Чси Имоти > Монтана >

ЧСИ Монтана

Всички имоти в Монтана от ЧСИ

Склад МОНТАНА

Цена: 80801.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 203 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.25.680 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет/, по кадастралната карта ...

Търговски имот МОНТАНА

Търговски имот МОНТАНА

Цена: 156723.12 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 225 кв.м.

жк.Младост
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.13.216 по кадастралната карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изп. Директор на АК, с адрес на имота: ж. к. ”Младост”, п ...

Склад МОНТАНА

Цена: 20764.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1758 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.756 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Склад МОНТАНА

Цена: 28569.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2390 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.755 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 82904.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монта ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 92600.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1041 кв.м.

гр. Монтана, кв. "Мала Кутловица", до яз. Огоста
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.25.679 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Пос ...

Вила МОНТАНА

Цена: 272880.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 18599 кв.м.

гр. Монтана, местност "Гложака", на главен път Монтана - Оряхово
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.2.231 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност „Гложака”, с площ по скица 13 693 кв.м. Имотът е обособен самостоятелн ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 60560.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 143 кв.м.

ул. "Шести септември" № 36, ет. 2 /над комплекс "Флестера"/
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.397.1.2 по кадастр. карта на гр. Монтана, с адрес: гр. Монтана, ул. „Шести септември“ № 36, етаж 2, самостоятелният обект попада в сгр ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 4200.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 19 кв.м.

ул.Хаджи Димитър 24
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
• СГРАДА с идентификатор 48489.7.267.5 в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-29 от 05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенц ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 55080.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 103 кв.м.

ул.Хаджи Димитър 24, ет.2, ап.3
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.267.1.3 в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-29 от 05.04.2006 г. на Изпълн ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к. Жерави блок №4
Окръжен съд: Монтана
Срок: 12.03.2020 до 12.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.6, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имот ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 7322.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к. Жерави блок №4
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.8, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имот ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 7816.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул.Цар Симеон №10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на поземле ...

Земеделски имот МОНТАНА

Земеделски имот МОНТАНА

Цена: 82904.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана п ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 84185.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 133 кв.м.

жк.Изгрев, бл.2, вх.В, ет.2, ап.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.29.791.8.1, по кадастралната карта на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрена със заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълни ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 150640.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 594 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ /шести/ с пл. № 1187 в кв. 172 по плана на гр. Монтана, с обща площ от 594 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА се от: сутерен – к ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 20764.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1758 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.756 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 28569.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2390 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.755 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 4880.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 18 кв.м.

ул."Райна Княгиня" №6, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.84.2.13, попадащ в сграда с идентификатор 48489.9.84.2, построена в поземлен имот с идентификатор 48489.9.84 по кадастралната карта н ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 97 кв.м.

ул."Райна Княгиня" №6, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.84.2.3, попадащ в сграда с идентификатор 48489.9.84.2, построена в поземлен имот с идентификатор 48489.9.84 по кадастралната карта на ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 21465.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 94 кв.м.

гр. Монтана, ул. "Илия Маринов" № 1, ет. 6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идент. 48489.10.631.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29 / 05.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр. Мо ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 98258.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1041 кв.м.

кв. "Мала кутловица", до язовир Огоста
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.25.679 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Пос ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 6160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8001 кв.м.

местност "Бандерата"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.1.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрени със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълн ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 17998 кв.м.

местност "Паразяка"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.20.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрени със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълн ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 5488.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8372 кв.м.

местност "Тировете"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълни ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 3136.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 5003 кв.м.

местност "Корда"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.16.431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпъл ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 4278 кв.м.

местност "Гламата"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълни ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 744.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1081 кв.м.

местност "Пладнището"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.16.591 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпъл ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 2320.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3441 кв.м.

местност "Пладнището"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.16.593 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпъл ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3798 кв.м.

местност "Бандерата"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.1.259 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълни ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 56712.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2001 кв.м.

местност Бърдото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.1.887 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрени със Заповед № РД – 18- 29/05.04.2006г. на изпъ ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 35856.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.

