Чси Имоти > София > Склад

ЧСИ София

Всички имоти Склад в София от ЧСИ

Склад СОФИЯ

Цена: 61509.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

кв. Левски Г, бл.40, вх.В
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.601.248.1.130 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и едно, точка, двеста четиридесет и осем, точка, едно, т ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 61509.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

ж.к.Лески Г, бл.40, вх.В
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.601.248.1.130 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и едно, точка, двеста четиридесет и осем, точка, едно, ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.

гр. София, ул. „Стефан Тошев“ № 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
КТП /Трафопост/, находящ се в жилищна страда, построена в гр. София, Столична община, район „Красно село“ с административен адрес: ул. „Стефан Тошев“ № 8 /осем/, на сутерена, на кота - 3.7 ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 13600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр. София, бул. "Симеононско шосе" № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Склад № 1 /едно/, находящ се в жилищна сграда, построена в град София, Столична община, район „Студентски“, с административен адрес бул. Симеононско шосе " № 1 /едно/, (съгласно строителна ...

Склад СОФИЯ

Цена: 720000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4999 кв.м.

гр.София, район Сердика, Промишлена зона Илиянци
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /девети/, в квартал 1 /едно/, по плана на гр. София, отреден „За производство, складове, търговия и офиси”, местност НПЗ „Илиянци-изток”, одобрен със Заповеди № ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 24700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 17 кв.м.

бул. „Александър Стамболийски“ № 125 – 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
СКЛАД № 3 /три/, находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 68134.305.8.14 /шест, осем, едно, три, четири, точка, три, нула, пет, точка, осем, точка, едно, четири/ по КККР, админист ...

Склад СОФИЯ

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.

кв. Гърдова глава
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с п ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 757800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 4999 кв.м.

гр.София, район Сердика, Промишлена зона Илиянци
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /девети/, в квартал 1 /едно/, по плана на гр. София, отреден „За производство, складове, търговия и офиси”, местност НПЗ „Илиянци-изток”, одобрен със Заповеди № ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 68344.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

кв. Левски Г, бл.40, вх.В
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.601.248.1.130 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и едно, точка, двеста четиридесет и осем, точка, едно, т ...

Склад СОФИЯ

Цена: 61961.30 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 77 кв.м.

ул. „Хубча“ № 16, ет. -1, обект 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Складово помещение № 3 със застроена площ от 76,69 кв.м.,находящo се в гр. София, район "Красно село", в сградата построена на ул. "Хубча" № 16 *************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДН ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 45792.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 163 кв.м.

гр. София, район Подуяне, ж.к. "Сухата река", ул. "Златоструй" № 28 - Складово помещение № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
Недвижим имот, находящ се в построената в гр. София, Столична община, район Подуяне, ул. "Златоструй" № 28 /двадесет и осем/ пететажна жилищна сграда, върху недвижим имот, идентичен с парц ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 30888.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 116 кв.м.

гр. София, район Подуяне, ж.к. "Сухата река", ул. "Златоструй" № 28 - Складово помещение № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
Недвижим имот, находящ се в построената в гр. София, Столична община, район Подуяне, ул. "Златоструй" № 28 /двадесет и осем/ пететажна жилищна сграда, върху недвижим имот, идентичен с парц ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 11628.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, бул. Тодор Каблешков №53
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построе ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 22176.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 26 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, бул. Тодор Каблешков №53
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построе ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 12888.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, бул. Тодор Каблешков №53
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построе ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 22680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 27 кв.м.

гр. София, р-н Витоша, бул. Тодор Каблешков №53
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построе ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 2000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 8 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440400082 ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 3949.76 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 9 кв.м.

кв. „Княжево“, Карпузица, на бул. „Цар Борис III /трети/“ № 264
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
СКЛАД с площ от 8,799 кв.м., на кота -2.75 на сградата, при съседи: изток - стълбищна площатка, запад - улица Арбанаси, север - стълбище - обща част и юг - ОФИС № 1, находящ се на кота -2. ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 842000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5000 кв.м.

гр.София, район Сердика, Промишлена зона Илиянци
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 2019-11-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /девети/, в квартал 1 /едно/, по плана на гр. София, отреден „За производство, складове, търговия и офиси”, местност НПЗ „Илиянци-изток”, одобрен със Заповеди № ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 20790.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 24 кв.м.

гр. София, ул. „Стефан Тошев“ № 8
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
КТП /Трафопост/, находящ се в жилищна страда, построена в гр. София, Столична община, район „Красно село“ с административен адрес: ул. „Стефан Тошев“ № 8 /осем/, на сутерена, на кота - 3.7 ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 14850.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 14 кв.м.

гр. София, бул. "Симеононско шосе" № 9
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Склад № 1 /едно/, находящ се в жилищна сграда, построена в град София, Столична община, район „Студентски“, с административен адрес бул. Симеононско шосе " № 1 /едно/, (съгласно строителна ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 63259.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 72 кв.м.

ж.к.Левски Г, бл.40, вх.В, , ет.1, СКЛАД
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.601.248.1.130 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и едно, точка, двеста четиридесет и осем, точка, едно, ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 191040.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 256 кв.м.

гр. София, район "Илинден", ул. "Кукуш" 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Недвижим имот, разположен в административна сграда – корпус „Опитно-производствен“, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 2 (две), а именно: ОБОСОБЕНА ЧАСТ № 1 (едно), със ...

Склад СОФИЯ

Склад СОФИЯ

Цена: 2436.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3 кв.м.

ул. Проф. Христо Данов № 15, блок В, склад 27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, разположени в СМЕСЕНА МНОГОЕТАЖНА СГРАДА с жилища, хотел, магазини, кафене, ресторант и гараж, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация с №599/07.06.2012г, ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия