Чси Имоти > Нови Искър >

ЧСИ Нови Искър

Всички имоти в Нови Искър от ЧСИ

Производствен имот Нови Искър

Цена: 494000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 21612 кв.м.

ул. „Кременица“ № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.1131 /нула нула триста петдесет и седем точка пет хиляди триста и петдесет точка хиляда сто тридесет и едно/ съгласно кадастралната карта и кадастр ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 88900.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 3120 кв.м.

местност "Тунесвет"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440400689 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 5004.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 649 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.65 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.шестдесет и пет/, находящ се в град София, община Столична, област ...

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 19788.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2354 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.68 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.шестдесет и осем/, находящ се в град София, община Столична, област ...

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 7884.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 842 кв.м.

с.Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.74 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.седемдесет и четири/, находящ се в град София, община Столична, обл ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 9300.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1028 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с единтификатор 57011.5534.72 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четиди.седемдесет и две/, находящ се в град София, община Столична, област ...

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 8212.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 916 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „БОЙКЯНЕЦ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.80 /петдесет у седен хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.осемдесет/, находящ се в град София, община Столична , област София ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 7528.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1023 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 570011.5534.71 /петдесет и седем хиляди и единадесет . Пет хиляди петстотин тридесет и четири. Седемдесет и едно/, находящ се в град София, община Столична, о ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 17928.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 752 кв.м.

с. Световрачене
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65601.5478.118 (шест пет шест нула едно, точка, пет четири седем осем, точка, сто и осемнадесет), по кадастрална карта и кадастралните регистри, на с. Свет ...

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 33264.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1397 кв.м.

с. Световрачене
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65601.5478.117 (шест пет шест нула едно, точка, пет четири седем осем, точка, сто и седемнадесет), по кадастрална карта и кадастралните регистри, на с. Светов ...

Земеделски имот Нови Искър

Земеделски имот Нови Искър

Цена: 88900.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 3120 кв.м.

с. Чепинци, местност Тунесвет
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 05.04.2012 г., собственост на „Ай Ти Ен Енд Ко“ , а именно: НИВА, с пл ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 5004.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 649 кв.м.

с.Подгумер, район „Нови Искър “, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.65 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.шестдесет и пет/, находящ се в град София, община Столична, област ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 19788.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2354 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.68 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.шестдесет и осем/, находящ се в град София, община Столична, област ...

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 7884.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 842 кв.м.

с.Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.74 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.седемдесет и четири/, находящ се в град София, община Столична, обл ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 9300.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1028 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с единтификатор 57011.5534.72 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четиди.седемдесет и две/, находящ се в град София, община Столична, област ...

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 8212.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 916 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „БОЙКЯНЕЦ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.80 /петдесет у седен хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.осемдесет/, находящ се в град София, община Столична , област София ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 7528.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1023 кв.м.

с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 570011.5534.71 /петдесет и седем хиляди и единадесет . Пет хиляди петстотин тридесет и четири. Седемдесет и едно/, находящ се в град София, община Столична, о ...

Жилищна сграда Нови Искър

Жилищна сграда Нови Искър

Цена: 138780.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 65 кв.м.

с. Житен, ул. "Липа" № 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с обитаем тавански етаж, находяща се в град София, район „Нови Искър“, с. Житен, улица „Липа“ № 15 (петнадесет), в северозападния ъгъл на описания по-долу ...

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 47 кв.м.

с. Локорско, ул."Цветан Пешев" № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в с. Локорско - София, СО - район "Нови Искър", на ул. "Цветан Пешев" № 12************ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ************ ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 540000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 21612 кв.м.

ул. „Кременица“ № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.1131 /нула нула триста петдесет и седем точка пет хиляди триста и петдесет точка хиляда сто тридесет и едно/ съгласно кадастралната карта и кадастр ...

Парцел Нови Искър

Парцел Нови Искър

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 841 кв.м.

село Локорско, ул. "Поручик Божилов" № 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1/20 идеална част от НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Локорско, ул. „Поручик Божилов“ № 7 /седем/, р-н „Нови Искър“, Софийска област, представляващо урегулиран парцел V- 441 /пет ...

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 172800.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 72 кв.м.

