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 81 кв.м.

бул. "Цар Симеон Велики" № 92, ет. 1, ап. 2, ап. 2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Мезонет СТАРА ЗАГОРА

Цена: 74700.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 101 кв.м.

ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 128, ет. 4, ап. 7
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 274593.60 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 34763 кв.м.

КВ. "Индустриален"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 33120.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
½ / една втора / идеална част от Самостоятелен обект в сграда - апартамент № 36, с изложение север - юг, разположен на 1 (първия) етаж от жилищна сграда, находяща се в гр.Стара Загора н ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 33120.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
½ една втора / идеална част от Самостоятелен обект в сграда - апартамент № 36, с изложение север - юг, разположен на 1 (първия) етаж от жилищна сграда, находяща се в гр.Стара Загора на у ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 57689.20 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 97 кв.м.

ул. "Братя Жекови" № 86, вх. Г, ет. 3, ап. 85
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Хотел СТАРА ЗАГОРА

Хотел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 238680.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 486 кв.м.

бул. "Никола Петков" № 20, ет. 4
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
...

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 118245.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 270 кв.м.

ул. "Генерал Столетов" № 21, ет.3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 265132.80 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 248 кв.м.

ул. "Генерал Столетов" № 23
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Заведение СТАРА ЗАГОРА

Заведение СТАРА ЗАГОРА

Цена: 121579.20 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 185 кв.м.

ул. "Генерал Столетов" № 21, ет. 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 74584.80 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 98 кв.м.

ул. "Генерал Столетов" № 21, ет. 5, ап. 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 33750.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 1401 кв.м.

ул. "Цибрица" № 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ДВОРНО МЯСТО с обща площ от 1 401 кв. м (хиляда четиристотин и един квадратни метра) по Скица № 257/14.08.2017 г. на Община Гълъбово, а по документ за собственост, съгласно НА за учредяван ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 81920.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-19
...

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Цена: 38560.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 26 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
...

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Цена: 12929.76 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 20 кв.м.

кв. "Три чучура-Юг" № 108, ет. -1, ателие 2 в сграда № 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.506.5663.1.29 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и шест точка пет хиляди шестстотин шестдесет и три точка е ...

Склад СТАРА ЗАГОРА

Склад СТАРА ЗАГОРА

Цена: 713286.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 2768 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
...

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Цена: 15600.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 37 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 148
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Гараж № 50 (петдесет), находящ се в гр. Стара Загора, на второ ниво в комплексен обект „Полуподземни гаражи“, изграден в урегулиран поземлен имот (парцел) I (първи) – за жилищно строителст ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 114800.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 91 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 148, вх. А, ет. 2, ап. 19
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Жилищна сграда СТАРА ЗАГОРА

Жилищна сграда СТАРА ЗАГОРА

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 65 кв.м.

"Пейо Яворов" № 23, ет. 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.504.5398.1.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста деветдесет и осем ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 739 кв.м.

кв. "Индустриален", ул. "Георги Байданов" № 2-А
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68850.522.5576 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест) по кадастралн ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 91630.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 81 кв.м.

бул. "Цар Симеон" № 92, ет. 1, ап. 2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.509.3292.1.92 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и девет, точка, три хиляди двеста деветдесет ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 36180.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Мусала" № 22, вх. 0, ет. 1, ап. 51
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 33120.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 97 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-28
...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 23800.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
5/8 / пет осми / идеални части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.506.5201.3.4 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и шест точка пет хиляди ...

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Цена: 117360.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 353 кв.м.

кв. Зора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
СГРАДА с идентификатор 68850.521.1568.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/12.09.2007 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: няма издад ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 83 кв.м.

кв. "Казански", бл. 14, вх. Б, ет. 7, ап. 92
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.509.3292.1.92 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и девет, точка, три хиляди двеста деветдесет ...

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 63 кв.м.

кв. "Генерал Делчев", ул. "Ген. Стефан Тошев" № 3, ет. 6, ателие 17
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.67.4.17 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, шестдесет и седем, точка, четири, точк ...

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 58560.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 47 кв.м.

бул. "Патриарх Евтимий" № 182, вх. А, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 51208.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 57 кв.м.

кв. "Трите чучура", бл. 58, вх. А, ет. 3, ап. 33
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Цена: 11760.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 17 кв.м.

