Чси Имоти > Козлодуй >

ЧСИ Козлодуй

Всички имоти в Козлодуй от ЧСИ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 242956.80 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 48960.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.20 ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 150048.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1078 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съ ...

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37798.512.270.1.21 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и дванадесет точка двеста и седемдесет точка ед ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 269952.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.20 ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 166720.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1078 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съ ...

Къща КОЗЛОДУЙ

Къща КОЗЛОДУЙ

Цена: 32288.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 84 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
Полумасивна жилищна сграда с площ от 84 кв.м., находяща се в имот с пл.№1934 в кв.138 по плана на гр.Козлодуй, заедно с дворно място с площ от 1730 кв.м., съставляващо парцел ХХІІ, пл.№185 ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.20 ...

Заведение КОЗЛОДУЙ

Цена: 163440.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1078 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съ ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 256780.80 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Къща КОЗЛОДУЙ

Къща КОЗЛОДУЙ

Цена: 72800.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 102 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
и.д. 5/14 ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.20 ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 181600.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1078 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съ ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 285312.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Земеделска земя КОЗЛОДУЙ

Земеделска земя КОЗЛОДУЙ

Цена: 3004.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 3451 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
½ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.183.10, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Колодуй, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК с площ 6901кв.м., ...

Земеделска земя КОЗЛОДУЙ

Цена: 2812.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 3231 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
½ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.279.4, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Колодуй, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. На ИД на АГКК с площ 6461кв.м., ...

Земеделска земя КОЗЛОДУЙ

Земеделска земя КОЗЛОДУЙ

Цена: 6326.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 7202 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
½ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.25.5, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Колодуй, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК с площ 14404кв.м., ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 198000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1078 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.03.2019 до 04.04.2019
Обявяване на: 2019-04-05
1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съ ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.03.2019 до 04.04.2019
Обявяване на: 2019-04-05
ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.20 ...

Вила КОЗЛОДУЙ

Вила КОЗЛОДУЙ

Цена: 56808.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 123 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37798.505.93 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № Р Д-18-89 от 11.12.2007г. На Изпълнит ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 274492.80 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 220000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1078 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 23.12.2018 до 23.01.2019
Обявяване на: 2019-01-24
1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съ ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 23.12.2018 до 23.01.2019
Обявяване на: 2019-01-24
ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.20 ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 304992.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 441 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Къща КОЗЛОДУЙ

Къща КОЗЛОДУЙ

Цена: 79296.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 102 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25
и.д. 5/14 ...

Вила КОЗЛОДУЙ

Вила КОЗЛОДУЙ

Цена: 63120.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 123 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37798.505.93 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № Р Д-18-89 от 11.12.2007г. На Изпълнит ...

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Цена: 32011.20 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 37798.501.138.1.28 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-89/11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК съг ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 411091.20 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 441 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 23.06.2018 до 23.07.2018
Обявяване на: 2018-07-24
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Цена: 35568.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.05.2018 до 27.06.2018
Обявяване на: 2018-06-28
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 37798.501.138.1.28 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-89/11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК съг ...

Вила КОЗЛОДУЙ

Вила КОЗЛОДУЙ

Цена: 64152.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 123 кв.м.

ул."Радецки" 20
Окръжен съд: Враца
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37798.505.93 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № Р Д-18-89 от 11.12.2007г. На Изпълнит ...

Парцел КОЗЛОДУЙ

Парцел КОЗЛОДУЙ

Цена: 17568.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1640 кв.м.

ул. "Прилеп" № 20
Окръжен съд: Враца
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №37798.503.322 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № РД – 18-809 от 11.12.2007г. На ...

Парцел КОЗЛОДУЙ

Парцел КОЗЛОДУЙ

Цена: 15192.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1630 кв.м.

ул." Омуртаг" № 43
Окръжен съд: Враца
Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 2018-06-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №37798.503.321 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № РД – 18-809 от 11.12.2007г. На ...

Парцел КОЗЛОДУЙ

Парцел КОЗЛОДУЙ

Цена: 19520.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1640 кв.м.

ул. "Прилеп"
Окръжен съд: Враца
Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 2018-04-17
...