ул. Екзарх Йосиф № 42А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.10.38.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, ...

Търговски имот МОНТАНА

Търговски имот МОНТАНА

Цена: 15696.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 738 кв.м.

ул."Индустриална" №27
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална № 27, ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 25424.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 63 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 59336.64 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 108 кв.м.

ул.Илия Маринов №1,ет.3,,ап.9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 48489.10.631.1.9 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, десет, точка, шестстотин тридесет и едно, точка, едно, точ ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 33296.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 34 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Жилищна сграда МОНТАНА

Жилищна сграда МОНТАНА

Цена: 6593.20 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 72 кв.м.

ул. Неофит Бозвели № 53
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
1/ 12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.9.163, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04. ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 264672.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2019 кв.м.

ул."Индустриална" №12
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменен ...

Двустаен апартамент МОНТАНА

Двустаен апартамент МОНТАНА

Цена: 28050.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 57 кв.м.

ул."Огоста" №4, ет.4, ап.8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.6.386.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04 ...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.

ул. "Генерал Столетов" № 1, ет. 7
Окръжен съд: Монтана
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-08
...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 63288.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 143 кв.м.

ул. Шести септември № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-08
...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 38210.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 68 кв.м.

ул. Одрин № 33
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.15.189 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка петнадесет точка сто осемдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 885.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 15 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.3 със застроена площ от 15.12 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 33 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.1 със застроена площ от 33 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в по ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 92116.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана п ...

Едностаен апартамент МОНТАНА

Едностаен апартамент МОНТАНА

Цена: 25440.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 44 кв.м.

ж.к. Младост бл. 4, вх. Г, ет. 7, ап. 26
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.177.1.149, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29 ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 16640.64 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1159 кв.м.

ул."Ал.Стамболийски" №182
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
- 693/1159 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.65 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и пет/, по кадастралната карта, одобрена ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул."Цар Симеон" №10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на позем ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 28504.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 210 кв.м.

ул."Индустриална" ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.119.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална, ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 7686.72 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 19 кв.м.

ул. Веренишка № 97А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.9.110.1.1 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със заповед № РД – 18 – 29/05.04.2006г. на Изпълнителен ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 1558.08 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 678 кв.м.

ул. Веренишка № 97А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
1/3 ид.ч. от 115/678 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 48489.9.110 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, областМонтана, одобрена със заповед №РД – 18 – 29/05.04.2006 ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

жк.Жерави, блок №4, ет.3, ап.6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.6, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 8136.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

жк.Жерави, блок №4, ап.3
Окръжен съд: Монтана
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.8, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 23072.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1758 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.756 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 31744.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2390 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.755 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 104548.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 171 кв.м.

ул. Любен Каравелов № 1А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.27.2.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, ...

Търговски имот МОНТАНА

Търговски имот МОНТАНА

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
и.д. 215/2017г. ТЕЛ ЗА КОНТАКТИ: 096/588-588 ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 515 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
и.д. 357/17г. ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 096/588-588 ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 70320.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 143 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
и.д. 25/2019 ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 096/588-588 ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 65929.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 108 кв.м.

ул."Илия Маринов" №1, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 48489.10.631.1.9 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, десет, точка, шестстотин тридесет и едно, точка, едно, точ ...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 149976.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 404 кв.м.

ул."Димитър Талев" №21
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ /шести/ с пл. № 1187 в кв. 172 по плана на гр. Монтана, с обща площ от 594 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА се от: сутерен – ...

Търговски имот МОНТАНА

Търговски имот МОНТАНА

Цена: 39840.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.

ул. Екзарх Йосиф № 42А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.10.38.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на А ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 294080.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2019 кв.м.

ул."Индустриална" №12 Х
Окръжен съд: Монтана
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 1988.50 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 13810 кв.м.

местност Памук върбак
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.103 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълните ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 633.74 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 4401 кв.м.

местност Памук върбак
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълните ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 288.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2000 кв.м.

местност Памук върбак
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълнител ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 1999.20 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 4998 кв.м.

