Чси Имоти > Монтана >

ЧСИ Монтана

Всички имоти в Монтана от ЧСИ

Склад МОНТАНА

Цена: 80801.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 203 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.25.680 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет/, по кадастралната карта ...

Търговски имот МОНТАНА

Търговски имот МОНТАНА

Цена: 156723.12 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 225 кв.м.

жк.Младост
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.13.216 по кадастралната карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изп. Директор на АК, с адрес на имота: ж. к. ”Младост”, п ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 20764.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1758 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.756 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 28569.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2390 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.755 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 82904.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монта ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 92600.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1041 кв.м.

гр. Монтана, кв. "Мала Кутловица", до яз. Огоста
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.25.679 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Пос ...

Вила МОНТАНА

Цена: 272880.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 18599 кв.м.

гр. Монтана, местност "Гложака", на главен път Монтана - Оряхово
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.2.231 по кадастралната карта на гр. Монтана, находящ се в гр. Монтана, местност „Гложака”, с площ по скица 13 693 кв.м. Имотът е обособен самостоятелн ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 60560.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 143 кв.м.

ул. "Шести септември" № 36, ет. 2 /над комплекс "Флестера"/
Окръжен съд: Монтана
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.397.1.2 по кадастр. карта на гр. Монтана, с адрес: гр. Монтана, ул. „Шести септември“ № 36, етаж 2, самостоятелният обект попада в сгр ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 4200.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 19 кв.м.

ул.Хаджи Димитър 24
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
• СГРАДА с идентификатор 48489.7.267.5 в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-29 от 05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенц ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 55080.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 103 кв.м.

ул.Хаджи Димитър 24, ет.2, ап.3
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.267.1.3 в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-29 от 05.04.2006 г. на Изпълн ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к. Жерави блок №4
Окръжен съд: Монтана
Срок: 12.03.2020 до 12.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.6, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имот ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 7322.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 90 кв.м.

ж.к. Жерави блок №4
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.18.641.5.8, по кадастралната карта на гр. Монтана, който обект попада в сграда с идентификатор 48489.18.641.5, построена в поземлен имот ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 7816.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул.Цар Симеон №10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на поземле ...

Земеделски имот МОНТАНА

Земеделски имот МОНТАНА

Цена: 82904.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана п ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 84185.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 133 кв.м.

жк.Изгрев, бл.2, вх.В, ет.2, ап.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.29.791.8.1, по кадастралната карта на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрена със заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълни ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 150640.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 594 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ /шести/ с пл. № 1187 в кв. 172 по плана на гр. Монтана, с обща площ от 594 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА се от: сутерен – к ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 20764.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1758 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.756 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 28569.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2390 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 20
Окръжен съд: Монтана
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.29.755 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменени ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 4880.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 18 кв.м.

ул."Райна Княгиня" №6, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.84.2.13, попадащ в сграда с идентификатор 48489.9.84.2, построена в поземлен имот с идентификатор 48489.9.84 по кадастралната карта н ...

Тристаен апартамент МОНТАНА

Тристаен апартамент МОНТАНА

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 97 кв.м.

ул."Райна Княгиня" №6, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.9.84.2.3, попадащ в сграда с идентификатор 48489.9.84.2, построена в поземлен имот с идентификатор 48489.9.84 по кадастралната карта на ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 21465.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 94 кв.м.

гр. Монтана, ул. "Илия Маринов" № 1, ет. 6
Окръжен съд: Монтана
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идент. 48489.10.631.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29 / 05.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр. Мо ...

Производствен имот МОНТАНА

Производствен имот МОНТАНА

Цена: 98258.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1041 кв.м.

кв. "Мала кутловица", до язовир Огоста
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.25.679 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Пос ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 6160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8001 кв.м.

местност "Бандерата"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.1.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрени със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълн ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 17998 кв.м.

местност "Паразяка"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.20.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрени със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълн ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 5488.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8372 кв.м.

местност "Тировете"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълни ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 3136.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 5003 кв.м.

местност "Корда"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.16.431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпъл ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 4278 кв.м.

местност "Гламата"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.2.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълни ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 744.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1081 кв.м.

местност "Пладнището"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.16.591 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпъл ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 2320.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3441 кв.м.

местност "Пладнището"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.16.593 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ. Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпъл ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3798 кв.м.