село Чепинци, район „Нови Искър“, ул. “Реката“№26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №80409.5994.20 /осем нула четири нула девет точка пет девет девет четири точка две нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 98784.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 3120 кв.м.

с. Чепинци, местност "Тунесвет"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 05.04.2012 г., собственост на „Ай Ти Ен Енд Ко“ , а именно: НИВА, с пл ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 19920.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 752 кв.м.

с. Световрачене
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65601.5478.118 (шест пет шест нула едно, точка, пет четири седем осем, точка, сто и осемнадесет), по кадастрална карта и кадастралните регистри, на с. Световр ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 36960.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 1397 кв.м.

с. Световрачене
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65601.5478.117 (шест пет шест нула едно, точка, пет четири седем осем, точка, сто и седемнадесет), по кадастрална карта и кадастралните регистри, на с. Светов ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 501963.84 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 53335 кв.м.

с. Доброславци
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
А/ Съгласно документ за собственост: ИМОТ № 113016 /сто и тринадесет хиляди и шестнадесет/, находящ се в землището на с. Доброславци, с ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с пло ...

Парцел Нови Искър

Парцел Нови Искър

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 3794 кв.м.

гр. „Нови Искър“, кв Курило
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5346.1282 , адрес на поземления имот: гр. Нови Искър, Столична община, район „Нови Искър“, кв Курило; с площ от от 3 794 кв.м.; с трайно предназначение ...

Жилищна сграда Нови Искър

Жилищна сграда Нови Искър

Цена: 154200.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 65 кв.м.

с. Житен, ул. "Липа" № 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с обитаем тавански етаж, находяща се в град София, район „Нови Искър“, с. Житен, улица „Липа“ № 15 (петнадесет), в северозападния ъгъл на описания по-долу ...

Етаж от къща Нови Искър

Етаж от къща Нови Искър

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 79 кв.м.

Нови Искър, квартал "Курило”, улица „Копривщица" № 40
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.01.2020 до 03.02.2020
Обявяване на: 2020-02-04
ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в град Нови Искър, Столична община, район "Нови Искър", квартал "Курило”, улица „Копривщица" № 40 /четиридесет/, със застроена п ...

Етаж от къща Нови Искър

Етаж от къща Нови Искър

Цена: 23011.20 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 76 кв.м.

Нови Искър, кв. Изгрев, ул. Лозянски дол № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.12.2019г. до 09.01.2020г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите В ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 5909.60 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 3082 кв.м.

с. Доброславци, район Нови Искър, местност БРЕСТА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
Поземлен имот с идентификатор 21662.4801.30, находящ се в с. Доброславци, община Столична, обл. София /столица/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 1 ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 9131.20 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 4407 кв.м.

с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
Поземлен имот с идентификатор 21662.4840.16, находящ се в с. Доброславци, община Столична, обл. София /столица/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 1 ...

Етаж от къща Нови Искър

Етаж от къща Нови Искър

Цена: 54172.80 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 79 кв.м.

с. Балша, ул. „Иван Н.Денкоглу“ № 47
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Първи етаж от двуетажна жилищна сграда с площ от 79 кв.м, селскостопанска сграда с площ 29 кв. м, два обединени гаража с обща площ 38 кв. м и ½ ид. част от УПИ ІV-363, от кв.4 с площ 1 100 ...

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 252000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 657 кв.м.

с. Доброславци, ул. Парашутист № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община – район „Нови Искър”, с. Доброславци, ул. „Парашутист” № 4 /четири/, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV-18 ...

Едностаен апартамент Нови Искър

Едностаен апартамент Нови Искър

Цена: 32313.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 42 кв.м.

Нови Искър, Столична община – район Нови Искър, квартал „Курило”, ул. „Кестен” № 14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00357.5345.51.2.11, който се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.51, при съседни самостоятелни обекти в ...

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 72 кв.м.

село Чепинци, район „Нови Искър“, ул. “Ракета“№26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №80409.5994.20 находящ се на адрес: село Чепинци, район „Нови Искър“, ул. “Ракета“№26, заедно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификат ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 600000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 21612 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.1131 /нула нула триста петдесет и седем точка пет хиляди триста и петдесет точка хиляда сто тридесет и едно/ съгласно кадастралната карта и кадастр ...