ул. Подп. Калитин № 65
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Заведение СТАРА ЗАГОРА

Заведение СТАРА ЗАГОРА

Цена: 78480.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 140 кв.м.

ул.Христо Ботев № 92
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 12320.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 727 кв.м.

кв.Железник
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 75 кв.м.

ул. Княз Ал. Батенберг 89,91
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 38 кв.м.

кв. "Железник", ул. "Загорка" № 23, вх. 0, ет. 5, ап. № 14
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 124 кв.м.

бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 155, вх. Б, ет. 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 700 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 83 кв.м.

кв. Железник ул.Загорка бл.29 вх.А ет.4 ап.19
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 32 кв.м.

ул. Ал. Батенберг
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 17 кв.м.

ул.Цар Калоян № 7 ет.1 гараж 5
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
...

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 16244.80 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 35 кв.м.

кв. "Зора", блок №2, вх. 1, ет. 3, ап. 62
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.521.190.5.62 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и едно, точка, сто и деветдесет, точка, пет, точка ...

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Цена: 450000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 922 кв.м.

кв. "Индустриален"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.1536 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, хиляда петстотин тридесет и шест) гр. Стара Загора, общ. ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 91 кв.м.

ул. "Подполковник Калитин" № 69, ет. 4, ап. 16 в сграда № 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.518.396.1.14 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, триста деветдесет и шест, точка, едно ...

Заведение СТАРА ЗАГОРА

Заведение СТАРА ЗАГОРА

Цена: 84080.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 46 кв.м.

бул. "Цар Симеон Велики" 100, ет. 0, намиращ се в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.505.81.1.45 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, осемдесет и едно, точка, едно, точка, четири ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 481388.40 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 4295 кв.м.

ул.Кенали
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.514.69 – шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесети , точка, шестдесет и девет по КККР одобрени със Заповед 2 ...

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 30 кв.м.

ул. Георги Кюмюрев № 60
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.514.90.5.12, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-65/30.05.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 81 кв.м.

кв. Казански № 17, вх. В, ет. 4, ап. 109
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1/6 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.509.3292.3.109, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на ...

Земеделска земя СТАРА ЗАГОРА

Земеделска земя СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2876.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 8147 кв.м.

с. Елхово, общ. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
с. Елхово, общ. Стара Загора ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 25128.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 698 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 700 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.07.2019 до 25.08.2019
Обявяване на: 2019-08-26
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 25128.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 698 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 780 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
...

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Цена: 60300.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 41 кв.м.

бул. "Митрополит Методи Кусев" № 48, вх. А, ет. 4
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.514.264.1.19 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 75900.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 67 кв.м.

бул. "Цар Симеон Велики" № 167, вх. 0, ет. 4, ап. 15
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
АПАРТАМЕНТ с източно изложение, съгласно нотариален акт, представляващ АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), съгласно данъчно записване, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 1 ...

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Цена: 71280.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 95 кв.м.

ул. Стефан Стамболов № 86,88
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – МАГАЗИН, намиращ се на първи етаж в жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност, находяща се в гр. Стара Загора, на улица Стефан Стамболов № 86,88, к ...

Търговски имот СТАРА ЗАГОРА

Търговски имот СТАРА ЗАГОРА

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 37 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.114.1.8 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Стара Загора , одобрени със Заповед № 300 5 51/24.06.2004 г. на Изпълни ...

Търговски имот СТАРА ЗАГОРА

Търговски имот СТАРА ЗАГОРА

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 37 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.114.1.8 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Стара Загора , одобрени със Заповед № 300 5 51/24.06.2004 г. на Изпълни ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 59850.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 145 кв.м.

бул. "Славянски" № 57
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
. СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.5 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, пет), гр. Стара Загора ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 279820.80 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 521 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 3 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.1.5 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, е ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 279820.80 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 521 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 2 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.1.4 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, е ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 687499.20 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 588 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 0 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.1.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, е ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 59850.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 145 кв.м.

бул. "Славянски" № 57
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.5 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, пет), гр. Стара Загора, ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 297760.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 3722 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.513.6959, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ от 3722 кв.м, находящ се ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 858640.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 10733 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.513.6952, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ от 10 733 кв.м, находящ ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 59850.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 145 кв.м.