местност Памуков върбак
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълнител ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 5198.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 12996 кв.м.

местност Памуков върбак
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.87 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълнител ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 259.20 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1800 кв.м.

местност Памук върбак
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълните ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 880.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2202 кв.м.

местност Памуков върбак
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълнител ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 2455.20 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2790 кв.м.

местност Тировете
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.187 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълните ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 2132.06 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 14806 кв.м.

местност Памук върбак
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълните ...

Жилищна сграда МОНТАНА

Жилищна сграда МОНТАНА

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. Генерал Столетов № 9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.8.307 по кадастралната карта на гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изпълнителния директор на ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 81617.76 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 795 кв.м.

кв.Мала Кутловица
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.25.680 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет/, по кадастралната карта на гр. ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 933 кв.м.

местност Гламата
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.600 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност “Гламата”, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, Начин ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул."Цар Симеон"№10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на позем ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 31672.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 210 кв.м.

ул."Индустриална", ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 2019-10-14
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.119.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална ...

Заведение МОНТАНА

Заведение МОНТАНА

Цена: 62897.76 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 171 кв.м.

ул. Любен Каравелов № 1А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.27.2.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 8540.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 19 кв.м.

ул. Веренишка № 97А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.9.110.1.1 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със заповед № РД – 18 – 29/05.04.2006г. на Изпълнител ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 1731.20 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 38 кв.м.

ул. Веренишка № 97А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1/3 ид.ч. от 115/678 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 48489.9.110 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със заповед №РД – 18 – 29/05.04.200 ...

Жилищна сграда МОНТАНА

Жилищна сграда МОНТАНА

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 76 кв.м.

ул. Генерал Столетов № 9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.8.307 по кадастралната карта на гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изпълнителния директор на ...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 42456.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 68 кв.м.

ул. Одрин № 33
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.15.189 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка петнадесет точка сто осемдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 933 кв.м.

местност Гламата
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.600 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност “Гламата”, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, Начин ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 297036.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2019 кв.м.

ул."Индустриална" №12 Х
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменение ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 90686.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 795 кв.м.

кв.Мала Кутловица
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.25.680 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет/, по кадастралната карта на гр. ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 42030.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 48489.13.352.1.6 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на И ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 41904.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.

ул. Екзарх Йосиф № 42А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.10.38.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на А ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 96963.84 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана п ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 16080.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 37 кв.м.

Ж.К. ПЛИСКА 10, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 22
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
• ½ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.288.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 161702.64 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 225 кв.м.

ж.к. Младост между блокове № 20 и № 30
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.07.2019 до 02.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.13.216 по кадастралната карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изп. Директор на АК, с адрес на имота: ж. к. ”Младост”, пло ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 984.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 15 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.3 със застроена площ от 15.12 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 33 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.1 със застроена площ от 33 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в по ...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 166640.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 343 кв.м.

ул."Димитър Талев"№21
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ /шести/ с пл. № 1187 в кв. 172 по плана на гр. Монтана, с обща площ от 594 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА се от: сутерен – ...

Етаж от къща МОНТАНА

Етаж от къща МОНТАНА

Цена: 49541.76 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 98 кв.м.

ул."Райна Княгиня"№9, ет.2
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.30.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 8748.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к."Жерави", блок №4, ет.3, ап.6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.6, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 8820.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к."Жерави", блок №4, ет.3, ап.8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.8, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имо ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 35042.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 63 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 26748.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 34 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Заведение МОНТАНА

Заведение МОНТАНА

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 39 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 16516.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 738 кв.м.

ул."Индустриална" №27
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална № 27, ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 8960.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 104 кв.м.

ул."Петър Берон" №32, ет.2
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
1/6 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.506.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД – 18 – 29/05.04.2006г. на Изпълнителния ...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти монтана имоти от банки монтана чси монтана имоти от банки монтана имоти монтана частен съдебен изпълнител монтана имоти на търг в монтана чси ани василева монтана апартаменти монтана публична продан монтана