Чси Имоти > София > Ателие, Таван

ЧСИ София

Всички имоти Ателие, Таван в София от ЧСИ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 116640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

район „Триадица" ж.к. „Гоце Делчев", блок 51 Е
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Недвижим имот, находящ се в Жилищна сграда „АНАСТАСИЯ“, въведено в експлоатация с Разрешение за ползване от 25.05.2011г., находящ се в град София, район „Триадица" ж.к. „Гоце Делчев", бло ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 164000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 127 кв.м.

ул. „Света Екатерина“ № 4, Ателие 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Ателие 1, изградено на степен „груб строеж“, разположено на втори подпокривен етаж, на кота + 11,20 м, със застроена площ от 126,50 кв.м. с адрес: гр. София, район „Витоша“, улица „Света ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

район „Люлин 2“, вх. Б, ет. 3, ателие 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
АТЕЛИЕ № 5 /пет/, находящо се в гр. София, Столична община – Район „Люлин”, на ІІІ /третия/ надпартерен етаж, на кота + 9.06 /плюс девет цяло и шест стотни/ метра, във вход „Б” на жилищна ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 56700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 56700.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 120960.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, находящо се в град София, Столична община, район Витоша, ул. „Сири дол“ № 15Д, разположен в сутерена на жилищна сграда № 5 /пет/, на кота -5,30 /знак „минус“ п ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 24263.90 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 36 кв.м.

бул. Ломско шосе № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
Недвижим имот, находящ се в град София, Столична oбщина, район „Надежда”, в ЖИЛИЩНА СГРАДА с офиси и гаражи, която е въведена в експлоатация съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоата ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 102 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 227487.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 166 кв.м.

ж.к. «Люлин 3 (три), блок № 387 (триста осемдесет и седем), стаж 3 (три), ателие № 1 (едно)
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20198440400277 ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 19988.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15 кв.м.

кв. „Манастирски ливади”, Столична община, район “Триадица”, ул."Тодор Джабаров” № 43А
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ в гр.София, кв. „Манастирски ливади”, Столична община, район “Триадица”, ул."Тодор Джабаров” № 43А, /стара ул.”417- та”/, в новопостроената Жилищна сграда, представл ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 32 кв.м.

ул. „Юндола“ №7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 2019-07-09
* Гараж, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Юндола“ №7, с площ от 17.70 кв.м. * Ателие, находящо се в гр. София, район „Слатина“, в жилищна сграда на ул. „Юндола“ №7, на партерн ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 155000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 61 кв.м.

ж.к. «Младост 1», бл. 39, вх. 1 (А), ет. 7, ателие 21
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
АТЕЛИЕ № 21 /двадесет и едно/, находящо се в гр.София, Столична община, район „Младост“ , в ж.к.“Младост – 1“ /първа част/, в жилищна сграда на блок № 39 – ЖСК „Румяна“, вход „А“, на VI /ш ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 166500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 107 кв.м.

ул. "Момино венче" № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
Недвижими имоти, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район "Витоша", кв. "Драгалевци", ул. "Момино венче" № 23, състояща се от две секции - секция 1 и секция 2, в долуописания урегул ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 88200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Момино венче" № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
Недвижими имоти, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район "Витоша", кв. "Драгалевци", ул. "Момино венче" № 23, състояща се от две секции - секция 1 и секция 2, в долуописания урегул ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Момино венче" № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
Недвижими имоти, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район "Витоша", кв. "Драгалевци", ул. "Момино венче" № 23, състояща се от две секции - секция 1 и секция 2, в долуописания урегул ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 163200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 65 кв.м.

ул. Проф. Александър Фол № 2, вх. Д, ет. 8, ат. 7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в сграда в гр. София, Столична община – район „Студентски“, в урегулиран поземлен имот VI-1503 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петстотин и тр ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 121500.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 137 кв.м.

ул. "Орел" № 5
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
АТЕЛИЕ, находящо се в гр. София, СО, район "Лозенец", в жилищната сграда с идентификатор 68134.903.174.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. С ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 129600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

район „Триадица" ж.к. „Гоце Делчев", блок 51 Е
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
Недвижим имот, находящ се в Жилищна сграда „АНАСТАСИЯ“, въведено в експлоатация с Разрешение за ползване от 25.05.2011г., находящ се в град София, район „Триадица" ж.к. „Гоце Делчев", блок ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 459000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 320 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
АТЕЛИЕ № 2, ведно със СКЛАДОВЕ № 5, № 7 и № 9, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 459000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 320 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
АТЕЛИЕ № 2, ведно със СКЛАДОВЕ № 5, № 7 и № 9, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 159804.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 86 кв.м.