Парцел КОЗЛОДУЙ

Парцел КОЗЛОДУЙ

Цена: 16880.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1630 кв.м.

ул. "Омуртаг" № 43
Окръжен съд: Враца
Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 2018-04-17
...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 456768.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 441 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 2018-04-17
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Къща КОЗЛОДУЙ

Къща КОЗЛОДУЙ

Цена: 31522.50 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 84 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 2018-04-17
Полумасивна жилищна сграда с площ от 84 кв.м., находяща се в имот с пл.№1934 в кв.138 по плана на гр.Козлодуй, заедно с дворно място с площ от 1730 кв.м., съставляващо парц ...

Тристаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Тристаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Цена: 44912.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 78 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 2018-04-03
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 37798.512.241.1.12 по кадастрална карта на гр.Козлодуй, одобрена със заповед №РД-18-89/11.12.2007г. на Изп ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27
ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.20 ...

Заведение КОЗЛОДУЙ

Заведение КОЗЛОДУЙ

Цена: 270000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 501 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27
1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съ ...

Вила КОЗЛОДУЙ

Вила КОЗЛОДУЙ

Цена: 71280.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 123 кв.м.

ул."Радецки" 20
Окръжен съд: Враца
Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 2018-03-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37798.505.93 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № Р Д-18-89 от 11.12.2007г. На Изпълнит ...

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Цена: 35437.50 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 2018-03-08
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 37798.501.138.1.28 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-89/11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК съг ...

Къща КОЗЛОДУЙ

Къща КОЗЛОДУЙ

Цена: 92148.30 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 2049 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.01.2018 до 11.02.2018
Обявяване на: 2018-02-12
и.д. 5/14, прис. с 14/14г. ...

Гараж КОЗЛОДУЙ

Гараж КОЗЛОДУЙ

Цена: 4894.32 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 20 кв.м.

ул. Христо Ботев
Окръжен съд: Враца
Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
Обявяване на: 2018-01-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 37798.512.175.8 /тридесет и седем хиляди точка петстотин и дванадесет точка стоседемдесет и пет точта осем/ по КККР на гр. Козлодуй, обл. Враца, одобрени със заповед № РД-1 ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 138 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21
ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ с идентификатор 37798.512.385.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съгласно скица на имот от 07.10.20 ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 300000.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1078 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21
1078/1216кв. метра ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37798.512.385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/11.12.2007г. на ИД на АГКК, съ ...

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Двустаен апартамент КОЗЛОДУЙ

Цена: 39375.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
Обявяване на: 2017-12-14
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 37798.501.138.1.28 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-89/11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК съг ...

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Търговски имот КОЗЛОДУЙ

Цена: 381744.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 441 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 15.10.2017 до 15.11.2017
Обявяване на: 2017-11-16
Сграда с идентификатор 37798.501.154.1 /тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем точка петстотин и едно точка сто петдесет и четири точка едно/ по КККР на гр. Козлодуй, одобре ...

Парцел КОЗЛОДУЙ

Парцел КОЗЛОДУЙ

Цена: 22298.40 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1630 кв.м.

ул. "Омуртаг"
Окръжен съд: Враца
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07
...

Парцел КОЗЛОДУЙ

Парцел КОЗЛОДУЙ

Цена: 27158.40 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 1640 кв.м.

ул. "Прилеп"
Окръжен съд: Враца
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07
...

Земеделска земя КОЗЛОДУЙ

Земеделска земя КОЗЛОДУЙ

Цена: 8500.00 лв.

Населено място: КОЗЛОДУЙ
Квадратура 27 кв.м.

С.ГЛОЖЕНЕ
Окръжен съд: Враца
Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
Обявяване на: 2017-11-08
½ идеална част от поземлен имот № 125026 /масив № 125, парцел № 26/ в землището на с. Гложене с ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. Площ на имота - 27.129 дка. Начин на трайно ползване : Нива. ка ...

Евтини имоти от ЧСИ КОЗЛОДУЙ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти козлодуй козлодуй имоти апартаменти козлодуй апартаменти в козлодуй имоти в козлодуй имоти козлодуй козлодуй имоти апартаменти козлодуй имоти в козлодуй двустайни апартаменти в козлодуй