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 64 кв.м.

гр. Нови Искър, район Нови Искър, ул. Момина Сълза № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 00357.5357.200 /нула нула три пет седем точка пет три пет седем точка две нула нула/, находящ се в гр. Нови Искър, община Столична, област София, по кадастрал ...

Жилищна сграда Нови Искър

Жилищна сграда Нови Искър

Цена: 161748.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 65 кв.м.

с. Житен, ул. "Липа" № 15
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с обитаем тавански етаж, находяща се в град София, район „Нови Искър“, с. Житен, улица „Липа“ № 15 (петнадесет), в северозападния ъгъл на описания по-долу ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 11430.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2519 кв.м.

с. Световрачене, местност "Крушата"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 14.07.2011 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно:НИВА, находяща се в землищ ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2702 кв.м.

с. Световрачене, местност "Крушата"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 14.07.2011 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно: НИВА, находяща ...

Етаж от къща Нови Искър

Етаж от къща Нови Искър

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 79 кв.м.

град Нови Искър, Столична община, район "Нови Искър", квартал "Курило”, улица „Копривщица" № 40
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в град Нови Искър, Столична община, район "Нови Искър", квартал "Курило”, улица „Копривщица" № 40 - с идентификатор № 00357.535 ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 557737.60 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 53335 кв.м.

с. Доброславци
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
А/ Съгласно документ за собственост: ИМОТ № 113016 /сто и тринадесет хиляди и шестнадесет/, находящ се в землището на с. Доброславци, с ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с пло ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 39420.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 4601 кв.м.

с. Войнеговци, м. ''Турчина'' GPS координати 42.791269, 23.407215
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА № 015006 /петнадесет хиляди и шест/, с идентификатор 11884.5603.6 /едно, едно, осем, осем, точка, пет, шест, нула, три, точка, шест/ находящ се в землищет ...

Парцел Нови Искър

Парцел Нови Искър

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 482 кв.м.

с. Световрачене, ул. "Тракийска могила" № 16
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
Недвижим имот, притежаван в съсобственост от съделители / изнесен на публична продан делбен имот /, а именно: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Световрачене, р-н Нови искър, ул. "Тракийска ...

Парцел Нови Искър

Парцел Нови Искър

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 3794 кв.м.

гр. „Нови Искър“, кв Курило
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5346.1282 , адрес на поземления имот: гр. Нови Искър, Столична община, район „Нови Искър“, кв Курило; с площ от от 3 794 кв.м.; с трайно предназначение ...

Къща Нови Искър

Къща Нови Искър

Цена: 280000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 657 кв.м.

с. Доброславци, ул. Парашутист № 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община – район „Нови Искър”, с. Доброславци, ул. „Парашутист” № 4 /четири/, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV-18 ...

Етаж от къща Нови Искър

Етаж от къща Нови Искър

Цена: 60192.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 79 кв.м.

с. Балша, район Нови Искър, ул. Иван Н. Денкоглу № 47
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
Първи етаж от двуетажна жилищна сграда с площ от 79 кв.м, селскостопанска сграда с площ 29 кв. м, два обединени гаража с обща площ 38 кв. м и ½ ид. част от УПИ ІV-363, от кв.4 с площ 1 100 ...

Производствен имот Нови Искър

Производствен имот Нови Искър

Цена: 1299697.90 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 44460 кв.м.

с. Световрачене, ул. "Синчец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65601.5478.137 /шест пет шест нула едно нула пет четири седем осем точка едно едно три седем/ по кадастралната карта на с. Световрачене, община Столична, об ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 12700.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2519 кв.м.

местност "Крушата"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 14.07.2011 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно: НИВА, находяща се в ...

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2702 кв.м.

местност "Крушата"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 14.07.2011 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно: НИВА, на ...

Евтини имоти от ЧСИ Нови Искър?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти нови искър имоти в нови искър имоти нови искър от чси имоти нови искър имоти нови искър от чси имоти в нови искър евтини къщи в нови искър къщи в нови искър нови искър имоти къщи нови искър