Чси Имоти > Монтана >

ЧСИ Монтана

Всички имоти в Монтана от ЧСИ

Жилищна сграда МОНТАНА

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. Генерал Столетов № 9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.8.307 по кадастралната карта на гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изпълнителния директор на ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 81617.76 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 795 кв.м.

кв.Мала Кутловица
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.25.680 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет/, по кадастралната карта на гр. ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 933 кв.м.

местност Гламата
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.600 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност “Гламата”, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, Начин ...

Други МОНТАНА

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул."Цар Симеон"№10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на позем ...

Склад МОНТАНА

Цена: 31672.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 210 кв.м.

ул."Индустриална", ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 2019-10-14
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.119.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална ...

Заведение МОНТАНА

Заведение МОНТАНА

Цена: 62897.76 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 171 кв.м.

ул. Любен Каравелов № 1А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.27.2.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, ...

Гараж МОНТАНА

Цена: 8540.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 19 кв.м.

ул. Веренишка № 97А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.9.110.1.1 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със заповед № РД – 18 – 29/05.04.2006г. на Изпълнител ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 1731.20 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 38 кв.м.

ул. Веренишка № 97А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1/3 ид.ч. от 115/678 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 48489.9.110 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със заповед №РД – 18 – 29/05.04.200 ...

Жилищна сграда МОНТАНА

Жилищна сграда МОНТАНА

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. Генерал Столетов № 9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.8.307 по кадастралната карта на гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изпълнителния директор на ...

Къща МОНТАНА

Цена: 42456.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 68 кв.м.

ул. Одрин № 33
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.15.189 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка петнадесет точка сто осемдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 933 кв.м.

местност Гламата
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.600 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност “Гламата”, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, Начин ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 297036.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2019 кв.м.

ул."Индустриална" №12 Х
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение ...

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 90686.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 795 кв.м.

кв.Мала Кутловица
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.25.680 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет/, по кадастралната карта на гр. ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 42030.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 48489.13.352.1.6 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на И ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 41904.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.

ул. Екзарх Йосиф № 42А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.10.38.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на А ...

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 96963.84 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана п ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 16080.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 37 кв.м.

Ж.К. ПЛИСКА 10, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 22
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
• ½ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.288.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 161702.64 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 225 кв.м.

ж.к. Младост между блокове № 20 и № 30
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.13.216 по кадастралната карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изп. Директор на АК, с адрес на имота: ж. к. ”Младост”, пло ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 984.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 15 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.3 със застроена площ от 15.12 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 33 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.1 със застроена площ от 33 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в по ...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 166640.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 343 кв.м.

ул."Димитър Талев"№21
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ /шести/ с пл. № 1187 в кв. 172 по плана на гр. Монтана, с обща площ от 594 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА се от: сутерен – ...

Етаж от къща МОНТАНА

Етаж от къща МОНТАНА

Цена: 49541.76 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 98 кв.м.

ул."Райна Княгиня"№9, ет.2
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.30.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 8748.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к."Жерави", блок №4, ет.3, ап.6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.6, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 8820.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к."Жерави", блок №4, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.8, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 35042.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 63 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 26748.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 34 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Заведение МОНТАНА

Заведение МОНТАНА

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 39 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 16516.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 738 кв.м.

ул."Индустриална" №27
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална № 27, ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 8960.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 104 кв.м.

ул."Петър Берон" №32, ет.2
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
1/6 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.506.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД – 18 – 29/05.04.2006г. на Изпълнителния ...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3532 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 70320.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 143 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 23850.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 94 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 2100.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 6256 кв.м.

м-ст БЕНЧОВО ТОРИЩЕ - ГОРА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
5. ПИ с идент. 48489.34.298 в гр. Монтана, м-ст „Бенчово торище”, с площ от 6256 кв.м., трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Широколистна гора; номер по ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2244 кв.м.

м-ст БЕНЧОВО ТОРИЩЕ
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
4. ПИ с идент. 48489.34.299 в гр. Монтана, м-ст „Бенчово торище”, с площ от 2244 кв.м., трайно предназначение на територията: Горска; начин на трайно ползване: Широколистна гора; номер по ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 9149 кв.м.

м-ст ГОРНА ЖЕРАВИЦА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
3. ПИ с идент. 48489.24.180 в гр. Монтана, м-ст „Горна Жеравица”, с площ от 9149 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Ливада; номер по предход ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 1500.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1409 кв.м.

м-ст СОЛИМАНЧОВОТО
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
2. ПИ с идент. 48489.25.187 в гр. Монтана, м-ст „Солиманчовото”, с площ от 1409 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Пасище; номер по предходе ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 1300.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3999 кв.м.

