Чси Имоти > Велико Търново >

ЧСИ Велико Търново

Всички имоти в Велико Търново от ЧСИ

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 306637.06 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1510 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
12.06.2020 г. до 13.07.2020 г. с обявяване на 14.07.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 186085.35 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1625 кв.м.

ул.Беляковско шосе 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.06.2020 г. до 13.07.2020 г. с обявяване на 14.07.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 50670.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 57 кв.м.

ул."Стефан Мокрев"№7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.387.4.12, съгласно схема №15-1145122-16.12.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр.Велико Търново, общ.Велико Търново по ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 162 кв.м.

ул. „Никола Габровски“ №37
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
КАФЕ – АПЕРИТИВ цялото с обща застроена площ от 161.61 /сто шестдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № ...

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 59648.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 170 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.515.108.2.22 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем, точка, две, точка, две, две) по кадастралната кар ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 31104.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

град Велико Търново, ул.„Независимост”№ 3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
Недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, а именно: МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, съ ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 51 кв.м.

ул."Народни будители"№9
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.560.3.16 по КККР на гр. Велико Търново, одобрена със Заповед № РД 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно Ски ...

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 12160.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1325 кв.м.

общ.Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, обл ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 115621.90 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 140 кв.м.

ул. Ален Мак№6
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Велико Търново, ул.“Ален Мак“№6, а именно: МАГАЗИН №2/две/ - партер, с изложение юг-запад, със застроена площ от 140,26 кв.м. /сто и четиридесет цяло и два ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 1288.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 26 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.226.1.2 по КККР на град Велико Търново с административен адрес – град Велико Търново, ул. „Панайот Т ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 9960.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 122 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.508.226, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.“Панайот Типографов“№62, с предназначение – урбанизирана ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 9960.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 122 кв.м.

Ул."Панайот Типографов"№62, ет.2
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.508.226, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.“Панайот Типографов“№62, с предназначение – урбанизирана ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 162 кв.м.

ул. „Никола Габровски“ №37
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
КАФЕ – АПЕРИТИВ цялото с обща застроена площ от 161.61 /сто шестдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 60208.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Охрид“ № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
АПАРТАМЕНТ на IV (четвърти) етаж в сградата, находяща се в гр. В. Търново на ул. "Охрид" № 1, състоящ се от 2 стаи, хол (вестибюл), кухня, баня, клозет, коридор, тераса с площ от 60.02 (ш ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 80048.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Сливница" № 32
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
АПАРТАМЕНТ № 5, на трети жилищен етаж, северозападно изложение, със застроена площ 109,30 кв.м., състоящ се от: две стаи, дневна, столова, черна кухня, баня, тоалетна, коридор и две тераси ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10792.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 49 кв.м.

ул. "Сливница" № 32
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ намиращ се на партерен етаж на жилищна сграда, построена в УПИ XIII – 1824, кв. 180 по ПУП на града от ЖСК „Албена”, със застроена площ на магазина 48,78кв.м., ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 34381.44 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 402 кв.м.

ул. Христо Караминков № 20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1. Самостоятелен обект – САЛОН ЗА КРАСОТА, разположен на първи етаж на кота +0.00 м, със ЗП на обекта от 103.19 кв.м, състоящ се от: рецепция, чакалня, салон с фризьорски столове и ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 710673.84 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 6619 кв.м.

местност "Дълга лъка"
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.02.2020г. до 17:00 часа на 20.03.2020г. с обявяване на 23.03.2020г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните недв ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 186085.35 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1625 кв.м.

ул.Беляковско шосе 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 17.02.2020 г. до 17.03.2020 г. с обявяване на 18.03.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 31104.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ №3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, а именно: МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, съ ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 99756.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
2./ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, а именно: 1./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.505.310, представляващ парцел ХІV - За складова база, квартал 563 с площ от 500 кв. ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 340707.84 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1510 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 12.02.2020 г. до 12.03.2020 г. с обявяване на 13.03.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 8298.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Йордан Кулелиев" №3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Йордан Кулелиев"№3, представляващ ГАРАЖ №4 /Четири/, с площ 32.08 /Тридесет и две цяло и осем ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 40849.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Йордан Кулелиев" №3, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.258.3.9, Съгласно Схема № 15-103824-07.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 40849.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. Йордан Кулелиев №3, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.258.3.9, Съгласно Схема № 15-103824-07.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община ...

Жилищна сграда ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Жилищна сграда ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 22976.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2011 /Две хиляди и единадесет/ в квартал 182 /Сто осемдесет и втори/ по плана на града, застроен и незастроен, целия с площ 86 / Осемдесет и шест/ квадратни метра, част от ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 56300.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 57 кв.м.