местност "Бандерата"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.1.259 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрена със Заповед № РД–18-29/05.04.2006г. на Изпълни ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 56712.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2001 кв.м.

местност Бърдото
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.1.887 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана, одобрени със Заповед № РД – 18- 29/05.04.2006г. на изпъ ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 35856.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 65 кв.м.

ул. Екзарх Йосиф № 42А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.10.38.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, ...

Търговски имот МОНТАНА

Търговски имот МОНТАНА

Цена: 15696.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 738 кв.м.

ул."Индустриална" №27
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална № 27, ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 25424.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 63 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 59336.64 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 108 кв.м.

ул.Илия Маринов №1,ет.3,,ап.9
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 48489.10.631.1.9 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, десет, точка, шестстотин тридесет и едно, точка, едно, точ ...

Магазин МОНТАНА

Магазин МОНТАНА

Цена: 33296.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 34 кв.м.

ул."Индустриална" №27, ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.110.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, община Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29/ ...

Жилищна сграда МОНТАНА

Жилищна сграда МОНТАНА

Цена: 6593.20 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 72 кв.м.

ул. Неофит Бозвели № 53
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
1/ 12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.9.163, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04. ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 264672.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 2019 кв.м.

ул."Индустриална" №12
Окръжен съд: Монтана
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.336 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Последно изменен ...

Двустаен апартамент МОНТАНА

Двустаен апартамент МОНТАНА

Цена: 28050.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 57 кв.м.

ул."Огоста" №4, ет.4, ап.8
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.6.386.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04 ...

Офис МОНТАНА

Офис МОНТАНА

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 243 кв.м.

ул. "Генерал Столетов" № 1, ет. 7
Окръжен съд: Монтана
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-08
...

Многостаен апартамент МОНТАНА

Многостаен апартамент МОНТАНА

Цена: 63288.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 143 кв.м.

ул. Шести септември № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-08
...

Къща МОНТАНА

Къща МОНТАНА

Цена: 38210.40 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 68 кв.м.

ул. Одрин № 33
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.15.189 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка петнадесет точка сто осемдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Монтана, ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 885.60 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 15 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.3 със застроена площ от 15.12 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 33 кв.м.

ПОД ЯЗОВИРНАТА СТЕНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.25.725.1.1 със застроена площ от 33 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: гараж в сграда, който обект попада в сграда № 1 в по ...

Земеделска земя МОНТАНА

Земеделска земя МОНТАНА

Цена: 92116.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 8417 кв.м.

местност Мало поле
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.3.506 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет точка три точка петстотин и шест/, находящ се в гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана п ...

Едностаен апартамент МОНТАНА

Едностаен апартамент МОНТАНА

Цена: 25440.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 44 кв.м.

ж.к. Младост бл. 4, вх. Г, ет. 7, ап. 26
Окръжен съд: Монтана
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.13.177.1.149, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-29 ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 16640.64 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 1159 кв.м.

ул."Ал.Стамболийски" №182
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
- 693/1159 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44238.500.65 /четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и осем точка петстотин точка шестдесет и пет/, по кадастралната карта, одобрена ...

Други МОНТАНА

Други МОНТАНА

Цена: 7920.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 387 кв.м.

ул."Цар Симеон" №10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на позем ...

Склад МОНТАНА

Склад МОНТАНА

Цена: 28504.80 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 210 кв.м.

ул."Индустриална" ет.1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.5.119.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална, ...

Гараж МОНТАНА

Гараж МОНТАНА

Цена: 7686.72 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 19 кв.м.

ул. Веренишка № 97А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
Самостоятелен обект с идентификатор 48489.9.110.1.1 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със заповед № РД – 18 – 29/05.04.2006г. на Изпълнителен ...

Парцел МОНТАНА

Парцел МОНТАНА

Цена: 1558.08 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 678 кв.м.

ул. Веренишка № 97А
Окръжен съд: Монтана
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
1/3 ид.ч. от 115/678 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 48489.9.110 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, областМонтана, одобрена със заповед №РД – 18 – 29/05.04.2006 ...

Евтини имоти от ЧСИ МОНТАНА?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Монтана

имоти монтана имоти от банки монтана чси монтана имоти от банки монтана имоти монтана частен съдебен изпълнител монтана имоти на търг в монтана чси ани василева монтана апартаменти монтана публична продан монтана