м-ст ТРЪПКИТЕ
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
1. ПИ с идент. 48489.34.366 в гр. Монтана, м-ст „Тръпките”, с площ от 3999 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Ливада; номер по предходен пл ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 27898.56 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 210 кв.м.

ул."Индустриална", ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.119.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 8244.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул."Цар Симеон"№10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на позем ...

Едностаен апартамент МОНТАНА

Едностаен апартамент МОНТАНА

Цена: 30816.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 57 кв.м.

ул."Огоста"№4, ет.4, ап.8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
• - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.6.386.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/ ...

Заведение МОНТАНА

Заведение МОНТАНА

Цена: 69886.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 171 кв.м.

ул. Любен Каравелов № 1А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.05.2019 до 21.06.2019
Обявяване на: 2019-06-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.27.2.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 46700.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.

гр. Монтана, ж. к. „Плиска”, бл. 7, вх. А, ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 48489.13.352.1.6 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на И ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 330040.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2019 кв.м.

ул."Индустриална" №12 Х
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 145 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
...

Двустаен апартамент МОНТАНА

Двустаен апартамент МОНТАНА

Цена: 32745.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 78 кв.м.

ж.к."Младост", бл.10, вх.З, ет.8, ап.15
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.36.7.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, обл. Монтана, който обект се намира на осмия етаж, във вход «З ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 46560.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.

ул. Екзарх Йосиф № 42А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.10.38.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на А ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 18352.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 738 кв.м.

ул."Индустриална" №27
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална № 27, ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 38936.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 63 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 29720.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 34 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Заведение МОНТАНА

Заведение МОНТАНА

Цена: 30720.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 39 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 58699.35 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 105 кв.м.

ул."Иван Аврамов" №10, ет.7, ап.24
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.11.572.2.24, което е кадастрален район 11 /единадесети/, който е в поземлен имот 572 /петстотин седемдесет и две/, обект 24 /двадесет и ч ...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 183053.16 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 343 кв.м.

ул."Димитър Талев"№21
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ /шести/ с пл. № 1187 в кв. 172 по плана на гр. Монтана, с обща площ от 594 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА се от: сутерен – ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 9720.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к."Жерави", блок №4, ет.3, ап.6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.6, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 9800.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к."Жерави блок"№4, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.8, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 107737.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана п ...

Търговски имот МОНТАНА

Търговски имот МОНТАНА

Цена: 179669.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 658 кв.м.

ж.к. Младост между блокове № 20 и № 30
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.13.216 по кадастралната карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изп. Директор на АК, с адрес на имота: ж. к. ”Младост”, пло ...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 30998.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 210 кв.м.

ул."Индустриална", ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.119.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална ...

Етаж от къща МОНТАНА

Етаж от къща МОНТАНА

Цена: 55046.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 98 кв.м.

ул."Райна Княгиня"№9, ет.2
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.30.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 121305.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 225 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 18542.07 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 24 кв.м.

ул. Цар Борис III № 23, вх.Д, ет.4, ап.59
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
1/ 4 ид.ч от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.8.92.3.6, апартамент № 59, находящ се в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана по кадастралните карти и кадастралните регис ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 20700.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 933 кв.м.

местност Гламата
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.600 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност “Гламата”, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, Начин ...

Етаж от къща МОНТАНА

Етаж от къща МОНТАНА

Цена: 50544.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 102 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22
...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 330640.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2508 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 9160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул."Цар Симеон"№10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-25
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на позем ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 59873.04 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 108 кв.м.

ул."Илия Маринов"№1, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.02.2019 до 22.03.2019
Обявяване на: 2019-03-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 48489.10.631.1.9 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, десет, точка, шестстотин тридесет и едно, точка, едно, точка ...

Едностаен апартамент МОНТАНА

Едностаен апартамент МОНТАНА

Цена: 34240.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 57 кв.м.

ул."Огоста"№4, ет.4, ап.8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
• - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.6.386.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/ ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 1152.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 15 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.3 със застроена площ от 15.12 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 3218.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 33 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.1 със застроена площ от 33 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в по ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 14950.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 37 кв.м.

Ж.К. ПЛИСКА 10, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 22
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
• ½ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.288.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 27917.28 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 114 кв.м.

ж.к. Жерави
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 48489.18.641.5.7 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, осемнадесет, точка, шестстотин четиридесет и едно, точка, пе ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 4888.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 53 кв.м.