ул."Стефан Мокрев"№7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.387.4.12, съгласно схема №15-1145122-16.12.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр.Велико Търново, общ.Велико Търново по ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.10, съгласно Схема № 15-959098-27.12.2018 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 80100.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 148 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 60208.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Охрид“ № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
АПАРТАМЕНТ на IV (четвърти) етаж в сградата, находяща се в гр. В. Търново на ул. "Охрид" № 1, състоящ се от 2 стаи, хол (вестибюл), кухня, баня, клозет, коридор, тераса с площ от 60.02 (ше ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 18288.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Стефан Стамболов 50, ет.3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.453.1.8, Съгласно Схема № 15-117744-11.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търно ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 113600.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2407 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 10.01.2020 г. до 10.02.2020 г. с обявяване на 11.02.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 4505.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Борис Богданов 9
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.01.2020г. до 17:00 часа на 10.02.2020 г. с обявяване на 11.02.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следната дви ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 34008.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 79 кв.м.

ул.Плиска 5,вх.А,ет.5,ап.10
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 09.01.2020 г. до 10.02.2020 г. с обявяване на 11.02.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, а име ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 83760.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 600 кв.м.

ж.к Чолаковци
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десет римско/ с идентификатор 10447.516.212 - „За обществено обслужване“, в кварал 7 „А“ /седем буква „А“/, по подробния устройствен план на града, целият с пл ...

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 70855.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 224 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Найденов" №65, според нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №237, том II, рег. №1752, дело №117/2008 ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 53157.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 53 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
недвижим имот, представляващ: от построената и завършена на етап груб строеж „Жилищна сграда с търговски обекти”, находяща се в гр. В. Търново, бул. „България” № 29-Б, построена на основан ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 138224.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 179 кв.м.

ул.Любен Каравелов № 71
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.12.2019г. до 23.01.2020г. с обявяване на 24.01.2020г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в ...

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1326 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, обл ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 328059.50 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2332 кв.м.

ул."Гара Трапезица" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 12.12.2019 г. до 13.01.2020 г. с обявяване на 14.01.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 382016.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 402 кв.м.

ул. Христо Караминков № 20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1. Самостоятелен обект – САЛОН ЗА КРАСОТА, разположен на първи етаж на кота +0.00 м, със ЗП на обекта от 103.19 кв.м, състоящ се от: рецепция, чакалня, салон с фризьорски столове и ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 11992.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 49 кв.м.

ул. "Сливница" № 32
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ намиращ се на партерен етаж на жилищна сграда, построена в УПИ XIII – 1824, кв. 180 по ПУП на града от ЖСК „Албена”, със застроена площ на магазина 48,78кв.м., ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 90280.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 119 кв.м.

ул. Алеко Константинов № 11, ет 4
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-11
АПАРТАМЕНТ на четвърти етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.506.244.3.4 /едно нула четири четири седем „точка“ пет нула шест „точка“две четири четири „ ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 69480.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 107 кв.м.

ул. "Цар Калоян" № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
¼ /една четвърт/ идеална част от УПИ XIV – 1053 /четиринадесет за хиляда петдесет и трети/, целият с площ 538 /петстотин тридесет и осем/ квадратни метра, в стр. квартал 91 /деветдесет и е ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10568.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10496.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10496.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10496.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10568.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10496.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 9220.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 32 кв.м.

ул Йордан Кулелиев №3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Йордан Кулелиев"№3, представляващ ГАРАЖ №4 /Четири/, с площ 32.08 /Тридесет и две цяло и осем ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 45388.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул Йордан Кулелиев №3 бл1вх Б,ет.3,ап.7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
1. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.258.3.9, Съгласно Схема № 15-103824-07.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, общи ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 132869.30 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул.Асен Златаров 7,вх.А,ет.1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.12.2019 г. до 03.01.2020 г. с обявяване на 06.01.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ...

Паркомясто ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Паркомясто ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 11904.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 16 кв.м.

ул.Бачо Киро 9,ет.-1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.12.2019 г. до 03.01.2020 г. с обявяване на 06.01.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 206761.50 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1625 кв.м.

ул.Беляковско шосе 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.12.2019 г. до 03.01.2020 г. с обявяване на 06.01.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ...

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 60255.36 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 170 кв.м.

ул Димитър Благоев №22,вх Б,ет.1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.515.108.2.22 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем, точка, две, точка, две, две) по кадастралната кар ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 38224.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 77 кв.м.