бул. "Славянски" № 57
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 02.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.5 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, пет), гр. Стара Загора, ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 279820.80 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 521 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 3 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.1.5 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, е ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 279820.80 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 521 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 2 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.1.4 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 687499.20 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 588 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 0 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.1.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, е ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 415152.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 521 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 5 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.1.7 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, е ...

Други СТАРА ЗАГОРА

Други СТАРА ЗАГОРА

Цена: 415152.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 521 кв.м.

бул. "Славянски" № 57, ет. 4 в сграда 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.462.1.6 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четиристотин шестдесет и две, точка, е ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 68 кв.м.

ул. Подп. Калитин № 65, ет. 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.518.400.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД  на АГКК, последно изм ...

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Производствен имот СТАРА ЗАГОРА

Цена: 241983.20 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 1045 кв.м.

гр. Стара Загора, кв. "Индустриален"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.523.265 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и три, точка, двеста шестдесет и пет) гр. Стара Загора, общ. Стара Загор ...

Вила СТАРА ЗАГОРА

Вила СТАРА ЗАГОРА

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
1/2 идеална част от следните недвижими имоти: Поземлен имот с идентификатор 68850.253.108, Поземлен имот с идентификатор 68850.253.135 и Поземлен имот с идентификатор 68850.253.134 и Позем ...

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Двустаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 67200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 64 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
...

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Гараж СТАРА ЗАГОРА

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 30 кв.м.

ул. Георги Кюмюрев № 60
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.514.90.5.12, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-65/30.05.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК ...

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Тристаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 57 кв.м.

ж.к. Самара №5, вх.В, ет.3, ап.79
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 2019-07-09
АПАРТАМЕНТ № 79, находящ се в гр. Стара Загора, ж.к. Самара № 5, вх. В, ет.3, от жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж върху държавна земя в парцел I КОО-385 от квартал 426 ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 5101 кв.м.

ул. "Новозагорско шосе"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
...

Едностаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Едностаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 7537.86 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
1/3 / една трети/ идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.3949.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед ...

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 81 кв.м.

ул.Генерал Стефан Тошев № 3, вх.Б, ет.6
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
Самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.67.4.50 ...

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 81 кв.м.

ул.Генерал Стефан Тошев № 1, вх.Б, ет.6
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
Самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.67.3.50 ...

Мезонет СТАРА ЗАГОРА

Мезонет СТАРА ЗАГОРА

Цена: 83000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 101 кв.м.

ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 128, ет. 4, ап. 7
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
...

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА

Цена: 49593.60 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 126 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 685 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
1/12 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68850.513.7024 ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 684 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
1/12 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68850.513.7030 ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 685 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
1/12 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68850.513.7023 ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 685 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
1/12 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68850.513.7023 ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 685 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
1/12 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68850.513.7023 ...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 27920.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 698 кв.м.

гр. Стара Загора, кв. Бедечка
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 700 кв.м.

гр. Стара Загора, кв. Бедечка
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 27920.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 698 кв.м.

гр. Стара Загора, кв. Бедечка
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
...

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Парцел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 780 кв.м.

гр. Стара Загора, кв. Бедечка
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
...

Хотел СТАРА ЗАГОРА

Хотел СТАРА ЗАГОРА

Цена: 265200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 486 кв.м.

бул. "Никола Петков" № 20, ет. 4 в сграда № 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.242.20.1.6 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста четиридесет и две, точка, двадесет, точка, едно, точка, шест) ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 71 кв.м.

ул. Стефан Караджа № 107, вх. б, ет. 1, ап. 9
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.515.422.1.9, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменен ...

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 182 кв.м.

кв. "Железник", ул. "Ген. Иван Пашинов" № 45, ет. 1, обект № 4
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
...

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Магазин СТАРА ЗАГОРА

Цена: 95813.19 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 78 кв.м.

кв. "Железник", ул. "Старозагорско въстание" № 15
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, който съгласно нотариален акт № 170, том II, рег. № 2907, дело № 250 от 2008 г. на нотариус с рег. 181, е разположен на партерния етаж, кота + 0.00 (плюс нула ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

продажба на апартаменти в стара загора от банки продажба на апартаменти в стара загора от банки чси стара загора частен съдебен изпълнител стара загора маргарита димитрова продажба на апартаменти в стара загора от чси апартаменти от съдия изпълнител стара загора чси маргарита димитрова стара загора търгове чси стара загора имоти стара загора чси чси стара загора продажби