ул. Димитър Талев № 23
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
137/567 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.8.333 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, ул. Димитър Талев № 23, с площ от 540 кв.м., с предназна ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 145 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 76500.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3532 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 104368.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2244 кв.м.

ул."Гоцо Митов" №14
Окръжен съд: Монтана
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
Поземлен имот с идентификатор №48489.5.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрени със Заповед №РД – 18-29/05.04.2006г. на Изпълни ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 100618.56 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 795 кв.м.

кв.Мала Кутловица
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.25.680 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет/, по кадастралната карта на гр. ...

Ателие, Таван МОНТАНА

Ателие, Таван МОНТАНА

Цена: 15312.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 55 кв.м.

ул. Чавдар войвода № 28, ет.3
Окръжен съд: Монтана
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.277.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрени със Заповед № РД-18- ...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 47872.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 68 кв.м.

ул. Одрин № 33
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2019 до 28.02.2019
Обявяване на: 2019-03-01
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.15.189 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка петнадесет точка сто осемдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, ...

Двустаен апартамент МОНТАНА

Двустаен апартамент МОНТАНА

Цена: 36384.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 78 кв.м.

ж.к."Младост", бл.10, вх.З, ет.8, ап.15
Окръжен съд: Монтана
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.36.7.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, обл. Монтана, който обект се намира на осмия етаж, във вход «З ...

Заведение МОНТАНА

Заведение МОНТАНА

Цена: 76674.96 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 171 кв.м.

ул. Любен Каравелов № 1А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.27.2.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 134.78 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 225 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 20602.30 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 94 кв.м.

ул. Цар Борис III № 23, вх.Д, ет.4, ап.59
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
1/ 4 ид.ч от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.8.92.3.6, апартамент № 59, находящ се в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана по кадастралните карти и кадастралните регис ...

Едностаен апартамент МОНТАНА

Едностаен апартамент МОНТАНА

Цена: 30240.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 61 кв.м.

ж.к."Младост", бл.20, вх.Г, ет.5, ап.15
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.208.4.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29 ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 23000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 933 кв.м.

местност Гламата
Окръжен съд: Монтана
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.600 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност “Гламата”, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, Начин н ...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.

УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" № 1, ЕТ. 7
Окръжен съд: Монтана
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.8.353.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 29 / 05.04.2006 г. на Изпълнителния директор ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 12235.68 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к."Жерави", блок №4, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.8, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 12148.92 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

жк."Жерави", блок№4, ет.3, ап.6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.6, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 203392.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 343 кв.м.

ул."Димитър Талев"№21
Окръжен съд: Монтана
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ /шести/ с пл. № 1187 в кв. 172 по плана на гр. Монтана, с обща площ от 594 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА се от: сутерен – ...

Жилищна сграда МОНТАНА

Жилищна сграда МОНТАНА

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. Генерал Столетов № 9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.8.307 по кадастралната карта на гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изпълнителния директор на ...

Етаж от къща МОНТАНА

Етаж от къща МОНТАНА

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 102 кв.м.

ул. "Асен Златаров" № 13, ет. 1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.6.311.2.2, находящ се в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Етаж от къща МОНТАНА

Етаж от къща МОНТАНА

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 102 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.6.311.2.2, находящ се в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 101600.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 101600.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
...

Етаж от къща МОНТАНА

Етаж от къща МОНТАНА

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 102 кв.м.

ул. "Асн Златаров" № 13, ет. 1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.6.311.2.2, находящ се в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 101600.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.

УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" № 1, ЕТ. 5
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.8.353.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 29 / 05.04.2006 г. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент МОНТАНА

Двустаен апартамент МОНТАНА

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 61 кв.м.

ж.к. Младост, бл. 30, вх. В, т. 4, ап. 57
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.217.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 29 / 05.04.2006 г. на Изпълнителния директо ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 85000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3532 кв.м.

Промишлена зона "Мала кутловица"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент. 48489.25.587 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29 / 05.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес на поземления имот: гр. Монтана, п ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 8337.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 796 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
съгласно прикачения файл- Обявление № 84 ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 355824.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2019 кв.м.

ул."Индустриална" №12 Х
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 145 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 48489.13.397.1.3, по кадастралната карта на гр. Монтана, обл. Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29 / 05.04.2006 г. на ИД на АК, с адре ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 193142.16 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 300 кв.м.

ул. Диана № 31
Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.394 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълни ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти монтана имоти от банки монтана чси монтана имоти от банки монтана имоти монтана частен съдебен изпълнител монтана имоти на търг в монтана чси ани василева монтана апартаменти монтана публична продан монтана