бул. България № 29, вх. Б, ет. 7, магазин № 21
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.503.16.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 на Изпълнителен директор на АГКК, ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 30 кв.м.

УЛ НИКОЛА ГАБРОВСКИ №37,ВХ Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.10, съгласно Схема № 15-959098-27.12.2018 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 20320.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Стефан Стамболов №50, ет.3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
САМО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.453.1.8, Съгласно Схема № 15-117744-11.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търно ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 45024.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул."Рада Войвода"№9, вх.Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.11.2019 до 20.12.2019
Обявяване на: 2019-12-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.516.149.2.11 /едно нула четири четири седем точка пет едно шест точка едно четири девет точка две точка едно едно/ с административен адре ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 89000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. Ален мак № 6Б ,вх. А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.11.2019 до 20.12.2019
Обявяване на: 2019-12-21
Недвижим имот, находящ се в град Велико Търново, ул. Ален мак № 6Б, вх. А и представляващ 48/3700 идеални части от УПИ IV в квартал 25 с идентификатор на ПИ 10447.503.37, целият с площ от ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 38224.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 77 кв.м.

бул. България № 29, вх. Б, ет. 1, магазин № 21
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.503.16.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 на Изпълнителен директор на АГКК, ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 154568.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 111 кв.м.

бул. "България" № 6 А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
АПАРТАМЕНТ на първия етаж с изложение – юг – запад – север, състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалетна, дрешник и коридор, с обща кубатура 333,12 куб. м., или 111,04 кв. м., при граници ...

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 15824.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 670 кв.м.

ул."Дервент"№11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.32.50, съгласно Скица №15-884204-30.09.2019г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр.Велико Търново, общ.Велико Търново, обл.Велико Търново по ККК ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 6100.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Васил Петлешков" № 18-А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 05.11.2019 г. до 05.12.2019 г. с обявяване на 06.12.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, а име ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 4104.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Константин Паница,гараж 18
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 05.11.2019 г. до 05.12.2019 г. с обявяване на 06.12.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 88120.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 94 кв.м.

ул. Полтава № 3-И, ет.1, ап.3А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.12.1.3, съгласно Схема №15-654467-12.09.2018 г. по кадастраланата карта и и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-86/1 ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 101970.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 126 кв.м.

ул. Полтава №3, вх.3, ет.5, ап.20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
37/42 /тридесет и седем на четиридесет и две/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.13.1.20, съгласно Схема №15-651813-12.09.2018 г. по кадастраланата кар ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 789637.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 6619 кв.м.

местност "Дълга лъка"
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 29.10.2019г. до 17:00 часа на 29.11.2019г. с обявяване на 02.12.2019г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните недв ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 135057.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
2. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, а именно: 1./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.505.310, представляващ парцел ХІV - За складова база, квартал 563 с площ от 500 кв. ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 268815.98 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1510 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 25.10.2019 г. до 25.11.2019 г. с обявяване на 26.11.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ...

Мезонет ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Мезонет ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 139 кв.м.

ул. Бузлуджа № 24 - А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 24-А, а именно: АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), мезонет, от жилищна сграда с търговски обекти, със застроена площ на апартамент ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 1340.41 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 26 кв.м.

ул.Панайот Типографов 62
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.226.1.2 (Едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, нула, осем, точка, две, две, шест, точка, едн ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10377.59 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 122 кв.м.

ул.Панайот Типографов 62
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.508.226, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.“Панайот Типограф“№62, с предназначение – урбанизирана те ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 9280.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул.Драган Цончев 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.519.303.1.2, съгласно Схема №15-669461-24.07.2019г. На СГКК гр. Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, общ.Велико Търново, обл. Велико ...

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 6880.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2448 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
½ идеална част от 1293/2448 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 104447.29.160 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, номер по предходен план: ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 21117.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул. Панайот Хитов № 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
недвижим имот, находящ се град Велико Търново, жк Картала, ул. Панайот Хитов № 5 и представляващ СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА на първи приземен етаж с площ от 60,00 кв.м., състояща се от работно ...

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 40016.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 70 кв.м.

ул.Цветарска 35
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.504.234, целият с площ от 513 /петстотин и тринадесет/ квадратни метра, съгласно Скица №15-468272-29.05.2019г. на СГК ...

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 40016.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 70 кв.м.

ул.Цветарска 35
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.504.234, целият с площ от 513 /петстотин и тринадесет/ квадратни метра, съгласно Скица №15-468272-29.05.2019г. на СГК ...

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 78728.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 69 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Найденов" №65, според нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №237, том II, рег. №1752, дело №117/2008 ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 59064.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 53 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
недвижим имот, представляващ: от построената и завършена на етап груб строеж „Жилищна сграда с търговски обекти”, находяща се в гр. В. Търново, бул. „България” № 29-Б, построена на основан ...

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 66950.40 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 170 кв.м.

ул."Димитър Благоев"№22 Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.515.108.2.22 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем, точка, две, точка, две, две) по кадастралната кар ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 371808.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 402 кв.м.

ул. Христо Караминков № 20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
1. Самостоятелен обект – САЛОН ЗА КРАСОТА, разположен на първи етаж на кота +0.00 м, със ЗП на обекта от 103.19 кв.м, състоящ се от: рецепция, чакалня, салон с фризьорски столове и ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 38400.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

Ул."Независимост"№3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, със застроена площ на магазина 45,00 (четиридесет и пет) квадратни метра, при граници ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 364510.56 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2332 кв.м.

ул."Гара Трапезица" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
I. НЕДВИЖИМ ИМОТ, намиращ се в град Велико Търново, ул. "Гара Трапезица" № 11, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V /пети/ - "За производствени и складови дейности", в квартал 566 /петстот ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 53600.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 162 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.В.Търново, ул.Никола Габровски № 37, а именно КАФЕ – АПЕРИТИВ цялото с обща застроена площ от 161.61 /сто шестдесет и едно цяло и шестдес ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 81360.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 83 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул."Момина крепост" № 1-А, вх. 1А, ет 6, ап. 16, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор на обекта 10447.514.224.2.16 / ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 84600.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 600 кв.м.

ж.к. Чолаковци
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десет римско/ с идентификатор 10447.516.212 - „За обществено обслужване“, в кварал 7 „А“ /седем буква „А“/, по подробния устройствен план на града, целият с пл ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 97912.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 94 кв.м.

гр.Велико Търново, ул.“Полтава“№3-И, ет.1, ап.3А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.12.1.3, съгласно Схема №15-654467-12.09.2018 г. по кадастраланата карта и и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-86/19 ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 113300.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 126 кв.м.

р. Велико Търново, ул.“Полтава“ №3, вх.3, ет.5, ап.20,
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
37/42 /тридесет и седем на четиридесет и две/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.13.1.20, съгласно Схема №15-651813-12.09.2018 г. по кадастраланата кар ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 27544.32 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 30 кв.м.

ул. "Никола Габровски" №37, вх.Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.10, съгласно Схема № 15-959098-27.12.2018 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2407 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 10.09.2019 г. до 10.10.2019 г. с обявяване на 11.10.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 33336.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 47 кв.м.

ул. "Стоян Михайловски" № 17
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 10.09.2019 г. до 10.10.2019 г. с обявяване на 11.10.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 21960.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул. Стефан Стамболов № 50, ет.3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.453.1.8, Съгласно Схема № 15-117744-11.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търно ...

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1325 кв.м.

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1325 кв.м.

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 92472.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.08.2019 до 20.09.2019
Обявяване на: 2019-09-24
АПАРТАМЕНТ № 33, на шести жилищен етаж от вход „В” на „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОФИСИ – СЕКЦИЯ Б И СЕКЦИЯ В”, построена на основание Договор за учредяване право на строеж върху общинска з ...

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 22640.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 372 кв.м.

ул. "Братя Миладинова" № 8
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
3/4 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І - 566 /едно римско за петстотин шестдесет и шест арабско/ с идентификатор 10447.508.104, в строителен квартал 275 /двеста седемдесет и пет/ п ...

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 70164.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 105 кв.м.

ул. "Панайот Типографов" № 24, вх. Б, ет.1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.508.297.1.3, който след проучване от страна на вещото лице се установи, че включва и ОБЕКТ с идентификатор 10447.508.297.1.4, находящ се на първо ...

Мезонет ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Мезонет ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 140536.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 139 кв.м.

ул. Бузлуджа № 24 - А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 24-А, а именно: АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), мезонет, от жилищна сграда с търговски обекти, със застроена площ на апартамент ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 4560.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Константин Паница,гараж 18
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 16.08.2019 г. до 16.09.2019 г. с обявяване на 17.09.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 162080.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул. "Васил Левски" №1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 10447.513.416.1.1, съгласно Схема №15-138429-18.02.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Евтини имоти от ЧСИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти на търг велико търново чси велико търново апартаменти на търг велико търново имоти велико търново чси частен съдебен изпълнител велико търново частен съдебен изпълнител виктор георгиев велико търново чси силвия косева велико търново съдия изпълнител велико търново частни съдебни изпълнители велико търново чси ралица касабова велико търново