гр. София, ул. Вълшебно биле 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, район Витоша, местност „Драгалевци”, разширение Север, в жилищна срада № 3 (три), построена в урегулирания поземлен имот I-336,1397, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 127844.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 86 кв.м.

гр. София, ул. Вълшебно биле 4
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
Недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община, район Витоша, местност „Драгалевци”, разширение Север, в жилищна срада № 3 (три), построена в урегулирания поземлен имот I-336,1397, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 134400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 68 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, находящо се в град София, Столична община, район Витоша, ул. „Сири дол“ № 15Д, разположен в сутерена на жилищна сграда № 5 /пет/, на кота -5,30 /знак „минус“ п ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 78912.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр. София, кв. Витоша, ул. Иван Пейчев № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
А. АТЕЛИЕ № 21 /двадесет и едно/ - ГРУБ СТРОЕЖ на тавански етаж в пететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 68134.905.615.1.14 /шест осем едно три четири точка девет н ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 94400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 53 кв.м.

ул. „Акад. Йордан Трифонов“ № 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
АТЕЛИЕ № 35 /тридесет и пет/, на пети жилищен етаж, на кота +15,25 /петнадесет цяло и двадесет и пет стотни/ метра от МАСИВНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, въведена в експлоатация на 13.12.2007г., съг ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 225168.80 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 126 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1606.4152.1.72 /шест осем едно три четири точка едно шест нула шест точка четири едно пет две точка едно точка седем две/, находящ се в г ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 252763.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 166 кв.м.

жк Люлин 3, блок 387, етаж 3, ателие 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4361.17.1.101 , по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-14 от 06.03.2009 г. па Изпълнителен директор на ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 40 кв.м.

район „Люлин 2“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
АТЕЛИЕ № 5 /пет/, находящо се в гр. София, Столична община – Район „Люлин”, на ІІІ /третия/ надпартерен етаж, на кота + 9.06 /плюс девет цяло и шест стотни/ метра, във вход „Б” на жилищна ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 72640.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

улица "Пирин" № 32
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Долуподписаният Стефан Петров, Частен съдебен изпълнител, рег. № 921 на Камарата на частните съдебни изпълнители, с район на действие района на Софийски градски съд, на основание чл. 487 ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 15392.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 82 кв.м.

ж.к. Овча купел, ул. Камелия № 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ПРОДАВАТ СЕ 8 БРОЯ АТЕЛИЕТА, ИЗГРАДЕНИ НА ГРУБ СТРОЕЖ с различни квадратури при начални цени от 15 000 лв. - 16 400 лв., находящи се в ж.к. Овча купел, ул. Камелия № 3. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 50880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 57 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин, ул. "Добри Немиров" № 10-12, етаж 5, ателие № 13. Сградата е изградена на груб строеж с акт 14
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересува ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 136672.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 101 кв.м.

гр. София, ул. Пиротска № 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 2019-04-22
Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Донка Хараланова при АЛЕКСАНДЪР БИЗОВ, Частен съдебен изпълнител вписан с рег.№ 850 към КЧСИ, с район на действие Софийски градски съд, адр ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 46 кв.м.

гр.София, район „Лозенец“, ул.“Братя Чакрин“ № 12А, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.03.2019 до 02.04.2019
Обявяване на: 2019-04-03
АТЕЛИЕ №3 /три/ на партерния етаж в сграда „А”, находяща се в гр. София, СО, район „Лозенец”, ул.„Братя Чакрин” №12 /дванадесет/, със застроена площ от 45.90/четиридесет и пет цяло и девет ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 187000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 107 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
АТЕЛИЕ № 6, ведно със СКЛАДОВЕ № 5 и № 11 в секция № 1, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 185000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 107 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
АТЕЛИЕ № 5, ведно със СКЛАД № 13 в секция № 2, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 510000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 320 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
АТЕЛИЕ № 2, ведно със СКЛАДОВЕ № 5, № 7 и № 9, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 162000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 94 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
АТЕЛИЕ № 2, ведно със СКЛАД № 13 в секция № 1, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 98000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
АТЕЛИЕ № 1, ведно със СКЛАД № 14 в секция № 2, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
АТЕЛИЕ № 1, ведно със СКЛАД № 12 в секция № 1, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

ж.к. „Гоце Делчев", блок 51 Е
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Недвижим имот, находящ се в Жилищна сграда „АНАСТАСИЯ“, въведено в експлоатация с Разрешение за ползване от 25.05.2011г., находящ се в град София, район „Триадица" ж.к. „Гоце Делчев", блок ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 166824.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 131 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, вх.Б, ет.8, ателие 31
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 75240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 54 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, вх.Б, ет.2, ателие 1
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 167184.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 131 кв.м.

бул.Президент Линкълн № 107, вх.А, ет.8, ателие 32
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, СО, район Овча купел, ж.к. „Овча купел 2”, бул. „Президент Линкълн” № 107 (сто и седем) /старо наименование ул. „Обиколна”/, в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 78156.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 75 кв.м.

ул. Акад. Константин Пашев № 4, ет. 1, Ателие № А - 3
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
АТЕЛИЕ № А 3 /буква “А” три/, находящо се в гр. София, СО, район „Овча купел“, ул. „Акад. Константин Пашев“ № 4 /четири/, с идентификатор 68134.4333.9577.1.27 /шестдесет и осем хиляди сто ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 87680.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 110 кв.м.

гр. София, ул. Иван Пейчев № 2, ателие 21, ателие 22
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-04
А. АТЕЛИЕ № 21 /двадесет и едно/ на тавански етаж в пететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 68134.905.615.1.14 /шест осем едно три четири точка девет нула пет точка шест едно ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 211222.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 101 кв.м.

ж.к. „Южен парк”, бл. 24, ул. „Славище" № 18
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15
АТЕЛИЕ № 7, находящо се в град София, Район „Триадица”, ж.к. „Южен парк”, бл. 24, ул. „Славище" № 18, на II-ри тавански етаж, със застроена площ от 101,35 кв.м., състоящо се от три ателиет ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 273600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 214 кв.м.

кв.Кръстова вада, ул.Ген. Иван Колев № 33А, вх.А, ет.8, ателие А31
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 875 /осемстотин седемдесет и пет/ кв.м. и разгъната застроена площ от 7618 /седем хиляди шестстотин и осемнадесет/ к ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 61856.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 92 кв.м.

жк. Овча купел, ул. 761 - ва № 42, ет. 6, ателие 10
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
АТЕЛИЕ № 10 /десет/, находящо се в гр. София, р – н „Овча Купел“, в новострояща се жилищна сграда, на подпокривен етаж, кота +14,80 /четиринадесет цяло и осемдесет стотни/ м., състоящо се ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 74880.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 55 кв.м.

местност „Еврейски гробища”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.01.2019 до 03.02.2019
Обявяване на: 2019-02-04
АТЕЛИЕ/ТАВАН с идентификатор 68134.202.266.1.15 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка двеста и две, точка, двеста шестдесет и шест, точка едно, точка, петнадесет/ по кадаст ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 76864.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 35 кв.м.

ж.к. "Дианабад", бл. 62, вх. А, ет.7
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
Ателие № 36, находящо се в гр. София, Столична община, район "Изгрев", с административен адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 62, вх. "А", на първи мансарден етаж , с площ 35,26 кв. м ****** ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 77760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 77760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 76 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 70380.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 70380.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 63 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 78120.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 70 кв.м.

гр. София, район Овча купел, ул. Боряна № 43
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
Недвижими имоти, находящи се в ТРИЕТАЖНАТА СГРАДА - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ към основната седеметажна жилищна сграда, находящи се и двете в гр. София, Столична община – район „ Овча купел“, ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 207864.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 107 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
АТЕЛИЕ № 6, ведно със СКЛАДОВЕ № 5 и № 11 в секция № 1, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 205387.20 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 107 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
АТЕЛИЕ № 5, ведно със СКЛАД № 13 в секция № 2, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 612576.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 320 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
АТЕЛИЕ № 2, ведно със СКЛАДОВЕ № 5, № 7 и № 9, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 180360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 94 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
АТЕЛИЕ № 2, ведно със СКЛАД № 13 в секция № 1, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 102362.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
АТЕЛИЕ № 1, ведно със СКЛАД № 14 в секция № 2, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23. ...

Ателие, Таван СОФИЯ

Ателие, Таван СОФИЯ

Цена: 102873.60 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 64 кв.м.

кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
АТЕЛИЕ № 1, ведно със СКЛАД № 12 в секция № 1, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр. София, район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Момино венче“ № 23 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия